Školení zaměstnanců - od nováčka po veterána

Školení zaměstnanců je a pravděpodobně i do budoucna stále bude tématem, které řeší většina společností. Jak oblast vzdělávání správně uchopit, jak zanalyzovat vzdělávací potřeby, aby se vynaložené finanční prostředky společnosti vrátily v podobě vyšší efektivity, vyšší motivace zaměstnanců. Probereme hlavní druhy vzdělávání - od povinných, přes nově nastupujícího kolegu, až po školení “za odměnu”.

Školení zaměstnanců

Školení pro zaměstnance by mělo být pro všechny zaměstnance, není vhodné školení nabízet jako benefit pro ty, kteří splní plán či dosáhnou nějakého milníku. Není možné každého zaměstnance vyslat na externí školení, ale vždy je cesta, jak najít školení, které bude pro zaměstnance a zaměstnavatele přínosné. Je nutné zaměstnanci vždy vysvětlit, proč na školení jde, jaký je cíl a namotivovat ho, jaké benefity bude mít školení pro něj samotného. 

Školení pro zaměstnance můžeme rozdělit do několika kategorií: 

 • Povinná školení, zákonná školení zaměstnanců;
 • Zaškolení nového zaměstnance; 
 • Školení vedoucích zaměstnanců;
 • Školení pro prohloubení kvalifikace;
 • Školení za odměnu.

Analýza vzdělávacích potřeb je nezbytná před zahájením jakéhokoliv školení. Na základě analýzy a s tím související identifikace vzdělávacích potřeb se vytvoří plán školení zaměstnanců, vzor vám dodat nemůžeme, neboť každá společnost je unikátní, stejně jako unikátní má zaměstnance a jejich vzdělávací potřeby. 

Jak připravit efektivní vzdělávání zaměstnanců se dozvíte v našem dřívějším článku, kde probereme metody vzdělávání zaměstnanců a měření efektivity poskytnutého vzdělání. 

Aktuální nabídka práce

Povinná školení

Zákonná školení zaměstnanců neboli povinné školení zaměstnanců jsou specifická pro každé odvětví, ve kterém vaše společnost působí. Vstupní školení na Bezpečnost a ochranu zdraví při práci je prioritní. Vše o BOZP jsme si řekli v článku Hlavní priorita pro firmy - bezpečnost práce, BOZP.

K dalším povinným školením patří

 • Školení požární ochrany;
 • Školení řidičů, pokud poskytujete zaměstnanci služební vůz nebo soukromý vůz bude využívat na služební cesty; 
 • Školení první pomoci, které bohužel nebývá ve společnostech standardem v rámci školícího plánu;
 • Seznámení zaměstnance s interními směrnicemi a postupy.  

Pro specifická odvětví jsou dalšími školeními například: 

 • Práce ve výškách;
 • Obsluha vysokozdvižných vozíků; 
 • Nakládání s chemickými látkami; 
 • A další. 

Školení zaměstnanců v pracovní době je podle zákoníka práce považováno za výkon práce, tedy je zaměstnanci plně hrazeno, jako kdyby pracoval. 

Pokud z jakéhokoliv důvodu se jako zaměstnavatel rozhodnete, že povinné školení bude zaměstnanec provádět mimo pracovní dobu, což samozřejmě udělat můžete, je možné to nařídit a zaplatit jako práci přesčas. 

Zaškolení nového zaměstnance

Zaškolení nového zaměstnance by mělo probíhat na základě plánu zaškolení nového pracovníka. Plánu, který připravuje nadřízený pracovník společně s HR oddělením a oddělením vzdělávání. 

Správný onboarding nového kolegy je klíčový pro jeho další setrvání ve společnosti a jeho úspěšnou budoucí kariéru. Bez řádného zaškolení může nový kolega odejít ve zkušební době, protože se jeho očekávání získaná během výběrového řízení a realita, ve které se ztrácí, nepotkávají. 

Většina z nás si pamatuje svůj první den. Kromě nezbytné administrativy na personálním oddělení je to den plný setkávání, dojmů, a obav z toho, co bude. První den je velmi důležitý, naplánujte jej jako den setkávací, určete novému kolegovi buddyho, který s ním celý den bude a provede ho po firmě. Buddy z řad kolegů nováčkovi ukáže, kde se dá pořídit káva, oběd a kam se chodí na kuřáckou pauzu, ale samozřejmě také kde najde jednotlivá oddělení společnosti, co má jaké oddělení na starost. Je důležité, aby určený buddy byl komunikativní, uměl zodpovědět základní dotazy a nováčka namotivoval. 

Další dny jsou v režii povinných školení a těch školení, které potřebuje nováček k výkonu své práce. Pokud to nadřízený nestihl první den, je nutné, aby se s nováčkem setkal co nejdříve a představil jej v týmu ostatním kolegům. Společný týmový oběd určitě neuškodí. 

Dejte nováčkovi plán, ať ví, co ho čeká. Jaká školení a proč bude absolvovat, informace, co má dělat, když ho potká nějaká nestandardní situace, kdy se zapojí do pracovního procesu a další.

Školení vedoucích zaměstnanců

Školení vedoucích pracovníků bývá velmi individuální. Je vhodné plán připravit na míru vedoucímu zaměstnanci, a to na základě rozhovoru s ním, jaké on pociťuje potřeby, a samozřejmě na základě rozhovoru s jeho nadřízeným, kde vnímá potenciál pro rozvoj svého podřízeného. 

Je nutné znát odpověď na otázku “jaké bariéry brání tomuto vedoucímu zaměstnanci ve vyšší produktivitě / efektivitě”. Výsledkem může být školení na měkké dovednosti, školení na detailnější znalost produktu, či osobní kouč. 

Školení pro prohloubení kvalifikace

Prohlubováním kvalifikace se rozumí její průběžné doplňování, její udržování a obnovování. Prohlubování kvalifikace budou zpravidla nejrůznější školení či semináře, na nichž se zaměstnanec učí například pracovat s novými nástroji a pomůckami, seznamuje se s nejnovějšími pracovními postupy a podobně. 

Podle zákoníku práce je zaměstnanec povinen prohlubovat si svoji kvalifikaci k výkonu sjednané práce. Zaměstnavatel je oprávněn uložit zaměstnanci účast na školení a studiu, a současně je zaměstnavatel povinen uhradit související náklady. Pokud předpokládané náklady dosáhnou částky alespoň 75 000 Kč, lze se zaměstnancem uzavřít kvalifikační dohodu. 

Účast na školení za účelem prohloubení kvalifikace se považuje za výkon práce, za který přísluší zaměstnanci mzda.

Aktuální nabídka práce

Školení za odměnu

Školení pro obchodního zástupce, který slaví 10 úspěšných let ve vaší společnosti, v irském Dublinu. Typický případ školení “za odměnu”. Zaměstnanci udělá radost, kolegové o tom budou mluvit a zjišťovat, jakých výsledků musí dosáhnout, aby příště mohli na školení do zahraničí jet oni. 

Přidaná hodnota pro firmu je ve zlepšování firemní kultury, zvýší se loajalita vyslaných zaměstnanců. Na druhé straně pomyslných vah leží vysoké náklady s nízkou návratností, protože zkušený obchodník se na školení již moc nového nedozví, možnost, že se někteří schopní kolegové urazí a nebudou již pro společnost vydávat maximum.  

Je nutné zvážit klady a zápory, tedy odměnu pro nejlepšího zaměstnance a vynaložené náklady. Retence zkušených zaměstnanců je nákladná, zaučení nového kolegy ještě nákladnější. Je nutné přihlédnout k situaci ve vaší společnosti a rozhodnout se, zda školení za odměnu budete svým zaměstnancům poskytovat.

 

Publikováno 31. října 2022

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Školení zaměstnanců - od nováčka po veterána

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Co personalista musí znát o odborové organizaci

Co personalista musí znát o odborové organizaci

Získejte základní přehled o odborech, ať již ve vaší společnosti působí odborová organizace, nebo předpokládáte, že bude v dohledné době založena. Shrnuli jsme základní informace o tom, co to je odborová organizace a jaké má vůči ní zaměstnavatel…
Zaměstnavatel nechce převzít výpověď

Zaměstnavatel nechce převzít výpověď

Ukážeme vám, kdo může ve společnosti výpověď převzít, a dva způsoby, jak si nechat přijetí výpovědi zaměstnavatelem potvrdit. Poradíme vám, jak postupovat, pokud váš zaměstnavatel odmítl převzít výpověď.
Jak správně změnit délku pracovní doby

Jak správně změnit délku pracovní doby

Potřebujete zaměstnanci změnit pracovní dobu? Pokud je pracovní doba součástí pracovní smlouvy, potřebujete souhlas dotčeného zaměstnance. Je-li pracovní doba určena vnitřní směrnicí, můžete délku pracovní doby změnit. Pojďte se s námi na jednotlivé…
Doporučující dopis od zaměstnavatele

Doporučující dopis od zaměstnavatele

Doporučující dopis do zaměstnání může být klíčový při rozhodování vašeho nového zaměstnavatele. Z dopisu zjistí, jaké jsou vaše silné stránky, na jakých projektech jste pracovali, jak jste zapadli do současného týmu a mnohem více.
Výhody a nevýhody sdíleného pracovního místa

Výhody a nevýhody sdíleného pracovního místa

Víte, že novela zákoníku práce přinesla sdílené pracovní místo? Sdílení pracovního místa znamená, že minimálně dva zaměstnanci se střídají na stejném pracovním místě a dohromady svými částečnými úvazky pokryjí pracovní úvazek celý. Představíme vám…
Vaše práva při zrušení dovolené zaměstnavatelem

Vaše práva při zrušení dovolené zaměstnavatelem

Zaměstnavatel určuje čerpání dovolené svých zaměstnanců. Zjistěte, kdy může zaměstnavatel zrušit dovolenou, i tu, kterou již máte zaplacenou, nebo vás v průběhu dovolené z ní odvolat zpět do práce. Ukážeme vám, co všechno následně zaměstnavatel musí…
Co dělat, když vám zaměstnavatel nezaplatil

Co dělat, když vám zaměstnavatel nezaplatil

Poradíme vám, co dělat, když zaměstnavatel neplatí mzdu a co dělat, když zaměstnavatel neplatí sociální a zdravotní pojištění. Nevyplacená nemocenská? I s tím vám poradíme. Dozvíte se také, jak správně podat stížnost na zaměstnavatele.
Půjčka zaměstnanci jako benefit společnosti

Půjčka zaměstnanci jako benefit společnosti

Zvažujete nový benefit pro své zaměstnance? Co například půjčka pro zaměstnance! Zjistěte, jaké typy půjček můžete zaměstnancům poskytnout, jaké jsou daňové dopady jednotlivých typů půjček.
Jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele

Jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele

Poradíme vám, jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele, který vám například nevyplácí vaši mzdu nebo odstupné. Máte dvě možnosti, jak své peníze získat zpět. V článku najdete i vzor insolvenčního návrhu.
Proč mít připravenou pracovní náplň + VZOR

Proč mít připravenou pracovní náplň + VZOR

Pracovní náplň, se kterou zaměstnance prokazatelně seznámíte, vám pomůže s určením konkrétních povinností, které má zaměstnanec zastávat. Poradíme, kdo pracovní náplň připravuje, v jakých případech ji může zaměstnavatel změnit či doplnit. Získáte…
Dvě zaměstnání současně - daně, nemocenská

Dvě zaměstnání současně - daně, nemocenská

Chcete si přivydělat a máte dvě zaměstnání? Můžete mít ke své pracovní smlouvě uzavřenou dohodu u svého stávajícího zaměstnavatele, pokud práce na dohodu bude jiná než ta, kterou děláte na základě pracovní smlouvy. Nebo můžete mít zaměstnavatele dva…
Co dělat, když zaměstnanec nepřišel do práce

Co dělat, když zaměstnanec nepřišel do práce

Zjistěte, kdy je absence zaměstnance považována za neomluvenou, jak správně má zaměstnanec svou nepřítomnost v práci omlouvat a jaké kroky zaměstnavatel může uskutečnit.

Podívejte se i na naše pracovní nabídky:

 • Bystřice nad Pernštejnem
 • IMETAL s.r.o.
 • od 26 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 17. dubna
 • Lysice
 • TARGET DESIGN s.r.o.
 • od 21 300 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 31. ledna
 • Rouské
 • GESS-CZ, s.r.o.
 • 26 000 – 30 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 12. dubna
 • Holoubkov
 • WEILER Holoubkov s.r.o.
 • od 30 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 12. dubna
 • Vračovice-Orlov
 • Josef Morávek
 • 35 000 – 45 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 5. dubna
 • Zvole, Praha-západ
 • Eduard Masagutov
 • 18 900 – 20 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 9. dubna
 • Harrachov
 • SKLÁRNA A MINIPIVOVAR NOVOSAD & SYN…
 • 27 000 – 35 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 25. ledna
 • Zeleneč
 • MTV Logistic, s.r.o.
 • od 20 500 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 11. dubna
 • Karlovy Vary
 • Centr 19 s.r.o.
 • od 18 900 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 5. března
 • Třinec
 • Správa tělovýchovných a rekreačních…
 • od 22 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 12. dubna
 • Lednice
 • LÁZNĚ LEDNICE, s.r.o.
 • od 30 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 10. dubna
 • Zbraslavice
 • Rekreační areál Zbraslavice s.r.o.
 • od 20 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 20. března
 • Ostrava
 • ARCHISTAV projekty a stavby s.r.o.
 • 30 000 – 35 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 4. dubna
 • Teplice
 • DENT Group s.r.o.
 • od 29 400 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 26. března
 • Hlinsko, Chrudim
 • Miroslav Pekař
 • 25 000 – 30 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 4. března
 • Ostrava
 • Příležitost pro každého s.r.o.
 • od 21 300 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 24. ledna
 • Suchdol nad Lužnicí
 • Pavel Voříšek
 • od 25 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 19. února

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena