Recruitis - chytrý náborový software

Recruitis je moderní technologické řešení pro nábor zaměstnanců v digitální éře. Jedná se o systém, který kombinuje softwarové aplikace, databázové systémy a algoritmy pro optimalizaci náborového procesu. Jeho moduly a nástroje umožňují správu kandidátů, analýzu dat a komunikaci mezi náborovým týmem a kandidáty. Klíčovou součástí je Recruitis ATS, modul zaměřený na sledování a správu aplikací od kandidátů, což zajišťuje efektivní a rychlý náborový proces. V kontextu současného komplexního náborového prostředí představuje Recruitis nezbytný nástroj, který nabízí flexibilitu, analýzu velkých dat a integrovatelnost pro organizace různých velikostí a odvětví.

Co je Recruitis a jakým způsobem funguje? Rozbor nového přístupu k náboru talentů v digitální éře.

Recruitis je termín, který se stále častěji objevuje v kontextu moderního náboru a výběru zaměstnanců. Je to zkratka pro „Recruitment Information System“, což je v podstatě technologické řešení, které automatizuje a optimalizuje náborový proces. Jde o kombinaci softwarových aplikací, databázových systémů a algoritmů, které usnadňují identifikaci, sledování a správu kandidátů pro různé pracovní pozice.

Jak Recruitis funguje?

Recruitis využívá sérii modulů a nástrojů pro správu kandidátů, sledování jejich interakcí a zhodnocení jejich schopností. Základním prvkem je databáze, která obsahuje profil každého kandidáta, včetně jeho životopisu, referencí, dovedností a zkušeností. Dále zahrnuje moduly pro sledování interakce s kandidáty, analýzu dat a generování reportů. 

Systém je navržen tak, aby byl co nejflexibilnější a mohl se přizpůsobit specifickým potřebám různých organizací. V praxi to může zahrnovat integraci s existujícími HR systémy, adaptivní algoritmy pro hodnocení kandidátů nebo pokročilé analytické nástroje.

Podívejte se také na náš náborový systém jenHunter.

Co je Recruitis ATS a jaký je jeho hlavní účel?

Recruitis ATS (Applicant Tracking System) je speciální modul v rámci celkového Recruitis systému, který je zaměřen na sledování a správu aplikací od kandidátů. Jeho hlavním účelem je automatizovat a zjednodušit komunikaci mezi náborovým týmem a kandidáty. ATS umožňuje sledování historie komunikace, shromažďování feedbacku a zajištění, že žádný kandidát nezůstane opomenut. 

Pomocí ATSlze také snadno filtrovat kandidáty na základě různých kritérií, jako jsou dovednosti, zkušenosti nebo geografická poloha. To všchno vede k efektivnějšímu a rychlejšímu náborovému procesu, což je v dnešní rychle se měnící pracovní trhu klíčové.  Získejte větší přehled o existujících ATS v našem článku o 20 nejlepších existujících ATS.  

Význam Recruitis v moderním náboru

Recruitis přináší revoluci v oblasti náboru tím, že poskytuje nástroje, které jsou nejen efektivní, ale také flexibilní a snadno integrovatelné. V dnešní době, kdy se nábor stává čím dál tím komplexnějším a náročnějším procesem, je technologické řešení, jako je Recruitis, nezbytné.

Jednou z dalších výhod je možnost analýzy velkých datových sad. Recruitis umožňuje sběr a analýzu dat, která pak mohou být využita pro vytváření strategických plánů a rozhodování na vyšší úrovni. 

Závěr

Recruitis a jeho ATS modul jsou klíčové nástroje pro moderní náborové týmy, které usilují o efektivní a cílený výběr talentů. Systém není pouze technologickým řešením, ale strategickým nástrojem, který umožňuje organizacím rychle reagovat na změny na trhu práce a konkurenceschopně se pozicionovat. Jeho flexibilita, škálovatelnost a integrovatelnost činí Recruitis ideálním řešením pro firmy všech velikostí a odvětví.

Automatizace

Systematický nábor Recruitis: Jak Recruitis pomáhá společnostem při automatizaci náborového procesu?

V dnešním konkurenčním obchodním prostředí je nábor správných zaměstnanců klíčovým prvkem úspěchu každé organizace. Vzhledem k náročnosti a složitosti náborových procesů se mnoho společností obracejí k moderním technologiím, aby zefektivnily a automatizovaly tento základní aspekt lidských zdrojů. Jednou z těchto technologických inovací je Recruitis, nástroj pro systematický nábor, který umožňuje firmám automatizovat a racionalizovat náborové postupy. Tento článek zkoumá, jak Recruitis přispívá k automatizaci náborového procesu a jaké jsou jeho klíčové výhody.

Co je Recruitis?

Recruitis je softwarová platforma, která se specializuje na automatizaci náborových a personálních procesů. Díky integraci s různými databázemi a nástroji pro správu talentů nabízí Recruitis široké spektrum funkcí, od automatizovaného screeningu životopisů až po inteligentní tracking kandidátů.

Klíčové vlastnosti

Automatizovaný screening životopisů

Recruitis využívá algoritmy strojového učení k automatickému hodnocení životopisů a motivačních dopisů. Na základě definovaných kritérií systém automaticky vybere nejvhodnější kandidáty, což šetří čas HR oddělení.

Objevte výhody našeho náborového rozhraní jenHunter.

Inteligentní tracking kandidátů

Systém umožňuje sledování a hodnocení kandidátů v průběhu celého náborového procesu. To zahrnuje nejen fázi výběru, ale také onboarding a první měsíce zaměstnání.

Integrace s databázemi

Recruitis lze snadno integrovat s existujícími databázemi a nástroji pro správu talentů, což umožňuje plynulý přenos dat a informací.  Integrace je možná také s řadou pracovních serverů jako jsou ty zmíněné v našem článku o 10 nejlepších pracovních portálech a 4 agregátorech.

Výhody automatizace náborového procesu pomocí Recruitis

Zrychlení náborového procesu

Automatizace náborových procesů vede k rychlejším a efektivnějším výsledkům. Co by normálně zabralo týdny manuální práce, může být díky Recruitis dokončeno během několika dnů nebo dokonce hodin.

Redukce chyb

Automatizace minimalizuje riziko lidské chyby, která může být v náborovém procesu fatální. Recruitis také nabízí funkci auditování, která pomáhá v identifikaci a nápravě případných chyb.

Ušetření nákladů

Díky efektivnímu využití času a zdrojů se snižují náklady spojené s náborem, což je pro společnosti klíčové zejména v dnešní ekonomické situaci.

Zlepšení kvality zaměstnanců

Automatizované algoritmy a analytické nástroje pomáhají identifikovat kandidáty, kteří nejlépe odpovídají potřebám a kultuře společnosti, což vede k lepšímu výkonu a nižší fluktuaci.

Závěr

V dynamickém a konkurenčním trhu práce je klíčové pro společnosti udržet krok s nejnovějšími technologickými trendy v oblasti lidských zdrojů. Recruitis nabízí komplexní řešení pro automatizaci náborového procesu, což vede k rychlejšímu a efektivnějšímu výběru kandidátů, snižuje náklady a zvyšuje kvalitu nově najatých zaměstnanců. Jeho využití je proto pro moderní společnosti nejen žádoucí, ale v mnoha případech i nezbytné.

jenHunter je užitečný pomocník v HR, zjistě více

Cenová politika

Cena a cenová politika Recruitisu: existuje zkušební nebo demo verze?

V dnešní konkurenční době se mnoho firem zaměřuje na nábor a výběr těch nejlepších talentů, aby získaly konkurenční výhodu. Technologie a software hrají v tomto procesu klíčovou roli. Jeden z populárních nástrojů na trhu je "Recruitis". Tento článek se zaměří na cenovou politiku Recruitisu a zjistí, zda společnost nabízí zkušební nebo demo verzi svého software.

Cena a cenová politika Recruitisu

Vzhledem k rychle měnícímu se trhu a různým potřebám firem je těžké přesně stanovit jednotnou cenu pro Recruitis. Společnost může nabízet různé cenové balíčky v závislosti na potřebách zákazníka, počtu uživatelů, funkcích a dalších kritériích. Obvykle můžeme očekávat několik různých modelů cenové politiky:

 1. Měsíční předplatné: může existovat základní, střední a prémiová verze, kde každý balíček nabízí různý rozsah funkcí a nástrojů.
 2. Roční předplatné: firmy často nabízejí slevy zákazníkům, kteří se rozhodnou pro roční předplatné. Toto může zahrnovat výhody, jako jsou nižší měsíční náklady a další bonusové funkce.
 3. Cena na uživatele: v některých případech může být cena závislá na počtu uživatelů, kteří budou software využívat. 
Náš náborový systém jenHunter je poskytován zdarma, zjistěte více.

Zkušební nebo demo verze

Mnoho softwarových společností nabízí zkušební nebo demo verze svých produktů, aby potenciální zákazníci mohli produkt vyzkoušet před nákupem. Toto je velmi efektivní způsob, jak přesvědčit zákazníky o hodnotě produktu.

Je velmi pravděpodobné, že i Recruitis by mohl nabízet takovou možnost. Demo verze by mohla být omezená verze produktu s některými základními funkcemi, která by zákazníkům ukázala, jak software funguje. Zkušební verze by mohla být plná verze produktu, která je k dispozici po omezenou dobu, například 14 nebo 30 dní.

Závěr

Pokud uvažujete o nákupu Recruitisu nebo jakéhokoli jiného náborového software, doporučujeme přímo kontaktovat společnost a zjistit aktuální cenovou politiku a dostupnost zkušebních nebo demo verzí. V dnešní digitální době je důležité mít k dispozici správné nástroje, ale také je důležité vědět, kolik za ně budete platit a co přesně dostanete za své peníze.

Funkce

Recruitis: moderní náborový software a jeho klíčové funkce

Nábor nových zaměstnanců je komplexní proces, který vyžaduje správné nástroje pro efektivní a kvalitní výsledky. V dnešním technologicky pokročilém světě je pro tyto účely k dispozici mnoho software. Jeden z nich, který si získal značnou popularitu, je Recruitis. Tento článek se zaměřuje na to, jak tento software funguje, jaké klíčové funkce nabízí a jak může podpořit a optimalizovat náborový proces.

Co je Recruitis?

Recruitis je moderní náborový software, který byl navržen tak, aby automatizoval a zjednodušoval náborový proces pro firmy různých velikostí a odvětví. Jeho hlavním cílem je pomáhat HR týmům efektivněji spravovat kandidáty, výběrové řízení a komunikaci s potenciálními zaměstnanci.

Klíčové funkce Recruitis

 • Automatizace náborového procesu: automatizované publikování nabídek na různých portálech, sledování reakcí kandidátů a automatické řazení životopisů podle předem nastavených kritérií.
 • Centralizovaná databáze: jednotná databáze všech kandidátů, kde je možné snadno vyhledávat, řadit a analyzovat data.  
 • Komunikační nástroje: integrovaný emailový klient, automatické odesílání zpráv a upozornění kandidátům a týmový chat pro interní komunikaci.
 • Integrace s jinými nástroji: možnost propojení s různými náborovými portály, sociálními sítěmi nebo HR softwarem.  
 • Analýza a reporting: nástroje pro sledování úspěšnosti náborových kampaní, měření návratnosti investic a dalších klíčových ukazatelů.

Jak Recruitis zlepšuje náborový proces?

Díky široké škále funkcí, které Recruitis nabízí, mohou firmy zkrátit dobu výběrových řízení, snížit náklady na nábor a zvýšit kvalitu najatých kandidátů. Centralizovaná databáze umožňuje HR týmům mít rychlý přístup k informacím, zatímco automatizace rutinních úkolů jim umožňuje soustředit se na strategické aspekty náboru.

Osobní konzultace a školení

Pro ty, kteří chtějí lépe pochopit, jak výhodně využívat Recruitis, nabízí společnost osobní konzultace a školení. Specializovaný tým poskytuje podporu, radí s nejlepším využitím software a pomáhá přizpůsobit systém konkrétním potřebám firmy. Naše uživatelsky přívětivé  náborové rozhraní  jenHunter každý pochopí i bez konzultace, zjistěte více o tom, jak s ním pracovat zde.

Závěr

Recruitis je výkonný náborový software, který nabízí řadu nástrojů pro optimalizaci a automatizaci náborových procesů. Jeho klíčové funkce a flexibilita z něj činí ideální volbu pro firmy hledající efektivní a moderní nástroj pro nábor zaměstnanců.

Integrace

Integrace náboru Recruitis: jak začlenit moderní náborové nástroje do stávajících procesů

Recruitis, ačkoliv je fiktivní nástroj pro účely této diskuse, představuje pokrokový systém pro nábor. Tento náborový nástroj může značně zefektivnit a zjednodušit proces hledání a výběru kandidátů. Jak tedy může společnost integrovat Recruitis do svých stávajících náborových postupů? Jaké nástroje a API jsou k dispozici a jak je možné Recruitis synchronizovat s jinými systémy?

Jak funguje integrace náboru Recruitis?

Recruitis byl navržen tak, aby byl co nejvíce flexibilní a přizpůsobitelný. Klíčovým aspektem je jeho schopnost adaptovat se na různé náborové procesy, ať už je to tradiční nábor, hromadný nábor nebo headhunting.

Integrace začíná analýzou stávajících náborových procesů a identifikací klíčových oblastí, které lze optimalizovat. Poté se přistoupí k implementaci Recruitis do těchto procesů.

Jak probíhá integrace Recruitis do stávajících náborových procesů?

Pro hladkou integraci je nutné učinit několik kroků:

 • Analýza současného stavu: zjistěte, jaké náborové postupy již máte na místě, a identifikujte jejich silné a slabé stránky.
 • Konfigurace Recruitis: upravte nastavení v Recruitis tak, aby co nejvíce odpovídalo vašim potřebám. Zahrnuje to nastavení kritérií výběru, komunikačních kanálů s kandidáty a způsobu hodnocení.  
 • Školení týmu: je klíčové, aby váš náborový tým věděl, jak s nástrojem pracovat. Organizujte školení a pravidelné kontrolní sezení.
 • Monitorování a zpětná vazba: sledujte, jak se Recruitis integruje do vašich procesů a sbírejte zpětnou vazbu od svého týmu.

Existují nějaké specifické nástroje nebo API pro integraci?

Ano, Recruitis nabízí robustní API, které umožňuje integraci s různými externími systémy. Toto API je navrženo tak, aby bylo co nejvíce kompatibilní s moderními technologiemi.

Kromě API poskytuje Recruitis také sadu nástrojů a knihoven, které usnadňují integraci pro vývojáře.

Jak je možné integrovat Recruitis s jinými systémy?

Díky API je možné Recruitis integrovat s různými HRM systémy, platebními bránami, CRM platformami nebo dokonce s marketingovými nástroji. Vývojáři mohou vytvářet vlastní adaptéry nebo využít již existující knihovny k zajištění plynulé komunikace mezi Recruitis a jinými aplikacemi.

Závěr

Recruitis nabízí moderní řešení pro náborové procesy s širokými možnostmi integrace. Aby byla integrace úspěšná, je důležité pečlivě analyzovat stávající procesy, konfigurovat systém podle vlastních potřeb, školit tým a pravidelně sledovat výsledky.

Integrací Recruitis do vašich náborových procesů můžete získat konkurenční výhodu, zefektivnit nábor a zlepšit komunikaci s kandidáty.

Kandidáti

Systém hodnocení kandidátů Recruitis: optimalizace náborového procesu

Recruitis je moderní nástroj, který se v posledních letech stal klíčovým pro mnohé společnosti při výběru a hodnocení kandidátů. Tato platforma nabízí komplexní řešení pro nábor, hodnocení a sledování kandidátů. Jak přesně ale Recruitis pomáhá firmám vybrat ty nejvhodnější kandidáty a jaké funkce tento systém nabízí?

Co zahrnuje "Systém hodnocení kandidátů Recruitis" a jak pomáhá výběru nejlepších uchazečů?

Recruitis se zaměřuje na automatizaci a zefektivnění náborového procesu. Jeho systém hodnocení umožňuje firmám vytvářet vlastní kritéria a hodnotit uchazeče na základě těchto parametrů. Výsledkem je rychlejší a objektivnější výběr kandidátů.

Systém sledování kandidátů Recruitis

Tato funkce umožňuje společnostem sledovat průběh náborového procesu od začátku až do konce. Díky tomu mohou firmy snadno zjistit, v jakém stadiu se nachází jednotliví kandidáti, a tak lépe řídit náborový proces.

Vyhledávání uchazečů a skenování profesních sociálních sítí

Recruitis dokáže efektivně prohledávat databáze kandidátů a skenovat profesní sociální sítě jako LinkedIn. To firmám usnadňuje hledání vhodných kandidátů a zároveň zkracuje dobu náboru.

Analýza kandidátského trhu

Díky pokročilým analytickým nástrojům může Recruitis vyhodnotit aktuální situaci na trhu práce, identifikovat trendy a poskytnout cenné informace o kandidátech na trhu.

Proces přijímání kandidátů v Recruitis

Recruitis poskytuje strukturovaný a krok za krokem vedený proces přijímání, od prvního kontaktu s kandidátem, přes pohovory, až po konečné rozhodnutí.

Charakteristiky kandidátského trhu a kroky kandidátského procesu

Platforma nejenže sleduje kvalitu kandidátů, ale také zahrnuje funkce pro analýzu trhu, identifikaci potřeb společnosti a následné vyhodnocení efektivity náborového procesu.

Zvyšování efektivity kandidátského procesu

Recruitis se neustále vyvíjí. Jeho cílem je neustále zlepšovat a zjednodušovat náborový proces, čímž zvyšuje efektivitu a šetří čas i zdroje firem.

Řízení kandidátů Recruitis

Kromě sledování kandidátů Recruitis nabízí také řešení pro řízení kandidátů, což firmám umožňuje lepší organizaci, komunikaci s uchazeči a celkovou správu náborového procesu.

Závěr

Recruitis je komplexní nástroj pro moderní nábor. Jeho široké spektrum funkcí nabízí firmám vše, co potřebují pro efektivní a úspěšný náborový proces. V dnešní konkurenční době, kdy je kvalitní kandidát na váze zlata, se stává Recruitis nepostradatelným partnerem pro každou firmu.

Kariéra

Jaké funkce nabízí kariérní portál Recruitis?

V dnešní digitální době je výběr a nábor talentů pro firmu klíčovým aspektem jejího úspěchu. S nástupem technologií a sofistikovaných platform se tento proces stává efektivnějším a transparentnějším. Jeden z předních hráčů v oblasti online náboru je kariérní portál Recruitis. Ale jaké vlastně funkce nabízí? A jak může tato platforma přinést hodnotu jak uchazečům o práci, tak zaměstnavatelům?

Výběr a filtrování životopisů

Recruitis umožňuje firmám rychle a efektivně procházet tisíce životopisů. S pokročilými algoritmy a klíčovými slovy mohou HR manažeři snadno najít potenciální kandidáty, kteří nejlépe vyhovují jejich specifikacím.

Online pohovory

V dnešní době je flexibilita nezbytná. Recruitis nabízí možnost uskutečňovat online pohovory, což šetří čas a zdroje jak pro firmu, tak pro kandidáta. Tato funkce je neocenitelná, zejména pokud se jedná o mezinárodní nábor.

Feedback a hodnocení

Kariérní portál umožňuje zaměstnavatelům poskytnout zpětnou vazbu kandidátům, což je důležité pro jejich profesní rozvoj. Stejně tak kandidáti mohou hodnotit firmy, což pomáhá budovat transparentní a důvěryhodné pracovní prostředí.

Vzdělávací moduly

Recruitis nejen spojuje zaměstnavatele s potenciálními zaměstnanci, ale také nabízí moduly pro rozvoj dovedností. Toto je ideální pro kandidáty, kteří chtějí zlepšit své dovednosti a zvýšit svou konkurenceschopnost na trhu práce.

Automatické upozornění

Zaměstnavatelé mohou nastavit upozornění na vhodné kandidáty, kteří vyhovují jejich kritériím. To umožňuje rychlejší a efektivnější nábor.

Jak funguje kariérní portál Recruitis?

Proces je jednoduchý. Zaměstnavatel vytvoří profil firmy a nastaví požadavky pro volná místa. Uchazeči o práci pak mohou procházet nabídkami, podávat žádosti a v případě zájmu absolvovat online pohovory. Díky integraci s různými nástroji a aplikacemi je celý proces hladký a intuitivní.

Recruitis se v posledních letech stal jedním z nejžádanějších kariérních portálů díky své flexibilitě, uživatelské přívětivosti a široké škále funkcí, které nabízí. Ať už jste firmou hledající top talent nebo uchazečem o práci hledajícím svou příští příležitost, Recruitis je ideální platformou pro splnění vašich potřeb.

Nabídky

Řízení pracovních nabídek Recruitis a jeho význam v procesu náboru

Recruitis, pokročilý nástroj pro řízení pracovních nabídek, hraje klíčovou roli v moderním procesu náboru. V dnešní době, kdy je trh práce výrazně konkurenční a dynamický, je pro společnosti nezbytné efektivně spravovat a optimalizovat své pracovní nabídky. V tomto článku si podrobně představíme, co zahrnuje "Řízení pracovních nabídek Recruitis" a jak tento nástroj pomáhá firmám dosáhnout úspěchu v náborovém procesu.

Co zahrnuje "Řízení pracovních nabídek Recruitis"?

 1. Centralizace informací: systém Recruitis umožňuje firmám shromažďovat veškeré informace o pracovních nabídkách na jednom místě. To zahrnuje detailní specifikace, požadavky, nabízené benefity a další relevantní údaje.
 2. Automatizace procesů: díky integrovaným funkcím mohou společnosti automatizovat různé kroky náborového procesu, jako je publikace nabídek na různých platformách, sledování odpovědí kandidátů nebo filtrace životopisů podle klíčových kritérií.
 3. Analýza a reporty: systém poskytuje pokročilé analytické nástroje, které umožňují firmám sledovat úspěšnost jednotlivých nabídek, zjistit, které platformy přinášejí nejvíce kvalitních kandidátů, nebo identifikovat oblasti, kde je možné proces vylepšit.

Personalizované nabídky práce Recruitis

Recruitis nabízí unikátní funkcionalitu personalizovaných nabídek práce. Toto znamená, že systém je schopen automaticky generovat nabídky práce na míru pro jednotlivé kandidáty na základě jejich zkušeností, dovedností a preferencí. Tento přístup nejenže zvyšuje šance na získání vhodného kandidáta, ale také šetří čas HR oddělení, které nemusí manuálně upravovat každou nabídku.

Jak Recruitis pomáhá společnostem s řízením svých pracovních nabídek?

Recruitis umožňuje společnostem mít plnou kontrolu nad celým náborovým procesem. Díky centralizaci informací a automatizaci rutinních úkolů mohou firmy rychleji reagovat na tržní potřeby a efektivněji oslovovat potenciální kandidáty. Personalizované nabídky zase zvyšují šance na oslovení těch správných lidí, kteří budou skutečným přínosem pro firmu.

V dnešní době, kdy je kvalitní nábor klíčovým faktorem úspěchu společnosti, se stává nástroj jako Recruitis nepostradatelným pomocníkem pro všechny, kteří chtějí zůstat o krok napřed před konkurencí.

Nábor

Recruitment marketing "Recruitis" a jeho význam pro firmy

V dnešní digitální době se nábor a talent management neustále vyvíjí a zavádějí se nové strategie a nástroje, které firmám pomáhají nalézt a zaměstnat ty nejlepší talenty. Jedním z takových nástrojů je "Recruitment marketing Recruitis". Ale co to vlastně je a jak může pomoci firmám v jejich náborovém procesu?

Co je "Recruitment marketing Recruitis"?

Recruitment marketing je strategie, která se zaměřuje na použití marketingových taktik a metod pro přilákání talentů do firmy. "Recruitis" je moderní náborový software, který integruje různé náborové marketingové nástroje a technologie do jednoho integrovaného systému.

Jak může Recruitis pomoci firmě při náboru?

 1. Zvyšuje viditelnost: pomáhá firmám vytvářet atraktivní náborové kampaně, které zvyšují viditelnost firmy a jejich pozic na trhu práce.
 2. Automatizace procesů: snížení administrativní zátěže díky automatizovaným procesům, jako je filtrování životopisů, sledování kandidátů a komunikace s nimi.
 3. Data a analýzy: poskytuje firmám hluboké analýzy a reporting, které mohou použít k optimalizaci svých náborových strategií.

Co zahrnuje náborová platforma Recruitis ATS (Applicant Tracking System)?

Recruitis ATS je pokročilý náborový systém, který umožňuje firmám sledovat kandidáty během celého náborového procesu. Zahrnuje:

 1. Sledování kandidátů: umožňuje firmám sledovat kandidáty od prvního kontaktu až po nástup do práce.
 2. Automatizované workflow: umožňuje automatizaci různých náborových úkonů, jako je vytváření a publikace inzerátů, komunikace s kandidáty a další.
 3. Integrace s jinými nástroji: nabízí integrace s různými nástroji, jako jsou sociální sítě, job portály a další.

Existuje mobilní aplikace pro nábor od Recruitis?

Ano, Recruitis nabízí mobilní aplikaci, která umožňuje manažerům a HR specialistům spravovat náborový proces odkudkoli. Aplikace poskytuje přístup k všem klíčovým funkcím ATS a umožňuje rychlou a efektivní komunikaci s kandidáty.

Jak se Recruitis liší od ostatních náborových softwarů na trhu?

 1. Intuitivní uživatelské rozhraní: nabízí snadno použitelné a přehledné uživatelské rozhraní, které zjednodušuje celý náborový proces.
 2. Flexibilita: umožňuje firmám přizpůsobit software svým specifickým potřebám a požadavkům.
 3. Integrace: možnost integrace s širokou škálou externích nástrojů a služeb.

Jaká je role mobilní aplikace pro nábor v rámci Recruitis?

Mobilní aplikace hraje klíčovou roli v rámci Recruitis tím, že umožňuje firmám rychle reagovat na potřeby a otázky kandidátů, sledovat status kandidátů v reálném čase a komunikovat s nimi odkudkoli.

Jaké inovace přináší Recruitis do procesu náboru?

Recruitis přináší řadu inovací, jako je pokročilá analýza dat, automatizované workflow, integrace s různými náborovými kanály a vytváření personalizovaných náborových kampaní pro různé skupiny kandidátů.

Jaké jsou hlavní vlastnosti náborového softwaru Recruitis?

 1. Pokročilá analýza dat: umožňuje firmám získávat hluboké poznatky o svých náborových kampaních a kandidátech.
 2. Automatizace: snížení administrativní zátěže a zvyšování efektivity náborového procesu.
 3. Integrace: možnost propojení s různými nástroji a platformami.

Jaký je celkový náborový proces s použitím Recruitis?

Celkový náborový proces s Recruitis zahrnuje několik kroků:

 1. Vytvoření a publikace inzerátu
 2. Sběr a filtrování životopisů
 3. Komunikace s kandidáty
 4. Provedení pohovorů a testů
 5. Hodnocení a výběr kandidátů
 6. Onboarding nových zaměstnanců

V závěru lze říci, že Recruitis je komplexní náborový software, který nabízí širokou škálu nástrojů a funkcí, které firmám pomáhají zefektivnit celý náborový proces a zvýšit svou konkurenceschopnost na trhu práce.

Nástroje

Recruitis - nástroje a metody pro personalistiku

Recruitis je cloudová platforma pro personalistiku, která nabízí širokou škálu nástrojů a metod pro podporu všech oblastí HR. 

Mezi její základní funkce patří:

 • Nábor a výběr zaměstnanců
 • Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců
 • Odměňování a benefity zaměstnanců
 • Zaměstnanecké záležitosti
 • Analýza dat a reporting

Nástroje a metody pro sledování a měření náborového procesu

Recruitis nabízí řadu nástrojů a metod pro sledování a měření náborového procesu. Tyto nástroje umožňují HR profesionálům získat přehled o tom, jak efektivní je jejich náborová strategie a jak mohou zlepšit své výsledky.

Mezi základní nástroje pro sledování náborového procesu patří:

 • Statistiky náborového procesu
 • Analýza dat o uchazečích
 • Analýza dat o pohovorech
 • Analýza dat o přijetí zaměstnanců

Recruitis používá ke sledování a měření náborového procesu následující nástroje a metody:

 • Statistiky náborového procesu

Statistiky náborového procesu poskytují přehled o tom, kolik uchazečů bylo osloveno, kolik z nich se přihlásilo, kolik z nich bylo pozváno na pohovor a kolik z nich bylo přijato. Tyto statistiky lze zobrazit v rámci jednotlivých náborových kampaní nebo v rámci celé společnosti.

 • Analýza dat o uchazečích

Analýza dat o uchazečích umožňuje HR profesionálům získat přehled o tom, jaké jsou charakteristiky úspěšných uchazečů. Tato analýza může být založena na různých faktorech, jako je například vzdělání, zkušenosti, dovednosti nebo motivace uchazečů.

 • Analýza dat o pohovorech

Analýza dat o pohovorech umožňuje HR profesionálům získat přehled o tom, jak probíhají pohovory. Tato analýza může být založena na různých faktorech, jako je například délka pohovoru, otázky, které byly uchazečům položeny, nebo zpětná vazba od uchazečů.

 • Analýza dat o přijetí zaměstnanců

Analýza dat o přijetí zaměstnanců umožňuje HR profesionálům získat přehled o tom, jak úspěšní jsou v udržení zaměstnanců. Tato analýza může být založena na různých faktorech, jako je například fluktuace zaměstnanců, spokojenost zaměstnanců nebo výkon zaměstnanců.

Výhody sledování a měření náborového procesu

Sledování a měření náborového procesu přináší řadu výhod, mezi které patří:

 • Zlepšení efektivity náborové strategie
 • Zvýšení kvality náborového procesu
 • Snížení nákladů na nábor
 • Zvýšení spokojenosti zaměstnanců

Recruitis nabízí komplexní sadu nástrojů a metod pro sledování a měření náborového procesu. Tyto nástroje a metody pomáhají HR profesionálům získat přehled o tom, jak efektivní je jejich náborová strategie a jak mohou zlepšit své výsledky.

Onboarding

Onboarding s pomocí Recruitis: klíčové nástroje, postupy a výhody

Vstupní proces nových zaměstnanců do firmy, známý jako onboarding, je nezbytnou součástí řízení lidských zdrojů. Efektivní onboarding nejenže usnadňuje začlenění nového člena do týmu, ale také pomáhá zvyšovat jeho produktivitu a loajalitu k organizaci. Recruitis, moderní software pro řízení lidských zdrojů, nabízí inovativní nástroje a postupy, které mohou zefektivnit tento důležitý proces. Pojďme se na ně podívat blíže.

Nástroje a postupy pro onboarding Recruitis doporučuje

 1. Personalizované uvítací plány: s Recruitis můžete snadno vytvářet plány pro onboarding na míru pro různé pozice v rámci společnosti. To zajišťuje, že každý nový zaměstnanec dostane potřebné informace a školení relevantní pro jeho roli.
 2. Interaktivní checklisty: nabízí seznam úkolů a činností, které nový zaměstnanec musí dokončit během svého vstupního procesu, což zajišťuje systematický a důkladný onboarding.
 3. Integrace s kalendářem: recruitis umožňuje synchronizaci onboardingu s firemním kalendářem, takže všechny důležité schůzky, školení a události jsou automatizovaně naplánovány.
 4. Video tutoriály a e-learning: moderní onboarding často zahrnuje vzdělávací materiály online. Recruitis podporuje integraci s různými platformami pro e-learning, což usnadňuje vzdělávání nových zaměstnanců.

Výhody onboardingu Recruitis

 1. Efektivita: díky automatizaci a digitalizaci procesů je onboarding rychlejší a méně náročný pro HR týmy.
 2. Personalizace: možnost přizpůsobení onboardingu konkrétním potřebám a roli zaměstnance zvyšuje jeho zapojení a zájem o práci.
 3. Snížení fluktuace: kvalitní onboarding může významně snížit pravděpodobnost odchodu zaměstnance v prvních měsících práce.
 4. Kontinuální vývoj: integrace s e-learningovými platformami nabízí možnost průběžného vzdělávání a rozvoje zaměstnanců.

Proces onboardingu pomocí Recruitis

Proces zahrnuje několik kroků:

 1. Představení společnosti: digitální prezentace firemní kultury, hodnot a očekávání.
 2. Osobní plán onboardingu: vytvoření personalizovaného plánu na základě pozice a potřeb zaměstnance.
 3. Školení a vzdělávání: přístup k e-learningovým materiálům a videím relevantním pro konkrétní roli.
 4. Pravidelný feedback: možnost snadného sběru zpětné vazby od nových zaměstnanců a jejich manažerů.

Jak Recruitis usnadňuje onboarding nových zaměstnanců?

Systém je navržen tak, aby byl co nejvíce uživatelsky přívětivý. Jednoduché rozhraní, intuitivní navigace a jasné pokyny umožňují novým zaměstnancům snadno najít vše, co potřebují, aniž by museli trávit čas zdlouhavým hledáním informací. Díky integraci s jinými nástroji a platformami je onboarding pomocí Recruitis komplexní a zároveň jednoduchý.

Závěrem, Recruitis nabízí řadu nástrojů a postupů, které modernizují a zefektivňují onboarding nových zaměstnanců. Jeho výhody vedou k lepšímu zapojení nových členů týmu, což má pozitivní dopad na celkový výkon organizace.

Organizace

Řešení pro personalistiku "Recruitis" a jejich přínosy pro organizace v oblasti personálního managementu

V dnešní době je pro firmy klíčové najít správné zaměstnance. Digitalizace a technologický pokrok způsobily, že tradiční metody náborů a řízení personálu často nestačí. Jedním z moderních nástrojů, které se snaží vyřešit tuto problematiku, je Recruitis. Ale co to vlastně Recruitis je, a jakým organizacím může přinést užitek?

Co je Recruitis?

Recruitis je komplexní softwarová platforma určená pro personální management. Je zaměřená na zjednodušení a zefektivnění procesů souvisejících s náborem, výběrem, onboardingem, hodnocením a dalším řízením zaměstnanců. Díky integraci moderních technologií, jako jsou umělá inteligence a machine learning, je Recruitis schopen predikovat vhodnost kandidátů, analyzovat trh práce nebo automatizovat některé rutinní úkony personalistiky.

Hlavní funkce a výhody Recruitisu

 1. Automatizovaný nábor - systém umožňuje automatické publikování pracovních nabídek na různých platformách, zpracování životopisů a vyhledávání vhodných kandidátů dle předem nastavených kritérií.
 2. Inteligentní match-making - díky algoritmům machine learning je Recruitis schopen spojit vhodné kandidáty s konkrétními pozicemi, což zvyšuje šanci na úspěšné obsazení pozice.
 3. Onboarding - proces začleňování nových zaměstnanců je zjednodušen a zautomatizován, což vede k rychlejšímu a plynulejšímu adaptování nováčků v týmu.
 4. Hodnocení a rozvoj zaměstnanců - platforma umožňuje pravidelné hodnocení zaměstnanců a jejich další vzdělávání díky integrovaným modulům pro online školení.
 5. Analýza dat - díky sběru a analýze dat mohou firmy lépe rozumět svým zaměstnancům a trhu práce, předvídat budoucí trendy a reagovat na ně.

Komu je Recruitis určen?

Recruitis je flexibilní nástroj, který může být upraven pro potřeby různých organizací. Je vhodný pro malé firmy, které chtějí zefektivnit svou personalistiku, střední podniky hledající komplexní řešení pro personální management, a velké korporace, které potřebují robustní a integrovaný systém pro správu velkého počtu zaměstnanců.

Závěr

Recruitis nabízí komplexní řešení pro personální management, které může významně přispět k zlepšení efektivity a kvality procesů souvisejících s náborem a řízením zaměstnanců. Je to flexibilní nástroj, který může sloužit různým typům organizací a pomáhá jim růst a adaptovat se na měnící se trh práce.

Personalistika

Jaký je hlavní účel a funkce HR Recruitis?

HR Recruitis je moderní řešení v oblasti personalistiky a lidských zdrojů. Hlavním účelem je optimalizace procesů spojených s náborovou činností a správou zaměstnanců, což firmám umožňuje efektivně najít a udržet si kvalifikované pracovníky.

Jak Recruitis přistupuje k personalistice?

Recruitis kombinuje nejnovější technologie s prověřenými metodami v oblasti personalistiky. Platforma je navržena tak, aby reflektovala moderní trendy, jako je např. důraz na diverzitu a inkluzivitu, nebo potřeba rychlé adaptace na tržní změny. Dále Recruitis klade důraz na transparentnost a otevřenou komunikaci mezi zaměstnavateli a kandidáty.

Jaké služby nebo produkty Recruitis nabízí pro oblast lidských zdrojů a personalistiku?

Recruitis nabízí širokou škálu služeb a produktů:

 • Náborové software pro sledování kandidátů
 • Analýzu dat a výkonnosti náborových kampaní
 • Moduly pro vývoj a školení zaměstnanců
 • Nástroje pro hodnocení výkonu a plánování nástupnictví.

Jaký je role personalistiky v rámci platformy Recruitis?

V rámci platformy je personalistika klíčovou složkou. Recruitis rozumí, že správní lidé jsou největším aktivem firmy, a proto nabízí nástroje, které podporují všechny aspekty řízení lidských zdrojů, od náboru po odchod zaměstnance.

Řešení pro personalistiku Recruitis: jaká řešení pro personalistiku nabízí Recruitis?

Jak již bylo zmíněno, Recruitis nabízí komplexní řešení, včetně náborových softwarů, nástrojů pro analýzu dat, modulů pro školení a dalších specializovaných nástrojů pro HR specialisty.

Co je HR Recruitis?

HR Recruitis je inovativní platforma pro řízení lidských zdrojů, která integruje různé funkce potřebné pro efektivní personalistiku v dnešní době.

Jaký je hlavní účel "Personálního managementu Recruitis" a jaké služby zahrnuje?

Hlavním účelem je poskytnout firmám nástroje pro efektivní řízení jejich lidských zdrojů. Zahrnuje služby jako nábor, vývoj a školení, hodnocení výkonu, plánování nástupnictví a mnoho dalších.

Jsou k dispozici nějaké případové studie nebo reference zákazníků? Jak pomohl Recruitis konkrétním firmám?

Na webu Recruitis můžete nalézt různé případové studie a reference od spokojených zákazníků, které detailně popisují, jak platforma pomohla firmám zefektivnit jejich HR procesy.

Kdo je cílovou skupinou Recruitis?

Cílovou skupinou  jsou firmy všech velikostí, které hledají moderní a efektivní řešení pro řízení lidských zdrojů. Od start-upů po velké korporace, Recruitis je navržen tak, aby vyhovoval potřebám různých organizací.

Personální kapitál

Řízení personálního kapitálu Recruitis: jak Recruitis pomáhá společnostem s řízením jejich personálního kapitálu?

Řízení personálního kapitálu je v dnešní době jedním z klíčových aspektů úspěchu každé společnosti. Jedná se o proces, v němž organizace získávají, rozvíjejí, motivují a udržují své pracovníky tak, aby dosáhly svých obchodních cílů. Ve světě, kde se stále více klade důraz na znalosti a dovednosti, je řádné řízení lidských zdrojů nezbytné. V tomto kontextu se objevuje nástroj "Recruitis" jako revoluční řešení pro řízení personálního kapitálu. V tomto článku se zaměříme na hlavní aspekty řízení personálního kapitálu s Recruitisem.

Co je Recruitis?

Recruitis je moderní software navržený k optimalizaci a efektivitě řízení lidských zdrojů. Tento nástroj integruje různé funkce, od náboru až po hodnocení výkonu a umožňuje manažerům mít komplexní pohled na své týmy a jednotlivce.

Získávání talentů

Jedním z hlavních aspektů každého řízení lidských zdrojů je schopnost přilákat a získat správné talenty. Recruitis nabízí automatizované nástroje pro sledování kandidátů, filtraci životopisů a integraci s různými platformami pro publikaci pracovních nabídek.

Rozvoj a školení

Díky Recruitisu můžete jednoduše identifikovat potřeby školení svých zaměstnanců. Systém umožňuje plánování a sledování školení, což pomáhá zvyšovat kvalifikaci týmu a podporovat profesní růst.

Hodnocení výkonu

Recruitis integruje nástroje pro pravidelné hodnocení výkonu, což umožňuje manažerům mít jasný obraz o výkonnosti jednotlivců a týmů. Tím je možné identifikovat oblasti k zlepšení a vytvářet cílené rozvojové plány.

Motivace a odměny

Díky integrovaným nástrojům pro sledování a analýzu výkonu můžete pomocí Recruitisu navrhovat efektivní odměňovací a motivační programy.

Integrace s jinými systémy

Jedním z hlavních přínosů Recruitisu je jeho schopnost integrace s různými obchodními aplikacemi a platformami. To znamená, že všechna data o zaměstnancích mohou být centralizována a analyzována v jednom místě.

Závěr

V dnešní konkurenční době je klíčové mít přístup k nástrojům, které umožňují efektivní řízení lidských zdrojů. Recruitis nabízí společnostem komplexní řešení pro řízení personálního kapitálu, což je činí konkurenceschopnějšími a připravenými čelit budoucím výzvám.

Podnik

Jaké střední a velké podniky využívají "Recruitis ATS" a proč?

V dnešní digitální éře se společnosti stále více obrací k technologickým řešením, která jim umožňují efektivnější a transparentnější nábor nových zaměstnanců. Jedním z takových nástrojů je Recruitis ATS (Applicant Tracking System). Ale jaké střední a velké podniky ho vlastně využívají a proč?

Co je Recruitis ATS?

Recruitis ATS je moderní systém pro sledování uchazečů, který umožňuje společnostem automatizovat a zefektivnit proces náboru. Tento systém usnadňuje správu životopisů, sledování komunikace s kandidáty a organizaci pohovorů. Díky integraci s dalšími nástroji a platformami, může být náborový proces ještě efektivnější.

Jaké podniky využívají Recruitis ATS?

Zatímco mnoho malých podniků může najít Recruitis ATS nad své možnosti nebo potřeby, střední a velké podniky často čelí složitějším náborovým výzvám, které tento systém dokáže řešit. Například:

 1. Větší korporace: s mnoha odbory a týmy, které najímají různé role, potřebují korporace centralizovaný systém, kde mohou sledovat všechny kandidáty a jejich postup v náborovém procesu.
 2. Technologické společnosti: ty často hledají specifické talenty a dovednosti, což vyžaduje sofistikovanější nástroje pro filtraci a hodnocení kandidátů.
 3. Střední podniky expandující na globální trh: ty potřebují systém, který je schopen zvládat multijazyčné životopisy a komunikovat s kandidáty z různých časových pásem a kultur.

Proč využívají Recruitis ATS?

Existuje několik důvodů, proč střední a velké podniky upřednostňují Recruitis ATS:

 1. Efektivita: ATS systémy automatizují mnoho rutinních úkolů spojených s náborem, což šetří čas HR týmu.
 2. Přesnost: automatizovaný proces minimalizuje lidské chyby, což může vést k přehlédnutí kvalifikovaných kandidátů nebo k nevhodnému hodnocení.
 3. Integrace: recruitis ATS se dá snadno integrovat s dalšími HR softwary a nástroji, což umožňuje hladší a komplexnější náborový proces.
 4. Analýza dat: moderní ATS nabízí analytické nástroje, které pomáhají HR specialistům lépe rozumět náborovému procesu a jeho efektivitě.

Závěr

Střední a velké podniky v dnešní době hledají způsoby, jak efektivněji a inteligentněji najímat talenty. Recruitis ATS nabízí řešení, které se hodí pro různorodé potřeby těchto společností, což jim umožňuje být v náboru konkurenceschopnějšími.

Pohovory

Pohovory online Recruitis: jak Recruitis usnadňuje online pohovory?

V dnešní digitalizované době hrají technologie klíčovou roli v mnoha oblastech lidské činnosti, a to zejména v oblasti náboru pracovníků. V posledních letech získaly online pohovory na významu, a s rozvojem technologií se staly oblíbenou volbou mnoha organizací. Jedním z nástrojů, který je na čele tohoto trendu, je Recruitis. V tomto článku se podíváme, jak Recruitis usnadňuje online pohovory a jaké jsou jeho hlavní přínosy.

Co je to Recruitis?

Recruitis je moderní platforma navržená pro usnadnění a automatizaci procesu online pohovorů. Nabízí integraci s mnoha populárními nástroji a platformami a je zaměřen na zefektivnění komunikace mezi kandidáty a zaměstnavateli.

Hlavní vlastnosti a funkce Recruitis

 1. Flexibilita a přizpůsobení: uživatelé mohou nastavit pohovory podle svých specifických potřeb, včetně časování, otázek a formátu pohovoru.
 2. Integrace s kalendářem: Recruitis se snadno synchronizuje s běžnými kalendářními aplikacemi, což usnadňuje plánování a koordinaci pohovorů.
 3. Videopohovory v reálném čase: platforma nabízí možnost provádět videopohovory v reálném čase, což umožňuje hlubší interakci a lepší hodnocení kandidátů.
 4. Automatizovaná zpětná vazba: po ukončení pohovoru může systém automaticky shromáždit a analyzovat zpětnou vazbu od interviewera, což usnadňuje hodnocení kandidátů.

Přínosy používání Recruitis pro online pohovory

 1. Úspora času a nákladů: díky automatizaci a integraci s dalšími nástroji může organizace výrazně snížit čas a náklady spojené s procesem náboru.
 2. Zlepšení kvality náboru: online pohovory umožňují rychlejší a efektivnější hodnocení kandidátů, což vede k vyšší pravděpodobnosti najmutí vhodných kandidátů.
 3. Zvýšená dostupnost: díky možnosti provádění pohovorů online může organizace oslovit kandidáty z různých částí světa bez nutnosti fyzické přítomnosti.
 4. Environmentální výhody: online pohovory snižují potřebu cestování, což má pozitivní dopad na životní prostředí.

Závěr

Recruitis se rychle stává klíčovým nástrojem pro moderní náborové procesy. Jeho schopnost efektivně a flexibilně řídit online pohovory z něj činí ideální volbu pro organizace, které hledají způsoby, jak zefektivnit a zmodernizovat své náborové strategie. V kombinaci s dalšími technologickými nástroji a platformami může Recruitis výrazně zlepšit kvalitu a efektivitu náborových procesů.

Recruitment metrics

Recruitment Metrics "Recruitis" a jejich význam v náborových procesech

Recruitment metrics, čili náborové metriky, jsou klíčoví ukazatelé výkonnosti, které umožňují organizacím měřit a hodnotit účinnost svých náborových aktivit. 

Co zahrnuje termín "Recruitments Recruitis" a jak se liší od ostatních náborových procesů?

Pokud bychom si představili "Recruitments Recruitis" jako inovativní přístup k náboru, mohl by zahrnovat moderní metody a technologie zaměřené na efektivní a rychlý nábor talentů. Mohlo by to zahrnovat automatizaci procesů, umělou inteligenci pro výběr kandidátů a specifické metriky měřící kvalitu náboru.

Oproti tradičním náborovým procesům by "Recruitments Recruitis" nabízel:

 1. Větší rychlost náboru: díky automatizaci by bylo možné procesy urychlit a eliminovat manuální práce.
 2. Větší přesnost výběru: dky analýze dat by systém "Recruitis" mohl identifikovat ty nejvhodnější kandidáty s větší přesností.
 3. Integraci marketingových strategií: "Recruitments Recruitis" by mohl kombinovat nábor s marketingem, aby oslovil ty nejlepší talenty.

Recruitment metrics Recruitis: jak Recruitis pomáhá společnostem měřit účinnost jejich náborového procesu?

"Recruitis" by mohl nabízet sadu klíčových ukazatelů výkonnosti (KPIs), které se liší od tradičních náborových metrik. Mohly by zahrnovat:

 1. Kvalita náboru: místo množství přijatých kandidátů by se měřila jejich kvalita, např. pomocí hodnocení v průběhu prvních měsíců v práci.
 2. Doba k výběru kandidáta: jak rychle "Recruitis" identifikuje a doporučuje kandidáty.
 3. Návratnost investic do náboru: jaký výnos přináší každá investice do náborových aktivit pomocí "Recruitis".

Recruitment marketing Recruitis: Jak Recruitis pomáhá společnostem při marketingu jejich otevřených pozic?

Pokud by "Recruitis" kombinoval nábor s marketingem, mohl by nabídnout:

 1. Segmentaci kandidátů: identifikaci a cílení specifických skupin kandidátů pomocí datové analýzy.
 2. Automatizované marketingové kampaně: na základě dat by "Recruitis" mohl automaticky spouštět reklamní kampaně zaměřené na specifické skupiny kandidátů.
 3. Měření efektivity kampaní: pomocí metrik by bylo možné hodnotit, které kampaně a strategie jsou nejúčinnější v přilákání kandidátů.

Závěr

I když termín "Recruitis" není k roku 2022 známý, představili jsme si, jak by mohl vypadat inovativní náborový proces kombinovaný s marketingem. Takový přístup by nabízel organizacím nové možnosti jak efektivněji a rychleji hledat a oslovovat talenty.

Reporting

Reporting a analýzy Recruitis: jak Recruitis pomáhá společnostem získávat data a informace o jejich náborovém procesu?

V dnešním rychle se měnícím obchodním prostředí je kvalita a efektivita náborových procesů klíčovou prioritou pro většinu společností. Reporting a analýzy se stávají nepostradatelným nástrojem pro personální manažery, kteří chtějí mít hlubší vhled do svých náborových aktivit a optimalizovat je. V tomto kontextu přichází na scénu Recruitis, inovativní nástroj pro reporting a analýzu náborových dat.

Co znamenají "Reporting a analýzy Recruitis"?

Recruitis je softwarové řešení, které umožňuje společnostem sledovat, analyzovat a optimalizovat své náborové procesy. "Reporting a analýzy" v kontextu Recruitis se vztahují k funkcím, které umožňují společnostem sbírat, zpracovávat a vizualizovat data spojená s jejich náborovými aktivitami.

 1. Reporting: Recruitis nabízí personalizované reporty, které ukazují klíčové ukazatele výkonnosti (KPIs) náborového procesu. Tyto reporty mohou zahrnovat informace o počtu otevřených pozic, průměrném čase náboru, zdrojích kandidátů a mnoho dalších.
 2. Analýzy: na základě shromážděných dat může Recruitis provádět hloubkové analýzy, které odhalují trendy, slabá místa a oblasti ke zlepšení v náborovém procesu. Díky těmto analýzám mohou personální manažeři přijmout informovaná rozhodnutí a strategicky plánovat své náborové aktivity.

Jaké informace mohou "Reporting a analýzy Recruitis" poskytovat personálním manažerům?

 1. Přehled o náborové aktivitě: Recruitis umožňuje sledovat celkovou aktivitu v náborovém procesu, včetně počtu otevřených pozic, počtu přijatých kandidátů, počtu odmítnutých kandidátů a další.
 2. Zdroje kandidátů: společnosti mohou zjistit, které náborové kanály (např. webové stránky pro hledání práce, sociální média, doporučení od zaměstnanců) jsou pro ně nejefektivnější a kde by měly investovat více zdrojů.
 3. Doba náborového procesu: díky Recruitis mohou společnosti měřit průměrnou dobu potřebnou k obsazení pozice, což je klíčový ukazatel efektivity náborového procesu.
 4. Náborová efektivita: s pomocí Recruitis mohou personální manažeři zjistit, kolik kandidátů bylo potřeba kontaktovat, než byla pozice obsazena, což jim dává lepší představu o efektivitě jejich náborových strategií.
 5. Feedback kandidátů: Recruitis může integrovat zpětnou vazbu od kandidátů, což poskytuje cenné informace o tom, jak společnost může vylepšit kandidátský zážitek.

Závěr

"Reporting a analýzy Recruitis" nabízejí společnostem klíčový vhled do svých náborových procesů, což jim umožňuje neustále se zdokonalovat a reagovat na měnící se tržní potřeby. V dnešním konkurenčním prostředí je vlastnictví takového nástroje nezbytností pro každou společnost, která si zakládá na kvalitě svého náboru.

Sledování

Jak Recruitis optimalizuje náborový funnel pro lepší výsledky?

V současném konkurenčním prostředí je pro společnosti zásadní mít efektivní náborový proces. Náborový funnel, což je série kroků, kterými kandidát prochází od prvního kontaktu s nabídkou až po uzavření pracovní smlouvy, je klíčovým prvkem tohoto procesu. Recruitis přináší sofistikované nástroje a analýzy, které optimalizují tento funnel a pomáhají společnostem dosahovat lepších výsledků. Jak toho dosahuje?

Vizualizace a porozumění náborovému funnelu

Díky reportingu a analýzám, které Recruitis nabízí, mohou personální manažeři vidět celkový obrázek svého náborového funnelu. Od počtu zobrazení pracovní nabídky, počtu žádostí, počtu provedených pohovorů, až po konečné přijetí kandidáta - vše je zobrazeno přehledně a intuitivně.

Identifikace slabých míst

Recruitis automaticky analyzuje data a identifikuje fáze, ve kterých kandidáti často vypadávají z náborového procesu. Mohlo by to být kvůli komplikovanému formuláři pro podání žádosti nebo nedostatečně motivující nabídce. Díky tomuto poznání mohou společnosti cíleně zasáhnout a optimalizovat konkrétní kroky ve svém funnelu.

Personalizace náborových kampaní

S Recruitis mohou společnosti snadno segmentovat své kandidáty na základě různých kritérií, jako je zkušenost, vzdělání nebo geografická poloha. Díky tomu můžou vytvářet personalizované náborové kampaně, které osloví správnou cílovou skupinu a zvýší konverzní míry.

Zpětná vazba a neustálé učení

Recruitis umožňuje integrovat zpětnou vazbu od kandidátů přímo do náborového funnelu. Zjištění, co kandidáty motivuje nebo co je odrazuje, je klíčové pro další optimalizaci procesu. 

Integrace s jinými nástroji

Recruitis je navržen tak, aby byl kompatibilní s mnoha dalšími nástroji, které společnosti používají v rámci svého náborového procesu, ať už jde o ATS systémy, platformy pro video pohovory nebo CRM systémy. Díky tomu mohou společnosti centralizovat všechna svá data a mít kompletní pohled na svůj náborový funnel.

Závěr

Recruitis nabízí společnostem jedinečnou možnost pochopit a optimalizovat svůj náborový funnel. Díky sofistikovaným analýzám, vizualizacím a integračním schopnostem mohou společnosti dosahovat lepších výsledků, rychleji obsazovat pozice a zároveň poskytovat kandidátům kvalitní zkušenost. V dnešní době, kdy je boj o talenty stále intenzivnější, se stává Recruitis neocenitelným partnerem pro každou moderní personální oddělení.

Správa

Jak "Systém pro správu uchazečů Recruitis" usnadňuje proces náboru?

V dnešním dynamickém a konkurenčním trhu práce je efektivní a rychlý proces náboru klíčovým prvkem úspěchu společností. Systém pro správu uchazečů (ATS), jako je Recruitis, se stává nepostradatelným nástrojem pro HR oddělení různých společností. Přinášíme vám hlubší pohled na to, jak Recruitis může usnadnit proces náboru a pomoci společnostem zlepšit svou efektivitu.

Centralizace informací

Recruitis poskytuje centralizovanou databázi všech uchazečů, což usnadňuje organizaci, sledování a hodnocení kandidátů. Místo prohledávání různých e-mailů, životopisů na různých platformách a ručního vedení záznamů můžete všechny informace snadno najít na jednom místě.

Automatické třídění uchazečů

Díky inteligentním algoritmům dokáže Recruitis automaticky třídit uchazeče podle předem stanovených kritérií, jako jsou dovednosti, zkušenosti nebo vzdělání. Tímto způsobem mohou HR manažeři snadno filtrovat a vybírat nejvhodnější kandidáty pro konkrétní pozice.

Integrace s jinými platformami

Recruitis se může integrovat s různými platformami pro publikaci pracovních nabídek, což umožňuje automatické sdílení nabídek na různých kanálech a zvyšuje viditelnost otevřených pozic.

Zrychlení komunikace

Systém umožňuje automatizovat určité komunikační procesy, jako jsou odpovědi na žádosti o práci nebo zasílání pozvánek k pohovorům, což šetří čas a zdroje HR oddělení.

Personální management Recruitis: jak Recruitis pomáhá společnostem při správě jejich personálních zdrojů?

V oblasti personálního managementu je klíčové nejen najímat kvalifikované kandidáty, ale také efektivně spravovat stávající zaměstnance. Recruitis nabízí několik funkcí, které v této oblasti přinášejí významné výhody:

Správa výkonu

Recruitis umožňuje sledovat a hodnotit výkon jednotlivých zaměstnanců, což může pomoci identifikovat oblasti k vylepšení a poskytnout konstruktivní zpětnou vazbu.

Plánování školení a rozvoje

Díky integrovaným nástrojům může HR oddělení snadno plánovat a organizovat školení, workshopy nebo kurzy pro zaměstnance a sledovat jejich účast a pokrok.

Evidence docházky a dovolených

Recruitis umožňuje automatizovat procesy spojené s evidencí docházky, plánováním dovolených a dalšími administrativními úkoly, což zvyšuje přesnost a snižuje chybovost.

Systém pro správu uchazečů Recruitis: jak Recruitis pomáhá společnostem s řízením uchazečů?

Kromě výše uvedených výhod v oblasti náboru a personálního managementu poskytuje Recruitis také specializované nástroje pro řízení uchazečů:

Sledování postupu uchazečů

Recruitis umožňuje sledovat, ve které fázi náborového procesu se jednotliví uchazeči nacházejí, což zvyšuje transparentnost procesu a umožňuje rychlé rozhodování.

Zpětná vazba a hodnocení

Systém nabízí nástroje pro shromažďování zpětné vazby od kandidátů a hodnocení jejich zkušeností s náborovým procesem, což může pomoci společnostem neustále zlepšovat své postupy.

Analýza dat

Díky pokročilým analytickým nástrojům může HR oddělení analyzovat data a získávat cenné informace o úspěšnosti náborových kampaní, zdrojích kandidátů nebo trendech na trhu práce.

Závěr

Recruitis nabízí komplexní řešení pro nábor, personální management a řízení uchazečů. Pomáhá společnostem zefektivnit procesy, ušetřit čas a zdroje a zároveň poskytnout kandidátům a zaměstnancům pozitivní zkušenost. V dnešní době se stává Recruitis nezbytným nástrojem pro každou společnost, která chce být na trhu práce konkurenceschopná.

Talent

Talentový management a nábor: rozdíly a synergie s platformou Recruitis

V dynamickém světě obchodu a průmyslu, kde se firmy neustále vyvíjejí a mění, je správný přístup k talentům klíčovým faktorem úspěchu. A zde vstupuje do hry pojem "Recruitis". Ale co přesně zahrnuje "Talentový management Recruitis" a jak se liší od náboru? A jak nám "Talent pipeline" a "Talent acquisition Recruitis" mohou pomoci v dlouhodobém horizontu? Pojďme se ponořit do těchto konceptů hlouběji.

Talentový management Recruitis vs. nábor

Talentový management je komplexní proces, který zahrnuje identifikaci, rozvoj a udržení talentovaných jednotlivců v organizaci. Zatímco nábor je často vnímán jako krátkodobý proces získávání nových zaměstnanců, talentový management se zabývá dlouhodobým plánováním a rozvojem interního potenciálu.

Recruitis, jako platforma, nabízí nástroje, které umožňují firmám efektivně řídit své talenty, sledovat jejich vývoj a optimalizovat vnitřní procesy s cílem zvýšit výkonnost a loajalitu zaměstnanců.

Talent pipeline Recruitis

Talentová pipeline je metafora pro průtok talentů v organizaci - od potenciálních kandidátů až po zkušené odborníky. Recruitis pomáhá firmám budovat silný základ kandidátů, kteří mohou být v budoucnu potenciálně vhodní pro určité pozice.

Díky této "pipeline" může firma reagovat rychleji na změny, ať už se jedná o náhlý odchod zaměstnance, expanzi nebo nový projekt. Tímto způsobem podporuje Recruitis dlouhodobou strategii náboru.

Talent acquisition Recruitis

Zatímco nábor se často soustředí na krátkodobé potřeby, "Talent acquisition" je strategickým přístupem k získávání talentů s ohledem na dlouhodobé potřeby firmy. Recruitis nabízí nástroje a metody, které umožňují firmám identifikovat, oslovit a získat ty nejlepší talenty na trhu.

Kromě tradičních metod náboru umožňuje Recruitis využívat moderní technologie, jako je AI a data analytics, pro efektivní identifikaci a oslovení kandidátů, kteří nejlépe odpovídají potřebám firmy.

Závěr

Recruitis, jako inovativní platforma pro talentový management, nabízí firmám komplexní nástroje pro efektivní řízení talentů, budování silné talentové pipeline a strategické získávání talentů. Díky svým nástrojům a metodám může firma nejen reagovat na aktuální potřeby, ale také plánovat a připravovat se na budoucí výzvy.

Technologie

Recruitis: revoluční náborové technologie pro moderní dobu

V dnešní době digitalizace se často setkáváme s rychle se vyvíjejícími technologiemi, které mohou zásadně ovlivnit to, jak podniky provozují své činnosti. Jedním takovým segmentem jsou lidské zdroje (HR) a nábor. Představte si technologii, která může zefektivnit a zautomatizovat proces náboru, usnadnit práci personalistům a poskytnout konkurenční výhodu firmám. Tato technologie je známá pod názvem "Recruitis".

Co je Recruitis?

Recruitis není jen jedna firma nebo produkt, ale spíše soubor náborových technologií navržených tak, aby odpovídaly aktuálním potřebám trhu práce a moderním metodám náboru. Tyto technologie spojují algoritmy, umělou inteligenci a cloudové řešení k optimalizaci procesu hledání, vyhodnocování a náboru kandidátů.

Jak tyto technologie zvyšují efektivitu náboru?

Recruitis využívá pokročilé analýzy dat, které umožňují rekruterům rychle identifikovat nejvhodnější kandidáty na základě přesně definovaných kritérií. To znamená méně času stráveného procházením nerelevantních životopisů a více času věnovaného skutečně kvalifikovaným kandidátům.

Nejnovější trendy v náborových technologiích Recruitis

 1. Automatizace procesu: automatické filtrování a třídění životopisů na základě klíčových slov, dovedností a zkušeností.
 2. Integrace s sociálními sítěmi: možnost propojení s platformami jako LinkedIn či Facebook pro snazší kontakt s potenciálními kandidáty.
 3. Video interview: přímá integrace video hovorů a interview do náborového procesu.

Náborové technologie, které Recruitis nabízí

 1. Cloudové řešení: umožňuje rekruterům přístup k databázi kandidátů odkudkoli.
 2. Analýza dat: pomáhá identifikovat trendy, potřeby a příležitosti v náboru.
 3. AI match-making: algoritmy pro spojení kandidátů s odpovídajícími pozicemi na základě kompetencí.

Náborový proces s Recruitis

 1. Definování pozice a požadavků.
 2. Automatické zveřejnění nabídky na relevantních platformách.
 3. Filtrování a třídění životopisů.
 4. První kontakt s vybranými kandidáty.
 5. Video interview či osobní pohovory.
 6. Výběr a nabídka práce.

Výhody pro personalisty a rekrutery

Technologie Recruitis usnadňují identifikaci potřeb a trendů na trhu práce, zvyšují rychlost náborového procesu a snižují chybovost. Díky automatizaci mohou rekrutery věnovat více času lidským aspektům náboru.

HR technologie Recruitis

Kromě náborových technologií nabízí Recruitis také nástroje pro řízení lidských zdrojů, včetně sledování výkonu, školení a rozvoje zaměstnanců.

Hlavní funkce a výhody

 • Integrace s jinými systémy
 • Přizpůsobitelnost individuálním potřebám firmy
 • Zefektivnění interních procesů HR

Oproti konkurenci nabízí Recruitis více personalizovaných a flexibilních řešení, silnou podporu zákazníků a kontinuální inovace na základě zpětné vazby od uživatelů.

Závěr

Recruitis představuje přelom v oblasti náborových a HR technologií a nabízí firmám nástroje, které potřebují k úspěchu v dnešní konkurenční době.

Výhody

Náborový software Recruitis: kompletní průvodce jeho výhodami a funkcemi

V dnešní době je proces náboru a správy kandidátů klíčovou součástí úspěšného podnikání. Moderní technologie a softwarová řešení nabízí mnoho výhod, z nichž jedním z předních je systém Recruitis. Tento článek se bude věnovat výhodám a funkcím, které tento software přináší jak zaměstnavatelům, tak kandidátům.

Jaké funkce a výhody tato aplikace nabízí?

Recruitis je komplexní náborový software navržený tak, aby zjednodušil a zefektivnil proces náboru a správy kandidátů. Nabízí automatizaci náborových procesů, sledování kandidátů, analýzu dat a integraci s jinými nástroji.

Přínosy a výhody řešení Recruitis pro proces náboru a správu kandidátů

 • Automatizace: snížení manuální práce díky automatickému zpracování životopisů a filtrování kandidátů.
 • Sledování kandidátů: možnost sledovat kandidáty v průběhu celého náborového procesu.
 • Analýza dat: získání hlubokých analýz o náborovém procesu, což pomáhá při rozhodování o budoucích náborech.

Funkce a výhody kariérního portálu pro kandidáty

Kariérní portál Recruitis umožňuje kandidátům snadno procházet volná pracovní místa, podávat přihlášky a sledovat jejich postup v náborovém procesu. Tímto způsobem se zvyšuje transparentnost a efektivita procesu pro kandidáty.

Výhody mobilní aplikace pro nábor Recruitis

 • Přístup kdekoliv a kdykoliv: personalisté mohou spravovat náborový proces odkudkoliv.
 • Oznámení v reálném čase: rychlé informování o nových kandidátech nebo změnách v procesu.
 • Intuitivní rozhraní: snadné použití a přehlednost pro uživatele.

Výhody náborového software Recruitis

 • Integrace s jinými nástroji: možnost propojit Recruitis s HRM systémy, platebními bránami a dalšími.
 • Personalizovaný nábor: možnost přizpůsobit náborový proces konkrétním potřebám společnosti.

Výhody náborového systému Recruitis ATS (Applicant Tracking System)

 • Centrální databáze: uchovávání všech informací o kandidátech na jednom místě.
 • Efektivní komunikace: automatizovaná komunikace s kandidáty během celého náborového procesu.

"Pohovory online Recruitis"

Recruitis nabízí možnost provádět online pohovory, což urychluje náborový proces a umožňuje zaměstnavatelům přistupovat kandidáty z různých částí světa. Výhody zahrnují úsporu času a peněz, flexibilitu a možnost přístupu k širšímu spektru kandidátů.

"Skenování profesních sociálních sítí Recruitis"

Tato funkce umožňuje automatické prohledávání sociálních sítí jako je LinkedIn pro potenciální kandidáty. Výhody zahrnují rychlý přístup k talentům a automatizovanou akvizici kandidátů.

Hlavní výhody používání Recruitis ATS

 • Zjednodušení náborového procesu: centrální řízení všech aspektů náboru.
 • Zlepšení zkušenosti kandidátů: transparentní a plynulý náborový proces.

Závěr

Recruitis je náborový software, který nabízí řadu funkcí a výhod jak pro zaměstnavatele, tak pro kandidáty. Jeho integrace, automatizace a inovativní funkce činí náborový proces efektivnějším a plynulejším. Bez ohledu na velikost nebo odvětví společnosti je Recruitis ideálním řešením pro moderní nábor.

Životopisy

Existují nějaké pokročilé nástroje nebo funkce pro analýzu životopisů? Jakým způsobem Recruitis podporuje nahrávání životopisů?

V dnešním rychle se vyvíjejícím technologickém světě se proces náboru neustále zdokonaluje. Firmy se nyní mohou spolehnout na sofistikované nástroje a aplikace, které jim pomáhají analyzovat životopisy kandidátů a vybrat tak toho nejvhodnějšího. Jedním z takových nástrojů je i Recruitis, který se stal oblíbeným řešením mnoha HR specialistů.

Pokročilé nástroje a funkce pro analýzu životopisů

Automatická analýza klíčových slov: většina systémů pro sledování životopisů (ATS) nyní využívá algoritmy, které skenují životopisy za účelem nalezení klíčových slov a frází, které jsou relevantní pro danou pozici.

Porovnávání profilů: moderní nástroje umožňují srovnání životopisu kandidáta s ideálním profilem kandidáta stanoveným firmou.

Vizuální reprezentace dat: pro lepší představu o kvalifikaci kandidáta mohou HR specialisté využívat vizuální grafy a tabulky, které zobrazují dovednosti, zkušenosti a další relevantní informace.

Nahrávání životopisů s Recruitis

Recruitis je moderní náborový software, který byl navržen s důrazem na uživatelskou přívětivost a efektivitu. Nahrávání životopisů je klíčovou funkcí tohoto systému.

Intuitivní rozhraní: Recruitis nabízí intuitivní drag-and-drop rozhraní, což zjednodušuje nahrávání více životopisů najednou.

Integrace s cloudovými službami: uživatelé mohou snadno nahrávat životopisy přímo z cloudových úložišť jako je Google Drive nebo Dropbox.

Automatické rozpoznávání formátů: ať už jde o PDF, DOC nebo jiný formát, Recruitis automaticky rozpozná a konvertuje životopisy do čitelného a jednotného formátu.

Jak Recruitis usnadňuje nahrávání životopisů?

Hromadný import: uživatelé mohou snadno nahrávat stovky životopisů najednou, což šetří čas a zjednodušuje administrativní úkoly.

Optimalizace pro mobily: Recruitis je navržen tak, aby byl plně responzivní, což umožňuje HR specialistům nahrávat životopisy i z mobilních zařízení.

Bezpečnost dat: všechny nahrávané životopisy jsou šifrovány a uloženy v bezpečném cloudovém úložišti, což zajišťuje ochranu citlivých dat kandidátů.

Závěr

V dnešní době je klíčové mít k dispozici efektivní nástroje pro nábor a analýzu životopisů. Recruitis nabízí řadu pokročilých funkcí, které usnadňují tento proces a pomáhají firmám nalézt ty nejlepší kandidáty na trhu. Se svými intuitivními funkcemi pro nahrávání životopisů se stává Recruitis nezbytným nástrojem pro moderní HR oddělení

 

Publikováno 3. listopadu 2023

Autor: Michaela Bednářová
Metodik pro pracovní portál JenPráce.cz

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Jak správně změnit délku pracovní doby

Jak správně změnit délku pracovní doby

Potřebujete zaměstnanci změnit pracovní dobu? Pokud je pracovní doba součástí pracovní smlouvy, potřebujete souhlas dotčeného zaměstnance. Je-li pracovní doba určena vnitřní směrnicí, můžete délku pracovní doby změnit. Pojďte se s námi na jednotlivé…
Doporučující dopis od zaměstnavatele

Doporučující dopis od zaměstnavatele

Doporučující dopis do zaměstnání může být klíčový při rozhodování vašeho nového zaměstnavatele. Z dopisu zjistí, jaké jsou vaše silné stránky, na jakých projektech jste pracovali, jak jste zapadli do současného týmu a mnohem více.
Výhody a nevýhody sdíleného pracovního místa

Výhody a nevýhody sdíleného pracovního místa

Víte, že novela zákoníku práce přinesla sdílené pracovní místo? Sdílení pracovního místa znamená, že minimálně dva zaměstnanci se střídají na stejném pracovním místě a dohromady svými částečnými úvazky pokryjí pracovní úvazek celý. Představíme vám…
Vaše práva při zrušení dovolené zaměstnavatelem

Vaše práva při zrušení dovolené zaměstnavatelem

Zaměstnavatel určuje čerpání dovolené svých zaměstnanců. Zjistěte, kdy může zaměstnavatel zrušit dovolenou, i tu, kterou již máte zaplacenou, nebo vás v průběhu dovolené z ní odvolat zpět do práce. Ukážeme vám, co všechno následně zaměstnavatel musí…
Co dělat, když vám zaměstnavatel nezaplatil

Co dělat, když vám zaměstnavatel nezaplatil

Poradíme vám, co dělat, když zaměstnavatel neplatí mzdu a co dělat, když zaměstnavatel neplatí sociální a zdravotní pojištění. Nevyplacená nemocenská? I s tím vám poradíme. Dozvíte se také, jak správně podat stížnost na zaměstnavatele.
Půjčka zaměstnanci jako benefit společnosti

Půjčka zaměstnanci jako benefit společnosti

Zvažujete nový benefit pro své zaměstnance? Co například půjčka pro zaměstnance! Zjistěte, jaké typy půjček můžete zaměstnancům poskytnout, jaké jsou daňové dopady jednotlivých typů půjček.
Jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele

Jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele

Poradíme vám, jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele, který vám například nevyplácí vaši mzdu nebo odstupné. Máte dvě možnosti, jak své peníze získat zpět. V článku najdete i vzor insolvenčního návrhu.
Proč mít připravenou pracovní náplň + VZOR

Proč mít připravenou pracovní náplň + VZOR

Pracovní náplň, se kterou zaměstnance prokazatelně seznámíte, vám pomůže s určením konkrétních povinností, které má zaměstnanec zastávat. Poradíme, kdo pracovní náplň připravuje, v jakých případech ji může zaměstnavatel změnit či doplnit. Získáte…
Dvě zaměstnání současně - daně, nemocenská

Dvě zaměstnání současně - daně, nemocenská

Chcete si přivydělat a máte dvě zaměstnání? Můžete mít ke své pracovní smlouvě uzavřenou dohodu u svého stávajícího zaměstnavatele, pokud práce na dohodu bude jiná než ta, kterou děláte na základě pracovní smlouvy. Nebo můžete mít zaměstnavatele dva…
Co dělat, když zaměstnanec nepřišel do práce

Co dělat, když zaměstnanec nepřišel do práce

Zjistěte, kdy je absence zaměstnance považována za neomluvenou, jak správně má zaměstnanec svou nepřítomnost v práci omlouvat a jaké kroky zaměstnavatel může uskutečnit.
Ideální práce při rodičovské dovolené

Ideální práce při rodičovské dovolené

Zjistěte, jaký můžete mít přivýdělek na rodičovské dovolené, aniž byste ztratili nárok na rodičovský příspěvek. Pomůžeme vám rozhodnout se, jestli je lepší dohoda nebo OSVČ. O rodičovský příspěvek při zaměstnání nemůžete přijít, pokud splníte…
Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Výstupní list ze zaměstnání nepatří mezi povinné dokumenty, ale pro ochranu zaměstnavatele i zaměstnance jej doporučujeme připravit pro každého zaměstnance, kterému končí pracovní poměr ve vaší společnosti. Ukážeme vám, jak vypadá výstupní list ze…

Podívejte se i na naše pracovní nabídky:

 • Ústí nad Labem
 • KE WANG s.r.o.
 • od 21 800 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 26. března
 • Kladno
 • KEBAB KURD s.r.o.
 • 19 500 – 25 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 28. února
 • Moravský Písek
 • BRITTERM a.s.
 • 27 000 – 31 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 14. února
 • Rokytnice nad Jizerou
 • ALBA - ROXANA, s.r.o.
 • 21 300 – 30 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 18. března
 • Rudná, Praha-západ
 • Harrier Europe s.r.o.
 • od 50 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 17. dubna
 • Šumavské Hoštice
 • Miroslav Půbal
 • od 18 900 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 28. března
 • Kralupy nad Vltavou
 • WK IMPORT s.r.o.
 • od 18 900 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 19. února
 • Olomouc
 • Sien autodíly s.r.o.
 • 25 000 – 35 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 4. dubna
 • Kobylisy, Praha
 • Elektroline a.s.
 • 30 000 – 45 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro absolventy
  Benefity:
 • Dovolená navíc
 • 13., případně 14. plat
 • Firemní akce
 • Vzdělávací kurzy
 • Kafetérie
 • Příspěvek na sport
 • Příspěvek na stravování
 • Příspěvek na volný čas
 • Příspěvek na spoření / pojištění
Zveřejněno: 15. dubna
 • Litvínov
 • Gastroland s.r.o.
 • od 25 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 4. dubna
 • Rožnov pod Radhoštěm
 • DT Martin s.r.o.
 • od 18 900 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 5. dubna
 • Vojkovice, Karlovy Vary
 • HBR kovovýroba s.r.o.
 • od 30 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 19. února
 • Červené Janovice
 • AGRO PODLESÍ, a.s.
 • 30 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 19. února
 • Uherský Brod
 • JASPA s.r.o.
 • od 21 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 22. března

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena