Novinky v zákoníku práce 2023: velký přehled změn

S příchodem nového roku souvisí i legislativní změny. Rádi bychom vám usnadnili orientaci v chystaných novinkách. Proto v daném článku si představíme základní připravované změny roku 2023 spojené s pracovním trhem.

Co přinese rok 2023 za změny v oblasti práce

Ministerstvo práce a sociálních věcí chce podporovat produktivitu a efektivitu práce díky flexibilnějším pracovním úvazkům, zvyšováním odbornosti pracovníků i digitalizací v oblasti pracovněprávních vztahů.

V příštím roce nás tak mohou čekat změny v rámci zákoníku práce, které se dotknou jak zaměstnanců, tak i firem samotných. Ne všechny jsou již schválené a prošly legislativním procesem, proto se očekává, že účinnost některých z nich nabyde pravděpodobně v první polovině roku 2023. 

Pojďme si představit, co vše se v novém roce může pracovníků a zaměstnavatelů dotknout. 

Aktuální nabídka práce

Sleva na pojistném sociálního pojištění

Od 1.1.2023 budou zaměstnavatelé moci dle novely zákoníku práce využít slevy na sociálním pojištění u vybrané skupiny zaměstnanců, kteří budou pracovat 8 až 30 hodin týdně. Týkat se to bude především:

 • pracovníků, kteří jsou mladší 21 let nebo starší 55 let,
 • zaměstnanců, kteří studují nebo čerstvě absolvovali rekvalifikaci,
 • osob, které pečují o dítě mladší 10 let,
 • nebo osob se zdravotním postižením.

Sleva se bude odečítat od sociálního pojištění hrazeného zaměstnavatelem a to ve výši 5 % z vyměřovacího základu zaměstnance. Cena sociálního pojištění se tak sníží.

Podpora zaměstnanců starších 55 let

Tisková zpráva MPSV uvádí, že pro osoby v předdůchodovém věku se stát díky novele zákoníku práce bude snažit vytvořit motivující podmínky pro výkon práce a to posléze i v době, kdy by již měli nárok na čerpání důchodu - pokud tedy zaměstnavatel i zaměstnanec budou chtít nadále vzájemně spolupracovat. Podle návrhu MPSV na změnu zákoníku práce by od července 2023 mohli pracující senioři platit nižší cenu sociálního pojištění, což povede ke zvýšení čistého výdělku.

Pevná pravidla pro home office

Předpokládá se, že se vláda bude v následujících týdnech zabývat podmínkami pro práci na home office - tedy práci z domova, která se stává čím dál více populárnější. Návrh na vytvoření definice práce na home office 2023 bude v rámci novely zákoníku práce cílit zejména na:

 • těhotné zaměstnankyně,
 • lidi, kteří pečují o dítě do 9 let,
 • pracovníků, kteří pečují o osobu závislou na péči jiné fyzické osoby.

Pokud těmto pracovníkům zaměstnavatel nevyhoví jejich žádosti o práci z domácího prostředí, bude povinností zaměstnavatele své rozhodnutí písemně zdůvodnit.

Nově dle zákoníku práce 2023 by se měla také dohoda o home office sjednávat písemn. A pokud by nedošlo k uzavření dohody, vystavuje se zaměstnavatel pokutě až do výše 1 milionu Kč.

Jak uvádí jeden z našich zdrojů, zaměstnanci budou mít nárok na paušál ve výši 2,80 Kč za každou hodinu odpracované práce z domova, který bude sloužit na pokrytí nákladů - zejména energie. Pokud by tedy takový pracovník vykonával celý měsíc práci na home office, náležela by mu finanční náhrada přibližně ve výši 450 Kč (v závislosti na počtu odpracovaných dní v daném měsíci), z které již nebude odvádět daň z příjmu.

Zaměstnavatelé si tento paušál budou moci odečíst z nákladů a firmám přibude možnost ve specifických situacích dokonce home office nařídit bez nutnosti písemné dohody. Může se jednat především o skutečnosti, kdy je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců - jako například v době virové pandemie, nebo v případě živelní pohromy.

Dovolená a ošetřovné pro pracovníky vykonávající práci na DPP a DPČ

Zatím v připomínkovém řízení se nachází novela zákoníku práce 2023, v rámci které zaměstnavatelé budou muset nově poskytovat dovolenou pracovníkům na dohody o provedení práce (DPP)o pracovní činnosti (DPČ). Dovolená na DPP a DPČ tedy výrazně ovlivní administrativu zaměstnavatele.

Pro dovolenou na DPP a DPČ se bude vycházet z týdenní pracovní doby, které dle novely zákoníku práce 2023 bude vypadat takto:

 • u DPP je ve hře návrh, aby pracovní doba byla pro účely dovolené stanovena na 10 hodin týdně,
 • u DPČ se pro výpočet dovolené bude vycházet z pracovní doby sjednané ve smlouvě, maximálně však 20 hodin týdně.

Nárok na ošetřovné u DPP nebo DPČ by měli nově získat ti, jejichž smlouva zakládá účast na nemocenském pojištění. Tedy pokud si pracovníci vydělají touto formou nad rámec zákonných limitů (u DDP se jedná o částku od 10 001 Kč a u DPČ o výdělek od 3 500 Kč). 

Ostatní podmínky pro dovolenou na DPP a DPČ i ošetřovné u tzv. “dohodářů” by měly zůstat stejné jako u standardního typu pracovního poměru. 

Je také možné, že řízením projde návrh novely zákoníku práce na vyplácení příplatků za práci ve svátek a o víkendu, příplatek za noční práci i za práci ve ztížených pracovních podmínkách pro tyto typy pracovních úvazků.

Novela zákoníku práce rovněž zahrnuje povinnost zaměstnavatele hlásit týdenní rozpis práce, který musí být předán zaměstnanci pracujícím na DPP nebo DPČ s týdenním předstihem.

Nové kurzy v rámci projektu iRekvalifikace

Pod záštitou MPSV se v letech 2023 až 2025 rozšíří projekt iRekvalifikace. Ten bude zacílen na digitální dovednosti a poskytne široké spektrum kurzů pro zvýšení kvalifikace na novém e-shopu.

Pracovní smlouva elektronicky

V rámci zjednodušení doručování pracovněprávních dokumentů chce novela zákoníku práce 2023 ustanovit možnost zasílat vybranou dokumentaci přes e-mail či datovou schránku. To by se mělo týkat uzavření pracovní smlouvy elektronicky, dále dodatku k pracovní smlouvě nebo dohody o skončení pracovního poměru poslané elektronickou formou. V těchto případech postačí elektronický podpis.

Přísnější pravidla pro doručování a požadavek vyšší úrovně elektronického podpisu zůstane pouze pro dokumenty na základě jednostranného jednání, odvolání z funkce a vzdání se vedoucího místa, mzdový výměr a záznam o porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance.

U pracovní smlouvy uzavřené e-mailem nebo přes datovou schránku bude možnost odstoupit do 7 dnů od jejího doručení, avšak jen v případě, že ze strany zaměstnance nedošlo k začátku výkonu práce.

Změna v rodičovské dovolené

Zaměstnanci - tedy konkrétně novopečení tatínci - budou nově dle zákoníku práce muset o rodičovskou dovolenou zaměstnavatele písemně požádat.

Upřesnění podmínek pro nepřetržitý odpočinek

Nově dle zákoníku práce 2023 by se nepřetržitý odpočinek neměl definovat jako období mezi směnami, ale jako celodenní pauza. Rozhodující tedy bude 24 po sobě jdoucích hodin, nikoliv doba mezi koncem jedné směny a začátkem další směny.

Rozšíření povinnosti zaměstnavatele informovat zaměstnance

K povinnosti zaměstnavatele 2023 přibyde nutnost rozšířit okruhu informací, které bude muset poskytnout pracovníkovi písemně zvlášť, pokud tyto informace nebudou zakotvené v pracovní smlouvě.

Jedná se například o:

Zkracuje se také doba pro poskytnutí těchto informací z 1 měsíce na 7 dní.

Pokud bude zaměstnanec vyslán do zahraničí, bude povinností zaměstnavatele písemně informovat pracovníka o:

 • státu, v němž má být práce vykonávána, 
 • době vyslání do zahraničí, 
 • měně, ve které mu bude vyplácena mzda, 
 • peněžité nebo věcné náhradě poskytovaném zaměstnavatelem,
 • tom, zda a za jakých podmínek je zajištěn návrat zaměstnance,
 • právních předpisech členského státu EU s odkazem na oficiální webovou stránku daného státu.
Aktuální nabídka práce

Změna ve zdravotních prohlídkách

S účinností od ledna 2023 se dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví mění povinnost absolvovat pravidelné lékařské prohlídky. Nově budou muset pravidelné pracovně-lékařské prohlídky nezbytně podstupovat pouze zaměstnanci vykonávající práci v rizikových kategoriích a tam, kde dochází k ohrožení zdraví. Tato změna se však nedotkne vstupních prohlídek, které slouží k posouzení, zda je pracovník vůbec schopen výkonu práce na dané pozici

 

Publikováno 28. prosince 2022

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Novinky v zákoníku práce 2023: velký přehled změn

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Dozvíte se, co to je pracovní oděv, kdy jej zaměstnavatel zaměstnanci plně hradí a jaké jsou základní povinnosti zaměstnavatele. Zjistíte, kdy a kdo má nárok na pracovní oděv a také na pracovní obuv.
Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Povíme vám vše k tématu “pracovní smlouva na dobu určitou a prodloužení”. Zjistíte, jaké máte možnosti, když se blíží konec vašeho pracovního poměru, kolikrát může zaměstnavatel využít možnost opakovaného prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou…
TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

Seznamte se s naším výběrem TOP 10 podcastů zaměřených na lidské zdroje. Ať už jste v oboru HR dlouholetým profesionálem nebo jen hledáte aktuální informace a trendy, tyto podcasty vám nabídnou širokou škálu témat a poznatků. Získejte přehled o tom…
Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář (ČTK), stojící jako maják nezávislého zpravodajství, je veřejnoprávní zpravodajská agentura v České republice. Tento článek vás provede jejím unikátním obchodním modelem, který nepotřebuje státní dotace, a objasní, jak ČTK…
Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Pokud potřebujete sdílet pracovní témata s veřejností, jako jsou zajímavá data nebo stížnosti na bezpráví, je dobré mít kontakty na přední profesní novinářské organizace. Ty vám mohou pomoci získat pozornost pro vaše záležitosti. V našem článku…
Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Specifickou interní směrnicí zaměstnavatele je pracovní řád, který zaměstnancům upřesňuje jejich povinnosti. Každá společnost by měla mít svůj pracovní řád, se kterým všechny své zaměstnance seznámí. Proto jsme pro vás připravili kompletní pracovní…
Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Státní úřad inspekce práce provádí pravidelné plánované kontroly i kontroly na základě podnětů od zaměstnanců, aby zjistil, jaký je skutečný stav v prověřované oblasti, a v případě zjištění nějakého pochybení má pravomoc nařídit zaměstnavateli…
Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Znáte základní povinnosti zaměstnavatele? Ukážeme vám, co je povinností vašeho zaměstnavatele před zahájením vašeho pracovního poměru, v průběhu a při skončení pracovního poměru.
Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Dozvíte se, z jakých důvodů je možné převést dovolenou do dalšího roku, v jakém rozsahu a kdy nejpozději je nutné ji zaměstnanci nařídit, jinak si její čerpání zaměstnanec určí sám. Ukážeme vám, jak na nařízení dovolené ze strany zaměstnavatele a…
Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Zjistila jste, že jste těhotná, a nevíte, kdy a jak tuto skutečnost oznámit v práci? Nebojte se, se vším vám pomůžeme! Dozvíte se, kdy oznámit těhotenství v zaměstnání, jak v práci oznámit těhotenství a také jaké jsou povinnosti vašeho…
Nezdražujeme a z vysoké kvality služeb neuhneme

Nezdražujeme a z vysoké kvality služeb neuhneme

V době, kdy ostatní firmy v oboru od ledna 2024 zdražují, pracovní portál JenPráce.cz jde proti proudu a drží svoje ceny nízko. Díky inovativním technikám vedoucím k vnitřním úsporám a rychle rostoucímu počtu klientů, nemusí k zvýšení cen přistoupit…
Top 20 ATS systémů, které hýbou HR

Top 20 ATS systémů, které hýbou HR

Systémů pro podporu náborů, takzvaných ATS (anglická zkratka “Applicant Tracking System”), či jim podobných, najdete na současném trhu nepřeberné množství. Všechny tyto softwary spojuje společný cíl - vylepšit administrativní a náborové procesy ve…

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena