Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Znáte základní povinnosti zaměstnavatele? Ukážeme vám, co je povinností vašeho zaměstnavatele před zahájením vašeho pracovního poměru, v průběhu a při skončení pracovního poměru.

Povinnosti zaměstnavatele

Vy jako zaměstnanec máte vůči svému zaměstnavateli zákonem zakotvená práva i povinnosti. Zákony pamatují i na práva a povinnosti zaměstnavatele

Zaměstnavatel má povinnosti vůči všem svým zaměstnancům. Bez ohledu na to, zda pracují na základě pracovní smlouvy, DPČ či DPP, jsou povinnosti zaměstnavatele stejné

Povinnosti zaměstnavatele před pracovním poměrem

Povinnosti zaměstnavatele vůči zaměstnanci, respektive potencionálnímu budoucímu zaměstnanci, začínají již v průběhu výběrového řízení na pozici, na kterou se hlásíte. Budoucí zaměstnavatel musí být objektivní, nesmí diskriminovat žádného z uchazečů. V průběhu pohovoru se vás budoucí zaměstnavatel nesmí zeptat na řadu věcí. Zjistěte, na co se zaměstnavatel nesmí zeptat.

Zaměstnavatel od vás před vznikem pracovního poměru může vyžadovat jen údaje, které bezprostředně souvisejí s uzavřením pracovní smlouvy. Údaje, které jsou pro zaměstnavatele relevantní, jsou informace vztahující se ke kvalifikaci, pracovní praxi, dovednostem a znalostem dotyčného uchazeče o zaměstnání.

Je zde také oznamovací povinnost zaměstnavatele, kdy zdravotní pojišťovně musí nahlásit váš nástup do zaměstnání.

Aktuální nabídka práce

Povinnosti zaměstnavatele v průběhu pracovního poměru

Klíčové jsou povinnosti zaměstnavatele vůči zaměstnancům v oblasti bezpečnosti práce. Zaměstnavatel je povinen předcházet ohrožení nebo poškození zdraví zaměstnanců v pracovním procesu. S tím souvisí povinnost zaměstnavatele zajistit, aby zaměstnanec nevykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti. Pokud zaměstnavatel nemůže rizika odstranit nebo dostatečně omezit, je povinen poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky.

Neméně důležitá povinnost zaměstnavatele je zajištění rovného zacházení se zaměstnanci včetně zákazu jejich diskriminace

Zaměstnavatel je povinen těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu přizpůsobovat na pracovišti prostory pro jejich odpočinek.  

U rodičů, kteří odcházejí na mateřskou a rodičovskou dovolenou, vzniká povinnost zaměstnavatele držet pracovní místo. Na co máte právo po návratu z mateřské dovolené a v jakých případech vám musí zaměstnavatel držet „stejnou židli“ a druh práce, který máte sjednaný ve své pracovní smlouvě, zjistíte v našem článku.

Zaměstnavatel má také povinnosti vůči cizincům, které zaměstnává. Pro legální zaměstnání cizince je nutná zaměstnanecká karta, kde k povinnosti zaměstnavatele patří zařadit volné místo do centrální evidence míst určených pro zaměstnanecké karty. 

K povinnostem zaměstnavatele, které určuje zákoník práce, patří i povinnost zajistit dodržování zákazu kouření na pracovištích stanoveného zvláštními právními předpisy. 

Povinnosti zaměstnavatele při skončení pracovního poměru

Zaměstnavatel, stejně jako zaměstnanec má povinnosti, které trvají i v průběhu výpovědní lhůty

Zaměstnavatel je povinen vám stále přidělovat práci, za kterou vám náleží sjednaná mzda, případně vám zaplatit překážky na straně zaměstnavatele

Pokud máte nárok na odstupné, je zaměstnavatel povinen vám jej vyplatit. Zjistěte, za jakých podmínek a v jaké výši vzniká nárok na odstupné.

Současně je povinností zaměstnavatele vám připravit řadu dokumentů

  • Zápočtový list, neboli potvrzení o zaměstnání;
  • Potvrzení o zdanitelných příjmech do deseti dnů od doby, kdy jej požádáte;
  • Posudek o pracovní činnosti do pěti dnů od doby, kdy si o něj požádáte; 
  • Evidenční list důchodového pojištění.

V případě vedoucích zaměstnanců vzniká nabídková povinnost zaměstnavatele, kdy podle zákoníku práce je zaměstnavatel povinen tomuto zaměstnanci navrhnout změnu jeho dalšího pracovního zařazení na jinou práci odpovídající jeho zdravotnímu stavu a kvalifikaci.

Další z povinností je ohlašovací povinnost zaměstnavatele, a to vůči příslušné zdravotní pojišťovně a také Okresní správě sociálního zabezpečení, kterým do osmi kalendářních dnů ode dne skončení zaměstnání musí oznámit ukončení pracovního poměru.

 

Publikováno 17. ledna 2024

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Ideální práce při rodičovské dovolené

Ideální práce při rodičovské dovolené

Zjistěte, jaký můžete mít přivýdělek na rodičovské dovolené, aniž byste ztratili nárok na rodičovský příspěvek. Pomůžeme vám rozhodnout se, jestli je lepší dohoda nebo OSVČ. O rodičovský příspěvek při zaměstnání nemůžete přijít, pokud splníte…
Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Výstupní list ze zaměstnání nepatří mezi povinné dokumenty, ale pro ochranu zaměstnavatele i zaměstnance jej doporučujeme připravit pro každého zaměstnance, kterému končí pracovní poměr ve vaší společnosti. Ukážeme vám, jak vypadá výstupní list ze…
Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Dozvíte se, co to je pracovní oděv, kdy jej zaměstnavatel zaměstnanci plně hradí a jaké jsou základní povinnosti zaměstnavatele. Zjistíte, kdy a kdo má nárok na pracovní oděv a také na pracovní obuv.
Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Povíme vám vše k tématu “pracovní smlouva na dobu určitou a prodloužení”. Zjistíte, jaké máte možnosti, když se blíží konec vašeho pracovního poměru, kolikrát může zaměstnavatel využít možnost opakovaného prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou…
TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

Seznamte se s naším výběrem TOP 10 podcastů zaměřených na lidské zdroje. Ať už jste v oboru HR dlouholetým profesionálem nebo jen hledáte aktuální informace a trendy, tyto podcasty vám nabídnou širokou škálu témat a poznatků. Získejte přehled o tom…
Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář (ČTK), stojící jako maják nezávislého zpravodajství, je veřejnoprávní zpravodajská agentura v České republice. Tento článek vás provede jejím unikátním obchodním modelem, který nepotřebuje státní dotace, a objasní, jak ČTK…
Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Pokud potřebujete sdílet pracovní témata s veřejností, jako jsou zajímavá data nebo stížnosti na bezpráví, je dobré mít kontakty na přední profesní novinářské organizace. Ty vám mohou pomoci získat pozornost pro vaše záležitosti. V našem článku…
Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Specifickou interní směrnicí zaměstnavatele je pracovní řád, který zaměstnancům upřesňuje jejich povinnosti. Každá společnost by měla mít svůj pracovní řád, se kterým všechny své zaměstnance seznámí. Proto jsme pro vás připravili kompletní pracovní…
Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Státní úřad inspekce práce provádí pravidelné plánované kontroly i kontroly na základě podnětů od zaměstnanců, aby zjistil, jaký je skutečný stav v prověřované oblasti, a v případě zjištění nějakého pochybení má pravomoc nařídit zaměstnavateli…
Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Znáte základní povinnosti zaměstnavatele? Ukážeme vám, co je povinností vašeho zaměstnavatele před zahájením vašeho pracovního poměru, v průběhu a při skončení pracovního poměru.
Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Dozvíte se, z jakých důvodů je možné převést dovolenou do dalšího roku, v jakém rozsahu a kdy nejpozději je nutné ji zaměstnanci nařídit, jinak si její čerpání zaměstnanec určí sám. Ukážeme vám, jak na nařízení dovolené ze strany zaměstnavatele a…
Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Zjistila jste, že jste těhotná, a nevíte, kdy a jak tuto skutečnost oznámit v práci? Nebojte se, se vším vám pomůžeme! Dozvíte se, kdy oznámit těhotenství v zaměstnání, jak v práci oznámit těhotenství a také jaké jsou povinnosti vašeho…

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena