Recru - cesta k efektivním náborům

Recru ATS je cloudové řešení pro nábor a hodnocení kandidátů, poskytující funkce pro správu pozic, kandidátů a hodnocení. Systém byl navržen tak, aby personalistům usnadnil a zrychlil náborový proces, redukoval administrativní úkoly a umožnil jim soustředit se na kvalitu kandidátů. Výsledkem je efektivnější nábor, úspora času a lepší rozhodování v oblasti HR. Recru představuje revoluci v náborových technologiích s funkcemi automatizace a optimalizace procesu.

Recru ATS 

ATS Recru je cloudové řešení, které pomáhá personalistům s náborem a hodnocením kandidátů. Systém poskytuje řadu funkcí, které usnadňují a zrychlují proces náboru, včetně:

 • Správa pozic: systém umožňuje personalistům snadno spravovat pozice, včetně vytváření, úpravy a publikace inzerátů.
 • Správa kandidátů: systém umožňuje personalistům snadno spravovat kandidáty, včetně přijímání a hodnocení životopisů a motivačních dopisů.
 • Správa hodnocení: systém umožňuje personalistům snadno spravovat hodnocení kandidátů, včetně přiřazování hodnocení a generování zpráv.

Hlavní účel

Hlavním účelem Recru je usnadnit a zrychlit proces náboru a hodnocení kandidátů. Systém pomáhá personalistům trávit méně času administrativními úkoly a tím získají více času na to, co je důležité: na hodnocení kvality a nalezení nejlepších kandidátů.

Podívejte se také na náš náborový systém jenHunter.

Shrnutí

Recru je výkonný systém pro automatizaci náborového procesu, který může společnostem pomoci urychlit, zjednodušit a zlepšit náborové procesy. Recru nabízí řadu funkcí, které mohou společnosti využít k automatizaci jednotlivých kroků náborového procesu, včetně publikování inzerátů na volná místa, shromažďování životopisů, kvalifikace životopisů, pohovorů a poskytování nabídek práce. Recru může společnostem pomoci ušetřit čas a peníze, zlepšit efektivitu náborových procesů a zvýšit kvalitu náborových rozhodnutí.

Automatizace

Systematický nábor Recru: jak Recru pomáhá společnostem při automatizaci náborového procesu?

Náborový proces je pro společnosti často velmi těžký a časově náročný úkol. Může zahrnovat mnoho kroků, od publikování inzerátu na volné místo až po uzavření nabídky práce. Automatizace náborového procesu může společnostem pomoci ušetřit čas a peníze a zároveň zlepšit kvalitu náborových rozhodnutí.

Recru je jeden z nejlepších systémů pro automatizaci náborového procesu, který pomáhá společnostem urychlit a zjednodušit náborové procesy. Recru nabízí řadu funkcí, které mohou společnosti využít k automatizaci jednotlivých kroků náborového procesu, včetně:

 • Publikace inzerátů na volná místa: Recru umožňuje společnostem snadno a rychle publikovat inzeráty na volná místa na různých online platformách.
 • Shromažďování životopisů: Recru umožňuje společnostem shromažďovat životopisy z různých zdrojů, včetně online platforem, sociálních médií a databází životopisů.
 • Kvalifikace životopisů: Recru umožňuje společnostem kvalifikovat životopisy pomocí umělé inteligence.
 • Pohovory: Recru umožňuje společnostem shromažďovat videozáznamy pohovorů a automaticky je vyhodnocovat.
 • Poskytování nabídek práce: Recru umožňuje společnostem generovat a zasílání nabídek práce uchazečům.

Jak Recru pomáhá společnostem při automatizaci náborového procesu

Recru pomáhá společnostem při automatizaci náborového procesu následujícími způsoby:

 • Urychluje náborové procesy: Recru může automatizovat mnoho kroků náborového procesu, což pomáhá ušetřit čas a peníze.
 • Zjednodušuje náborové procesy: Recru může společnosti pomoci zjednodušit náborové procesy tím, že je dělá konzistentnějšími a efektivnějšími.
 • Zlepšuje kvalitu náborových rozhodnutí: Recru může společnosti pomoci zlepšit kvalitu náborových rozhodnutí tím, že poskytuje společnosti informace a analýzy, které mohou pomoci při výběru vhodných kandidátů.

Přínosy automatizace náborového procesu

Automatizace náborového procesu může společnostem přinést řadu výhod, včetně:

 • Ušetření času a peněz: odstraňuje potřebu manuálního zpracování dat a provedení úkolů.
 • Zvýšená efektivita: procesy jsou konzistentnější a opakovatelné.
 • Zlepšená kvalita náborových rozhodnutí: poskytuje společnosti informace a analýzy, které mohou pomoci při výběru vhodných kandidátů.

Cenová politika

Cena a cenová politika Recru

Recru je cloudová platforma pro nábor a řízení lidských zdrojů. Nabízí širokou škálu funkcí, včetně řízení pozic, výběru kandidátů, onboardingu a dalšího.

Cena Recru se liší podle počtu uživatelů a funkcí, které společnost využívá. Základní cena začíná na 1 990 Kč za uživatele a měsíc.

Základní cena zahrnuje následující funkce:

 • Vytváření a správa pozic
 • Přijímání a hodnocení životopisů
 • Pohovory
 • Onboarding
 • Reporting

Přidání dalších funkcí vede k navýšení ceny. Mezi rozšířené funkce patří například:

 • Automatizace náborového procesu
 • Sdílení pozic s externími agenturami
 • Analýza dat
 • Reporting

Recru nabízí také zkušební verzi na 14 dní. Během zkušební verze mohou společnosti vyzkoušet všechny funkce platformy bez omezení. Demo verze Recru je k dispozici na vyžádání. Demo verze umožňuje společnostem prohlédnout si platformu a její funkce.

Náš náborový systém jenHunter je poskytován zcela zdarma, zjistěte více.

Závěr

Cena Recru je konkurenceschopná ve srovnání s jinými cloudovými platformami pro nábor a řízení lidských zdrojů. Zkušební verze a demo verze umožňují společnostem vyzkoušet platformu před jejím zakoupením.

Funkce

Recru: náborový systém pro efektivní a moderní náboru

Recru je náborový systém, který pomáhá společnostem všech velikostí a oborů podnikání efektivně a moderně nabírat nové zaměstnance. Systém nabízí širokou škálu funkcí, které usnadňují a zrychlují všechny kroky náborového procesu, od hledání kandidátů až po jejich výběr a onboarding.

Efektivita je také hlavní vlastností našeho náborové rozhraní jako ATS jenHunter, přečtěte si článek o tom, jak snadno se s ním pracuje, je zcela zdarma.

Jak funguje Recru?

Recru je založen na cloudové technologii, což znamená, že je přístupný odkudkoli s připojením k internetu. Systém je rozdělen do několika modulů, které pokrývají jednotlivé kroky náborového procesu.

Jaké funkce nabízí Recru?

Recru nabízí širokou škálu funkcí, které usnadňují a zrychlují všechny kroky náborového procesu. Mezi nejdůležitější funkce patří:

 • Automatizace: Recru nabízí řadu automatizačních funkcí, které pomáhají ušetřit čas a úsilí. Mezi tyto funkce patří například automatická distribuce nabídek práce, automatické sledování kandidátů nebo automatické generování zpráv.
 • Spolupráce: Recru umožňuje snadnou spolupráci mezi různými členy náborového týmu. Kandidáti mohou být například přiřazeni k více recenzentům a recenzenti mohou snadno spolupracovat na tvorbě hodnocení.
 • Analýza: Recru nabízí řadu analytických funkcí, které pomáhají měřit efektivitu náborového procesu. Mezi tyto funkce patří například sledování času potřebného k obsazení pozic nebo sledování úspěšnosti výběrových řízení.

Jak tyto funkce pomáhají zlepšit náborový proces?

Funkce Recru pomáhají zlepšit náborový proces několika způsoby. Automatizace pomáhá ušetřit čas a úsilí, což umožňuje náborovým týmům se soustředit na klíčové úkoly. Spolupráce umožňuje rychlé a snadné sdílení informací a rozhodování. Analýza pomáhá měřit efektivitu náborového procesu a identifikovat oblasti, které je možné zlepšit.

Kdo může využívat Recru?

Recru ocení společnosti všech velikostí a oborů podnikání. Systém je schopen pokrýt potřeby jak malých a středních podniků, tak velkých korporací.

Jaké jsou možnosti konzultace a školení?

Recru nabízí řadu možností konzultace a školení. Zákazníci mohou využít osobní konzultace s odborníky na nábor, nebo se mohou zúčastnit školení, které je zaměřeno na konkrétní funkce systému.

Závěr

Recru je komplexní náborový systém, který nabízí širokou škálu funkcí, které pomáhají zlepšit efektivitu a modernizaci náborového procesu. Systém je vhodný pro společnosti všech velikostí a oborů podnikání.

Integrace

Jak funguje integrace náboru Recru?

Recru je komplexní personální řešení, které umožňuje společnostem automatizovat a zefektivnit náborové procesy. Jedním z klíčových prvků Recru je integrace s jinými systémy a aplikacemi, které společnost používá. To platí i pro integraci s řadou pracovních serverů jako jsou ty zmíněné v našem článku o 10 nejlepších pracovních portálech a 4 agregátorech.

Jak probíhá integrace Recru do stávajících náborových procesů?

Integrace Recru do stávajících náborových procesů probíhá v několika krocích:

 1. Analýza stávajícího stavu: v prvním kroku je nutné provést analýzu stávajícího náborového procesu a identifikovat oblasti, kde by integrace Recru mohla přinést největší přínos.
 2. Plánování integrace: na základě výsledků analýzy je vytvořen plán integrace, který definuje konkrétní kroky, které je třeba provést.
 3. Implementace integrace: v tomto kroku je implementována samotná integrace.
 4. Testování integrace: po implementaci je nutné integraci důkladně otestovat, aby byla zajištěna její správná funkčnost.
 5. Spuštění integrace: po úspěšném testování je integrace spuštěna do ostrého provozu.

Existují nějaké specifické nástroje nebo API pro integraci?

Recru nabízí několik specifických nástrojů a API pro integraci s jinými systémy. Mezi tyto nástroje patří:

 • API pro integraci: Recru API umožňuje integrovat Recru s libovolným systémem, který podporuje standardní REST API.
 • Nástroj pro integraci s e-mailovými klienty: tento nástroj umožňuje integrovat Recru s e-mailovými klienty, jako je Gmail nebo Outlook.
 • Nástroj pro integraci s CRM systémy: tento nástroj umožňuje integrovat Recru s CRM systémy, jako je Salesforce nebo HubSpot.

Jak je možné integrovat Recru s jinými systémy?

Recru je možné integrovat s jinými systémy několika způsoby:

 • Pomocí API: API Recru umožňuje integrovat Recru s libovolným systémem, který podporuje standardní REST API.
 • Pomocí nástrojů pro integraci: Recru nabízí několik nástrojů pro integraci s jinými systémy, jako je e-mailové klienty nebo CRM systémy.
 • Pomocí vlastního řešení pro integraci: pokud neexistuje žádný nástroj nebo API, který by vyhovoval vašim potřebám, můžete vytvořit vlastní řešení pro integraci.

Výhody integrace Recru

Integrace Recru s jinými systémy přináší řadu výhod, včetně:

 • Zvýšená efektivita náborového procesu: integrace umožňuje automatizovat úkoly, které jsou v současné době prováděny manuálně. To může výrazně ušetřit čas a náklady.
 • Zlepšená kvalita náborových rozhodnutí: integrace umožňuje sdílet data mezi různými systémy, což může pomoci recruiterům přijímat informovanější rozhodnutí.
 • Zvýšená transparentnost a sledovatelnost náborového procesu: integrace umožňuje sledovat náborový proces v reálném čase, což může pomoci snižovat rizika a zlepšovat výsledky.

Závěr

Integrace Recru s jinými systémy je důležitým krokem pro společnosti, které chtějí zefektivnit a zlepšit své náborové procesy. Recru nabízí řadu možností pro integraci s jinými systémy, takže si každá společnost může vybrat řešení, které nejlépe vyhovuje jejím potřebám.

Kandidáti

Systém hodnocení kandidátů Recru: jak Recru pomáhá společnostem při hodnocení kandidátů?

Systém hodnocení kandidátů Recru je nástroj, který společnostem pomáhá efektivně a objektivně vybírat ty nejlepší uchazeče o zaměstnání. Systém umožňuje uživatelům vytvářet vlastní kritéria hodnocení, která jsou založena na potřebách dané pozice. Kritéria mohou zahrnovat dovednosti, zkušenosti, vzdělání, osobnostní charakteristiky a další faktory.

Systém hodnocení kandidátů Recru nabízí řadu funkcí, které usnadňují a zpřesňují proces hodnocení:

 • Záznamy o hodnocení: systém automaticky zaznamenává všechny kroky hodnocení, včetně hodnocení jednotlivých uchazečů a komentářů hodnotitelů. To usnadňuje sledování procesu hodnocení a identifikaci případných problémů.
 • Srovnání kandidátů: systém umožňuje uživatelům porovnávat kandidáty podle jednotlivých kritérií. To pomáhá při rozhodování o tom, který uchazeč je pro danou pozici nejvhodnější.
 • Analytika: systém poskytuje uživatelům přehledné statistiky o hodnocení kandidátů. Tyto statistiky mohou být použity k identifikaci trendů a zlepšení efektivity procesu hodnocení.

Jak Recru pomáhá společnostem při hodnocení kandidátů?

Recru pomáhá společnostem při hodnocení kandidátů následujícími způsoby:

 • Objektivní hodnocení: systém hodnocení kandidátů Recru je založen na objektivních kritériích, která jsou nezávislá na názorech jednotlivých hodnotitelů. To pomáhá zajistit, že proces hodnocení je spravedlivý a transparentní.
 • Efektivnější proces: systém hodnocení kandidátů Recru automatizuje řadu úkolů, které jsou spojeny s procesem hodnocení. To pomáhá ušetřit čas a úsilí hodnotitelů a umožňuje jim se soustředit na klíčové aspekty hodnocení.
 • Zlepšená kvalita hodnocení: systém hodnocení kandidátů Recru poskytuje uživatelům řadu funkcí, které usnadňují a zpřesňují proces hodnocení. To pomáhá zajistit, že společnost přijímá ty nejlepší uchazeče o zaměstnání.

Závěr

Systém hodnocení kandidátů Recru je cenným nástrojem, který společnostem pomáhá efektivně a objektivně vybírat ty nejlepší uchazeče o zaměstnání. Systém nabízí řadu funkcí, které usnadňují a zpřesňují proces hodnocení, a pomáhá společnostem zlepšit kvalitu hodnocení kandidátů.

Nabídky

Řízení pracovních nabídek Recru

Řízení pracovních nabídek Recru je sada nástrojů a funkcí, které pomáhají společnostem s řízením svých pracovních nabídek. Zahrnuje funkce pro vytváření, správu a sledování pracovních nabídek, jakož i funkce pro personalizaci a automatizaci procesu náboru.

Jak pomáhá v procesu náboru

Řízení pracovních nabídek Recru pomáhá v procesu náboru několika způsoby:

 • Ulehčuje vytváření a správu pracovních nabídek: snadno lze vytvořit pracovní nabídku s požadovanými informacemi, včetně popisu pozice, požadavků na kvalifikaci a výhod. Správce nabídek může také sledovat stav nabídky, včetně počtu zájemců a počtu uchazečů, kteří prošli pohovorem.
 • Pomáhá s personalizací nabídek práce: Recru nabízí funkce pro personalizaci pracovních nabídek, jako je přidání videí, obrázků a dalších médií. Společnost může také použít data z předchozích náborů k vytvoření personalizovaných nabídek pro konkrétní kandidáty.
 • Automatizuje proces náboru: Recru nabízí funkce pro automatizaci procesu náboru, jako je zasílání e-mailů zájemcům a uchazečům. Společnost může také použít automatizaci k odesílání zpráv na sociálních sítích a k hodnocení uchazečů.

Personalizované nabídky práce Recru

Personalizované nabídky práce Recru jsou nabídky práce, které jsou přizpůsobeny konkrétním uchazečům. Společnost může použít data z předchozích náborů k vytvoření personalizovaných nabídek pro konkrétní kandidáty.

Jak fungují

Personalizované nabídky práce Recru fungují na základě algoritmu, který analyzuje data z předchozích náborů. Algoritmus zohledňuje faktory, jako je pozice, kvalifikace, zkušenosti a lokalita. Na základě těchto faktorů algoritmus vytvoří nabídku práce, která je nejrelevantnější pro konkrétního uchazeče.

Řízení pracovních nabídek Recru: jak Recru pomáhá společnostem s řízením svých pracovních nabídek

Řízení pracovních nabídek Recru je cenným nástrojem pro společnosti, které chtějí zlepšit svůj proces náboru. Snadno použitelné nástroje a funkce pomáhají společnostem vytvářet a spravovat pracovní nabídky, personalizovat nabídky práce a automatizovat proces náboru.

Zde jsou některé konkrétní způsoby, jak Recru pomáhá společnostem s řízením svých pracovních nabídek:

 • Recru pomáhá společnostem vytvářet atraktivní pracovní nabídky, které zaujmou uchazeče. Snadno použitelné nástroje pro vytváření nabídek práce umožňují společnostem vytvořit nabídky, které jsou přesné a informativní.
 • Recru pomáhá společnostem personalizovat pracovní nabídky pro konkrétní uchazeče. S personalizovanými nabídkami práce mohou společnosti zvýšit šance na to, že uchazeči budou nabídku přijmout.
 • Recru pomáhá společnostem automatizovat proces náboru. Automatizace může pomoci společnostem ušetřit čas a peníze.

Recru je cenným nástrojem pro společnosti, které chtějí zlepšit svůj proces náboru.

Nábor

Recruitment marketing Recru: jak pomoci firmě při náboru

Recruitment marketing Recru je komplexní řešení pro nábor a získávání talentů. Jedná se o kombinaci náborového software, náborových strategií a marketingových nástrojů, které firmám pomáhají přilákat, oslovit a získat ty nejlepší kandidáty.

Jak Recru může pomoci firmě při náboru

Recruitment marketing Recru může firmě pomoci při náboru několika způsoby:

 • Přilákání talentů: Recru pomáhá firmám vybudovat si silnou značku zaměstnavatele a oslovit potenciální kandidáty na různých kanálech.
 • Oslovování kandidátů: Recru poskytuje firmám nástroje pro personalizaci náborových kampaní a efektivnější oslovení kandidátů.
 • Získávání talentů: Recru pomáhá firmám vyhodnocovat kandidáty a najít ty nejlepší pro danou pozici.

Co zahrnuje náborová platforma Recru ATS?

Náborová platforma Recru ATS zahrnuje následující funkce:

 • Správa pozic: Recru umožňuje firmám snadno spravovat otevřené pozice, včetně popisu pozice, požadavků a termínů.
 • Správa kandidátů: Recru poskytuje firmám přehled o všech kandidátech, kteří se přihlásili na otevřené pozice.
 • Přijímací řízení: Recru umožňuje firmám spravovat přijímací řízení, včetně testů, pohovorů a schválení.
 • Reporting: Recru poskytuje firmám přehled o náborových aktivitách a výsledcích.

Jak Recru pomáhá firmám vytvářet efektivní náborové strategie?

Recruitment marketing Recru poskytuje firmám následující nástroje pro vytváření efektivních náborových strategií:

 • Náborový plán: Recru pomáhá firmám vytvořit náborový plán, který odpovídá jejich potřebám a cílům.
 • Náborová značka: Recru pomáhá firmám vybudovat si silnou značku zaměstnavatele, která přitahuje a oslovuje potenciální kandidáty.
 • Náborové kanály: Recru pomáhá firmám identifikovat a využít nejvhodnější náborové kanály pro oslovení jejich cílových kandidátů.
 • Náborový obsah: Recru pomáhá firmám vytvářet a distribuovat náborový obsah, který je relevantní a poutavý pro potenciální kandidáty.

Jak Recru pomáhá společnostem při náborovém procesu?

Recruitment marketing Recru pomáhá společnostem při náborovém procesu následujícími způsoby:

 • Automatizace: Recru automatizuje řadu úkolů spojených s náborem, což šetří čas a peníze.
 • Personalizace: Recru umožňuje společnostem personalizovat náborové kampaně a oslovení kandidátů.
 • Efektivní řízení: Recru poskytuje společnostem přehled o náborových aktivitách a výsledcích, což jim umožňuje efektivněji řídit náborový proces.

Jak Recru umožňuje nábor jak on-site, tak vzdáleně?

Recruitment marketing Recru umožňuje firmám nábor jak on-site, tak vzdáleně. Recru poskytuje firmám nástroje pro podporu obou těchto forem náboru.

Jak funguje náborový systém Recru?

Náborový systém Recru funguje tak, že shromažďuje data o kandidátech z různých zdrojů, včetně životopisů, motivačních dopisů, testů a pohovorů. Tato data jsou pak analyzována a kandidáti jsou hodnoceni na základě jejich kvalifikace a vhodnosti pro danou pozici.

Jak se tento software liší od ostatních náborových softwarů na trhu?

Recruitment marketing Recru se od ostatních náborových softwarů na trhu liší následujícími způsoby:

 • Komplexnost: Recru je komplexní řešení, které zahrnuje náborový software, náborové strategie a marketingové nástroje.
 • Automatizace: Recru automatizuje řadu úkolů spojených s náborem, což šetří čas a peníze.
 • Personalizace: Recru umožňuje firmám personalizovat náborové kampaně

Nástroje

Nástroje a metody Recru v oblasti personalistiky

Recru je cloudová platforma pro personalistiku, která nabízí širokou škálu nástrojů a metod pro podporu všech aspektů personálního řízení. Mezi tyto nástroje a metody patří:

 • Nábor a výběr zaměstnanců: Recru nabízí nástroje pro vytváření inzerátů, shromažďování životopisů, hodnocení kandidátů a výběrové řízení.
 • Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců: Recru nabízí nástroje pro plánování a realizaci školení, rozvojových programů a mentoringu.
 • Odměňování a benefity: Recru nabízí nástroje pro řízení platů, benefitů a odměňování.
 • Personální analýza a reporting: Recru nabízí nástroje pro sběr a analýzu dat o zaměstnancích, výkonnosti a nákladech na personál.

Nástroje pro sledování a měření náborového procesu

Recru nabízí řadu nástrojů pro sledování a měření náborového procesu. Mezi tyto nástroje patří:

 • Statistiky kandidátů: Recru poskytuje přehled o počtu kandidátů, kteří se přihlásili na dané pozice, o jejich zdroji a o jejich hodnocení.
 • Statistiky výběrových řízení: Recru poskytuje přehled o počtu kandidátů, kteří byli pozváni na pohovor, o jejich úspěšnosti a o čase potřebném k obsazení dané pozice.
 • Analýza náborových nákladů: Recru poskytuje přehled o nákladech na nábor, včetně nákladů na inzerci, výběrové řízení a onboarding.

Nástroje a metody pro měření náborového procesu

Recru používá následující nástroje a metody pro měření náborového procesu:

 • Statistiky: Recru používá statistiky kandidátů a výběrových řízení k měření účinnosti náborového procesu.
 • Analýza nákladů: Recru používá analýzu náborových nákladů k měření nákladové efektivity náborového procesu.
 • Otázky a průzkumy: Recru používá otázky a průzkumy k získání zpětné vazby od kandidátů a zaměstnanců na náborový proces.

Závěr

Recru nabízí širokou škálu nástrojů a metod pro sledování a měření náborového procesu. Tyto nástroje a metody pomáhají personalistům zlepšovat účinnost a nákladovou efektivitu náborového procesu.

Příklady použití nástrojů a metod Recru

 • Personalista může použít statistiky kandidátů k určení, zda jsou inzeráty dostatečně atraktivní pro cílovou skupinu.
 • Personalista může použít statistiky výběrových řízení k určení, zda je výběrový proces dostatečně efektivní.
 • Personalista může použít analýzu náborových nákladů k určení, zda jsou náklady na nábor pod kontrolou.
 • Personalista může použít otázky a průzkumy k získání zpětné vazby od kandidátů na průběh výběrového řízení.

Výhody používání nástrojů a metod Recru

 • Zlepšená účinnost náborového procesu: nástroje a metody Recru pomáhají personalistům identifikovat a řešit oblasti, kde může být náborový proces zlepšen.
 • Snížené náklady na nábor: nástroje a metody Recru pomáhají personalistům snížit náklady na nábor, a to například tím, že zkracují dobu potřebnou k obsazení pozic.
 • Zlepšená kvalita náborových rozhodnutí: nástroje a metody Recru pomáhají personalistům činit lepší náborová rozhodnutí, a to například tím, že poskytují informace o tom, jak kandidáti v minulosti uspěli v jiných společnostech.

Onboarding

Onboarding nových zaměstnanců pomocí Recru

Onboarding je proces, během kterého se nový zaměstnanec seznamuje s organizací, její kulturou, pracovním prostředím a svými povinnostmi. Je důležitou součástí náboru a udržení zaměstnanců, protože může mít významný dopad na jejich úspěch a spokojenost v práci.

Nástroje a postupy Recru

Recru je cloudová platforma pro nábor a řízení lidských zdrojů. Nabízí řadu nástrojů a postupů, které mohou pomoci organizacím usnadnit a zjednodušit onboarding nových zaměstnanců.

Mezi nástroje Recru, které lze použít pro onboarding, patří:

 • Onboardingový program: Recru nabízí předem připravený onboardingový program, který lze upravit podle potřeb organizace. Program obsahuje různé úkoly a aktivity, které pomáhají novým zaměstnancům seznámit se s organizací a jejími postupy.
 • Onboardingový portál: onboardingový portál je webová stránka, která poskytuje novým zaměstnancům přístup k informacím a zdrojům, které potřebují pro úspěšný start. Portál může obsahovat informace o organizaci, jejích hodnotách, pracovních postupech a benefitech.
 • Onboardingový manažer: onboardingový manažer je zodpovědný za koordinaci onboardingového procesu. Manažer může pomáhat novým zaměstnancům s praktickými úkoly, jako je přihlášení do systému, získání přístupu k IT zdrojům a seznámení s kolegy.

Výhody onboardingu Recru

Onboarding pomocí Recru nabízí řadu výhod, včetně:

 • Personalizace: Recru umožňuje organizacím přizpůsobit onboardingový proces svým specifickým potřebám.
 • Automatizace: Recru může automatizovat některé úkoly onboardingu, což může ušetřit čas a peníze.
 • Sledování: Recru umožňuje organizacím sledovat pokrok nových zaměstnanců v onboardingovém procesu.

Proces onboardingu pomocí Recru

Proces onboardingu pomocí Recru se obvykle skládá z následujících kroků:

 1. Před nástupem: Recru umožňuje organizacím komunikovat s novými zaměstnanci ještě před jejich nástupem do práce. Organizace mohou například posílat novým zaměstnancům e-maily s informacemi o organizaci a jejím onboardingovém procesu.
 2. Při nástupu: Na prvním dnu práce se nový zaměstnanec setká s onboardingovým manažerem, který mu poskytne základní informace o organizaci a jejích postupech. Nový zaměstnanec také absolvuje onboardingový program, který mu pomůže se seznámit s organizací a jejími očekáváními.
 3. Po nástupu: Po prvním dni práce pokračuje onboardingový proces. Nový zaměstnanec má přístup k onboardingovému portálu, kde může najít informace a zdroje, které potřebuje. Nový zaměstnanec také spolupracuje se svým onboardingovým manažerem na řešení jakýchkoli problémů nebo otázek, které může mít.

Jak Recru usnadňuje onboarding nových zaměstnanců

Recru nabízí řadu funkcí, které usnadňují onboarding nových zaměstnanců. Mezi tyto funkce patří:

 • Personalizace: Recru umožňuje organizacím přizpůsobit onboardingový proces svým specifickým potřebám. Například organizace mohou přizpůsobit onboardingový program podle pozice nebo oddělení, ve kterém nový zaměstnanec bude pracovat.
 • Automatizace: Recru může automatizovat některé úkoly onboardingu, což může ušetřit čas a peníze. Například Recru může automaticky vygenerovat e-maily s informacemi o organizaci a jejím onboardingovém procesu.
 • Sledování: Recru umožňuje organizacím sledovat pokrok nových zaměstnanců v onboardingovém procesu. To může organizacím pomoci identifikovat zaměstnance, kteří potřebují další podporu.

Závěr

Onboarding je důležitou součástí náboru a udržení zaměstnanců. Recru nabízí řadu nástrojů a postupů, které mohou pomoci organizacím usnadnit a zjednodušit onboarding nových zaměstnanců.

Organizace

Recru: řešení pro personalistiku, které organizacím pomáhá zefektivnit personální management

Recru je cloudová platforma pro řízení lidských zdrojů, která nabízí širokou škálu řešení pro personální management. Tato řešení pokrývají celý proces od náboru až po odchod zaměstnanců, a pomáhají organizacím zefektivnit a automatizovat své personální procesy.

Hlavní funkce Recru

Recru nabízí širokou škálu funkcí, které pomáhají organizacím zefektivnit personální management. Mezi nejdůležitější funkce patří:

 • Nábor: Recru nabízí nástroje pro snadné a efektivní nabírání nových zaměstnanců. Mezi tyto nástroje patří například online kariérní stránky, systém řízení talentů a nástroje pro screening kandidátů.
 • Vzdělávání a rozvoj: Recru nabízí nástroje pro efektivní vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. Mezi tyto nástroje patří například e-learning, systém řízení výkonu a nástroje pro plánování kariérního rozvoje.
 • Benefity: Recru nabízí nástroje pro správu benefitů zaměstnanců. Mezi tyto nástroje patří například systém pro správu cestovních náhrad, stravenek a dalších benefitů.
 • Odměňování: Recru nabízí nástroje pro spravedlivé a transparentní odměňování zaměstnanců. Mezi tyto nástroje patří například systém pro správu platů, bonusů a dalších odměňů.
 • Personální data: Recru poskytuje komplexní přehled o personálních datech. Tato data lze použít pro analýzu a zlepšení personálních procesů.

Jak Recru pomáhá organizacím

Recru nabízí řadu výhod, které pomáhají organizacím zefektivnit personální management. Mezi tyto výhody patří:

 • Zvýšení efektivity: Recru automatizuje a centralizuje personální procesy, což snižuje administrativní zátěž a zvyšuje efektivitu.
 • Přehled o personálních datech: Recru poskytuje komplexní přehled o personálních datech, což umožňuje organizacím dělat informovaná rozhodnutí o personálních procesech.
 • Zlepšení komunikace: Recru usnadňuje komunikaci mezi zaměstnanci, manažery a personálním oddělením.
 • Zvýšení flexibility: Recru je cloudová platforma, která umožňuje organizacím snadno přizpůsobit své personální procesy svým potřebám.

Komu je Recru určen?

Recru je určen pro všechny organizace, které chtějí zefektivnit svůj personální management. Platforma je vhodná pro organizace všech velikostí a odvětví.

Recru pro malé a střední organizace

Recru nabízí řadu funkcí, které jsou vhodné pro malé a střední organizace. Mezi tyto funkce patří například:

 • Intuitivní uživatelské rozhraní: Recru je intuitivní a snadno se používá, což je důležité pro organizace s omezenými zdroji.
 • Přehledné ceny: Recru nabízí cenové plány, které jsou dostupné pro malé a střední organizace.
 • Podpora: Recru nabízí podporu, která pomáhá organizacím s nastavením a používáním platformy.

Recru pro velké organizace

Recru nabízí řadu funkcí, které jsou vhodné pro velké organizace. Mezi tyto funkce patří například:

 • Škálovatelnost: Recru je škálovatelné, což umožňuje velkým organizacím snadno přizpůsobit platformu svým potřebám.
 • Integrace s dalšími systémy: Recru lze integrovat s dalšími systémy, což umožňuje organizacím shromažďovat a analyzovat data z různých zdrojů.
 • Dlouhodobá podpora: Recru nabízí dlouhodobou podporu, která pomáhá velkým organizacím s udržováním a rozvojem platformy.

Závěr

Recru je komplexní platforma pro řízení lidských zdrojů, která nabízí řadu funkcí, které pomáhají organizacím zefektivnit personální management. Platforma je vhodná pro organizace všech velikostí a odvětví.

Personalistika

HR Recru: kompletní řešení pro personalistiku

HR Recru je komplexní platforma pro personalistiku, která nabízí širokou škálu služeb a produktů pro podporu firem v oblasti lidských zdrojů. Recru pomáhá firmám přilákat, vybrat a udržet si ty nejlepší zaměstnance.

Hlavní účel a funkce HR Recru

Hlavním účelem HR Recru je pomoci firmám efektivně řídit své lidské zdroje. Platforma nabízí řadu funkcí a nástrojů, které pomáhají firmám v následujících oblastech:

 • Nábor a výběr zaměstnanců: Recru nabízí nástroje pro efektivní nábor a výběr zaměstnanců, včetně online inzerce, hodnocení kandidátů a automatizace procesů.
 • Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců: Recru nabízí služby pro vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, včetně online kurzů, mentoringu a koučinku.
 • Zaměstnanecké výhody a benefity: Recru nabízí nástroje pro správu a poskytování zaměstnaneckých výhod a benefitů.
 • Pracovní prostředí a kultura: Recru nabízí služby pro zlepšení pracovního prostředí a kultury, včetně průzkumů spokojenosti zaměstnanců a nástrojů pro řízení výkonnosti.

Jak Recru přistupuje k personalistice

Recru přistupuje k personalistice jako ke strategickému dílu podnikání. Platforma pomáhá firmám využívat lidské zdroje k dosažení svých obchodních cílů.

Recru věří, že personalistika by měla být založena na datech a evidenci. Platforma využívá umělou inteligenci a strojové učení k poskytování relevantních dat a informací, které pomáhají firmám činit informovaná rozhodnutí.

Služby nebo produkty Recru pro oblast lidských zdrojů a personalistiku

HR Recru nabízí širokou škálu služeb a produktů pro oblast lidských zdrojů a personalistiku. Mezi nejvýznamnější patří:

 • Nábor a výběr zaměstnanců: Recru nabízí online inzerci, hodnocení kandidátů, automatizaci procesů a další služby pro efektivní nábor a výběr zaměstnanců.
 • Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců: Recru nabízí online kurzy, mentoring, koučing a další služby pro vzdělávání a rozvoj zaměstnanců.
 • Zaměstnanecké výhody a benefity: Recru nabízí nástroje pro správu a poskytování zaměstnaneckých výhod a benefitů.
 • Pracovní prostředí a kultura: Recru nabízí služby pro zlepšení pracovního prostředí a kultury, včetně průzkumů spokojenosti zaměstnanců a nástrojů pro řízení výkonnosti.

Role personalistiky v rámci platformy Recru

Personalistika je klíčovou součástí platformy Recru. Platforma nabízí řadu funkcí a nástrojů, které pomáhají personalistům v jejich každodenní práci.

Mezi nejvýznamnější funkce a nástroje pro personalistiku patří:

 • Náborový portál: personalisté mohou pomocí náborového portálu snadno vytvářet a spravovat inzeráty na volné pracovní pozice.
 • Systém pro řízení výběrových řízení: personalisté mohou pomocí systému pro řízení výběrových řízení snadno spravovat proces výběru kandidátů.
 • Systém pro řízení výkonnosti: personalisté mohou pomocí systému pro řízení výkonnosti snadno sledovat a hodnotit výkon zaměstnanců.
 • Systém pro řízení zaměstnaneckých výhod a benefitů: personalisté mohou pomocí systému pro řízení zaměstnaneckých výhod a benefitů toto snadno spravovat 

Řešení pro personalistiku Recru

HR Recru nabízí řadu řešení pro personalistiku, která jsou přizpůsobena potřebám různých typů firem. Mezi nejvýznamnější řešení patří:

 • Recru Small Business: toto řešení je určeno pro malé a střední firmy. Nabízí základní funkce a nástroje pro nábor, výběr, vzdělávání a rozvoj zaměstnanců.
 • Recru Enterprise: toto řešení je určeno pro velké firmy. Nabízí pokročilé funkce a nástroje pro nábor, výběr, vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, pracovní prostředí a kulturu.

Co je HR Recru?

HR Recru je komplexní platforma pro personalistiku, která nabízí širokou škálu služeb a produktů pro podporu firem.

Personální kapitál

Řízení personálního kapitálu Recru: jak Recru pomáhá společnostem s řízením jejich personálního kapitálu?

Personální kapitál je jedním z nejcennějších aktiv společnosti. Správné řízení personálního kapitálu je proto nezbytné pro dosažení strategických cílů společnosti.

Recru je česká společnost, která se zaměřuje na řízení personálního kapitálu. Poskytuje širokou škálu služeb, které společnostem pomáhají s jejich personálními potřebami.

Hlavní aspekty řízení personálního kapitálu Recru

Recru se zaměřuje na následující hlavní aspekty řízení personálního kapitálu:

 • Plánování a vývoj personálu: Recru pomáhá společnostem s plánováním potřeb na pracovní sílu a s rozvojem zaměstnanců.
 • Nábor a výběr zaměstnanců: Recru pomáhá společnostem s hledáním a výběrem vhodných zaměstnanců.
 • Vedení a rozvoj zaměstnanců: Recru pomáhá společnostem s vedením a rozvojem zaměstnanců.
 • Odměňování a benefity: Recru pomáhá společnostem s nastavením odměňování a benefitů zaměstnanců.
 • Zaměstnanecké vztahy: Recru pomáhá společnostem s budováním a udržováním dobrých vztahů se zaměstnanci.

Plánování a vývoj personálu

Plánování a vývoj personálu je základním aspektem řízení personálního kapitálu. Recru pomáhá společnostem s plánováním potřeb na pracovní sílu na základě strategických cílů společnosti. Recru také pomáhá společnostem s rozvojem zaměstnanců prostřednictvím školení, mentoringu a dalších rozvojových programů.

Nábor a výběr zaměstnanců

Nábor a výběr zaměstnanců je dalším důležitým aspektem řízení personálního kapitálu. Recru pomáhá společnostem s hledáním a výběrem vhodných zaměstnanců. Recru k tomu využívá své zkušenosti a znalosti trhu práce.

Vedení a rozvoj zaměstnanců

Vedení a rozvoj zaměstnanců je nezbytné pro zajištění jejich motivace a výkonnosti. Recru pomáhá společnostem s vedením a rozvojem zaměstnanců prostřednictvím pravidelných hodnocení, poskytováním zpětné vazby a rozvojových příležitostí.

Odměňování a benefity

Odměňování a benefity jsou důležitým faktorem při udržování zaměstnanců. Recru pomáhá společnostem s nastavením odměňování a benefitů zaměstnanců tak, aby byly konkurenceschopné a motivující.

Zaměstnanecké vztahy

Zaměstnanecké vztahy jsou základem úspěšné společnosti. Recru pomáhá společnostem s budováním a udržováním dobrých vztahů se zaměstnanci. Recru pomáhá společnostem s komunikací, řešením konfliktů a dalšími aktivitami, které podporují dobré vztahy se zaměstnanci.

Závěr

Řízení personálního kapitálu Recru je komplexní systém, který společnostem pomáhá s jejich personálními potřebami. Recru pomáhá společnostem s plánováním a vývojem personálu, náborem a výběrem zaměstnanců, vedením a rozvojem zaměstnanců, odměňováním a benefity a zaměstnaneckými vztahy.

Benefity pro společnosti

Řízení personálního kapitálu Recru nabízí společnostem řadu benefitů, včetně:

 • Zvýšení efektivity a výkonnosti: správné řízení personálního kapitálu může společnosti pomoci zvýšit jejich efektivitu a výkonnost.
 • Snížení nákladů: správné řízení personálního kapitálu může společnosti pomoci snížit jejich náklady na pracovní sílu.
 • Zvýšení spokojenosti zaměstnanců: správné řízení personálního kapitálu může společnosti pomoci zvýšit spokojenost zaměstnanců.
 • Zvýšení konkurenceschopnosti: správné řízení personálního kapitálu může společnosti pomoci zvýšit jejich konkurenceschopnost.

Závěrem lze říci, že řízení personálního kapitálu Recru je efektivní nástroj, který může společnostem pomoci dosáhnout jejich strategických cílů.

Podnik

Recru ATS: proč ho využívají střední a velké podniky?

Recru ATS je zkratka pro Recruitment Automation System. Jedná se o systém, který automatizuje proces náboru zaměstnanců. Systémy Recru ATS jsou navrženy tak, aby usnadnily a zjednodušily proces náboru, a to od vytváření inzerátů až po výběr kandidátů.

Které střední a velké podniky využívají Recru ATS?

Systémy Recru ATS využívají střední a velké podniky z různých odvětví. Mezi nejčastější uživatele patří:

 • Podniky s velkým počtem zaměstnanců: systémy Recru ATS jsou ideální pro podniky, které pravidelně nabírají nové zaměstnance. Systémy pomáhají s organizací a zefektivněním procesu náboru, což může podnikům ušetřit čas a peníze.
 • Podniky s mezinárodní působností: systémy Recru ATS mohou pomoci podnikům s mezinárodní působností s koordinací procesu náboru napříč různými zeměmi. Systémy umožňují sdílet informace o pozicích a kandidátech mezi různými pobočkami.
 • Podniky s náročným procesem náboru: systémy Recru ATS mohou pomoci podnikům s náročným procesem náboru, například v případě pozic, které vyžadují specifické dovednosti nebo zkušenosti. Systémy pomáhají s hodnocením kandidátů a s výběrem těch nejvhodnějších.

Proč střední a velké podniky využívají Recru ATS?

Střední a velké podniky využívají Recru ATS z několika důvodů:

 • Zjednodušení a automatizace procesu náboru: systémy Recru ATS pomáhají s organizací a zefektivněním procesu náboru. Systémy umožňují automaticky generovat inzeráty, přijímat a zpracovávat životopisy, a hodnocení kandidátů.
 • Zvýšení efektivity náboru: systémy Recru ATS mohou pomoci podnikům najít ty nejvhodnější kandidáty rychleji a efektivněji. Systémy pomáhají s cílenou selekcí kandidátů a s řízením procesu náboru.
 • Snížení nákladů na nábor: systémy Recru ATS mohou pomoci podnikům snížit náklady na nábor. Systémy pomáhají s automatizací úkolů, které by jinak vykonávali zaměstnanci.

Závěr

Systémy Recru ATS jsou cenným nástrojem pro střední a velké podniky, které chtějí zjednodušit a zefektivnit proces náboru. Systémy pomáhají podnikům najít ty nejvhodnější kandidáty rychleji a efektivněji, a to za nižší náklady.

Zde jsou některé konkrétní příklady toho, jak střední a velké podniky využívají Recru ATS:

 • Podnik s 200 zaměstnanci využívá systém Recru ATS k automatizaci procesu náboru na pozici obchodního zástupce. Systém automaticky generuje inzeráty, přijímá a zpracovává životopisy, a hodnocení kandidátů. Díky tomu podnik může najít vhodného kandidáta za kratší dobu a s nižšími náklady.
 • Podnik s mezinárodní působností využívá systém Recru ATS k koordinaci procesu náboru napříč různými zeměmi. Systém umožňuje sdílet informace o pozicích a kandidátech mezi různými pobočkami. Díky tomu podnik může rychleji a efektivněji najít ty nejvhodnější kandidáty pro pozice v různých zemích.
 • Podnik s náročným procesem náboru využívá systém Recru ATS k hodnocení kandidátů. Systém umožňuje hodnotit kandidáty na základě různých faktorů, jako jsou dovednosti, zkušenosti, a osobnost. Díky tomu podnik může najít ty nejvhodnější kandidáty pro pozice, které vyžadují specifické dovednosti nebo zkušenosti.

Pohovory

Pohovory online Recru: jak Recru usnadňuje online pohovory?

Online pohovory se v posledních letech staly běžnou součástí výběrových procesů. Díky pandemii koronaviru se jejich obliba ještě zvýšila a je pravděpodobné, že budou i nadále hrát důležitou roli v procesu náboru zaměstnanců.

Recru je online nástroj pro výběr zaměstnanců, který nabízí řadu funkcí pro usnadnění online pohovorů. V tomto článku se podíváme na to, jak Recru může pomoci HR profesionálům a kandidátům na pohovorech online.

Funkce pro HR profesionály

Recru nabízí řadu funkcí, které mohou HR profesionálům pomoci při plánování a organizaci online pohovorů. Mezi tyto funkce patří:

 • Kalendář pohovorů: Recru umožňuje HR profesionálům snadno spravovat svůj kalendář pohovorů. Je možné přidat pohovory, nastavit připomínky a pozvat kandidáty.
 • Správa pozvánek: Recru umožňuje HR profesionálům snadno vytvářet a posílat pozvánky na pohovory. Je možné přidat informace o pohovoru, jako je čas, místo a agenda.
 • Správa účastníků: Recru umožňuje HR profesionálům snadno spravovat účastníky pohovoru. Je možné přidat nebo odstranit účastníky a nastavit jejich role.
 • Nahrávání pohovorů: Recru umožňuje HR profesionálům nahrávat pohovory. Nahrávky lze přehrát později a sdílet s ostatními.
 • Správce pohovorů: Recru nabízí funkci správce pohovorů, která umožňuje HR profesionálům snadno spravovat průběh pohovoru. Je možné sledovat čas, kontrolovat chat a sdílet obrazovku.

Funkce pro kandidáty

Recru nabízí řadu funkcí, které mohou kandidátům pomoci při přípravě a absolvování online pohovorů. Mezi tyto funkce patří:

 • Pozvánky na pohovor: Recru umožňuje kandidátům snadno přijímat nebo odmítat pozvánky na pohovory.
 • Informace o pohovoru: Recru poskytuje kandidátům informace o pohovoru, jako je čas, místo a agenda.
 • Příprava na pohovor: Recru nabízí řadu zdrojů pro přípravu na pohovor, jako jsou tipy a příklady otázek.
 • Nahrávání pohovoru: Recru umožňuje kandidátům nahrávat svůj pohovor. Nahrávku lze použít k opakovanému přehrání pohovoru a k přípravě na další pohovory.

Závěr

Recru je výkonný nástroj pro výběr zaměstnanců, který nabízí řadu funkcí pro usnadnění online pohovorů. Tyto funkce mohou pomoci HR profesionálům a kandidátům uspořádat úspěšné online pohovory.

Zde je několik tipů pro úspěšné online pohovory:

 • Připravte se. Před pohovorem si pečlivě promyslete své odpovědi na běžné otázky.
 • Vytvořte si profesionální prostředí. Najděte si klidné místo s dobrým osvětlením a připojením k internetu.
 • Oblečte se profesionálně. I když se pohovor koná online, je důležité vypadat profesionálně.
 • Buďte včas. Připojte se k pohovoru včas a ujistěte se, že máte funkční mikrofon a kameru.
 • Buďte aktivní. Sledujte konverzaci a aktivně se do ní zapojujte.
 • Otázky. Pokud máte nějaké otázky, zeptejte se jich na konci pohovoru.

Recruitment metrics

Recruitment metrics Recru: jak měřit účinnost náborového procesu

Nábor je jedním z nejdůležitějších procesů v každé společnosti. Jeho cílem je najít a získat ty nejlepší kandidáty pro dané pozice. Aby společnosti mohly měřit účinnost svého náborového procesu, používají tzv. náborové metriky.

Náborové metriky

Náborové metriky jsou klíčoví ukazatelé výkonnosti, které pomáhají společnostem sledovat a měřit účinnost jejich náborového procesu. Mezi nejčastější náborové metriky patří:

 • Náklady na nábor: tato metrika měří, kolik peněz společnost utrpí za nábor jednoho zaměstnance. Zahrnuje náklady na náborové agentury, inzerci, marketing a další náklady spojené s náborem.
 • Doba náborového procesu: tato metrika měří, jak dlouho trvá, než společnost najde a získá vhodného kandidáta pro danou pozici.
 • Počet kandidátů na pozici: tato metrika měří, kolik kandidátů se přihlásilo na danou pozici.
 • Poměr přijatých kandidátů: tato metrika měří, kolik kandidátů bylo přijato na danou pozici.
 • Zaměstnanostní míra: tato metrika měří, kolik kandidátů, kteří byli přijati do společnosti, v ní zůstalo po dobu jednoho roku.

Recruitment metrics Recru

Recruitments Recru je cloudová platforma, která pomáhá společnostem měřit účinnost jejich náborového procesu. Platforma Recru poskytuje společnostem přístup k široké škále náborových metriky, které lze sledovat a měřit v reálném čase.

Jak Recru pomáhá společnostem měřit účinnost náborového procesu

Platforma Recru pomáhá společnostem měřit účinnost jejich náborového procesu následujícími způsoby:

 • Shromažďování dat: platforma Recru automaticky shromažďuje data z různých zdrojů, včetně náborových webů, kariérních stránek a sociálních médií.
 • Analýza dat: platforma Recru analyzuje data a poskytuje společnostem přehled o účinnosti jejich náborového procesu.
 • Vizualizace dat: platforma Recru zobrazuje data v přehledných grafech a tabulkách, které usnadňují pochopení náborových výsledků.

Recruitment marketing Recru

Recruitment marketing je proces, který pomáhá společnostem oslovit a přilákat nové kandidáty pro jejich otevřené pozice. Platforma Recru poskytuje společnostem nástroje a funkce, které jim pomáhají při marketingu jejich otevřených pozic.

Jak Recru pomáhá společnostem při marketingu jejich otevřených pozic

Platforma Recru pomáhá společnostem při marketingu jejich otevřených pozic následujícími způsoby:

 • Vytvoření a správa kariérních stránek: platforma Recru poskytuje společnostem nástroje pro snadné vytvoření a správu kariérních stránek.
 • Automatizace náborového marketingu: platforma Recru umožňuje společnostem automatizovat náborový marketing, což jim ušetří čas a peníze.
 • Sledování výkonu marketingu: platforma Recru umožňuje společnostem sledovat výkon svého náborového marketingu a měřit jeho účinnost.

Závěr

Náborové metriky jsou důležitým nástrojem, který pomáhá společnostem měřit účinnost jejich náborového procesu. Platforma Recru je cloudová platforma, která pomáhá společnostem shromažďovat, analyzovat a vizualizovat data o jejich náborovém procesu. Platforma Recru také poskytuje společnosti nástroje a funkce, které jim pomáhají při marketingu jejich otevřených pozic.

Reporting

Reporting a analýzy Recru: jak Recru pomáhá společnostem získávat data a informace o jejich náborovém procesu?

Recru je cloudová platforma pro nábor zaměstnanců, která nabízí řadu funkcí pro reporting a analýzy. Tyto funkce pomáhají společnostem získávat data a informace o jejich náborovém procesu, které mohou využít k jeho zlepšení.

Co znamenají "Reporting a analýzy Recru"?

Reporting a analýzy Recru jsou souhrn funkcí, které umožňují společnostem sledovat a analyzovat data o svém náborovém procesu. Tyto funkce zahrnují:

 • Statistiky náborového procesu: tyto statistiky poskytují informace o celkovém výkonu náborového procesu, jako je počet otevřených pozic, počet přijatých kandidátů a průměrná doba na obsazení pozice.
 • Analýzy kandidátů: tyto analýzy poskytují informace o kandidátech, kteří se ucházejí o volné pozice, jako je jejich demografické údaje, kvalifikace a zkušenosti.
 • Analýzy náborových kampaní: tyto analýzy poskytují informace o účinnosti náborových kampaní, jako je počet kandidátů, kteří se o ně zajímají, a počet přijatých kandidátů.

Jaké informace mohou reporting a analýzy Recru poskytovat personálním manažerům?

Reporting a analýzy Recru mohou personálním manažerům poskytovat řadu informací, které mohou využít k zlepšení náborového procesu. Mezi tyto informace patří:

 • Statistiky o výkonu náborového procesu: tyto statistiky mohou personálním manažerům pomoci identifikovat oblasti, kde je třeba zlepšit. Například, pokud je průměrná doba na obsazení pozice vysoká, může to znamenat, že je třeba zlepšit proces výběru kandidátů.
 • Informace o kandidátech: tyto informace mohou personálním manažerům pomoci lépe porozumět kandidátům, kteří se ucházejí o volné pozice. Například, pokud se u určitých pozic hlásí málo kvalifikovaných kandidátů, může to znamenat, že je třeba upravit požadavky na kvalifikaci.
 • Informace o náborových kampaních: tyto informace mohou personálním manažerům pomoci vyhodnotit účinnost náborových kampaní. Například, pokud určitá náborová kampaň negeneruje dostatek kvalifikovaných kandidátů, může to znamenat, že je třeba upravit její cílovou skupinu nebo obsah.

Jak mohou reporting a analýzy Recru pomoci zlepšit náborový proces?

Reporting a analýzy Recru mohou pomoci zlepšit náborový proces několika způsoby:

 • Poskytují data a informace, které personálním manažerům pomáhají identifikovat oblasti, kde je třeba zlepšit.
 • Poskytují informace o kandidátech, které pomáhají personálním manažerům lépe porozumět jejich potřebám a požadavkům.
 • Poskytují informace o náborových kampaních, které pomáhají personálním manažerům vyhodnotit jejich účinnost a identifikovat příležitosti ke zlepšení.

Závěr

Reporting a analýzy Recru jsou cenným nástrojem pro společnosti, které chtějí zlepšit svůj náborový proces. Tyto funkce poskytují společnosti data a informace, které mohou využít k identifikaci oblastí, kde je třeba zlepšit, a k vyhodnocení účinnosti svých náborových kampaní.

Sledování

Jak Recru optimalizuje náborový funnel pro lepší výsledky?

Náborový funnel je proces, kterým potenciální kandidáti procházejí od momentu, kdy se o pozici dozvědí, až po její přijetí. Pokud chcete mít úspěšný náborový proces, je důležité, abyste tento funnel optimalizovali.

Recru, česká technologická společnost, která se zabývá automatizací náborového procesu, nabízí řadu funkcí, které vám pomohou tento proces optimalizovat.

Přehledný dashboard

Recru vám poskytuje přehledný dashboard, který vám umožní sledovat výkon vašeho náborového funnelu v reálném čase. Dashboard vám zobrazuje klíčové metriky, jako je počet kandidátů, kteří se přihlásili na vaši pozici, počet kandidátů, kteří prošli pohovorem, a počet kandidátů, kteří byli přijati.

Tento přehled vám pomůže identifikovat oblasti, kde můžete svůj funnel zlepšit.

Automatizace

Recru nabízí řadu automatizačních funkcí, které vám pomohou ušetřit čas a zjednodušit náborový proces. Tyto funkce zahrnují:

 • Odesílání e-mailů: Recru vám umožní automaticky odesílat e-maily kandidátům, například potvrzovací e-maily po přihlášení, pozvánky na pohovor nebo nabídky práce.
 • Sledování kandidátů: Recru vám umožní sledovat, jak se kandidáti v náborovém funnelu pohybují. To vám pomůže identifikovat kandidáty, kteří jsou nejvíce motivováni k přijetí vaší nabídky.
 • Přiřazování pohovorů: Recru vám umožní automaticky přiřadit kandidáty k pohovorům s vhodnými manažery. To vám pomůže zajistit, aby každý kandidát byl pohovorován relevantní osobou.

Analytické nástroje

Recru vám poskytuje řadu analytických nástrojů, které vám pomohou porozumět, jak kandidáti váš náborový proces vnímají. Tyto nástroje zahrnují:

 • Ocenění kandidátů: Recru vám umožní požádat kandidáty, aby hodnotili svůj zážitek z náborového procesu. To vám pomůže identifikovat oblasti, kde můžete svůj proces zlepšit.
 • Analýza dat: Recru vám poskytuje nástroje pro analýzu dat o vašem náborovém procesu. To vám pomůže identifikovat trendy a příležitosti ke zlepšení.

Jak Recru optimalizuje náborový funnel pro konkrétní společnost?

Recru pracuje s každou společností individuálně, aby optimalizoval její náborový funnel. Tento proces zahrnuje následující kroky:

 1. Analýza současného stavu

Recru nejprve provede analýzu současného stavu náborového funnelu společnosti. Tato analýza zahrnuje shromáždění dat o výkonu funnelu, jako je počet kandidátů, kteří se přihlásili na pozici, počet kandidátů, kteří prošli pohovorem, a počet kandidátů, kteří byli přijati.

 1. Definice cílů

Recru spolupracuje se společností na definování cílů pro náborový funnel. Tyto cíle mohou zahrnovat zvýšení počtu kandidátů, kteří se přihlásí na pozici, snížení doby potřebné k obsazení pozice nebo zvýšení počtu kandidátů, kteří jsou přijati.

 1. Implementace řešení

Recru implementuje řešení, která pomohou společnosti dosáhnout jejích cílů. Tato řešení mohou zahrnovat automatizaci, personalizaci a analýzu dat.

 1. Monitorování a měření

Recru monitoruje a měří výkon nového náborového funnelu společnosti. Tato data jsou používána k vyhodnocení úspěchu řešení a k identifikaci příležitostí ke zlepšení.

Závěr

Recru nabízí řadu funkcí, které vám pomohou optimalizovat váš náborový funnel. Tyto funkce vám mohou pomoci ušetřit čas, zlepšit efektivitu a dosáhnout lepších výsledků.

Správa

Systém pro správu uchazečů Recru: jak Recru pomáhá společnostem s řízením uchazečů?

Nábor nových zaměstnanců je klíčovým procesem pro každou společnost. V současnosti je však tento proces často náročný a časově náročný. Společnostem proto přichází na pomoc systémy pro správu uchazečů, které jim pomáhají usnadnit a zautomatizovat náborový proces.

Recru je jeden z takových systémů. Jedná se o cloudovou aplikaci, která nabízí širokou škálu funkcí pro správu uchazečů, včetně:

 • Správa životopisů
 • Správa pozvánek na pohovory
 • Správa výsledků pohovorů
 • Správa nabídek práce
 • Správa statistik a reportů

Jak Recru pomáhá společnostem s řízením uchazečů?

Recru nabízí řadu funkcí, které společnostem pomáhají s řízením uchazečů. Mezi nejdůležitější funkce patří:

 • Automatizace

Recru automatizuje řadu úkolů spojených s náborem, což pomáhá společnostem šetřit čas a peníze. Například Recru může automaticky generovat pozvánky na pohovory, sledovat stav uchazečů a zasílat e-mailová upozornění.

 • Centralizace

Recru centralizuje všechny informace o uchazečích na jednom místě. To usnadňuje personalistům přístup k informacím a snadnější spolupráci.

 • Průhlednost

Recru poskytuje transparentní přehled o náborovém procesu. Uchazeči mohou kdykoli zkontrolovat svůj status a personalisté mohou sledovat pokrok výběrového řízení.

Přínosy používání systému Recru

Používání systému Recru přináší řadu výhod společnostem, včetně:

 • Zvýšená efektivita

Recru pomáhá společnostem zefektivnit náborový proces. To může vést ke snížení nákladů a ke zlepšení rychlosti a přesnosti náborového procesu.

 • Zvýšená transparentnost

Recru poskytuje transparentní přehled o náborovém procesu. To pomáhá společnostem zlepšit zákaznickou zkušenost a budování značky.

 • Vylepšená komunikace

Recru usnadňuje komunikaci mezi společností a uchazeči. To pomáhá společnostem vybudovat vztahy s uchazeči a zvýšit jejich spokojenost.

Závěr

Systém Recru je efektivní a cenově dostupný nástroj, který může společnostem pomoci s řízením uchazečů. Recru pomáhá společnostem zefektivnit, zautomatizovat a centralizovat náborový proces. To může vést ke snížení nákladů, ke zlepšení rychlosti a přesnosti náborového procesu a ke zvýšení transparentnosti a komunikace mezi společností a uchazeči.

Další funkce systému Recru

Kromě výše uvedených funkcí nabízí systém Recru také řadu dalších funkcí, které mohou společnostem pomoci s náborem nových zaměstnanců. Mezi tyto funkce patří:

 • Aplikační rozhraní pro uchazeče

Recru nabízí aplikační rozhraní pro uchazeče, které jim umožňuje snadno a rychle zasílat životopisy a žádosti o zaměstnání.

 • Správa kritérií výběru

Recru umožňuje společnostem spravovat kritéria výběru pro jednotlivé pracovní pozice. To pomáhá společnostem zajistit, aby výběrové řízení bylo spravedlivé a objektivní.

 • Správa zdrojů uchazečů

Recru umožňuje společnostem spravovat zdroje uchazečů, jako jsou pracovní inzeráty, sociální média a osobní síť. To pomáhá společnostem najít nejvhodnější uchazeče pro danou pracovní pozici.

 • Správa statistik a reportů

Recru poskytuje společnostem přehledné statistiky a reporty o náborovém procesu. To pomáhá společnostem sledovat výkonnost náborového procesu a identifikovat oblasti, kde je třeba zlepšit.

Talent management

Řízení talentů Recru: jak Recru pomáhá společnostem s budováním talentové pipeline, získáváním talentů a řízením talentů

Řízení talentů je komplexní proces, který zahrnuje všechny aktivity, které organizace provádí s cílem přilákat, získat a udržet si talentované zaměstnance. V rámci řízení talentů se rozlišují tři hlavní oblasti:

 • Talent acquisition (získávání talentů) se zaměřuje na hledání a přilákání nových zaměstnanců.
 • Talent pipeline (talentová pipeline) je systém pro sledování a rozvoj potenciálních zaměstnanců.
 • Talent management (řízení talentů) se zaměřuje na rozvoj a udržení současných zaměstnanců.

Talentový management Recru je komplexní platforma, která společnostem pomáhá s těmito třemi oblastmi řízení talentů.

Talent pipeline Recru

Talentová pipeline je systém pro sledování a rozvoj potenciálních zaměstnanců. Talent pipeline Recru pomáhá společnostem vytvářet a udržovat si databázi potenciálních zaměstnanců, kteří splňují jejich požadavky. Platforma také poskytuje nástroje pro sledování a rozvoj těchto zaměstnanců.

Talent acquisition Recru

Talent acquisition Recru pomáhá společnostem najít a získat talentované zaměstnance. Platforma poskytuje nástroje pro vyhledávání a screening kandidátů, pro vedení pohovorů a pro vyhodnocování kandidátů.

Talentový management Recru

Talentový management Recru pomáhá společnostem rozvíjet a udržovat si současných zaměstnanců. Platforma poskytuje nástroje pro hodnocení zaměstnanců, pro plánování kariéry a pro rozvoj zaměstnanců.

Jak Talent pipeline Recru podporuje dlouhodobou strategii náboru?

Talentová pipeline je důležitou součástí dlouhodobé strategie náboru. Platforma Talent pipeline Recru pomáhá společnostem vytvářet a udržovat si databázi potenciálních zaměstnanců, kteří splňují jejich požadavky. To společnosti umožňuje rychle a efektivně najít vhodné kandidáty na otevřené pozice.

Co znamená "Talent acquisition Recru" a jak pomáhá firmám najít a získat talenty?

Talent acquisition Recru je komplexní platforma, která společnostem pomáhá najít a získat talentované zaměstnance. Platforma poskytuje nástroje pro vyhledávání a screening kandidátů, pro vedení pohovorů a pro vyhodnocování kandidátů.

Talent acquisition Recru pomáhá společnostem najít talenty následujícími způsoby:

 • Poskytuje nástroje pro vyhledávání kandidátů: platforma Talent acquisition Recru umožňuje společnostem vyhledávat kandidáty v různých zdrojích, včetně veřejných databází, sociálních sítí a inzerátů.
 • Poskytuje nástroje pro screening kandidátů: platforma Talent acquisition Recru umožňuje společnostem hodnotit kandidáty na základě jejich dovedností, zkušeností a dalších faktorů.
 • Poskytuje nástroje pro vedení pohovorů: platforma Talent acquisition Recru poskytuje společnostem šablony a nástroje pro vedení pohovorů.
 • Poskytuje nástroje pro vyhodnocování kandidátů: platforma Talent acquisition Recru umožňuje společnostem vyhodnocovat kandidáty na základě jejich výkonu v pohovorech.

Talent acquisition Recru pomáhá společnostem získat talenty následujícími způsoby:

 • Poskytuje nástroje pro personalizaci nabídek: platforma Talent acquisition Recru umožňuje společnostem personalizovat nabídky práce tak, aby byly atraktivní pro konkrétní kandidáty.
 • Poskytuje nástroje pro sledování kandidátů: platforma Talent acquisition Recru umožňuje společnostem sledovat kandidáty, kteří se nezajímají o jejich nabídky práce.

Talent acquisition Recru: Jak Recru pomáhá společnostem při získávání talentů?

Platforma Talent acquisition Recru pomáhá společnostem při získávání talentů následujícími způsoby:

 • Zjednodušuje a automatizuje proces náboru: platforma Talent acquisition Recru automatizuje mnoho úkolů spojených s náborem, což umožňuje společnostem šetřit čas a peníze.
 • Zlepšuje kvalitu výběru kandidátů: platforma Talent acquisition Recru poskytuje společnostem nástroje pro hodnocění kandidátů na základě jejich dovedností, zkušeností a dalších faktorů. 
 • Poskytuje nástroje pro identifikaci potenciálních zaměstnanců: platforma Talent pipeline Recru umožňuje společnostem identifikovat potenciální zaměstnance v různých zdrojích, včetně veřejných databází, sociálních sítí a inzerátů.
 • Poskytuje nástroje pro sledování potenciálních zaměstnanců: platforma Talent pipeline Recru umožňuje společnostem sledovat potenciální zaměstnance a budovat s nimi vztahy.
 • Poskytuje nástroje pro rozvoj potenciálních zaměstnanců: platforma Talent pipeline Recru umožňuje společnostem rozvíjet potenciální zaměstnance a připravovat je na budoucí pozice.

Talentový management Recru: Jak Recru pomáhá společnostem s řízením talentů?

Platforma Talentový management Recru pomáhá společnostem s řízením talentů následujícími způsoby:

 • Poskytuje nástroje pro hodnocení zaměstnanců: platforma Talentový management Recru umožňuje společnostem hodnocení zaměstnanců na základě jejich dovedností, zkušeností a dalších faktorů.
 • Poskytuje nástroje pro plánování kariéry: platforma Talentový management Recru umožňuje společnostem pomáhat zaměstnancům s plánováním jejich kariéry.
 • Poskytuje nástroje pro rozvoj zaměstnanců: platforma Talentový management Recru umožňuje společnostem pomáhat zaměstnancům s rozvojem jejich dovedností a znalostí.

Závěr

Platforma Recru je komplexní nástroj, který společnostem pomáhá s řízením talentů. Platforma poskytuje nástroje pro všechny tři oblasti řízení talentů: talentová pipeline, talent acquisition a talent management. Platforma Recru může společnostem pomoci zlepšit jejich proces náboru, zvýšit kvalitu jejich zaměstnanců a snížit jejich fluktuaci.

Klady a zápory platformy Recru

Klady:

 • Zjednodušuje a automatizuje proces náboru: platforma Recru automatizuje mnoho úkolů spojených s náborem, což umožňuje společnostem šetřit čas a peníze.
 • Zlepšuje kvalitu výběru kandidátů: platforma Recru poskytuje společnostem nástroje pro hodnocění kandidátů na základě jejich dovedností, zkušeností a dalších faktorů.
 • Zvyšuje šance na získání talentů: platforma Recru pomáhá společnostem zaujmout a získat talentované zaměstnance.
 • Podporuje rozvoj zaměstnanců: platforma Recru pomáhá společnostem rozvíjet jejich zaměstnance a připravovat je na budoucí pozice.

Zápory:

 • Cena: platforma Recru může být pro některé společnosti finančně náročná.
 • Komplexnost: platforma Recru je komplexní nástroj, který může být pro některé společnosti obtížné používat.
Náš náborový systém jenHunter je poskytován zdarma, zjistěte více.

Závěrečné hodnocení

Platforma Recru je výkonný nástroj, který může společnostem pomoci zlepšit jejich proces náboru a řízení talentů. Platforma je vhodná pro společnosti všech velikostí a z různých odvětví.

Technologie

Recru: HR technologie pro efektivní nábor

Recru je česká technologická společnost, která se zaměřuje na vývoj a poskytování HR technologií pro nábor. Její produkty a služby pomáhají firmám a organizacím všech velikostí najít a přilákat ty nejlepší kandidáty pro své volné pozice.

Co je Recru?

Recru je cloudová platforma, která nabízí širokou škálu náborových technologií. Mezi její produkty patří:

 • Recru Recruiting: kompletní řešení pro nábor, které zahrnuje nástroje pro publikování pozic, shromažďování životopisů, screening kandidátů, hodnocení a výběr.
 • Recru ATS: automatizovaný systém pro sledování kandidátů, který pomáhá personalistům a rekruterům s organizací a řízením náborového procesu.
 • Recru Assessments: testy a assessment centra pro měření dovedností a kompetencí kandidátů.
 • Recru Talent Pool: databáze kandidátů, která umožňuje firmám udržovat si kontakt s potenciálními zaměstnanci.

Jak funguje Recru?

Recru funguje tak, že propojuje firmy s kandidáty. Firmy mohou pomocí Recru publikovat své volné pozice, shromažďovat životopisy a screeningovat kandidáty. Kandidáti mohou prostřednictvím Recru hledat volné pozice, odesílat své životopisy a přihlašovat se na výběrová řízení.

Jaké jsou výhody Recru?

Recru nabízí řadu výhod, které mohou firmám pomoci s efektivním náborem. Mezi tyto výhody patří:

 • Zvýšená rychlost a efektivita: Recru automatizuje řadu úkolů spojených s náborem, což může výrazně ušetřit čas a peníze.
 • Zlepšená kvalita výběru: Recru poskytuje firmám nástroje pro měření dovedností a kompetencí kandidátů, což může pomoci vybrat ty nejlepší kandidáty pro danou pozici.
 • Zvýšená spokojenost kandidátů: Recru poskytuje kandidátům moderní a uživatelsky přívětivé prostředí, které může přispět ke zvýšení jejich spokojenosti s procesem výběru.

Nejnovější trendy v náborových technologiích Recru

Recru se neustále zaměřuje na rozvoj nových technologií a služeb, které pomáhají firmám s efektivním náborem. Mezi nejnovější trendy v náborových technologiích Recru patří:

 • Používání umělé inteligence a strojového učení: Recru využívá umělou inteligenci a strojové učení k automatizaci úkolů spojených s náborem, jako je screening kandidátů a výběr těch nejvhodnějších.
 • Personalizace náborového procesu: Recru umožňuje firmám personalizovat náborový proces tak, aby vyhovoval potřebám konkrétní pozice a kandidátů.
 • Zaměření na kandidátský zážitek: Recru se zaměřuje na to, aby kandidáti měli pozitivní zkušenost s náborovým procesem.

Jak se Recru liší od konkurence?

Recru se od konkurence liší v několika ohledech. Mezi tyto rozdíly patří:

 • Široká škála produktů a služeb: Recru nabízí širokou škálu produktů a služeb, které pokrývají celý náborový proces.
 • Zaměření na efektivní nábor: Recru se zaměřuje na to, aby pomohlo firmám s efektivním náborem, což znamená najít ty nejlepší kandidáty pro danou pozici za co nejnižší náklady.
 • Moderní a uživatelsky přívětivé prostředí: Recru poskytuje moderní a uživatelsky přívětivé prostředí, které je snadno použitelné jak pro firmy, tak pro kandidáty.

Závěr

Recru je komplexní HR technologie pro nábor, která pomáhá firmám všech velikostí najít a přilákat ty nejlepší kandidáty pro své volné pozice. Recru nabízí řadu výhod, které mohou firmám pomoci s efektivním náborem, včetně zvýšené rychlosti a efektivity, zlepšené kvality výběru a zvýšené spokojenosti kandidátů.

Výhody

Recru: aplikace a systém pro nábor a správu kandidátů

Recru je cloudová aplikace a systém pro nábor a správu kandidátů. Poskytuje komplexní řešení pro celý proces náboru, od publikování pozic až po výběr kandidátů.

Funkce a výhody aplikace Recru

Recru nabízí širokou škálu funkcí a výhod pro společnosti i kandidáty.

Pro společnosti

 • Publikace pozic: Recru umožňuje snadno a rychle publikovat pozice na různých platformách, včetně vlastních webových stránek, pracovních portálů a sociálních sítí.
 • Správa kandidátů: Recru poskytuje komplexní nástroje pro správu kandidátů, včetně životopisů, motivačních dopisů, testů a pohovorů.
 • Výběr kandidátů: Recru nabízí nástroje pro výběr kandidátů, včetně hodnocení, filtrování a oslovování.
 • Analytika: Recru poskytuje analytické nástroje pro sledování a vyhodnocování procesu náboru.

Pro kandidáty

 • Hledání práce: Recru umožňuje kandidátům snadno a rychle najít práci, která odpovídá jejich kvalifikaci a zájmům.
 • Přihlášení do pozic: Recru usnadňuje kandidátům přihlášení do pozic, včetně odesílání životopisů a motivačních dopisů.
 • Pohovory: Recru umožňuje kandidátům absolvovat pohovory online nebo osobně.

Výhody používání Recru

Recru nabízí řadu výhod pro společnosti i kandidáty.

Pro společnosti

 • Zrychlení procesu náboru: Recru může pomoci společnostem zrychlit proces náboru až o 50 %.
 • Snížení nákladů na nábor: Recru může pomoci společnostem snížit náklady na nábor až o 30 %.
 • Zlepšení kvality náboru: Recru může pomoci společnostem zlepšit kvalitu náboru tím, že jim poskytne přístup k širší škále kandidátů a nástrojům pro výběr.

Pro kandidáty

 • Snadnější nalezení práce: Recru může pomoci kandidátům snáze najít práci, která odpovídá jejich kvalifikaci a zájmům.
 • Zvýšení šance na získání práce: Recru může pomoci kandidátům zvýšit jejich šanci na získání práce tím, že jim poskytne přístup k více příležitostem a nástrojům pro přípravu na pohovory.

Recru ATS

Recru ATS je náborový systém, který je součástí aplikace Recru. Recru ATS poskytuje pokročilé funkce pro správu kandidátů, včetně hodnocení, filtrování a oslovování.

Výhody používání Recru ATS

Recru ATS nabízí řadu výhod pro společnosti, včetně:

 • Automatizace procesů: Recru ATS může automatizovat řadu procesů náboru, což může ušetřit společnosti čas a peníze.
 • Správná data: Recru ATS může pomoci společnostem získat správná data o kandidátech, což může usnadnit výběr.
 • Přehlednost: Recru ATS poskytuje společnostem přehled o procesu náboru, což může pomoci zlepšit efektivitu.

Závěr

Recru je komplexní řešení pro nábor a správu kandidátů. Poskytuje řadu funkcí a výhod pro společnosti i kandidáty.

Životopisy

Pokročilé nástroje a funkce pro analýzu životopisů

Životopis je jedním z nejdůležitějších dokumentů, které uchazeč o zaměstnání může předložit. Je to první věc, kterou personalista uvidí, a může mít zásadní vliv na to, zda bude uchazeč pozván na pohovor.

Existuje řada pokročilých nástrojů a funkcí, které mohou pomoci s analýzou životopisů. Tyto nástroje mohou pomoci personalistům identifikovat potenciální kandidáty, kteří jsou nejlépe kvalifikovaní pro danou pozici.

Některé z pokročilých nástrojů a funkcí pro analýzu životopisů zahrnují:

 • Automatickou analýzu: tyto nástroje mohou pomoci personalistům rychle a snadno zpracovat velké množství životopisů. Mohou také pomoci identifikovat kandidáty, kteří mají relevantní dovednosti a zkušenosti pro danou pozici.
 • Analýzu klíčových slov: tyto nástroje mohou pomoci personalistům identifikovat životopisy, které obsahují klíčová slova, která jsou relevantní pro danou pozici.
 • Shrnutí životopisu: tyto nástroje mohou pomoci personalistům rychle a snadno pochopit obsah životopisu.
 • Analýzu gramatiky a pravopisu: tyto nástroje mohou pomoci personalistům identifikovat životopisy, které obsahují gramatické nebo pravopisné chyby.

Recru podporuje nahrávání životopisů několika způsoby:

 • Online formulář: uchazeči mohou nahrát svůj životopis prostřednictvím online formuláře na webových stránkách Recru.
 • E-mail: uchazeči mohou poslat svůj životopis e-mailem na adresu Recru.
 • Sdílení souboru: uchazeči mohou sdílet svůj životopis pomocí služby pro sdílení souborů, jako je Dropbox nebo Google Drive.

Recru usnadňuje nahrávání životopisů následujícími způsoby:

 • Online formulář je jednoduchý a intuitivní k použití.
 • E-mailová adresa Recru je snadno zapamatovatelná.
 • Služby pro sdílení souborů jsou široce dostupné.

Funkce nahrávání životopisů Recru fungují následujícím způsobem:

 • Když uchazeč nahraje svůj životopis, Recru jej uloží do databáze.
 • Personalisté mohou vyhledávat životopisy podle klíčových slov, dovedností nebo zkušeností.
 • Pokud je uchazeč pozván na pohovor, personalista může přístup k jeho životopisu sdílet s dalšími členy týmu.

Závěr

Pokročilejší nástroje a funkce pro analýzu životopisů mohou být cenným pomocníkem pro personalisty. Tyto nástroje mohou pomoci personalistům rychle a snadno identifikovat potenciální kandidáty, kteří jsou nejlépe kvalifikovaní pro danou pozici. Recru podporuje nahrávání životopisů několika způsoby a usnadňuje to pomocí online formuláře, e-mailu nebo sdílení souboru.

 

Publikováno 3. listopadu 2023

Autor: Michaela Bednářová
Metodik pro pracovní portál JenPráce.cz

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Jak správně změnit délku pracovní doby

Jak správně změnit délku pracovní doby

Potřebujete zaměstnanci změnit pracovní dobu? Pokud je pracovní doba součástí pracovní smlouvy, potřebujete souhlas dotčeného zaměstnance. Je-li pracovní doba určena vnitřní směrnicí, můžete délku pracovní doby změnit. Pojďte se s námi na jednotlivé…
Doporučující dopis od zaměstnavatele

Doporučující dopis od zaměstnavatele

Doporučující dopis do zaměstnání může být klíčový při rozhodování vašeho nového zaměstnavatele. Z dopisu zjistí, jaké jsou vaše silné stránky, na jakých projektech jste pracovali, jak jste zapadli do současného týmu a mnohem více.
Výhody a nevýhody sdíleného pracovního místa

Výhody a nevýhody sdíleného pracovního místa

Víte, že novela zákoníku práce přinesla sdílené pracovní místo? Sdílení pracovního místa znamená, že minimálně dva zaměstnanci se střídají na stejném pracovním místě a dohromady svými částečnými úvazky pokryjí pracovní úvazek celý. Představíme vám…
Vaše práva při zrušení dovolené zaměstnavatelem

Vaše práva při zrušení dovolené zaměstnavatelem

Zaměstnavatel určuje čerpání dovolené svých zaměstnanců. Zjistěte, kdy může zaměstnavatel zrušit dovolenou, i tu, kterou již máte zaplacenou, nebo vás v průběhu dovolené z ní odvolat zpět do práce. Ukážeme vám, co všechno následně zaměstnavatel musí…
Co dělat, když vám zaměstnavatel nezaplatil

Co dělat, když vám zaměstnavatel nezaplatil

Poradíme vám, co dělat, když zaměstnavatel neplatí mzdu a co dělat, když zaměstnavatel neplatí sociální a zdravotní pojištění. Nevyplacená nemocenská? I s tím vám poradíme. Dozvíte se také, jak správně podat stížnost na zaměstnavatele.
Půjčka zaměstnanci jako benefit společnosti

Půjčka zaměstnanci jako benefit společnosti

Zvažujete nový benefit pro své zaměstnance? Co například půjčka pro zaměstnance! Zjistěte, jaké typy půjček můžete zaměstnancům poskytnout, jaké jsou daňové dopady jednotlivých typů půjček.
Jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele

Jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele

Poradíme vám, jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele, který vám například nevyplácí vaši mzdu nebo odstupné. Máte dvě možnosti, jak své peníze získat zpět. V článku najdete i vzor insolvenčního návrhu.
Proč mít připravenou pracovní náplň + VZOR

Proč mít připravenou pracovní náplň + VZOR

Pracovní náplň, se kterou zaměstnance prokazatelně seznámíte, vám pomůže s určením konkrétních povinností, které má zaměstnanec zastávat. Poradíme, kdo pracovní náplň připravuje, v jakých případech ji může zaměstnavatel změnit či doplnit. Získáte…
Dvě zaměstnání současně - daně, nemocenská

Dvě zaměstnání současně - daně, nemocenská

Chcete si přivydělat a máte dvě zaměstnání? Můžete mít ke své pracovní smlouvě uzavřenou dohodu u svého stávajícího zaměstnavatele, pokud práce na dohodu bude jiná než ta, kterou děláte na základě pracovní smlouvy. Nebo můžete mít zaměstnavatele dva…
Co dělat, když zaměstnanec nepřišel do práce

Co dělat, když zaměstnanec nepřišel do práce

Zjistěte, kdy je absence zaměstnance považována za neomluvenou, jak správně má zaměstnanec svou nepřítomnost v práci omlouvat a jaké kroky zaměstnavatel může uskutečnit.
Ideální práce při rodičovské dovolené

Ideální práce při rodičovské dovolené

Zjistěte, jaký můžete mít přivýdělek na rodičovské dovolené, aniž byste ztratili nárok na rodičovský příspěvek. Pomůžeme vám rozhodnout se, jestli je lepší dohoda nebo OSVČ. O rodičovský příspěvek při zaměstnání nemůžete přijít, pokud splníte…
Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Výstupní list ze zaměstnání nepatří mezi povinné dokumenty, ale pro ochranu zaměstnavatele i zaměstnance jej doporučujeme připravit pro každého zaměstnance, kterému končí pracovní poměr ve vaší společnosti. Ukážeme vám, jak vypadá výstupní list ze…

Podívejte se i na naše pracovní nabídky:

 • Ostrava
 • Traťová strojní společnost, a.s.
 • 30 000 – 40 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 21. února
 • Slušovice
 • TNS SERVIS s.r.o.
 • 25 000 – 29 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 28. března
 • Jihlava
 • CORNET K.D. spol. s r.o.
 • od 21 300 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 3. dubna
 • Cheb
 • Volodymyr Myhalko
 • od 21 300 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 6. dubna
 • Nový Jičín
 • Domov Duha, příspěvková organizace
 • 29 000 – 37 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 28. března
 • Jesenice, Praha-západ
 • J.L.T. - stavební společnost, spol. s r…
 • 20 000 – 30 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 12. dubna
 • Liptál
 • EL TORO, s.r.o.
 • 25 000 – 28 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 29. února
 • Sušice, Klatovy
 • Střední odborná škola a Střední odborné…
 • 32 820 – 42 780 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 27. února
 • Boskovice
 • ŠORINVEST s.r.o.
 • od 21 300 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 9. února
 • Ledvice
 • Jaroslav Štádlík
 • 21 300 – 25 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 26. března
 • Rumburk
 • SaM silnice a mosty Děčín a.s.
 • od 30 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 4. března
 • Zruč nad Sázavou
 • Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou
 • od 32 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 7. února
 • Česká Skalice
 • Quang Thanh Nguyen
 • od 21 300 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 11. dubna

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena