Zjistěte, jaké povinnosti má vedoucí zaměstnanec

Ve většině společností jsou vedoucí zaměstnanci, tedy zaměstnanci, kteří vedou alespoň jednoho podřízeného. Z pozice vedoucího zaměstnance mají tito kolegové specifické povinnosti, které jim stanovuje zákoník práce. Dozvíte se, jak je to se zkušební dobou, přesčasy i případným ukončením pracovního poměru ze strany vedoucího pracovníka či z vaší strany.

Vedoucí zaměstnanec

Vedoucí zaměstnanec je zaměstnanec, který je na jednotlivých stupních řízení zaměstnavatele oprávněn stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny. 

Vedoucí zaměstnanec vystupuje vůči jemu podřízeným zaměstnancům jménem zaměstnavatele. Reprezentuje nejen firemní cíle, firemní kulturu, ale také vize a mise společnosti. 

Téma vedoucí zaměstnanec zákoník práce řeší v paragrafech 11, 101 a 302. V posledním zmíněném paragrafu zákoník práce říká, že kromě základních povinností, které mají všichni zaměstnanci zaměstnavatele, má vedoucí zaměstnanec dodatečné povinnosti, kterými jsou: 

  • Řídit a kontrolovat práci podřízených zaměstnanců a hodnotit jejich pracovní výkonnost a pracovní výsledky a ve spolupráci s personálním oddělením řešit, pokud k plnění zadaných úkolů nedochází;
  • Co nejlépe organizovat práci - vedoucí zaměstnanec řeší otázky pracovní doby, překážek v práci a dovolené, ale i práce přesčas vedoucími zaměstnanci musí být pravidelně sledována, aby nedošlo k překročení zákonných limitů.
  • Vytvářet příznivé pracovní podmínky a zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci je  nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají;
  • Zabezpečovat odměňování zaměstnanců podle zákoníku práce - na základě výše uvedeného vedoucí zaměstnanec řídí, kontroluje, organizuje a zjištění promítne do spravedlivého odměňování. Je povinností vedoucího zaměstnance zabezpečit, aby odměna zaměstnance za práci odpovídala její složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, aby byla dodržena zásada stejné odměny za stejnou práci a aby nebyla podkročena zákonem stanovená minimální mez v podobě minimální mzdy, respektive nejnižší úrovně zaručené mzdy podle paragrafu 111 a 112 zákoníku práce;
  • Vytvářet podmínky pro zvyšování odborné úrovně zaměstnanců - každý zaměstnavatel se stará o odborný růst svých zaměstnanců, protože tím zvýší nejen výsledek odvedené práce, ale i angažovanost a motivaci svých zaměstnanců;
  • Zabezpečovat dodržování právních a vnitřních předpisů a neprodleně jednat, pokud se o jejich porušení dozví;
  • Zabezpečovat přijetí opatření k ochraně majetku zaměstnavatele.

Dalším specifikem u vedoucích zaměstnanců jsou přesčasy. U vedoucích zaměstnanců se již v pracovní smlouvě mzda sjednává s přihlédnutím k případné práci přesčas. Můžete stanovit limit například 150 hodin, kdy první přesčas vedoucímu zaměstnanci proplatíte až při odpracování 151. přesčasové hodiny. 

Aktuální nabídka práce

Vedoucí zaměstnanec a pracovní smlouva

Pokud vedoucí zaměstnanec má podepsanou pracovní smlouvu či některou z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, vyplývají vedoucímu zaměstnanci stejná práva a povinnosti jako ostatním zaměstnancům. 

Zaměstnavatel má možnost na základě ustanovení paragrafu 35 odstavec 1 písmeno b) s vedoucím zaměstnancem sjednat zkušební dobu v délce až 6 měsíců.  S ostatními zaměstnanci nesmí být sjednána zkušební doba delší než 3 měsíce.

Ukončení pracovního poměru vedoucího zaměstnance

Pokud se rozhodnete pro výpověď vedoucímu zaměstnanci, nepřehlédněte náš článek, který vám se vším poradí. Pokud se vedoucí zaměstnanec rozhodne ukončit svůj pracovní poměr, platí pro něj stejná pravidla daná zákonem, jako pro všechny ostatní zaměstnance. Ať se jedná o zrušení ve zkušební době, dohodu či výpověď, kterou vedoucí zaměstnanec doručí zaměstnavateli. 

Pro úplnost dodáváme, že u organizačních složek státu dochází ke jmenování vedoucích zaměstnanců. Tito zaměstnanci mohou být z vedoucího pracovního místa odvoláni nebo se mohou tohoto pracovního místa vzdát, pro oba případy není nutné uvádět důvod.

 

Publikováno 29. května 2023

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Zjistěte, jaké povinnosti má vedoucí zaměstnanec

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Ideální práce při rodičovské dovolené

Ideální práce při rodičovské dovolené

Zjistěte, jaký můžete mít přivýdělek na rodičovské dovolené, aniž byste ztratili nárok na rodičovský příspěvek. Pomůžeme vám rozhodnout se, jestli je lepší dohoda nebo OSVČ. O rodičovský příspěvek při zaměstnání nemůžete přijít, pokud splníte…
Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Výstupní list ze zaměstnání nepatří mezi povinné dokumenty, ale pro ochranu zaměstnavatele i zaměstnance jej doporučujeme připravit pro každého zaměstnance, kterému končí pracovní poměr ve vaší společnosti. Ukážeme vám, jak vypadá výstupní list ze…
Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Dozvíte se, co to je pracovní oděv, kdy jej zaměstnavatel zaměstnanci plně hradí a jaké jsou základní povinnosti zaměstnavatele. Zjistíte, kdy a kdo má nárok na pracovní oděv a také na pracovní obuv.
Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Povíme vám vše k tématu “pracovní smlouva na dobu určitou a prodloužení”. Zjistíte, jaké máte možnosti, když se blíží konec vašeho pracovního poměru, kolikrát může zaměstnavatel využít možnost opakovaného prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou…
TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

Seznamte se s naším výběrem TOP 10 podcastů zaměřených na lidské zdroje. Ať už jste v oboru HR dlouholetým profesionálem nebo jen hledáte aktuální informace a trendy, tyto podcasty vám nabídnou širokou škálu témat a poznatků. Získejte přehled o tom…
Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář (ČTK), stojící jako maják nezávislého zpravodajství, je veřejnoprávní zpravodajská agentura v České republice. Tento článek vás provede jejím unikátním obchodním modelem, který nepotřebuje státní dotace, a objasní, jak ČTK…
Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Pokud potřebujete sdílet pracovní témata s veřejností, jako jsou zajímavá data nebo stížnosti na bezpráví, je dobré mít kontakty na přední profesní novinářské organizace. Ty vám mohou pomoci získat pozornost pro vaše záležitosti. V našem článku…
Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Specifickou interní směrnicí zaměstnavatele je pracovní řád, který zaměstnancům upřesňuje jejich povinnosti. Každá společnost by měla mít svůj pracovní řád, se kterým všechny své zaměstnance seznámí. Proto jsme pro vás připravili kompletní pracovní…
Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Státní úřad inspekce práce provádí pravidelné plánované kontroly i kontroly na základě podnětů od zaměstnanců, aby zjistil, jaký je skutečný stav v prověřované oblasti, a v případě zjištění nějakého pochybení má pravomoc nařídit zaměstnavateli…
Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Znáte základní povinnosti zaměstnavatele? Ukážeme vám, co je povinností vašeho zaměstnavatele před zahájením vašeho pracovního poměru, v průběhu a při skončení pracovního poměru.
Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Dozvíte se, z jakých důvodů je možné převést dovolenou do dalšího roku, v jakém rozsahu a kdy nejpozději je nutné ji zaměstnanci nařídit, jinak si její čerpání zaměstnanec určí sám. Ukážeme vám, jak na nařízení dovolené ze strany zaměstnavatele a…
Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Zjistila jste, že jste těhotná, a nevíte, kdy a jak tuto skutečnost oznámit v práci? Nebojte se, se vším vám pomůžeme! Dozvíte se, kdy oznámit těhotenství v zaměstnání, jak v práci oznámit těhotenství a také jaké jsou povinnosti vašeho…

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena