Strategické procesy řízení lidských zdrojů

Proč bychom neměli lidské zdroje řídit, ale vést? Víte, jaké jsou hlavní strategické procesy, které má na starosti personální oddělení? Kdo na personálním řízení participuje a jaké jsou jejich hlavní úkoly? Nejen na tyto otázky vám odpovíme!

Řízení lidských zdrojů

Existuje řada definic pro pojem řízení lidských zdrojů. Všeobecně můžeme říci, že řízení lidských zdrojů ve správně fungující společnosti je propracovaný systém procesů pro rozvoj a řízení zaměstnanců, kde cíle řízení lidských zdrojů jsou motivace, rozvoj, zvyšování znalostí a dovedností zaměstnanců a maximalizace jejich výkonu. 

Strategické řízení lidských zdrojů a koncepce řízení lidských zdrojů musí být součástí a v souladu s celofiremní strategií, aby mohla být úspěšná a společnosti pomohla k očekávanému růstu. 

Dovolíme si citovat Steva Jobse, který řekl, že není jeho úkolem být na zaměstnance milý, ale dělat je lepšími. (v originále "My job is not to be easy on people. My job is to make them better.") Jeho slova můžeme přeložit tak, že pokud se zaměstnanci nepracujeme, neděláme je lepšími, nerozvíjí se naše společnost a ztrácí tak svou konkurenceschopnost. 

Existují desítky přístupů, jak řídit lidské zdroje, různé modely řízení lidských zdrojů, přístupy a strategie pro řízení lidských zdrojů. Už samotný název obsahující slovo “řízení” není správný, nejen členové personálního oddělení, ale celé společnosti by měli všechny své zaměstnance vést a rozvíjet, aby pracovali samostatně v zájmu společnosti a spolupracovali na svém profesním rozvoji i na rozvoji společnosti. 

Jinými slovy, řízení lidských zdrojů není management, ale leadership, vedení. 

Na školách stále probíhá výuka předmětů jako je lidské zdroje a personální management, což se snad brzy změní na vedení. 

V článku Personální agenda - od strategie po operativu se dozvíte více o tvorbě personální strategie a vedení personální agendy. 

Zjistěte možnosti inzerce

Procesy řízení lidských zdrojů

Úkoly řízení lidských zdrojů v sobě zahrnují řadu procesů. Zmíníme jen ty nejdůležitější. 

Společnosti často využívají možnosti outsourcovat některé procesy. Jaké procesy můžete předat na profesionály, se dozvíte v našem článku.

Plánování lidských zdrojů 

Ve spolupráci s vedením společnosti a finančním oddělením zástupce HR oddělení plánuje lidské zdroje v podniku

Cílem je zajistit, aby ve společnosti byl dostatečný počet zaměstnanců. Zpravidla se tvoří roční plány, které se v průběhu roku mohou upravovat. Do plánování spadá nábor nových zaměstnanců, interní povýšení, a také se plánují odchody zaměstnanců. 

Součástí plánování lidských zdrojů je i určení zdroje, kde zaměstnance bude společnost hledat - zda bude využívat vlastních sil k náboru, využije personální agentury nebo headhuntery. 

Výběr a nábor zaměstnanců 

Toto téma jsme pro vás zpracovali v samostatném článku: Jaké máte možnosti náboru a výběru zaměstnanců, kde se dozvíte, co je nutné udělat, než s náborem začnete, jaké jsou metody, mezi kterými můžete vybírat, a jak se nespálit při výběru zaměstnance.

Péče o zaměstnance 

Nejen zodpovídání dotazů zaměstnanců, ale také interní komunikace, engagement ale hlavně celková firemní kultura jsou hlavní úkoly personálního oddělení. 

Péči o zaměstnance mají ve většině společností na starosti HR Business Partneři, členové personálního oddělení, kteří pečují o manažery a jejich týmy. 

Personální administrativa 

Zástupci personálního oddělení mají na starosti osobní složku každého zaměstnance, evidují veškeré změny, které se na straně zaměstnance odehrály. V souvislosti s docházkou zaměstnance kontrolují omluvenky, zpracovávají neschopenky a další dokumenty. Nedílnou součástí personální administrativy jsou nástupní pracovně-právní dokumenty, vstupní školení zaměstnanců, lékařské prohlídky, periodická školení, výstupní dokumenty. 

Personální oddělení spolupracuje na tvorbě vnitřních směrnic společnosti a dohlíží na jejich dodržování. 

Detailněji se tomuto tématu věnujeme ve výše zmíněném článku Personální agenda - od strategie po operativu.

Odměňování a benefity 

Správně, to znamená efektivně, nastavit systém odměňování a benefitů je nelehký úkol. Zástupci personálního oddělení si většinou nechají vypracovat odměňovací analýzu konkurence, a podle zjištěných dat nastavují odměňování a benefity v rámci společnosti. 

Není nezvyklé, že různé úrovně pozic čerpají rozdílné benefity. 

Jak efektivně ohodnotit zaměstnance se dozvíte v našem jiném článku Řízení výkonnosti firmy a hodnocení zaměstnanců.

Vzdělávání a rozvoj 

Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců je velké téma, proto jsme jej pro vás zpracovali v samostatném článku, kde se dozvíte, jak naplánovat vzdělávání, na jaké vzdělávání využít interní a na jaké externí zdroje. A v neposlední řadě, jak změřit efektivitu poskytovaného vzdělání, aby sloužilo k rozvoji zaměstnance. 

Performance management, řízení výkonu 

Řízení výkonu, od pozitivní motivace ze strany vedoucího pracovníka, až po eskalaci na personální oddělení, které ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem připravuje písemné napomenutí, to je ve zkratce řízení výkonu. Toto téma si zaslouží samostatný článek, který jsme pro vás připravili.

Reporting 

Nedílnou součástí personální agendy je práce s čísly, reporting - od plánovaného headcountu, přes ten aktuální, odchody, retence, nemocnost, absence a mnoho dalšího. Personální oddělení vidí do všech čísel, která se týkají zaměstnanců. 

Objevte možnosti inzerce

Role řízení lidských zdrojů

Na personálním oddělení působí několik zaměstnanců, od administrátorů po personálního ředitele. Pojďme si ukázat, jak by jednotlivé role měly být rozděleny, aby personální oddělení mohlo efektivně řídit lidské zdroje ve společnosti. Jedná se o model podle Davida Ulricha, který v praxi bývá naplněn zčásti, protože některé jím nadefinované role se ve společnostech spojují. 

HR Business Partner

Specialista na oblast pracovně-právní, vzdělávání, hodnocení, nábor a další HR oblasti a současně i na procesy u svého interního klienta. HR Business Partner je konzultant pro svého obchodního partnera, kterému radí při rozhodování. HR Business Partner se podílí na řešení strategických otázek rozvoje firmy z pohledu HR, mívá odpovědnost za nastavení či změny HR procesů.

HR Administrátor

Administrátor má na starosti zpracování veškeré dokumentace, vede osobní složky zaměstnanců. 

Employee Relations Specialist, advokát zaměstnanců 

Ombudsman, na kterého se zaměstnanci mohou kdykoliv obrátit. Má na starosti tok informací od zaměstnanců k vedení a naopak. Výrazně se podílí na firemní kultuře společnosti, na míře spokojenosti zaměstnanců. 

Agent změny 

Změny v společnosti jsou běžné. Personální oddělení by se na každé větší změně mělo podílet, být součástí projektového týmu, aby dohlédli na legislativní správnost implementace, agent změny je zodpovědný za komunikaci změny vůči zaměstnancům a eliminaci negativních reakcí.

 

Publikováno 21. prosince 2022

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Strategické procesy řízení lidských zdrojů

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Co personalista musí znát o odborové organizaci

Co personalista musí znát o odborové organizaci

Získejte základní přehled o odborech, ať již ve vaší společnosti působí odborová organizace, nebo předpokládáte, že bude v dohledné době založena. Shrnuli jsme základní informace o tom, co to je odborová organizace a jaké má vůči ní zaměstnavatel…
Zaměstnavatel nechce převzít výpověď

Zaměstnavatel nechce převzít výpověď

Ukážeme vám, kdo může ve společnosti výpověď převzít, a dva způsoby, jak si nechat přijetí výpovědi zaměstnavatelem potvrdit. Poradíme vám, jak postupovat, pokud váš zaměstnavatel odmítl převzít výpověď.
Jak správně změnit délku pracovní doby

Jak správně změnit délku pracovní doby

Potřebujete zaměstnanci změnit pracovní dobu? Pokud je pracovní doba součástí pracovní smlouvy, potřebujete souhlas dotčeného zaměstnance. Je-li pracovní doba určena vnitřní směrnicí, můžete délku pracovní doby změnit. Pojďte se s námi na jednotlivé…
Doporučující dopis od zaměstnavatele

Doporučující dopis od zaměstnavatele

Doporučující dopis do zaměstnání může být klíčový při rozhodování vašeho nového zaměstnavatele. Z dopisu zjistí, jaké jsou vaše silné stránky, na jakých projektech jste pracovali, jak jste zapadli do současného týmu a mnohem více.
Výhody a nevýhody sdíleného pracovního místa

Výhody a nevýhody sdíleného pracovního místa

Víte, že novela zákoníku práce přinesla sdílené pracovní místo? Sdílení pracovního místa znamená, že minimálně dva zaměstnanci se střídají na stejném pracovním místě a dohromady svými částečnými úvazky pokryjí pracovní úvazek celý. Představíme vám…
Vaše práva při zrušení dovolené zaměstnavatelem

Vaše práva při zrušení dovolené zaměstnavatelem

Zaměstnavatel určuje čerpání dovolené svých zaměstnanců. Zjistěte, kdy může zaměstnavatel zrušit dovolenou, i tu, kterou již máte zaplacenou, nebo vás v průběhu dovolené z ní odvolat zpět do práce. Ukážeme vám, co všechno následně zaměstnavatel musí…
Co dělat, když vám zaměstnavatel nezaplatil

Co dělat, když vám zaměstnavatel nezaplatil

Poradíme vám, co dělat, když zaměstnavatel neplatí mzdu a co dělat, když zaměstnavatel neplatí sociální a zdravotní pojištění. Nevyplacená nemocenská? I s tím vám poradíme. Dozvíte se také, jak správně podat stížnost na zaměstnavatele.
Půjčka zaměstnanci jako benefit společnosti

Půjčka zaměstnanci jako benefit společnosti

Zvažujete nový benefit pro své zaměstnance? Co například půjčka pro zaměstnance! Zjistěte, jaké typy půjček můžete zaměstnancům poskytnout, jaké jsou daňové dopady jednotlivých typů půjček.
Jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele

Jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele

Poradíme vám, jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele, který vám například nevyplácí vaši mzdu nebo odstupné. Máte dvě možnosti, jak své peníze získat zpět. V článku najdete i vzor insolvenčního návrhu.
Proč mít připravenou pracovní náplň + VZOR

Proč mít připravenou pracovní náplň + VZOR

Pracovní náplň, se kterou zaměstnance prokazatelně seznámíte, vám pomůže s určením konkrétních povinností, které má zaměstnanec zastávat. Poradíme, kdo pracovní náplň připravuje, v jakých případech ji může zaměstnavatel změnit či doplnit. Získáte…
Dvě zaměstnání současně - daně, nemocenská

Dvě zaměstnání současně - daně, nemocenská

Chcete si přivydělat a máte dvě zaměstnání? Můžete mít ke své pracovní smlouvě uzavřenou dohodu u svého stávajícího zaměstnavatele, pokud práce na dohodu bude jiná než ta, kterou děláte na základě pracovní smlouvy. Nebo můžete mít zaměstnavatele dva…
Co dělat, když zaměstnanec nepřišel do práce

Co dělat, když zaměstnanec nepřišel do práce

Zjistěte, kdy je absence zaměstnance považována za neomluvenou, jak správně má zaměstnanec svou nepřítomnost v práci omlouvat a jaké kroky zaměstnavatel může uskutečnit.

Podívejte se i na naše pracovní nabídky:

 • Hřensko
 • Thi Nga Phamová
 • 21 300 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 8. března
 • Mladá Boleslav
 • JINÁ ZAHRADA s.r.o.
 • od 30 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 25. ledna
 • Ústí nad Labem
 • TAMDA ÚSTÍ s.r.o.
 • od 21 300 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 26. března
 • Děčín
 • Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
 • 27 580 – 40 520 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 19. dubna
 • Lidice
 • COOL Transport s.r.o.
 • od 25 560 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 25. března
 • Chotěšov, Plzeň-jih
 • BEL Solutions s.r.o.
 • 18 900 – 20 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 14. února
 • Plzeň
 • BERCHTOLD - strojírenská výroba s.r.o.
 • 26 000 – 36 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 8. dubna
 • Liberec
 • Structura s.r.o.
 • od 25 560 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 5. února
 • Rýmařov
 • Jaromír Lachnit
 • 27 000 – 31 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 27. března
 • Dobrá
 • All Company s.r.o.
 • od 21 800 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 1. února
 • Karlovy Vary
 • Sanatorium Astoria a.s.
 • 29 000 – 32 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 16. února
 • Morašice, Chrudim
 • JUDr. František Toufar
 • 25 000 – 32 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 31. ledna
 • Suchdol nad Odrou
 • HRIN družstvo
 • od 19 200 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 2. února
 • Slaný
 • Adel Binous
 • od 21 300 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 28. února

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena