Pravidla pro zaměstnávání cizinců vč. Ukrajinců

Podíváme se detailně na to, jaké povinnosti musíte jako zaměstnavatel splnit, pokud se rozhodnete pro zaměstnávání občanů EU nebo cizinců bez volného vstupu na trh práce v ČR, kde jsou stanovené specifické požadavky na zaměstnávání cizinců na území České republiky. Zaměříme se i na zaměstnávání cizinců z Ukrajiny.

Zaměstnávání cizinců v ČR

Zaměstnávání cizinců v České republice se řídí zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Nemáme zákon o zaměstnávání cizinců, ale řídíme se v této otázce zákonem o zaměstnanosti, zákoníkem práce a dalšími. 

Aby bylo zaměstnávání cizinců legální, je nutné podepsat pracovní smlouvu, časté je i zaměstnávání cizinců na DPP nebo DPČ

Pokud se jako společnost rozhodnete zaměstnat cizince, je nutné znát, ze které země k vám přichází, a podle toho postupovat. 

Jako zaměstnavatel může využít i agenturní zaměstnávání cizinců. Agentura práce vám může zprostředkovat zaměstnance, který:

  • je občanem EU (nebo rodinným příslušníkem);
  • má volný přístup na trh práce;
  • je držitelem povolení k zaměstnávání.

Agentura práce je zodpovědná za kontrolu oprávnění zaměstnání v České republice. Je nutné mít na paměti Nařízení vlády č. 64/2009 Sb., které stanovuje, jaké druhy prací nemůže agentura práce formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat.

Zaměstnaný cizinec má stejná práva a povinnosti jako občan České republiky u vás zaměstnaný. Nezapomeňte na rovný přístup při zaměstnávání cizinců - školení, benefity, pracovní podmínky a další aspekty. 

Aktuální nabídka práce

Cizinci mající volný vstup na trh práce v České republice

Do této kategorie dle zákona o zaměstnanosti patří všichni občané Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a občané Švýcarska. A to včetně jejich rodinných příslušníků. Nejčastější případ je zaměstnávání cizinců z EU, a to nejen pro jednoduchost administrace. 

Pro zaměstnavatele je důležité, že cizinci mající volný vstup na trh práce v ČR a nejsou pro účely zaměstnávání v ČR považováni za cizince.

Cizinci bez volného vstupu na trh práce v České republice

Pro cizince z takzvaných třetích zemí platí povinnost mít pro vstup na český trh práce některé z pracovních oprávnění. 

Zaměstnávání cizinců ze třetích zemí je administrativně náročnější. Aby povolení k zaměstnávání cizinců bylo vydáno, je nutné nahlásit volné pracovní místo na úřadu práce, podat žádost o povolení k zaměstnání cizince, a pracovní poměr musí být založen na základě pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti. Úřad práce posoudí, jaká je aktuální situace na trhu práce, jedná-li se o volné pracovní místo, které s ohledem na požadovanou kvalifikaci nebo dočasný nedostatek volných pracovních sil nelze obsadit jinak.

Při zaměstnávání cizinců mimo EU je zaměstnavatel povinen vést evidenci cizinců, které zaměstnává. Současně je zaměstnavatel povinen o nástupu cizince do zaměstnání písemně informovat příslušnou krajskou pobočku úřadu práce nejpozději v den nástupu této osoby k výkonu práce. Při ukončení zaměstnání výpovědí, dohodou nebo okamžitým zrušením je zaměstnavatel povinen uvést i důvod ukončení tohoto zaměstnání. Nesplnění, byť jen jedné z podmínek, může být považováno za nelegální zaměstnávání cizinců

Vydávaná povolení k zaměstnání: 

  • povolení k zaměstnání spolu s platným oprávněním k pobytu (dle zákona o pobytu cizinců). Povolení k zaměstnání se vydává maximálně na 2 roky a lze jej opakovaně prodloužit. Nejdéle vždy o 2 roky;
  • zaměstnaneckou kartu, která se vydává na dobu platnosti pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti, a to maximálně na 2 roky, minimálně na 3 měsíce; 
  • modrou kartu, která je pracovní oprávnění a zároveň povolení k pobytu; 
  • kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance, kde maximální doba převedení zaměstnance v rámci společnosti je pro manažery a specialisty 3 roky, pro zaměstnané stážisty 1 rok.

Zaměstnávání Ukrajinců

Před začátkem války na Ukrajině byli kandidáti z Ukrajiny považováni za levnou pracovní sílu. Se začátkem války se toto změnilo, protože k nám přichází řada vysoce kvalifikovaných kandidátů, žadatelů o práci. 

Zaměstnávání cizinců (Ukrajina) je jednodušší v důsledku rozhodnutí Rady Evropské unie, která aktivovala režim tzv. dočasné ochrany, který se automaticky vztahuje na všechny státní občany Ukrajiny, jejich rodinné příslušníky a cizince, kteří měli na území Ukrajiny povolení k trvalému pobytu. 

Zaměstnávání Ukrajinců v ČR je jednodušší díky takzvanému “lex Ukrajina”, kdy uprchlíci z Ukrajiny od konce března 2022 dostávají speciální víza za účelem dočasné ochrany, díky kterým mohou pobývat na území České republiky po dobu stanovenou zákonem, mohou pracovat bez pracovního povolení a nemusí přes úřad práce zařizovat povolení k zaměstnání. 

Zaměstnaný Ukrajinec musí mít s vámi podepsanou pracovní smlouvu. Dále je možné zaměstnávání Ukrajinců na dohodu o provedení práce, dohodu o pracovní činnosti.

 

Publikováno 5. prosince 2022

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Pravidla pro zaměstnávání cizinců vč. Ukrajinců

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Dozvíte se, co to je pracovní oděv, kdy jej zaměstnavatel zaměstnanci plně hradí a jaké jsou základní povinnosti zaměstnavatele. Zjistíte, kdy a kdo má nárok na pracovní oděv a také na pracovní obuv.
Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Povíme vám vše k tématu “pracovní smlouva na dobu určitou a prodloužení”. Zjistíte, jaké máte možnosti, když se blíží konec vašeho pracovního poměru, kolikrát může zaměstnavatel využít možnost opakovaného prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou…
TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

Seznamte se s naším výběrem TOP 10 podcastů zaměřených na lidské zdroje. Ať už jste v oboru HR dlouholetým profesionálem nebo jen hledáte aktuální informace a trendy, tyto podcasty vám nabídnou širokou škálu témat a poznatků. Získejte přehled o tom…
Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář (ČTK), stojící jako maják nezávislého zpravodajství, je veřejnoprávní zpravodajská agentura v České republice. Tento článek vás provede jejím unikátním obchodním modelem, který nepotřebuje státní dotace, a objasní, jak ČTK…
Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Pokud potřebujete sdílet pracovní témata s veřejností, jako jsou zajímavá data nebo stížnosti na bezpráví, je dobré mít kontakty na přední profesní novinářské organizace. Ty vám mohou pomoci získat pozornost pro vaše záležitosti. V našem článku…
Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Specifickou interní směrnicí zaměstnavatele je pracovní řád, který zaměstnancům upřesňuje jejich povinnosti. Každá společnost by měla mít svůj pracovní řád, se kterým všechny své zaměstnance seznámí. Proto jsme pro vás připravili kompletní pracovní…
Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Státní úřad inspekce práce provádí pravidelné plánované kontroly i kontroly na základě podnětů od zaměstnanců, aby zjistil, jaký je skutečný stav v prověřované oblasti, a v případě zjištění nějakého pochybení má pravomoc nařídit zaměstnavateli…
Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Znáte základní povinnosti zaměstnavatele? Ukážeme vám, co je povinností vašeho zaměstnavatele před zahájením vašeho pracovního poměru, v průběhu a při skončení pracovního poměru.
Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Dozvíte se, z jakých důvodů je možné převést dovolenou do dalšího roku, v jakém rozsahu a kdy nejpozději je nutné ji zaměstnanci nařídit, jinak si její čerpání zaměstnanec určí sám. Ukážeme vám, jak na nařízení dovolené ze strany zaměstnavatele a…
Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Zjistila jste, že jste těhotná, a nevíte, kdy a jak tuto skutečnost oznámit v práci? Nebojte se, se vším vám pomůžeme! Dozvíte se, kdy oznámit těhotenství v zaměstnání, jak v práci oznámit těhotenství a také jaké jsou povinnosti vašeho…
Nezdražujeme a z vysoké kvality služeb neuhneme

Nezdražujeme a z vysoké kvality služeb neuhneme

V době, kdy ostatní firmy v oboru od ledna 2024 zdražují, pracovní portál JenPráce.cz jde proti proudu a drží svoje ceny nízko. Díky inovativním technikám vedoucím k vnitřním úsporám a rychle rostoucímu počtu klientů, nemusí k zvýšení cen přistoupit…
Top 20 ATS systémů, které hýbou HR

Top 20 ATS systémů, které hýbou HR

Systémů pro podporu náborů, takzvaných ATS (anglická zkratka “Applicant Tracking System”), či jim podobných, najdete na současném trhu nepřeberné množství. Všechny tyto softwary spojuje společný cíl - vylepšit administrativní a náborové procesy ve…

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena