Jak na péči o zaměstnance a podporu loajality

Shrneme si základní principy, jak pečovat o zaměstnance, a tím udržovat a zvyšovat jejich loajalitu ke společnosti. Efektivní péče je zodpovědností nejen personálního oddělení, manažera, ale i vedení společnosti. A kdo bude pečovat o personální oddělení?

Péče o zaměstnance

Pojďme si říci, jak pečovat o zaměstnance, jak udržet vysokou úroveň loajality, kdo všechno má o zaměstnance ve společnosti pečovat.  

Pečovat je nutné o všechny zaměstnance, bez ohledu na to, jak vysoko se v organizační struktuře pohybují. 

Péče o zaměstnance začíná ještě před jejich nástupem, vlastně ve chvíli, kdy píšete inzerát na obsazovanou pozici. Demonstrujete tak, jakým způsobem se společnost ke svým zaměstnancům chová, jak o ně pečuje, a inzerátem “lákáte” nové kolegy. O potencionálního zaměstnance pečujete nejen vy, ale i potencionální nadřízený v průběhu výběrového řízení. Po přijetí pracovní nabídky s novými kolegy komunikuje primárně personální oddělení, které pro ně koordinuje onboarding a adaptaci.

To nejzajímavější vám zašleme

Povězte nám, jaká oblast vás zajímá?

Jenpráce.cz - Poradna
Zaregistrováním se k odběru zajímavosti a tipů ze světa práce na e-mail udělujete správci své osobní údaje za účelem zasílání informací. V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další informace o zpracování údajů společností Coweo Technologies s.r.o., se sídlem Škrétova 490/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 05157552 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů poverenec@everyregard.one, informace jsou k dispozici na Zásady ochrany osobních údajů.

Jak o zaměstnance pečovat

Nejprve je nutné zjistit, co zaměstnancům vyhovuje a v jakých oblastech by si přáli změnu. Vydejte se mezi zaměstnance, ptejte se jich. Je důležité zaměstnancům dávat zpětnou vazbu na názory, které s vámi sdílí, jinak se jejich motivace výrazně sníží.

V předchozích článcích jsme vám dávali nápady, jak se zaměstnanci komunikovat: 

  • Kulaté stoly se zástupci oddělení; 
  • Setkání všech zaměstnanců s vedením společnosti; 
  • Nástěnky, firemní noviny, emailové novinky a další. 

Samotná péče nestačí, je důležité mít základy, na kterých můžete stavět. Těmito základy je vybudovaná správná firemní kultura, firemní značka a neustálá práce na interní komunikaci ve společnosti. 

Jak si udržet zaměstnance, loajální zaměstnance?

Z pohledu personálního oddělení je to správně a efektivně odváděnou prací. Pro zaměstnance musíte pomoci vytvořit prostředí, kde se jim bude dobře pracovat, budou chtít pracovat, jejich názory budou vyslyšeny a podobně. Jak efektivně motivovat zaměstnance, aby loajalita zaměstnanců byla na vysoké úrovni a hlavně dlouhodobá, se dozvíte v našem dřívějším článku.

Základní pilíře pro udržení loajálního zaměstnance: 

Loajalita zaměstnance se nevybuduje přes noc nebo za několik dní, je to dlouhodobý proces, který nikdy nekončí, a vyžaduje velké úsilí nejen personalistů, ale celé společnosti. 

Kdo má péči o zaměstnance na starost

Je důležité zdůraznit, že životní cyklus zaměstnance neleží na bedrech personálního oddělení. Aby péče o všechny zaměstnance společnosti byla efektivní a dlouhodobě udržitelná, je nutné, aby se na ní podílelo celé vedení společnosti od vedoucího zaměstnance přes vedení společnosti, které musí se svými zaměstnanci komunikovat, zaměstnanci musí vědět, kdo je jejich ředitel, na koho se obrátit, pokud se nechtějí nebo nemohou obrátit na svého manažera. 

V některých společnostech se zapomíná na ty, kteří péči koordinují na personální oddělení. Má se za to, že personální oddělení, které se stará téměř o všechno, je pořád loajální, spokojené. Ozvěte se, pokud tomu tak není! Stejně jako každý další zaměstnanec, i vy máte právo se do práce těšit, nebýt přetěžováni.

 

Publikováno 23. ledna 2023

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Jak na péči o zaměstnance a podporu loajality

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2023 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena