Znáte rozdíly mezi evidencí docházky a pracovní doby?

Ukážeme si rozdíly mezi evidencí pracovní doby a evidencí docházky. Víte, která z nich je pro vás ze zákona povinná, a co vše musí obsahovat? Podíváme se na možnosti, které máte při evidenci docházky.

Evidence docházky a evidence pracovní doby

Pojmy evidence pracovní doby a evidence docházky se často zaměňují. 

Evidence pracovní doby označuje skutečně odpracovanou dobu, jedná se o evidenci doby strávené prací. U evidence pracovní doby musí zaměstnavatel evidovat pracovní dobu, práci přesčas, noční práci, aktivní část pracovní pohotovosti a i její neaktivní část.  

Vedle toho evidence docházky zaměstnanců označuje dobu, během které se zaměstnanec zdržuje na pracovišti, popřípadě v objektu zaměstnavatele, jedná se o příchody a odchody zaměstnance. 

Nejprve se podíváme na evidenci pracovní doby, jejíž evidence je povinná ze zákona, a následně na evidenci docházky a možnosti, jak docházku můžete evidovat. 

Aktuální nabídka práce

Evidence pracovní doby

Za účelem kontroly dodržování limitů pracovní doby, minimálních dob odpočinku, maximálních limitů práce přesčas a podobně zákoník práce stanovuje povinnost zaměstnavatele vést evidenci pracovní doby.  

Evidence pracovní doby tak musí být přehledná a průkazná. Tato evidence slouží především ke zpracování mezd, a proto ji musíte archivovat. 

Do evidence pracovní doby je nutné zahrnout: 

  • pracovní dobu zaměstnance – začátek a konec časového úseku, ve kterém zaměstnanec vykonával práci v rámci rozvrhu pracovní doby;
  • práci přesčas – začátek a konec práce vykonávané přesčas, aby se odlišila od rozvrhované pracovní doby;
  • práci v noci – jaký časový úsek pracovní doby zaměstnance je zároveň noční prací. Práce v noci je práce vykonávaná v čase mezi 22:00 a 6:00;
  • pracovní pohotovost – doba, kdy zaměstnanec sice nepracuje, ale je mimo pracoviště připraven k výkonu práce pro svého zaměstnavatele. Zaměstnavatel musí evidovat dobu odpracovanou v rámci pracovní pohotovosti a dobu, kdy zaměstnanec pohotovost držel, ale činnost nevykonával. 

Evidovat naproti tomu není třeba přestávky v práci na jídlo a oddech, bezpečnostní přestávky a doby odpočinku. Pokud to váš systém umožňuje, doporučuje se evidovat i tyto, protože v případě kontroly ze strany inspekce práce je zaměstnavatel povinen doložit, že tyto přestávky a doby odpočinku zaměstnancům řádně poskytl. Evidence pracovní doby patří mezi nejčastěji kontrolované oblasti ze strany inspektorátu práce. 

Zaměstnavatel při evidenci pracovní doby musí zohlednit zákonem daný minimální rozsah, skutečnost a správnost dat, přehlednost a průkaznost. Je důležité, jakou formu evidence pracovní doby zvolíte, aby splňovala zákonné požadavky.

Evidence docházky

Na rozdíl od evidence pracovní doby není evidence docházky povinná. Slouží pro interní účely, a to zejména z bezpečnostních důvodů, abyste jako zaměstnavatelé věděli, jaké zaměstnance máte ve svých prostorách. 

Data z evidence docházky budou přesahovat pracovní dobu zaměstnance. Platí, že evidence pracovní doby, evidence docházky a plánování směn spolu úzce souvisejí, avšak pouze data z evidence pracovní doby mohou zaměstnavateli sloužit jako podklad pro mzdovou účtárnu.  

Povinnost evidence docházky zákoník práce neurčuje

Možnosti evidence docházky 

Docházka zaměstnanců může být evidována různými způsoby, zákoník práce neuvádí, jakou podobu má evidence mít. 

V menších společnostech je stále evidence docházky v Excelu, může být zvolena evidence docházky formulářem, který bude vaší společnosti vyhovovat. 

Podívejte se, jak může vypadat evidence docházky, vzor je připravený v editovatelné podobě.

Ve středně velkých a velkých společnostech se využívá elektronická evidence docházky. Výjimkou v dnešní době nejsou ani biometrické identifikace zaměstnance.

 

Publikováno 5. prosince 2022

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Znáte rozdíly mezi evidencí docházky a pracovní doby?

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Dozvíte se, co to je pracovní oděv, kdy jej zaměstnavatel zaměstnanci plně hradí a jaké jsou základní povinnosti zaměstnavatele. Zjistíte, kdy a kdo má nárok na pracovní oděv a také na pracovní obuv.
Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Povíme vám vše k tématu “pracovní smlouva na dobu určitou a prodloužení”. Zjistíte, jaké máte možnosti, když se blíží konec vašeho pracovního poměru, kolikrát může zaměstnavatel využít možnost opakovaného prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou…
TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

Seznamte se s naším výběrem TOP 10 podcastů zaměřených na lidské zdroje. Ať už jste v oboru HR dlouholetým profesionálem nebo jen hledáte aktuální informace a trendy, tyto podcasty vám nabídnou širokou škálu témat a poznatků. Získejte přehled o tom…
Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář (ČTK), stojící jako maják nezávislého zpravodajství, je veřejnoprávní zpravodajská agentura v České republice. Tento článek vás provede jejím unikátním obchodním modelem, který nepotřebuje státní dotace, a objasní, jak ČTK…
Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Pokud potřebujete sdílet pracovní témata s veřejností, jako jsou zajímavá data nebo stížnosti na bezpráví, je dobré mít kontakty na přední profesní novinářské organizace. Ty vám mohou pomoci získat pozornost pro vaše záležitosti. V našem článku…
Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Specifickou interní směrnicí zaměstnavatele je pracovní řád, který zaměstnancům upřesňuje jejich povinnosti. Každá společnost by měla mít svůj pracovní řád, se kterým všechny své zaměstnance seznámí. Proto jsme pro vás připravili kompletní pracovní…
Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Státní úřad inspekce práce provádí pravidelné plánované kontroly i kontroly na základě podnětů od zaměstnanců, aby zjistil, jaký je skutečný stav v prověřované oblasti, a v případě zjištění nějakého pochybení má pravomoc nařídit zaměstnavateli…
Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Znáte základní povinnosti zaměstnavatele? Ukážeme vám, co je povinností vašeho zaměstnavatele před zahájením vašeho pracovního poměru, v průběhu a při skončení pracovního poměru.
Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Dozvíte se, z jakých důvodů je možné převést dovolenou do dalšího roku, v jakém rozsahu a kdy nejpozději je nutné ji zaměstnanci nařídit, jinak si její čerpání zaměstnanec určí sám. Ukážeme vám, jak na nařízení dovolené ze strany zaměstnavatele a…
Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Zjistila jste, že jste těhotná, a nevíte, kdy a jak tuto skutečnost oznámit v práci? Nebojte se, se vším vám pomůžeme! Dozvíte se, kdy oznámit těhotenství v zaměstnání, jak v práci oznámit těhotenství a také jaké jsou povinnosti vašeho…
Nezdražujeme a z vysoké kvality služeb neuhneme

Nezdražujeme a z vysoké kvality služeb neuhneme

V době, kdy ostatní firmy v oboru od ledna 2024 zdražují, pracovní portál JenPráce.cz jde proti proudu a drží svoje ceny nízko. Díky inovativním technikám vedoucím k vnitřním úsporám a rychle rostoucímu počtu klientů, nemusí k zvýšení cen přistoupit…
Top 20 ATS systémů, které hýbou HR

Top 20 ATS systémů, které hýbou HR

Systémů pro podporu náborů, takzvaných ATS (anglická zkratka “Applicant Tracking System”), či jim podobných, najdete na současném trhu nepřeberné množství. Všechny tyto softwary spojuje společný cíl - vylepšit administrativní a náborové procesy ve…

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena