Efektivní a dlouhodobá motivace zaměstnanců

Zopakujeme si základní fakta o motivaci a budeme se soustředit na motivaci zaměstnanců ve firmě. Jaké možnosti motivovat máte, kdo má motivaci na starosti. Kterého ze zaměstnanců v týmu motivovat. Demotivace - čím vzniká, jak jí zabránit, co nedělat. Povíme si, jaký je rozdíl mezi stimulací a motivací.

Co to je motivace

Na začátek si pojďme říci, co to je motivace. Motivace je výraz, se kterým se téměř každý z nás setkal, a má hodně definic. 

Motivaci můžeme popsat jako chuť něco dělat, vnitřní energie, hnací síla, soubor vnitřních podnětů (sebe-motivace) a vnějších podnětů (prostředí, lidé okolo nás), které pohánějí každého z nás posouvat se dál, naplňovat své cíle. 

Motivace každého jedince je velmi individuální

Základní dělení motivace je na pozitivní, negativní a vnitřní, vnější. My se detailněji podíváme na jednotlivé formy motivace zaměstnanců ve firmě, a proto přidáme i dělení na motivaci finanční a nefinanční. 

 • Pozitivní motivace je stimulace něčím pozitivním, něčím, z čeho má zaměstnanec radost. 
 • Negativní motivace vyvolává pocit strachu, napětí a stresu. 
 • Vnitřní motivace, sebemotivace, je možnost využít své schopnosti. 
 • Vnější motivace souvisí s odměnami, ať již finančními, nebo možností získat zajímavé školení nebo povýšení. 
 • Finanční motivace je motivace finanční odměnou, bonusy. 
 • Nefinanční motivace je zaměřená na pochvalu, získání prestiže, lepšího postavení v kolektivu. 
Aktuální nabídka práce

Jak motivovat zaměstnance

Základní principy motivace zaměstnanců fungují ve všech společnostech, bez ohledu na zaměření společnosti. Ať již zjišťujete, jak motivovat zaměstnance ve výrobě, v kanceláři, či například řidiče, ve většině případů platí níže uvedená pravidla. 

Vnitřní motivace zaměstnance se rozvíjí a udržuje tím, že zaměstnancům dáme samostatnost, možnost seberealizace. Zaměstnanci mají možnost pracovat na zajímavých úkolech, které jim umožňují dosahovat cílů a současně získávat nové schopnosti a zkušenosti. 

Zaměstnanci jsou motivováni i odměnou, a to nejen finanční, ale i pochvalou, poděkováním za odvedenou práci. Svěření důležitého úkolu do rukou zaměstnance zvyšuje jeho vnitřní motivaci úkol splnit v co nejvyšší kvalitě. 

Jak konkrétně motivovat se podíváme na následujících řádcích. 

Druhy motivace zaměstnanců

Ještě jednou musíme zopakovat, že motivace je individuální. 

Ten, kdo chce motivovat, musí nejprve znát hlavní faktory, které zaměstnance motivují. A to zjistíte velmi jednoduše - zaměstnance se ptáte, ať již v rámci pravidelných setkání nebo v rámci schůzky, kterou svoláte výhradně za tímto účelem. Je vhodné zaměstnanci říci, že toto téma s ním budete chtít řešit, aby měl možnost se nad tématem motivace sám zamyslet, a dal vám konkrétní odpovědi. 

Pojďme si shrnout základní druhy motivace zaměstnanců na příkladech aneb jak motivovat zaměstnance k lepšímu výkonu

 • Poděkování, pochvala - ať již ústní nebo písemná, ideálně před ostatními členy týmu; 
 • Sdílení informací - sdílením informací o dění ve společnosti budujete v zaměstnancích pocit sounáležitosti, současně si své úkoly budou umět lépe zasadit do celofiremních cílů a budou vědět, jak firemní cíle přímo ovlivňují; 
 • Feedback, neboli zpětná vazba, která umožňuje zaměstnanci koordinovat a směřovat svou další práci; 
 • Naslouchání - stejně důležité jako sdílení informací je i naslouchání. Jen zaměstnanci vám řeknou, co je trápí; vy se můžete domnívat, ale pokud se nezeptáte a nebudete poslouchat, nedozvíte se to. Ptejte se na to, co by zaměstnanci ve firmě změnili a proč; 
 • Podpora - jak v jejich osobním rozvoji možností pracovat na nových úkolech, nebo například úprava pracovní doby pro studenty či rodiče malých dětí. 

Kdo má motivaci na starosti? 

Všichni! Nadřízený pracovník, kolegové z týmu, vedení společnosti, i kolegové z ostatních oddělení. 

Nadřízený by se měl chovat jako leader, ten, kdo tým vede a rozvíjí. Je to ten, za kým si zaměstnanec jde pro radu, se žádostí o zpětnou vazbu a bude upřímně rád, když od nadřízeného bude pochválen. 

Kolegové z týmu hrají v motivaci také klíčovou roli. Nápomocní kolegové, se kterými se zaměstnanec setká rád i mimo pracovní dobu, a kteří vytváření v práci příjemnou atmosféru, jsou jistě motivátorem. 

Sdílné, kooperativní vedení společnosti, které má otevřené dveře a vyslechne si každého zaměstnance, je důležitým motivátorem. 

Zaměstnanec, který potřebuje vyřešit problém s kolegy z jiného oddělení, kteří mu “házejí klacky pod nohy”, nebude motivovaný problém odstranit. 

Co většinu zaměstnanců nemotivuje

Pokud se zaměstnanec potkává s opakem toho, co jsme zmínili jako druhy motivace zaměstnance, může dojít k jeho demotivaci

Často se zaměstnanci setkávají s “manažerem”, který jedná ve stylu “já jsem manažer a ty mě budeš poslouchat”, nesdílí ve společnosti informace, zaměstnanci mají pocit, že jsou nespravedlivě ohodnoceni, slyší jen kritiku, některým členům týmu je nadržováno, nebo v týmu je tolerována šikana. Řízení některých manažerů může být chápáno jako manipulace, tedy tlak na to, aby zaměstnanec udělal svěřený úkol, protože to manažer řekl. 

Opakem je schopný manažer, který dokáže úkol vysvětlit tak, že zaměstnanec jej chce splnit, je namotivovaný. 

Koho motivovat

Někteří vedoucí pracovníci řeší otázku, na koho z týmu se zaměřit, komu věnovat víc času a motivovat ho. Má to být nováček, veterán, kterému klesá výkonnost, a co kolega, který nikdy nic nechce a pracuje výborně? 

Mají to být všichni a všichni rovným dílem! Nebudete-li se dostatečně věnovat nováčkovi, může odejít nebo nebude ve své roli úspěšný. Veterán, kterému klesají výsledky - je nutné zjistit proč výkonnost klesá, co se děje a jak mu můžete pomoci, aby se vrátil do “starých kolejí”. Kolega, který nikdy nic nechce - třeba chce, jen se bojí přijít jako první. 

Opět se budeme opakovat, je nutné se zaměstnanci hovořit, ptát se jich. Nejen na jejich pracovní výsledky, ale i na to, co je motivuje, jestli je něco, s čím jim můžete pomoci. 

Finanční a nefinanční motivace zaměstnanců

Finanční motivace je pro většinu zaměstnanců krátkodobou motivací. Jistě potěší, ideálně v kombinaci s pochvalou za odvedenou práci. 

Příkladem nefinanční motivace zaměstnanců je zaměstnanec, který je vedoucím společnosti pochválený před celým týmem či celým vedením. Některé společnosti vyznamenané zaměstnance odlišují, dostanou speciální hrnečky, nebo šňůry na krk na firemní kartu, aby ostatní viděli, že toto je oceněný zaměstnanec. 

Z pohledu zaměstnance se o nefinanční motivaci jedná i v případě, že dostane voucher, účastní se školení či týmové večeře. 

Aktuální nabídka práce

Motivace a stimulace zaměstnanců

Motivace a stimulace se mohou zaměňovat. 

Jak jsme již uvedli, motivace souvisí s radostí z dobře odvedené práce. Kdežto stimulace 

se týká vnějších podnětů, pod jejichž vlivem je určitý úkol splněn. 

Stimulace je často snazší, protože pro část manažerů je snazší najít stimuly, alespoň ty krátkodobé, aby zaměstnanec dosáhl požadovaného cíle.

 

Publikováno 10. října 2022

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Efektivní a dlouhodobá motivace zaměstnanců

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Co personalista musí znát o odborové organizaci

Co personalista musí znát o odborové organizaci

Získejte základní přehled o odborech, ať již ve vaší společnosti působí odborová organizace, nebo předpokládáte, že bude v dohledné době založena. Shrnuli jsme základní informace o tom, co to je odborová organizace a jaké má vůči ní zaměstnavatel…
Zaměstnavatel nechce převzít výpověď

Zaměstnavatel nechce převzít výpověď

Ukážeme vám, kdo může ve společnosti výpověď převzít, a dva způsoby, jak si nechat přijetí výpovědi zaměstnavatelem potvrdit. Poradíme vám, jak postupovat, pokud váš zaměstnavatel odmítl převzít výpověď.
Jak správně změnit délku pracovní doby

Jak správně změnit délku pracovní doby

Potřebujete zaměstnanci změnit pracovní dobu? Pokud je pracovní doba součástí pracovní smlouvy, potřebujete souhlas dotčeného zaměstnance. Je-li pracovní doba určena vnitřní směrnicí, můžete délku pracovní doby změnit. Pojďte se s námi na jednotlivé…
Doporučující dopis od zaměstnavatele

Doporučující dopis od zaměstnavatele

Doporučující dopis do zaměstnání může být klíčový při rozhodování vašeho nového zaměstnavatele. Z dopisu zjistí, jaké jsou vaše silné stránky, na jakých projektech jste pracovali, jak jste zapadli do současného týmu a mnohem více.
Výhody a nevýhody sdíleného pracovního místa

Výhody a nevýhody sdíleného pracovního místa

Víte, že novela zákoníku práce přinesla sdílené pracovní místo? Sdílení pracovního místa znamená, že minimálně dva zaměstnanci se střídají na stejném pracovním místě a dohromady svými částečnými úvazky pokryjí pracovní úvazek celý. Představíme vám…
Vaše práva při zrušení dovolené zaměstnavatelem

Vaše práva při zrušení dovolené zaměstnavatelem

Zaměstnavatel určuje čerpání dovolené svých zaměstnanců. Zjistěte, kdy může zaměstnavatel zrušit dovolenou, i tu, kterou již máte zaplacenou, nebo vás v průběhu dovolené z ní odvolat zpět do práce. Ukážeme vám, co všechno následně zaměstnavatel musí…
Co dělat, když vám zaměstnavatel nezaplatil

Co dělat, když vám zaměstnavatel nezaplatil

Poradíme vám, co dělat, když zaměstnavatel neplatí mzdu a co dělat, když zaměstnavatel neplatí sociální a zdravotní pojištění. Nevyplacená nemocenská? I s tím vám poradíme. Dozvíte se také, jak správně podat stížnost na zaměstnavatele.
Půjčka zaměstnanci jako benefit společnosti

Půjčka zaměstnanci jako benefit společnosti

Zvažujete nový benefit pro své zaměstnance? Co například půjčka pro zaměstnance! Zjistěte, jaké typy půjček můžete zaměstnancům poskytnout, jaké jsou daňové dopady jednotlivých typů půjček.
Jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele

Jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele

Poradíme vám, jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele, který vám například nevyplácí vaši mzdu nebo odstupné. Máte dvě možnosti, jak své peníze získat zpět. V článku najdete i vzor insolvenčního návrhu.
Proč mít připravenou pracovní náplň + VZOR

Proč mít připravenou pracovní náplň + VZOR

Pracovní náplň, se kterou zaměstnance prokazatelně seznámíte, vám pomůže s určením konkrétních povinností, které má zaměstnanec zastávat. Poradíme, kdo pracovní náplň připravuje, v jakých případech ji může zaměstnavatel změnit či doplnit. Získáte…
Dvě zaměstnání současně - daně, nemocenská

Dvě zaměstnání současně - daně, nemocenská

Chcete si přivydělat a máte dvě zaměstnání? Můžete mít ke své pracovní smlouvě uzavřenou dohodu u svého stávajícího zaměstnavatele, pokud práce na dohodu bude jiná než ta, kterou děláte na základě pracovní smlouvy. Nebo můžete mít zaměstnavatele dva…
Co dělat, když zaměstnanec nepřišel do práce

Co dělat, když zaměstnanec nepřišel do práce

Zjistěte, kdy je absence zaměstnance považována za neomluvenou, jak správně má zaměstnanec svou nepřítomnost v práci omlouvat a jaké kroky zaměstnavatel může uskutečnit.

Podívejte se i na naše pracovní nabídky:

 • Pelhřimov
 • BONEK s.r.o. stavební firma Pelhřimov
 • 22 000 – 27 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 5. dubna
 • Plazy
 • SUMI SERVIS s. r. o.
 • 20 000 – 35 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 8. dubna
 • Ústí nad Labem
 • IZOLACE BERAN s.r.o.
 • 27 000 – 35 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 26. března
 • Jesenice, Praha-západ
 • Balance B2B s.r.o.
 • 22 000 – 35 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 5. dubna
 • Karviná
 • Lázně Darkov, a.s.
 • 35 000 – 45 000 Kč
 • Plný úvazek, Zkrácený úvazek, Trainee program
 • Vhodné pro cizince
  Benefity:
 • Finanční bonusy / prémie
 • Kariérní růst
 • Lékařská péče
 • Přátelské prostředí
 • Závodní stravování
 • Fitness na pracovišti
Zveřejněno: 18. dubna
 • Prachatice
 • Work & World s.r.o.
 • od 25 560 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 21. března
 • Ostrov, Karlovy Vary
 • HOFMANN WIZARD s.r.o.
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
 • Vhodné pro absolventy
Zveřejněno: 17. dubna
 • Oskořínek
 • ZEAS Oskořínek, a.s.
 • od 32 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 2. dubna
 • Valašské Meziříčí
 • SPEDOS Vrata a.s.
 • 26 000 – 35 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 5. dubna
 • Dolní Poustevna
 • Základní škola a Praktická škola…
 • od 29 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 7. března
 • Lednice
 • LÁZNĚ LEDNICE, s.r.o.
 • od 30 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 10. dubna
 • Mariánské Lázně
 • GALA HOTELS, s.r.o.
 • od 19 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 17. dubna
 • Praha
 • IFC FOOD spol. s r.o.
 • 44 900 – 45 000 Kč
 • Plný úvazek, Zkrácený úvazek
  Benefity:
 • Studijní volno
 • Finanční bonusy / prémie
 • Firemní akce
 • Kafetérie
 • Slevy na firemní zboží
 • Zálohy ze mzdy
 • Příspěvek na stravování
 • Příspěvek na spoření / pojištění
 • Přátelské prostředí
Zveřejněno: 18. dubna
Nutně vás hledají
 • Ústí nad Labem
 • SČA - Severočeská armaturka, spol. s r…
 • od 28 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 26. března
 • Krupka
 • Tivall CZ, s.r.o.
 • od 35 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 26. března
 • BekaertDeslee CZ s.r.o.
 • 30 000 – 34 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 21. února
 • Veřovice
 • SEMITA - DS s.r.o.
 • od 50 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 20. března
 • Hořice, Jičín
 • SEMES Nová Paka s.r.o. v likvidaci
 • od 18 900 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 7. února

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena