Výpočet daně z příjmu

Využitím daňové kalkulačky můžete získat přesný výpočet daňových povinností z příjmů fyzických osob za minulý rok. Tento nástroj vám umožní kontrolovat správnost údajů ve vašem daňovém přiznání a ověřit, zda máte daň správně. Máte také možnost předem spočítat, kolik daně budete muset za předchozí rok zaplatit. Pokud se chystáte podat daňové přiznání, doporučuje se stáhnout si příslušné formuláře pro daň z příjmů fyzických osob. Tímto způsobem můžete být připraveni na proces vyplňování a podání daňového přiznání.

Co se v článku dozvíte?

Výpočet daně z příjmu ovlivňuje řada faktorů. Pokud si pouze chcete rychle spočítat čistou mzdu ze mzdy hrubé (se započtením základních daňových odpočtů a slev), využijte k tomu naši kalkulačku čisté mzdy. Ta je ideální pro možnost modelování různých případů a získání dobré představy k tomu, jak se mění čistá mzda v závislosti na výši hrubé mzdy a některých dalších parametrech.

1. Daň z příjmu fyzických osob

Fyzické osoby, často označované jako FO, obvykle odvádějí daň z příjmu z mzdových nebo platových příjmů. Pokud nemají žádné jiné zdanitelné příjmy přesahující 6000 korun ročně, nemusejí se vlastně tímto tématem zabývat. Postačí, když podepíšou u zaměstnavatele Prohlášení k dani a ten následně odečte daň z příjmu přímo z platu a podá daňové přiznání za zaměstnance. Fyzické osoby jsou také povinny odvádět daň z příjmů z podnikání, pronájmu nemovitostí či například ze zisků vyplývajících z výroby elektřiny pomocí fotovoltaických panelů na střeše rodinného domu. Daňová povinnost se týká i příjmů z investic či z obchodování s kryptoměnami. Kromě toho jsou zdanitelné i příležitostné příjmy přesahující 30 tisíc korun. Základní daňová sazba pro daně z příjmů fyzických osob činí 15 %. Pro část příjmů nad 48násobek průměrné hrubé mzdy se však uplatňuje zvýšená daňová sazba ve výši 23 %.

2. Podklady

Přesný výpočet daně z příjmu je tedy součástí přípravy a podání daňového přiznání. K tomu potřebujete řadu podkladů, na základě nichž lze daňové přiznání připravit a následně i podat. Takovými podklady jsou potvrzení o zdanitelných příjmech, potvrzení o hypotečním úvěru, potvrzení o zaplacené částce na penzijní pojištění, potvrzení o částce zaplacené na životní pojištění, doklad o poskytnutém daru a řada dalších dokladů. Které z dokladů pro roční zúčtování daně potřebujete je individuální, záleží na aktivitách nebo zvýhodněních (odpočtech), která chcete do daňového přiznání promítnout.

Růžové prohlášení a jak na něj? Dozvíte se tady.

3. Odpočty a slevy

Z výpočtu daně z příjmů fyzických osob můžete využít daňové slevy, které jsou výhodnější než odečitatelné položky. Odečitatelné položky se snižují od daňového základu pouze o 15 %, což představuje jejich skutečný vliv na daň. Naopak daňová sleva se odečítá přímo od vypočtené daně, což znamená stoprocentní účinnost až do nuly. Výjimkou je daňová sleva na dítě, která funguje i jako daňový bonus. Pokud se díky slevě na dítě dostanete se svou daňovou povinností do záporných hodnot, finanční úřad vám tuto částku vyplatí.

Mezi nejčastěji využívané daňové slevy patří sleva na dani za dítě nebo sleva na dani pro studenty. Každý má také možnost využít základní daňovou slevu na poplatníka, což je další často využívaná sleva.

  Přehledová tabulka odpočtů a slev:

 • základní sleva na poplatníka (pro zdaňovací období 2023 je to 30 840 Kč)
 • sleva na manžela či manželku (24 840 Kč)
 • sleva na invaliditu (snížená 2 520 Kč, zvýšená 5 040 Kč)
 • sleva na držitele průkazu ZTP/P (49 680 Kč)
 • sleva na studenta (4 020 Kč)
 • sleva za umístění dítěte (tzv. školkovné) (max do 17 300 Kč)

Vzhledem k pozastavení elektronické evidence tržeb do 31. prosince 2022 nelze uplatnit slevu na evidenci tržeb.

Přispívá váš zaměstnavatel na penzijní nebo životní pojištění? Zjistěte jaké má výhody v tomto článku.

4. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ)

Pokud OSVČ není plátce DPH a roční příjmy nepřekročily 1 milion Kč, může platit paušální daň. Kromě daně z příjmů zahrnuje i odvody na sociální a zdravotní pojištění. Peníze platí každý měsíc (případně na několik měsíců či rovnou celý rok dopředu) a v dalším roce už se daňové přiznání podávat nemusí.

Do paušálního režimu je potřeba se přihlásit vždy do 10. ledna daného roku, ve kterém chce Osoba samostatně výdělečně činná paušální daň platit. Pokud ale s podnikatelskou činností začíná až později v průběhu roku, oznámení o vstupu do paušálního režimu může podat do dne jejího zahájení.

5. Od jaké částky se platí daň z příjmů?

Povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů je, pokud vaše celkové příjmy za předchozí rok dosáhly alespoň 15 000 korun. Je však důležité si uvědomit, že všechny příjmy nejsou zahrnuty do této částky, neboť mnohé jsou osvobozeny od daně. Sem patří například důchody, dávky nemocenského pojištění nebo státní sociální podpory. Taktéž nepodléhají zdanění příležitostné příjmy do výše 30 000 korun ročně.

  Daň z příjmu lze zaplatit:

 1. Převodem na účet svého finančního úřadu.
 2. Hotově na pokladnách finančních úřadů nebo na pokladně ČNB.
 3. Složenkou na pobočce České pošty vyplněním složenky A nebo daňové složenky.

Samotné podání daňového přiznání ještě neznamená, že skutečně budete muset nějakou daň uhradit. Z vypočítané daně jsou odečteny různé daňové slevy, jako je sleva na poplatníka, slevy na děti, sleva na manžela či manželku, pokud nemají příjem, a další úlevy.

6. Kam a jak podat daňové přiznání

Ideální cestou, jak připravit daňové přiznání, je využít elektronické podání přes EPO portál MFČR - “Moje daně” (https://adisspr.mfcr.cz/pmd/epo/formulare) - Daň z příjmů fyzických osob, “Vyplnit z průvodce” (příp. využít “Předvyplnit přiznání”). Elektronický formulář vás intuitivně provází vyplňováním a kontroluje zadané vstupy. Přihlášení do portálu jde více způsoby, lze např. využít dnes často využívanou bankovní identitu (v rámci identity občana).

V případě, že vám vznikne povinnost podávat daňové přiznání a nechcete se sami zaobírat jeho přípravou, můžete využít služeb daňových poradců.

Termín podání daňového přiznání je závislý na způsobu, jakým jej podáváte. Pokud je přiznání podáváno v papírové podobě a přímo fyzickou osobou, termín je do konce března. Při využití elektronického podání přes EPO portál MFČR - "Moje daně" (https://adisspr.mfcr.cz/pmd/epo/formulare) - se termín posouvá do konce dubna. Termín podání přes daňového poradce je do konce června. Nicméně, daňové zákony a termíny se mohou měnit, proto doporučujeme vždy zkontrolovat aktuální termíny a pravidla na oficiálních webových stránkách Finanční správy České republiky.

7. Vrácení daní

Zaměstnanci obdrží případný daňový přeplatek nejpozději s výplatou za březen, která probíhá v průběhu dubna. Podrobnosti ohledně tohoto procesu jsou k dispozici v článku "Řekněte si o daňový přeplatek". Co však nyní potřebujete přinést účetní na pracovišti?

Pro OSVČ (osoby samostatně výdělečně činné) platí, že mají nárok na vrácení případného přeplatku do 30 dnů od 1. dubna. Pokud odevzdáte daňové přiznání později, začne lhůta pro vrácení přeplatku běžet od data odevzdání přiznání. Naopak, pokud přiznání odevzdáte brzy, třeba již v únoru, finanční úřad vám přeplatek vrátí nejdříve v první polovině dubna a nejpozději do 30 dnů od 1. dubna.

8. Záloha na daň z příjmu

Daň z příjmů se typicky hradí v termínu odevzdání daňového přiznání. Zaměstnavatel automaticky odesílá zálohy na daň za zaměstnance, takže zaměstnanci nemusí řešit tuto platbu. Podnikatelé platí zálohy pouze pokud dosáhnou vysokých příjmů a jejich daň z příjmů v předchozím roce přesáhla 30 000 Kč. V takovém případě platí pololetní zálohy ve výši 40 % poslední zjištěné daňové povinnosti. První splatnost je do poloviny června a druhá do poloviny prosince.

Podnikatelé, kteří měli v minulém roce daňovou povinnost přesahující 150 000 Kč, musí platit čtvrtletní zálohy. Ty činí čtvrtinu daně z příjmů za předchozí rok a splatnost mají v březnu, červnu, září a prosinci, nejpozději do 15. dne daného měsíce.

Vše o podání daňového přiznání v pozici zaměstnance se dočtete v tomto článku.

9. Shrnutí

V článku jsme zmínili důležité aspekty výpočtu daně z příjmů fyzických osob, včetně vlivu daňových slev na celkovou výši daně. Podotýká, že daňové slevy jsou výhodnější než odečitatelné položky a vysvětluje, jakým způsobem se uplatňují. Dále jsme si přiblížili termíny pro podání daňového přiznání a výplaty případného daňového přeplatku. Význačným prvkem je informace o výjimkách, jako jsou slevy na dani za dítě nebo slevy pro studenty a jakým způsobem mohou snížit daňovou povinnost.

10. Technika výpočtu

Daň z příjmu je stanovena jako 15 % ze základu daně (příjmy přesahující výdaje vynaložené na jejich dosažení). Výpočet základu daně ještě obsahuje odečitatelné položky (tzv. nezdanitelná část základu daně), kterými jsou:

 • Hodnota daru na veřejně prospěšné účely, politickým stranám a hnutím (celková hodnota daru za rok ale musí přesáhnout 2 % základu daně a odečíst lze maximálně 10 % ze základu daně)
 • Úroky z úvěru ze stavebního spoření nebo z hypotečního úvěru
 • Příspěvky na penzijní pojištění
 • Pojistné na životní pojištění

Kromě toho můžete ve výpočtu daně 2023 uplatnit i slevy na dani a daňová zvýhodnění, a to na poplatníka, na dítě, na manžela/manželku nebo i na studenta. Během roku pak někteří platí i zálohu na daň z příjmu fyzických osob. Výpočet zálohy na daň z příjmu provádí zaměstnavatel.

  Příklad výpočtu daně z příjmů fyzických osob:

 1. Sečtení všech dílčích základů daně, dostaneme základ daně
 2. Od základu daně odečteme penzijní připojištění, životní pojištění, dary, bezplatné darování krve
 3. Zaokrouhlíme na celé stokoruny dolů
 4. Vypočteme daň = základ daně x 15 %
 5. Od daně odečteme slevu na poplatníka, slevu na manželku (pokud měla příjmy < 68 000), vyjde nám buď stále kladná částka (daň) nebo částka záporná, tu vynulujeme
 6. Odečteme slevu na děti – pokud se dostaneme do mínusu = daňový bonus (o ten můžeme žádat finanční úřad, ale pouze tehdy, pokud neuplatňujeme paušální výdaje)
 7. Odečteme zálohy na daň zaplacené v průběhu roku
 8. Vyjde-li kladná hodnota = vlastní daňová povinnost; záporná hodnota = nárok na vrácení přeplatku

  VÝJIMKA:

 1. Sečteme dílčí základy daně, u kterých uplatňujeme paušální výdaje
 2. Hodnotu vydělíme celkovým základem daně
 3. Pokud vyjde více jak 50 %, nemůžeme uplatnit slevu na manželku, protože na základ daně připadá více jak 50 % dílčích základů daně, u kterých uplatňujeme paušální výdaje

Pokračujte na hledání nabídek prací v těchto lokalitách

Pokračujte na hledání nabídek brigád v těchto lokalitách

Pokračujte na hledání nabídek prací v těchto profesích

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena