Výpovědní lhůta a vše, co potřebujete znát

Chystáte se podat výpověď v práci nebo jste výpověď dostali? Pak je tento článek právě pro vás. Dozvíte se vše o výpovědní době, jak na ni nahlíží zákoník práce, jak se výpovědní doba počítá, jak je to s nemocí ve výpovědní době a mnoho dalších zajímavých a užitečných informací.

V předchozích článcích jsme se věnovali tomu, jak ukončit váš pracovní poměr, ať již pracujete na základě pracovní smlouvy nebo některé z dohod. U všech variant máte možnost si zdarma stáhnout vzor výpovědi.

V tomto článku se dozvíte vše o výpovědní době a možnostech, které mohou nastat. Na začátek si řekneme, co to výpovědní doba, někdy nazývaná jako výpovědní lhůta, je, jak na ni nahlíží zákoník práce, jak se počítá. V druhé části se zaměříme na konkrétní případy.

Aktuální nabídka práce

Výpovědní doba

Výpověď z pracovního poměru můžete podat vy jako zaměstnanec, nebo vám ji dá váš zaměstnavatel. Výpovědní doba pracovní poměr, který začal podpisem pracovní smlouvy, ukončuje.

Jak můžete podat výpověď, včetně vzoru, který je pro vás ke stažení zdarma, se dozvíte v tomto článku Jak dát výpověď pracovní smlouvy a vzor zdarma. Jaké možnosti ukončení vašeho pracovního poměru výpovědí má váš zaměstnavatel se dozvíte v plánovaném článku Ukončení práce ze strany zaměstnavatele.

Víme, že výpověď musí být písemná, jinak je neplatná, a pracovní poměr stále trvá, i když se se zaměstnavatelem ústně domluvíte.

Výpovědní doba a zákoník práce

Výpovědní lhůta je zákoníkem práce jasně definovaná. Pojďme si vypíchnout ty nejdůležitější části.

Podáním písemné výpovědi pracovní poměr skončí uplynutím výpovědní doby. Výpovědní doba musí být stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance a činí nejméně 2 měsíce (výjimkou jsou případy specifikované zákoníkem práce v § 51a). Dvouměsíční výpovědní lhůta je typická pro všechny pracovní poměry, u kterých došlo k uzavření pracovní smlouvy, můžete se někdy potkat i s označením standardní výpovědní lhůta.

Jak se počítá výpovědní doba

Od kdy běží výpovědní lhůta se dá snadno odvodit. Zákon říká, že výpovědní doba počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce.

Konkrétně - pokud podáte svou výpověď 15. března, pak výpovědní lhůta začne běžet až od 1.dubna a trvá 2 měsíce (duben a květen). Váš pracovní poměr skončí 31. května.

Pokud byl váš pracovní poměr sjednán na dobu určitou, skončí pracovní poměr dnem, který byl sjednán jako poslední. A to bez ohledu na případnou nemoc.

Konkrétní případy

Nyní známe nezbytnou teorii a pojďme se podívat na konkrétní případy. 

Výpovědní lhůta a nemocenská

Zákoník práce jasně říká, že během pracovní neschopnosti nemůžete dostat výpověď z důvodu nadbytečnosti nebo zdravotních důvodů. Pokud nejste ve zkušební době, kde zrušení pracovního poměru má svá specifika.

Může se stát, že onemocníte během výpovědní doby. V tu chvíli se ocitáte v takzvané ochranné době.

Dvouměsíční výpovědní lhůta a nemocenská se může zdát jako složité téma - někdy se prodlužuje, někdy zase ne. Ukážeme si vše na konkrétních případech.

Výpovědní doba se neprodlužuje, pokud vaše nemoc skončí před datem stanoveným jako konec výpovědní lhůty.

Nemocenská výpovědní dobu prodlužuje v případě, že vaše nemoc trvá déle, než je dvouměsíční výpovědní lhůta. A to v případě, že jste dostali výpověď před počátkem ochranné doby tak, že by výpovědní doba měla uplynout v ochranné době, ochranná doba se do výpovědní doby nezapočítává; pracovní poměr skončí teprve uplynutím zbývající části výpovědní doby po skončení ochranné doby.

Ukážeme si konkrétně na příkladu popsaném výše, kdy výpovědní lhůta a tím i pracovní poměr, skončí 31. května.

 • jste nemocni 14 dní ve výpovědní lhůtě, vaše nemoc skončí 15. května - nemoc nemá na výpovědní dobu žádný vliv;
 • jste nemocni od 29. května do 15. června. Výpovědní doba se prodlužuje o 3 kalendářní dny (období od počátku pracovní neschopnosti 29. května do uplynutí výpovědní doby 31. května). Tyto 3 kalendářní dny se přičtou k datu, ke kterému ukončíte svou pracovní neschopnost (skončí vaše ochranná doba), tedy datum ukončení bude 18.6. 

Výjimka nastane v případě, kdy prohlásíte, že netrváte na tom, aby aby výpovědní doba a nemocenská prodlužovaly stávající pracovní poměr

Výpovědní lhůta a těhotenství

Dostala jste výpověď v práci a současně vám váš lékař sdělil, že jste těhotná.

Pokud jste otěhotněla před datem, kdy jste od zaměstnavatele výpověď dostala, byla by taková výpověď neplatná. Zákon zakazuje ukončit pracovní poměr s těhotnou zaměstnankyní.

Pokud váš lékař jako datum otěhotnění určil datum v průběhu výpovědní lhůty, pak se výpovědní doba prodlužuje o dobu těhotenství, mateřskou dovolenou i rodičovskou dovolenou.

Konkrétně: 15. února jste dostala výpověď, výpovědní lhůta začíná běžet od 1. března, pracovní poměr končí 30. dubna.

 • váš gynekolog určí 1. února jako datum, kdy jste otěhotněla - výpověď je neplatná;  
 • váš gynekolog určí 18. dubna jako datum, kdy jste otěhotněla. 
  • výpověď je platná a výpovědní doba se prodlužuje o 13 kalendářních dnů (jedná se o období od 18. dubna až původní datum skončení pracovního poměru 30. dubna). 
  • Váš pracovní poměr bude trvat po celou dobu vašeho těhotenství, mateřské a následně i rodičovské dovolené. 
  • Uvedených 13 dnů byste po návratu z rodičovské dovolené měla odpracovat. 
  • Opět máte možnost svému zaměstnavateli sdělit, že na tomto prodloužení netrváte.

Výpovědní lhůta a odstupné

Vše, co potřebujete znát o odstupném, jsme shrnuli v našem článku Kdy máte nárok na odstupné a v jaké výši. V něm se dozvíte, jak se jeho výše vypočítává, jak se odstupné daní.

Nárok na odstupné vám vznikne, pokud jste dostali od svého zaměstnavatele výpověď podle § 52 písm. a) až c) zákoníku práce:

 • ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část;
 • přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část;
 • stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách.

Poslední bod, výpověď pro nadbytečnost výpovědní dobu nezkracuje. I když se pro zaměstnavatele stanete nadbytečným, je potřeba, abyste svou práci řádně předali a i nadále pokračovali v plnění úkolů, které vám zaměstnavatel dává.

Za jiných než výše uvedených podmínek nárok na odstupné nevzniká. Pokud od svého zaměstnavatele dostanete nějaký "bonus", který nepatří do výše uvedených kategorií, nejedná se o odstupné.

Pokud jste se sami rozhodli skončit pracovní poměr, nárok na odstupné vám nevzniká.

Výpovědní doba a odstupné nesmí mít vliv na váš pracovní výkon, který po celou dobu výpovědní doby musí být na požadované úrovni.

Výpovědní lhůta u dohod

Máme dva druhy dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr - Dohoda o provedení práceDohoda o pracovní činnosti. DPČ výpovědní lhůta, stejně tak i DPP výpovědní lhůta, jsou detailně popsány v předchozích článcích.

U obou dohod platí patnáctidenní výpovědní doba, nebo taková, na které jste se dohodli se zaměstnavatelem při podpisu dohody.

Aktuální nabídka práce

Prodloužení výpovědní doby

Výpovědní doba smí být prodloužena pouze vzájemnou písemnou domluvou mezi vámi a zaměstnavatelem. A to tak, že ke stávající pracovní smlouvě připojíte dodatek, nebo podepíšete smlouvu novou (například na dobu určitou).

Na závěr je nutné připomenout, že po celou dobu výpovědní lhůty musíte pro svého zaměstnavatele i nadále pracovat a plnit pokyny nadřízených. I ve výpovědní době se na vás vztahuje možnost takzvaného vytýkacího dopisu, a v extrémních případech i možnost okamžitého zrušení pracovního poměru. Tato skutečnost může být uvedena v zápočtovém listě, který váš nový zaměstnavatel bude požadovat.

 

Publikováno 9. srpna 2022

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Výpovědní lhůta a vše, co potřebujete znát

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Co personalista musí znát o odborové organizaci

Co personalista musí znát o odborové organizaci

Získejte základní přehled o odborech, ať již ve vaší společnosti působí odborová organizace, nebo předpokládáte, že bude v dohledné době založena. Shrnuli jsme základní informace o tom, co to je odborová organizace a jaké má vůči ní zaměstnavatel…
Zaměstnavatel nechce převzít výpověď

Zaměstnavatel nechce převzít výpověď

Ukážeme vám, kdo může ve společnosti výpověď převzít, a dva způsoby, jak si nechat přijetí výpovědi zaměstnavatelem potvrdit. Poradíme vám, jak postupovat, pokud váš zaměstnavatel odmítl převzít výpověď.
Jak správně změnit délku pracovní doby

Jak správně změnit délku pracovní doby

Potřebujete zaměstnanci změnit pracovní dobu? Pokud je pracovní doba součástí pracovní smlouvy, potřebujete souhlas dotčeného zaměstnance. Je-li pracovní doba určena vnitřní směrnicí, můžete délku pracovní doby změnit. Pojďte se s námi na jednotlivé…
Doporučující dopis od zaměstnavatele

Doporučující dopis od zaměstnavatele

Doporučující dopis do zaměstnání může být klíčový při rozhodování vašeho nového zaměstnavatele. Z dopisu zjistí, jaké jsou vaše silné stránky, na jakých projektech jste pracovali, jak jste zapadli do současného týmu a mnohem více.
Výhody a nevýhody sdíleného pracovního místa

Výhody a nevýhody sdíleného pracovního místa

Víte, že novela zákoníku práce přinesla sdílené pracovní místo? Sdílení pracovního místa znamená, že minimálně dva zaměstnanci se střídají na stejném pracovním místě a dohromady svými částečnými úvazky pokryjí pracovní úvazek celý. Představíme vám…
Vaše práva při zrušení dovolené zaměstnavatelem

Vaše práva při zrušení dovolené zaměstnavatelem

Zaměstnavatel určuje čerpání dovolené svých zaměstnanců. Zjistěte, kdy může zaměstnavatel zrušit dovolenou, i tu, kterou již máte zaplacenou, nebo vás v průběhu dovolené z ní odvolat zpět do práce. Ukážeme vám, co všechno následně zaměstnavatel musí…
Co dělat, když vám zaměstnavatel nezaplatil

Co dělat, když vám zaměstnavatel nezaplatil

Poradíme vám, co dělat, když zaměstnavatel neplatí mzdu a co dělat, když zaměstnavatel neplatí sociální a zdravotní pojištění. Nevyplacená nemocenská? I s tím vám poradíme. Dozvíte se také, jak správně podat stížnost na zaměstnavatele.
Půjčka zaměstnanci jako benefit společnosti

Půjčka zaměstnanci jako benefit společnosti

Zvažujete nový benefit pro své zaměstnance? Co například půjčka pro zaměstnance! Zjistěte, jaké typy půjček můžete zaměstnancům poskytnout, jaké jsou daňové dopady jednotlivých typů půjček.
Jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele

Jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele

Poradíme vám, jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele, který vám například nevyplácí vaši mzdu nebo odstupné. Máte dvě možnosti, jak své peníze získat zpět. V článku najdete i vzor insolvenčního návrhu.
Proč mít připravenou pracovní náplň + VZOR

Proč mít připravenou pracovní náplň + VZOR

Pracovní náplň, se kterou zaměstnance prokazatelně seznámíte, vám pomůže s určením konkrétních povinností, které má zaměstnanec zastávat. Poradíme, kdo pracovní náplň připravuje, v jakých případech ji může zaměstnavatel změnit či doplnit. Získáte…
Dvě zaměstnání současně - daně, nemocenská

Dvě zaměstnání současně - daně, nemocenská

Chcete si přivydělat a máte dvě zaměstnání? Můžete mít ke své pracovní smlouvě uzavřenou dohodu u svého stávajícího zaměstnavatele, pokud práce na dohodu bude jiná než ta, kterou děláte na základě pracovní smlouvy. Nebo můžete mít zaměstnavatele dva…
Co dělat, když zaměstnanec nepřišel do práce

Co dělat, když zaměstnanec nepřišel do práce

Zjistěte, kdy je absence zaměstnance považována za neomluvenou, jak správně má zaměstnanec svou nepřítomnost v práci omlouvat a jaké kroky zaměstnavatel může uskutečnit.

Podívejte se i na naše pracovní nabídky:

 • Koryčany
 • TONY Mai s.r.o.
 • od 18 900 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 12. března
 • Železná Ruda
 • Eva Nechvátalová
 • od 35 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 25. března
 • Úpice
 • Alex stavby s.r.o.
 • od 23 640 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 9. dubna
 • Dobřichovice
 • Manor Garden s.r.o.
 • od 20 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 28. února
 • Strakonice
 • PM Kutláková Strakonice s.r.o.
 • 35 000 – 50 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 17. dubna
 • Strakonice
 • Hotel Resort Lovecká bašta s.r.o.
 • od 45 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 17. dubna
 • Brandýs nad Orlicí
 • Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí
 • 30 000 – 40 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 19. března
 • Žatec, Louny
 • Michal Šperl
 • od 27 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 17. dubna
 • Olomouc
 • VAPEE Morava s.r.o.
 • 40 000 – 60 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 13. března
 • Český Krumlov
 • Nemocnice Český Krumlov, a.s.
 • od 45 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 12. února
 • Fulnek
 • CONTRA NET s.r.o.
 • od 20 500 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 22. ledna
 • Přerov
 • Josef Pochyla
 • od 33 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 12. dubna
 • Čkyně
 • Ing. Martin Macháček
 • 20 000 – 24 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 27. března

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena