Řízení výkonnosti firmy a hodnocení zaměstnanců

Podívejte se na největší chyby v řízení výkonnosti podniku a na návrhy řešení, jak by mohly být odstraněny, aby performance společnosti byla na očekávané úrovni. Součástí performance managementu je hodnocení, odměňování a řízení zaměstnanců, na které se detailně podíváme.

Performance management, řízení výkonnosti

Performance management je způsob řízení společnosti používající metody, ukazatele, procesy a systémy pro sledování a zlepšování výkonnosti. Cílem je dosáhnout vize společnosti a naplnit cíle společnosti. 

Zjistěte možnosti inzerce

Proč v některých společnostech řízení výkonu nefunguje a jak to napravit 

Jsou společnosti, které se snaží, ale jejich řízení výkonu není efektivní. Důvodů může být několik, pojďme se podívat na ty nejčastější. Současně se pokusíme nastínit, jaké by mohlo být řešení, aby pravidelná měření výkonnosti podniku přinesla požadované ukazatele výkonnosti podniku

  • Chybí vize, mise, cíle, strategie - společnost nemá nastavené základní pilíře, její vedení tedy neví, jakým směrem se vydat. Případně tyto pilíře nejsou do společnosti komunikovány a střední management o nich neví, nerozumí zadaným úkolům a nevidí, jak jejich výsledky podporují společnost. Ve chvíli, kdy střední management nemá základní informace, nemůže je tlumočit svým podřízeným a klesá pracovní morálka, produktivita, a současně s tím i firemní kultura společnosti.

Návrh řešení - nejvyšší vedení pravidelně komunikuje se svými zaměstnanci na všech úrovních, ideální je například kvartální setkání všech zaměstnanců, kde vedení společnosti demonstruje úspěchy, kterých společnost díky usilovné práci všech dosáhla a vyzdvihne několik zaměstnanců nebo oddělení, které přispělo nejvíce, představí cíle na nadcházející období, požádá zaměstnance o zpětnou vazbu. Dalším typem setkání je setkání nejvyššího vedení se středním vedením, kde střední vedení společnosti dostane detailnější informace o cílech, výzvách, kterým bude společnost čelit, a opět vedení požádá o zpětnou vazbu. Nezapomínejte, že interní komunikace je důležitá.

  • Nedostatečné interní systémy - zaměstnanci nemají dostatečné vybavení nebo systémy pro svou práci a musí velkou část zpracovávat zbytečně složitě, nebo dokonce manuálně. Do této části bychom přidali i absenci reportingových systémů, které vedení společnosti umožňují sledovat dosažené výsledky průběžně. 

Návrh řešení - společnost musí investovat do systémů, které usnadní práci zaměstnancům, každá společnost by měla mít velmi dobře zpracovaný systém reportingu, aby všichni zainteresovaní měli přístup k potřebným datům. Má-li se vedení správně a včas rozhodovat, musí mít včas k dispozici správné informace. 

  • Úpadek výkonnosti zaměstnanců - s výše uvedeným úzce souvisí pokles motivace na většině úrovní řízení a snížení výkonnosti zaměstnanců. 

Návrh řešení - zaměstnanci musí mít nastavené individuální cíle, které jsou navázané na firemní cíle, a které jsou pravidelně vyhodnocované. Zaměstnanci vědí, jak svou prací ovlivňují výsledky společnosti, a současně dostávají pravidelnou zpětnou vazbu - a to jak pozitivní, tak rozvojovou. V druhé části tohoto článku se budeme detailněji věnovat hodnocení výkonu zaměstnance

  • Úpadek výsledků celé společnosti - v této posloupnosti je toto poslední část, kdy dochází k úpadku společnosti, výsledky měření výkonnosti podniku jsou pod očekáváním.

Návrh řešení - společnosti by měly využívat moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování podniku, mezi nejznámější pro krátkodobé měření výkonnosti podniku patří Diskontované cash flow (DCF), Ekonomická přidaná hodnota (EVA), Tržní přidaná hodnota (MVA). Pro dlouhodobé měření používáme například metodu Balanced Scorecard, která využívá jak finanční, tak i nefinanční měřítka.

Hodnocení zaměstnanců

Výše jsme se dotkli problematiky hodnocení zaměstnanců, nastavení jejich individuálních cílů, měření výkonnosti. Pojďme odpovědět na otázku, jak hodnotit zaměstnance, nebo lépe - jak efektivně hodnotit zaměstnance a zvyšovat jejich výkonnost

Cílem hodnocení a řízení výkonnosti zaměstnanců je i informování zaměstnance, že svou práci odvádí dobře. Pochvala, která vždy potěší, často v řízení zaměstnanců chybí. Informace, že svou práci zaměstnanec dělá dobře, je velmi důležitá, bude ve svém výkonu pokračovat a posílíte jeho sebedůvěru a motivaci. Současně je důležité sdělit, pokud se objeví nedostatky v práci. Je nutné dát zaměstnancům vědět, že nesplňují očekávání, a to tak, aby měli možnost nedostatky co nejdříve odstranit.

Systém hodnocení zaměstnanců

Interně nastavený systém hodnocení zaměstnanců musí být spravedlivý, vycházet z reálných dat, a zaměstnanec s nimi musí být pravidelně seznamován.

  1. Zaměstnanec musí mít nastavené cíle, reálné cíle, se kterými je seznámen, a je mu vysvětleno, proč tyto cíle byly zvolené a jaký je očekávaný výsledek. 
  2. Průběžně zaměstnanci poskytujte zpětnou vazbu - pochvalu, i upozornění na nedostatky. 
  3. Nastavené cíle vyhodnoťte, s finálními výsledky zaměstnance seznamte. 

Pro hodnocení můžete využít formulář hodnocení pracovního výkonu. Součástí formuláře by měly být alespoň základní informace pro hodnotitele, jak vyplnit, jak zachovat objektivní přístup, jak správně informace zaměstnanci předat. I zkušený manažer by si čas od času měl připomenout základní pravidla hodnocení a jeho komunikace zaměstnanci. 

Systém odměňování a hodnocení zaměstnanců na sebe navazuje, na základě nastavených cílů a jejich vyhodnocení a samozřejmě na základě celkových výsledků společnosti se ve firmě mění systém odměňování zaměstnanců, kteří plní a přeplňují stanovené cíle.

 

Publikováno 21. prosince 2022

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Řízení výkonnosti firmy a hodnocení zaměstnanců

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Ideální práce při rodičovské dovolené

Ideální práce při rodičovské dovolené

Zjistěte, jaký můžete mít přivýdělek na rodičovské dovolené, aniž byste ztratili nárok na rodičovský příspěvek. Pomůžeme vám rozhodnout se, jestli je lepší dohoda nebo OSVČ. O rodičovský příspěvek při zaměstnání nemůžete přijít, pokud splníte…
Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Výstupní list ze zaměstnání nepatří mezi povinné dokumenty, ale pro ochranu zaměstnavatele i zaměstnance jej doporučujeme připravit pro každého zaměstnance, kterému končí pracovní poměr ve vaší společnosti. Ukážeme vám, jak vypadá výstupní list ze…
Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Dozvíte se, co to je pracovní oděv, kdy jej zaměstnavatel zaměstnanci plně hradí a jaké jsou základní povinnosti zaměstnavatele. Zjistíte, kdy a kdo má nárok na pracovní oděv a také na pracovní obuv.
Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Povíme vám vše k tématu “pracovní smlouva na dobu určitou a prodloužení”. Zjistíte, jaké máte možnosti, když se blíží konec vašeho pracovního poměru, kolikrát může zaměstnavatel využít možnost opakovaného prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou…
TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

Seznamte se s naším výběrem TOP 10 podcastů zaměřených na lidské zdroje. Ať už jste v oboru HR dlouholetým profesionálem nebo jen hledáte aktuální informace a trendy, tyto podcasty vám nabídnou širokou škálu témat a poznatků. Získejte přehled o tom…
Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář (ČTK), stojící jako maják nezávislého zpravodajství, je veřejnoprávní zpravodajská agentura v České republice. Tento článek vás provede jejím unikátním obchodním modelem, který nepotřebuje státní dotace, a objasní, jak ČTK…
Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Pokud potřebujete sdílet pracovní témata s veřejností, jako jsou zajímavá data nebo stížnosti na bezpráví, je dobré mít kontakty na přední profesní novinářské organizace. Ty vám mohou pomoci získat pozornost pro vaše záležitosti. V našem článku…
Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Specifickou interní směrnicí zaměstnavatele je pracovní řád, který zaměstnancům upřesňuje jejich povinnosti. Každá společnost by měla mít svůj pracovní řád, se kterým všechny své zaměstnance seznámí. Proto jsme pro vás připravili kompletní pracovní…
Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Státní úřad inspekce práce provádí pravidelné plánované kontroly i kontroly na základě podnětů od zaměstnanců, aby zjistil, jaký je skutečný stav v prověřované oblasti, a v případě zjištění nějakého pochybení má pravomoc nařídit zaměstnavateli…
Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Znáte základní povinnosti zaměstnavatele? Ukážeme vám, co je povinností vašeho zaměstnavatele před zahájením vašeho pracovního poměru, v průběhu a při skončení pracovního poměru.
Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Dozvíte se, z jakých důvodů je možné převést dovolenou do dalšího roku, v jakém rozsahu a kdy nejpozději je nutné ji zaměstnanci nařídit, jinak si její čerpání zaměstnanec určí sám. Ukážeme vám, jak na nařízení dovolené ze strany zaměstnavatele a…
Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Zjistila jste, že jste těhotná, a nevíte, kdy a jak tuto skutečnost oznámit v práci? Nebojte se, se vším vám pomůžeme! Dozvíte se, kdy oznámit těhotenství v zaměstnání, jak v práci oznámit těhotenství a také jaké jsou povinnosti vašeho…

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena