Efektivní a dlouhodobá motivace zaměstnanců

Zopakujeme si základní fakta o motivaci a budeme se soustředit na motivaci zaměstnanců ve firmě. Jaké možnosti motivovat máte, kdo má motivaci na starosti. Kterého ze zaměstnanců v týmu motivovat. Demotivace - čím vzniká, jak jí zabránit, co nedělat. Povíme si, jaký je rozdíl mezi stimulací a motivací.

Co to je motivace

Na začátek si pojďme říci, co to je motivace. Motivace je výraz, se kterým se téměř každý z nás setkal, a má hodně definic. 

Motivaci můžeme popsat jako chuť něco dělat, vnitřní energie, hnací síla, soubor vnitřních podnětů (sebe-motivace) a vnějších podnětů (prostředí, lidé okolo nás), které pohánějí každého z nás posouvat se dál, naplňovat své cíle. 

Motivace každého jedince je velmi individuální

Základní dělení motivace je na pozitivní, negativní a vnitřní, vnější. My se detailněji podíváme na jednotlivé formy motivace zaměstnanců ve firmě, a proto přidáme i dělení na motivaci finanční a nefinanční. 

 • Pozitivní motivace je stimulace něčím pozitivním, něčím, z čeho má zaměstnanec radost. 
 • Negativní motivace vyvolává pocit strachu, napětí a stresu. 
 • Vnitřní motivace, sebemotivace, je možnost využít své schopnosti. 
 • Vnější motivace souvisí s odměnami, ať již finančními, nebo možností získat zajímavé školení nebo povýšení. 
 • Finanční motivace je motivace finanční odměnou, bonusy. 
 • Nefinanční motivace je zaměřená na pochvalu, získání prestiže, lepšího postavení v kolektivu. 
Aktuální nabídka práce

Jak motivovat zaměstnance

Základní principy motivace zaměstnanců fungují ve všech společnostech, bez ohledu na zaměření společnosti. Ať již zjišťujete, jak motivovat zaměstnance ve výrobě, v kanceláři, či například řidiče, ve většině případů platí níže uvedená pravidla. 

Vnitřní motivace zaměstnance se rozvíjí a udržuje tím, že zaměstnancům dáme samostatnost, možnost seberealizace. Zaměstnanci mají možnost pracovat na zajímavých úkolech, které jim umožňují dosahovat cílů a současně získávat nové schopnosti a zkušenosti. 

Zaměstnanci jsou motivováni i odměnou, a to nejen finanční, ale i pochvalou, poděkováním za odvedenou práci. Svěření důležitého úkolu do rukou zaměstnance zvyšuje jeho vnitřní motivaci úkol splnit v co nejvyšší kvalitě. 

Jak konkrétně motivovat se podíváme na následujících řádcích. 

Druhy motivace zaměstnanců

Ještě jednou musíme zopakovat, že motivace je individuální. 

Ten, kdo chce motivovat, musí nejprve znát hlavní faktory, které zaměstnance motivují. A to zjistíte velmi jednoduše - zaměstnance se ptáte, ať již v rámci pravidelných setkání nebo v rámci schůzky, kterou svoláte výhradně za tímto účelem. Je vhodné zaměstnanci říci, že toto téma s ním budete chtít řešit, aby měl možnost se nad tématem motivace sám zamyslet, a dal vám konkrétní odpovědi. 

Pojďme si shrnout základní druhy motivace zaměstnanců na příkladech aneb jak motivovat zaměstnance k lepšímu výkonu

 • Poděkování, pochvala - ať již ústní nebo písemná, ideálně před ostatními členy týmu; 
 • Sdílení informací - sdílením informací o dění ve společnosti budujete v zaměstnancích pocit sounáležitosti, současně si své úkoly budou umět lépe zasadit do celofiremních cílů a budou vědět, jak firemní cíle přímo ovlivňují; 
 • Feedback, neboli zpětná vazba, která umožňuje zaměstnanci koordinovat a směřovat svou další práci; 
 • Naslouchání - stejně důležité jako sdílení informací je i naslouchání. Jen zaměstnanci vám řeknou, co je trápí; vy se můžete domnívat, ale pokud se nezeptáte a nebudete poslouchat, nedozvíte se to. Ptejte se na to, co by zaměstnanci ve firmě změnili a proč; 
 • Podpora - jak v jejich osobním rozvoji možností pracovat na nových úkolech, nebo například úprava pracovní doby pro studenty či rodiče malých dětí. 

Kdo má motivaci na starosti? 

Všichni! Nadřízený pracovník, kolegové z týmu, vedení společnosti, i kolegové z ostatních oddělení. 

Nadřízený by se měl chovat jako leader, ten, kdo tým vede a rozvíjí. Je to ten, za kým si zaměstnanec jde pro radu, se žádostí o zpětnou vazbu a bude upřímně rád, když od nadřízeného bude pochválen. 

Kolegové z týmu hrají v motivaci také klíčovou roli. Nápomocní kolegové, se kterými se zaměstnanec setká rád i mimo pracovní dobu, a kteří vytváření v práci příjemnou atmosféru, jsou jistě motivátorem. 

Sdílné, kooperativní vedení společnosti, které má otevřené dveře a vyslechne si každého zaměstnance, je důležitým motivátorem. 

Zaměstnanec, který potřebuje vyřešit problém s kolegy z jiného oddělení, kteří mu “házejí klacky pod nohy”, nebude motivovaný problém odstranit. 

Co většinu zaměstnanců nemotivuje

Pokud se zaměstnanec potkává s opakem toho, co jsme zmínili jako druhy motivace zaměstnance, může dojít k jeho demotivaci

Často se zaměstnanci setkávají s “manažerem”, který jedná ve stylu “já jsem manažer a ty mě budeš poslouchat”, nesdílí ve společnosti informace, zaměstnanci mají pocit, že jsou nespravedlivě ohodnoceni, slyší jen kritiku, některým členům týmu je nadržováno, nebo v týmu je tolerována šikana. Řízení některých manažerů může být chápáno jako manipulace, tedy tlak na to, aby zaměstnanec udělal svěřený úkol, protože to manažer řekl. 

Opakem je schopný manažer, který dokáže úkol vysvětlit tak, že zaměstnanec jej chce splnit, je namotivovaný. 

Koho motivovat

Někteří vedoucí pracovníci řeší otázku, na koho z týmu se zaměřit, komu věnovat víc času a motivovat ho. Má to být nováček, veterán, kterému klesá výkonnost, a co kolega, který nikdy nic nechce a pracuje výborně? 

Mají to být všichni a všichni rovným dílem! Nebudete-li se dostatečně věnovat nováčkovi, může odejít nebo nebude ve své roli úspěšný. Veterán, kterému klesají výsledky - je nutné zjistit proč výkonnost klesá, co se děje a jak mu můžete pomoci, aby se vrátil do “starých kolejí”. Kolega, který nikdy nic nechce - třeba chce, jen se bojí přijít jako první. 

Opět se budeme opakovat, je nutné se zaměstnanci hovořit, ptát se jich. Nejen na jejich pracovní výsledky, ale i na to, co je motivuje, jestli je něco, s čím jim můžete pomoci. 

Finanční a nefinanční motivace zaměstnanců

Finanční motivace je pro většinu zaměstnanců krátkodobou motivací. Jistě potěší, ideálně v kombinaci s pochvalou za odvedenou práci. 

Příkladem nefinanční motivace zaměstnanců je zaměstnanec, který je vedoucím společnosti pochválený před celým týmem či celým vedením. Některé společnosti vyznamenané zaměstnance odlišují, dostanou speciální hrnečky, nebo šňůry na krk na firemní kartu, aby ostatní viděli, že toto je oceněný zaměstnanec. 

Z pohledu zaměstnance se o nefinanční motivaci jedná i v případě, že dostane voucher, účastní se školení či týmové večeře. 

Aktuální nabídka práce

Motivace a stimulace zaměstnanců

Motivace a stimulace se mohou zaměňovat. 

Jak jsme již uvedli, motivace souvisí s radostí z dobře odvedené práce. Kdežto stimulace 

se týká vnějších podnětů, pod jejichž vlivem je určitý úkol splněn. 

Stimulace je často snazší, protože pro část manažerů je snazší najít stimuly, alespoň ty krátkodobé, aby zaměstnanec dosáhl požadovaného cíle.

 

Publikováno 10. října 2022

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Efektivní a dlouhodobá motivace zaměstnanců

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Ideální práce při rodičovské dovolené

Ideální práce při rodičovské dovolené

Zjistěte, jaký můžete mít přivýdělek na rodičovské dovolené, aniž byste ztratili nárok na rodičovský příspěvek. Pomůžeme vám rozhodnout se, jestli je lepší dohoda nebo OSVČ. O rodičovský příspěvek při zaměstnání nemůžete přijít, pokud splníte…
Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Výstupní list ze zaměstnání nepatří mezi povinné dokumenty, ale pro ochranu zaměstnavatele i zaměstnance jej doporučujeme připravit pro každého zaměstnance, kterému končí pracovní poměr ve vaší společnosti. Ukážeme vám, jak vypadá výstupní list ze…
Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Dozvíte se, co to je pracovní oděv, kdy jej zaměstnavatel zaměstnanci plně hradí a jaké jsou základní povinnosti zaměstnavatele. Zjistíte, kdy a kdo má nárok na pracovní oděv a také na pracovní obuv.
Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Povíme vám vše k tématu “pracovní smlouva na dobu určitou a prodloužení”. Zjistíte, jaké máte možnosti, když se blíží konec vašeho pracovního poměru, kolikrát může zaměstnavatel využít možnost opakovaného prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou…
TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

Seznamte se s naším výběrem TOP 10 podcastů zaměřených na lidské zdroje. Ať už jste v oboru HR dlouholetým profesionálem nebo jen hledáte aktuální informace a trendy, tyto podcasty vám nabídnou širokou škálu témat a poznatků. Získejte přehled o tom…
Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář (ČTK), stojící jako maják nezávislého zpravodajství, je veřejnoprávní zpravodajská agentura v České republice. Tento článek vás provede jejím unikátním obchodním modelem, který nepotřebuje státní dotace, a objasní, jak ČTK…
Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Pokud potřebujete sdílet pracovní témata s veřejností, jako jsou zajímavá data nebo stížnosti na bezpráví, je dobré mít kontakty na přední profesní novinářské organizace. Ty vám mohou pomoci získat pozornost pro vaše záležitosti. V našem článku…
Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Specifickou interní směrnicí zaměstnavatele je pracovní řád, který zaměstnancům upřesňuje jejich povinnosti. Každá společnost by měla mít svůj pracovní řád, se kterým všechny své zaměstnance seznámí. Proto jsme pro vás připravili kompletní pracovní…
Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Státní úřad inspekce práce provádí pravidelné plánované kontroly i kontroly na základě podnětů od zaměstnanců, aby zjistil, jaký je skutečný stav v prověřované oblasti, a v případě zjištění nějakého pochybení má pravomoc nařídit zaměstnavateli…
Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Znáte základní povinnosti zaměstnavatele? Ukážeme vám, co je povinností vašeho zaměstnavatele před zahájením vašeho pracovního poměru, v průběhu a při skončení pracovního poměru.
Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Dozvíte se, z jakých důvodů je možné převést dovolenou do dalšího roku, v jakém rozsahu a kdy nejpozději je nutné ji zaměstnanci nařídit, jinak si její čerpání zaměstnanec určí sám. Ukážeme vám, jak na nařízení dovolené ze strany zaměstnavatele a…
Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Zjistila jste, že jste těhotná, a nevíte, kdy a jak tuto skutečnost oznámit v práci? Nebojte se, se vším vám pomůžeme! Dozvíte se, kdy oznámit těhotenství v zaměstnání, jak v práci oznámit těhotenství a také jaké jsou povinnosti vašeho…

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena