Personální agenda – od strategie po operativu

Vytvořit personální strategii je základ, bez kterého nemůže žádná společnost správně fungovat. Ukážeme si, jak takovou personální strategii vytvořit. Pro doplnění kompletního obrázku o personálním oddělení ukážeme i hlavní procesy personální agendy.

V článku Strategické procesy řízení lidských zdrojů jsme probrali klíčové personální činnosti a metody personální práce.

Doporučujeme přečíst i článek věnovaný personálnímu outsourcingu, kde se dozvíte, jaké procesy můžete outsourcovat, jak vybrat kvalitního dodavatele nejen při náborech zaměstnanců

Neodmyslitelnou součástí personálního oddělení je vedle business partneringu i příprava personální strategie, personální plánování, každodenní personální agenda až po vedení personální evidence. Jednotlivé části si probereme detailněji. 

Personální strategie

Personální strategie společnosti musí být v souladu s celofiremní strategií, vizí a misí společnosti, a musí tyto doplňovat a podporovat. 

Cílem personální strategie je vědět:

 • Jaké pracovníky budete potřebovat, a jak je získáte; 
 • Do jaké míry je využíván potenciál stávajících zaměstnanců, jak je budete dále rozvíjet; 
 • Jaký bude program dalšího vzdělávání zaměstnanců
 • Zda je zvolený způsob řízení pracovního výkonu efektivní, případně jak se změní; 
 • Jak budete odměňovat zaměstnance, jaká bude struktura benefitů, bonusů; 
 • A další klíčové oblasti pro vaši společnost. 

Nedílnou součástí personální strategie je plán, jak a kdy se uvedené cíle naplní.

Pod pojmem personální strategie si můžete představit dlouhodobé plánování a rozvoj veškerých personálních procesů a programů, které se týkají zaměstnanců společnosti. 

A to od jejich:

Vedení personální agendy

Pokud má společnost dobře fungovat, nelze v žádném případě podceňovat plnění povinností zaměstnavatele v každodenním vedení personální agendy, a to od uzavření pracovněprávního vztahu až po jeho skončení. Nedílnou součástí personální práce je i personální evidence, vedení osobní složky zaměstnance v papírové podobě, a to v nejaktuálnější možné podobě. 

Mezi hlavní aktivity patří (nejedná se o kompletní výčet): 

 • Splnění informační povinnosti zaměstnavatele před vznikem pracovního poměru zaměstnance podle § 31 zákoníku práce; 
 • Sběr osobních dat nového zaměstnance (například formou osobního dotazníku);
 • Příprava, evidence a aktualizace pracovně-právních dokumentů;
 • Příprava, evidence a aktualizace dokumentů týkajících se odměňování; 
 • Pracovně-lékařské prohlídky a jejich evidence, periodicita;
 • Seznámení zaměstnanců se směrnicemi;
 • Povinná školení zaměstnanců; 
 • Zařazení zaměstnanců do organizační struktury společnosti; 
 • Evidence pracovní doby, související kontrola, podklady pro mzdy; 
 • Hodnocení zaměstnanců;
 • Příprava dokumentů k ukončení pracovního poměru zaměstnance

Je toho opravdu hodně. Velkou část práce vám usnadní správně vybraný personální systém.

Můžete se setkat s přístupem, že příručka pro personální a platovou agendu stažená z internetu bude ve vaší společnosti fungovat. Dlouhodobě udržitelný přístup je ten, že se budete inspirovat a veškeré kroky stanovené ve vaší personální strategii ušijete na míru vaší společnosti. Jen tak bude personální vedení společnosti úspěšné a bude partnerem pro nejvyšší vedení vaší společnosti. 

 

Publikováno 21. prosince 2022

To nejzajímavější vám zašleme

Povězte nám, jaká oblast vás zajímá?

Jenpráce.cz - Poradna
Zaregistrováním se k odběru zajímavosti a tipů ze světa práce na e-mail udělujete správci své osobní údaje za účelem zasílání informací. V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další informace o zpracování údajů společností Coweo Technologies s.r.o., se sídlem Škrétova 490/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 05157552 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů poverenec@everyregard.one, informace jsou k dispozici na Zásady ochrany osobních údajů.

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Personální agenda – od strategie po operativu

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Vše, co potřebujete znát o práci v noci

Vše, co potřebujete znát o práci v noci

Práce v noci je specificky upravena v zákoníku práce a ukládá vašemu zaměstnavateli řadu povinností. Právnickou řeč jsme pro vás zlidštili a zjistíte, co to je práce v noci, jaká je minimální výše příplatku za práci v noci, jak musí váš…
Vše o okamžité výpovědi pro personalisty + vzor

Vše o okamžité výpovědi pro personalisty + vzor

Dozvíte se, v jakých případech může zaměstnavatel využít institut okamžitého zrušení pracovního poměru. Detailně se zaměříme na zvlášť hrubé porušení povinností. Prozradíme, kolik neomluvených absencí musí mít zaměstnanec, abyste mohli přistoupit k…
Zjistěte, kdy máte nárok na náhradní volno

Zjistěte, kdy máte nárok na náhradní volno

Víte, jaký je rozdíl mezi náhradním volnem a placeným volnem? Zjistěte, kdy máte nárok na náhradní volno, jak na náhradní volno nahlíží zákoník práce a ukážeme vám konkrétní případy, které mohou nastat, tedy kdy máte nárok na náhradní volno za práci…
Smluvní pokuta - jak ji správně nastavit

Smluvní pokuta - jak ji správně nastavit

Smluvní pokuty jsou ve smlouvách, a to i pracovních, ukotveny pro případ porušení konkrétní povinnosti. Smluvní pokuta při odstoupení od smlouvy musí být uhrazena, je-li smluvní pokuta správně definována. Ukážeme vám, jak správně zakotvit smluvní…
Odbory - proč a jak je založit

Odbory - proč a jak je založit

Povíme vám vše, co potřebujete vědět o odborech. Dozvíte se, proč založit odbory a jak je založit, jak probíhá vyjednávání s vaším zaměstnavatelem, aby došlo k uzavření kolektivní smlouvy a mnoho dalšího.
Co personalista musí znát o náhradě škody + vzor

Co personalista musí znát o náhradě škody + vzor

Probereme vše o náhradě škody, jaký postup při vzniku škody by měl zaměstnavatel zvolit, kdy je nutné zahrnout i odborovou organizaci. Dozvíte se, kdy se uplatní náhrada škody za poškození věci nebo za poškození dobré pověsti zaměstnavatele. Jaké…
Za darování krve máte nárok na placené volno

Za darování krve máte nárok na placené volno

Bezúplatné darování krve je úctyhodná činnost každého dárce. Proto i zákoník práce na dárce myslí a přiznává jim za darování krve nárok na volno z práce, a to dokonce volno placené. Ukážeme vám, jak správně svou nepřítomnost v práci nahlásit a jaké…
Přehledně: překážka na straně zaměstnavatele

Přehledně: překážka na straně zaměstnavatele

Probereme zákoníkem práce definované překážky na straně zaměstnavatele, včetně výše náhrady mzdy pro dotčené zaměstnance a výpočtu této náhrady. Ukážeme si i specifické případy, jak nastavit překážky na straně zaměstnavatele v případě čerpání…
Návštěva lékaře v pracovní době a další překážky

Návštěva lékaře v pracovní době a další překážky

Stane se to velkému množství zaměstnanců –⁠ musíte k lékaři, který nemá volno brzy ráno nebo pozdě večer, musíte tedy lékaře navštívit ve své pracovní době. Ukážeme vám, co říká zákoník práce na téma návštěva lékaře v pracovní době. Zákoník práce a…
Vše o nemoci z povolání pro personalisty

Vše o nemoci z povolání pro personalisty

Prohlubte si své znalosti o nemoci z povolání. Kromě definice nemoci z povolání a základního legislativního rámce si ukážeme postup při posouzení nemoci z povolání a dozvíte se, jak je to s odškodněním. S nemocí z povolání souvisejí i povinnosti…
Co vědět o kvalifikační dohodě než ji podepíšete?

Co vědět o kvalifikační dohodě než ji podepíšete?

Zaměstnavatel za vás zaplatí drahé školení, ale na druhou stranu po vás chce podepsat kvalifikační dohodu, kterou se zaměstnavateli upíšete na několik let. Než podepíšete, zjistěte, za jakých podmínek se kvalifikační dohoda uzavírá, co všechno musí…
Kdy a jak pochválit zaměstnance + VZOR

Kdy a jak pochválit zaměstnance + VZOR

Pochválit své zaměstnance můžete ústně i předáním písemné pochvaly. V obou případech si ukážeme, jak na to a jakých chyb se vyvarovat.

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2023 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena