Vše, co potřebujete vědět o rodičovské dovolené

S námi získáte základní přehled o tom, jak dlouho trvá rodičovská dovolená, kdy končí rodičovská dovolená, jak se vypočítává a jak správně postupovat při jejím ukončení. Přidáme také užitečné informace, jak zajistit hladký návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené.

Rodičovská dovolená

Rodičovská dovolená je obsáhlé téma. Abychom zodpověděli všechny vaše otázky, připravili jsme pro vás seriál, kde vás seznámíme se vším, co vás na téma rodičovské dovolené může zajímat. V tomto článku zjistíte, jak se vypočítává rodičovská dovolená a kdy mi končí rodičovská dovolená

Nejen pro tatínky je určený článek o otcovské dovolené. Zjistíte, jak o ni požádat a že nově je v délce dvou týdnů. 

Aktuální nabídka práce

Rodičovská dovolená délka

Délka mateřské a rodičovské dovolené se liší. Matka dítěte nejprve čerpá mateřskou dovolenou, následně požádá zaměstnavatele o čerpání řádné dovolené bezprostředně po skončení mateřské dovolené a nastupuje na rodičovskou dovolenou. Po dobu čerpání řádné dovolené lze zároveň pobírat rodičovský příspěvek. 

Mateřská dovolená je jednou z důležitých osobních překážek v práci na straně zaměstnankyně. Zaměstnavatel je povinen omluvit nepřítomnost zaměstnankyně v práci po dobu, která souvisí s porodem a péčí o narozené dítě v rozsahu 28 týdnů, a porodila-li žena zároveň dvě nebo více dětí v rozsahu 37 týdnů. 

Na mateřskou dovolenou navazuje rodičovská dovolená, která slouží k prohloubení péče o dítě. Váš zaměstnavatel je povinen poskytnout rodičovskou dovolenou zaměstnankyni či zaměstnanci na jejich žádost. Žádost většinou bývá písemná, na formuláři, který poskytuje personální oddělení. 

Rodičovskou dovolenou může čerpat matka dítěte. Navazuje na mateřskou dovolenou. Matce dítěte je poskytnuta rodičovská dovolená do doby, kdy její dítě dosáhne 3 let věku. respektive 4 let věku, pokud požádá zaměstnavatele o neplacené volno

I otec dítěte může čerpat rodičovskou dovolenou, a to od narození dítěte, a v rozsahu, o jaký požádá, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let. 

Délka rodičovské dovolené je tedy u matky i u otce dítěte maximálně do 3 let věku dítěte. 

Stejně jako mateřská dovolená, i rodičovská dovolená je důležitou osobní překážkou v práci, kdy je zaměstnavatel povinen nepřítomnost v práci omluvit.

Zaměstnankyni nebo zaměstnanci, kterým končí čerpání rodičovské dovolené, je zaměstnavatel po jejím skončení povinen přidělit druh práce, který je v pracovní smlouvě sjednán. Tato povinnost platí i v případě, kdy zaměstnankyně či zaměstnanec čerpali například dvě mateřské a rodičovské dovolené po sobě. V případě, že během rodičovské dovolené došlo ke zrušení pracovní pozice, má zaměstnavatel povinnost zaměstnankyni či zaměstnanci jako náhradu nabídnout místo odpovídající podepsané pracovní smlouvě.

Rodičovská dovolená výpočet

Na rodičovský příspěvek, který vyplácí úřad práce, má nárok každý rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o nejmladší dítě v rodině.

Dávka je vyplácena až do vyčerpání celkové částky 300 000 Kč, nejdéle však do 4 let věku dítěte. V případě, že nejmladším dítětem v rodině jsou 2 a více dětí narozených současně, má rodič nárok na vyčerpání celkové částky až 450 000 Kč.

Výši rodičovského příspěvku si matka nebo otec určují sami. Jako rodič tedy můžete požádat o vyplacení částky co nejdříve nebo si platby rozložit po celou dobu čerpání rodičovské dovolené. Je jen na vás, jaký zvolíte výpočet rodičovské dovolené, respektive rodičovského příspěvku. 

Měsíční výše dávky rodičovského příspěvku se odvíjí od denního vyměřovacího základu, který stanovila příslušná okresní správa sociálního zabezpečení. Maximální hranici rodičovského příspěvku má každý svou vlastní – rodič může čerpat až do výše 70 % třicetinásobku denního vyměřovacího základu, což odpovídá zhruba měsíční výši mateřské. 

Rodičovská dovolená ukončení

Termín ukončení rodičovské dovolené si určují matka či otec sami. Zaměstnavateli oznámí, že budou čerpat rodičovskou dovolenou do 2 let věku jejich dítěte. Své rozhodnutí mohou v průběhu čerpání rodičovské dovolené změnit a zaměstnavateli oznámit, že chtějí čerpat až do 3 let věku dítěte. Sami si tedy určí, kterým dnem končí rodičovská dovolená. Pokud zjistí, že například v okolí bydliště není volné místo v jeslích, mohou do 3 let věku termín návratu do zaměstnání měnit. Naopak je možný i dřívější návrat z rodičovské dovolené

Návrat po rodičovské dovolené zákoník práce zmiňuje v paragrafu 47 pouze pro otce dítěte. A říká, že nastoupí-li otec zpět do zaměstnání po skončení rodičovské dovolené v rozsahu doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, vrací se do práce na původní práci a pracoviště.

O ukončení rodičovské dovolené je vhodné zaměstnavatele informovat písemně. Připravili jsme pro vás ukončení rodičovské dovolené formulář. Tuto žádost o návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené vzor vyplníte a zašlete doporučeně svému zaměstnavateli. 

Návrat do práce po rodičovské dovolené

Svého zaměstnavatele jste informovali, že se vracíte zpět do práce. Z výše uvedeného vyplývá, že den nástupu do práce po rodičovské dovolené si určujete sami, pokud vaše dítě neoslavilo 3. narozeniny. 

Samotnému nástupu do práce po rodičovské dovolené předchází pracovně-lékařská prohlídka, na kterou vás váš zaměstnavatel může poslat. Měli byste absolvovat školení bezpečnosti práce a požární ochrany a další školení související s výkonem vaší práce. 

Návrat z rodičovské dovolené bude náročný, své dítě necháváte ve školce, vracíte se do práce, kde je mnoho nových kolegů a nových procesů, se kterými se musíte seznámit. Nebojte se požádat o pomoc! 

Aktuální nabídka práce

Nenastoupení do práce po skončení rodičovské dovolené

Pokud pro vás z jakéhokoliv důvodu není návrat po rodičovské dovolené do práce možný, komunikujte se svým zaměstnavatelem. Můžete jej požádat o neplacené volno do čtyř let věku vašeho dítěte

Další možností je nástup po rodičovské dovolené na zkrácený pracovní úvazek. Pokud vám zaměstnavatel vyjde vstříc, je možný i návrat po rodičovské dovolené na zkrácený úvazek, například na dobu několika měsíců a následně návrat na původní počet hodin, který máte sjednaný ve své pracovní smlouvě.

 

Publikováno 19. října 2023

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Vše, co potřebujete vědět o rodičovské dovolené

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Jak správně změnit délku pracovní doby

Jak správně změnit délku pracovní doby

Potřebujete zaměstnanci změnit pracovní dobu? Pokud je pracovní doba součástí pracovní smlouvy, potřebujete souhlas dotčeného zaměstnance. Je-li pracovní doba určena vnitřní směrnicí, můžete délku pracovní doby změnit. Pojďte se s námi na jednotlivé…
Doporučující dopis od zaměstnavatele

Doporučující dopis od zaměstnavatele

Doporučující dopis do zaměstnání může být klíčový při rozhodování vašeho nového zaměstnavatele. Z dopisu zjistí, jaké jsou vaše silné stránky, na jakých projektech jste pracovali, jak jste zapadli do současného týmu a mnohem více.
Výhody a nevýhody sdíleného pracovního místa

Výhody a nevýhody sdíleného pracovního místa

Víte, že novela zákoníku práce přinesla sdílené pracovní místo? Sdílení pracovního místa znamená, že minimálně dva zaměstnanci se střídají na stejném pracovním místě a dohromady svými částečnými úvazky pokryjí pracovní úvazek celý. Představíme vám…
Vaše práva při zrušení dovolené zaměstnavatelem

Vaše práva při zrušení dovolené zaměstnavatelem

Zaměstnavatel určuje čerpání dovolené svých zaměstnanců. Zjistěte, kdy může zaměstnavatel zrušit dovolenou, i tu, kterou již máte zaplacenou, nebo vás v průběhu dovolené z ní odvolat zpět do práce. Ukážeme vám, co všechno následně zaměstnavatel musí…
Co dělat, když vám zaměstnavatel nezaplatil

Co dělat, když vám zaměstnavatel nezaplatil

Poradíme vám, co dělat, když zaměstnavatel neplatí mzdu a co dělat, když zaměstnavatel neplatí sociální a zdravotní pojištění. Nevyplacená nemocenská? I s tím vám poradíme. Dozvíte se také, jak správně podat stížnost na zaměstnavatele.
Půjčka zaměstnanci jako benefit společnosti

Půjčka zaměstnanci jako benefit společnosti

Zvažujete nový benefit pro své zaměstnance? Co například půjčka pro zaměstnance! Zjistěte, jaké typy půjček můžete zaměstnancům poskytnout, jaké jsou daňové dopady jednotlivých typů půjček.
Jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele

Jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele

Poradíme vám, jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele, který vám například nevyplácí vaši mzdu nebo odstupné. Máte dvě možnosti, jak své peníze získat zpět. V článku najdete i vzor insolvenčního návrhu.
Proč mít připravenou pracovní náplň + VZOR

Proč mít připravenou pracovní náplň + VZOR

Pracovní náplň, se kterou zaměstnance prokazatelně seznámíte, vám pomůže s určením konkrétních povinností, které má zaměstnanec zastávat. Poradíme, kdo pracovní náplň připravuje, v jakých případech ji může zaměstnavatel změnit či doplnit. Získáte…
Dvě zaměstnání současně - daně, nemocenská

Dvě zaměstnání současně - daně, nemocenská

Chcete si přivydělat a máte dvě zaměstnání? Můžete mít ke své pracovní smlouvě uzavřenou dohodu u svého stávajícího zaměstnavatele, pokud práce na dohodu bude jiná než ta, kterou děláte na základě pracovní smlouvy. Nebo můžete mít zaměstnavatele dva…
Co dělat, když zaměstnanec nepřišel do práce

Co dělat, když zaměstnanec nepřišel do práce

Zjistěte, kdy je absence zaměstnance považována za neomluvenou, jak správně má zaměstnanec svou nepřítomnost v práci omlouvat a jaké kroky zaměstnavatel může uskutečnit.
Ideální práce při rodičovské dovolené

Ideální práce při rodičovské dovolené

Zjistěte, jaký můžete mít přivýdělek na rodičovské dovolené, aniž byste ztratili nárok na rodičovský příspěvek. Pomůžeme vám rozhodnout se, jestli je lepší dohoda nebo OSVČ. O rodičovský příspěvek při zaměstnání nemůžete přijít, pokud splníte…
Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Výstupní list ze zaměstnání nepatří mezi povinné dokumenty, ale pro ochranu zaměstnavatele i zaměstnance jej doporučujeme připravit pro každého zaměstnance, kterému končí pracovní poměr ve vaší společnosti. Ukážeme vám, jak vypadá výstupní list ze…

Podívejte se i na naše pracovní nabídky:

 • Plzeň
 • Paylocity s.r.o.
 • od 100 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 15. února
 • Zeleneč
 • MTV Logistic, s.r.o.
 • od 20 500 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 11. dubna
 • Předslav
 • BETONOVÉ STAVBY - GROUP, s.r.o.
 • od 21 300 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 24. ledna
 • Držovice
 • WEI LE s.r.o.
 • od 18 900 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 2. dubna
 • Bohumín
 • ČOS - Speciální servis s.r.o.
 • 19 500 – 23 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 25. března
 • Karlovy Vary
 • Plastická a estetická chirurgie KV s.r…
 • 28 000 – 35 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 15. dubna
 • Benešov
 • Stenco s.r.o.
 • od 21 480 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 7. března
 • České Budějovice
 • Jihočeská masna, s.r.o.
 • 25 000 – 37 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 17. dubna
 • Strakonice
 • JATKY Hradský, s.r.o.
 • 25 000 – 37 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 2. února
 • Chotěboř
 • Eurometal Chotěboř spol. s r.o.
 • od 23 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 10. dubna
 • Polička
 • COOP družstvo HB
 • 22 000 – 26 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 25. března
 • Javorník, Jeseník
 • Základní škola Javorník, okres Jeseník
 • od 32 820 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 2. dubna
 • Špindlerův Mlýn
 • Hank Martin
 • 19 500 – 22 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 10. dubna
 • Hlučín
 • SMP - Služby, s.r.o.
 • 24 000 – 32 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 9. dubna
 • Olomouc
 • TOOL Werkzeugbau s.r.o.
 • od 35 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 4. dubna
 • Mladá Boleslav
 • VANDESSA s.r.o.
 • od 18 900 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 8. dubna

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena