Velký přehled o ukončení pracovního poměru

Rozhodli jste se ukončit pracovní poměr ve stávajícím zaměstnání? My vám pomůžeme. Společně se podíváme na ukončení pracovního poměru, co říká zákoník práce o výpovědi, jednak ze strany zaměstnance, jednak ze strany zaměstnavatele. Nebo jste dostali výpověď od svého zaměstnavatele? Povíme si, v jakých případech vám zaměstnavatel výpověď může dát.

Na začátku je nutné říci, že zákoník práce ukončení pracovního poměru dělí na dvě samostatná témata. Tím prvním je, když se rozhodnete vy, že svůj pracovní poměr ukončíte. Tím druhým jsou možnosti, kdy výpověď z práce můžete dostat od svého zaměstnavatele.

Jakýkoliv způsob rozvázání pracovního poměru musí být písemný, jinak není platný.

Skončení pracovního poměru je velké téma, vy jste nám položili mnoho otázek, proto jsme pro vás připravili tento seriál, který bude věnovaný všem možnostem, jak lze pracovní poměr ukončit.

V tomto díle si řekneme základní informace o možnostech, které máte vy jako zaměstnanec, a jak může pracovní poměr ukončit váš zaměstnavatel.

V dalších dílech se zaměříme na konkrétní situace, jak je to s pracovní neschopností a ukončením pracovního poměru, jak přesně probíhá ukončení pracovního poměru dohodou, co se stane s dovolenou při ukončení práce a podíváme se i na specifické případy, jako je například okamžité zrušení pracovního poměru.

Aktuální nabídka práce

Rozhodli jste se dát výpověď z práce

Dát výpověď v práci je těžké rozhodnutí. Pokud jste k tomuto rozhodnutí dospěli, pojďme se podívat, jaké máte možnosti.  

Výpověď zákoník práce určuje jako jednu z pěti možností, které máte. Dalšími způsoby ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnance jsou dohoda o ukončení pracovního poměru, zrušení pracovního poměru ve zkušební době, okamžité zrušení pracovního poměru a uplynutí doby, na kterou byla vaše pracovní smlouva sjednána. 

K ukončení pracovního poměru v průběhu měsíce může dojít například, pokud rušíte svůj pracovní poměr ve zkušební době, nebo se se svým zaměstnavatelem domluvíte na podpisu dohody.

Ukončení pracovního poměru v době rodičovské dovolené ze strany zaměstnance je možné, můžete podat výpověď nebo se se svým zaměstnavatelem domluvit na podpisu dohody. 

Výpověď

Výpověď můžete podat kdykoliv, důvody uvést můžete, ale můžete podat výpověď i bez udání důvodu. Při podání výpovědi vám běží dvouměsíční výpovědní lhůta, která začíná první den následujícího měsíce. Podáte-li výpověď 14. února, výpovědní doba začíná běžet od 1. března a trvá do 30. dubna. 

Jak dát v práci výpověď, co vše musí dokument obsahovat, aby byl platný, a vzor zdarma naleznete v Jak dát výpověď pracovní smlouvy a vzor zdarma.

Jsou situace, kdy je vhodné důvody uvést, protože budete mít nárok na vyšší podporu v nezaměstnanosti, než u výpovědi bez uvedeného důvodu. Detailně jsme toto téma rozebrali v článku Odpovědi na otázky při péči o osobu blízkou.

Výpověď můžete podat vy i váš zaměstnavatel i u ukončení pracovního poměru na dobu určitou. Platí zde stejná pravidla jako u pracovního poměru na dobu neurčitou.

Dohoda o ukončení pracovního poměru 

Jak již název napovídá, jedná se o dohodu, tedy obě strany musí souhlasit - vy i váš zaměstnavatel. Žádost o ukončení pracovního poměru podáváte vy písemně svému zaměstnavateli. Výhodou dohody je to, že se můžete domluvit na datu skončení pracovního poměru a není třeba dodržovat dvouměsíční výpovědní lhůtu. 

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Zkušební doba trvá tři měsíce a je zkušební jak pro vás jako zaměstnance, tak i pro vašeho nového zaměstnavatele. Ukončení pracovního poměru ve zkušební době vám umožňuje pracovní poměr zrušit s okamžitou platností. Někdy se můžete setkat i s nesprávným označením jako “výpověď na hodinu”. 

Zákoník práce výpověď ve zkušební době nezná, hledejte správné označení, kterým je zrušení pracovního poměru ve zkušební době.

Abyste udělali vše správně, přečtěte si náš článek Jak na výpověď ve zkušební době?, kde najdete i vzor zrušení ve zkušební době ke stažení.

Okamžité zrušení pracovního poměru 

Zákoník práce umožňuje okamžité ukončení pracovního poměru pouze tehdy, pokud nastane jeden z těchto dvou případů: 

  • Zaměstnavatel vám nevyplatil mzdu nebo některou z jejích částí do 15 dnů po splatnosti; 
  • Byli jste poskytovatelem pracovnělékařských služeb uznáni, že nemůžete dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví, a váš zaměstnavatel vám neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné vhodné práce. 

Pokud u vás nastane některá z výše uvedených skutečností, písemně informujte svého zaměstnavatele. Připravili jsme pro vás vzor okamžitého zrušení pracovního poměru.

Uplynutím doby, na kterou byla pracovní smlouva sjednána

Pokud máte uzavřenou pracovní smlouvu na dobu určitou, doporučujeme článek Pracovní smlouva na dobu určitou i neurčitou, její obsah a vzor, kde jsme řešili, jaké jsou možnosti na konci doby, na kterou byla pracovní smlouva sjednána.

Víme, že není snadné ukončit pracovní poměr, proto jsme pro vás připravili vzory dokumentů ke všem zmiňovaným variantám. Vzory jsou pro vás k dispozici zdarma ke stažení v editovatelné podobě v článku Jak dát výpověď pracovní smlouvy a vzor zdarma.

Jaké možnosti má váš zaměstnavatel

Zákoník práce výpověď umožňuje i vašemu zaměstnavateli, aby s vámi ukončil pracovní poměr. 

Zaměstnavatel má ke skončení či zrušení pracovního poměru méně možností než vy jako zaměstnanec. Zaměstnavatel nemá možnost vám dát výpověď bez udání důvodu s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Důvod musí být vždy uveden a musí být v souladu se zákoníkem práce, jinak může být výpověď soudem uznána jako neplatná.

Jedná se o rozsáhlé téma, proto jsme jej zpracovali v samostatném článku Ukončení práce ze strany zaměstnavatele.

Výpověď ze strany zaměstnavatele

Zaměstnavatel má podle zákoníku práce několik možností, kdy vám může dát výpověď. Tyto možnosti jsou uvedeny v §52 Zákoníku práce. Výpovědní důvod vždy musí být ve výpovědi konkretizován.

Zákonnými důvody jsou: 

  • zrušení zaměstnavatele nebo jeho části, 
  • přemisťuje-li se váš zaměstnavatel, nebo jeho část,
  • stanete-li se nadbytečným, 
  • pokud nesmíte podle lékaře již dále vykonávat svou práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, 
  • jestliže jste pozbyli dlouhodobě zdravotní způsobilost, 
  • pokud nesplňujete požadavky na řádný výkon své práce, 
  • porušujete-li své povinnosti vyplývající vám z právních předpisů, 
  • zvlášť hrubým způsobem jste porušili svou povinnost. 

Pokud se zhorší váš zdravotní stav, může vám dát zaměstnavatel výpověď. Na co si dát pozor, kdy máte nárok na odstupné, se dozvíte v našem článku Jak na ukončení práce ze zdravotních důvodů.

Dohoda o ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele 

Zaměstnavatel se s vámi může chtít na termínu skončení pracovního poměru domluvit, pak přichází na řadu dohoda. Dohoda, se kterou obě strany musí souhlasit. Zaměstnavatel vás do podpisu dohody nesmí nutit

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době ze strany zaměstnavatele

Říkali jsme si, že zkušební doba slouží pro otestování, a to i pro vašeho nového zaměstnavatele. Pokud se zaměstnavatel rozhodne, i bez udání důvodu může váš pracovní poměr okamžitě ukončit. 

Aktuální nabídka práce

Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele

Zaměstnavatel má dvě možnosti, jak okamžitě zrušit váš pracovní poměr. 

Pokud z vaší strany dojde k porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů při plnění pracovních úkolů zvlášť hrubým způsobem. Jedná se například o krádež majetku zaměstnavatele, napadení jiného ze zaměstnanců, dlouhodobé neomluvené absence a podobné. 

Druhou možností je, pokud došlo k vašemu odsouzení pro úmyslný trestní čin a byli jste pravomocně odsouzeni.

 

Publikováno 24. srpna 2022

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Velký přehled o ukončení pracovního poměru

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Dozvíte se, co to je pracovní oděv, kdy jej zaměstnavatel zaměstnanci plně hradí a jaké jsou základní povinnosti zaměstnavatele. Zjistíte, kdy a kdo má nárok na pracovní oděv a také na pracovní obuv.
Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Povíme vám vše k tématu “pracovní smlouva na dobu určitou a prodloužení”. Zjistíte, jaké máte možnosti, když se blíží konec vašeho pracovního poměru, kolikrát může zaměstnavatel využít možnost opakovaného prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou…
TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

Seznamte se s naším výběrem TOP 10 podcastů zaměřených na lidské zdroje. Ať už jste v oboru HR dlouholetým profesionálem nebo jen hledáte aktuální informace a trendy, tyto podcasty vám nabídnou širokou škálu témat a poznatků. Získejte přehled o tom…
Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář (ČTK), stojící jako maják nezávislého zpravodajství, je veřejnoprávní zpravodajská agentura v České republice. Tento článek vás provede jejím unikátním obchodním modelem, který nepotřebuje státní dotace, a objasní, jak ČTK…
Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Pokud potřebujete sdílet pracovní témata s veřejností, jako jsou zajímavá data nebo stížnosti na bezpráví, je dobré mít kontakty na přední profesní novinářské organizace. Ty vám mohou pomoci získat pozornost pro vaše záležitosti. V našem článku…
Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Specifickou interní směrnicí zaměstnavatele je pracovní řád, který zaměstnancům upřesňuje jejich povinnosti. Každá společnost by měla mít svůj pracovní řád, se kterým všechny své zaměstnance seznámí. Proto jsme pro vás připravili kompletní pracovní…
Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Státní úřad inspekce práce provádí pravidelné plánované kontroly i kontroly na základě podnětů od zaměstnanců, aby zjistil, jaký je skutečný stav v prověřované oblasti, a v případě zjištění nějakého pochybení má pravomoc nařídit zaměstnavateli…
Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Znáte základní povinnosti zaměstnavatele? Ukážeme vám, co je povinností vašeho zaměstnavatele před zahájením vašeho pracovního poměru, v průběhu a při skončení pracovního poměru.
Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Dozvíte se, z jakých důvodů je možné převést dovolenou do dalšího roku, v jakém rozsahu a kdy nejpozději je nutné ji zaměstnanci nařídit, jinak si její čerpání zaměstnanec určí sám. Ukážeme vám, jak na nařízení dovolené ze strany zaměstnavatele a…
Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Zjistila jste, že jste těhotná, a nevíte, kdy a jak tuto skutečnost oznámit v práci? Nebojte se, se vším vám pomůžeme! Dozvíte se, kdy oznámit těhotenství v zaměstnání, jak v práci oznámit těhotenství a také jaké jsou povinnosti vašeho…
Nezdražujeme a z vysoké kvality služeb neuhneme

Nezdražujeme a z vysoké kvality služeb neuhneme

V době, kdy ostatní firmy v oboru od ledna 2024 zdražují, pracovní portál JenPráce.cz jde proti proudu a drží svoje ceny nízko. Díky inovativním technikám vedoucím k vnitřním úsporám a rychle rostoucímu počtu klientů, nemusí k zvýšení cen přistoupit…
Top 20 ATS systémů, které hýbou HR

Top 20 ATS systémů, které hýbou HR

Systémů pro podporu náborů, takzvaných ATS (anglická zkratka “Applicant Tracking System”), či jim podobných, najdete na současném trhu nepřeberné množství. Všechny tyto softwary spojuje společný cíl - vylepšit administrativní a náborové procesy ve…

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena