Odbory - proč a jak je založit

Povíme vám vše, co potřebujete vědět o odborech. Dozvíte se, proč založit odbory a jak je založit, jak probíhá vyjednávání s vaším zaměstnavatelem, aby došlo k uzavření kolektivní smlouvy a mnoho dalšího.

Co jsou odbory

Cílem odborové organizace by mělo být zlepšení pracovních podmínek všech zaměstnanců ve společnosti. A to včetně bezpečnosti práce zaměstnanců na všech pracovištích, spravedlivé ohodnocování napříč společností a v neposlední řadě zastupování hlasu zaměstnanců před vedením společnosti. 

Členství v odborové organizaci je dobrovolné, žádný zaměstnanec nemůže být znevýhodněn, pokud je nebo není členem odborové organizace. Členové odborové organizace odvádějí ze své mzdy pravidelný měsíční příspěvek ve výši 1% z čisté mzdy, který slouží k zajištění činnosti odborové organizace. Z této vybrané částky základní organizace odvádí 35 % na odborový svaz k zajištění služeb a výhod pro členy svazu a 65 % vybraných příspěvků zůstává organizaci k vlastní činnosti. 

Kterýkoliv člen může předložit písemnou žádost o ukončení členství v odborové organizaci

O spolupráci můžete požádat odborový svaz. Odborový svaz vám pomůže s administrativou, nabídne i právní pomoc. Získat můžete například stanovy odborové organizace vzorové, které přizpůsobíte podmínkám ve vaší společnosti. Téměř každé odvětví má svůj odborový svaz, který jednotlivé odborové organizace sdružuje. 

Aktuální nabídka práce

Jak založit odborovou organizaci ve vaší společnosti

Pojďme si ukázat, jak založit odbory ve firmě. K založení odborů stačí, abyste o výhodách přesvědčili další dva pracovníky. Vy tři budete zakladateli, kteří sepíší stanovy a na první, ustavující, schůzi je schválíte. Podmínkou pro vznik odborů je, že alespoň 3 její členové jsou u zaměstnavatele v pracovním poměru. 

Na ministerstvo vnitra nahlásíte založení nové odborové organizace. Vaše odborová organizace je považována za vzniklou druhým dnem po doručení na ministerstvo. Stejné oznámení učiníte i vůči svému zaměstnavateli.  

U vašeho zaměstnavatele může existovat i více odborových organizací. V takovém případě je zaměstnavatel povinen jednat se všemi a informovat je dle zákona o všem nezbytném. 

Se zaměstnavatelem za odborovou organizaci jedná orgán určený jejími stanovami.

Povinnosti zaměstnavatele vůči odborům

Poté, co zaměstnavateli oznámíte vznik nové odborové organizace, je podle zákoníku práce zaměstnavatel povinen vás informovat a projednávat

Zaměstnavatel je povinen informovat odborovou organizaci

 • Vývoji mezd, průměrné mzdy a jejích jednotlivých složek včetně členění podle jednotlivých profesních skupin, není-li dohodnuto jinak;
 • Ekonomické a finanční situaci zaměstnavatele a jejím pravděpodobném vývoji;
 • Činnosti zaměstnavatele, jejím pravděpodobném vývoji, jejích důsledcích na životní prostředí a jeho ekologických opatřeních;
 • Právním postavení zaměstnavatele a jeho změnách;
 • Základních otázkách pracovních podmínek a jejich změnách;
 • Opatřeních, kterými zaměstnavatel zajišťuje rovné zacházení se zaměstnanci a zaměstnankyněmi a zamezení diskriminace;
 • Nabídce volných pracovních míst na dobu neurčitou, která by byla vhodná pro další pracovní zařazení zaměstnanců pracujících u zaměstnavatele v pracovním poměru uzavřeném na dobu určitou,
 • A dalších zákoníkem práce stanovených informacích. 

Zaměstnavatel je povinen projednat s odborovou organizací

 • Ekonomickou situaci zaměstnavatele;
 • Množství práce a pracovní tempo;
 • Změny organizace práce;
 • Systém odměňování a hodnocení zaměstnanců;
 • Systém školení a vzdělávání zaměstnanců;
 • Opatření k vytváření podmínek pro zaměstnávání fyzických osob, zejména mladistvých, osob pečujících o dítě mladší než 15 let a fyzických osob se zdravotním postižením, včetně podstatných záležitostí péče o zaměstnance, opatření ke zlepšení hygieny práce a pracovního prostředí, organizování sociálních, kulturních a tělovýchovných potřeb zaměstnanců;
 • Další opatření týkající se většího počtu zaměstnanců;
 • Pravděpodobný hospodářský vývoj u zaměstnavatele;
 • Zamýšlené strukturální změny zaměstnavatele;
 • Nejnovější stav a strukturu zaměstnanců, pravděpodobný vývoj zaměstnanosti u zaměstnavatele, základní otázky pracovních podmínek a jejich změny;
 • Bezpečnost a ochranu zdraví při práci;
 • A další zákonem stanovené. 

Kolektivní vyjednávání 

Postup kolektivního vyjednávání, uzavírání kolektivní smlouvy, řešení sporů mezi účastníky, postup při stávkách a výlukách je dán zákonem č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání.

Cílem kolektivního vyjednávání o kolektivní smlouvě je uzavření kolektivní smlouvy.

Vyjednávání probíhá tak, že oprávněný zástupce odborové organizace předloží zaměstnavateli návrh kolektivní smlouvy. Zaměstnavatel musí na návrh písemně odpovědět bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 pracovních dnů. Následně začíná jednání o znění kolektivní smlouvy.

Vyjednaná kolektivní smlouva platí pro všechny zaměstnance, bez ohledu na to, zda jsou či nejsou členem odborové organizace. 

Ukončení činnosti odborové organizace

Přestane-li vaše odborová organizace splňovat zákonem stanovené podmínky, jste povinni to zaměstnavateli bez zbytečného odkladu oznámit.

 

Publikováno 10. září 2023

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Odbory - proč a jak je založit

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Ideální práce při rodičovské dovolené

Ideální práce při rodičovské dovolené

Zjistěte, jaký můžete mít přivýdělek na rodičovské dovolené, aniž byste ztratili nárok na rodičovský příspěvek. Pomůžeme vám rozhodnout se, jestli je lepší dohoda nebo OSVČ. O rodičovský příspěvek při zaměstnání nemůžete přijít, pokud splníte…
Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Výstupní list ze zaměstnání nepatří mezi povinné dokumenty, ale pro ochranu zaměstnavatele i zaměstnance jej doporučujeme připravit pro každého zaměstnance, kterému končí pracovní poměr ve vaší společnosti. Ukážeme vám, jak vypadá výstupní list ze…
Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Dozvíte se, co to je pracovní oděv, kdy jej zaměstnavatel zaměstnanci plně hradí a jaké jsou základní povinnosti zaměstnavatele. Zjistíte, kdy a kdo má nárok na pracovní oděv a také na pracovní obuv.
Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Povíme vám vše k tématu “pracovní smlouva na dobu určitou a prodloužení”. Zjistíte, jaké máte možnosti, když se blíží konec vašeho pracovního poměru, kolikrát může zaměstnavatel využít možnost opakovaného prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou…
TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

Seznamte se s naším výběrem TOP 10 podcastů zaměřených na lidské zdroje. Ať už jste v oboru HR dlouholetým profesionálem nebo jen hledáte aktuální informace a trendy, tyto podcasty vám nabídnou širokou škálu témat a poznatků. Získejte přehled o tom…
Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář (ČTK), stojící jako maják nezávislého zpravodajství, je veřejnoprávní zpravodajská agentura v České republice. Tento článek vás provede jejím unikátním obchodním modelem, který nepotřebuje státní dotace, a objasní, jak ČTK…
Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Pokud potřebujete sdílet pracovní témata s veřejností, jako jsou zajímavá data nebo stížnosti na bezpráví, je dobré mít kontakty na přední profesní novinářské organizace. Ty vám mohou pomoci získat pozornost pro vaše záležitosti. V našem článku…
Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Specifickou interní směrnicí zaměstnavatele je pracovní řád, který zaměstnancům upřesňuje jejich povinnosti. Každá společnost by měla mít svůj pracovní řád, se kterým všechny své zaměstnance seznámí. Proto jsme pro vás připravili kompletní pracovní…
Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Státní úřad inspekce práce provádí pravidelné plánované kontroly i kontroly na základě podnětů od zaměstnanců, aby zjistil, jaký je skutečný stav v prověřované oblasti, a v případě zjištění nějakého pochybení má pravomoc nařídit zaměstnavateli…
Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Znáte základní povinnosti zaměstnavatele? Ukážeme vám, co je povinností vašeho zaměstnavatele před zahájením vašeho pracovního poměru, v průběhu a při skončení pracovního poměru.
Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Dozvíte se, z jakých důvodů je možné převést dovolenou do dalšího roku, v jakém rozsahu a kdy nejpozději je nutné ji zaměstnanci nařídit, jinak si její čerpání zaměstnanec určí sám. Ukážeme vám, jak na nařízení dovolené ze strany zaměstnavatele a…
Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Zjistila jste, že jste těhotná, a nevíte, kdy a jak tuto skutečnost oznámit v práci? Nebojte se, se vším vám pomůžeme! Dozvíte se, kdy oznámit těhotenství v zaměstnání, jak v práci oznámit těhotenství a také jaké jsou povinnosti vašeho…

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena