Jak napsat životopis - online vzor

Životopis je vaší první vizitkou, kterou se představujete potenciálnímu zaměstnavateli. Je to dokument, který shrnuje vaše vzdělání, pracovní zkušenosti, dovednosti a zájmy. Jak ale napsat životopis, který bude poutavý, přehledný a profesionální? Co by měl životopis obsahovat a co naopak vynechat? Jak se odlišit od ostatních uchazečů o práci? A jak napsat motivační nebo průvodní dopis? V tomto článku vám poradíme, jak vytvořit životopis podle nejnovějších trendů a jak se vyhnout nejčastějším chybám. Přečtěte si naše tipy a uvidíte, že psaní životopisu nemusí být tak složité, jak se zdá.

Životopis online

Chcete se rovnou pustit do psaní životopisu, ale nevíte, jak začít nebo se nechcete trápit s jeho grafickou úpravou? Sestavte si životopis online během krátké chvíle a odešlete jej na některou z našich nabídek zaměstnání

 • Přejděte na tento odkaz.
 • Zaregistrujte se na našich stránkách.
 • V levém menu vyberte možnost “Životopis”.
 • Klikněte na červené tlačítko “Vytvořit životopis”.
 • Nechte se vést jednotlivými kroky v jednoduchém formuláři.
Vytvořit životopis

Pokud se chcete nejprve o psaní životopisu dovědět více prosím pokračujte ve čtení.

Strukturovaný životopis

Životopis, neboli CV (curriculum vitae) vám může otevřít či zavřít cestu k vytoužené práci. Je to první vizitka, kterou se představujete firmě, ve které chceme pracovat. Hlavním cílem životopisu je poskytnout personalistovi přehled o kvalifikaci, schopnostech a dovednostech pro danou pozici. Jak správně napsat životopis, aby zaujal? Co napsat do životopisu, aby přiměl personalistu zareagovat a pozvat uchazeče na pohovor?

Pryč jsou časy, kdy bylo nutné sepisovat dlouhá slohová cvičení. Dnešní doba velí napsat jednoduchý moderní životopis, který svou délkou nepřesáhne jeden list papíru A4

Strukturovaný životopis nemá žádnou formální oficiální podobu, není dán žádnou normou, a tak si jeho obsah každý může přizpůsobit po svém. Forma, stylistika a celková úprava může personalistovi napovědět mnohé o tom, jaké máte vlastnosti, na čem vám záleží, nakolik jste pečliví a z charakteru pojetí životopisu lze vyčíst mezi řádky vaši osobnost.

Přestože není pevně dáno, jak psát životopis nebo jak má životopis vypadat, je nepsaným pravidlem, aby obsahoval určité náležitosti, podle kterých se pracovník HR rozhodne, jestli postoupíte do dalšího kola výběrového řízení.

Chcete se rovnou pustit do psaní životopisu, ale nevíte, jak začít nebo se nechcete trápit s jeho grafickou úpravou? Pomůžeme vám a životopis si snadno sestavíte během krátké chvíle a můžete jej rovnou odeslat na některou z našich nabídek zaměstnání. Stačí jen přejít na tento odkaz, zaregistrovat se na našich stránkách a poté zvolit možnost “Životopis” a následně červené tlačítko “Vytvořit životopis”. Pak už se jen nechte vést jednotlivými kroky v jednoduchém formuláři.

Aktuální nabídka práce

Vzor a šablona životopisu

Vytvoření životopisu zdarma podle předlohy či formuláře? S námi si můžete vytvořit strukturovaný životopis podle šablony ke stažení, kterou naleznete v níže uvedeném odkazu. Jedná se o formulář životopisu, který si můžete přizpůsobit. Nedáváme vám klasický strukturovaný životopis (vzor) v PDF, ale v plně editovatelné podobě. 

Klasický životopis vzor / šablona ke stažení v češtině zdarma.

Klasický životopis vzor / šablona ke stažení v angličtině zdarma.

Náležitosti životopisu

Osobní údaje

Asi nikoho nepřekvapí, že profesní životopis má obsahovat osobní údaje. Nejčastěji uváděnými údaji jsou:

 • titul, 
 • jméno a příjmení,
 • adresa bydliště,
 • telefonický kontakt,
 • e-mailová adresa.

Často lidé zvažují, zda uvést datum narození či věk. Pokud povaha profese, na kterou se hlásíte, nevyžaduje ze své povahy věkovou hranici, není nijak zapotřebí uvádět věk ani datum narození. To je např. v případě noční směny, kdy se musí jednat o osobu starší 18 let (ve výjimečných případech starší 16 let), nebo pozice pracovníka na pokladně, kde je součástí hmotná odpovědnost, čili je nezbytná plnoletost uchazeče nebo v situaci, kdy se najímají herci na konkrétní roli - např. muž ve věku 70 - 75 let.

Pro výkon práce není zapotřebí sdělovat rodinný stav, počet a věk dětí. Do životopisu také nepatří vaše politická příslušnost ani náboženské vyznání nebo sexuální orientace, informace o vašem zdravotním stavu, národnosti nebo rodné číslo. Toto vše jsou informace osobního charakteru, na které nemá zaměstnavatel právo a nesmí je použít ve váš prospěch či neprospěch.

Co však může být výhodou, je uvedení odkazu na některé sociální sítě, zejména LinkedIn, kde jsou zobrazeny jak vaše pracovní zkušenosti, tak i případná doporučení od kolegů či bývalých zaměstnavatelů.  Je to vlastně taková vaše online vizitka.

Fotografie

Hodně diskutujícím tématem je, zda patří fotka do životopisu. Ani personalisté nejsou v této problematice jednotní a nedávný průzkum na našich facebookových stránkách také ukázal, že i sami uchazeči jsou názorově rozpolcení. Zastánci profilu s fotkou z řad personalistů argumentovali, že díky fotografii si uchazeče lépe zapamatují, druhá skupina uvedla, že vzhled kandidáta nemá vliv na výběrové řízení. Panoval však také názor, že i samotná fotografie dotváří celkový dojem z kandidáta a lze podle ní mnohé vyčíst. 

Neexistuje žádné nařízení, které by vám přikazovalo umístit fotografii do životopisu, takže je jen na vašem zvážení, zda odešlete životopis bez fotky či nikoliv.

Pokud se rozhodnete pro vložení fotky do životopisu, měli byste rozhodně pečlivě vybírat, jakým obrázkem se chcete potenciálnímu zaměstnavateli prezentovat. Vyvarovat byste se každopádně měl tzv. selfie fotek, dále kolektivních fotek, fotografií ze soukromých akcí, výletů, nevhodně vypadajících fotografií z online sociálních sítí atp.

Na fotografii stačí zvolit záběr od hlavy po ramena a měli byste na ní být upravení, v úhledném formálním oblečení s pohledem směřovaným přímo a příjemným přirozeným úsměvem. Nejvhodnější pro tyto účely je pasová fotografie, která bude splňovat i vhodné rozměry a rozlišení.

Profesní zkušenosti

Budoucího zaměstnavatele bude nejvíce zajímat vaše pracovní historie potenciálního pracovníka. Je proto vhodné uvést název bývalého zaměstnavatele, vykonávanou funkci, délku pracovního poměru (od - do) a stručný popis výkonu pozice a hlavní úkoly (pro lepší čitelnost a přehlednost se doporučuje zvolit formu textu do odrážek). Vyplatí se také uvést dosažené úspěchy na dané pozici. 

Co však naopak do životopisu nepatří, jsou důvody odchodu ze zaměstnání. Na to se vás v případě zájmu může personalista doptat přímo při osobním pohovoru.

Lidé často zmiňují, že neví, kolik předchozích zaměstnavatelů mají uvést. To je velmi individuální a není dán konkrétní počet pozic z pracovní historie. Záleží na délce i rozmanitosti pracovních zkušeností. Jiná situace bude u mladého studenta bez praxe, který může zaujmout různými pozicemi na brigádách, což už nebude relevantní pro zkušeného manažera, který je pracovně aktivní několik let. Nepsaným pravidlem je uvést předchozí zaměstnání za posledních 10 - 15 let. Případně jen ty nejdůležitější nebo nejnovější.

HR specialisté navrhují zpravidla tyto modely:

 • Chronologický životopis - je to nejčastější pojetí struktury profesních zkušeností, kdy je zvykem řadit všechny pozice od nejnovější po nejstarší. Tím zaměstnavatel získá rychlý přehled o kariérním postupu a pokroku. Tento typ CV zpravidla využívají ti, kteří mají stabilní a souvislou pracovní historii bez častých změn zaměstnání.
 • Funkční životopis - zobrazuje ve stručnosti zaměstnavatele bez podrobností o datu a délce zaměstnání, je zaměřený čistě na dovednosti a úspěchy, které byly na dané pozici získány. To ocení zejména ti, kteří dělali časté změny v kariéře nebo nemají dostatek relevantních zkušeností. 

Dalším tipem pro psaní životopisu je přizpůsobit dokument pro každou pozici, o kterou se ucházíte. Zkrátka zvolíte jen ty zaměstnavatele, kteří svým charakterem nejvíce odpovídají oboru, kam se hlásíte.

Co dělat, když nemáte žádné pracovní zkušenosti?

Jak napsat životopis bez praxe? Tento případ se týká převážně studentů, kteří dosud nebyli nikde zaměstnání. Není však důvod k obavám, je to běžná situace, se kterou se setkávají mnozí lidé při vstupu na trh práce.

A jak takový životopis studenta bez praxe může vypadat? Pokud jste absolvent bez předchozích pracovních zkušeností, můžete se soustředit na:

 • dosažený stupeň vzdělání,
 • předměty, na které jste se specializovali,
 • aktivity, které jste během studia vykonávali (dobrovolnictví, účast na školních projektech, post ve studentské radě, účast na soutěžích),
 • absolvování stáže či praxe při studiu,
 • osvědčení a certifikáty (státní zkouška z psaní všemi deseti, mezinárodní jazykové zkoušky, řidičský průkaz),
 • dovednosti (IT dovednosti, technická zručnost atp.),
 • ocenění, která jste získali během studia.

Do studentského životopisu či motivačního dopisu pak můžete uvést své profesní cíle. Tím ukážete, nakolik jste ambiciózní a motivovaní.

Co když máte mnoho pracovních zkušeností v důsledku častého střídání zaměstnání?

Opačným případem může mít situace, kdy máte v pracovní historii mnoho pozic - ať už se jedná o zdravotní či rodinné důvody, stěhování nebo jiný důvod, pro který došlo k častému střídání pracovních míst, i s tím si lze v životopisu poradit.

Jednou z možností je zohlednit např. poslední 3 zaměstnavatele. Pro ostatní pozice lze využít výše zmíněný funkční formát, kdy se zaměříte na zkušenosti a dovednosti. 

Pokud se rozhodnete použít chronologické řazení vašich zaměstnání, můžete sloučit informace o zaměstnavatelích do kolonky „krátkodobé zaměstnání“ nebo např. „projektová činnost“ a zdůraznit, co jste v průběhu této doby dokázali.

Jestliže jste často střídali zaměstnání z důvodu, které nebyly způsobeny vaší vlastní vinou, je dobré se o tom ve svém životopise zmínit (typicky se jedná o situace, kdy došlo ke změně vlastníka firmy, restrukturalizaci nebo snížení počtu zaměstnanců).

Co když jste dlouhodobě nepracovali?

Nejčastěji se s dlouhodobou prodlevou mezi zaměstáními setkávají maminky na rodičovské dovolené. Podobná situace ale může nastat i v případě, že vás indisponovala nemoc na několik měsíců nebo jste nemohli dlouhodobě nalézt vhodnou práci a vy nevíte, jestli taková mezera mezi zaměstnáními nevyvolá u budoucího zaměstnavatele nedůvěru.

Nejpřirozenějším východiskem je vysvětlit přerušení v kariéře. Zamlčovat nebo uvádět polopravdy se může snadno vymstít. Naopak upřímnost a otevřenost ukazuje na vaši férovou stránku a dokazuje, že se nebojíte čelem postavit i k nepříznivým skutečnostem.

Uveďte, co jste v té době dělali, zda jste absolvovali např. online rozvojové školení, odborné semináře nebo nějaké rekvalifikační či jazykové kurzy, případně zda jste vykonávali nějakou pomocnou práci nebo dobrovolnickou činnost. Tím dáte firmě najevo, že jste proaktivní a snažili jste se udržet své zájmy a dovednosti.

Pokud však nebylo možné věnovat se pracovním či vzdělávacím aktivitám a např. jste se starali o rodinu, mohli jste získat dovednosti, jako je multitasking, odolnost vůči stresu, organizace a řízení času, které jsou užitečné pro řadu pracovních pozicí. 

Kreativní příklady, jak napsat do životopisu mateřskou dovolenou, aby upoutala pozornost a zároveň poukázala na vaše silné stránky: 

 • Mateřská a rodičovská dovolená: „Získala jsem zkušenosti s řízením domácnosti, organizací času a plněním náročných úkolů pod tlakem.“
 • Manažerka domácího projektu: „Zodpovídala jsem za plánování, koordinaci a realizaci aktivit souvisejících s péčí o dítě a domov. Rozvíjela jsem své komunikační a kreativní schopnosti. Mezi mé další úkoly patřilo spravování rodinného rozpočtu a efektivní využití finančních prostředků s ohledem na omezený přístup k ekonomickým zdrojům.“
 • Osobní asistentka: „Poskytovala jsem administrativní, logistickou a emocionální podporu malému klientovi s vysokými nároky. Zlepšila jsem svou flexibilitu, trpělivost a multitasking.“ 

Vzdělání

Je běžným standardem uvádět poslední dosažené, tedy nejvyšší, vzdělání. Pokud jste absolvovali vysokou školu, zaměstnavatele nebude zajímat, kde jste studovali na střední školu, nebo kde jste vychodili povinnou školní docházku, ale bude pro něj důležité, v jakém oboru jste získali titul.

Více o vaší kvalifikaci napoví i to, jakými kurzy a školeními jste prošli a zda jste získali nějaké certifikáty nebo osvědčení, která přímo souvisí s výkonem vaší práce.

Vyzdvihněte své akademické úspěchy, různá ocenění nebo stipedia, případně členství ve společnostech, která sdružují nejlepší studenty. Můžete také uvést, že jste prospěli s vyznamenáním, avšak jiný typ prospěchu není smysluplné uvádět.

Co když ještě studujete? 

Pokud v současné době studujete obor, který přímo souvisí s prací, kterou budete vykonávat, nebo v dohledné době budete studium zakončovat, uveďte informaci do životopisu. V opačném případě je čistě na relevantnosti situace a vašem zvážení, zda chcete informaci uvést. Pokud hledáte práci při studiu, můžete se podívat na další tipy v tomto článku Kde a jak si najít nejlepší brigádu a práci při studiu.

Máte jen základní vzdělání

I tak je dobré tuto informaci do životopisu uvést, aby potenciální zaměstnavatel měl představu o vašem dosavadním vzdělání. Navíc se zaměřte na získané dovednosti z praxe, vyzdvihněte pracovní úspěchy, které mohou být pro zaměstnavatele atraktivní. To pomůže vyvážit vaši nižší úroveň formálního vzdělání.

Dovednosti a schopnosti

Čím ještě upoutat pozornost zaměstnavatele a dostat se tak do popředí mezi top kandidáty? Zaměřte se na své schopnosti a dovednosti. Zamyslete se, v čem vynikáte, v čem je vaše výhoda a jaké dovednosti se vám často hodily v předchozích zaměstnáních. Pro lepší orientaci můžete své dovednosti rozdělit na okruh tzv. hard skills (tvrdé dovednosti) neboli také vaše know-how, jakými jsou např.: 

 • dvojjazyčné nebo vícejazyčné komunikační dovednosti,
 • znalost a správa IT aplikací a software,
 • znalost programovacích jazyků,
 • SEO / SEM marketing,
 • znalost zákonů, vyhlášek, nařízení, účetních postupů,
 • grafické dovednosti,
 • řidičské oprávnění, atp.

a na tzv. soft skills (měkké dovednosti), mezi které patří převážně komunikační dovednosti nebo váš přístup k práci. Těmi mohou být např.:

 • lidský a empatický přístup k podřízeným,
 • schopnost motivovat a vést tým k dosažení cílů,
 • flexibilita a adaptabilita v dynamickém prostředí,
 • řešení problémů a rozhodování pod tlakem,
 • kritické myšlení,
 • kreativita, inovace,
 • organizace a time management, apod.

U jazyků nezapomeňte uvést úroveň znalosti. Nejčastěji se uvádí podle tzv. Společného evropského referenčního rámce, který určuje 6 úrovní jazykových způsobilostí; A1 označuje začátečníka a kandidát se znalostí na úrovni C2 je schopen plynně hovořit, psát a rozumí mluvenému slovu. Pokud jste získali certifikát, uveďte jej. Jazykové znalosti v životopise uvádějte vždy, i základní znalost může být pro nového zaměstnavatele zajímavá. S velkou pravděpodobností budete v průběhu výběrového řízení z daného jazyka vyzkoušeni, uveďte tedy pravdivou úroveň znalosti. 

S dovednostmi to však nepřehánějte, vyberte jen ty nejdůležitější. Obecně platí, že má smysl zaměřit se na ty dovednosti a znalosti, které zaměstnavatel zdůrazní v nabídce pracovní pozice. Použijte stejné výrazy a zkopírujte je do životopisu. Tím vyvoláte dojem, že jste tou správnou osobou, která odpovídá požadavkům.

Zájmy a záliby v životopisu

Zájmy a koníčky mohou být užitečným doplňkem vašeho životopisu, protože pomohou ukázat vaši osobnost a další dovednosti, které nejsou přímo spojeny s vaší pracovní zkušeností. Můžete nazvat sekci také méně častým pojmem „Volnočasové aktivity“, který více přitáhne pozornost.

Jaké uvést zájmy a koníčky do životopisu? Ideálně takové, které souvisí s vaší prací, ale i díky koníčkům mimo obor vaší poptávané práce můžete prokázat svou všestrannost a otevřenost novým věcem. V každém případě buďte struční a konkrétní, místo toho, abyste napsali sport, napište fotbal, tenis, plavání nebo místo hudba napište hra na kytaru, poslech jazzu.

Pokud máte nějaké neobvyklé nebo unikátní zájmy, které vás odlišují od ostatních kandidátů, nebo jestli jste v souvislosti s koníčky dosáhli nějakých ocenění, můžete je do životopisu také uvést.

Reference

Má smysl uvádět do životopisu osoby, které na vás mohou poskytnout reference? Pokud nejsou ze strany budoucího zaměstnavatele vyloženě požadovány v popisu nabízené pozice, je čistě na vašem rozhodnutí, jestli uvedete prosté „Reference na vyžádání“ a poskytnete seznam osob až při osobním pohovoru, nebo zkrátka tuto sekci do životopisu vůbec nebudete uvádět.

Pokud budete vypisovat referenční osoby, zvolte jednu nebo dvě osoby z každé společnosti, kde jste pracovali. Uveďte jejich jméno, funkci a název společnosti a také telefonický nebo e-mailový kontakt a nezapomeňte je o informovat, že mohou být kontaktováni za účelem poskytnutí zpětné vazby na vaši osobu.

Ochrana osobních dat v CV

Osobní informace v životopise

Když píšete životopis, je přirozené chtít uvést co nejvíce informací, které by vás prezentovaly v tom nejlepším světle. Ale v éře digitalizace a rostoucích obav o ochranu dat je třeba být opatrný. Životopis často posíláte různým firmám a organizacím a nemáte vždy přehled o tom, kdo všechny ty informace uvidí. Proto je důležité rozeznat, jaké osobní údaje by měly být v životopise zahrnuty a které byste měli vynechat.

Citlivá data: Co by nemělo být v životopise

Mezi citlivá data, která by neměla být součástí vašeho CV, patří například rodné číslo, adresa bydliště, číslo občanského průkazu, informace o rodinném stavu, náboženství nebo zdravotním stavu. Tyto údaje nejsou pro většinu pracovních pozic relevantní a jejich uvedení může zvýšit riziko zneužití. V některých zemích je dokonce nezákonné požadovat některá z těchto dat v rámci náborového procesu. Např. Foto v životopisu.

Jak chránit své osobní údaje

Přestože je důležité vyvarovat se uvádění citlivých informací, můžete stále poskytnout všechny potřebné údaje, které zaměstnavatel potřebuje, abyste vynikli mezi ostatními uchazeči. Místo toho, abyste uváděli konkrétní adresu, můžete jen naznačit město nebo oblast, ve které žijete. Pokud se bojíte o svůj e-mail nebo telefon, můžete je uvádět pouze tehdy, pokud jsou vyžadovány.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Pokud reagujete na nabídku práce přes webové stránky společnosti nebo pracovní portál, obvykle automaticky dáváte souhlas se zpracováním vašich osobních údajů. Někdy je ale nutné potvrdit ještě e-mail, který vám automaticky přijde. Pokud se však hlásíte do společnosti přímo, měli byste dát souhlas se zpracováním osobních údajů jako součást vašeho životopisu. 

Jestliže tento souhlas chybí nebo odmítnete automatický e-mail, vaše žádost nemůže být zařazena do výběrového řízení. Souhlas by měl být na poslední straně životopisu nebo v jeho patičce. Můžete také použít menší velikost písma, abyste ušetřili místo.

Životopis v DOC nebo životopis v PDF formátu?

Vždy je vhodnější uložit a zaslat životopis e-mailem ve formátu PDF, který zajistí, že se dokument „zamkne“ a nedojde ke změně formátování textu během zaslání příjemci. Životopis v DOC variantě může způsobit při čtení rozhození řádkování a zarovnání textu, nebo také posun fotografie. Tím pak veškerá vaše práce s úhledným životopisem ztratí smysl.

Uložení životopisu do PDF je snadné. Pokud po registraci na našich stránkách JenPráce.cz využijete náš generátor životopisu, umožní vám automaticky jeho stažení do počítače právě v tomto formátu. Jestliže však sepisujete životopis v některém z textových editorů (např. životopis ve WORDU, nebo životopis online v Google Docs), uložte jej pomocí funkce „Uložit jako“ do zmíněného PDF formátu. 

Aby se váš životopis neztratil mezi ostatními životopisy konkurenčních kandidátů, doporučujeme jej pojmenovat vaším jménem a názvem pozice, na kterou se hlásíte. Např. „Jarmila Nováková - Účetní.pdf“

V poslední době narůstá obliba exportovat si životopis online z vašeho LinkedIn profilu také v PDF. Zde máte výhodu v tom, že si CV můžete vytvořit velmi rychle, a tím ušetříte čas. Na druhou stranu formát není dokonalý a na některé personalisty můžete zapůsobit jako člověk, co si s přípravou odpovědi na pozici nedal příliš mnoho práce.

Časté chyby v životopisu

Životopisem máme zaujmout a přitáhnout pozornost personalisty. To se ale v mnoha případech stává spíše v negativním směru a personalistu často odradí zejména tyto chyby:

 • nevhodná profilová fotografie,
 • nevhodná e-mailová adresa (s přezdívkou či zdrobnělinou ve jméně budete působit neseriózně),
 • rozsypaný formát dokumentu (tomu lze snadno předejít uložením souboru jako životopis PDF),
 • pravopisné a gramatické chyby, překlepy,
 • nevhodné formátování životopisu (různé typy a velikosti písma, nejednotný styl zvýrazňování textu, chybějící odrážky, nevhodné řádkování, chybějící nebo přebytečné mezery atp.),
 • nevhodné grafické zpracování,
 • neaktualizovaná data a chybně seřazené informace (chybějící nebo přebytečné informace nesouvisející s pozicí, na kterou se hlásíte, mohou mít vliv na rozhodnutí personalisty),
 • délka životopisu (ideální je jednostránkový, maximálně dvoustránkový životopis).

Tyto zdánlivé drobnosti značí nedbalost či nezájem o to se kvalitně prezentovat a zároveň snižují důvěryhodnost a vaši profesionalitu

Tipy, jak se odlišit a zaujmout

Chcete si vytvořit moderní životopis? Jistě, můžete. Jen zvažte, do jaké společnosti a na jakou pozici jej budete posílat. Do banky na pozici bankovního úředníka doporučujeme klasický strukturovaný profesní životopis. Na pozici fotografa nebo design specialisty můžete popustit uzdu své fantazii a s formou životopisu si vyhrát, s tím, že dodržíte pravidla popsaná výše.

Netradičním prvkem může být úvodní představení, které v jedné, maximálně dvou větách shrne vaši osobnost, zaměření nebo cíl. 

 • Dělník, operátor, technik: výroba průmyslových výrobků, zajišťování kvality a bezpečnosti výrobního procesu.
 • Obchodník, prodejce, konzultant: prodej zboží nebo služeb, zajišťování spokojenosti a loajality zákazníků, vyjednávání smluv a cen.
 • Marketingový specialista v oblasti digitálního marketingu, specialista na tvorbu a správu online kampaní, analýzu dat a optimalizaci konverzí.

Velký boom je v současné době barevné záhlaví papíru, vložení barevného svislého pruhu po jedné straně životopisu, nebo vložení rámečku s kontaktními informacemi, který vizuálně pomůže přitáhnout pozornost. Zajímavým ozvláštněním textu mohou být decentní symboly, např. hvězdičky znázorňující úroveň znalosti vašich dovedností. Můžete uvést také časovou osu, na které znázorníte délku trvání jednotlivých pozic. Takovéto drobnosti mohou poukázat na vaši kreativitu a dají najevo, že jste si dali práci s tvorbou životopisu. 

Pokud jste dosáhli nějakých konkrétních úspěchů, uveďte čísla - např. zvýšení prodeje o 32 %, snížení fluktuace zaměstnanců z 56 % na 13 %, vybudování 2 nových oddělení atp.

Sebekrásnější grafické zpracování ale samo o sobě není k ničemu, pokud se nedokážete prodat a zaujmout svými schopnostmi nebo pokud je dokument plný chyb nebo protimluv. Vaše CV by mělo odrážet vaši osobnost. Při osobním pohovoru se rychle pozná, pokud jste se chtěli zalíbit jen zajímavě zpracovaným životopisem. Proto se nejdříve zaměřte na obsah a až poté na formu.

Ještě nemáte zpracovaný životopis? Rádi vám pomůžeme vytvořit životopis online. S naším novým generátorem životopisů to bude hračka. Založte si účet na JenPráce.cz a nechte se vést jednoduchým průvodcem, který vám během chvíle pomůže vaše CV online zdarma vytvořit.

Chcete pracovat v zahraničí?

Zvolit si životopis pro práci v zahraničí není jednoduché, protože každá země může mít jiné požadavkyzvyklosti. Obecně platí, že byste měli zvolit životopis, který bude odpovídat vaší profesi, cílovému trhu a zaměstnavateli. Můžete se inspirovat několika tipy, které vám pomohou vytvořit životopis, který bude přizpůsobený práci v zahraničí:

 • Zjistěte si, jaká jsou pravidla pro víza a pracovní povolení v dané zemi. Uveďte svou národnost, vízový statusznalost jazyka v životopise. 
 • Ověřte si, jaký je formát a rozsah životopisu v dané zemi. Některé země preferují kratší a stručnější životopisy, jiné země očekávají podrobnější a delší životopisy. 
 • Informujte se, jaké jsou kulturní a jazykové rozdíly v dané zemi. Použijte správný jazyk a terminologii pro vaši profesi a obor. Vyhněte se slangovým nebo neformálním výrazům. Respektujte místní etiketu a zdvořilost. Například v některých zemích je běžné uvádět datum narození, rodinný stav nebo fotografii v životopise, v jiných zemích je to považováno za diskriminační nebo irelevantní.
 • Vyhledejte si, jaké jsou požadavky pro vaši profesi v dané zemi. Uveďte své klíčové dovednosti, které souvisí s danou pozicí.

Pokud se budete zajímat o práci v zahraničí, specificky v Evropské unii, uveďte úroveň EQF (Evropský rámec kvalifikací), která určuje stupeň vzdělání v rámci EU.

Europass

Při hledání práce v zahraničí se poměrně často skloňuje slovo Europass. Co to vlastně je? Europass byl vyvinut Evropskou komisí a jedná se o sadu bezplatných nástrojů a služeb, které vám pomáhají vytvořit životopis, motivační dopis a portfolio dokladů o vašich znalostech a dovednostech. Můžete tak jasně prezentovat své schopnosti při hledání práce, brigády nebo dalšího studia doma i v zahraničí. Europass vám také umožňuje hledat a dostávat nabídky pracovních míst a vzdělávacích příležitostí v celé Evropě na základě vašich zájmů. 

Europass může využít každý, kdo chce studovat, pracovat nebo se rozvíjet doma i v zahraničí. Pro vytvoření Europassu je zapotřebí navštívit stránky Národního centra Europass ČR.

Práce s klíčovými slovy v CV

Klíčová slova jsou často klíčem k postupu do dalšího kola

V dnešní době je kladen důraz nejen na estetiku životopisu, ale také na jeho obsah, zejména v podobě klíčových slov. V digitální éře se stále více firem pro nábor zaměstnanců obrací k automatizovaným systémům pro sledování životopisů, známým jako ATS programy. Tyto programy vyhledávají a hodnotí životopisy na základě klíčových slov a frází, které jsou relevantní pro konkrétní pozici. Pokud váš životopis neobsahuje tyto specifické termíny, může být vyřazen ještě předtím, než ho zhodnotí samotný náborář.

Zdroje klíčových slov pro vytvoření efektivního životopisu

Klíčová slova můžete nejsnáze identifikovat přímo v pracovním inzerátu. Zaměřte se na slova, která se v inzerátu opakují, na specifické dovednosti, programy, certifikace nebo technologie, které zaměstnavatel považuje za důležité. Kromě inzerátů můžete získat inspiraci z webových stránek firem ve vašem odvětví, diskuzních fór, sociálních sítí a dokonce i z profilů vašich konkurentů nebo průkopníků v oboru. Pozorováním trendů a výrazů používaných těmito odborníky získáte další vhled do toho, jaký jazyk byste měli ve svém životopisu používat.

Jak správně napsat životopis, aby obsahoval klíčová slova?

Samotné vložení klíčových slov do životopisu nestačí. Je důležité, aby byla slova začleněna přirozeným a logickým způsobem. Místo abyste je při sestavení životopisu jen nahrubo vložili do sekce s dovednostmi, vytvořte konkrétní příklady z vašich předchozích zkušeností, kde jste danou dovednost či znalost v praxi uplatnili. Tímto způsobem nejenže prokážete svou odbornost, ale také poskytnete kontext, který personalistům ukáže, jak jste tyto dovednosti reálně využívali.

Kde vystavit životopis online zdarma

Existuje řada možností, kde vystavit svůj strukturovaný profesní životopis. Moderní CV je zapotřebí propagovat a dostat do širšího povědomí personalistů, abyste využili co nejvíce příležitostí k získání té pravé pracovní nabídky.

LinkedIn je v tomto ohledu užitečným pomocníkem. Nejenže je to jedna z nejpopulárnějších sociálních sítí pro profesionály, ale také nabízí šablony životopisů a nástroje, které vám umožní vytvořit profesní životopis online, který je ve formátu ideálním pro náboráře. Ujistěte se, že váš profil na LinkedIn je aktuální, obsahuje všechny relevantní informace z vašeho profesního CV a odpovídá tomu, jak má vypadat životopis v dnešní digitální éře.

Pokud hledáte další platformy pro prezentaci vašeho životopisu, existuje řada specializovaných portálů pro hledání práce, kde můžete nahrát svůj strukturovaný životopis, vzory motivačních dopisů a další relevantní dokumenty. V mnoha těchto portálech můžete využít šablony životopisů, abyste se ujistili, že váš životopis splňuje aktuální standardy. Důležité je věnovat pozornost aktualizaci. Pokud například vytvoříte nový motivační dopis vzor, ujistěte se, že jej přidáte na všechny portály, kde máte svůj životopis.

Ještě nemáte vytvořený CV na profilu JenPráce.cz? U nás si během chvíle vytvoříte stručný životopis, který si snadno stáhnete do PDF formátu zdarma. 

Aktualizace a sjednocení informací je zásadní. Ať už jste upravili svůj životopis, přidali novou práci do svého CV online, nebo jednoduše aktualizovali své kontaktní údaje, je důležité zajistit, aby všechny verze vašeho životopisu na různých platformách byly sjednocené. Když provedete změnu ve svém klasickém životopisu v PDF, nezapomeňte stejnou změnu provést i v životopisu na LinkedIn nebo na specializovaném portálu. Tímto způsobem si zajistíte, že bez ohledu na to, kde potenciální zaměstnavatel narazí na váš profil, bude mít vždy k dispozici aktuální informace.

Jeden nebo více strukturovaných životopisů?

Mnoho z nás má širokou škálu dovedností a zkušeností, které můžeme nabídnout potenciálním zaměstnavatelům. Ale co když hledáte práci v různých oblastech nebo se ucházíte o rozdílné pozice? V takovém případě může být užitečné mít více verzí svého životopisu, aby každá lépe reflektovala specifika dané pozice.

Specializovaný životopis pro lepší první dojem

Když si potenciální zaměstnavatel přečte váš životopis, chce na první pohled vidět, jaké dovednosti a zkušenosti máte a jak se hodíte do jeho týmu. Pokud se ucházíte o pozici v oblasti IT, může být zbytečné uvádět zkušenosti z obchodu s květinami, a naopak. Specializovaný životopis, přizpůsobený konkrétní pozici, vám umožní rychle a efektivně prezentovat relevantní informace. A pokud do něj vložíte ta správná klíčová slova, opět se vám zvýší šance na pracovní úspěch.

Jak vytvořit více verzí životopisu?

Pokud se rozhodnete jít touto cestou, začněte tím, že si uděláte základní verzi svého životopisu, kde budou všechny vaše zkušenosti a dovednosti. Následně si vytvořte specializované verze pro jednotlivé pozice nebo oblasti. Přizpůsobte klíčová slova pro konkrétní pozici, můžete uvést i zájmy, které jsou k dané pozici relevantní, nebo upravit pracovní zkušenosti tak, aby více odrážely spojení s nabídkoku práce, o kterou se ucházíte. Vždy si však dávejte pozor, aby všechny informace v životopisu byly pravdivé. Pokud si nejste jisti, jak začít, můžete hledat online nějaký vzor životopisu, který vám pomůže s formátováním a strukturou CV.

Alternativní formy CV

V dnešní digitalizované éře, kdy je třeba se vymezit a zaujmout, přicházejí na řadu alternativní formy životopisu, které reflektují dynamiku a kreativitu současného pracovního trhu.

Video životopis

Video životopis je stále oblíbenější formou prezentace. Místo tradičního dokumentu vytvoříte krátké video, kde se prezentujete a ukážete své dovednosti. Je to skvělá možnost pro ty, kdo se chtějí představit osobněji a vytvořit silnější první dojem. Pro některé pozice, například v oblasti prodeje, marketingu nebo komunikace, může být video životopis velkým plusem. Nemusí se jednat o celovečerní film, stačí jen natočit krátké, třeba jen minutové představení na mobilní telefon, ve kterém shrnete motivaci k práci nebo vaše pracovní zkušenosti. Takto si zajistíte, že váš životopis určitě nezapadne mezi ostatní kandidáty.

Infografika

Infografický životopis je vizuálně bohatý dokument, který vaše dovednosti a zkušenosti prezentuje formou grafů, diagramů a jiných vizuálních prvků. Je to ideální pro grafiky, designéry a další kreativní profesionály, kteří chtějí ukázat své umění přímo v životopise.

Interaktivní webová prezentace

Pro ty, kdo mají dovednosti v oblasti webdesignu, je vytvoření interaktivní webové prezentace jako životopisu skvělým způsobem, jak ukázat své schopnosti. Takový životopis může obsahovat odkazy na vaše dřívější projekty, interaktivní portfolio a dokonce i krátké testy či kvízy pro potenciálního zaměstnavatele.

Portfólio

Pokud jste v oboru, kde je důležité ukázat svou práci, jako je grafický design, fotografie nebo psaní, je portfólio nezbytností. Ačkoli to není tradiční životopis, je to dokonalý způsob, jak ukázat, co umíte.

Pravidelná aktualizace vašeho profesního životopisu

Vývoj v kariéře je neustálý proces, a tak by měl být i váš životopis – živý dokument, který odráží váš profesní růst. Nezapomínejte, že životopis je váš první krok ke komunikaci s potenciálním zaměstnavatelem, a proto by měl být aktuální a odrazit vaše nejlepší já.

Pravidelná aktualizace – základ úspěšného CV

Nezáleží na tom, zda máte v ruce tradiční životopis nebo moderní strukturovaný životopis, je třeba jej pravidelně aktualizovat. Ať už jde o novou pracovní zkušenost, další dovednosti, které jste získali, nebo o nové úspěchy v oboru. Díky tvorbě životopisu v reálném čase můžete být připraveni kdykoliv zasáhnout novou příležitost. Kromě toho, můžete využít různých šablon, ať už je to strukturovaný životopis šablona či cv šablona, která je dostupná online, včetně variant zdarma, pro rychlou a efektivní aktualizaci vašich informací.

Zahrněte vše podstatné, ale zůstaňte struční

Když se pustíte do vytváření životopisu, ať už strukturovaného nebo profesního životopisu, měli byste se zaměřit na to, co je pro vaši kariéru nejdůležitější. Jak má vypadat životopis? Měl by být srozumitelný, stručný a přehledný. Zahrnujte pouze relevantní informace a věnujte pozornost formátování. Ať už využíváte PDF životopis zdarma nebo preferujete životopis ve Wordu, ujistěte se, že v něm nechybí základní části, jako jsou kontaktní údaje, pracovní zkušenosti, dovednosti a vzdělání.

Různé jazykové verze a formáty

Pro ty, kteří hledají práci v zahraničí, je dobré mít připravený životopis v angličtině nebo životopis v němčině, v závislosti na zemi, kde se chcete ucházet o pozici. Dále, můžete si vybrat mezi různými formáty - ať už je to strukturovaný životopis vzor ke stažení zdarma pro ty, kteří chtějí mít předem připravenou strukturu, nebo jednoduchý životopis pro ty, kteří preferují minimalistický přístup.

Na co se zaměřují personalisté v CV?

Co personalisté v životopisu skutečně hledají? Pokud chcete zaujmout a dostat se do dalšího kola výběrového řízení, je důležité porozumět očekáváním personalistů.

Dovednosti a zkušenosti – jádro životopisu

Na prvním místě je pro personalisty důležitý přehled o vašich dovednostech a zkušenostech. Nejen, že je potřebují vidět, ale chtějí také vědět, jak jste je využili a jaké jste díky nim dosáhli výsledky. Například, pokud máte zkušenost s vedením týmu, uveďte, jak velký tým jste vedli, jaké jste dosáhli úspěchy a jak jste překonávali výzvy. Konkrétní čísla a metriky, jako je "zvýšení produktivity o 15%", mohou vaše tvrzení podložit a zvýšit jejich důvěryhodnost.

Struktura a kvalita – dělá první dojem

Vzhledem k velkému množství životopisů, které personalisté často procházejí, je důležité, aby váš životopis byl jasný a strukturovaný. Personalisté často věnují každému životopisu jen několik sekund při prvním průchodu. Proto je nezbytné mít výrazné nadpisy, krátké a výstižné odstavce a vizuálně přehlednou strukturu. Kromě toho by životopis měl být bez gramatických a pravopisných chyb, protože dokonce i malá chyba může způsobit nepříznivý první dojem.

Klíčová slova a relevace – jak být viděn

V dnešní době mnoho společností využívá automatizované systémy pro filtrování životopisů. Tyto systémy hledají klíčová slova, která odpovídají profilu hledaného kandidáta. Proto je důležité mít ve svém životopise klíčová slova relevantní pro pozici, o kterou se ucházíte. Zkuste také myslet z pohledu firmy a uveďte, jak můžete přispět k jejímu úspěchu.

Motivační a průvodní dopis

Životopis už máte napsaný? Skvělé! Teď ještě napsat průvodní dopis. Možná to ale není jediný dokument, který bude potřeba vyhotovit. Pokud společnost po vás chce, abyste k životopisu připojili také motivační dopis, ještě nemáte vše hotovo. Copak to ale je? A jak napsat takový průvodní dopis nebo motivační dopis?

Motivační dopis

Motivační dopis sepisujete na vyžádání potenciálního zaměstnavatele. Je to dokument, který doplňuje váš životopis vytvořený online o konkrétní data, úspěchy a společně s životopisem dotváří váš celkový dojem, který ve společnosti uděláte. Cílem je ukázat, že vy jste nejlepším kandidátem. Kandidátem, se kterým se bude firma chtít setkat osobně.

Motivační dopis byste měli napsat formálním jazykem jako samostatný dokument. Vždy jej přizpůsobte pozici, na kterou reagujete, nedoporučujeme univerzální motivační dopis, který v očích personalisty nebude hodnocen příznivě.

Jak napsat motivační dopis?

Do hlavičky dokumentu uveďte své kontaktní údaje a také kontaktní údaje společnosti, které dopis posíláte. Oslovte toho, komu dopis adresujete. Zjistěte si, kdo je ve společnosti za nábor zodpovědný.  

V první části motivačního dopisu zmiňte svou motivaci, proč pro danou společnost chcete pracovat. Vyzdvihněte své úspěchy na pozicích, které jsou relevantní k pozici, o kterou se ucházíte. Buďte konkrétní, pokud můžete, uveďte své úspěchy v číslech. Vyvarujte se prázdných frází „úspěšně jsem vedl projekt“. Lépe působí „za 10 měsíců jsme s týmem získali objednávky v celkové hodnotě 10 milionů Kč“.  

Dále se věnujte svým silným stránkám a doplňte je konkrétními případy. Frázi „mám technické dovednosti“ je lepší nahradit konkrétním úspěchem v technické oblasti, například „za 14 měsíců jsem vybudoval interní nástroj pro plánování zásobování, které jsem po úspěšném otestování spustil v šesti zemích“

Nalaďte se na firmu a dejte jí najevo, že vám záleží na tom pro ni pracovat. To mimo jiné dokážete tím, že jste si o společnosti nastudovali informace. Využijte internetové zdroje a v motivačním dopise zmiňte skutečnost, která se ve společnosti nedávno stala, a vás oslovila. Poukažte na to, že jsou vám vlastní její hodnoty. 

 • „Všiml jsem si, že Vaše společnost nedávno získala ocenění v soutěži XY.“
 • „Zaujalo mě, že spolupracujte s firmou XY, pro kterou jsem dříve realizoval několik projektů.“
 • „Zaregistroval jsem, že Vaše společnost byla zmíněna v ekonomickém deníku XY.“
 • „Zaznamenal jsem, že se věnujete také charitativním projektům, které jsou mi blízké.“

Popište také, čím můžete přispět a jak být firmě prospěšní.

 • „Díky svým zkušenostem mohu firmě pomoci zefektivnit pracovní postupy a pomoci s rozvojem oddělení.“
 • „Věřím, že mohu být Vaší společnosti přínosem a podílet se na nových projektech, do kterých mohu přinést nový pohled.“
 • „Rád Vaší společnosti pomohu zvýšit objem zakázek pomocí neobvyklých nástrojů na jejich propagaci v prostředí sociálních sítí.“

Do závěru napište poděkování za pozornost a vyzvěte personalistu k další komunikaci. Připojte svůj podpis.

 • „Děkuji za čas, který jste věnoval mému dopisu. Budu se těšit na případné navázání vzájemné spolupráce.“
 • „Děkuji za pozornost, věřím, že Vás můj životopis i dopis oslovily natolik, že se domluvíme na budoucí spolupráci.“

Užitečné informace

 • Vyvarujte se neagací, nezmiňujte své nedostatky, ani nesdělujte negativní informace o svém stávajícím nebo minulém zaměstnavateli. 
 • V celém dopise pište ve slovech Váš, Vaše, Vaší a podobných velké písmeno V
 • Užívejte, stejně jako v životopise, odrážky, aby text byl snadno čitelný.
 • Zvýrazněte tučně to, co by si čtenář měl určitě přečíst.
 • Maximální délka je 1 strana A4

Motivační dopis a jeho vzor najdete také na našich stránkách v Poradně - ZDE.

Aktuální nabídka práce

Průvodní dopis

Narozdíl od motivačního dopisu, průvodní dopis by měl být nedílnou součástí životopisu. Je to v podstatě stručný doprovodný text, který vkládáme nejčastěji do těla e-mailu nebo do formuláře k žádosti o zaměstnání. Vypadalo by velmi neprofesionálně, kdybyste firmě poslali prázdný e-mail pouze s přílohou vašeho životopisu. Působilo by to stejně, jako kdybyste své CV nechali někomu jen tak na stole - nevěděl by, co s ním, a tak by ho nejspíš hodil do koše. 

Tomu ale snadno předejdete. Co by měl průvodní dopis obsahovat

 • Oslovení zaměstnavatele, případně personalisty, pokud znáte jeho jméno.
 • Úvodní odstavec, ve kterém uveďte, že máte zájem o pracovní pozici (nezapomeňte konkretizovat název - ideálně ji zkopírujte z inzerátu), a odkud jste se o ni dozvěděli.
 • V hlavní části napište ve zkratce, proč se domníváte, že právě vy jste vhodným kandidátem.
 • V závěru vyjádřete poděkování a víru v navázání kontaktu, případně budoucí spolupráce.
 • Po rozloučení uveďte do podpisu své celé jméno a případně kontaktní telefon.
 • Do přílohy následně vložte životopis v PDF formátumotivační dopis, ideálně také ve formátu PDF.

Příklad průvodního dopisu:

Vážený pane Dvořáku,

reaguji na pozici Operátor ve výrobě ve Vaší společnosti ABC, s. r. o., o které jsem se dozvěděla z pracovního portálu JenPráce.cz. Zaujala mě možnost pracovat na novém výrobním úseku v Pardubicích a ráda bych pracovala pro Vaši firmu, která je známá svými kvalitními výrobky.

V příloze Vám proto zasílám svůj životopis. Mám více než pět let zkušeností s prací ve výrobě různých výrobků, jako jsou plastové obaly, textilní výrobky a potravinářské výrobky. Během této doby jsem získala řadu dovedností a znalostí, které mě kvalifikují pro danou pozici.

Věřím, že pro Vaši společnost mohu být přínosem a budu se těšit na případné navázání spolupráce.

Jana Nováková

tel. 603 123 456

Průvodní dopis a jeho vzor zdarma najdete také na našich stránkách v Poradně - ZDE.

 

Publikováno 1. června 2023

Autor: Michaela Bednářová
Metodik pro pracovní portál JenPráce.cz

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Ideální práce při rodičovské dovolené

Ideální práce při rodičovské dovolené

Zjistěte, jaký můžete mít přivýdělek na rodičovské dovolené, aniž byste ztratili nárok na rodičovský příspěvek. Pomůžeme vám rozhodnout se, jestli je lepší dohoda nebo OSVČ. O rodičovský příspěvek při zaměstnání nemůžete přijít, pokud splníte…
Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Výstupní list ze zaměstnání nepatří mezi povinné dokumenty, ale pro ochranu zaměstnavatele i zaměstnance jej doporučujeme připravit pro každého zaměstnance, kterému končí pracovní poměr ve vaší společnosti. Ukážeme vám, jak vypadá výstupní list ze…
Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Dozvíte se, co to je pracovní oděv, kdy jej zaměstnavatel zaměstnanci plně hradí a jaké jsou základní povinnosti zaměstnavatele. Zjistíte, kdy a kdo má nárok na pracovní oděv a také na pracovní obuv.
Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Povíme vám vše k tématu “pracovní smlouva na dobu určitou a prodloužení”. Zjistíte, jaké máte možnosti, když se blíží konec vašeho pracovního poměru, kolikrát může zaměstnavatel využít možnost opakovaného prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou…
TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

Seznamte se s naším výběrem TOP 10 podcastů zaměřených na lidské zdroje. Ať už jste v oboru HR dlouholetým profesionálem nebo jen hledáte aktuální informace a trendy, tyto podcasty vám nabídnou širokou škálu témat a poznatků. Získejte přehled o tom…
Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář (ČTK), stojící jako maják nezávislého zpravodajství, je veřejnoprávní zpravodajská agentura v České republice. Tento článek vás provede jejím unikátním obchodním modelem, který nepotřebuje státní dotace, a objasní, jak ČTK…
Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Pokud potřebujete sdílet pracovní témata s veřejností, jako jsou zajímavá data nebo stížnosti na bezpráví, je dobré mít kontakty na přední profesní novinářské organizace. Ty vám mohou pomoci získat pozornost pro vaše záležitosti. V našem článku…
Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Specifickou interní směrnicí zaměstnavatele je pracovní řád, který zaměstnancům upřesňuje jejich povinnosti. Každá společnost by měla mít svůj pracovní řád, se kterým všechny své zaměstnance seznámí. Proto jsme pro vás připravili kompletní pracovní…
Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Státní úřad inspekce práce provádí pravidelné plánované kontroly i kontroly na základě podnětů od zaměstnanců, aby zjistil, jaký je skutečný stav v prověřované oblasti, a v případě zjištění nějakého pochybení má pravomoc nařídit zaměstnavateli…
Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Znáte základní povinnosti zaměstnavatele? Ukážeme vám, co je povinností vašeho zaměstnavatele před zahájením vašeho pracovního poměru, v průběhu a při skončení pracovního poměru.
Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Dozvíte se, z jakých důvodů je možné převést dovolenou do dalšího roku, v jakém rozsahu a kdy nejpozději je nutné ji zaměstnanci nařídit, jinak si její čerpání zaměstnanec určí sám. Ukážeme vám, jak na nařízení dovolené ze strany zaměstnavatele a…
Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Zjistila jste, že jste těhotná, a nevíte, kdy a jak tuto skutečnost oznámit v práci? Nebojte se, se vším vám pomůžeme! Dozvíte se, kdy oznámit těhotenství v zaměstnání, jak v práci oznámit těhotenství a také jaké jsou povinnosti vašeho…

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena