Vše o okamžité výpovědi pro personalisty + vzor

Dozvíte se, v jakých případech může zaměstnavatel využít institut okamžitého zrušení pracovního poměru. Detailně se zaměříme na zvlášť hrubé porušení povinností. Prozradíme, kolik neomluvených absencí musí mít zaměstnanec, abyste mohli přistoupit k okamžitému zrušení. Vzor okamžitého zrušení v editovatelné podobě je pro vás opět zdarma.

Okamžitá výpověď ze strany zaměstnavatele

Okamžité zrušení je účinné dnem jeho písemného doručení zaměstnanci. Je pravděpodobné, že zaměstnanec nebude chtít okamžitou výpověď ze strany zaměstnavatele podepsat. Jedná se o jednostranný právní akt ze strany zaměstnavatele, podpis zaměstnance na výpovědi nepotřebujete. 

Po řádném předání dokument nabývá platnosti. Místo podpisu zaměstnance doplňte, že výpověď byla zaměstnanci řádně předána dne… v … hodin za přítomnosti manažera (doplňte jméno) a uveďte, že zaměstnanec odmítl dokument podepsat. 

Zákoník práce zaměstnavatel stanovuje lhůtu pro uplatnění okamžitého zrušení a určuje, že zaměstnavatel může okamžitě zrušit pracovní poměr pouze do 2 měsíců ode dne, kdy se dozvěděl o důvodu k okamžitému zrušení pracovního poměru, nejpozději však do 1 roku ode dne, kdy tento důvod vznikl. V případě porušení povinnosti vyplývající z pracovního poměru v cizině do 2 měsíců po návratu zaměstnance z ciziny.

Zaměstnanec, se kterým byl pracovní poměr ukončen okamžitým zrušením, nemá po evidenci na úřadu práce nárok na podporu v nezaměstnanosti

Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele je podle paragrafu 55 zákoníku práce možné pouze v těchto případech: 

 • Byl-li zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok, nebo byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců; 
 • Porušil-li zaměstnanec povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem. 
Zjistěte možnosti inzerce

Zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin

V prvním případě může zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr po nabytí právní moci příslušného rozsudku. Doba, na kterou byl zaměstnanec pravomocně odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, musí pro platnost okamžitého zrušení činit u úmyslných trestných činů spáchaných během plnění pracovních úkolů nejméně 6 měsíců a u jakýchkoliv úmyslných trestných činů musí být zaměstnanec pravomocně odsouzen na dobu delší než 1 rok. 

Jste personalista či personalistka a chcete dostávat tipy a užitečné informace? Přidejte se do naší Linkedin skupiny JenHR – Meeting room o personalistice, kde vedle tipů můžete konzultovat vaše dotazy s naší HR expertkou.

Zaměstnanec porušil povinnost zvlášť hrubým způsobem

V případě druhém, tedy pokud zaměstnanec porušil povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem, je nutný detailnější popis. Pro uplatnění okamžitého zrušení musí jít o porušení povinnosti ze strany dotčeného zaměstnance, které svou intenzitou opravňují zaměstnavatele k okamžitému zrušení pracovního poměru. 

Porušení pracovních povinností ze strany zaměstnance je tak závažné, že po zaměstnavateli nelze požadovat, aby zaměstnance dále zaměstnával až do uplynutí výpovědní doby. Tyto povinnosti mohou být zaměstnanci určeny zákonem, pracovní smlouvou, pracovním řádem či jiným vnitřním předpisem zaměstnavatele, případně pokynem nadřízeného. 

Každý případ porušení povinností je nutné posoudit individuálně, zaměřit se na to, jak zaměstnanec doposud plnil své pracovní povinnosti, míru zavinění, způsobu a intenzitě porušení daných povinností, a dále důsledky takového porušení pro zaměstnavatele. 

Kdy můžete uplatnit okamžité zrušení: 

 • Přímý nebo nepřímý útok na majetek zaměstnavatele;
 • Fyzické napadení, šikana v práci
 • Vulgární slovní útok na kolegy či zákazníky zaměstnavatele; 
 • Podávání důvěrných informací spadajících pod pojem "obchodní tajemství" třetí osobě; 
 • Falšování evidence pracovní doby s úmyslem získat mzdu za práci, která nebyla vykonána; 
 • Neomluvené absence - stačí 5 neomluvených absencí pro uplatnění okamžitého zrušení. Citujeme z rozsudku nejvyššího soudu České republiky “Soudní praxe již dříve dospěla k závěru, že neomluvené zameškání práce v trvání pěti dnů zpravidla představuje – obecně vzato – samo o sobě porušení pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem a odůvodňuje rozvázání pracovního poměru okamžitým zrušením.”
 • A podobné. 

Okamžitá výpověď ze strany zaměstnavatele vzor

Okamžitá výpověď vzorová je pro vás připravena v editovatelné podobě, abyste ji mohli přizpůsobit svým potřebám. 

Je nutné vždy výslovně uvést důvod či důvody, pro který je pracovní poměr okamžitě zrušen, a to tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným. 

Víme, že výpověď dohodou neexistuje. Ani v tomto případě neexistuje okamžitá výpověď dohodou. Zaměstnavatel zaměstnanci předává nebo doručuje výpověď, případně se se zaměstnancem může domluvit na podpisu dohody o rozvázání pracovního poměru.  

Kdy zaměstnavatel nesmí dát okamžitou výpověď 

Výše citované ustanovení zákoníku práce dále říká, že výpověď, respektive okamžité zrušení pracovního poměru nesmí zaměstnavatel uplatnit v případě těhotné zaměstnankyně, zaměstnankyní na mateřské dovolené, zaměstnancem na otcovské dovolené, zaměstnancem nebo zaměstnankyní, kteří čerpají rodičovskou dovolenou

Objevte možnosti inzerce

Další témata související s výpovědí

Tématu výpovědí jsme se věnovali v několika našich článcích, kde ke každému typu výpovědi najdete i vzor v editovatelné podobě. 

Výpovědní doba

Vše o ukončení pracovního poměru, jak je to s dovolenou, nemocenskou 

Zaměstnavatel může zaměstnanci dát výpověď pouze v případech specifikovaných v paragrafu 52 zákoníku práce

Potřebujete-li zaměstnanci ukončit pracovní poměr pro nadbytečnost, přečtete si náš článek, jak na to.

Po ukončení pracovního poměru může zaměstnanec požádat o reference, poradíme vám, jak napsat reference a pracovní posudek.

Nepřehlédněte článek, který upozorňuje na nejčastější chyby při výpovědi.

A poradíme vám také, jak zaměstnanci oznámit výpověď správně a efektivně.

 

Publikováno 18. září 2023

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Vše o okamžité výpovědi pro personalisty + vzor

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Jak správně změnit délku pracovní doby

Jak správně změnit délku pracovní doby

Potřebujete zaměstnanci změnit pracovní dobu? Pokud je pracovní doba součástí pracovní smlouvy, potřebujete souhlas dotčeného zaměstnance. Je-li pracovní doba určena vnitřní směrnicí, můžete délku pracovní doby změnit. Pojďte se s námi na jednotlivé…
Doporučující dopis od zaměstnavatele

Doporučující dopis od zaměstnavatele

Doporučující dopis do zaměstnání může být klíčový při rozhodování vašeho nového zaměstnavatele. Z dopisu zjistí, jaké jsou vaše silné stránky, na jakých projektech jste pracovali, jak jste zapadli do současného týmu a mnohem více.
Výhody a nevýhody sdíleného pracovního místa

Výhody a nevýhody sdíleného pracovního místa

Víte, že novela zákoníku práce přinesla sdílené pracovní místo? Sdílení pracovního místa znamená, že minimálně dva zaměstnanci se střídají na stejném pracovním místě a dohromady svými částečnými úvazky pokryjí pracovní úvazek celý. Představíme vám…
Vaše práva při zrušení dovolené zaměstnavatelem

Vaše práva při zrušení dovolené zaměstnavatelem

Zaměstnavatel určuje čerpání dovolené svých zaměstnanců. Zjistěte, kdy může zaměstnavatel zrušit dovolenou, i tu, kterou již máte zaplacenou, nebo vás v průběhu dovolené z ní odvolat zpět do práce. Ukážeme vám, co všechno následně zaměstnavatel musí…
Co dělat, když vám zaměstnavatel nezaplatil

Co dělat, když vám zaměstnavatel nezaplatil

Poradíme vám, co dělat, když zaměstnavatel neplatí mzdu a co dělat, když zaměstnavatel neplatí sociální a zdravotní pojištění. Nevyplacená nemocenská? I s tím vám poradíme. Dozvíte se také, jak správně podat stížnost na zaměstnavatele.
Půjčka zaměstnanci jako benefit společnosti

Půjčka zaměstnanci jako benefit společnosti

Zvažujete nový benefit pro své zaměstnance? Co například půjčka pro zaměstnance! Zjistěte, jaké typy půjček můžete zaměstnancům poskytnout, jaké jsou daňové dopady jednotlivých typů půjček.
Jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele

Jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele

Poradíme vám, jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele, který vám například nevyplácí vaši mzdu nebo odstupné. Máte dvě možnosti, jak své peníze získat zpět. V článku najdete i vzor insolvenčního návrhu.
Proč mít připravenou pracovní náplň + VZOR

Proč mít připravenou pracovní náplň + VZOR

Pracovní náplň, se kterou zaměstnance prokazatelně seznámíte, vám pomůže s určením konkrétních povinností, které má zaměstnanec zastávat. Poradíme, kdo pracovní náplň připravuje, v jakých případech ji může zaměstnavatel změnit či doplnit. Získáte…
Dvě zaměstnání současně - daně, nemocenská

Dvě zaměstnání současně - daně, nemocenská

Chcete si přivydělat a máte dvě zaměstnání? Můžete mít ke své pracovní smlouvě uzavřenou dohodu u svého stávajícího zaměstnavatele, pokud práce na dohodu bude jiná než ta, kterou děláte na základě pracovní smlouvy. Nebo můžete mít zaměstnavatele dva…
Co dělat, když zaměstnanec nepřišel do práce

Co dělat, když zaměstnanec nepřišel do práce

Zjistěte, kdy je absence zaměstnance považována za neomluvenou, jak správně má zaměstnanec svou nepřítomnost v práci omlouvat a jaké kroky zaměstnavatel může uskutečnit.
Ideální práce při rodičovské dovolené

Ideální práce při rodičovské dovolené

Zjistěte, jaký můžete mít přivýdělek na rodičovské dovolené, aniž byste ztratili nárok na rodičovský příspěvek. Pomůžeme vám rozhodnout se, jestli je lepší dohoda nebo OSVČ. O rodičovský příspěvek při zaměstnání nemůžete přijít, pokud splníte…
Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Výstupní list ze zaměstnání nepatří mezi povinné dokumenty, ale pro ochranu zaměstnavatele i zaměstnance jej doporučujeme připravit pro každého zaměstnance, kterému končí pracovní poměr ve vaší společnosti. Ukážeme vám, jak vypadá výstupní list ze…

Podívejte se i na naše pracovní nabídky:

 • Český Krumlov
 • Mgr. Jana Dyršmídová
 • od 18 900 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 19. února
 • Jihlava
 • Leube Beton s.r.o.
 • od 25 560 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 29. března
 • Ostrava
 • Hamza Food & Beverages s.r.o.
 • od 19 500 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 9. února
 • Nýrsko
 • Reha-Praktik, s.r.o.
 • od 28 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 27. února
 • Zlín
 • SALVO, spol. s r.o.
 • od 25 560 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 6. března
 • Ostrava
 • FARNÍK technologické montáže s.r.o.
 • 40 000 – 60 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 26. března
 • Žďár nad Sázavou
 • VHS Bohemia a.s.
 • 32 000 – 38 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 8. března
 • Karlovy Vary
 • AUTONOVEX Transport s.r.o.
 • od 40 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 14. února
 • Plazy
 • Faurecia Interior Systems Bohemia s.r.o.
 • od 20 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 25. ledna
 • Hrobčice
 • PPJ engineering a.s.
 • 30 000 – 45 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 26. března
 • Znojmo
 • JURLAGIN s.r.o.
 • od 18 900 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 19. ledna
 • Mohelnice, Šumperk
 • Hlídací a úklidová agentura s.r.o.
 • od 19 500 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 13. dubna
 • Špindlerův Mlýn
 • Hank Martin
 • 30 000 – 40 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 10. dubna

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena