Odbory - proč a jak je založit

Povíme vám vše, co potřebujete vědět o odborech. Dozvíte se, proč založit odbory a jak je založit, jak probíhá vyjednávání s vaším zaměstnavatelem, aby došlo k uzavření kolektivní smlouvy a mnoho dalšího.

Co jsou odbory

Cílem odborové organizace by mělo být zlepšení pracovních podmínek všech zaměstnanců ve společnosti. A to včetně bezpečnosti práce zaměstnanců na všech pracovištích, spravedlivé ohodnocování napříč společností a v neposlední řadě zastupování hlasu zaměstnanců před vedením společnosti. 

Členství v odborové organizaci je dobrovolné, žádný zaměstnanec nemůže být znevýhodněn, pokud je nebo není členem odborové organizace. Členové odborové organizace odvádějí ze své mzdy pravidelný měsíční příspěvek ve výši 1% z čisté mzdy, který slouží k zajištění činnosti odborové organizace. Z této vybrané částky základní organizace odvádí 35 % na odborový svaz k zajištění služeb a výhod pro členy svazu a 65 % vybraných příspěvků zůstává organizaci k vlastní činnosti. 

Kterýkoliv člen může předložit písemnou žádost o ukončení členství v odborové organizaci

O spolupráci můžete požádat odborový svaz. Odborový svaz vám pomůže s administrativou, nabídne i právní pomoc. Získat můžete například stanovy odborové organizace vzorové, které přizpůsobíte podmínkám ve vaší společnosti. Téměř každé odvětví má svůj odborový svaz, který jednotlivé odborové organizace sdružuje. 

Aktuální nabídka práce

Jak založit odborovou organizaci ve vaší společnosti

Pojďme si ukázat, jak založit odbory ve firmě. K založení odborů stačí, abyste o výhodách přesvědčili další dva pracovníky. Vy tři budete zakladateli, kteří sepíší stanovy a na první, ustavující, schůzi je schválíte. Podmínkou pro vznik odborů je, že alespoň 3 její členové jsou u zaměstnavatele v pracovním poměru. 

Na ministerstvo vnitra nahlásíte založení nové odborové organizace. Vaše odborová organizace je považována za vzniklou druhým dnem po doručení na ministerstvo. Stejné oznámení učiníte i vůči svému zaměstnavateli.  

U vašeho zaměstnavatele může existovat i více odborových organizací. V takovém případě je zaměstnavatel povinen jednat se všemi a informovat je dle zákona o všem nezbytném. 

Se zaměstnavatelem za odborovou organizaci jedná orgán určený jejími stanovami.

Povinnosti zaměstnavatele vůči odborům

Poté, co zaměstnavateli oznámíte vznik nové odborové organizace, je podle zákoníku práce zaměstnavatel povinen vás informovat a projednávat

Zaměstnavatel je povinen informovat odborovou organizaci

 • Vývoji mezd, průměrné mzdy a jejích jednotlivých složek včetně členění podle jednotlivých profesních skupin, není-li dohodnuto jinak;
 • Ekonomické a finanční situaci zaměstnavatele a jejím pravděpodobném vývoji;
 • Činnosti zaměstnavatele, jejím pravděpodobném vývoji, jejích důsledcích na životní prostředí a jeho ekologických opatřeních;
 • Právním postavení zaměstnavatele a jeho změnách;
 • Základních otázkách pracovních podmínek a jejich změnách;
 • Opatřeních, kterými zaměstnavatel zajišťuje rovné zacházení se zaměstnanci a zaměstnankyněmi a zamezení diskriminace;
 • Nabídce volných pracovních míst na dobu neurčitou, která by byla vhodná pro další pracovní zařazení zaměstnanců pracujících u zaměstnavatele v pracovním poměru uzavřeném na dobu určitou,
 • A dalších zákoníkem práce stanovených informacích. 

Zaměstnavatel je povinen projednat s odborovou organizací

 • Ekonomickou situaci zaměstnavatele;
 • Množství práce a pracovní tempo;
 • Změny organizace práce;
 • Systém odměňování a hodnocení zaměstnanců;
 • Systém školení a vzdělávání zaměstnanců;
 • Opatření k vytváření podmínek pro zaměstnávání fyzických osob, zejména mladistvých, osob pečujících o dítě mladší než 15 let a fyzických osob se zdravotním postižením, včetně podstatných záležitostí péče o zaměstnance, opatření ke zlepšení hygieny práce a pracovního prostředí, organizování sociálních, kulturních a tělovýchovných potřeb zaměstnanců;
 • Další opatření týkající se většího počtu zaměstnanců;
 • Pravděpodobný hospodářský vývoj u zaměstnavatele;
 • Zamýšlené strukturální změny zaměstnavatele;
 • Nejnovější stav a strukturu zaměstnanců, pravděpodobný vývoj zaměstnanosti u zaměstnavatele, základní otázky pracovních podmínek a jejich změny;
 • Bezpečnost a ochranu zdraví při práci;
 • A další zákonem stanovené. 

Kolektivní vyjednávání 

Postup kolektivního vyjednávání, uzavírání kolektivní smlouvy, řešení sporů mezi účastníky, postup při stávkách a výlukách je dán zákonem č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání.

Cílem kolektivního vyjednávání o kolektivní smlouvě je uzavření kolektivní smlouvy.

Vyjednávání probíhá tak, že oprávněný zástupce odborové organizace předloží zaměstnavateli návrh kolektivní smlouvy. Zaměstnavatel musí na návrh písemně odpovědět bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 pracovních dnů. Následně začíná jednání o znění kolektivní smlouvy.

Vyjednaná kolektivní smlouva platí pro všechny zaměstnance, bez ohledu na to, zda jsou či nejsou členem odborové organizace. 

Ukončení činnosti odborové organizace

Přestane-li vaše odborová organizace splňovat zákonem stanovené podmínky, jste povinni to zaměstnavateli bez zbytečného odkladu oznámit.

 

Publikováno 10. září 2023

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Odbory - proč a jak je založit

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Výhody a nevýhody sdíleného pracovního místa

Výhody a nevýhody sdíleného pracovního místa

Víte, že novela zákoníku práce přinesla sdílené pracovní místo? Sdílení pracovního místa znamená, že minimálně dva zaměstnanci se střídají na stejném pracovním místě a dohromady svými částečnými úvazky pokryjí pracovní úvazek celý. Představíme vám…
Vaše práva při zrušení dovolené zaměstnavatelem

Vaše práva při zrušení dovolené zaměstnavatelem

Zaměstnavatel určuje čerpání dovolené svých zaměstnanců. Zjistěte, kdy může zaměstnavatel zrušit dovolenou, i tu, kterou již máte zaplacenou, nebo vás v průběhu dovolené z ní odvolat zpět do práce. Ukážeme vám, co všechno následně zaměstnavatel musí…
Co dělat, když vám zaměstnavatel nezaplatil

Co dělat, když vám zaměstnavatel nezaplatil

Poradíme vám, co dělat, když zaměstnavatel neplatí mzdu a co dělat, když zaměstnavatel neplatí sociální a zdravotní pojištění. Nevyplacená nemocenská? I s tím vám poradíme. Dozvíte se také, jak správně podat stížnost na zaměstnavatele.
Půjčka zaměstnanci jako benefit společnosti

Půjčka zaměstnanci jako benefit společnosti

Zvažujete nový benefit pro své zaměstnance? Co například půjčka pro zaměstnance! Zjistěte, jaké typy půjček můžete zaměstnancům poskytnout, jaké jsou daňové dopady jednotlivých typů půjček.
Jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele

Jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele

Poradíme vám, jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele, který vám například nevyplácí vaši mzdu nebo odstupné. Máte dvě možnosti, jak své peníze získat zpět. V článku najdete i vzor insolvenčního návrhu.
Proč mít připravenou pracovní náplň + VZOR

Proč mít připravenou pracovní náplň + VZOR

Pracovní náplň, se kterou zaměstnance prokazatelně seznámíte, vám pomůže s určením konkrétních povinností, které má zaměstnanec zastávat. Poradíme, kdo pracovní náplň připravuje, v jakých případech ji může zaměstnavatel změnit či doplnit. Získáte…
Dvě zaměstnání současně - daně, nemocenská

Dvě zaměstnání současně - daně, nemocenská

Chcete si přivydělat a máte dvě zaměstnání? Můžete mít ke své pracovní smlouvě uzavřenou dohodu u svého stávajícího zaměstnavatele, pokud práce na dohodu bude jiná než ta, kterou děláte na základě pracovní smlouvy. Nebo můžete mít zaměstnavatele dva…
Co dělat, když zaměstnanec nepřišel do práce

Co dělat, když zaměstnanec nepřišel do práce

Zjistěte, kdy je absence zaměstnance považována za neomluvenou, jak správně má zaměstnanec svou nepřítomnost v práci omlouvat a jaké kroky zaměstnavatel může uskutečnit.
Ideální práce při rodičovské dovolené

Ideální práce při rodičovské dovolené

Zjistěte, jaký můžete mít přivýdělek na rodičovské dovolené, aniž byste ztratili nárok na rodičovský příspěvek. Pomůžeme vám rozhodnout se, jestli je lepší dohoda nebo OSVČ. O rodičovský příspěvek při zaměstnání nemůžete přijít, pokud splníte…
Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Výstupní list ze zaměstnání nepatří mezi povinné dokumenty, ale pro ochranu zaměstnavatele i zaměstnance jej doporučujeme připravit pro každého zaměstnance, kterému končí pracovní poměr ve vaší společnosti. Ukážeme vám, jak vypadá výstupní list ze…
Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Dozvíte se, co to je pracovní oděv, kdy jej zaměstnavatel zaměstnanci plně hradí a jaké jsou základní povinnosti zaměstnavatele. Zjistíte, kdy a kdo má nárok na pracovní oděv a také na pracovní obuv.
Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Povíme vám vše k tématu “pracovní smlouva na dobu určitou a prodloužení”. Zjistíte, jaké máte možnosti, když se blíží konec vašeho pracovního poměru, kolikrát může zaměstnavatel využít možnost opakovaného prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou…

Podívejte se i na naše pracovní nabídky:

 • Zlín
 • Gold Return, s.r.o.
 • 30 000 – 40 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 28. března
 • Teplice
 • Fluokov s.r.o.
 • od 25 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 26. března
 • Valašské Meziříčí
 • CIE METAL CZ, s.r.o.
 • od 40 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 13. března
 • Karlovy Vary
 • allstavservis s.r.o.
 • od 22 200 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 14. března
 • Rudoltice
 • Zámecký vrch, zemědělská společnost s r…
 • od 35 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 25. března
 • Plzeň
 • Dragan Stojanovič
 • od 22 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 25. března
 • Mohelnice, Šumperk
 • N-set s.r.o.
 • 30 000 – 35 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 28. února
 • Duchcov
 • LUTOPOL s.r.o.
 • od 21 300 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 26. března
 • Hradec Králové
 • Kartáče Souček, s.r.o.
 • 30 000 – 33 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 30. ledna
 • Úvaly
 • ACÚ - Auto Centrum Úvaly, s.r.o.
 • od 18 900 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 11. ledna
 • Teplice
 • Brom&Dent s.r.o.
 • od 61 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 26. března
 • Staré Město, Uherské Hradiště
 • DOT CONTROLS a.s.
 • 30 000 – 45 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 22. března
 • Vítkovice
 • ALDROV Servis s.r.o.
 • od 21 300 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 18. března
 • Příbram
 • CENTRUM SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB…
 • 28 340 – 41 780 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 27. února
 • Ústí nad Labem
 • MUDr. Martina Šmídová
 • 50 000 – 150 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 26. března
 • Petrovice u Karviné
 • Exa společnost dopravní s.r.o.
 • 25 000 – 40 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 20. března
 • Uherský Brod
 • PassiveArchitecture s.r.o.
 • 35 000 – 55 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 4. dubna
 • Liberec
 • MK work s.r.o.
 • 19 500 – 19 900 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 8. března
 • Kladno
 • Senat Shabani
 • od 18 900 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 28. února
 • Nymburk
 • Hungaro Wine s.r.o.
 • 27 000 – 34 000 Kč
 • Plný úvazek
  Benefity:
 • Finanční bonusy / prémie
 • Firemní akce
Zveřejněno: 5. dubna
 • Kladno
 • Thi Ngoc Anh Nguyen
 • od 19 500 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 28. února

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena