Výpočet daně z příjmu

Co ovlivňuje výpočet daně z příjmu

Výpočet daně z příjmu ovlivňuje řada faktorů. Pokud si pouze chcete rychle spočítat čistou mzdu ze mzdy hrubé (se započtením základních daňových odpočtů a slev), využijte k tomu naši kalkulačku čisté mzdy. Ta je ideální pro možnost modelování různých případů a získání dobré představy k tomu, jak se mění čistá mzda v závislosti na výši hrubé mzdy a některých dalších parametrech.

Kdo podává daňové přiznání

Daňové přiznání musí v ČR podávat nejen OSVČ nebo právnické osoby, ale také řada zaměstnanců, studentů nebo důchodců. U zaměstnanců je řada důvodů, kdy musí podávat daňové přiznání, jako je příjem z nájmu, kapitálové příjmy, vysoké příjmy (měsíčně více jak 4-násobek průměrné mzdy, pro rok 2023 tedy více jak 161 296 Kč hrubého), příjem ze samostatné výdělečné činnosti, práce pro více zaměstnavatelů a řada dalších případů.

Podklady

Přesný výpočet daně z příjmu je tedy součástí přípravy a podání daňového přiznání. K tomu potřebujete řadu podkladů, na základě nichž lze daňové přiznání připravit a následně i podat. Takovými podklady jsou potvrzení o zdanitelných příjmech, potvrzení o hypotečním úvěru, potvrzení o zaplacené částce na penzijní pojištění, potvrzení o částce zaplacené na životní pojištění, doklad o poskytnutém daru a řada dalších dokladů. Které z dokladů k dani potřebujete je individuální, záleží na aktivitách nebo zvýhodněních (odpočtech), která chcete do daňového přiznání promítnout.

Kam a jak podat daňové přiznání

Ideální cestou jak připravit daňové přiznání je využít elektronické podání přes EPO portál MFČR - “Moje daně” (https://adisspr.mfcr.cz/pmd/epo/formulare) - Daň z příjmů fyzických osob, “Vyplnit z průvodce” (příp. využít “Předvyplnit přiznání”). Elektronický formulář vás intuitivně provází vyplňováním a kontroluje zadané vstupy.
Přihlášení do portálu je více způsoby, lze např. využít dnes často využívanou bankovní identitu (v rámci identity občana).

V případě, že vám vznikne povinnost podávat daňové přiznání a nechcete se sami zaobírat jeho přípravou, můžete využít služeb daňových poradců.

Odpočty a slevy

V rámci výpočtu daně lze uplatnit řadu odpočtů a slev. S některými jste se mohli setkat a pracovat při výpočtu čisté mzdy v naší kalkulačce. Přehledová tabulka odpočtů a slev:

Slevy na dani Částka
Na poplatníka 30 840 Kč
Na poplatníka – starobního důchodce 30 840 Kč
Na děti
- na 1. dítě 15 204 Kč
- na 2. dítě 22 320 Kč
- na 3. dítě 27 840 Kč
Na dítě – držitele průkazu ZTP/P
- na 1. dítě ZTP/P 30 408 Kč
- na 2. dítě ZTP/P 44 640 Kč
- na 3. dítě ZTP/P 55 680 Kč
Na vyživovanou manželku/ manžela 24 840 Kč
Na vyživovanou manželku/ manžela – držitele průkazu ZTP/P 49 680 Kč
Invalidita I. a II. stupně 2 520 Kč
Invalidita III. stupně 5 040 Kč
Držitel průkazu ZTP/P (i bez důchodu) 16 140 Kč
Student 4 020 Kč
Za školku 17 300 Kč
Penzijní připojištění maximální odečet 24 000 Kč
Životní pojištění maximální odečet 24 000 Kč
Hypoteční úvěry nebo úvěry ze stavebního spoření maximální odečet 300000 Kč

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ)

OSVČ mohou při splnění definovaných podmínek využít tzv. “paušální daň” a v takovém případě odpadá nutnost podávat daňové přiznání.

Termíny

Termín podání daňového přiznání je závislý na způsobu, jakým jej podáváte. Pokud je přiznání podáváno v papírové podobě a přímo fyzickou osobou, termín je do 3. dubna 2023. Při využití elektronického podání přes EPO portál MFČR - “Moje daně” (https://adisspr.mfcr.cz/pmd/epo/formulare) - se termín posouvá na 2. května 2023. Termín podání přes daňového poradce je do 3. července 2023. Obecně se vždy se jedná o první pracovní den daného měsíce (dubna, května, července).

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2023 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena