Strategické procesy řízení lidských zdrojů

Proč bychom neměli lidské zdroje řídit, ale vést? Víte, jaké jsou hlavní strategické procesy, které má na starosti personální oddělení? Kdo na personálním řízení participuje a jaké jsou jejich hlavní úkoly? Nejen na tyto otázky vám odpovíme!

Řízení lidských zdrojů

Existuje řada definic pro pojem řízení lidských zdrojů. Všeobecně můžeme říci, že řízení lidských zdrojů ve správně fungující společnosti je propracovaný systém procesů pro rozvoj a řízení zaměstnanců, kde cíle řízení lidských zdrojů jsou motivace, rozvoj, zvyšování znalostí a dovedností zaměstnanců a maximalizace jejich výkonu. 

Strategické řízení lidských zdrojů a koncepce řízení lidských zdrojů musí být součástí a v souladu s celofiremní strategií, aby mohla být úspěšná a společnosti pomohla k očekávanému růstu. 

Dovolíme si citovat Steva Jobse, který řekl, že není jeho úkolem být na zaměstnance milý, ale dělat je lepšími. (v originále "My job is not to be easy on people. My job is to make them better.") Jeho slova můžeme přeložit tak, že pokud se zaměstnanci nepracujeme, neděláme je lepšími, nerozvíjí se naše společnost a ztrácí tak svou konkurenceschopnost. 

Existují desítky přístupů, jak řídit lidské zdroje, různé modely řízení lidských zdrojů, přístupy a strategie pro řízení lidských zdrojů. Už samotný název obsahující slovo “řízení” není správný, nejen členové personálního oddělení, ale celé společnosti by měli všechny své zaměstnance vést a rozvíjet, aby pracovali samostatně v zájmu společnosti a spolupracovali na svém profesním rozvoji i na rozvoji společnosti. 

Jinými slovy, řízení lidských zdrojů není management, ale leadership, vedení. 

Na školách stále probíhá výuka předmětů jako je lidské zdroje a personální management, což se snad brzy změní na vedení. 

V článku Personální agenda - od strategie po operativu se dozvíte více o tvorbě personální strategie a vedení personální agendy. 

Zjistěte možnosti inzerce

Procesy řízení lidských zdrojů

Úkoly řízení lidských zdrojů v sobě zahrnují řadu procesů. Zmíníme jen ty nejdůležitější. 

Společnosti často využívají možnosti outsourcovat některé procesy. Jaké procesy můžete předat na profesionály, se dozvíte v našem článku.

Plánování lidských zdrojů 

Ve spolupráci s vedením společnosti a finančním oddělením zástupce HR oddělení plánuje lidské zdroje v podniku

Cílem je zajistit, aby ve společnosti byl dostatečný počet zaměstnanců. Zpravidla se tvoří roční plány, které se v průběhu roku mohou upravovat. Do plánování spadá nábor nových zaměstnanců, interní povýšení, a také se plánují odchody zaměstnanců. 

Součástí plánování lidských zdrojů je i určení zdroje, kde zaměstnance bude společnost hledat - zda bude využívat vlastních sil k náboru, využije personální agentury nebo headhuntery. 

Výběr a nábor zaměstnanců 

Toto téma jsme pro vás zpracovali v samostatném článku: Jaké máte možnosti náboru a výběru zaměstnanců, kde se dozvíte, co je nutné udělat, než s náborem začnete, jaké jsou metody, mezi kterými můžete vybírat, a jak se nespálit při výběru zaměstnance.

Péče o zaměstnance 

Nejen zodpovídání dotazů zaměstnanců, ale také interní komunikace, engagement ale hlavně celková firemní kultura jsou hlavní úkoly personálního oddělení. 

Péči o zaměstnance mají ve většině společností na starosti HR Business Partneři, členové personálního oddělení, kteří pečují o manažery a jejich týmy. 

Personální administrativa 

Zástupci personálního oddělení mají na starosti osobní složku každého zaměstnance, evidují veškeré změny, které se na straně zaměstnance odehrály. V souvislosti s docházkou zaměstnance kontrolují omluvenky, zpracovávají neschopenky a další dokumenty. Nedílnou součástí personální administrativy jsou nástupní pracovně-právní dokumenty, vstupní školení zaměstnanců, lékařské prohlídky, periodická školení, výstupní dokumenty. 

Personální oddělení spolupracuje na tvorbě vnitřních směrnic společnosti a dohlíží na jejich dodržování. 

Detailněji se tomuto tématu věnujeme ve výše zmíněném článku Personální agenda - od strategie po operativu.

Odměňování a benefity 

Správně, to znamená efektivně, nastavit systém odměňování a benefitů je nelehký úkol. Zástupci personálního oddělení si většinou nechají vypracovat odměňovací analýzu konkurence, a podle zjištěných dat nastavují odměňování a benefity v rámci společnosti. 

Není nezvyklé, že různé úrovně pozic čerpají rozdílné benefity. 

Jak efektivně ohodnotit zaměstnance se dozvíte v našem jiném článku Řízení výkonnosti firmy a hodnocení zaměstnanců.

Vzdělávání a rozvoj 

Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců je velké téma, proto jsme jej pro vás zpracovali v samostatném článku, kde se dozvíte, jak naplánovat vzdělávání, na jaké vzdělávání využít interní a na jaké externí zdroje. A v neposlední řadě, jak změřit efektivitu poskytovaného vzdělání, aby sloužilo k rozvoji zaměstnance. 

Performance management, řízení výkonu 

Řízení výkonu, od pozitivní motivace ze strany vedoucího pracovníka, až po eskalaci na personální oddělení, které ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem připravuje písemné napomenutí, to je ve zkratce řízení výkonu. Toto téma si zaslouží samostatný článek, který jsme pro vás připravili.

Reporting 

Nedílnou součástí personální agendy je práce s čísly, reporting - od plánovaného headcountu, přes ten aktuální, odchody, retence, nemocnost, absence a mnoho dalšího. Personální oddělení vidí do všech čísel, která se týkají zaměstnanců. 

Objevte možnosti inzerce

Role řízení lidských zdrojů

Na personálním oddělení působí několik zaměstnanců, od administrátorů po personálního ředitele. Pojďme si ukázat, jak by jednotlivé role měly být rozděleny, aby personální oddělení mohlo efektivně řídit lidské zdroje ve společnosti. Jedná se o model podle Davida Ulricha, který v praxi bývá naplněn zčásti, protože některé jím nadefinované role se ve společnostech spojují. 

HR Business Partner

Specialista na oblast pracovně-právní, vzdělávání, hodnocení, nábor a další HR oblasti a současně i na procesy u svého interního klienta. HR Business Partner je konzultant pro svého obchodního partnera, kterému radí při rozhodování. HR Business Partner se podílí na řešení strategických otázek rozvoje firmy z pohledu HR, mívá odpovědnost za nastavení či změny HR procesů.

HR Administrátor

Administrátor má na starosti zpracování veškeré dokumentace, vede osobní složky zaměstnanců. 

Employee Relations Specialist, advokát zaměstnanců 

Ombudsman, na kterého se zaměstnanci mohou kdykoliv obrátit. Má na starosti tok informací od zaměstnanců k vedení a naopak. Výrazně se podílí na firemní kultuře společnosti, na míře spokojenosti zaměstnanců. 

Agent změny 

Změny v společnosti jsou běžné. Personální oddělení by se na každé větší změně mělo podílet, být součástí projektového týmu, aby dohlédli na legislativní správnost implementace, agent změny je zodpovědný za komunikaci změny vůči zaměstnancům a eliminaci negativních reakcí.

 

Publikováno 21. prosince 2022

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Strategické procesy řízení lidských zdrojů

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Ideální práce při rodičovské dovolené

Ideální práce při rodičovské dovolené

Zjistěte, jaký můžete mít přivýdělek na rodičovské dovolené, aniž byste ztratili nárok na rodičovský příspěvek. Pomůžeme vám rozhodnout se, jestli je lepší dohoda nebo OSVČ. O rodičovský příspěvek při zaměstnání nemůžete přijít, pokud splníte…
Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Výstupní list ze zaměstnání nepatří mezi povinné dokumenty, ale pro ochranu zaměstnavatele i zaměstnance jej doporučujeme připravit pro každého zaměstnance, kterému končí pracovní poměr ve vaší společnosti. Ukážeme vám, jak vypadá výstupní list ze…
Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Dozvíte se, co to je pracovní oděv, kdy jej zaměstnavatel zaměstnanci plně hradí a jaké jsou základní povinnosti zaměstnavatele. Zjistíte, kdy a kdo má nárok na pracovní oděv a také na pracovní obuv.
Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Povíme vám vše k tématu “pracovní smlouva na dobu určitou a prodloužení”. Zjistíte, jaké máte možnosti, když se blíží konec vašeho pracovního poměru, kolikrát může zaměstnavatel využít možnost opakovaného prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou…
TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

Seznamte se s naším výběrem TOP 10 podcastů zaměřených na lidské zdroje. Ať už jste v oboru HR dlouholetým profesionálem nebo jen hledáte aktuální informace a trendy, tyto podcasty vám nabídnou širokou škálu témat a poznatků. Získejte přehled o tom…
Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář (ČTK), stojící jako maják nezávislého zpravodajství, je veřejnoprávní zpravodajská agentura v České republice. Tento článek vás provede jejím unikátním obchodním modelem, který nepotřebuje státní dotace, a objasní, jak ČTK…
Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Pokud potřebujete sdílet pracovní témata s veřejností, jako jsou zajímavá data nebo stížnosti na bezpráví, je dobré mít kontakty na přední profesní novinářské organizace. Ty vám mohou pomoci získat pozornost pro vaše záležitosti. V našem článku…
Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Specifickou interní směrnicí zaměstnavatele je pracovní řád, který zaměstnancům upřesňuje jejich povinnosti. Každá společnost by měla mít svůj pracovní řád, se kterým všechny své zaměstnance seznámí. Proto jsme pro vás připravili kompletní pracovní…
Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Státní úřad inspekce práce provádí pravidelné plánované kontroly i kontroly na základě podnětů od zaměstnanců, aby zjistil, jaký je skutečný stav v prověřované oblasti, a v případě zjištění nějakého pochybení má pravomoc nařídit zaměstnavateli…
Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Znáte základní povinnosti zaměstnavatele? Ukážeme vám, co je povinností vašeho zaměstnavatele před zahájením vašeho pracovního poměru, v průběhu a při skončení pracovního poměru.
Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Dozvíte se, z jakých důvodů je možné převést dovolenou do dalšího roku, v jakém rozsahu a kdy nejpozději je nutné ji zaměstnanci nařídit, jinak si její čerpání zaměstnanec určí sám. Ukážeme vám, jak na nařízení dovolené ze strany zaměstnavatele a…
Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Zjistila jste, že jste těhotná, a nevíte, kdy a jak tuto skutečnost oznámit v práci? Nebojte se, se vším vám pomůžeme! Dozvíte se, kdy oznámit těhotenství v zaměstnání, jak v práci oznámit těhotenství a také jaké jsou povinnosti vašeho…

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena