Dohoda o provedení práce a vše, co vás zajímá

Existují dvě dohody, v tomto článku se dozvíte vše o dohodě o provedení práce. Kdy a jak se platí daně, jak je to se zdravotním a sociálním pojištěním. Abyste měli kompletní informace, připojili jsme i vzor dohody o provedení práce.

Základní informace o dohodě o provedení práce

Dohody jsou vedle klasické pracovní smlouvy způsobem, jak uzavřít pracovní poměr. Náležitosti dohody o provedení práce jsou ustanoveny v zákoníku práce. Dohoda o provedení práce se od pracovní smlouvy liší zejména odlišným vymezením pracovního závazku. V tomto případě se zavazujete ke splnění určitého úkolu. 

Abychom lépe pochopili hlavní rozdíly, ukážeme si je v následující tabulce:

Pracovněprávní vztah

Maximální počet hodin

Dovolená

Zdravotní a sociální pojištění

Pracovní poměr

40 hodin týdně

4 týdny

Odvádí zaměstnavatel ze mzdy

DPČ

20 hodin týdně

0

Pokud si na DPČ vyděláte méně než 3 499 Kč, nemusíte platit odvody na sociální a zdravotní pojištění; nad tuto částku bude pojištění odvedeno.

DPP

300 hodin ročně

0

Pokud si na DPP vyděláte méně než než 10 000 Kč, nemusíte platit odvody na sociální a zdravotní pojištění; nad tuto částku bude pojištění odvedeno.

 

Základní parametry DPP:

 • Je možné odpracovat 300 hodin za kalendářní rok u jednoho zaměstnavatele. Jednotlivé DPP u stejného zaměstnavatel se sčítají a celkový součet nesmí přesáhnout 300 hodin.
 • Musí být uzavřena písemně, musí obsahovat rozsah sjednané práce, rozsah pracovní doby a dobu, na kterou se uzavírá. DPP může být na dobu určitou i neurčitou.
 • Výpovědní lhůta je 15 dní.

Dohoda o provedení práce na dobu neurčitou je nejčastější způsob uzavírání dohody o provedení práce. Práci můžete vykonávat řadu let, s tím, že bude splněna podmínka maximálně 300 hodin za jeden rok. Stejně tak může být dohoda o provedení práce uzavřena na dobu určitou. 

Jak uvidíte ve vzoru dohody o provedení práce, který je pro vás k dispozici na konci článku, i tato dohoda má (stejně jako pracovní smlouva) vymezení práce, místo výkonu práce, rozsah pracovních hodin, odměnu atd. Dohoda musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná.

Dohoda o provedení práce - dovolená

Bohužel oproti pracovní smlouvě nemáte na dovolenou nárok. Zaměstnanci pracující na dohodu, nemají nárok na dovolenou, odstupné či překážky na straně zaměstnavatele. 

Dohoda o provedení práce - daně a odvody

Pojďme se blíže podívat, jak je to u dohody o provedení práce se zdaněním, kdy a v jaké výši se platí daně. 

Dohoda o provedení práce a daň z příjmu

Zdanění dohody o provedení práce - daň z příjmu je ve výši 15 %. 

 • Dohoda o provedení práce a daňové přiznání - u jednoho ze zaměstnavatelů můžete mít v daném měsíci podepsané prohlášení poplatníka k dani (růžový formulář). Pokud si další měsíc vyděláte více u jiného zaměstnavatele, původnímu nahlásíte, že nechcete mít u něj na daný měsíc prohlášení podepsané, a podepíšete u druhého. 
 • Máte podepsané prohlášení - můžete uplatňovat všechny slevy (slevu na poplatníka, na děti, na studenta a další). 
 • Nemáte podepsané prohlášení - zaměstnavatel vám automaticky ze mzdy srazí 15% daň z příjmu. Příjem se nemusí uvádět v ročním daňovém přiznání. Pokud ale máte nárok na vrácení daní, uveďte do ročního zúčtování i tyto příjmy. 

Dohoda o provedení práce a zdravotní pojištění

Část zdravotního pojištění, konkrétně 4,5 %, hradí zaměstnanec, zbylých 9 % zaměstnavatel. 

Výjimky, kdy zdravotní pojištění odvádět nemusíte:

 • Jste zaměstnancem, za kterého zaměstnavatel odvádí zdravotní pojištění, a dohodu máte jako přivýdělek. 
 • Dohoda o provedení práce student - jste studentem do 26 let věku, zdravotní pojištění za vás platí stát. 
 • Dohoda o provedení práce důchodce - jste důchodce (invalidní či starobní), zdravotní pojištění za vás platí stát. 

Mám nárok na placenou neschopenku?

Nemocenská při dohodě o provedení práce je jedním z nejčastějších dotazů, které k dohodám máte. Pokud je váš příjem na jednu z dohod vyšší než uvádí tabulka výše, tedy je z vaší mzdy odváděna část na zdravotní pojištění, pak ano, máte nárok na placenou neschopenku. 

Dohoda o provedení práce a sociální pojištění

Pokud se vejdete do uvedeného příjmu v tabulce na začátku tohoto článku, nemusíte vy ani zaměstnavatel sociální pojištění odvádět. 

Dohoda o provedení práce kalkulačka

Pokud se trápíte s výpočtem dohody o provedení práce, tak si můžete pomoci kalkulačkou například na stránkách flux.cz, kde jednoduše zvolíte rok, ve kterém na dohodu pracujete, na horní liště vyberete dohodu, vyplníte všechny potřebné údaje, a kalkulačka vypočítá, zda a v jaké výši budete odvádět daně a pojištění ze svého výdělku a jaký bude váš čistý příjem.

Ukončení dohody o provedení práce, dohoda o provedení práce výpověď

V dohodě, kterou se zaměstnavatelem podepisujete, je možné se domluvit na způsobu zrušení této dohody. Pokud v dohodě výpověď a ukončení není zmíněno, pak se ukončení spolupráce řídí zákoníkem práce, tedy:

 • Dohoda o ukončení dohody o provedení práce - dohodou smluvních stran ke sjednanému dni.
 • Výpověď dohody o provedení práce - výpovědí danou z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně. 
 • Zrušení dohody o provedení práce - dohodu lze ukončit i okamžitým zrušením (platí pouze v případech, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr).

Jakékoliv ukončení pracovního poměru není snadné, proto jsme pro vás připravili detailní vysvětlení kdy a jakým způsobem můžete ukončit svou dohodu o provedení práce. Až si vyberete způsob ukončení dohody o provedení práce, zde je k dispozici ukončení dohody o provedení práce vzor, a to zdarma a v editovatelné podobě s nápovědami, co a kam vyplnit.

Dohoda o provedení práce vzor

Vzor (formulář) dohody o provedení práce k tisku či ke stažení zdarma naleznete pod tímto odkazem: dohoda o provedení práce vzor.

Pokud potřebujete informace o dohodě o pracovní činnosti, přejděte na náš článek.

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Dohoda o provedení práce a vše, co vás zajímá

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2022 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena