Přehledně: firemní kultura, jak ji vytvořit a udržet

Bez správně nastavené firemní kultury společnost jen stěží udrží své zaměstnance motivované, ochotné přicházet s novými nápady a zlepšovat společnost. Jak nastavit firemní kulturu, jaké využít prvky firemní kultury, aby byla dlouhodobě udržitelná, vám ukážeme na konkrétních případech.

Klíčová pro udržení motivovaných zaměstnanců a nábor nových zaměstnanců, je firemní kultura. Firemní kultura a její definice je rozdílná pro každou společnost, protože každá společnost a její kultura jsou unikátní. Všeobecně můžeme říci, že se jedná o to, jak se zaměstnanci chovají uvnitř společnosti, jak pracují, čemu věří, jak vzájemně komunikují,  jak se zaměstnanci do práce těší, přicházejí s novými nápady. A to nejen uvnitř společnosti, ale i navenek, například jak se zapojují do charitativních aktivit, jak o své společnosti hovoří. 

Co je firemní kultura si povíme v našem článku, zaměříme se i na konkrétní prvky firemní kultury, typy firemní kultury a závěrem i na to, co se může stát, když není firemní kultura správně nastavená a vybudovaná. 

Firemní kultura je důležitá pro vytvoření inspirativního pracovního prostředí, kde zaměstnanci budou pracovat rádi, budou výkonnější a společně budou společnost posouvat kupředu. 

Firemní kultura a lidské zdroje jdou ruku v ruce, správná firemní kultura pomůže s náborem, uchazeči budou mít o společnost zájem, budou aktivně vyhledávat pracovní nabídky dané společnosti. Stávající zaměstnanci jsou pyšní na to, že ve společnosti pracují, nebudou mít důvod ze společnosti odejít. 

S firemní kulturou úzce souvisí spokojenost zaměstnanců, které se věnujeme v našem dřívějším článku.

Aktuální nabídka práce

Firemní kultura v praxi

Pro efektivně fungující firemní kulturu je důležitých několik prvků. Hlavní prvky firemní kultury tvoří

Vize, mise a hodnoty společnosti

Vize popisuje směr, kterým se chce firma vydat a dodává jí smysl. Mise je způsob, jakým se společnost chce dostat do ideálního stavu popsaném ve vizi. Hodnoty společnosti a tím i hodnoty firemní kultury jsou návodem, jak by se všichni zaměstnanci společnosti měli chovat, jak by měli přemýšlet, aby byly vize naplněny. 

Když říkáme všichni zaměstnanci, myslíme všechny - firemní kultura začíná u vedení společnosti, které by beze zbytku mělo vizi, misi a hodnoty společnosti prezentovat, řídit se jimi a to tak, aby to všichni zaměstnanci viděli a rozuměli, co a proč vedení společnosti dělá. Jen motivovaní zaměstnanci pomohou vytvořit správnou firemní kulturu.

Příběh společnosti

Podpořit výše uvedené může sdílení příběhu společnosti, její historie, překonané překážky, dosažené úspěchy. Příběh společnost může prezentovat interně pomocí vizuálního znázornění nebo navenek prostřednictvím PR kampaní. Zahrnutí osobních úspěchů zaměstnanců příběh společnosti jen podpoří. 

Rituály, symboly

Firemní jazyk, kterému rozumí jen zaměstnanci, způsob oblékání, rituály na pracovišti jakými může být pravidelné setkávání s vedením společnosti, oslavy narozenin, ale i způsoby vedení porad a následné sdílení informací se všemi zaměstnanci vytvářejí spojení, firemní kulturu. 

Naslouchání zaměstnancům

Existuje mnoho způsobů, kterými vedení společnosti může získat zpětnou vazbu od svých zaměstnanců. Ať již anonymní box s možností vložit podnět. Nebo otevřená setkání vedení společnosti se zaměstnanci. 

Je důležité usměrňovat očekávání zaměstnanců. Ne každý podnět, který sdělí, bude moci být realizován. Pokud však zaměstnanec dostane vysvětlení, proč jeho nápad nemůže být zaveden do praxe, nesníží to jeho snahu dále hledat možnosti zlepšení. 

Typy firemní kultury

Je těžké a nezměřitelné určit přesný typ firemní kultury bez detailní znalosti posuzované společnosti. V teorii rozlišujeme čtyři typy firemní kultury. 

  1. Klanová, která je typická s vysokou mírou vnitřní svobody, založená na spolupráci a rozvoji lidí. 
  2. Neformální se zaměřením na inovace a zákazníka společnosti, rozhodování je rychlé, nebojí se rizika.
  3. Agresivně soutěživá se zaměřením na zákazníka, tlakem na výkon zaměstnanců. 
  4. Hierarchická s nízkou mírou svobody a malou otevřeností, zaměřená na procesy, řád, kde je direktivní způsob řízení. 

Každá ze společností má kousek z každého typu, kdy jeden typ firemní kultury bývá dominantní. 

Aktuální nabídka práce

Nesprávně (vy)budovaná firemní kultura

Může se stát, že vedení společnosti snahu vybudovat firemní kulturu uchopí za špatný konec, nebo nechá všemu volný průběh, protože “když nebudeme zaměstnance řídit, budou spokojení”. 

Následkem nesprávně vybudované firemní kultury je nespokojenost zaměstnanců, postupem času se snižuje jejich motivace, nepřináší nové myšlenky, dělají “jen” svou práci. Takový zaměstnanec nebude o společnosti hovořit pozitivně, informace se bude šířit dál mezi ostatní, se kterými se nespokojený zaměstnanec potkává. A z příběhu jednoho nespokojeného zaměstnance se může stát, že do takové společnosti odborníci nebudou chtít nastoupit, protože jim názor jednoho z nich bude stačit, aby si vytvořili obrázek. 

Změna firemní kultury není snadná, ale není nereálná. Vše musí začínat u vedení společnosti, které vytvoří vize, misi a hodnoty společnosti, bude je sdílet se svými kolegy a striktně dodržovat. Dalšími kroky bude motivace zaměstnanců, naslouchat jim, předávat jim zpětnou vazbu, rozvíjet je. 

 

Publikováno 20. října 2022

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Přehledně: firemní kultura, jak ji vytvořit a udržet

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Ideální práce při rodičovské dovolené

Ideální práce při rodičovské dovolené

Zjistěte, jaký můžete mít přivýdělek na rodičovské dovolené, aniž byste ztratili nárok na rodičovský příspěvek. Pomůžeme vám rozhodnout se, jestli je lepší dohoda nebo OSVČ. O rodičovský příspěvek při zaměstnání nemůžete přijít, pokud splníte…
Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Výstupní list ze zaměstnání nepatří mezi povinné dokumenty, ale pro ochranu zaměstnavatele i zaměstnance jej doporučujeme připravit pro každého zaměstnance, kterému končí pracovní poměr ve vaší společnosti. Ukážeme vám, jak vypadá výstupní list ze…
Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Dozvíte se, co to je pracovní oděv, kdy jej zaměstnavatel zaměstnanci plně hradí a jaké jsou základní povinnosti zaměstnavatele. Zjistíte, kdy a kdo má nárok na pracovní oděv a také na pracovní obuv.
Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Povíme vám vše k tématu “pracovní smlouva na dobu určitou a prodloužení”. Zjistíte, jaké máte možnosti, když se blíží konec vašeho pracovního poměru, kolikrát může zaměstnavatel využít možnost opakovaného prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou…
TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

Seznamte se s naším výběrem TOP 10 podcastů zaměřených na lidské zdroje. Ať už jste v oboru HR dlouholetým profesionálem nebo jen hledáte aktuální informace a trendy, tyto podcasty vám nabídnou širokou škálu témat a poznatků. Získejte přehled o tom…
Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář (ČTK), stojící jako maják nezávislého zpravodajství, je veřejnoprávní zpravodajská agentura v České republice. Tento článek vás provede jejím unikátním obchodním modelem, který nepotřebuje státní dotace, a objasní, jak ČTK…
Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Pokud potřebujete sdílet pracovní témata s veřejností, jako jsou zajímavá data nebo stížnosti na bezpráví, je dobré mít kontakty na přední profesní novinářské organizace. Ty vám mohou pomoci získat pozornost pro vaše záležitosti. V našem článku…
Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Specifickou interní směrnicí zaměstnavatele je pracovní řád, který zaměstnancům upřesňuje jejich povinnosti. Každá společnost by měla mít svůj pracovní řád, se kterým všechny své zaměstnance seznámí. Proto jsme pro vás připravili kompletní pracovní…
Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Státní úřad inspekce práce provádí pravidelné plánované kontroly i kontroly na základě podnětů od zaměstnanců, aby zjistil, jaký je skutečný stav v prověřované oblasti, a v případě zjištění nějakého pochybení má pravomoc nařídit zaměstnavateli…
Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Znáte základní povinnosti zaměstnavatele? Ukážeme vám, co je povinností vašeho zaměstnavatele před zahájením vašeho pracovního poměru, v průběhu a při skončení pracovního poměru.
Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Dozvíte se, z jakých důvodů je možné převést dovolenou do dalšího roku, v jakém rozsahu a kdy nejpozději je nutné ji zaměstnanci nařídit, jinak si její čerpání zaměstnanec určí sám. Ukážeme vám, jak na nařízení dovolené ze strany zaměstnavatele a…
Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Zjistila jste, že jste těhotná, a nevíte, kdy a jak tuto skutečnost oznámit v práci? Nebojte se, se vším vám pomůžeme! Dozvíte se, kdy oznámit těhotenství v zaměstnání, jak v práci oznámit těhotenství a také jaké jsou povinnosti vašeho…

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena