Školení zaměstnanců - od nováčka po veterána

Školení zaměstnanců je a pravděpodobně i do budoucna stále bude tématem, které řeší většina společností. Jak oblast vzdělávání správně uchopit, jak zanalyzovat vzdělávací potřeby, aby se vynaložené finanční prostředky společnosti vrátily v podobě vyšší efektivity, vyšší motivace zaměstnanců. Probereme hlavní druhy vzdělávání - od povinných, přes nově nastupujícího kolegu, až po školení “za odměnu”.

Školení zaměstnanců

Školení pro zaměstnance by mělo být pro všechny zaměstnance, není vhodné školení nabízet jako benefit pro ty, kteří splní plán či dosáhnou nějakého milníku. Není možné každého zaměstnance vyslat na externí školení, ale vždy je cesta, jak najít školení, které bude pro zaměstnance a zaměstnavatele přínosné. Je nutné zaměstnanci vždy vysvětlit, proč na školení jde, jaký je cíl a namotivovat ho, jaké benefity bude mít školení pro něj samotného. 

Školení pro zaměstnance můžeme rozdělit do několika kategorií: 

 • Povinná školení, zákonná školení zaměstnanců;
 • Zaškolení nového zaměstnance; 
 • Školení vedoucích zaměstnanců;
 • Školení pro prohloubení kvalifikace;
 • Školení za odměnu.

Analýza vzdělávacích potřeb je nezbytná před zahájením jakéhokoliv školení. Na základě analýzy a s tím související identifikace vzdělávacích potřeb se vytvoří plán školení zaměstnanců, vzor vám dodat nemůžeme, neboť každá společnost je unikátní, stejně jako unikátní má zaměstnance a jejich vzdělávací potřeby. 

Jak připravit efektivní vzdělávání zaměstnanců se dozvíte v našem dřívějším článku, kde probereme metody vzdělávání zaměstnanců a měření efektivity poskytnutého vzdělání. 

Aktuální nabídka práce

Povinná školení

Zákonná školení zaměstnanců neboli povinné školení zaměstnanců jsou specifická pro každé odvětví, ve kterém vaše společnost působí. Vstupní školení na Bezpečnost a ochranu zdraví při práci je prioritní. Vše o BOZP jsme si řekli v článku Hlavní priorita pro firmy - bezpečnost práce, BOZP.

K dalším povinným školením patří

 • Školení požární ochrany;
 • Školení řidičů, pokud poskytujete zaměstnanci služební vůz nebo soukromý vůz bude využívat na služební cesty; 
 • Školení první pomoci, které bohužel nebývá ve společnostech standardem v rámci školícího plánu;
 • Seznámení zaměstnance s interními směrnicemi a postupy.  

Pro specifická odvětví jsou dalšími školeními například: 

 • Práce ve výškách;
 • Obsluha vysokozdvižných vozíků; 
 • Nakládání s chemickými látkami; 
 • A další. 

Školení zaměstnanců v pracovní době je podle zákoníka práce považováno za výkon práce, tedy je zaměstnanci plně hrazeno, jako kdyby pracoval. 

Pokud z jakéhokoliv důvodu se jako zaměstnavatel rozhodnete, že povinné školení bude zaměstnanec provádět mimo pracovní dobu, což samozřejmě udělat můžete, je možné to nařídit a zaplatit jako práci přesčas. 

Zaškolení nového zaměstnance

Zaškolení nového zaměstnance by mělo probíhat na základě plánu zaškolení nového pracovníka. Plánu, který připravuje nadřízený pracovník společně s HR oddělením a oddělením vzdělávání. 

Správný onboarding nového kolegy je klíčový pro jeho další setrvání ve společnosti a jeho úspěšnou budoucí kariéru. Bez řádného zaškolení může nový kolega odejít ve zkušební době, protože se jeho očekávání získaná během výběrového řízení a realita, ve které se ztrácí, nepotkávají. 

Většina z nás si pamatuje svůj první den. Kromě nezbytné administrativy na personálním oddělení je to den plný setkávání, dojmů, a obav z toho, co bude. První den je velmi důležitý, naplánujte jej jako den setkávací, určete novému kolegovi buddyho, který s ním celý den bude a provede ho po firmě. Buddy z řad kolegů nováčkovi ukáže, kde se dá pořídit káva, oběd a kam se chodí na kuřáckou pauzu, ale samozřejmě také kde najde jednotlivá oddělení společnosti, co má jaké oddělení na starost. Je důležité, aby určený buddy byl komunikativní, uměl zodpovědět základní dotazy a nováčka namotivoval. 

Další dny jsou v režii povinných školení a těch školení, které potřebuje nováček k výkonu své práce. Pokud to nadřízený nestihl první den, je nutné, aby se s nováčkem setkal co nejdříve a představil jej v týmu ostatním kolegům. Společný týmový oběd určitě neuškodí. 

Dejte nováčkovi plán, ať ví, co ho čeká. Jaká školení a proč bude absolvovat, informace, co má dělat, když ho potká nějaká nestandardní situace, kdy se zapojí do pracovního procesu a další.

Školení vedoucích zaměstnanců

Školení vedoucích pracovníků bývá velmi individuální. Je vhodné plán připravit na míru vedoucímu zaměstnanci, a to na základě rozhovoru s ním, jaké on pociťuje potřeby, a samozřejmě na základě rozhovoru s jeho nadřízeným, kde vnímá potenciál pro rozvoj svého podřízeného. 

Je nutné znát odpověď na otázku “jaké bariéry brání tomuto vedoucímu zaměstnanci ve vyšší produktivitě / efektivitě”. Výsledkem může být školení na měkké dovednosti, školení na detailnější znalost produktu, či osobní kouč. 

Školení pro prohloubení kvalifikace

Prohlubováním kvalifikace se rozumí její průběžné doplňování, její udržování a obnovování. Prohlubování kvalifikace budou zpravidla nejrůznější školení či semináře, na nichž se zaměstnanec učí například pracovat s novými nástroji a pomůckami, seznamuje se s nejnovějšími pracovními postupy a podobně. 

Podle zákoníku práce je zaměstnanec povinen prohlubovat si svoji kvalifikaci k výkonu sjednané práce. Zaměstnavatel je oprávněn uložit zaměstnanci účast na školení a studiu, a současně je zaměstnavatel povinen uhradit související náklady. Pokud předpokládané náklady dosáhnou částky alespoň 75 000 Kč, lze se zaměstnancem uzavřít kvalifikační dohodu. 

Účast na školení za účelem prohloubení kvalifikace se považuje za výkon práce, za který přísluší zaměstnanci mzda.

Aktuální nabídka práce

Školení za odměnu

Školení pro obchodního zástupce, který slaví 10 úspěšných let ve vaší společnosti, v irském Dublinu. Typický případ školení “za odměnu”. Zaměstnanci udělá radost, kolegové o tom budou mluvit a zjišťovat, jakých výsledků musí dosáhnout, aby příště mohli na školení do zahraničí jet oni. 

Přidaná hodnota pro firmu je ve zlepšování firemní kultury, zvýší se loajalita vyslaných zaměstnanců. Na druhé straně pomyslných vah leží vysoké náklady s nízkou návratností, protože zkušený obchodník se na školení již moc nového nedozví, možnost, že se někteří schopní kolegové urazí a nebudou již pro společnost vydávat maximum.  

Je nutné zvážit klady a zápory, tedy odměnu pro nejlepšího zaměstnance a vynaložené náklady. Retence zkušených zaměstnanců je nákladná, zaučení nového kolegy ještě nákladnější. Je nutné přihlédnout k situaci ve vaší společnosti a rozhodnout se, zda školení za odměnu budete svým zaměstnancům poskytovat.

 

Publikováno 31. října 2022

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Školení zaměstnanců - od nováčka po veterána

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Ideální práce při rodičovské dovolené

Ideální práce při rodičovské dovolené

Zjistěte, jaký můžete mít přivýdělek na rodičovské dovolené, aniž byste ztratili nárok na rodičovský příspěvek. Pomůžeme vám rozhodnout se, jestli je lepší dohoda nebo OSVČ. O rodičovský příspěvek při zaměstnání nemůžete přijít, pokud splníte…
Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Výstupní list ze zaměstnání nepatří mezi povinné dokumenty, ale pro ochranu zaměstnavatele i zaměstnance jej doporučujeme připravit pro každého zaměstnance, kterému končí pracovní poměr ve vaší společnosti. Ukážeme vám, jak vypadá výstupní list ze…
Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Dozvíte se, co to je pracovní oděv, kdy jej zaměstnavatel zaměstnanci plně hradí a jaké jsou základní povinnosti zaměstnavatele. Zjistíte, kdy a kdo má nárok na pracovní oděv a také na pracovní obuv.
Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Povíme vám vše k tématu “pracovní smlouva na dobu určitou a prodloužení”. Zjistíte, jaké máte možnosti, když se blíží konec vašeho pracovního poměru, kolikrát může zaměstnavatel využít možnost opakovaného prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou…
TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

Seznamte se s naším výběrem TOP 10 podcastů zaměřených na lidské zdroje. Ať už jste v oboru HR dlouholetým profesionálem nebo jen hledáte aktuální informace a trendy, tyto podcasty vám nabídnou širokou škálu témat a poznatků. Získejte přehled o tom…
Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář (ČTK), stojící jako maják nezávislého zpravodajství, je veřejnoprávní zpravodajská agentura v České republice. Tento článek vás provede jejím unikátním obchodním modelem, který nepotřebuje státní dotace, a objasní, jak ČTK…
Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Pokud potřebujete sdílet pracovní témata s veřejností, jako jsou zajímavá data nebo stížnosti na bezpráví, je dobré mít kontakty na přední profesní novinářské organizace. Ty vám mohou pomoci získat pozornost pro vaše záležitosti. V našem článku…
Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Specifickou interní směrnicí zaměstnavatele je pracovní řád, který zaměstnancům upřesňuje jejich povinnosti. Každá společnost by měla mít svůj pracovní řád, se kterým všechny své zaměstnance seznámí. Proto jsme pro vás připravili kompletní pracovní…
Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Státní úřad inspekce práce provádí pravidelné plánované kontroly i kontroly na základě podnětů od zaměstnanců, aby zjistil, jaký je skutečný stav v prověřované oblasti, a v případě zjištění nějakého pochybení má pravomoc nařídit zaměstnavateli…
Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Znáte základní povinnosti zaměstnavatele? Ukážeme vám, co je povinností vašeho zaměstnavatele před zahájením vašeho pracovního poměru, v průběhu a při skončení pracovního poměru.
Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Dozvíte se, z jakých důvodů je možné převést dovolenou do dalšího roku, v jakém rozsahu a kdy nejpozději je nutné ji zaměstnanci nařídit, jinak si její čerpání zaměstnanec určí sám. Ukážeme vám, jak na nařízení dovolené ze strany zaměstnavatele a…
Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Zjistila jste, že jste těhotná, a nevíte, kdy a jak tuto skutečnost oznámit v práci? Nebojte se, se vším vám pomůžeme! Dozvíte se, kdy oznámit těhotenství v zaměstnání, jak v práci oznámit těhotenství a také jaké jsou povinnosti vašeho…

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena