Onboarding

Články označené štítkem onboarding

Onboarding je důležitý proces integrace nových zaměstnanců do organizace, který pomáhá novým zaměstnancům rychleji se adaptovat na pracovní prostředí, získat potřebné znalosti a dovednosti a cítit se vítanými. Tento proces má významné využití v praxi, neboť snižuje fluktuaci zaměstnanců, zvyšuje jejich produktivitu a přispívá k pozitivní pracovní kultuře ve firmě. Pro nové zaměstnance znamená onboarding klíčový prvek pro jejich úspěšnou integraci do nového pracovního prostředí, zatímco pro firmu představuje efektivní nástroj k udržení zaměstnanců a zlepšení jejich pracovního výkonu.
Získejte více kandidátů na JenHunter
TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

Seznamte se s naším výběrem TOP 10 podcastů zaměřených na lidské zdroje. Ať už jste v oboru HR dlouholetým profesionálem nebo jen hledáte aktuální informace a trendy, tyto podcasty vám nabídnou širokou škálu témat a poznatků. Získejte přehled o tom…
Datacruit - moderní a jednoduchý HR nástroj

Datacruit - moderní a jednoduchý HR nástroj

Datacruit je moderní technologická platforma zaměřená na automatizaci a zefektivnění náborových procesů. Umožňuje firmám centralizovat náborové aktivity od publikování nabídek práce až po konečné rozhodnutí o přijetí kandidáta. Jeho klíčovým…
Recru - cesta k efektivním náborům

Recru - cesta k efektivním náborům

Recru ATS je cloudové řešení pro nábor a hodnocení kandidátů, poskytující funkce pro správu pozic, kandidátů a hodnocení. Systém byl navržen tak, aby personalistům usnadnil a zrychlil náborový proces, redukoval administrativní úkoly a umožnil jim…
Recruitis - chytrý náborový software

Recruitis - chytrý náborový software

Recruitis je moderní technologické řešení pro nábor zaměstnanců v digitální éře. Jedná se o systém, který kombinuje softwarové aplikace, databázové systémy a algoritmy pro optimalizaci náborového procesu. Jeho moduly a nástroje umožňují správu…
Teamio - moderní náborová aplikace a chytré ATS

Teamio - moderní náborová aplikace a chytré ATS

Teamio je inovativní aplikace pro sledování uchazečů (ATS) navržená pro zefektivnění a digitalizaci náborových procesů v 21. století. S jasnou misí "Dělejte nábory skvěle", Teamio nabízí řešení na míru pro organizace všech velikostí a zdůrazňuje…
Vzdělávání v HR - TOP 10 magazínů

Vzdělávání v HR - TOP 10 magazínů

V tomto článku jsme pro vás připravili přehled TOP 10 magazínů o HR vzdělávání, které zaujímají přední příčky nejen díky své návštěvnosti, ale především díky kvalitnímu obsahu, který skutečně vzdělává a inspiruje. Pojďte s námi objevit ty nejlepší…
Proč a jak zařadit personální audit do firmy

Proč a jak zařadit personální audit do firmy

Personální audit by měl být pravidelnou součástí každé zdravé a prosperující společnosti. Není to trest. Je to příležitost zjistit, v čem jste dobří a v jakých oblastech se můžete zlepšit. Získejte vedení společnosti na svou stranu a udělejte…
Efektivní řešení vztahů a konfliktů na pracovišti

Efektivní řešení vztahů a konfliktů na pracovišti

V rámci pracovního procesu se jen zřídka setkáváme s izolovanými pracovníky. Kolegové pracující v týmu vytváří týmového ducha, budují si vztahy. Pokud si kolegové “nesednou”, nedostatečně spolu komunikují, nemají dostatek informací, mohou se vztahy…
Fluktuace zaměstnanců –⁠ jak jí předejít a vypočítat

Fluktuace zaměstnanců –⁠ jak jí předejít a vypočítat

Zaměříme se na odchody zaměstnanců ze společnosti, tedy na fluktuaci zaměstnanců. Proč zaměstnanci odcházejí, jaké jsou hlavní příčiny, jak odchodu klíčových zaměstnanců můžete zabránit. Přidáme i informaci o tom, jak pracovat se zjištěnými daty -…
Jak na péči o zaměstnance a podporu loajality

Jak na péči o zaměstnance a podporu loajality

Shrneme si základní principy, jak pečovat o zaměstnance, a tím udržovat a zvyšovat jejich loajalitu ke společnosti. Efektivní péče je zodpovědností nejen personálního oddělení, manažera, ale i vedení společnosti. A kdo bude pečovat o personální…
Personální agenda – od strategie po operativu

Personální agenda – od strategie po operativu

Vytvořit personální strategii je základ, bez kterého nemůže žádná společnost správně fungovat. Ukážeme si, jak takovou personální strategii vytvořit. Pro doplnění kompletního obrázku o personálním oddělení ukážeme i hlavní procesy personální agendy.
Jak vybrat vhodný personální informační systém

Jak vybrat vhodný personální informační systém

Bez personálního systému jde vést lidské zdroje velmi těžko. Ukážeme si hlavní výhody personálního systému a zaměříme se na to, jak vybrat HR systém, který vaší společnosti pomůže být ještě efektivnější. Pokud se budete poznávat v některé z oblastí…
Jak připravit úspěšný onboarding a adaptaci

Jak připravit úspěšný onboarding a adaptaci

Již před nástupem, onboardingem, nového kolegy je nutné z pohledu personálního oddělení udělat řadu kroků, aby nově nastupující kolega měl vše připravené. Poradíme, jak naplánovat onboarding a adaptační proces, aby nováček měl pocit, že je vítaný,…
Školení zaměstnanců - od nováčka po veterána

Školení zaměstnanců - od nováčka po veterána

Školení zaměstnanců je a pravděpodobně i do budoucna stále bude tématem, které řeší většina společností. Jak oblast vzdělávání správně uchopit, jak zanalyzovat vzdělávací potřeby, aby se vynaložené finanční prostředky společnosti vrátily v podobě…
Přehledně: firemní kultura, jak ji vytvořit a udržet

Přehledně: firemní kultura, jak ji vytvořit a udržet

Bez správně nastavené firemní kultury společnost jen stěží udrží své zaměstnance motivované, ochotné přicházet s novými nápady a zlepšovat společnost. Jak nastavit firemní kulturu, jaké využít prvky firemní kultury, aby byla dlouhodobě udržitelná,…
Pro personalisty:
V oblasti personalistiky je termín "Onboarding" klíčovým pojmem, který se týká procesu, jehož cílem je integrovat nové zaměstnance do pracovního prostředí a organizace. Jedná se o důležitý krok při náborech a začleňování nových členů týmu do firemního kontextu. V následujícím článku se budeme podrobněji zabývat významem "Onboardingu" v personálním managementu, rozdílem mezi "Onboardingem" a orientací nových zaměstnanců, a jak tento proces pomáhá novým pracovníkům přizpůsobit se novému pracovnímu prostředí.

V personalistice se termín "Onboarding" používá k popisu procesu, který začíná v okamžiku, kdy nový zaměstnanec přijme nabídku práce a pokračuje až do doby, kdy se plně integruje do organizace. Cílem "Onboardingu" je umožnit novým zaměstnancům rychlou a efektivní adaptaci na nové pracovní prostředí, pracovní kulturu a kolektiv. Tento proces by měl také pomoci novým zaměstnancům pochopit své role a odpovědnosti a získat potřebné dovednosti a znalosti k tomu, aby mohli úspěšně vykonávat svou práci.

Rozdíl mezi "Onboardingem" a orientací nových zaměstnanců spočívá v jejich cílech a rozsahu. Orientace nových zaměstnanců je často součástí "Onboardingu", ale není to totéž. Orientace je obvykle omezena na první několik dnů a zaměřuje se na základní informace a procedury, jako je seznámení s pracovními podmínkami, firemními pravidly a bezpečnostními postupy.

Naopak, "Onboarding" je komplexnější proces, který může trvat několik týdnů až měsíců. Jeho hlavním cílem je nejen poskytnout novým zaměstnancům potřebné informace, ale také je začlenit do firemní kultury, pomoci jim vytvořit vztahy s kolegy a nadřízenými a získat dovednosti a znalosti, které jsou nezbytné pro jejich úspěch v práci.

"Onboarding" pomáhá novým zaměstnancům adaptovat se na pracovní prostředí několika způsoby. Za prvé, poskytuje jim jasný rámec a očekávání ohledně jejich role a odpovědností, což jim umožňuje se lépe orientovat v pracovním prostředí. Za druhé, "Onboarding" zahrnuje zaškolování a trénink, který novým zaměstnancům umožňuje získat dovednosti a znalosti potřebné k úspěšnému vykonávání práce. Za třetí, tento proces podporuje budování vztahů s kolegy a nadřízenými, což zvyšuje pocit sounáležitosti a týmového ducha.

V kontextu personálního managementu se termín "Onboarding" používá k označení strategického procesu, jehož cílem je zajistit, aby noví zaměstnanci byli úspěšní a produktivní ve svých rolích. "Onboarding" není pouze administrativním úkolem, ale klíčovým prvkem vytváření pozitivního pracovního prostředí a udržení talentovaných zaměstnanců v organizaci.

Celkově lze říci, že "Onboarding" je důležitým procesem, který pomáhá novým zaměstnancům efektivně a pozitivně se začlenit do organizace a dosáhnout úspěchu ve svých pracovních rolích.


Pro zaměstnance:
Onboarding, neboli proces začleňování zaměstnanců, představuje klíčový krok ve vztahu mezi novými pracovníky a organizací. Jedná se o komplexní proces, jehož cílem je novým zaměstnancům pomoci se rychle a efektivně adaptovat na pracovní prostředí, do firmy a do nových pracovních rolí. Onboarding je mnohem více než jen administrativní záležitostí, spočívá v poskytování informací, dovedností a nástrojů, které noví zaměstnanci potřebují k tomu, aby mohli plně a úspěšně vykonávat své pracovní povinnosti.

Ideální časový rámec pro proces Onboarding závisí na konkrétní organizaci a povaze pracovní pozice. Obecně platí, že by proces měl být dostatečně dlouhý na to, aby noví zaměstnanci získali veškeré potřebné informace a dovednosti, ale zároveň by neměl být tak dlouhý, že by se stali ztracení nebo ztratili motivaci. Běžně se Onboarding může pohybovat v rozmezí od několika týdnů po několik měsíců.

Důležitým aspektem procesu Onboarding je jeho přizpůsobení různým pozicím a úrovním zaměstnanců. Každá pracovní role může mít své specifické požadavky na vstupní školení a začleňování, a proto je důležité vytvořit personalizovaný přístup. Vyšší manažerské pozice mohou vyžadovat více strategického a organizačního začlenění, zatímco nižší pozice se mohou více soustředit na konkrétní pracovní dovednosti a procesy.

Začleňování firemní kultury do procesu Onboardingu má významný vliv na to, jak noví zaměstnanci vnímají a zapojují se do organizace. Firemní kultura představuje soubor hodnot, norm, tradic a způsobu práce, které charakterizují danou firmu. Zahrnutí firemní kultury do Onboarding procesu pomáhá novým zaměstnancům lépe porozumět tomu, co organizace očekává a jaké jsou její hlavní priority. To zase může vést k větší angažovanosti, loajalitě a spokojenosti zaměstnanců.

Onboarding také pomáhá novým zaměstnancům lépe porozumět firemním cílům a hodnotám tím, že jim poskytuje příležitost k interakci s různými členy týmu a vedoucími pracovníky. Prostřednictvím Onboardingu mohou noví zaměstnanci získat hlubší povědomí o tom, jak jejich práce přispívá k dosahování firemních cílů a jaký význam mají firemní hodnoty pro každodenní rozhodování a chování.

Celkově lze říci, že Onboarding je klíčovým procesem pro úspěšnou integraci nových zaměstnanců do organizace. Správně provedený Onboarding může zvýšit produktivitu nových zaměstnanců, snížit fluktuaci a posílit firemní kulturu a hodnoty. Je důležité, aby organizace věnovaly dostatečnou pozornost tomuto procesu a neustále ho vylepšovaly a přizpůsobovaly potřebám svých zaměstnanců a dynamice trhu práce.


Pro firmy:
Onboarding, v překladu do češtiny často nazývaný také zaškolování či adaptace, představuje významný proces v životě každé firmy a jejích zaměstnanců. Jedná se o komplexní soubor činností, které mají za cíl uvést nového zaměstnance do pracovního prostředí, kultury a procesů organizace. Onboarding má klíčový význam ve firmě z několika důležitých důvodů.

Prvním a zřejmým významem Onboardingu je to, že pomáhá novým zaměstnancům lépe se orientovat ve firmě a rychleji se zapojit do práce. Tímto způsobem přispívá ke zlepšení výkonnosti zaměstnanců, protože čím dříve se nový člen týmu cítí komfortně a dobře informovaný, tím rychleji může přinášet svůj přínos a začít plně naplňovat své pracovní povinnosti. Dobře provedený Onboarding může snížit dobu potřebnou k dosažení plné produktivity nového zaměstnance a tím zlepšit efektivitu celého týmu.

Dalším významným aspektem Onboardingu je jeho vliv na snižování fluktuace zaměstnanců. Když nový zaměstnanec má kladný a přívětivý začátek ve firmě, je pravděpodobnější, že zůstane ve firmě déle. Dobrý Onboarding může také pomoci zaměstnancům lépe porozumět firemní kultuře a hodnotám, což zvyšuje jejich spokojenost a loajalitu vůči organizaci.

Je důležité poznamenat, že Onboarding se může lišit v různých odvětvích a typech organizací. Každá firma má své specifické potřeby a požadavky na adaptaci nových zaměstnanců. Například v technologickém průmyslu může být důraz kladen na technickou školení a odborné dovednosti, zatímco v oblasti zdravotnictví může být důležitá compliance s předpisy a bezpečnostními procedurami.

Existuje několik nejlepších postupů pro vytváření a udržování efektivního Onboardingu ve firmě. Prvním krokem je plánování a definování procesu Onboardingu, včetně stanovení cílů, očekávání a časového plánu. Důležité je také zapojení různých oddělení, jako je lidské zdroje, manažerský tým a IT, aby bylo zajištěno, že nový zaměstnanec získá veškeré potřebné informace a zázemí.

Dále je klíčové poskytovat novým zaměstnancům podporu a komunikaci. To může zahrnovat mentoring, školení, neformální setkání s kolegy a pravidelnou zpětnou vazbu. Zabezpečení, aby nový zaměstnanec měl přístup k veškerým potřebným nástrojům a informacím, je rovněž nezbytné.

Celkově lze říci, že Onboarding je klíčovým prvkem pro úspěch nových zaměstnanců a celé firmy. Správně provedený Onboarding může výrazně zvýšit výkonnost zaměstnanců, snížit fluktuaci a posílit firemní kulturu. Proto by měla být tato činnost pečlivě plánovaná, implementována a udržována v organizaci, aby mohla plně rozvinout svůj potenciál.


Význam:
Onboarding, česky známý též jako integrační proces, představuje klíčový krok v životním cyklu zaměstnance v organizaci. Jedná se o proces, během kterého noví zaměstnanci získávají potřebné informace, dovednosti a návyky k tomu, aby se mohli úspěšně integrovat do pracovního prostředí a efektivně plnit své pracovní úkoly. Tento proces je klíčový nejen pro nové zaměstnance, ale také pro samotnou organizaci, a to z několika důležitých důvodů.

První otázka, kterou si klademe, je: Jak může "Onboarding" pomoci s udržením zaměstnanců? Odpověď je poměrně jednoduchá. Onboarding je prvním dojmem, který nový zaměstnanec získá o organizaci. Pokud probíhá hladce a efektivně, nový zaměstnanec se cítí vítán a rychle se začne zapojuvat do týmu. Tím se zvyšuje pravděpodobnost, že nový zaměstnanec zůstane ve firmě delší dobu, protože se cítí vázán a spokojen. Naopak, pokud onboarding selže, nový zaměstnanec může ztratit motivaci a hledat si práci jinde.

Další otázka se týká rolí personalistů a manažerů při provádění onboardingu. Personalisté mají klíčovou roli v plánování a organizaci celého procesu. Jejich úkolem je zajistit, aby nový zaměstnanec získal veškeré potřebné informace a materiály, a také aby se mu dostalo potřebného vedení a podpory. Manažeři zase hrají roli především v orientaci nového zaměstnance ve svém pracovním týmu a prostředí. Jsou zodpovědní za jeho zaškolení a mentoring, což má zásadní vliv na to, jak rychle a efektivně nový zaměstnanec dosáhne plné produktivity.

Nyní přistupme k otázce, jaký je vztah mezi onboardingem a dlouhodobým úspěchem zaměstnance ve firmě. Onboarding je prvním krokem k tomu, aby se nový zaměstnanec stal produktivním a spokojeným členem týmu. Pokud je onboarding úspěšný, nový zaměstnanec se rychle adaptoval na pracovní prostředí a získal potřebné dovednosti a vědomosti. To má za následek zvýšení jeho pracovního výkonu a spokojenosti, což pozitivně ovlivňuje jeho dlouhodobou loajalitu vůči firmě.

Další otázka se týká technologických řešení, která mohou usnadnit a zlepšit proces onboardingu. Moderní technologie, jako jsou intranety, e-learningové platformy a software pro správu lidských zdrojů, mohou hrát klíčovou roli v automatizaci a digitalizaci onboardingových procesů. To umožňuje organizacím efektivněji a konzistentněji poskytovat informace novým zaměstnancům a snižovat administrativní zátěž spojenou s onboardingem.

Poslední otázka se týká měření účinnosti onboardingu a jeho evaluace. K měření účinnosti můžeme využít různé metriky, jako je doba potřebná k dosažení plné produktivity nového zaměstnance, míra fluktuace nových zaměstnanců během prvního roku a hodnocení spokojenosti nových zaměstnanců s procesem onboardingu. Evaluace by měla být pravidelná a sloužit k identifikaci případných nedostatků a možností zlepšení procesu.

Celkově lze říci, že onboarding je klíčovým prvkem pro udržení a rozvoj zaměstnanců v organizaci. Efektivní onboarding zvyšuje šance na dlouhodobou loajalitu zaměstnanců a zlepšuje jejich pracovní výkonnost. S využitím moderních technologických řešení a pravidelnou evaluací lze proces onboardingu neustále zdokonalovat a přizpůsobovat potřebám organizace.


Zajímavosti:
Termín "Onboarding" zahrnuje proces integrace nových zaměstnanců do organizace. Tento proces zahrnuje různé aktivity a kroky, které mají za cíl přivést nové zaměstnance do pracovního prostředí a kultury firmy. Cílem onboardingu je poskytnout novým zaměstnancům potřebné informace, dovednosti a nástroje, aby mohli efektivně plnit své pracovní úkoly a stát se součástí týmu. Onboarding není pouze jednorázovou událostí, ale procesem, který může trvat několik týdnů až měsíců.

V praxi má onboarding několik důležitých využití. Za prvé, pomáhá novým zaměstnancům rychleji se adaptovat na nové pracovní prostředí a získat důvěru a jistotu ve své pracovní pozici. Zároveň také poskytuje firmě mechanismus pro předávání klíčových informací a znalostí novým zaměstnancům. Díky onboardingu lze snížit riziko fluktuace zaměstnanců v prvních měsících jejich zaměstnání a zvýšit jejich pracovní produktivitu.

V personalistice znamená termín "Onboarding" proces, který začíná v okamžiku, kdy nový zaměstnanec přijme nabízenou pracovní pozici a pokračuje až do doby, kdy se plně integruje do pracovního prostředí a začne efektivně plnit své pracovní povinnosti. Tento proces zahrnuje administrativní kroky, jako je vyplňování pracovních dokumentů a řešení formálních záležitostí, ale také sociální a kulturní aspekty, jako je seznámení s firmovými hodnotami a kulturou, a zaškolení do konkrétních pracovních procesů.

Pro nové zaměstnance má onboarding velký význam. Pomáhá jim cítit se vítanými a součástí týmu od samého začátku, což může pozitivně ovlivnit jejich pracovní morálku a motivaci. Také jim poskytuje potřebné nástroje a znalosti k tomu, aby mohli plnit své pracovní úkoly efektivně a bez zbytečných obtíží. Noví zaměstnanci se tak rychleji stávají produktivními členy organizace.

Ve firmě má proces onboardingu rovněž velký význam. Efektivní onboarding může snížit náklady spojené s fluktuací zaměstnanců a zkrátit čas potřebný k tomu, aby noví zaměstnanci dosáhli plné pracovní produktivity. Také přispívá k vytváření pozitivního pracovního prostředí, ve kterém se noví zaměstnanci cítí podporováni a motivováni. Dlouhodobě pak onboarding může přispět k vytvoření silné pracovní kultury a zvýšení loajality zaměstnanců k firmě.

Celkově lze říci, že onboarding je klíčovým procesem pro úspěšné začlenění nových zaměstnanců do organizace a má pozitivní vliv jak na nové zaměstnance, tak na samotnou firmu.

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena