Školení zaměstnanců - od nováčka po veterána

Školení zaměstnanců je a pravděpodobně i do budoucna stále bude tématem, které řeší většina společností. Jak oblast vzdělávání správně uchopit, jak zanalyzovat vzdělávací potřeby, aby se vynaložené finanční prostředky společnosti vrátily v podobě vyšší efektivity, vyšší motivace zaměstnanců. Probereme hlavní druhy vzdělávání - od povinných, přes nově nastupujícího kolegu, až po školení “za odměnu”.

Školení zaměstnanců

Školení pro zaměstnance by mělo být pro všechny zaměstnance, není vhodné školení nabízet jako benefit pro ty, kteří splní plán či dosáhnou nějakého milníku. Není možné každého zaměstnance vyslat na externí školení, ale vždy je cesta, jak najít školení, které bude pro zaměstnance a zaměstnavatele přínosné. Je nutné zaměstnanci vždy vysvětlit, proč na školení jde, jaký je cíl a namotivovat ho, jaké benefity bude mít školení pro něj samotného. 

Školení pro zaměstnance můžeme rozdělit do několika kategorií: 

 • Povinná školení, zákonná školení zaměstnanců;
 • Zaškolení nového zaměstnance; 
 • Školení vedoucích zaměstnanců;
 • Školení pro prohloubení kvalifikace;
 • Školení za odměnu.

Analýza vzdělávacích potřeb je nezbytná před zahájením jakéhokoliv školení. Na základě analýzy a s tím související identifikace vzdělávacích potřeb se vytvoří plán školení zaměstnanců, vzor vám dodat nemůžeme, neboť každá společnost je unikátní, stejně jako unikátní má zaměstnance a jejich vzdělávací potřeby. 

Jak připravit efektivní vzdělávání zaměstnanců se dozvíte v našem dřívějším článku, kde probereme metody vzdělávání zaměstnanců a měření efektivity poskytnutého vzdělání. 

Aktuální nabídka práce

Povinná školení

Zákonná školení zaměstnanců neboli povinné školení zaměstnanců jsou specifická pro každé odvětví, ve kterém vaše společnost působí. Vstupní školení na Bezpečnost a ochranu zdraví při práci je prioritní. Vše o BOZP jsme si řekli v článku Hlavní priorita pro firmy - bezpečnost práce, BOZP.

K dalším povinným školením patří

 • Školení požární ochrany;
 • Školení řidičů, pokud poskytujete zaměstnanci služební vůz nebo soukromý vůz bude využívat na služební cesty; 
 • Školení první pomoci, které bohužel nebývá ve společnostech standardem v rámci školícího plánu;
 • Seznámení zaměstnance s interními směrnicemi a postupy.  

Pro specifická odvětví jsou dalšími školeními například: 

 • Práce ve výškách;
 • Obsluha vysokozdvižných vozíků; 
 • Nakládání s chemickými látkami; 
 • A další. 

Školení zaměstnanců v pracovní době je podle zákoníka práce považováno za výkon práce, tedy je zaměstnanci plně hrazeno, jako kdyby pracoval. 

Pokud z jakéhokoliv důvodu se jako zaměstnavatel rozhodnete, že povinné školení bude zaměstnanec provádět mimo pracovní dobu, což samozřejmě udělat můžete, je možné to nařídit a zaplatit jako práci přesčas. 

Zaškolení nového zaměstnance

Zaškolení nového zaměstnance by mělo probíhat na základě plánu zaškolení nového pracovníka. Plánu, který připravuje nadřízený pracovník společně s HR oddělením a oddělením vzdělávání. 

Správný onboarding nového kolegy je klíčový pro jeho další setrvání ve společnosti a jeho úspěšnou budoucí kariéru. Bez řádného zaškolení může nový kolega odejít ve zkušební době, protože se jeho očekávání získaná během výběrového řízení a realita, ve které se ztrácí, nepotkávají. 

Většina z nás si pamatuje svůj první den. Kromě nezbytné administrativy na personálním oddělení je to den plný setkávání, dojmů, a obav z toho, co bude. První den je velmi důležitý, naplánujte jej jako den setkávací, určete novému kolegovi buddyho, který s ním celý den bude a provede ho po firmě. Buddy z řad kolegů nováčkovi ukáže, kde se dá pořídit káva, oběd a kam se chodí na kuřáckou pauzu, ale samozřejmě také kde najde jednotlivá oddělení společnosti, co má jaké oddělení na starost. Je důležité, aby určený buddy byl komunikativní, uměl zodpovědět základní dotazy a nováčka namotivoval. 

Další dny jsou v režii povinných školení a těch školení, které potřebuje nováček k výkonu své práce. Pokud to nadřízený nestihl první den, je nutné, aby se s nováčkem setkal co nejdříve a představil jej v týmu ostatním kolegům. Společný týmový oběd určitě neuškodí. 

Dejte nováčkovi plán, ať ví, co ho čeká. Jaká školení a proč bude absolvovat, informace, co má dělat, když ho potká nějaká nestandardní situace, kdy se zapojí do pracovního procesu a další.

Školení vedoucích zaměstnanců

Školení vedoucích pracovníků bývá velmi individuální. Je vhodné plán připravit na míru vedoucímu zaměstnanci, a to na základě rozhovoru s ním, jaké on pociťuje potřeby, a samozřejmě na základě rozhovoru s jeho nadřízeným, kde vnímá potenciál pro rozvoj svého podřízeného. 

Je nutné znát odpověď na otázku “jaké bariéry brání tomuto vedoucímu zaměstnanci ve vyšší produktivitě / efektivitě”. Výsledkem může být školení na měkké dovednosti, školení na detailnější znalost produktu, či osobní kouč. 

Školení pro prohloubení kvalifikace

Prohlubováním kvalifikace se rozumí její průběžné doplňování, její udržování a obnovování. Prohlubování kvalifikace budou zpravidla nejrůznější školení či semináře, na nichž se zaměstnanec učí například pracovat s novými nástroji a pomůckami, seznamuje se s nejnovějšími pracovními postupy a podobně. 

Podle zákoníku práce je zaměstnanec povinen prohlubovat si svoji kvalifikaci k výkonu sjednané práce. Zaměstnavatel je oprávněn uložit zaměstnanci účast na školení a studiu, a současně je zaměstnavatel povinen uhradit související náklady. Pokud předpokládané náklady dosáhnou částky alespoň 75 000 Kč, lze se zaměstnancem uzavřít kvalifikační dohodu. 

Účast na školení za účelem prohloubení kvalifikace se považuje za výkon práce, za který přísluší zaměstnanci mzda.

Aktuální nabídka práce

Školení za odměnu

Školení pro obchodního zástupce, který slaví 10 úspěšných let ve vaší společnosti, v irském Dublinu. Typický případ školení “za odměnu”. Zaměstnanci udělá radost, kolegové o tom budou mluvit a zjišťovat, jakých výsledků musí dosáhnout, aby příště mohli na školení do zahraničí jet oni. 

Přidaná hodnota pro firmu je ve zlepšování firemní kultury, zvýší se loajalita vyslaných zaměstnanců. Na druhé straně pomyslných vah leží vysoké náklady s nízkou návratností, protože zkušený obchodník se na školení již moc nového nedozví, možnost, že se někteří schopní kolegové urazí a nebudou již pro společnost vydávat maximum.  

Je nutné zvážit klady a zápory, tedy odměnu pro nejlepšího zaměstnance a vynaložené náklady. Retence zkušených zaměstnanců je nákladná, zaučení nového kolegy ještě nákladnější. Je nutné přihlédnout k situaci ve vaší společnosti a rozhodnout se, zda školení za odměnu budete svým zaměstnancům poskytovat.

 

Publikováno 31. října 2022

To nejzajímavější vám zašleme

Povězte nám, jaká oblast vás zajímá?

Jenpráce.cz - Poradna
Zaregistrováním se k odběru zajímavosti a tipů ze světa práce na e-mail udělujete správci své osobní údaje za účelem zasílání informací. V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další informace o zpracování údajů společností Coweo Technologies s.r.o., se sídlem Škrétova 490/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 05157552 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů poverenec@everyregard.one, informace jsou k dispozici na Zásady ochrany osobních údajů.

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Školení zaměstnanců - od nováčka po veterána

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Jak na hromadné propouštění zaměstnanců

Jak na hromadné propouštění zaměstnanců

Ukážeme vám postup vhodný při hromadném propouštění zaměstnanců. Zaměříme se na povinnosti zaměstnavatele, aby hromadné propouštění nebylo možné napadnout.
Jak požádat zaměstnavatele o studijní volno

Jak požádat zaměstnavatele o studijní volno

Víte, že nárok na studijní volno ze zákona nemáte? Zákoník práce studijní volno nezaručuje. Vždy musíte mít souhlas svého zaměstnavatele. Zjistěte, jak správně zaměstnavatele požádat o studijní volno. Přidáme i tipy, jak postupovat, když chcete…
Jak zaměstnanci oznámit výpověď

Jak zaměstnanci oznámit výpověď

Jen správně doručená výpověď je platná, začíná běžet výpovědní doba a je jasně dané datum skončení pracovního poměru zaměstnance. Pojďme se podívat na to, jak se připravit na předání výpovědi, jak by samotné předání výpovědi mělo proběhnout. Jaké…
Vše, co potřebujete znát o práci v noci

Vše, co potřebujete znát o práci v noci

Práce v noci je specificky upravena v zákoníku práce a ukládá vašemu zaměstnavateli řadu povinností. Právnickou řeč jsme pro vás zlidštili a zjistíte, co to je práce v noci, jaká je minimální výše příplatku za práci v noci, jak musí váš…
Vše o okamžité výpovědi pro personalisty + vzor

Vše o okamžité výpovědi pro personalisty + vzor

Dozvíte se, v jakých případech může zaměstnavatel využít institut okamžitého zrušení pracovního poměru. Detailně se zaměříme na zvlášť hrubé porušení povinností. Prozradíme, kolik neomluvených absencí musí mít zaměstnanec, abyste mohli přistoupit k…
Zjistěte, kdy máte nárok na náhradní volno

Zjistěte, kdy máte nárok na náhradní volno

Víte, jaký je rozdíl mezi náhradním volnem a placeným volnem? Zjistěte, kdy máte nárok na náhradní volno, jak na náhradní volno nahlíží zákoník práce a ukážeme vám konkrétní případy, které mohou nastat, tedy kdy máte nárok na náhradní volno za práci…
Smluvní pokuta - jak ji správně nastavit

Smluvní pokuta - jak ji správně nastavit

Smluvní pokuty jsou ve smlouvách, a to i pracovních, ukotveny pro případ porušení konkrétní povinnosti. Smluvní pokuta při odstoupení od smlouvy musí být uhrazena, je-li smluvní pokuta správně definována. Ukážeme vám, jak správně zakotvit smluvní…
Odbory - proč a jak je založit

Odbory - proč a jak je založit

Povíme vám vše, co potřebujete vědět o odborech. Dozvíte se, proč založit odbory a jak je založit, jak probíhá vyjednávání s vaším zaměstnavatelem, aby došlo k uzavření kolektivní smlouvy a mnoho dalšího.
Co personalista musí znát o náhradě škody + vzor

Co personalista musí znát o náhradě škody + vzor

Probereme vše o náhradě škody, jaký postup při vzniku škody by měl zaměstnavatel zvolit, kdy je nutné zahrnout i odborovou organizaci. Dozvíte se, kdy se uplatní náhrada škody za poškození věci nebo za poškození dobré pověsti zaměstnavatele. Jaké…
Za darování krve máte nárok na placené volno

Za darování krve máte nárok na placené volno

Bezúplatné darování krve je úctyhodná činnost každého dárce. Proto i zákoník práce na dárce myslí a přiznává jim za darování krve nárok na volno z práce, a to dokonce volno placené. Ukážeme vám, jak správně svou nepřítomnost v práci nahlásit a jaké…
Přehledně: překážka na straně zaměstnavatele

Přehledně: překážka na straně zaměstnavatele

Probereme zákoníkem práce definované překážky na straně zaměstnavatele, včetně výše náhrady mzdy pro dotčené zaměstnance a výpočtu této náhrady. Ukážeme si i specifické případy, jak nastavit překážky na straně zaměstnavatele v případě čerpání…
Návštěva lékaře v pracovní době a další překážky

Návštěva lékaře v pracovní době a další překážky

Stane se to velkému množství zaměstnanců –⁠ musíte k lékaři, který nemá volno brzy ráno nebo pozdě večer, musíte tedy lékaře navštívit ve své pracovní době. Ukážeme vám, co říká zákoník práce na téma návštěva lékaře v pracovní době. Zákoník práce a…

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2023 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena