Přehledně: překážka na straně zaměstnavatele

Probereme zákoníkem práce definované překážky na straně zaměstnavatele, včetně výše náhrady mzdy pro dotčené zaměstnance a výpočtu této náhrady. Ukážeme si i specifické případy, jak nastavit překážky na straně zaměstnavatele v případě čerpání dovolené, státního svátku, zkušební doby. Připravili jsme pro vás i vzor překážek na straně zaměstnavatele

Problematiku překážek na straně zaměstnance jsme pro laickou veřejnost zpracovali v našich předchozích článcích, kde se čtenáři dozvěděli, v jakých situacích zaměstnavatel musí schválit neplacené volno, a také kdy jsou z práce omluveni a ve kterých případech i zaplaceni.

Aktuální nabídka práce

Překážky v práci na straně zaměstnavatele

Zákoník práce překážky na straně zaměstnavatele vymezuje v paragrafu 207 a následujících. Překážkami na straně zaměstnavatele upravenými zákoníkem práce jsou:

 • Prostoje;  
 • Přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy nebo živelní událostí;
 • Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele.

Zvláštním druhem překážky v práci na straně zaměstnavatele je výluka, kterou však zákoník práce neupravuje.

Nastane-li překážka na straně zaměstnavatele, mzda zaměstnanci náleží vždy. Pojďme si jednotlivé překážky a jejich kompenzace ukázat na příkladech. 

Budeme se zabývat zaměstnanci, kteří se zaměstnavatelem podepsali pracovní smlouvu. Zaměstnanci, kteří konají některou z dohod mimo pracovní poměr, nemusí mít zaměstnavatelem rozvrženou týdenní pracovní dobu, tedy nemusí jim vzniknout ani překážka v práci na straně zaměstnavatele. 

Prostoje

Prostoje vznikají ve chvíli, kdy zaměstnanec nemůže vykonávat práci pro přechodnou závadu způsobenou poruchou na strojním zařízení, kterou zaměstnanec nezavinil, v dodávce surovin nebo pohonné síly, chybnými pracovními podklady nebo jinými provozními příčinami. 

Pokud zaměstnanec nebyl převeden na jinou práci, přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši nejméně 80 % průměrného výdělku. 

Přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy nebo živelní událostí

Zaměstnanec nemůže v důsledku přerušení práce způsobeného nepříznivými povětrnostními vlivy nebo živelní událostí vykonávat svou práci. 

V případě, že jej zaměstnavatel nepřevede na jinou práci, náleží mu náhrada mzdy ve výši nejméně 60 % průměrného výdělku.

Jste personalista či personalistka a chcete dostávat tipy a užitečné informace? Přidejte se do naší Linkedin skupiny JenHR – Meeting room o personalistice, kde vedle tipů můžete konzultovat vaše dotazy s naší HR expertkou.

Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele

Jiné překážky na straně zaměstnavatele zákoník práce definuje v paragrafech 208 a 209. Jedná se o případy, kdy například zaměstnavatel neplní svou povinnost vyplývající z pracovního poměru, přidělovat zaměstnanci ode dne vzniku pracovního poměru práci podle pracovní smlouvy. Důvodem může být omezení odbytu jeho výrobků nebo omezení poptávky po jím poskytovaných službách. 

Dalším důvodem může být výpovědní doba zaměstnance, kdy zaměstnavatel nechce, aby tento zaměstnanec se do práce dostavoval. 

V těchto případech přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku

Pokud zaměstnavatel nepřiděluje práci z důvodu uzavření provozoven na základě mimořádných opatření vlády nebo z jeho vlastního rozhodnutí, náleží zaměstnanci náhrada mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku.

Překážka na straně zaměstnavatele a náhrada mzdy

Každá prokazatelná překážka na straně zaměstnavatele s sebou nese i náhradu mzdy pro dotčené zaměstnance. Může se stát, že překážka se bude aplikovat jen na část společnosti, část společnosti bude pracovat bez přerušení. V případě prostojů vznikají překážky na straně zaměstnavatele a tím i náhrada mzdy pouze části společnosti, která je prostoji dotčena, a ti, kteří prostoji dotčeni nejsou, na náhradu mzdy nárok nemají. 

Překážky v práci na straně zaměstnavatele mají výpočet snadný - náhrada mzdy se počítá z průměrného výdělku dotčeného zaměstnance a je splatná ve standardním výplatním termínu zaměstnavatele. 

Způsob zjišťování průměrného výdělku pro pracovněprávní účely stanoví paragraf 351 až 362 zákoníku práce. Průměrný výdělek se určuje z hrubé mzdy, zúčtovaného k výplatě zaměstnanci v rozhodném období (kalendářní čtvrtletí předcházející kalendářnímu čtvrtletí, ve kterém je průměrný výdělek použit pro uspokojení nároků zaměstnance) a z doby odpracované (doba, za kterou zaměstnanci přísluší mzda, nikoliv jejich náhrady) v rozhodném období. 

Překážky v práci na straně zaměstnavatele vzor

Pokud se stane, že nebudete moci přidělovat svým zaměstnancům práci, čímž vzniká některá z překážek na straně zaměstnavatele, informujte své zaměstnance. Ideální je písemná forma, abyste měli potvrzení, že zaměstnanec byl o vzniku překážek informován. 

Připravili jsme pro vás překážky na straně zaměstnavatele vzor, který si můžete zdarma stáhnout a editovat dle svých potřeb.  

Specifické případy 

Abychom vám poskytli komplexní informace, pojďme se podívat na situace, které nejsou časté, ale nastat mohou. 

Překážka na straně zaměstnavatele a státní svátek

Státní svátky budou zaměstnanci, který byl o překážkách na straně zaměstnavatele informován, hrazeny stejnou náhradou, jakou je hrazena překážka v práci na straně zaměstnavatele. Stále se jedná o překážku v práci na straně zaměstnavatele, tj. hrazena ve stejné procentuální výši i v době svátku. 

Aktuální nabídka práce

Překážka na straně zaměstnavatele a dovolená

Vzniknou-li překážky na straně zaměstnavatele, dovolená může být zaměstnanci nařízena při splnění zákonných podmínek. Tedy minimálně 14 dní předem. Typicky toto nastává u zaměstnanců ve výpovědní lhůtě, kteří byli informováni o překážkách na straně zaměstnavatele, a současně je zaměstnavatel informuje o dočerpání zbývající dovolené.  

Současně se zaměstnavatel a zaměstnanec mohou na čerpání dovolené domluvit. 

Zaměstnanci, který čerpá dovolenou (dobrovolně nebo nařízenou), za dobu čerpání dovolené přísluší náhrada mzdy ve výši jeho průměrného výdělku

Překážky v práci na straně zaměstnavatele nesnižují nárok na dovolenou, pro účely řádné dovolené se tyto překážky považují za výkon práce v plném rozsahu 

Překážka na straně zaměstnavatele a zkušební doba

Celodenní překážky prodlužují zkušební dobu zaměstnance, bez ohledu na to, zda se jedná o překážku na straně samotného zaměstnance nebo na straně zaměstnavatele.

 

Publikováno 28. srpna 2023

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Přehledně: překážka na straně zaměstnavatele

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Jak správně změnit délku pracovní doby

Jak správně změnit délku pracovní doby

Potřebujete zaměstnanci změnit pracovní dobu? Pokud je pracovní doba součástí pracovní smlouvy, potřebujete souhlas dotčeného zaměstnance. Je-li pracovní doba určena vnitřní směrnicí, můžete délku pracovní doby změnit. Pojďte se s námi na jednotlivé…
Doporučující dopis od zaměstnavatele

Doporučující dopis od zaměstnavatele

Doporučující dopis do zaměstnání může být klíčový při rozhodování vašeho nového zaměstnavatele. Z dopisu zjistí, jaké jsou vaše silné stránky, na jakých projektech jste pracovali, jak jste zapadli do současného týmu a mnohem více.
Výhody a nevýhody sdíleného pracovního místa

Výhody a nevýhody sdíleného pracovního místa

Víte, že novela zákoníku práce přinesla sdílené pracovní místo? Sdílení pracovního místa znamená, že minimálně dva zaměstnanci se střídají na stejném pracovním místě a dohromady svými částečnými úvazky pokryjí pracovní úvazek celý. Představíme vám…
Vaše práva při zrušení dovolené zaměstnavatelem

Vaše práva při zrušení dovolené zaměstnavatelem

Zaměstnavatel určuje čerpání dovolené svých zaměstnanců. Zjistěte, kdy může zaměstnavatel zrušit dovolenou, i tu, kterou již máte zaplacenou, nebo vás v průběhu dovolené z ní odvolat zpět do práce. Ukážeme vám, co všechno následně zaměstnavatel musí…
Co dělat, když vám zaměstnavatel nezaplatil

Co dělat, když vám zaměstnavatel nezaplatil

Poradíme vám, co dělat, když zaměstnavatel neplatí mzdu a co dělat, když zaměstnavatel neplatí sociální a zdravotní pojištění. Nevyplacená nemocenská? I s tím vám poradíme. Dozvíte se také, jak správně podat stížnost na zaměstnavatele.
Půjčka zaměstnanci jako benefit společnosti

Půjčka zaměstnanci jako benefit společnosti

Zvažujete nový benefit pro své zaměstnance? Co například půjčka pro zaměstnance! Zjistěte, jaké typy půjček můžete zaměstnancům poskytnout, jaké jsou daňové dopady jednotlivých typů půjček.
Jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele

Jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele

Poradíme vám, jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele, který vám například nevyplácí vaši mzdu nebo odstupné. Máte dvě možnosti, jak své peníze získat zpět. V článku najdete i vzor insolvenčního návrhu.
Proč mít připravenou pracovní náplň + VZOR

Proč mít připravenou pracovní náplň + VZOR

Pracovní náplň, se kterou zaměstnance prokazatelně seznámíte, vám pomůže s určením konkrétních povinností, které má zaměstnanec zastávat. Poradíme, kdo pracovní náplň připravuje, v jakých případech ji může zaměstnavatel změnit či doplnit. Získáte…
Dvě zaměstnání současně - daně, nemocenská

Dvě zaměstnání současně - daně, nemocenská

Chcete si přivydělat a máte dvě zaměstnání? Můžete mít ke své pracovní smlouvě uzavřenou dohodu u svého stávajícího zaměstnavatele, pokud práce na dohodu bude jiná než ta, kterou děláte na základě pracovní smlouvy. Nebo můžete mít zaměstnavatele dva…
Co dělat, když zaměstnanec nepřišel do práce

Co dělat, když zaměstnanec nepřišel do práce

Zjistěte, kdy je absence zaměstnance považována za neomluvenou, jak správně má zaměstnanec svou nepřítomnost v práci omlouvat a jaké kroky zaměstnavatel může uskutečnit.
Ideální práce při rodičovské dovolené

Ideální práce při rodičovské dovolené

Zjistěte, jaký můžete mít přivýdělek na rodičovské dovolené, aniž byste ztratili nárok na rodičovský příspěvek. Pomůžeme vám rozhodnout se, jestli je lepší dohoda nebo OSVČ. O rodičovský příspěvek při zaměstnání nemůžete přijít, pokud splníte…
Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Výstupní list ze zaměstnání nepatří mezi povinné dokumenty, ale pro ochranu zaměstnavatele i zaměstnance jej doporučujeme připravit pro každého zaměstnance, kterému končí pracovní poměr ve vaší společnosti. Ukážeme vám, jak vypadá výstupní list ze…

Podívejte se i na naše pracovní nabídky:

 • Písek
 • Yachtcentrum & team s.r.o.
 • 30 000 – 40 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 15. února
 • BekaertDeslee CZ s.r.o.
 • 30 000 – 34 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 21. února
 • Zašová
 • Cobbler s.r.o.
 • 23 700 – 25 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 8. března
 • Praha
 • JISTU recruitment s.r.o.
 • 50 000 – 80 000 Kč
 • Plný úvazek
  Benefity:
 • Dovolená navíc
 • Finanční bonusy / prémie
 • Firemní akce
 • Pracovní zařízení (mobil, PC, notebook...)
 • Vzdělávací kurzy
 • Kafetérie
 • Příspěvek na stravování
 • Přátelské prostředí
Zveřejněno: 17. dubna
 • Černá Hora
 • KAMENOSOCHAŘSTVÍ SMETANA s.r.o.
 • od 26 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 23. ledna
 • Hranice, Přerov
 • MORKUS Morava s.r.o.
 • 60 000 – 80 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 12. dubna
 • Nýrsko
 • LS stavby s.r.o.
 • od 30 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 29. ledna
 • Teplice
 • Molten Logistic s.r.o.
 • od 21 300 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 26. března
 • Uherský Brod
 • FISS Group, spol. s r.o.
 • od 40 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 11. dubna
 • Strážný
 • M - HAI PLUS s.r.o.
 • 18 900 – 20 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 15. března
 • Zlín
 • SALVO, spol. s r.o.
 • 23 000 – 35 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 6. března
 • České Budějovice
 • BUILD4INNOVATION s.r.o.
 • od 21 300 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 14. března
 • Nové Strašecí
 • Masiv - truhlářství s.r.o.
 • 30 000 – 35 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 4. dubna
 • Žirovnice
 • DETAIL PRODUKT s.r.o.
 • od 25 560 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 3. dubna
 • Most
 • G&N METALL s.r.o.
 • od 21 300 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 29. března

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena