Vše, co potřebujete vědět o rodičovské dovolené

S námi získáte základní přehled o tom, jak dlouho trvá rodičovská dovolená, kdy končí rodičovská dovolená, jak se vypočítává a jak správně postupovat při jejím ukončení. Přidáme také užitečné informace, jak zajistit hladký návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené.

Rodičovská dovolená

Rodičovská dovolená je obsáhlé téma. Abychom zodpověděli všechny vaše otázky, připravili jsme pro vás seriál, kde vás seznámíme se vším, co vás na téma rodičovské dovolené může zajímat. V tomto článku zjistíte, jak se vypočítává rodičovská dovolená a kdy mi končí rodičovská dovolená

Nejen pro tatínky je určený článek o otcovské dovolené. Zjistíte, jak o ni požádat a že nově je v délce dvou týdnů. 

Aktuální nabídka práce

Rodičovská dovolená délka

Délka mateřské a rodičovské dovolené se liší. Matka dítěte nejprve čerpá mateřskou dovolenou, následně požádá zaměstnavatele o čerpání řádné dovolené bezprostředně po skončení mateřské dovolené a nastupuje na rodičovskou dovolenou. Po dobu čerpání řádné dovolené lze zároveň pobírat rodičovský příspěvek. 

Mateřská dovolená je jednou z důležitých osobních překážek v práci na straně zaměstnankyně. Zaměstnavatel je povinen omluvit nepřítomnost zaměstnankyně v práci po dobu, která souvisí s porodem a péčí o narozené dítě v rozsahu 28 týdnů, a porodila-li žena zároveň dvě nebo více dětí v rozsahu 37 týdnů. 

Na mateřskou dovolenou navazuje rodičovská dovolená, která slouží k prohloubení péče o dítě. Váš zaměstnavatel je povinen poskytnout rodičovskou dovolenou zaměstnankyni či zaměstnanci na jejich žádost. Žádost většinou bývá písemná, na formuláři, který poskytuje personální oddělení. 

Rodičovskou dovolenou může čerpat matka dítěte. Navazuje na mateřskou dovolenou. Matce dítěte je poskytnuta rodičovská dovolená do doby, kdy její dítě dosáhne 3 let věku. respektive 4 let věku, pokud požádá zaměstnavatele o neplacené volno

I otec dítěte může čerpat rodičovskou dovolenou, a to od narození dítěte, a v rozsahu, o jaký požádá, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let. 

Délka rodičovské dovolené je tedy u matky i u otce dítěte maximálně do 3 let věku dítěte. 

Stejně jako mateřská dovolená, i rodičovská dovolená je důležitou osobní překážkou v práci, kdy je zaměstnavatel povinen nepřítomnost v práci omluvit.

Zaměstnankyni nebo zaměstnanci, kterým končí čerpání rodičovské dovolené, je zaměstnavatel po jejím skončení povinen přidělit druh práce, který je v pracovní smlouvě sjednán. Tato povinnost platí i v případě, kdy zaměstnankyně či zaměstnanec čerpali například dvě mateřské a rodičovské dovolené po sobě. V případě, že během rodičovské dovolené došlo ke zrušení pracovní pozice, má zaměstnavatel povinnost zaměstnankyni či zaměstnanci jako náhradu nabídnout místo odpovídající podepsané pracovní smlouvě.

Rodičovská dovolená výpočet

Na rodičovský příspěvek, který vyplácí úřad práce, má nárok každý rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o nejmladší dítě v rodině.

Dávka je vyplácena až do vyčerpání celkové částky 300 000 Kč, nejdéle však do 4 let věku dítěte. V případě, že nejmladším dítětem v rodině jsou 2 a více dětí narozených současně, má rodič nárok na vyčerpání celkové částky až 450 000 Kč.

Výši rodičovského příspěvku si matka nebo otec určují sami. Jako rodič tedy můžete požádat o vyplacení částky co nejdříve nebo si platby rozložit po celou dobu čerpání rodičovské dovolené. Je jen na vás, jaký zvolíte výpočet rodičovské dovolené, respektive rodičovského příspěvku. 

Měsíční výše dávky rodičovského příspěvku se odvíjí od denního vyměřovacího základu, který stanovila příslušná okresní správa sociálního zabezpečení. Maximální hranici rodičovského příspěvku má každý svou vlastní – rodič může čerpat až do výše 70 % třicetinásobku denního vyměřovacího základu, což odpovídá zhruba měsíční výši mateřské. 

Rodičovská dovolená ukončení

Termín ukončení rodičovské dovolené si určují matka či otec sami. Zaměstnavateli oznámí, že budou čerpat rodičovskou dovolenou do 2 let věku jejich dítěte. Své rozhodnutí mohou v průběhu čerpání rodičovské dovolené změnit a zaměstnavateli oznámit, že chtějí čerpat až do 3 let věku dítěte. Sami si tedy určí, kterým dnem končí rodičovská dovolená. Pokud zjistí, že například v okolí bydliště není volné místo v jeslích, mohou do 3 let věku termín návratu do zaměstnání měnit. Naopak je možný i dřívější návrat z rodičovské dovolené

Návrat po rodičovské dovolené zákoník práce zmiňuje v paragrafu 47 pouze pro otce dítěte. A říká, že nastoupí-li otec zpět do zaměstnání po skončení rodičovské dovolené v rozsahu doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, vrací se do práce na původní práci a pracoviště.

O ukončení rodičovské dovolené je vhodné zaměstnavatele informovat písemně. Připravili jsme pro vás ukončení rodičovské dovolené formulář. Tuto žádost o návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené vzor vyplníte a zašlete doporučeně svému zaměstnavateli. 

Návrat do práce po rodičovské dovolené

Svého zaměstnavatele jste informovali, že se vracíte zpět do práce. Z výše uvedeného vyplývá, že den nástupu do práce po rodičovské dovolené si určujete sami, pokud vaše dítě neoslavilo 3. narozeniny. 

Samotnému nástupu do práce po rodičovské dovolené předchází pracovně-lékařská prohlídka, na kterou vás váš zaměstnavatel může poslat. Měli byste absolvovat školení bezpečnosti práce a požární ochrany a další školení související s výkonem vaší práce. 

Návrat z rodičovské dovolené bude náročný, své dítě necháváte ve školce, vracíte se do práce, kde je mnoho nových kolegů a nových procesů, se kterými se musíte seznámit. Nebojte se požádat o pomoc! 

Aktuální nabídka práce

Nenastoupení do práce po skončení rodičovské dovolené

Pokud pro vás z jakéhokoliv důvodu není návrat po rodičovské dovolené do práce možný, komunikujte se svým zaměstnavatelem. Můžete jej požádat o neplacené volno do čtyř let věku vašeho dítěte

Další možností je nástup po rodičovské dovolené na zkrácený pracovní úvazek. Pokud vám zaměstnavatel vyjde vstříc, je možný i návrat po rodičovské dovolené na zkrácený úvazek, například na dobu několika měsíců a následně návrat na původní počet hodin, který máte sjednaný ve své pracovní smlouvě.

 

Publikováno 19. října 2023

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Vše, co potřebujete vědět o rodičovské dovolené

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Ideální práce při rodičovské dovolené

Ideální práce při rodičovské dovolené

Zjistěte, jaký můžete mít přivýdělek na rodičovské dovolené, aniž byste ztratili nárok na rodičovský příspěvek. Pomůžeme vám rozhodnout se, jestli je lepší dohoda nebo OSVČ. O rodičovský příspěvek při zaměstnání nemůžete přijít, pokud splníte…
Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Výstupní list ze zaměstnání nepatří mezi povinné dokumenty, ale pro ochranu zaměstnavatele i zaměstnance jej doporučujeme připravit pro každého zaměstnance, kterému končí pracovní poměr ve vaší společnosti. Ukážeme vám, jak vypadá výstupní list ze…
Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Dozvíte se, co to je pracovní oděv, kdy jej zaměstnavatel zaměstnanci plně hradí a jaké jsou základní povinnosti zaměstnavatele. Zjistíte, kdy a kdo má nárok na pracovní oděv a také na pracovní obuv.
Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Povíme vám vše k tématu “pracovní smlouva na dobu určitou a prodloužení”. Zjistíte, jaké máte možnosti, když se blíží konec vašeho pracovního poměru, kolikrát může zaměstnavatel využít možnost opakovaného prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou…
TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

Seznamte se s naším výběrem TOP 10 podcastů zaměřených na lidské zdroje. Ať už jste v oboru HR dlouholetým profesionálem nebo jen hledáte aktuální informace a trendy, tyto podcasty vám nabídnou širokou škálu témat a poznatků. Získejte přehled o tom…
Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář (ČTK), stojící jako maják nezávislého zpravodajství, je veřejnoprávní zpravodajská agentura v České republice. Tento článek vás provede jejím unikátním obchodním modelem, který nepotřebuje státní dotace, a objasní, jak ČTK…
Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Pokud potřebujete sdílet pracovní témata s veřejností, jako jsou zajímavá data nebo stížnosti na bezpráví, je dobré mít kontakty na přední profesní novinářské organizace. Ty vám mohou pomoci získat pozornost pro vaše záležitosti. V našem článku…
Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Specifickou interní směrnicí zaměstnavatele je pracovní řád, který zaměstnancům upřesňuje jejich povinnosti. Každá společnost by měla mít svůj pracovní řád, se kterým všechny své zaměstnance seznámí. Proto jsme pro vás připravili kompletní pracovní…
Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Státní úřad inspekce práce provádí pravidelné plánované kontroly i kontroly na základě podnětů od zaměstnanců, aby zjistil, jaký je skutečný stav v prověřované oblasti, a v případě zjištění nějakého pochybení má pravomoc nařídit zaměstnavateli…
Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Znáte základní povinnosti zaměstnavatele? Ukážeme vám, co je povinností vašeho zaměstnavatele před zahájením vašeho pracovního poměru, v průběhu a při skončení pracovního poměru.
Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Dozvíte se, z jakých důvodů je možné převést dovolenou do dalšího roku, v jakém rozsahu a kdy nejpozději je nutné ji zaměstnanci nařídit, jinak si její čerpání zaměstnanec určí sám. Ukážeme vám, jak na nařízení dovolené ze strany zaměstnavatele a…
Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Zjistila jste, že jste těhotná, a nevíte, kdy a jak tuto skutečnost oznámit v práci? Nebojte se, se vším vám pomůžeme! Dozvíte se, kdy oznámit těhotenství v zaměstnání, jak v práci oznámit těhotenství a také jaké jsou povinnosti vašeho…

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena