Velký přehled o ukončení pracovního poměru

Rozhodli jste se ukončit pracovní poměr ve stávajícím zaměstnání? My vám pomůžeme. Společně se podíváme na ukončení pracovního poměru, co říká zákoník práce o výpovědi, jednak ze strany zaměstnance, jednak ze strany zaměstnavatele. Nebo jste dostali výpověď od svého zaměstnavatele? Povíme si, v jakých případech vám zaměstnavatel výpověď může dát.

Na začátku je nutné říci, že zákoník práce ukončení pracovního poměru dělí na dvě samostatná témata. Tím prvním je, když se rozhodnete vy, že svůj pracovní poměr ukončíte. Tím druhým jsou možnosti, kdy výpověď z práce můžete dostat od svého zaměstnavatele.

Jakýkoliv způsob rozvázání pracovního poměru musí být písemný, jinak není platný.

Skončení pracovního poměru je velké téma, vy jste nám položili mnoho otázek, proto jsme pro vás připravili tento seriál, který bude věnovaný všem možnostem, jak lze pracovní poměr ukončit.

V tomto díle si řekneme základní informace o možnostech, které máte vy jako zaměstnanec, a jak může pracovní poměr ukončit váš zaměstnavatel.

V dalších dílech se zaměříme na konkrétní situace, jak je to s pracovní neschopností a ukončením pracovního poměru, jak přesně probíhá ukončení pracovního poměru dohodou, co se stane s dovolenou při ukončení práce a podíváme se i na specifické případy, jako je například okamžité zrušení pracovního poměru.

Aktuální nabídka práce

Rozhodli jste se dát výpověď z práce

Dát výpověď v práci je těžké rozhodnutí. Pokud jste k tomuto rozhodnutí dospěli, pojďme se podívat, jaké máte možnosti.  

Výpověď zákoník práce určuje jako jednu z pěti možností, které máte. Dalšími způsoby ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnance jsou dohoda o ukončení pracovního poměru, zrušení pracovního poměru ve zkušební době, okamžité zrušení pracovního poměru a uplynutí doby, na kterou byla vaše pracovní smlouva sjednána. 

K ukončení pracovního poměru v průběhu měsíce může dojít například, pokud rušíte svůj pracovní poměr ve zkušební době, nebo se se svým zaměstnavatelem domluvíte na podpisu dohody.

Ukončení pracovního poměru v době rodičovské dovolené ze strany zaměstnance je možné, můžete podat výpověď nebo se se svým zaměstnavatelem domluvit na podpisu dohody. 

Výpověď

Výpověď můžete podat kdykoliv, důvody uvést můžete, ale můžete podat výpověď i bez udání důvodu. Při podání výpovědi vám běží dvouměsíční výpovědní lhůta, která začíná první den následujícího měsíce. Podáte-li výpověď 14. února, výpovědní doba začíná běžet od 1. března a trvá do 30. dubna. 

Jak dát v práci výpověď, co vše musí dokument obsahovat, aby byl platný, a vzor zdarma naleznete v Jak dát výpověď pracovní smlouvy a vzor zdarma.

Jsou situace, kdy je vhodné důvody uvést, protože budete mít nárok na vyšší podporu v nezaměstnanosti, než u výpovědi bez uvedeného důvodu. Detailně jsme toto téma rozebrali v článku Odpovědi na otázky při péči o osobu blízkou.

Výpověď můžete podat vy i váš zaměstnavatel i u ukončení pracovního poměru na dobu určitou. Platí zde stejná pravidla jako u pracovního poměru na dobu neurčitou.

Dohoda o ukončení pracovního poměru 

Jak již název napovídá, jedná se o dohodu, tedy obě strany musí souhlasit - vy i váš zaměstnavatel. Žádost o ukončení pracovního poměru podáváte vy písemně svému zaměstnavateli. Výhodou dohody je to, že se můžete domluvit na datu skončení pracovního poměru a není třeba dodržovat dvouměsíční výpovědní lhůtu. 

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Zkušební doba trvá tři měsíce a je zkušební jak pro vás jako zaměstnance, tak i pro vašeho nového zaměstnavatele. Ukončení pracovního poměru ve zkušební době vám umožňuje pracovní poměr zrušit s okamžitou platností. Někdy se můžete setkat i s nesprávným označením jako “výpověď na hodinu”. 

Zákoník práce výpověď ve zkušební době nezná, hledejte správné označení, kterým je zrušení pracovního poměru ve zkušební době.

Abyste udělali vše správně, přečtěte si náš článek Jak na výpověď ve zkušební době?, kde najdete i vzor zrušení ve zkušební době ke stažení.

Okamžité zrušení pracovního poměru 

Zákoník práce umožňuje okamžité ukončení pracovního poměru pouze tehdy, pokud nastane jeden z těchto dvou případů: 

 • Zaměstnavatel vám nevyplatil mzdu nebo některou z jejích částí do 15 dnů po splatnosti; 
 • Byli jste poskytovatelem pracovnělékařských služeb uznáni, že nemůžete dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví, a váš zaměstnavatel vám neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné vhodné práce. 

Pokud u vás nastane některá z výše uvedených skutečností, písemně informujte svého zaměstnavatele. Připravili jsme pro vás vzor okamžitého zrušení pracovního poměru.

Uplynutím doby, na kterou byla pracovní smlouva sjednána

Pokud máte uzavřenou pracovní smlouvu na dobu určitou, doporučujeme článek Pracovní smlouva na dobu určitou i neurčitou, její obsah a vzor, kde jsme řešili, jaké jsou možnosti na konci doby, na kterou byla pracovní smlouva sjednána.

Víme, že není snadné ukončit pracovní poměr, proto jsme pro vás připravili vzory dokumentů ke všem zmiňovaným variantám. Vzory jsou pro vás k dispozici zdarma ke stažení v editovatelné podobě v článku Jak dát výpověď pracovní smlouvy a vzor zdarma.

Jaké možnosti má váš zaměstnavatel

Zákoník práce výpověď umožňuje i vašemu zaměstnavateli, aby s vámi ukončil pracovní poměr. 

Zaměstnavatel má ke skončení či zrušení pracovního poměru méně možností než vy jako zaměstnanec. Zaměstnavatel nemá možnost vám dát výpověď bez udání důvodu s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Důvod musí být vždy uveden a musí být v souladu se zákoníkem práce, jinak může být výpověď soudem uznána jako neplatná.

Jedná se o rozsáhlé téma, proto jsme jej zpracovali v samostatném článku Ukončení práce ze strany zaměstnavatele.

Výpověď ze strany zaměstnavatele

Zaměstnavatel má podle zákoníku práce několik možností, kdy vám může dát výpověď. Tyto možnosti jsou uvedeny v §52 Zákoníku práce. Výpovědní důvod vždy musí být ve výpovědi konkretizován.

Zákonnými důvody jsou: 

 • zrušení zaměstnavatele nebo jeho části, 
 • přemisťuje-li se váš zaměstnavatel, nebo jeho část,
 • stanete-li se nadbytečným, 
 • pokud nesmíte podle lékaře již dále vykonávat svou práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, 
 • jestliže jste pozbyli dlouhodobě zdravotní způsobilost, 
 • pokud nesplňujete požadavky na řádný výkon své práce, 
 • porušujete-li své povinnosti vyplývající vám z právních předpisů, 
 • zvlášť hrubým způsobem jste porušili svou povinnost. 

Pokud se zhorší váš zdravotní stav, může vám dát zaměstnavatel výpověď. Na co si dát pozor, kdy máte nárok na odstupné, se dozvíte v našem článku Jak na ukončení práce ze zdravotních důvodů.

Dohoda o ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele 

Zaměstnavatel se s vámi může chtít na termínu skončení pracovního poměru domluvit, pak přichází na řadu dohoda. Dohoda, se kterou obě strany musí souhlasit. Zaměstnavatel vás do podpisu dohody nesmí nutit

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době ze strany zaměstnavatele

Říkali jsme si, že zkušební doba slouží pro otestování, a to i pro vašeho nového zaměstnavatele. Pokud se zaměstnavatel rozhodne, i bez udání důvodu může váš pracovní poměr okamžitě ukončit. 

Aktuální nabídka práce

Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele

Zaměstnavatel má dvě možnosti, jak okamžitě zrušit váš pracovní poměr. 

Pokud z vaší strany dojde k porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů při plnění pracovních úkolů zvlášť hrubým způsobem. Jedná se například o krádež majetku zaměstnavatele, napadení jiného ze zaměstnanců, dlouhodobé neomluvené absence a podobné. 

Druhou možností je, pokud došlo k vašemu odsouzení pro úmyslný trestní čin a byli jste pravomocně odsouzeni.

 

Publikováno 24. srpna 2022

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Velký přehled o ukončení pracovního poměru

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Jak správně změnit délku pracovní doby

Jak správně změnit délku pracovní doby

Potřebujete zaměstnanci změnit pracovní dobu? Pokud je pracovní doba součástí pracovní smlouvy, potřebujete souhlas dotčeného zaměstnance. Je-li pracovní doba určena vnitřní směrnicí, můžete délku pracovní doby změnit. Pojďte se s námi na jednotlivé…
Doporučující dopis od zaměstnavatele

Doporučující dopis od zaměstnavatele

Doporučující dopis do zaměstnání může být klíčový při rozhodování vašeho nového zaměstnavatele. Z dopisu zjistí, jaké jsou vaše silné stránky, na jakých projektech jste pracovali, jak jste zapadli do současného týmu a mnohem více.
Výhody a nevýhody sdíleného pracovního místa

Výhody a nevýhody sdíleného pracovního místa

Víte, že novela zákoníku práce přinesla sdílené pracovní místo? Sdílení pracovního místa znamená, že minimálně dva zaměstnanci se střídají na stejném pracovním místě a dohromady svými částečnými úvazky pokryjí pracovní úvazek celý. Představíme vám…
Vaše práva při zrušení dovolené zaměstnavatelem

Vaše práva při zrušení dovolené zaměstnavatelem

Zaměstnavatel určuje čerpání dovolené svých zaměstnanců. Zjistěte, kdy může zaměstnavatel zrušit dovolenou, i tu, kterou již máte zaplacenou, nebo vás v průběhu dovolené z ní odvolat zpět do práce. Ukážeme vám, co všechno následně zaměstnavatel musí…
Co dělat, když vám zaměstnavatel nezaplatil

Co dělat, když vám zaměstnavatel nezaplatil

Poradíme vám, co dělat, když zaměstnavatel neplatí mzdu a co dělat, když zaměstnavatel neplatí sociální a zdravotní pojištění. Nevyplacená nemocenská? I s tím vám poradíme. Dozvíte se také, jak správně podat stížnost na zaměstnavatele.
Půjčka zaměstnanci jako benefit společnosti

Půjčka zaměstnanci jako benefit společnosti

Zvažujete nový benefit pro své zaměstnance? Co například půjčka pro zaměstnance! Zjistěte, jaké typy půjček můžete zaměstnancům poskytnout, jaké jsou daňové dopady jednotlivých typů půjček.
Jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele

Jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele

Poradíme vám, jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele, který vám například nevyplácí vaši mzdu nebo odstupné. Máte dvě možnosti, jak své peníze získat zpět. V článku najdete i vzor insolvenčního návrhu.
Proč mít připravenou pracovní náplň + VZOR

Proč mít připravenou pracovní náplň + VZOR

Pracovní náplň, se kterou zaměstnance prokazatelně seznámíte, vám pomůže s určením konkrétních povinností, které má zaměstnanec zastávat. Poradíme, kdo pracovní náplň připravuje, v jakých případech ji může zaměstnavatel změnit či doplnit. Získáte…
Dvě zaměstnání současně - daně, nemocenská

Dvě zaměstnání současně - daně, nemocenská

Chcete si přivydělat a máte dvě zaměstnání? Můžete mít ke své pracovní smlouvě uzavřenou dohodu u svého stávajícího zaměstnavatele, pokud práce na dohodu bude jiná než ta, kterou děláte na základě pracovní smlouvy. Nebo můžete mít zaměstnavatele dva…
Co dělat, když zaměstnanec nepřišel do práce

Co dělat, když zaměstnanec nepřišel do práce

Zjistěte, kdy je absence zaměstnance považována za neomluvenou, jak správně má zaměstnanec svou nepřítomnost v práci omlouvat a jaké kroky zaměstnavatel může uskutečnit.
Ideální práce při rodičovské dovolené

Ideální práce při rodičovské dovolené

Zjistěte, jaký můžete mít přivýdělek na rodičovské dovolené, aniž byste ztratili nárok na rodičovský příspěvek. Pomůžeme vám rozhodnout se, jestli je lepší dohoda nebo OSVČ. O rodičovský příspěvek při zaměstnání nemůžete přijít, pokud splníte…
Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Výstupní list ze zaměstnání nepatří mezi povinné dokumenty, ale pro ochranu zaměstnavatele i zaměstnance jej doporučujeme připravit pro každého zaměstnance, kterému končí pracovní poměr ve vaší společnosti. Ukážeme vám, jak vypadá výstupní list ze…

Podívejte se i na naše pracovní nabídky:

 • Josefov, Praha
 • MIMO BOHEMIA, a.s.
 • 35 000 – 45 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 16. dubna
 • Tuchoměřice
 • Mateřská škola Tuchoměřice, okres Praha…
 • 30 000 – 31 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 12. dubna
 • Držovice
 • WEI LE s.r.o.
 • od 18 900 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 2. dubna
 • Příbram
 • LAMA PB s.r.o.
 • 35 000 – 50 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 11. března
 • Mariánské Lázně
 • Grand Hotel Marienbad Betriebs s.r.o.
 • od 19 500 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 19. dubna
 • Hnojník
 • Ing. Radim Mikulík
 • 30 000 – 35 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 20. dubna
 • Melč
 • Jatka Melč s.r.o.
 • 25 000 – 30 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 9. dubna
 • Lutín
 • HUDY trans s.r.o.
 • od 45 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 24. ledna
 • Postoloprty
 • KB - BLOK systém, s.r.o.
 • 31 000 – 34 000 Kč
 • Plný úvazek
  Benefity:
 • Slevy na firemní zboží
 • Závodní stravování
 • Parkoviště
Zveřejněno: 17. dubna
 • Osek, Strakonice
 • Domov pro osoby se zdravotním…
 • 21 180 – 23 510 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 29. února
 • Jevišovka
 • SENIORPROJEKT s.r.o.
 • 34 000 – 39 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 17. dubna
 • Ždánice, Žďár nad Sázavou
 • ISJV s.r.o.
 • 23 400 – 25 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 23. ledna
 • Mladá Boleslav
 • MARTINEX EXPRESS CZ s.r.o.
 • 20 000 – 30 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 19. března
 • Těšovice, Prachatice
 • CZECH DOORS a.s.
 • 33 000 – 40 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 28. března
 • Pelhřimov
 • Nemocnice Pelhřimov, příspěvková…
 • 27 000 – 40 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 5. dubna
 • Černá Hora
 • ELKOSI spol. s r.o.
 • od 25 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 24. ledna
 • Kladno
 • PRAHA FOOD s.r.o.
 • 25 000 – 35 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 2. dubna
 • Hradec Králové
 • ASIAN WOK KLADNO s.r.o.
 • od 18 900 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 25. března
 • Ostrava
 • Jiří Vaněk, s.r.o.
 • od 25 560 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 12. dubna
 • Karviná
 • Karvinská hornická nemocnice a.s.
 • od 30 400 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 4. dubna

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena