Výpovědní lhůta a vše, co potřebujete znát

Chystáte se podat výpověď v práci nebo jste výpověď dostali? Pak je tento článek právě pro vás. Dozvíte se vše o výpovědní době, jak na ni nahlíží zákoník práce, jak se výpovědní doba počítá, jak je to s nemocí ve výpovědní době a mnoho dalších zajímavých a užitečných informací.

V předchozích článcích jsme se věnovali tomu, jak ukončit váš pracovní poměr, ať již pracujete na základě pracovní smlouvy nebo některé z dohod. U všech variant máte možnost si zdarma stáhnout vzor výpovědi.

V tomto článku se dozvíte vše o výpovědní době a možnostech, které mohou nastat. Na začátek si řekneme, co to výpovědní doba, někdy nazývaná jako výpovědní lhůta, je, jak na ni nahlíží zákoník práce, jak se počítá. V druhé části se zaměříme na konkrétní případy.

Aktuální nabídka práce

Výpovědní doba

Výpověď z pracovního poměru můžete podat vy jako zaměstnanec, nebo vám ji dá váš zaměstnavatel. Výpovědní doba pracovní poměr, který začal podpisem pracovní smlouvy, ukončuje.

Jak můžete podat výpověď, včetně vzoru, který je pro vás ke stažení zdarma, se dozvíte v tomto článku Jak dát výpověď pracovní smlouvy a vzor zdarma. Jaké možnosti ukončení vašeho pracovního poměru výpovědí má váš zaměstnavatel se dozvíte v plánovaném článku Ukončení práce ze strany zaměstnavatele.

Víme, že výpověď musí být písemná, jinak je neplatná, a pracovní poměr stále trvá, i když se se zaměstnavatelem ústně domluvíte.

Výpovědní doba a zákoník práce

Výpovědní lhůta je zákoníkem práce jasně definovaná. Pojďme si vypíchnout ty nejdůležitější části.

Podáním písemné výpovědi pracovní poměr skončí uplynutím výpovědní doby. Výpovědní doba musí být stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance a činí nejméně 2 měsíce (výjimkou jsou případy specifikované zákoníkem práce v § 51a). Dvouměsíční výpovědní lhůta je typická pro všechny pracovní poměry, u kterých došlo k uzavření pracovní smlouvy, můžete se někdy potkat i s označením standardní výpovědní lhůta.

Jak se počítá výpovědní doba

Od kdy běží výpovědní lhůta se dá snadno odvodit. Zákon říká, že výpovědní doba počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce.

Konkrétně - pokud podáte svou výpověď 15. března, pak výpovědní lhůta začne běžet až od 1.dubna a trvá 2 měsíce (duben a květen). Váš pracovní poměr skončí 31. května.

Pokud byl váš pracovní poměr sjednán na dobu určitou, skončí pracovní poměr dnem, který byl sjednán jako poslední. A to bez ohledu na případnou nemoc.

Konkrétní případy

Nyní známe nezbytnou teorii a pojďme se podívat na konkrétní případy. 

Výpovědní lhůta a nemocenská

Zákoník práce jasně říká, že během pracovní neschopnosti nemůžete dostat výpověď z důvodu nadbytečnosti nebo zdravotních důvodů. Pokud nejste ve zkušební době, kde zrušení pracovního poměru má svá specifika.

Může se stát, že onemocníte během výpovědní doby. V tu chvíli se ocitáte v takzvané ochranné době.

Dvouměsíční výpovědní lhůta a nemocenská se může zdát jako složité téma - někdy se prodlužuje, někdy zase ne. Ukážeme si vše na konkrétních případech.

Výpovědní doba se neprodlužuje, pokud vaše nemoc skončí před datem stanoveným jako konec výpovědní lhůty.

Nemocenská výpovědní dobu prodlužuje v případě, že vaše nemoc trvá déle, než je dvouměsíční výpovědní lhůta. A to v případě, že jste dostali výpověď před počátkem ochranné doby tak, že by výpovědní doba měla uplynout v ochranné době, ochranná doba se do výpovědní doby nezapočítává; pracovní poměr skončí teprve uplynutím zbývající části výpovědní doby po skončení ochranné doby.

Ukážeme si konkrétně na příkladu popsaném výše, kdy výpovědní lhůta a tím i pracovní poměr, skončí 31. května.

 • jste nemocni 14 dní ve výpovědní lhůtě, vaše nemoc skončí 15. května - nemoc nemá na výpovědní dobu žádný vliv;
 • jste nemocni od 29. května do 15. června. Výpovědní doba se prodlužuje o 3 kalendářní dny (období od počátku pracovní neschopnosti 29. května do uplynutí výpovědní doby 31. května). Tyto 3 kalendářní dny se přičtou k datu, ke kterému ukončíte svou pracovní neschopnost (skončí vaše ochranná doba), tedy datum ukončení bude 18.6. 

Výjimka nastane v případě, kdy prohlásíte, že netrváte na tom, aby aby výpovědní doba a nemocenská prodlužovaly stávající pracovní poměr

Výpovědní lhůta a těhotenství

Dostala jste výpověď v práci a současně vám váš lékař sdělil, že jste těhotná.

Pokud jste otěhotněla před datem, kdy jste od zaměstnavatele výpověď dostala, byla by taková výpověď neplatná. Zákon zakazuje ukončit pracovní poměr s těhotnou zaměstnankyní.

Pokud váš lékař jako datum otěhotnění určil datum v průběhu výpovědní lhůty, pak se výpovědní doba prodlužuje o dobu těhotenství, mateřskou dovolenou i rodičovskou dovolenou.

Konkrétně: 15. února jste dostala výpověď, výpovědní lhůta začíná běžet od 1. března, pracovní poměr končí 30. dubna.

 • váš gynekolog určí 1. února jako datum, kdy jste otěhotněla - výpověď je neplatná;  
 • váš gynekolog určí 18. dubna jako datum, kdy jste otěhotněla. 
  • výpověď je platná a výpovědní doba se prodlužuje o 13 kalendářních dnů (jedná se o období od 18. dubna až původní datum skončení pracovního poměru 30. dubna). 
  • Váš pracovní poměr bude trvat po celou dobu vašeho těhotenství, mateřské a následně i rodičovské dovolené. 
  • Uvedených 13 dnů byste po návratu z rodičovské dovolené měla odpracovat. 
  • Opět máte možnost svému zaměstnavateli sdělit, že na tomto prodloužení netrváte.

Výpovědní lhůta a odstupné

Vše, co potřebujete znát o odstupném, jsme shrnuli v našem článku Kdy máte nárok na odstupné a v jaké výši. V něm se dozvíte, jak se jeho výše vypočítává, jak se odstupné daní.

Nárok na odstupné vám vznikne, pokud jste dostali od svého zaměstnavatele výpověď podle § 52 písm. a) až c) zákoníku práce:

 • ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část;
 • přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část;
 • stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách.

Poslední bod, výpověď pro nadbytečnost výpovědní dobu nezkracuje. I když se pro zaměstnavatele stanete nadbytečným, je potřeba, abyste svou práci řádně předali a i nadále pokračovali v plnění úkolů, které vám zaměstnavatel dává.

Za jiných než výše uvedených podmínek nárok na odstupné nevzniká. Pokud od svého zaměstnavatele dostanete nějaký "bonus", který nepatří do výše uvedených kategorií, nejedná se o odstupné.

Pokud jste se sami rozhodli skončit pracovní poměr, nárok na odstupné vám nevzniká.

Výpovědní doba a odstupné nesmí mít vliv na váš pracovní výkon, který po celou dobu výpovědní doby musí být na požadované úrovni.

Výpovědní lhůta u dohod

Máme dva druhy dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr - Dohoda o provedení práceDohoda o pracovní činnosti. DPČ výpovědní lhůta, stejně tak i DPP výpovědní lhůta, jsou detailně popsány v předchozích článcích.

U obou dohod platí patnáctidenní výpovědní doba, nebo taková, na které jste se dohodli se zaměstnavatelem při podpisu dohody.

Aktuální nabídka práce

Prodloužení výpovědní doby

Výpovědní doba smí být prodloužena pouze vzájemnou písemnou domluvou mezi vámi a zaměstnavatelem. A to tak, že ke stávající pracovní smlouvě připojíte dodatek, nebo podepíšete smlouvu novou (například na dobu určitou).

Na závěr je nutné připomenout, že po celou dobu výpovědní lhůty musíte pro svého zaměstnavatele i nadále pracovat a plnit pokyny nadřízených. I ve výpovědní době se na vás vztahuje možnost takzvaného vytýkacího dopisu, a v extrémních případech i možnost okamžitého zrušení pracovního poměru. Tato skutečnost může být uvedena v zápočtovém listě, který váš nový zaměstnavatel bude požadovat.

 

Publikováno 9. srpna 2022

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Výpovědní lhůta a vše, co potřebujete znát

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Dozvíte se, co to je pracovní oděv, kdy jej zaměstnavatel zaměstnanci plně hradí a jaké jsou základní povinnosti zaměstnavatele. Zjistíte, kdy a kdo má nárok na pracovní oděv a také na pracovní obuv.
Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Povíme vám vše k tématu “pracovní smlouva na dobu určitou a prodloužení”. Zjistíte, jaké máte možnosti, když se blíží konec vašeho pracovního poměru, kolikrát může zaměstnavatel využít možnost opakovaného prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou…
TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

Seznamte se s naším výběrem TOP 10 podcastů zaměřených na lidské zdroje. Ať už jste v oboru HR dlouholetým profesionálem nebo jen hledáte aktuální informace a trendy, tyto podcasty vám nabídnou širokou škálu témat a poznatků. Získejte přehled o tom…
Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář (ČTK), stojící jako maják nezávislého zpravodajství, je veřejnoprávní zpravodajská agentura v České republice. Tento článek vás provede jejím unikátním obchodním modelem, který nepotřebuje státní dotace, a objasní, jak ČTK…
Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Pokud potřebujete sdílet pracovní témata s veřejností, jako jsou zajímavá data nebo stížnosti na bezpráví, je dobré mít kontakty na přední profesní novinářské organizace. Ty vám mohou pomoci získat pozornost pro vaše záležitosti. V našem článku…
Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Specifickou interní směrnicí zaměstnavatele je pracovní řád, který zaměstnancům upřesňuje jejich povinnosti. Každá společnost by měla mít svůj pracovní řád, se kterým všechny své zaměstnance seznámí. Proto jsme pro vás připravili kompletní pracovní…
Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Státní úřad inspekce práce provádí pravidelné plánované kontroly i kontroly na základě podnětů od zaměstnanců, aby zjistil, jaký je skutečný stav v prověřované oblasti, a v případě zjištění nějakého pochybení má pravomoc nařídit zaměstnavateli…
Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Znáte základní povinnosti zaměstnavatele? Ukážeme vám, co je povinností vašeho zaměstnavatele před zahájením vašeho pracovního poměru, v průběhu a při skončení pracovního poměru.
Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Dozvíte se, z jakých důvodů je možné převést dovolenou do dalšího roku, v jakém rozsahu a kdy nejpozději je nutné ji zaměstnanci nařídit, jinak si její čerpání zaměstnanec určí sám. Ukážeme vám, jak na nařízení dovolené ze strany zaměstnavatele a…
Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Zjistila jste, že jste těhotná, a nevíte, kdy a jak tuto skutečnost oznámit v práci? Nebojte se, se vším vám pomůžeme! Dozvíte se, kdy oznámit těhotenství v zaměstnání, jak v práci oznámit těhotenství a také jaké jsou povinnosti vašeho…
Nezdražujeme a z vysoké kvality služeb neuhneme

Nezdražujeme a z vysoké kvality služeb neuhneme

V době, kdy ostatní firmy v oboru od ledna 2024 zdražují, pracovní portál JenPráce.cz jde proti proudu a drží svoje ceny nízko. Díky inovativním technikám vedoucím k vnitřním úsporám a rychle rostoucímu počtu klientů, nemusí k zvýšení cen přistoupit…
Top 20 ATS systémů, které hýbou HR

Top 20 ATS systémů, které hýbou HR

Systémů pro podporu náborů, takzvaných ATS (anglická zkratka “Applicant Tracking System”), či jim podobných, najdete na současném trhu nepřeberné množství. Všechny tyto softwary spojuje společný cíl - vylepšit administrativní a náborové procesy ve…

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena