Kdy je výpověď neplatná, jak chybám předejít

Neplatné rozvázání pracovního poměru může vzniknout na straně zaměstnavatele i na straně zaměstnance. Ukážeme vám nejčastější chyby na obou stranách a jejich právní důsledky.

Neplatná výpověď 

Všeobecně můžeme říci, že neplatné rozvázání pracovního poměru nastává v případech, kdy nedojde ke splnění některé ze zákonných podmínek nutných k platnému ukončení pracovního poměru. 

Bez ohledu na to, jakým způsobem měl být pracovní poměr ukončen, ať již výpovědí, okamžitým zrušením, zrušením ve zkušební době nebo dohodou, platí, že zaměstnavatel i zaměstnanec mohou neplatnost rozvázání pracovního poměru uplatnit u soudu nejpozději ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit tímto rozvázáním. Po tomto termínu nemůže již být žaloba podána. 

V případě, že se jedna strana chce dovolat neplatnosti skončení pracovního poměru, pak je nezbytné doručit druhé straně písemné oznámení, že trvá na dalším zaměstnávání, a následně musí být podána u příslušného soudu žaloba na určení neplatnosti skončení pracovního poměru.

Pokud zaměstnavatel ani zaměstnanec netrvají na tom, aby pracovní poměr pokračoval až do rozhodnutí soudu, platí, že pracovní poměr skončí dohodou ke dni, kdy měla uplynout výpovědní doba plynoucí z neplatné výpovědi, nebo ke dni, kdy měl pracovní poměr skončit neplatným okamžitým zrušením nebo neplatným zrušením ve zkušební době.

Platí, že rozvázání pracovního poměru se považuje za platné, pokud nebyla jeho neplatnost pravomocně určena soudním rozhodnutím. Ve chvíli, kdy soud rozhodl, že rozvázání pracovního poměru je platné, pak pracovní poměr skončil dnem, kterým by měl původně skončit. Pokud soud rozhodl, že rozvázání pracovního poměru není platné, pracovní poměr stále trvá. 

Neplatné rozvázání pracovního poměru a jeho právní následky řeší zákoník práce v paragrafu 68 a následujících.

Aktuální nabídka práce

Neplatná výpověď ze strany zaměstnavatele

Neplatná výpověď, zrušení ve zkušební době, dohoda nebo okamžité zrušení ze strany zaměstnavatele je taková, kdy je zaměstnanci pracovní poměr ukončen z jiného než zákonem stanoveného důvodu. 

Nejčastější chyba u výpovědí ze strany zaměstnavatele je ta, kdy zaměstnavatel zvolí nesprávný paragraf, případně nedostatečně specifikuje výpovědní důvod. Neplatná výpověď z pracovního poměru má pro zaměstnavatele velké finanční důsledky, kdy neplatné rozvázání pracovního poměru a související náhrada mzdy propuštěného zaměstnance může být zaměstnavatelem vyplácena několik měsíců, v extrémních případech i roků. 

Abyste chybám předešli, přečtěte si naše články, které se problematice ukončení pracovního poměru věnují a poskytují vám zdarma vzory pro všechny možné výpovědní důvody: 

Výpovědní doba

Vše o ukončení pracovního poměru, jak je to s dovolenou, nemocenskou.

Zaměstnavatel může zaměstnanci dát výpověď pouze v případech specifikovaných v paragrafu 52 zákoníku práce.

Potřebujete-li zaměstnanci ukončit pracovní poměr pro nadbytečnost, přečtete si náš článek, jak na to.

Splňuje zaměstnanec podmínky pro okamžité zrušení pracovního poměru?

Po ukončení pracovního poměru může zaměstnanec požádat o pracovní posudekreference, poradíme vám, jak je napsat.

Zpracovali jsme pro vás téma oznámení výpovědi zaměstnanci.

Práva zaměstnance při neplatné výpovědi ze strany zaměstnavatele 

Pokud se zaměstnanec domnívá, že došlo k neplatnému rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, může mu písemně oznámit, že trvá na tom, aby ho zaměstnavatel dále zaměstnával. Po tomto písemném oznámení pracovní poměr i nadále trvá a zaměstnavatel je povinen zaměstnanci umožnit pokračovat v práci nebo poskytnout náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku. 

Výše uvedené platí ode dne, kdy zaměstnanec písemně oznámil zaměstnavateli, že trvá na dalším zaměstnávání, až do doby, kdy mu zaměstnavatel umožní pokračovat v práci, nebo do pravomocného rozhodnutí sporu o neplatnost rozvázání pracovního poměru. 

Zaměstnavatel a zaměstnanec se mohou domluvit na stažení výpovědi. Pracovní poměr bude trvat. V opačném případě musí zaměstnanec neplatnost skončení pracovního poměru žalovat.

Neplatná výpověď ze strany zaměstnance

Mezi nejčastější chyby na straně zaměstnance při rozvazování pracovního poměru patří: 

  • Pouze ústní forma, kdy zaměstnanec svého nadřízeného informuje o tom, že již dále nebude do práce docházet. Zákoník práce v každém případě, i v případě zrušení pracovního poměru ve zkušební době, ukládá nutnost písemného ukončení
  • Zaměstnanec si na internetu stáhne “výpověď dohodou” nebo jiný právně nesprávný dokument a v dobré víře ho zaměstnavateli předá. 

Práva zaměstnavatele při neplatné výpovědi ze strany zaměstnance 

Stejně jako zaměstnanec i zaměstnavatel může zaměstnance bez zbytečného odkladu písemně informovat, že trvá na tom, aby i nadále konal svou práci podle pracovní smlouvy, protože se domnívá, že ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnance není platné. 

Pokud zaměstnanec i po písemném upozornění svou práci nevykonává, může zaměstnavatel požadovat náhradu škody, která mu tím vznikla, ode dne, kdy mu oznámil, že trvá na dalším konání práce.

Jste personalista či personalistka a chcete dostávat tipy a užitečné informace? Přidejte se do naší Linkedin skupiny JenHR – Meeting room o personalistice, kde vedle tipů můžete konzultovat vaše dotazy s naší HR expertkou.

 

Publikováno 9. října 2023

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Kdy je výpověď neplatná, jak chybám předejít

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Dozvíte se, co to je pracovní oděv, kdy jej zaměstnavatel zaměstnanci plně hradí a jaké jsou základní povinnosti zaměstnavatele. Zjistíte, kdy a kdo má nárok na pracovní oděv a také na pracovní obuv.
Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Povíme vám vše k tématu “pracovní smlouva na dobu určitou a prodloužení”. Zjistíte, jaké máte možnosti, když se blíží konec vašeho pracovního poměru, kolikrát může zaměstnavatel využít možnost opakovaného prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou…
TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

Seznamte se s naším výběrem TOP 10 podcastů zaměřených na lidské zdroje. Ať už jste v oboru HR dlouholetým profesionálem nebo jen hledáte aktuální informace a trendy, tyto podcasty vám nabídnou širokou škálu témat a poznatků. Získejte přehled o tom…
Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář (ČTK), stojící jako maják nezávislého zpravodajství, je veřejnoprávní zpravodajská agentura v České republice. Tento článek vás provede jejím unikátním obchodním modelem, který nepotřebuje státní dotace, a objasní, jak ČTK…
Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Pokud potřebujete sdílet pracovní témata s veřejností, jako jsou zajímavá data nebo stížnosti na bezpráví, je dobré mít kontakty na přední profesní novinářské organizace. Ty vám mohou pomoci získat pozornost pro vaše záležitosti. V našem článku…
Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Specifickou interní směrnicí zaměstnavatele je pracovní řád, který zaměstnancům upřesňuje jejich povinnosti. Každá společnost by měla mít svůj pracovní řád, se kterým všechny své zaměstnance seznámí. Proto jsme pro vás připravili kompletní pracovní…
Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Státní úřad inspekce práce provádí pravidelné plánované kontroly i kontroly na základě podnětů od zaměstnanců, aby zjistil, jaký je skutečný stav v prověřované oblasti, a v případě zjištění nějakého pochybení má pravomoc nařídit zaměstnavateli…
Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Znáte základní povinnosti zaměstnavatele? Ukážeme vám, co je povinností vašeho zaměstnavatele před zahájením vašeho pracovního poměru, v průběhu a při skončení pracovního poměru.
Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Dozvíte se, z jakých důvodů je možné převést dovolenou do dalšího roku, v jakém rozsahu a kdy nejpozději je nutné ji zaměstnanci nařídit, jinak si její čerpání zaměstnanec určí sám. Ukážeme vám, jak na nařízení dovolené ze strany zaměstnavatele a…
Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Zjistila jste, že jste těhotná, a nevíte, kdy a jak tuto skutečnost oznámit v práci? Nebojte se, se vším vám pomůžeme! Dozvíte se, kdy oznámit těhotenství v zaměstnání, jak v práci oznámit těhotenství a také jaké jsou povinnosti vašeho…
Nezdražujeme a z vysoké kvality služeb neuhneme

Nezdražujeme a z vysoké kvality služeb neuhneme

V době, kdy ostatní firmy v oboru od ledna 2024 zdražují, pracovní portál JenPráce.cz jde proti proudu a drží svoje ceny nízko. Díky inovativním technikám vedoucím k vnitřním úsporám a rychle rostoucímu počtu klientů, nemusí k zvýšení cen přistoupit…
Top 20 ATS systémů, které hýbou HR

Top 20 ATS systémů, které hýbou HR

Systémů pro podporu náborů, takzvaných ATS (anglická zkratka “Applicant Tracking System”), či jim podobných, najdete na současném trhu nepřeberné množství. Všechny tyto softwary spojuje společný cíl - vylepšit administrativní a náborové procesy ve…

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena