Dohoda o pracovní činnosti a vše, co vás zajímá

V tomto článku se dozvíte odpovědi na všechny otázky, které můžete mít ohledně dohody o pracovní činnosti. Kdy a jak se platí daně, jak je to se zdravotním a sociálním pojištěním.

Základní informace o dohodě o pracovní činnosti

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr představují vedle pracovního poměru další formu pracovněprávních vztahů. Mezi tyto dohody patří dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce. Zákoník práce a dohoda o pracovní činnosti - zákoník práce upravuje všechny podmínky, za kterých je možné dohodu o pracovní činnosti uzavřít. Pozor, nejedná se tedy o smlouvu o pracovní činnosti či smlouvu o provedení práce, ale vždy o dohodu.

Aktuální nabídka práce

Dohody se od pracovní smlouvy liší zejména odlišným vymezením pracovního závazku. Zaměstnanec se zavazuje ke splnění určité pracovní činnosti. V dohodách není zaměstnavatel povinen rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu.

Pojďme si na začátek ukázat hlavní rozdíly mezi zaměstnáním na “hlavní” pracovní poměr a zaměstnáním na dohodu o pracovní činnosti. 

Dohoda o pracovní činnosti se někdy nesprávně nazývá smlouva o pracovní činnosti nebo se omylem spojí názvy obou dohod a vznikne dohoda o provedení pracovní činnosti. My se budeme držet správného termínu, tedy: dohoda o pracovní činnosti. 

Pracovněprávní vztah

Maximální počet hodin

Dovolená

Zdravotní a sociální pojištění

Pracovní poměr

40 hodin týdně

4 týdny

Odvádí zaměstnavatel ze mzdy

DPČ

20 hodin týdně

0

Pokud si na DPČ vyděláte méně než 3 499 Kč, nemusíte platit odvody na sociální a zdravotní pojištění; nad tuto částku bude pojištění odvedeno.

DPP

300 hodin ročně

0

Pokud si na DPP vyděláte méně než než 10 000 Kč, nemusíte platit odvody na sociální a zdravotní pojištění; nad tuto částku bude pojištění odvedeno.

 

Základní parametry DPČ:

 • Práce je vykonávána v průměru do poloviny stanovené týdenní pracovní doby = 20 hodin týdně. Dodržení tohoto limitu se posuzuje za celou dobu, na kterou byla tato dohoda uzavřena, nejdéle však za období 52 týdnů. 
 • Jinými slovy, není možné, aby zaměstnanec první polovinu roku pracoval 8 hodin denně, a druhou polovinu roku nepracoval vůbec. 
 • Musí být uzavřena písemně, musí obsahovat rozsah sjednané práce, rozsah pracovní doby a dobu, na kterou se uzavírá. DPČ může být na dobu určitou i neurčitou. 
 • Výpovědní lhůta je 15 dní. 

Dohoda o pracovní činnosti na dobu neurčitou je nejčastější způsob uzavírání dohody o pracovní činnosti. Práci můžete vykonávat řadu let s tím, že bude splněn limit odpracovaných hodin týdně. Stejně tak může být dohoda o pracovní činnosti uzavřena na dobu určitou. 

Stejně jako u pracovní smlouvy, i dohoda má své podstatné náležitosti - vymezení práce (pracovního úkolu), místo výkonu práce, rozsah pracovních hodin, odměna atd. Dohoda musí být uzavřena písemně. 

Dohoda o pracovní činnosti - dovolená

Pokud pracujete na základě dohody o pracovní činnosti, pak se vás netýkají ustanovení o odstupném, pracovní době a době odpočinku či překážkách v práci na straně zaměstnance. Jinými slovy, nemáte na zaměstnavatelem placenou dovolenou nárok. 

Dohoda o pracovní činnosti odvody

Pojďme se blíže podívat na daně u dohody o pracovní činnosti. 

Dohoda o pracovní činnosti a daň z příjmu 

Daň z příjmu je ve výši 15 %.

 • Dohoda o pracovní činnosti a daňové přiznání - u jednoho ze zaměstnavatelů můžete mít v daném měsíci podepsané prohlášení poplatníka k dani (růžový formulář). Pokud si další měsíc vyděláte více u jiného zaměstnavatele, původnímu nahlásíte, že nechcete mít u něj na daný měsíc prohlášení podepsané, a podepíšete u druhého. 
 • Máte podepsané prohlášení - můžete uplatňovat všechny slevy (slevu na poplatníka, na děti, na studenta a další). 
 • Nemáte podepsané prohlášení - zaměstnavatel vám automaticky ze mzdy srazí 15% daň z příjmu. Příjem se nemusí uvádět v ročním daňovém přiznání. Pokud ale máte nárok na vrácení daní, uveďte do ročního zúčtování i tyto příjmy. 

Dohoda o pracovní činnosti a zdravotní pojištění

Část zdravotního pojištění, konkrétně 4,5 %, hradí zaměstnanec, zbylých 9 % zaměstnavatel. 

Výjimky, kdy zdravotní pojištění odvádět nemusíte:

 • Jste zaměstnancem, za kterého zaměstnavatel odvádí zdravotní pojištění, a dohodu máte jako přivýdělek. 
 • Dohoda o pracovní činnosti student - jste studentem do 26 let věku, zdravotní pojištění za vás platí stát. 
 • Dohoda o pracovní činnost důchodce - jste důchodce (invalidní či starobní), zdravotní pojištění za vás platí stát. 

Mám nárok na placenou neschopenku?

Dohoda o pracovní činnosti a nemocenská je jedním z nejčastějších dotazů, které k dohodám máte. Pokud je váš příjem na jednu z dohod vyšší než uvádí tabulka výše, tedy je z vaší mzdy odváděna část na zdravotní pojištění, pak ano, máte nárok na placenou neschopenku. 

Dohoda o pracovní činnosti a sociální pojištění

Pokud se vejdete do uvedeného příjmu v tabulce na začátku tohoto článku, nemusíte vy ani zaměstnavatel sociální pojištění odvádět. 

Dohoda o pracovní činnosti kalkulačka

Chcete si spočítat, kolik si na dohodě o pracovní činnosti vyděláte? Použijte kalkulačku, kterou najdete na flux.cz.  Jednoduše zvolíte rok, ve kterém na dohodu pracujete, na horní liště vyberete dohodu, vyplníte všechny potřebné údaje, a kalkulačka vypočítá, zda a v jaké výši budete odvádět daně a pojištění ze svého výdělku a jaký bude váš čistý příjem. 

Ukončení a výpověď dohody o pracovní činnosti

U DPČ jde sjednat způsob zrušení. Není-li sjednán způsob zrušení právního vztahu z dohody, je možné ho zrušit:

 • Dohoda o ukončení dohody o pracovní činnosti - dohodou smluvních stran ke sjednanému dni, jinými slovy zákon umožňuje, aby byla uzavřena dohoda o ukončení dohody o pracovní činnosti.
 • Dohoda o pracovní činnosti výpověď - výpovědí danou z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně. 
 • Okamžitým zrušením (platí pouze v případech, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr).

Potřebujete jednoduše ukončit svou dohodu o pracovní činnosti? S námi máte všechny vzory pro dohody o pracovní činnosti - ukončení, a to zdarma ke stažení.

Stejně jako u pracovního poměru založeného pracovní smlouvou, který se ukončuje z jakéhokoliv důvodu, i u zrušení dohody je nutná písemná forma. 

Aktuální nabídka práce

Dohoda o pracovní činnosti vzor

Vzor dohody o pracovní činnosti zdarma ke stažení

Pokud potřebujete informace k dohodě o provedení práce, přejděte na náš článek.

 

Publikováno 6. května 2022

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Dohoda o pracovní činnosti a vše, co vás zajímá

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Dozvíte se, co to je pracovní oděv, kdy jej zaměstnavatel zaměstnanci plně hradí a jaké jsou základní povinnosti zaměstnavatele. Zjistíte, kdy a kdo má nárok na pracovní oděv a také na pracovní obuv.
Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Povíme vám vše k tématu “pracovní smlouva na dobu určitou a prodloužení”. Zjistíte, jaké máte možnosti, když se blíží konec vašeho pracovního poměru, kolikrát může zaměstnavatel využít možnost opakovaného prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou…
TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

Seznamte se s naším výběrem TOP 10 podcastů zaměřených na lidské zdroje. Ať už jste v oboru HR dlouholetým profesionálem nebo jen hledáte aktuální informace a trendy, tyto podcasty vám nabídnou širokou škálu témat a poznatků. Získejte přehled o tom…
Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář (ČTK), stojící jako maják nezávislého zpravodajství, je veřejnoprávní zpravodajská agentura v České republice. Tento článek vás provede jejím unikátním obchodním modelem, který nepotřebuje státní dotace, a objasní, jak ČTK…
Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Pokud potřebujete sdílet pracovní témata s veřejností, jako jsou zajímavá data nebo stížnosti na bezpráví, je dobré mít kontakty na přední profesní novinářské organizace. Ty vám mohou pomoci získat pozornost pro vaše záležitosti. V našem článku…
Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Specifickou interní směrnicí zaměstnavatele je pracovní řád, který zaměstnancům upřesňuje jejich povinnosti. Každá společnost by měla mít svůj pracovní řád, se kterým všechny své zaměstnance seznámí. Proto jsme pro vás připravili kompletní pracovní…
Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Státní úřad inspekce práce provádí pravidelné plánované kontroly i kontroly na základě podnětů od zaměstnanců, aby zjistil, jaký je skutečný stav v prověřované oblasti, a v případě zjištění nějakého pochybení má pravomoc nařídit zaměstnavateli…
Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Znáte základní povinnosti zaměstnavatele? Ukážeme vám, co je povinností vašeho zaměstnavatele před zahájením vašeho pracovního poměru, v průběhu a při skončení pracovního poměru.
Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Dozvíte se, z jakých důvodů je možné převést dovolenou do dalšího roku, v jakém rozsahu a kdy nejpozději je nutné ji zaměstnanci nařídit, jinak si její čerpání zaměstnanec určí sám. Ukážeme vám, jak na nařízení dovolené ze strany zaměstnavatele a…
Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Zjistila jste, že jste těhotná, a nevíte, kdy a jak tuto skutečnost oznámit v práci? Nebojte se, se vším vám pomůžeme! Dozvíte se, kdy oznámit těhotenství v zaměstnání, jak v práci oznámit těhotenství a také jaké jsou povinnosti vašeho…
Nezdražujeme a z vysoké kvality služeb neuhneme

Nezdražujeme a z vysoké kvality služeb neuhneme

V době, kdy ostatní firmy v oboru od ledna 2024 zdražují, pracovní portál JenPráce.cz jde proti proudu a drží svoje ceny nízko. Díky inovativním technikám vedoucím k vnitřním úsporám a rychle rostoucímu počtu klientů, nemusí k zvýšení cen přistoupit…
Top 20 ATS systémů, které hýbou HR

Top 20 ATS systémů, které hýbou HR

Systémů pro podporu náborů, takzvaných ATS (anglická zkratka “Applicant Tracking System”), či jim podobných, najdete na současném trhu nepřeberné množství. Všechny tyto softwary spojuje společný cíl - vylepšit administrativní a náborové procesy ve…

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena