Jak připravit efektivní vzdělávání zaměstnanců

Aby společnost mohla reagovat na rychle se měnící prostředí a udržela krok se svou konkurencí, je nutné investovat do rozvoje a vzdělávání svých zaměstnanců. Podíváme se na proces vzdělávání, od analýzy potřeb vzdělávání, schválení nákladů až po jednotlivé metody vzdělávání a vyhodnocení efektivity poskytnutého vzdělání či rozvoje.

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců je nikdy nekončící proces. Jen společnosti, které mají správně vybudovaný systém pro podnikové vzdělávání zaměstnanců budou schopné držet krok s konkurencí a udrží si motivované zaměstnance. Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců ve firmě pomáhá každé společnosti zlepšit i její firemní kulturu.

V článku se soustředíme na vzdělávání zaměstnanců všeobecně, nerozlišujeme vzdělávání státních zaměstnanců a vzdělávání zaměstnanců v soukromých společnostech. Pro obě skupiny platí pravidla velmi podobná. 

Aktuální nabídka práce

Vzdělávání zaměstnanců

Je nutné, aby si společnost dle svých potřeb, možností a na základě analýzy potřeb vzdělávání vytvořila plán vzdělávání zaměstnanců, který předkládá vedení společnosti ke schválení. Plán vzdělávání je vhodné vytvořit s přihlédnutím k individuálním potřebám daného zaměstnance či týmu a na základě těchto individuálních potřeb vybírat vhodné kurzy pro zaměstnance. Pověřte vedoucího týmu, aby pro svůj tým plán vytvořil. 

Při tvorbě plánu vzdělávání je důležité si nastavit očekávání, cíle, která od vzdělávání máte, abyste následně mohli vyhodnotit efektivitu daného školení. Vedoucí oddělení by připravený plán vzdělávání měl konzultovat se svým HR partnerem, který bude usměrňovat očekávání vedoucích pracovníků a připraví souhrn za celou společnost. 

Poté, co je vytvořen plán vzdělávání, se určí, která školení budou probíhat interně a která externě, podle interních kapacit. Na základě těchto informací se vyčíslí náklady na vzdělávání zaměstnanců

Po schválení nákladů se vzdělávací plán zaměstnanců dotčeným zaměstnancům představí, ideálně jako jedna z konkurenčních výhod, a současně je vhodné zaměstnancům vysvětlit, proč je jejich vzdělávání a rozvoj pro společnost a pro ně samotné tak důležité. Motivujte své zaměstnance, aby se dalšího vzdělávání zúčastnili. Pokud si půjdou školení “jen odsedět”, bude se s velkou pravděpodobností jednat o promarněné finanční prostředky. 

Úřad práce na vzdělávání zaměstnanců poskytuje dotace, respektive vypisuje dotační programy na konkrétní vzdělávací aktivity a v neposlední řadě úřad práce podporuje rekvalifikaci zaměstnanců.

Metody vzdělávání zaměstnanců

Existuje několik metod, jak vzdělávat zaměstnance. Je vždy důležité přihlédnout na potřeby konkrétní společnosti a konkrétního zaměstnance, aby se jednalo o efektivní vzdělávání zaměstnanců, které bude pro společnost i daného zaměstnance přínosem. 

Časové dotace na vzdělávání zaměstnanců jsou opět velmi individuální, větší časovou dotaci mají ve většině společností školení interní. 

Základní dělení metod vzdělávání zaměstnanců je na interní, které je zastřešeno na pracovišti specializovaným týmem trenérů, a externí, které pořádá externí společnost najatá vaší společností. 

Interní školení

Interní školení je poskytováno zaměstnancům interním týmem školitelů, kteří znají společnost a interní, často specifické postupy. Interně je možné školit měkké i tvrdé dovednosti. 

Pro získání tvrdých dovedností se využívá instruktáž, kdy zaměstnanec dostává od instruktora přesné informace, jak například používat stroj, který bude mít na starosti. 

K efektivním metodám patří koučink, kde kouč zaměstnanci pomáhá najít efektivní způsob řešení v konkrétní oblasti dle zadání. Koučink je možné použít pro měkké i tvrdé dovednosti. Často je využíván pro zlepšení komunikačních či manažerských dovedností. 

Mentoring, který bývá zaměňován s koučinkem, je metoda, kdy zkušený kolega dlouhodobě spolupracuje na celkovém rozvoji svěřeného zaměstnance, poskytuje pravidelnou zpětnou vazbu. Oproti tomu kouč poskytuje koučink pro určitou oblast. 

Pro budoucí nebo nově nastupující manažery se využívá možnost “hands on” školení, tedy, že si vyzkouší práci svého týmu jako “řadový” pracovník, detailně pozná proces, aby následně tým mohl efektivně vést. 

Stínování služebně staršího kolegy pro získání potřebných znalostí a předání cenných zkušeností je velmi efektivní způsob, jak rychle získat znalosti a současně si i snáze vybudovat okruh kontaktů, které zaměstnanec, který stínuje, při své práci bude potřebovat. 

Externí školení 

Externí školení se využívají v případech, kdy společnost nemá interního lektora, který by školení mohl zastřešit. 

Přednáška je typickým příkladem externího školení, kdy zaměstnanec dostává informace o probíraném tématu. Přednášky někdy mohou být zakončené workshopem, kde teoretické znalosti převedou s ostatními účastníky do praxe. 

Aktuální nabídka práce

Měření efektivity vzdělávání zaměstnanců

Každé školení, ať již interní či externí, by vždy mělo být zakončeno hodnocením ze strany účastníka a změřením efektivity proběhlého školení. 

Hodnocení účastníka je důležité pro školitele, aby získal zpětnou vazbu, co se účastníkům líbilo, co si odnesli, co by dělali jinak, jestli jim něco v probíraném tématu chybělo. 

Měření efektivity je důležité hlavně pro společnost, která na školení vysílá své zaměstnance. Společnost potřebuje vědět, zda prostředky byly vynaložené efektivně, co vše se kolega naučil a jak nové znalosti a zkušenosti přenesl do praxe. 

Měřit efektivitu školení můžete několika způsoby: 

  • Testováním nově nabytých znalostí na konci poskytnutého školení; 
  • Hodnocením nadřízeného na pracovní výkon zaměstnance porovnáním výkonu před a po školení; 
  • Na základě výsledků práce vyškoleného pracovníka, které je možné provést až po nějaké době, kdy se pracovník sžije s nově nabytými znalostmi a zkušenostmi a převede je do praxe. 

Vyškolený zaměstnanec může své nově získané znalosti předávat v rámci týmu, připravit si školení pro své kolegy. 

Na základě vyhodnocení efektivity je možné změnit metodu vzdělávání či zadání pro školitele. 

Investice na podporu rozvoje a odborného vzdělávání zaměstnanců se ve většině případů společnosti vrací v podobě vyšší produktivity práce, větší motivace zaměstnanců, využití nových znalostí, bez kterých společnost neudrží krok v rychle se měnícím podnikatelském světě.

 

Publikováno 20. října 2022

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Jak připravit efektivní vzdělávání zaměstnanců

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Ideální práce při rodičovské dovolené

Ideální práce při rodičovské dovolené

Zjistěte, jaký můžete mít přivýdělek na rodičovské dovolené, aniž byste ztratili nárok na rodičovský příspěvek. Pomůžeme vám rozhodnout se, jestli je lepší dohoda nebo OSVČ. O rodičovský příspěvek při zaměstnání nemůžete přijít, pokud splníte…
Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Výstupní list ze zaměstnání nepatří mezi povinné dokumenty, ale pro ochranu zaměstnavatele i zaměstnance jej doporučujeme připravit pro každého zaměstnance, kterému končí pracovní poměr ve vaší společnosti. Ukážeme vám, jak vypadá výstupní list ze…
Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Dozvíte se, co to je pracovní oděv, kdy jej zaměstnavatel zaměstnanci plně hradí a jaké jsou základní povinnosti zaměstnavatele. Zjistíte, kdy a kdo má nárok na pracovní oděv a také na pracovní obuv.
Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Povíme vám vše k tématu “pracovní smlouva na dobu určitou a prodloužení”. Zjistíte, jaké máte možnosti, když se blíží konec vašeho pracovního poměru, kolikrát může zaměstnavatel využít možnost opakovaného prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou…
TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

Seznamte se s naším výběrem TOP 10 podcastů zaměřených na lidské zdroje. Ať už jste v oboru HR dlouholetým profesionálem nebo jen hledáte aktuální informace a trendy, tyto podcasty vám nabídnou širokou škálu témat a poznatků. Získejte přehled o tom…
Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář (ČTK), stojící jako maják nezávislého zpravodajství, je veřejnoprávní zpravodajská agentura v České republice. Tento článek vás provede jejím unikátním obchodním modelem, který nepotřebuje státní dotace, a objasní, jak ČTK…
Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Pokud potřebujete sdílet pracovní témata s veřejností, jako jsou zajímavá data nebo stížnosti na bezpráví, je dobré mít kontakty na přední profesní novinářské organizace. Ty vám mohou pomoci získat pozornost pro vaše záležitosti. V našem článku…
Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Specifickou interní směrnicí zaměstnavatele je pracovní řád, který zaměstnancům upřesňuje jejich povinnosti. Každá společnost by měla mít svůj pracovní řád, se kterým všechny své zaměstnance seznámí. Proto jsme pro vás připravili kompletní pracovní…
Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Státní úřad inspekce práce provádí pravidelné plánované kontroly i kontroly na základě podnětů od zaměstnanců, aby zjistil, jaký je skutečný stav v prověřované oblasti, a v případě zjištění nějakého pochybení má pravomoc nařídit zaměstnavateli…
Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Znáte základní povinnosti zaměstnavatele? Ukážeme vám, co je povinností vašeho zaměstnavatele před zahájením vašeho pracovního poměru, v průběhu a při skončení pracovního poměru.
Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Dozvíte se, z jakých důvodů je možné převést dovolenou do dalšího roku, v jakém rozsahu a kdy nejpozději je nutné ji zaměstnanci nařídit, jinak si její čerpání zaměstnanec určí sám. Ukážeme vám, jak na nařízení dovolené ze strany zaměstnavatele a…
Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Zjistila jste, že jste těhotná, a nevíte, kdy a jak tuto skutečnost oznámit v práci? Nebojte se, se vším vám pomůžeme! Dozvíte se, kdy oznámit těhotenství v zaměstnání, jak v práci oznámit těhotenství a také jaké jsou povinnosti vašeho…

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena