Dohoda o pracovní činnosti a vše, co vás zajímá

V tomto článku se dozvíte odpovědi na všechny otázky, které můžete mít ohledně dohody o pracovní činnosti. Kdy a jak se platí daně, jak je to se zdravotním a sociálním pojištěním.

Základní informace o dohodě o pracovní činnosti

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr představují vedle pracovního poměru další formu pracovněprávních vztahů. Mezi tyto dohody patří dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce. Zákoník práce a dohoda o pracovní činnosti - zákoník práce upravuje všechny podmínky, za kterých je možné dohodu o pracovní činnosti uzavřít. Pozor, nejedná se tedy o smlouvu o pracovní činnosti či smlouvu o provedení práce, ale vždy o dohodu.

Dohody se od pracovní smlouvy liší zejména odlišným vymezením pracovního závazku. Zaměstnanec se zavazuje ke splnění určité pracovní činnosti. V dohodách není zaměstnavatel povinen rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu.

Pojďme si na začátek ukázat hlavní rozdíly mezi zaměstnáním na “hlavní” pracovní poměr a zaměstnáním na dohodu o pracovní činnosti. 

Dohoda o pracovní činnosti se někdy nesprávně nazývá smlouva o pracovní činnosti nebo se omylem spojí názvy obou dohod a vznikne dohoda o provedení pracovní činnosti. My se budeme držet správného termínu, tedy: dohoda o pracovní činnosti. 

Pracovněprávní vztah

Maximální počet hodin

Dovolená

Zdravotní a sociální pojištění

Pracovní poměr

40 hodin týdně

4 týdny

Odvádí zaměstnavatel ze mzdy

DPČ

20 hodin týdně

0

Pokud si na DPČ vyděláte méně než 3 499 Kč, nemusíte platit odvody na sociální a zdravotní pojištění; nad tuto částku bude pojištění odvedeno.

DPP

300 hodin ročně

0

Pokud si na DPP vyděláte méně než než 10 000 Kč, nemusíte platit odvody na sociální a zdravotní pojištění; nad tuto částku bude pojištění odvedeno.

 

Základní parametry DPČ:

 • Práce je vykonávána v průměru do poloviny stanovené týdenní pracovní doby = 20 hodin týdně. Dodržení tohoto limitu se posuzuje za celou dobu, na kterou byla tato dohoda uzavřena, nejdéle však za období 52 týdnů. 
 • Jinými slovy, není možné, aby zaměstnanec první polovinu roku pracoval 8 hodin denně, a druhou polovinu roku nepracoval vůbec. 
 • Musí být uzavřena písemně, musí obsahovat rozsah sjednané práce, rozsah pracovní doby a dobu, na kterou se uzavírá. DPČ může být na dobu určitou i neurčitou. 
 • Výpovědní lhůta je 15 dní. 

Dohoda o pracovní činnosti na dobu neurčitou je nejčastější způsob uzavírání dohody o pracovní činnosti. Práci můžete vykonávat řadu let s tím, že bude splněn limit odpracovaných hodin týdně. Stejně tak může být dohoda o pracovní činnosti uzavřena na dobu určitou. 

Stejně jako u pracovní smlouvy, i dohoda má své podstatné náležitosti - vymezení práce (pracovního úkolu), místo výkonu práce, rozsah pracovních hodin, odměna atd. Dohoda musí být uzavřena písemně. 

Dohoda o pracovní činnosti - dovolená

Pokud pracujete na základě dohody o pracovní činnosti, pak se vás netýkají ustanovení o odstupném, pracovní době a době odpočinku či překážkách v práci na straně zaměstnance. Jinými slovy, nemáte na zaměstnavatelem placenou dovolenou nárok. 

Dohoda o pracovní činnosti odvody

Pojďme se blíže podívat na daně u dohody o pracovní činnosti. 

Dohoda o pracovní činnosti a daň z příjmu 

Daň z příjmu je ve výši 15 %.

 • Dohoda o pracovní činnosti a daňové přiznání - u jednoho ze zaměstnavatelů můžete mít v daném měsíci podepsané prohlášení poplatníka k dani (růžový formulář). Pokud si další měsíc vyděláte více u jiného zaměstnavatele, původnímu nahlásíte, že nechcete mít u něj na daný měsíc prohlášení podepsané, a podepíšete u druhého. 
 • Máte podepsané prohlášení - můžete uplatňovat všechny slevy (slevu na poplatníka, na děti, na studenta a další). 
 • Nemáte podepsané prohlášení - zaměstnavatel vám automaticky ze mzdy srazí 15% daň z příjmu. Příjem se nemusí uvádět v ročním daňovém přiznání. Pokud ale máte nárok na vrácení daní, uveďte do ročního zúčtování i tyto příjmy. 

Dohoda o pracovní činnosti a zdravotní pojištění

Část zdravotního pojištění, konkrétně 4,5 %, hradí zaměstnanec, zbylých 9 % zaměstnavatel. 

Výjimky, kdy zdravotní pojištění odvádět nemusíte:

 • Jste zaměstnancem, za kterého zaměstnavatel odvádí zdravotní pojištění, a dohodu máte jako přivýdělek. 
 • Dohoda o pracovní činnosti student - jste studentem do 26 let věku, zdravotní pojištění za vás platí stát. 
 • Dohoda o pracovní činnost důchodce - jste důchodce (invalidní či starobní), zdravotní pojištění za vás platí stát. 

Mám nárok na placenou neschopenku?

Dohoda o pracovní činnosti a nemocenská je jedním z nejčastějších dotazů, které k dohodám máte. Pokud je váš příjem na jednu z dohod vyšší než uvádí tabulka výše, tedy je z vaší mzdy odváděna část na zdravotní pojištění, pak ano, máte nárok na placenou neschopenku. 

Dohoda o pracovní činnosti a sociální pojištění

Pokud se vejdete do uvedeného příjmu v tabulce na začátku tohoto článku, nemusíte vy ani zaměstnavatel sociální pojištění odvádět. 

Dohoda o pracovní činnosti kalkulačka

Chcete si spočítat, kolik si na dohodě o pracovní činnosti vyděláte? Použijte kalkulačku, kterou najdete na flux.cz.  Jednoduše zvolíte rok, ve kterém na dohodu pracujete, na horní liště vyberete dohodu, vyplníte všechny potřebné údaje, a kalkulačka vypočítá, zda a v jaké výši budete odvádět daně a pojištění ze svého výdělku a jaký bude váš čistý příjem. 

Ukončení a výpověď dohody o pracovní činnosti

U DPČ jde sjednat způsob zrušení. Není-li sjednán způsob zrušení právního vztahu z dohody, je možné ho zrušit:

 • Dohoda o ukončení dohody o pracovní činnosti - dohodou smluvních stran ke sjednanému dni, jinými slovy zákon umožňuje, aby byla uzavřena dohoda o ukončení dohody o pracovní činnosti.
 • Dohoda o pracovní činnosti výpověď - výpovědí danou z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně. 
 • Okamžitým zrušením (platí pouze v případech, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr).

Potřebujete jednoduše ukončit svou dohodu o pracovní činnosti? S námi máte všechny vzory pro dohody o pracovní činnosti - ukončení, a to zdarma ke stažení.

Stejně jako u pracovního poměru založeného pracovní smlouvou, který se ukončuje z jakéhokoliv důvodu, i u zrušení dohody je nutná písemná forma. 

Dohoda o pracovní činnosti vzor

Vzor dohody o pracovní činnosti zdarma ke stažení

Pokud potřebujete informace k dohodě o provedení práce, přejděte na náš článek.
 

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Dohoda o pracovní činnosti a vše, co vás zajímá

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2022 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena