Vše o okamžité výpovědi pro personalisty + vzor

Dozvíte se, v jakých případech může zaměstnavatel využít institut okamžitého zrušení pracovního poměru. Detailně se zaměříme na zvlášť hrubé porušení povinností. Prozradíme, kolik neomluvených absencí musí mít zaměstnanec, abyste mohli přistoupit k okamžitému zrušení. Vzor okamžitého zrušení v editovatelné podobě je pro vás opět zdarma.

Okamžitá výpověď ze strany zaměstnavatele

Okamžité zrušení je účinné dnem jeho písemného doručení zaměstnanci. Je pravděpodobné, že zaměstnanec nebude chtít okamžitou výpověď ze strany zaměstnavatele podepsat. Jedná se o jednostranný právní akt ze strany zaměstnavatele, podpis zaměstnance na výpovědi nepotřebujete. 

Po řádném předání dokument nabývá platnosti. Místo podpisu zaměstnance doplňte, že výpověď byla zaměstnanci řádně předána dne… v … hodin za přítomnosti manažera (doplňte jméno) a uveďte, že zaměstnanec odmítl dokument podepsat. 

Zákoník práce zaměstnavatel stanovuje lhůtu pro uplatnění okamžitého zrušení a určuje, že zaměstnavatel může okamžitě zrušit pracovní poměr pouze do 2 měsíců ode dne, kdy se dozvěděl o důvodu k okamžitému zrušení pracovního poměru, nejpozději však do 1 roku ode dne, kdy tento důvod vznikl. V případě porušení povinnosti vyplývající z pracovního poměru v cizině do 2 měsíců po návratu zaměstnance z ciziny.

Zaměstnanec, se kterým byl pracovní poměr ukončen okamžitým zrušením, nemá po evidenci na úřadu práce nárok na podporu v nezaměstnanosti

Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele je podle paragrafu 55 zákoníku práce možné pouze v těchto případech: 

  • Byl-li zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok, nebo byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců; 
  • Porušil-li zaměstnanec povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem. 
Zjistěte možnosti inzerce

Zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin

V prvním případě může zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr po nabytí právní moci příslušného rozsudku. Doba, na kterou byl zaměstnanec pravomocně odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, musí pro platnost okamžitého zrušení činit u úmyslných trestných činů spáchaných během plnění pracovních úkolů nejméně 6 měsíců a u jakýchkoliv úmyslných trestných činů musí být zaměstnanec pravomocně odsouzen na dobu delší než 1 rok. 

Jste personalista či personalistka a chcete dostávat tipy a užitečné informace? Přidejte se do naší Linkedin skupiny JenHR – Meeting room o personalistice, kde vedle tipů můžete konzultovat vaše dotazy s naší HR expertkou.

Zaměstnanec porušil povinnost zvlášť hrubým způsobem

V případě druhém, tedy pokud zaměstnanec porušil povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem, je nutný detailnější popis. Pro uplatnění okamžitého zrušení musí jít o porušení povinnosti ze strany dotčeného zaměstnance, které svou intenzitou opravňují zaměstnavatele k okamžitému zrušení pracovního poměru. 

Porušení pracovních povinností ze strany zaměstnance je tak závažné, že po zaměstnavateli nelze požadovat, aby zaměstnance dále zaměstnával až do uplynutí výpovědní doby. Tyto povinnosti mohou být zaměstnanci určeny zákonem, pracovní smlouvou, pracovním řádem či jiným vnitřním předpisem zaměstnavatele, případně pokynem nadřízeného. 

Každý případ porušení povinností je nutné posoudit individuálně, zaměřit se na to, jak zaměstnanec doposud plnil své pracovní povinnosti, míru zavinění, způsobu a intenzitě porušení daných povinností, a dále důsledky takového porušení pro zaměstnavatele. 

Kdy můžete uplatnit okamžité zrušení: 

  • Přímý nebo nepřímý útok na majetek zaměstnavatele;
  • Fyzické napadení, šikana v práci
  • Vulgární slovní útok na kolegy či zákazníky zaměstnavatele; 
  • Podávání důvěrných informací spadajících pod pojem "obchodní tajemství" třetí osobě; 
  • Falšování evidence pracovní doby s úmyslem získat mzdu za práci, která nebyla vykonána; 
  • Neomluvené absence - stačí 5 neomluvených absencí pro uplatnění okamžitého zrušení. Citujeme z rozsudku nejvyššího soudu České republiky “Soudní praxe již dříve dospěla k závěru, že neomluvené zameškání práce v trvání pěti dnů zpravidla představuje – obecně vzato – samo o sobě porušení pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem a odůvodňuje rozvázání pracovního poměru okamžitým zrušením.”
  • A podobné. 

Okamžitá výpověď ze strany zaměstnavatele vzor

Okamžitá výpověď vzorová je pro vás připravena v editovatelné podobě, abyste ji mohli přizpůsobit svým potřebám. 

Je nutné vždy výslovně uvést důvod či důvody, pro který je pracovní poměr okamžitě zrušen, a to tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným. 

Víme, že výpověď dohodou neexistuje. Ani v tomto případě neexistuje okamžitá výpověď dohodou. Zaměstnavatel zaměstnanci předává nebo doručuje výpověď, případně se se zaměstnancem může domluvit na podpisu dohody o rozvázání pracovního poměru.  

Kdy zaměstnavatel nesmí dát okamžitou výpověď 

Výše citované ustanovení zákoníku práce dále říká, že výpověď, respektive okamžité zrušení pracovního poměru nesmí zaměstnavatel uplatnit v případě těhotné zaměstnankyně, zaměstnankyní na mateřské dovolené, zaměstnancem na otcovské dovolené, zaměstnancem nebo zaměstnankyní, kteří čerpají rodičovskou dovolenou

Objevte možnosti inzerce

Další témata související s výpovědí

Tématu výpovědí jsme se věnovali v několika našich článcích, kde ke každému typu výpovědi najdete i vzor v editovatelné podobě. 

Výpovědní doba

Vše o ukončení pracovního poměru, jak je to s dovolenou, nemocenskou 

Zaměstnavatel může zaměstnanci dát výpověď pouze v případech specifikovaných v paragrafu 52 zákoníku práce

Potřebujete-li zaměstnanci ukončit pracovní poměr pro nadbytečnost, přečtete si náš článek, jak na to.

Po ukončení pracovního poměru může zaměstnanec požádat o reference, poradíme vám, jak napsat reference a pracovní posudek.

Nepřehlédněte článek, který upozorňuje na nejčastější chyby při výpovědi.

A poradíme vám také, jak zaměstnanci oznámit výpověď správně a efektivně.

 

Publikováno 18. září 2023

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Vše o okamžité výpovědi pro personalisty + vzor

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Ideální práce při rodičovské dovolené

Ideální práce při rodičovské dovolené

Zjistěte, jaký můžete mít přivýdělek na rodičovské dovolené, aniž byste ztratili nárok na rodičovský příspěvek. Pomůžeme vám rozhodnout se, jestli je lepší dohoda nebo OSVČ. O rodičovský příspěvek při zaměstnání nemůžete přijít, pokud splníte…
Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Výstupní list ze zaměstnání nepatří mezi povinné dokumenty, ale pro ochranu zaměstnavatele i zaměstnance jej doporučujeme připravit pro každého zaměstnance, kterému končí pracovní poměr ve vaší společnosti. Ukážeme vám, jak vypadá výstupní list ze…
Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Dozvíte se, co to je pracovní oděv, kdy jej zaměstnavatel zaměstnanci plně hradí a jaké jsou základní povinnosti zaměstnavatele. Zjistíte, kdy a kdo má nárok na pracovní oděv a také na pracovní obuv.
Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Povíme vám vše k tématu “pracovní smlouva na dobu určitou a prodloužení”. Zjistíte, jaké máte možnosti, když se blíží konec vašeho pracovního poměru, kolikrát může zaměstnavatel využít možnost opakovaného prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou…
TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

Seznamte se s naším výběrem TOP 10 podcastů zaměřených na lidské zdroje. Ať už jste v oboru HR dlouholetým profesionálem nebo jen hledáte aktuální informace a trendy, tyto podcasty vám nabídnou širokou škálu témat a poznatků. Získejte přehled o tom…
Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář (ČTK), stojící jako maják nezávislého zpravodajství, je veřejnoprávní zpravodajská agentura v České republice. Tento článek vás provede jejím unikátním obchodním modelem, který nepotřebuje státní dotace, a objasní, jak ČTK…
Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Pokud potřebujete sdílet pracovní témata s veřejností, jako jsou zajímavá data nebo stížnosti na bezpráví, je dobré mít kontakty na přední profesní novinářské organizace. Ty vám mohou pomoci získat pozornost pro vaše záležitosti. V našem článku…
Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Specifickou interní směrnicí zaměstnavatele je pracovní řád, který zaměstnancům upřesňuje jejich povinnosti. Každá společnost by měla mít svůj pracovní řád, se kterým všechny své zaměstnance seznámí. Proto jsme pro vás připravili kompletní pracovní…
Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Státní úřad inspekce práce provádí pravidelné plánované kontroly i kontroly na základě podnětů od zaměstnanců, aby zjistil, jaký je skutečný stav v prověřované oblasti, a v případě zjištění nějakého pochybení má pravomoc nařídit zaměstnavateli…
Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Znáte základní povinnosti zaměstnavatele? Ukážeme vám, co je povinností vašeho zaměstnavatele před zahájením vašeho pracovního poměru, v průběhu a při skončení pracovního poměru.
Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Dozvíte se, z jakých důvodů je možné převést dovolenou do dalšího roku, v jakém rozsahu a kdy nejpozději je nutné ji zaměstnanci nařídit, jinak si její čerpání zaměstnanec určí sám. Ukážeme vám, jak na nařízení dovolené ze strany zaměstnavatele a…
Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Zjistila jste, že jste těhotná, a nevíte, kdy a jak tuto skutečnost oznámit v práci? Nebojte se, se vším vám pomůžeme! Dozvíte se, kdy oznámit těhotenství v zaměstnání, jak v práci oznámit těhotenství a také jaké jsou povinnosti vašeho…

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena