Kalkulačka výplat: výpočet čisté mzdy

Výpočet čisté mzdy je pro mnoho lidí důležitou a často složitou záležitostí, a proto jsme pro vás připravili interaktivní kalkulačku pro snazší výpočet čisté mzdy, kalkulačku máte k dispozici rovnou zde:

O tématu jsme si připravili i článek, tématice se v něm budeme věnovat nejprve obecně, dále se zaměříme na princip výpočtu a jednotlivé složky mzdy a závěrem se zmíníme o slevách, které můžete uplatnit při výpočtu daně a pojistného. Probere tak problematiku do detailu.

Části článku:

1. Jak použít kalkulačku výplaty

Výpočet mezd může být složitý proces, protože zahrnuje mnoho faktorů, jako jsou daně nebo sociální a zdravotní pojištění. Naše kalkulačka naštěstí bere všechny tyto faktory v potaz a vy si tak s její pomocí můžete vypočítat svou čistou mzdu raz dva. Stačí se držet následujících kroků.

 1. Zadejte výši hrubé mzdy
 2. Vyplňte počet dětí
 3. Příslušně označte zaškrtávací pole

A výše vaší čisté mzdy je na světě.

Pokud si nejste jisti vaším přesným hrubým platem, není nic snazšího, než se obrátit na svého zaměstnavatele, který vám jistě rád pomůže.

Jistě Vás potěší, že jsme připravili článek o tom, jak si svou mzdu navýšit.

Výpočet mezd zahrnuje v první řadě rozpoznání vašeho hrubého platu, což je plat, který obdržíte dříve, než budou odečteny daně a odvody. Poté se od tohoto hrubého platu odečtou daně z příjmu fyzických osob, které se v české republice pohybují kolem 15 % z hrubé mzdy a sociální a zdravotní pojištění.

2. Rozdíl mezi platem a mzdou

Nejprve se podívejme na rozdíl mezi platem a mzdou, ať se neztrácíme někde mezi kozou a vozem. Často se setkáváme s těmito pojmy a zaměnujeme jeden za druhý a u toho si nepřestáváme rozumět. Ono se ani není čemu divit, když se ve skutečnosti bavíme o dvou typech vozu.

Platem se rozumí peněžité plnění poskytované za práci a obdrží jej zaměstnanci, kterým jsou odměny zabezpečovány z příspěvku poskytovaného na provoz. Jedná se tedy převážně o zaměstnance státní sféry.

Mzda je také peněžité plnění a jsou jí odměňování zaměstnanci v soukromém sektoru.

Dále se na tento rozdíl mezi platem a mzdou můžeme dívat tak, že plat se týká pracovních pozic s pevně stanovenou odměnou, zatímco mzda se týká pracovních pozic, kde odměna závisí na počtu odpracovaných hodin.

Jakmile jste takto odměněni, jistě vás zajímá, jaká část se vám dostane do rukou. Než se však podíváme na výpočet výplaty (čisté), je vhodné vědět, z čeho se celá mzda skládá, tedy:

 • Čistá mzda
 • Hrubá mzda
 • Superhrubá mzda

Zde naleznete stručné vysvětlení těchto pojmů, zatímco podrobněji se jimi budeme zabývat v nižší části článku.

Čistá mzda je částka, kterou pracovník obdrží na svůj bankovní účet po odečtení všech zákonem stanovených odvodů a daní. To znamená, že se jedná o částku, kterou skutečně dostane do svých rukou. Hrubá mzda je částka, kterou pracovník dostane před odečtením jakýchkoli daní, odvodů a dalších poplatků. Tato částka nezahrnuje žádné zákonné povinnosti zaměstnavatele, jako jsou odvody na sociální pojištění, zdravotní pojištění a další důchodové a zdravotní příspěvky. Superhrubá mzda je suma, kterou zaměstnavatel platí za práci pracovníka, včetně všech odvodů, daní a poplatků. Jedná se o celkovou částku, kterou musí zaměstnavatel vyplatit za práci svého zaměstnance.

V České republice se pro výpočet čisté mzdy používá hrubá mzda jako základní částka, ze které se odečítají daně a odvody na sociální a zdravotní pojištění. Superhrubá mzda se obvykle používá pouze pro vnitřní účely firmy nebo při výpočtu nákladů na práci zaměstnance.

Určitě stojí za zmínku i fakt, že v České republice existuje minimální mzda, což je nejnižší právně stanovená mzda, kterou musí zaměstnavatelé platit svým zaměstnancům. Tato mzda se liší v závislosti na pracovním místě a odvětví.

3. Hrubá mzda

Hrubá mzda je jedním z nejvýznamnějších faktorů při rozhodování o výběru pracovní pozice. Což je dalším z témat, kterým jsme se pro vás věnovali v naší poradně.

Jedná se o částku, kterou zaměstnanec dostává za svou práci před odečtením daní a odvodů. Na druhé straně, čistá mzda (které se budeme věnovat níže) zahrnuje pouze částku, kterou zaměstnanec skutečně obdrží na svůj účet po odečtení všech daní a odvodů.

Výše hrubé mzdy se může výrazně lišit v závislosti na mnoha faktorech, jako jsou pracovní náplň, pracovní doba, kvalifikace zaměstnance a mnoho dalších. V některých zemích, jako je například Česká Republika, jsou minimální mzdy stanoveny zákonem, zatímco v jiných zemích se minimální mzdy stanovují prostřednictvím dohod mezi zaměstnavateli a odborovými organizacemi.

Kromě toho může být výpočet hrubé mzdy důležitým faktorem pro další náklady spojené s pracovním poměrem. Od hrubé mzdy jsou odváděny sociální a zdravotní pojištění, což vytváří čistou mzdy, tedy finanční prostředky, které zaměstnanec skutečně obdrží na svůj účet.

Je důležité mít na paměti, že vysoká hrubá mzdu nutně neznačí vysokou kvalitu života. V závislosti na životním stylu, životních nákladech, úrovni daní a odvodů a dalších faktorech, může být pro zaměstnance výhodnější mít nižší hrubou mzdu a s tím spojené i nižší daně a odvody, než vysokou hrubou mzdu a vysoké daně a odvody. Je totiž velmi důležité zvážit nejen výši hrubé mzdy, ale také další náležitosti, které mohou mít výrazný dopad na kvalitu života a pracovní spokojenost zaměstnance, například:

 • lokalita
 • pracovní prostředí
 • pracovní doba
 • benefitní balíček
 • pracovní kolektiv
 • možnosti kariérního růstu

Pro zaměstnavatele je důležité uvádět správnou výši hrubé mzdy v pracovních nabídkách a smlouvách, aby nedocházelo k nedorozuměním a sporům mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Je nutné také pečlivě zvážit výši hrubé mzdy a dalších nákladů spojených s pracovním poměrem, aby byla zajištěna udržitelnost a ziskovost podniku.

4. Čistá mzda

Čistá mzda je jedním z klíčových faktorů, který ovlivňuje kvalitu života zaměstnance. Čím vyšší je čistá mzda, tím větší možnosti má zaměstnanec svobodně rozhodovat o svých výdajích a investovat své peníze do důležitých věcí, jako jsou vzdělání, investice, cestování nebo rodinné plány.

Jedním z faktorů, které ovlivňují výši čisté mzdy, je daňová sazba. V různých zemích se liší míra zdanění, a proto se výše čisté mzdy může výrazně lišit. Například v zemích jako jsou Dánsko, Belgie, Švédsko a Finsko je míra zdanění relativně vysoká a proto jsou i vysoké daně z příjmu. Na druhé straně, v zemích jako jsou Hongkong, Singapur, Spojené arabské emiráty a Bahrajn, jsou daně z příjmu mnohem nižší a tedy i čistá mzda může být vysoká.

Dalším faktorem ovlivňujícím výši čisté mzdy jsou slevy a úlevy, které jsou k dispozici. V některých zemích existují různé slevy a úlevy, které mohou snížit výši zdanění a zvýšit tak čistou mzdu. Například v USA jsou k dispozici slevy na děti, slevy na vzdělání, slevy na bydlení a další. Tyto slevy a úlevy mohou mít výrazný vliv na výši čisté mzdy.

Čistá mzda může být ovlivněna i jinými faktory, jako je výše minimální mzdy, inflace, průměrná mzda v zemi a mnoho dalších. Například v zemích s vysokou inflací, jako je Venezuela, se výše čisté mzdy může rapidně snížit během krátké doby.

Pro zaměstnavatele může být výše čisté mzdy důležitá z hlediska konkurenceschopnosti. Firmy s vyššími platy a vysokou čistou mzdou mohou být schopné přilákat kvalitní zaměstnance a udržet je v dlouhodobém horizontu. To může přispět k celkovému růstu produktivity a úspěchu společnosti.

V závěru lze tedy říci, že čistá mzda je jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících kvalitu života zaměstnance a konkurenceschopnost zaměstnavatele. Výše čisté mzdy může být ovlivněna mnoha faktory, například:

 • míra zdanění
 • slevy a úlevy
 • minimální mzda
 • inflace

Z tohoto důvodu je důležité, aby zaměstnavatelé věnovali pozornost nejen výši hrubé mzdy, ale i dalším faktorům, které ovlivňují výši čisté mzdy. Na druhé straně, zaměstnanci by měli hledat pracovní příležitosti s vysokou čistou mzdou, což může zlepšit jejich celkovou životní úroveň a finanční stabilitu.

Představte si například, že účetní z Vyškova hledá práci v Brně a zvažuje nabídky od dvou společností, kde jedna sice nabízí vyšší mzdu, jenže neumožňuje práci z domu. Na druhé straně další společnost je sice hůře ohodnocena penězi, umožňuje však zmíněnou práci z domu a přispívá na dojíždění. Díky tomu tak může být pro uchazeče lákavější, byť se tak na první pohled zdát nemusela.

Je důležité si uvědomit, že výše čisté mzdy není jediným faktorem ovlivňujícím kvalitu života zaměstnance. Kvalita pracovního prostředí, pracovní podmínky, možnosti kariérního růstu a další faktory také hrají důležitou roli. Nicméně, výše čisté mzdy je stále jedním z nejdůležitějších faktorů, které mají vliv na celkovou spokojenost zaměstnance a jeho motivaci pracovat a zlepšovat své výkony.

5. Superhrubá mzda

Superhrubá mzda je celková výše mzdy, kterou zaměstnavatel platí za práci svého zaměstnance. Tato mzda zahrnuje nejen hrubou mzdu, ale také další příspěvky zaměstnavatele, jako jsou sociální a zdravotní pojištění, penzijní spoření a další dávky, které jsou součástí celkových nákladů zaměstnavatele na pracovníka.

Zaměstnanci si často myslí, že jim zaměstnavatel platí pouze hrubou mzdu, ale ve skutečnosti je superhrubá mzda důležitým ukazatelem nákladů na pracovníka.

Zaměstnavatelé totiž musí platit mnoho dalších příspěvků, které nejsou viditelné v hrubé mzdě. Tyto příspěvky jsou povinné a jsou stanoveny zákonem.

Sociální a zdravotní pojištění jsou povinné příspěvky, které musí zaměstnavatel platit ze mzdy svého zaměstnance. Tyto příspěvky jsou určeny pro zajištění sociálního zabezpečení a zdravotní péče pro zaměstnance. Penzijní spoření je dalším příspěvkem, který je zaměřen na zajištění penze pro zaměstnance po jeho odchodu do důchodu.

Superhrubá mzda je také důležitá při výpočtu daně z příjmu. Výše superhrubé mzdy je základem pro výpočet daňového základu, ze kterého se odvádí daň z příjmu. Zaměstnavatelé jsou povinni odvádět daň z příjmu ze mzdy svých zaměstnanců.

V praxi tedy může být rozdíl mezi hrubou a superhrubou mzdou poměrně významný. Zaměstnavatelé jsou povinni platit mnoho dalších povinných příspěvků a dávek, které jsou zahrnuty v superhrubé mzdě, a tyto náklady se mohou významně lišit v závislosti na zaměstnanci a jeho pracovním zařazení.

Výpočet superhrubé mzdy může být složitý a často se vypočítává pomocí složitých tabulek a vzorců. Pokud tedy máte zájem o konkrétní výpočet superhrubé mzdy, je nejlepší obrátit se na odborníka nebo využít specializované kalkulačky na výpočet superhrubé mzdy, které jsou k dispozici online.

Výhodou superhrubé mzdy je, že:

 • Poskytuje celkový přehled o nákladech zaměstnavatele na pracovníka.
 • Umožňuje správné stanovení výše mzdy pro konkrétní pozici a úroveň zaměstnance.
 • Usnadňuje výpočet nákladů na pracovníka v rámci podniku, což umožňuje efektivní hospodaření s finančními prostředky.

V České republice je superhrubá mzda stanovena zákonem a platí pro všechny zaměstnavatele a zaměstnance. Při výpočtu superhrubé mzdy je nutné brát v úvahu všechny povinné příspěvky, které jsou součástí celkových nákladů zaměstnavatele na pracovníka.

Celkově lze tedy říci, že superhrubá mzda je důležitým ukazatelem celkových nákladů zaměstnavatele na pracovníka a umožňuje správný výpočet nákladů v rámci podniku. Pokud máte zájem o konkrétní výpočet superhrubé mzdy, je nejlepší obrátit se na odborníka nebo využít specializované kalkulačky na výpočet superhrubé mzdy, které jsou k dispozici online.

6. Slevy

Při výpočtu čisté mzdy jsou do výpočtu započítávány i různé slevy snižující základ daně z příjmu a tím i celkovou daňovou povinnost zaměstnance. Mezi tyto slevy patří například sleva na poplatníka, sleva na manžela/manželku nebo sleva na invaliditu.

Další slevou využitelnou při výpočtu čisté mzdy je sleva na dítě. Tuto slevu mohou využít zaměstnanci, kteří mají v péči nezaopatřené dítě do 18 let věku nebo nezaopatřeného studenta střední či vysoké školy až do 26 let věku.

V případě, že se odečtením daňového zvýhodnění (slevy na děti) od daňové zálohy dostanete do mínusu, jedná se o tzv. daňový bonus. V takovém případě tedy zaměstnanec tuto mínusovou částku neodvádí ze mzdy státu, ale naopak je mu tato částka (jako bonus) státem vyplácena.

7. Shrnutí

Interaktivní kalkulačka pro výpočet čisté mzdy může být užitečným nástrojem pro zaměstnance, kteří chtějí vědět přesně, kolik peněz budou mít k dispozici každý měsíc. V kalkulačce čisté mzdy stačí zadat hrubou mzdu a vypočítá se výše daní a dalších odvodů, aby se zjistil konečný čistý příjem. Výpočet čisté mzdy je důležitý, protože určuje skutečnou výši mzdy, kterou bude mít zaměstnanec k dispozici každý měsíc.

U mezd přesahujících 48násobek průměrné měsíční mzdy (tzv. maximální vyměřovací základ), aktuálně tedy 1 867 728 Kč za rok (měsíčně 155 644 Kč) se uplatňuje místo 15% daně ještě 23% daň z části mzdy, která přesahuje uvedenou hranici.

Pro výpočet čisté mzdy se musí nejprve spočítat hrubá mzda, což je částka, kterou zaměstnanec dostane za svou práci před odečtením daní a dalších odvodů. Výpočet hrubé mzdy z čisté se může stát důležitým v případě, že zaměstnanec potřebuje vědět, kolik by musel vydělat, aby po odečtení daní a odvodů dosáhl určitého čistého příjmu.

Po výpočtu hrubé mzdy je třeba odečíst daně a další odvody, aby se zjistila výše čisté mzdy. Čistá mzda se obvykle vyjadřuje jako částka, kterou zaměstnanec dostane na účet každý měsíc. Tento čistý příjem může být použit na různé výdaje, jako jsou nájemné, strava, úspory a další investice.

Je důležité si uvědomit, že výpočet čisté mzdy může být velmi složitý a zahrnuje mnoho faktorů, jako jsou daňové sazby, slevy a úlevy, minimální mzda, inflace a další. Proto může být užitečné použít kalkulačku čisté mzdy, která provede výpočet automaticky a poskytne přesný výsledek. Výpočet čisté mzdy je důležitý pro zaměstnance i zaměstnavatele a měl by být brán v úvahu při plánování finančního rozpočtu.

Dočetli jste až sem? Tak to je jistě možné, že právě hledáte vysněnou práci a právě proto jsme tu pro vás my i další naše články, jako tipy pro úspěšnější odpověď na inzerát a jakmile nastoupíte, tak i rady pro plynulejší zvládnutí prvního dne v nové práci.

8. Technika výpočtu

Při výpočtu se vychází z hrubé mzdy (HM).

Před rokem 2021 se počítala tzv. superhrubá mzda (SHM) tak, že se k hrubé mzdě připočítalo zdravotní pojistné hrazené zaměstnavatelem (9% z hrubé mzdy) a sociální pojistné hrazené zaměstnavatelem (25% z HM), tedy celkem 134% HM = SHM. Ta se zaokrouhlila na celé stokoruny nahoru a vznikla “základ daně”. Aktuálně však SHM není, takže záloha na daň vychází jen z HM.

Nejprve vypočítáme zálohu na daň jako 15% ze základu daně (tedy z HM).

Nyní přichází na řadu uplatnění slev na dani a daňová zvýhodnění:

 • pokud je poplatník zaměstnancem a má podepsané “prohlášení k dani”, uplatňuje se měsíční sleva na poplatníka (2.570 Kč/měs), kterou odečteme od zálohy na daň - v našem výpočtu s touto slevou rovnou počítáme.
 • pokud má poplatník děti, může na ně uplatnit daňové zvýhodnění (sleva na dítě) a to tak, že na 1. dítě 1267 Kč, na 2. dítě 1.860 Kč a na 3. a další dítě pak 2.320 Kč.
 • poplatník může při splnění podmínek (více jsou popsány níže) uplatnit slevu (odpočet) na manžela/ku při ročním zúčtování a to 24.840 Kč, pro výpočet ve zjednodušení počítáme s částkou 2.070 Kč/ měs.
 • v případě, že je poplatník držitelem průkazu ZTP/P může uplatnit slevu ve výši 1345 Kč.
 • pokud je poplatník studentem do 26 let, může uplatnit slevu 335 Kč.

Pozn.: Při uplatňování daňového zvýhodnění v případě ZTP dětí nebo ZTP manžela/ky platí, že je 2-násobné oproti základnímu zvýhodnění (slevě). Toto není v naší zjednodušené kalkulačce zohledněno.

Všechny slevy a daňové zvýhodnění odečteme od základu daně a v případě, že výsledná částka:

 • kladná - je tato zálohou na daň
 • záporná
  • a vznikla uplatněním slev (odpočtů) jiných než slev na děti, je záloha na daň nulová
  • do minusu jsme se dostali slevou na dítě/ děti, pak je záloha na daň tzv. “daňovým bonusem”, tedy tato částka není strhávána, ale naopak ji zaměstnanec dostává jako daňový bonus

Z HM vypočítáme zdravotní pojistné hrazené zaměstnancem, což je 4,5% z HM a sociální pojistné hrazené zaměstnancem - 6,5% z HM

Čistou mzdu získáme tak, že od HM odečteme - zdravotní pojistné hrazené zaměstnancem - sociální pojistné hrazené zaměstnancem a zálohu na daň sníženou o všechny slevy (příp. se započtením daňového bonusu).

Do výpočtu čisté mzdy se mohou promítnout další složky, které pro zjednodušení výpočtu nebereme v potaz, jako jsou další slevy a daňové úlevy nebo nemocenská, dovolená, …

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2023 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena