CRM

Články označené štítkem CRM

Systémy pro řízení vztahů s kandidáty, zkráceně CRM, jsou nástroje, které se soustředí na organizaci a uchovávání informací týkajících se potenciálních i stávajících pracovníků. Tyto platformy umožňují firmám budovat a udržovat vztahy s kandidáty a zaměstnanci skrze metody systematického sběru informací o jejich kompetencích a profesních zkušenostech. CRM systémy jsou také klíčové pro efektivní řízení komunikace s kandidáty, koordinaci marketingových aktivit a analýzu interakcí mezi prodejními týmy a klienty.
Využijte naši síť pro rychlý a efektivní nábor
Nezdražujeme a z vysoké kvality služeb neuhneme

Nezdražujeme a z vysoké kvality služeb neuhneme

V době, kdy ostatní firmy v oboru od ledna 2024 zdražují, pracovní portál JenPráce.cz jde proti proudu a drží svoje ceny nízko. Díky inovativním technikám vedoucím k vnitřním úsporám a rychle rostoucímu počtu klientů, nemusí k zvýšení cen přistoupit…
Zkratky v HR - znáte rozdíly mezi ATS, CRM, LMS?

Zkratky v HR - znáte rozdíly mezi ATS, CRM, LMS?

Co ATS, CRM nebo LMS znamená ve světě lidských zdrojů? V tomto článku se podíváme na význam hlavních zkratek technologických nástrojů, software a strategií, se kterými se v oblasti HR setkáváme poměrně často. Tyto nástroje nachází své uplatnění při…
Datacruit - moderní a jednoduchý HR nástroj

Datacruit - moderní a jednoduchý HR nástroj

Datacruit je moderní technologická platforma zaměřená na automatizaci a zefektivnění náborových procesů. Umožňuje firmám centralizovat náborové aktivity od publikování nabídek práce až po konečné rozhodnutí o přijetí kandidáta. Jeho klíčovým…
Recru - cesta k efektivním náborům

Recru - cesta k efektivním náborům

Recru ATS je cloudové řešení pro nábor a hodnocení kandidátů, poskytující funkce pro správu pozic, kandidátů a hodnocení. Systém byl navržen tak, aby personalistům usnadnil a zrychlil náborový proces, redukoval administrativní úkoly a umožnil jim…
Recruitis - chytrý náborový software

Recruitis - chytrý náborový software

Recruitis je moderní technologické řešení pro nábor zaměstnanců v digitální éře. Jedná se o systém, který kombinuje softwarové aplikace, databázové systémy a algoritmy pro optimalizaci náborového procesu. Jeho moduly a nástroje umožňují správu…
Pro personalisty:
Pro personalistu a odborníky v oblasti lidských zdrojů (HR) je CRM zkratkou pro Customer Relationship Management, což v českém překladu znamená řízení vztahů s klienty. Tato koncepce a technologie, která původně vznikla v oblasti marketingu a prodeje, má v kontextu HR zcela odlišný význam a využití.

V HR kontextu znamená CRM vytváření a udržování vztahů s interními zákazníky, což jsou zaměstnanci organizace. Jedná se o strategii, procesy a nástroje, které organizace využívají k lepšímu porozumění potřebám svých zaměstnanců a k posílení jejich spokojenosti a loajality. Klíčové funkce a vlastnosti CRM v oblasti HR zahrnují centralizaci dat, analýzu dat, komunikaci a interakce, personalizaci, automatizaci procesů, zlepšení zážitku zaměstnanců a měření výkonnosti.

Výhody spojené s implementací CRM v HR procesech zahrnují zvýšenou efektivitu a produktivitu HR oddělení, zlepšenou spokojenost zaměstnanců, snížení fluktuace zaměstnanců a lepší využití dat pro strategické rozhodování v oblasti lidských zdrojů.

Nicméně implementace CRM v HR není bez výzev. Mezi nejčastější výzvy patří finanční náklady na pořízení a provoz CRM systému, potřeba školení zaměstnanců na nový systém, zajištění ochrany citlivých personálních dat a integrace CRM s existujícími HR systémy a procesy.

Pro efektivní využití CRM ve strategiích HR a náboru je důležité dodržovat několik nejlepších praktik a tipů, včetně definice cílů, zapojení zaměstnanců, školení a podpory, zabezpečení dat, stálého hodnocení, integrace s dalšími systémy a sledování výsledků.

Celkově lze říci, že CRM může hrát klíčovou roli v moderním řízení lidských zdrojů a pomoci organizacím lépe porozumět a efektivněji spravovat své zaměstnance. Správná implementace a účinné využití CRM může přinést mnoho výhod a zlepšení v oblasti HR.


Pro uchazeče:
Pro uchazeče zkratka CRM znamená Customer Relationship Management, což je systémový přístup k řízení vztahů s klienty. Nicméně, v oblasti HR se tato zkratka často používá pro Candidate Relationship Management, což je koncept a nástroj pro správu vztahů s uchazeči o zaměstnání. CRM pro uchazeče pomáhá organizacím efektivněji a personalizovaně komunikovat s potenciálními zaměstnanci a udržovat s nimi dlouhodobé vztahy.

CRM pro uchazeče poskytuje personalistům a HR pracovníkům řadu výhod. Za prvé, umožňuje centralizovanou správu všech kontaktů a informací o uchazečích, což usnadňuje organizaci a vyhledávání potenciálních kandidátů. Dále CRM umožňuje automatizaci komunikačních procesů, což znamená, že personalisté mohou snadno posílat personalizované zprávy a nabídky pracovních pozic uchazečům. Tím se zvyšuje efektivita náboru a snižují se náklady spojené s náborovými aktivitami.

Další výhodou CRM pro uchazeče je, že umožňuje sledování a analýzu interakcí s uchazeči. To znamená, že HR pracovníci mohou získat hlubší porozumění potřebám a preferencím uchazečů a lépe se přizpůsobit jejich očekáváním. CRM také umožňuje sledovat výsledky náborových kampaní a zhodnocovat úspěšnost různých strategií náboru.

CRM pro uchazeče se liší od jiných nástrojů a technologií používaných pro správu vztahů s klienty tím, že je zaměřený specificky na potřeby HR a náboru. Zatímco tradiční CRM systémy jsou obvykle určeny pro správu vztahů s externími klienty a zákazníky, CRM pro uchazeče je navržen tak, aby uspokojil potřeby interního náborového týmu. To znamená, že obsahuje specifické funkce pro správu životopisů, hodnocení uchazečů a organizaci náborových událostí.

CRM také může podporovat organizace v personalizaci komunikace a služeb pro zaměstnance. Když organizace použije CRM pro nábor, může pokračovat v budování vztahů s uchazeči i poté, co se stali zaměstnanci. CRM umožňuje organizacím sledovat a analyzovat zaměstnanecké zkušenosti a preferenční informace, což může vést k lepšímu přizpůsobení pracovního prostředí a benefitů potřebám zaměstnanců.

Celkově řečeno, CRM pro uchazeče je klíčovým nástrojem pro moderní HR pracovníky, kteří chtějí efektivně a personalizovaně komunikovat s uchazeči a zaměstnanci. Pomáhá organizacím zlepšit náborové procesy, získat hlubší porozumění potřebám a preferencím uchazečů a podporovat personalizaci komunikace a služeb pro zaměstnance.


Pro klienta:
CRM (Customer Relationship Management), neboli řízení vztahů se zákazníky, představuje klíčový prvek pro moderní organizace v různých odvětvích. Zákazníci jsou pro každou firmu neocenitelným aktivem, a proto je důležité budovat a udržovat s nimi dlouhodobé vztahy. CRM není omezeno pouze na oblast prodeje a marketingu, ale může být také cenným nástrojem pro personalisty a HR pracovníky.

Pro klienta znamená CRM především lepší péči a personalizovaný přístup. Díky informacím a historii interakcí s klientem, které CRM systém shromažďuje, může organizace lépe porozumět potřebám a preferencím svých klientů. To znamená, že klienti obdrží nabídky a služby přizpůsobené jejich individuálním potřebám, což zvyšuje jejich spokojenost a věrnost.

Pro personalisty je CRM cenným nástrojem pro budování a udržování dlouhodobých vztahů s talentovanými jednotlivci. Personalisté mohou využívat CRM k evidenci informací o kandidátech, jejich dovednostech, zkušenostech a historii interakcí s organizací. To jim umožňuje lépe pochopit, jakým způsobem oslovit potenciální zaměstnance a jakým způsobem podpořit jejich kariérní růst. Díky CRM mohou personalisté také lépe sledovat proces náboru a vybírat ty nejlepší kandidáty pro organizaci.

HR pracovníci mohou CRM využívat k řízení rozvoje a školení zaměstnanců. Systém CRM může obsahovat informace o dovednostech a kompetencích zaměstnanců, jejich kariérních cílech a historii školení. To jim umožňuje plánovat a provádět školení a rozvojové programy tak, aby byly co nejefektivnější a zaměstnanci mohli lépe naplnit svůj potenciál.

Budoucí perspektivy a trendy v oblasti CRM a jeho vývoje v HR jsou velmi zajímavé. S rostoucím důrazem na personalizaci a individualizaci všech aspektů podnikání bude CRM hrát stále významnější roli. Automatizace a umělá inteligence budou zlepšovat schopnost CRM systémů analyzovat data a nabízet relevantní informace a doporučení. To umožní organizacím lépe porozumět svým klientům a zaměstnancům a poskytovat jim lepší služby.

CRM má také velký význam pro klienty a organizace, které ho používají pro správu vztahů s uchazeči a zaměstnanci. Pro uchazeče znamená lepší zkušenost během procesu náboru a transparentnost ohledně svého statusu a kariérních možností v organizaci. Pro zaměstnance to znamená možnost lépe komunikovat s HR oddělením a mít přístup k relevantním informacím o svém rozvoji.

Celkově lze říci, že CRM hraje klíčovou roli ve vztazích mezi organizacemi a jejich klienty, uchazeči a zaměstnanci. Pomáhá organizacím lépe porozumět potřebám a preferencím těchto skupin a poskytovat jim lepší služby. S rostoucím vývojem technologií a důrazem na personalizaci očekáváme, že význam CRM systémů bude stále růst.


O zkratce:
Customer Relationship Management (CRM) je termín, který se běžně používá v oblasti řízení lidských zdrojů (HR). Původně byl CRM vyvinut pro oblast marketingu a prodeje, ale jeho význam a využití se v průběhu času rozšířilo do různých oblastí podnikání, včetně HR. V rámci řízení lidských zdrojů označuje CRM strategii a technologie, které umožňují organizacím efektivně spravovat vztahy s uchazeči, zaměstnanci a bývalými zaměstnanci.

Význam termínu "CRM" v rámci řízení lidských zdrojů spočívá v tom, že umožňuje HR profesionálům lépe porozumět a spravovat vztahy s lidmi, kteří jsou klíčovými aktéry v organizaci. CRM v HR pomáhá organizacím vytvářet pozitivní zážitky pro uchazeče a zaměstnance během jejich interakcí s firmou. To zahrnuje celý životní cyklus zaměstnance, od náboru a výběru až po vývoj a odchod zaměstnance z organizace.

CRM může pomoci HR profesionálům zlepšit zážitek uchazečů tím, že umožňuje efektivní správu uchazečských databází, personalizaci komunikace a poskytování relevantních informací. Zároveň může CRM podporovat zaměstnance tím, že umožňuje sledovat jejich výkonnost, poskytovat zpětnou vazbu a podporovat jejich profesní rozvoj.

Dalším významným aspektem CRM v HR je podpora spolupráce mezi různými týmy a odděleními v organizaci. CRM umožňuje sdílet informace o uchazečích a zaměstnancích mezi různými částmi organizace, což může vést k lepší koordinaci a spolupráci. To je zejména užitečné při přesunu zaměstnanců mezi odděleními nebo při řešení komplexních personálních otázek.

CRM má také důležitou roli v souvislosti s ochranou osobních údajů a dodržováním právních předpisů o ochraně dat. Vzhledem k tomu, že HR profesionálové mají k dispozici citlivé informace o uchazečích a zaměstnancích, je důležité zajistit, aby byly tyto údaje řádně chráněny. CRM systémy mohou poskytovat nástroje pro řízení přístupu k datům, auditovat jejich použití a pomoci organizacím dodržovat příslušné právní předpisy, jako je GDPR.

Pro dosažení nejlepších výsledků mohou HR pracovníci spolupracovat s poskytovateli CRM. To zahrnuje spolupráci při implementaci CRM systému, školení zaměstnanců v jeho používání a průběžné aktualizace a úpravy systému podle potřeb organizace. Spolupráce s poskytovatelem CRM může také zahrnovat poskytování zpětné vazby a návrhy na zlepšení systému, aby lépe vyhovoval potřebám HR oddělení.

Celkově lze říci, že CRM hraje stále důležitější roli v rámci řízení lidských zdrojů a umožňuje organizacím lépe spravovat vztahy s uchazeči, zaměstnanci a bývalými zaměstnanci, což v konečném důsledku přispívá k úspěšnosti organizace a zlepšuje zážitek lidí, kteří s ní interagují.


Zajímavosti:
Termín CRM, neboli Customer Relationship Management, je zkratkou pro systémy a strategie zaměřené na správu vztahů se zákazníky. Nicméně, tento koncept se v dnešní době uplatňuje nejen v oblasti obchodního vztahu se zákazníky, ale také v oblasti lidských zdrojů a vztahů s zaměstnanci. CRM pro personalisty a HR profesionály má za úkol optimalizovat a zlepšit vztahy se zaměstnanci a uchazeči o práci stejně jako CRM v obchodu má za cíl zlepšit vztahy se zákazníky.

Hlavním účelem a posláním CRM pro personalisty a HR profesionály je zjednodušit a zefektivnit procesy náboru, vývoje a udržení zaměstnanců. CRM v této oblasti umožňuje centralizované a efektivní správy informací o zaměstnancích a uchazečích. To zahrnuje jejich kontaktní údaje, historii pracovních zkušeností, dovednosti a kompetence, což umožňuje personalistům lépe porozumět potřebám a očekáváním zaměstnanců a uchazečů.

Používání CRM má také vliv na strategická rozhodnutí týkající se náboru, vývoje a udržení zaměstnanců. Díky shromažďování a analýze dat o zaměstnancích a uchazečích mohou HR profesionálové lépe identifikovat trendy na trhu práce, zlepšit procesy náboru a rozvoje, a přizpůsobit strategie udržení zaměstnanců aktuálním potřebám a očekáváním.

Analytické funkce CRM mají klíčový význam pro vyhodnocení výkonnosti HR a zlepšení strategií řízení lidských zdrojů. Pomáhají měřit úspěšnost náborových kampaní, sledovat vývoj a rozvoj zaměstnanců, a identifikovat oblasti, které potřebují zlepšení. Tímto způsobem může CRM pomoci HR profesionálům lépe plánovat a řídit své aktivity a dosáhnout lepších výsledků v oblasti lidských zdrojů.

CRM také může organizacím pomoci udržovat dlouhodobé vztahy s bývalými zaměstnanci a alumnity. Uchovávání informací o bývalých zaměstnancích a udržování s nimi kontaktu může organizaci poskytnout přístup k cenným zkušenostem a kontaktům, které mohou být v budoucnu prospěšné. To také posiluje pověst organizace jako atraktivního zaměstnavatele a může přilákat zpět bývalé zaměstnance na nové pozice, pokud se objeví vhodná příležitost.

Celkově lze říci, že CRM pro personalisty a HR profesionály hraje klíčovou roli v optimalizaci správy lidských zdrojů a vytváření dlouhodobých a efektivních vztahů se zaměstnanci a uchazeči o práci. Pomáhá zlepšovat strategie náboru, rozvoje a udržení zaměstnanců a posiluje postavení organizace na trhu práce. Analytické funkce CRM navíc umožňují lepší monitorování a řízení výkonnosti HR a strategií řízení lidských zdrojů.

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena