Práce na home office: vše, co potřebujete vědět

Povíme vám vše o home office, co vše musíte jako firma mít připravené, na co si dát pozor, jak je to s proplacením nákladů pro zaměstnance. Přidáme informaci o tom, jaké jsou výhody a nevýhody. Nechybí ani směrnice a vzor dodatku k pracovní smlouvě zdarma v editovatelné podobě.

Home office

Dříve velmi oblíbený benefit, dnes již standard u většiny společností, to je práce home office neboli práce z domova. 

Není snadné odpovědět na otázku “co znamená home office”. Zákoník práce v § 317 řeší problematiku “Výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele”. Nejedná se tedy výlučně o práci z domova zaměstnance, zaměstnanec může práci pro zaměstnavatele vykonávat z hotelu, restaurace a jiných míst. Proto je nutné pro zaměstnance, kterým home office umožníte, nastavit jasná pravidla.  

Zaměstnanec nemá na práci na home office právní nárok (nejedná-li se o zaměstnance splňující podmínky zákoníku práce). Současně platí, že zaměstnavatel nemůže práci na home office nařídit. Povinný home office je možný jen ve zcela výjimečných případech, kdy umožní zaměstnavateli písemně nařídit zaměstnanci práci na dálku, a to pouze tehdy, že tak stanoví opatření orgánu veřejné moci podle zákona, a to jen na nezbytně nutnou dobu. 

Práce na home office je tedy na vzájemné dohodě obou stran, zaměstnance i zaměstnavatele. 

Je na zaměstnavateli, aby určil, pro které pozice ve společnosti je práce na home office vhodná. Z pozice zaměstnavatele můžete určit home office pro administrativní pracovníky, zaměstnance pečující o děti, zaměstnance pracující na projektech, ale třeba i home office pro studenty, kteří jsou u vás ve firmě na brigádě.  

Home office pravidla

Zaměstnavatel i zaměstnanec mají svá práva i povinnosti. Co je nutné z pohledu zaměstnavatele zajistit, než ve své společnosti spustíte možnost práce home office: 

  • Směrnice home office - zaměstnavatel je povinen práci na home office upravit vnitřním předpisem a dotčené zaměstnance s tímto vnitřním předpisem seznámit. 
  • Dodatek k pracovní smlouvě zaměstnance - je nutná písemná změna nebo rozšíření místa výkonu práce. 
  • Pracovní doba zaměstnance na home office a režim výkonu práce.

Směrnice home office

Vnitřní předpis home office by měl obsáhnout všechny aspekty práce z domova, aby zaměstnanci měli jasně určená práva, povinnosti a věděli, co mají dělat v jednotlivých situacích. 

Směrnice home office by měla obsahovat: 

  • Základní pravidla bezpečnosti práce zaměstnance;
  • Pravidla pro užívání zařízení zaměstnavatele;
  • Ochranu dat, se kterými zaměstnanec může nakládat;
  • Videokonference; 
  • Možnost kontroly zaměstnance;
  • Náhrady za home office;
  • A další aspekty. 

Je tedy nutností mít připravený vnitřní předpis home office, vzor jsme pro vás připravili a je ke stažení zdarma.

Dodatek k pracovní smlouvě zaměstnance

Pokud dojde ke vzájemné dohodě, je nutné vystavit dodatek k pracovní smlouvě zaměstnance. Zaměstnanec ve své pracovní smlouvě má uvedené místo výkonu, které se změní, pokud bude zaměstnanec pracovat výhradně z domova. V případě, že zaměstnanec bude pracovat na home office jen částečně, místo výkonu práce se rozšíří. 

Dodatek k pracovní smlouvě ke stažení, který upravuje změnu místa výkonu, jsme pro vás připravili a můžete ho zdarma využít. Je připraven v editovatelné podobě. 

Pracovní smlouva pro home office vzorová je pro vás také k dispozici. V článku 1.7 se uvádí možnost práce z domova, a to po vzájemné dohodě obou stran, při respektování pravidel určených vnitřním předpisem. 

Pracovní doba zaměstnance na home office a režim výkonu práce

Zaměstnavatel vnitřním předpisem stanoví, zda bude pracovní dobu zaměstnanci rozvrhovat zaměstnavatel nebo si zaměstnanec bude na základě sjednaných podmínek rozvrhovat pracovní dobu sám. Je možné oba způsoby rozvržení pracovní doby zkombinovat. Je vhodné písemně omezit práci v noci, o víkendech, případně i státních svátcích. 

V obou případech platí povinnost evidovat pracovní dobu.

Náhrady za home office

Náhrady nákladů pro zaměstnance, kteří pracují na home office, bude upravovat novelizovaný zákoník práce. Zaměstnanci od zaměstnavatele dostanou příspěvek na vodu, teplo, energie, v některých případech i na internetové připojení. 

Home office a náhrada nákladů je v některých společnostech prezentována jako jeden z benefitů, kdy zaměstnavatel vybaví zaměstnanci domácí kancelář a podílí se na nákladech za internet a provoz bytu. 

Výhody home office

Nesporné výhody home office jsou pro zaměstnavatele i zaměstnance. 

Zaměstnanci mají větší klid pro práci a časovou flexibilitu pro dokončení úkolu. Nebudeme si nic nalhávat, při home office zaměstnanci stihnou zařídit i soukromé aktivity. 

Zaměstnavatelé částečně ušetří náklady na provoz kanceláře. 

Nevýhody home office

Zaměstnavatel má povinnost vybavit zaměstnancovu domácí pracovnu počítačem či laptopem, připojením k internetu (nebo na něj minimálně přispívat), pracovním stolem a kvalitní židlí. Pokud to práce vyžaduje, pak i tiskárnou a samozřejmě papíry a tonery do tiskárny. 

Nevýhody jsou i na straně zaměstnance, ne každý zaměstnanec má vnitřní disciplínu, aby na home office odvedl požadovaný výkon. Po nějaké době se práce v uzavřeném prostředí stane pro zaměstnance frustrující, zjistí, že jim chybí kontakt s kolegy. Komunikace v rámci týmu není tak efektivní, jako komunikace osobní.

 

Publikováno 5. prosince 2022

To nejzajímavější vám zašleme

Povězte nám, jaká oblast vás zajímá?

Jenpráce.cz - Poradna
Zaregistrováním se k odběru zajímavosti a tipů ze světa práce na e-mail udělujete správci své osobní údaje za účelem zasílání informací. V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další informace o zpracování údajů společností Coweo Technologies s.r.o., se sídlem Škrétova 490/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 05157552 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů poverenec@everyregard.one, informace jsou k dispozici na Zásady ochrany osobních údajů.

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Práce na home office: vše, co potřebujete vědět

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Vše, co potřebujete znát o práci v noci

Vše, co potřebujete znát o práci v noci

Práce v noci je specificky upravena v zákoníku práce a ukládá vašemu zaměstnavateli řadu povinností. Právnickou řeč jsme pro vás zlidštili a zjistíte, co to je práce v noci, jaká je minimální výše příplatku za práci v noci, jak musí váš…
Vše o okamžité výpovědi pro personalisty + vzor

Vše o okamžité výpovědi pro personalisty + vzor

Dozvíte se, v jakých případech může zaměstnavatel využít institut okamžitého zrušení pracovního poměru. Detailně se zaměříme na zvlášť hrubé porušení povinností. Prozradíme, kolik neomluvených absencí musí mít zaměstnanec, abyste mohli přistoupit k…
Zjistěte, kdy máte nárok na náhradní volno

Zjistěte, kdy máte nárok na náhradní volno

Víte, jaký je rozdíl mezi náhradním volnem a placeným volnem? Zjistěte, kdy máte nárok na náhradní volno, jak na náhradní volno nahlíží zákoník práce a ukážeme vám konkrétní případy, které mohou nastat, tedy kdy máte nárok na náhradní volno za práci…
Smluvní pokuta - jak ji správně nastavit

Smluvní pokuta - jak ji správně nastavit

Smluvní pokuty jsou ve smlouvách, a to i pracovních, ukotveny pro případ porušení konkrétní povinnosti. Smluvní pokuta při odstoupení od smlouvy musí být uhrazena, je-li smluvní pokuta správně definována. Ukážeme vám, jak správně zakotvit smluvní…
Odbory - proč a jak je založit

Odbory - proč a jak je založit

Povíme vám vše, co potřebujete vědět o odborech. Dozvíte se, proč založit odbory a jak je založit, jak probíhá vyjednávání s vaším zaměstnavatelem, aby došlo k uzavření kolektivní smlouvy a mnoho dalšího.
Co personalista musí znát o náhradě škody + vzor

Co personalista musí znát o náhradě škody + vzor

Probereme vše o náhradě škody, jaký postup při vzniku škody by měl zaměstnavatel zvolit, kdy je nutné zahrnout i odborovou organizaci. Dozvíte se, kdy se uplatní náhrada škody za poškození věci nebo za poškození dobré pověsti zaměstnavatele. Jaké…
Za darování krve máte nárok na placené volno

Za darování krve máte nárok na placené volno

Bezúplatné darování krve je úctyhodná činnost každého dárce. Proto i zákoník práce na dárce myslí a přiznává jim za darování krve nárok na volno z práce, a to dokonce volno placené. Ukážeme vám, jak správně svou nepřítomnost v práci nahlásit a jaké…
Přehledně: překážka na straně zaměstnavatele

Přehledně: překážka na straně zaměstnavatele

Probereme zákoníkem práce definované překážky na straně zaměstnavatele, včetně výše náhrady mzdy pro dotčené zaměstnance a výpočtu této náhrady. Ukážeme si i specifické případy, jak nastavit překážky na straně zaměstnavatele v případě čerpání…
Návštěva lékaře v pracovní době a další překážky

Návštěva lékaře v pracovní době a další překážky

Stane se to velkému množství zaměstnanců –⁠ musíte k lékaři, který nemá volno brzy ráno nebo pozdě večer, musíte tedy lékaře navštívit ve své pracovní době. Ukážeme vám, co říká zákoník práce na téma návštěva lékaře v pracovní době. Zákoník práce a…
Vše o nemoci z povolání pro personalisty

Vše o nemoci z povolání pro personalisty

Prohlubte si své znalosti o nemoci z povolání. Kromě definice nemoci z povolání a základního legislativního rámce si ukážeme postup při posouzení nemoci z povolání a dozvíte se, jak je to s odškodněním. S nemocí z povolání souvisejí i povinnosti…
Co vědět o kvalifikační dohodě než ji podepíšete?

Co vědět o kvalifikační dohodě než ji podepíšete?

Zaměstnavatel za vás zaplatí drahé školení, ale na druhou stranu po vás chce podepsat kvalifikační dohodu, kterou se zaměstnavateli upíšete na několik let. Než podepíšete, zjistěte, za jakých podmínek se kvalifikační dohoda uzavírá, co všechno musí…
Kdy a jak pochválit zaměstnance + VZOR

Kdy a jak pochválit zaměstnance + VZOR

Pochválit své zaměstnance můžete ústně i předáním písemné pochvaly. V obou případech si ukážeme, jak na to a jakých chyb se vyvarovat.

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2023 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena