Jak na péči o zaměstnance a podporu loajality

Shrneme si základní principy, jak pečovat o zaměstnance, a tím udržovat a zvyšovat jejich loajalitu ke společnosti. Efektivní péče je zodpovědností nejen personálního oddělení, manažera, ale i vedení společnosti. A kdo bude pečovat o personální oddělení?

Péče o zaměstnance

Pojďme si říci, jak pečovat o zaměstnance, jak udržet vysokou úroveň loajality, kdo všechno má o zaměstnance ve společnosti pečovat.  

Pečovat je nutné o všechny zaměstnance, bez ohledu na to, jak vysoko se v organizační struktuře pohybují. 

Péče o zaměstnance začíná ještě před jejich nástupem, vlastně ve chvíli, kdy píšete inzerát na obsazovanou pozici. Demonstrujete tak, jakým způsobem se společnost ke svým zaměstnancům chová, jak o ně pečuje, a inzerátem “lákáte” nové kolegy. O potencionálního zaměstnance pečujete nejen vy, ale i potencionální nadřízený v průběhu výběrového řízení. Po přijetí pracovní nabídky s novými kolegy komunikuje primárně personální oddělení, které pro ně koordinuje onboarding a adaptaci.

Aktuální nabídka práce

Jak o zaměstnance pečovat

Nejprve je nutné zjistit, co zaměstnancům vyhovuje a v jakých oblastech by si přáli změnu. Vydejte se mezi zaměstnance, ptejte se jich. Je důležité zaměstnancům dávat zpětnou vazbu na názory, které s vámi sdílí, jinak se jejich motivace výrazně sníží.

V předchozích článcích jsme vám dávali nápady, jak se zaměstnanci komunikovat: 

  • Kulaté stoly se zástupci oddělení; 
  • Setkání všech zaměstnanců s vedením společnosti; 
  • Nástěnky, firemní noviny, emailové novinky a další. 

Samotná péče nestačí, je důležité mít základy, na kterých můžete stavět. Těmito základy je vybudovaná správná firemní kultura, firemní značka a neustálá práce na interní komunikaci ve společnosti. 

Jak si udržet zaměstnance, loajální zaměstnance?

Z pohledu personálního oddělení je to správně a efektivně odváděnou prací. Pro zaměstnance musíte pomoci vytvořit prostředí, kde se jim bude dobře pracovat, budou chtít pracovat, jejich názory budou vyslyšeny a podobně. Jak efektivně motivovat zaměstnance, aby loajalita zaměstnanců byla na vysoké úrovni a hlavně dlouhodobá, se dozvíte v našem dřívějším článku.

Základní pilíře pro udržení loajálního zaměstnance: 

Loajalita zaměstnance se nevybuduje přes noc nebo za několik dní, je to dlouhodobý proces, který nikdy nekončí, a vyžaduje velké úsilí nejen personalistů, ale celé společnosti. 

Aktuální nabídka práce

Kdo má péči o zaměstnance na starost

Je důležité zdůraznit, že životní cyklus zaměstnance neleží na bedrech personálního oddělení. Aby péče o všechny zaměstnance společnosti byla efektivní a dlouhodobě udržitelná, je nutné, aby se na ní podílelo celé vedení společnosti od vedoucího zaměstnance přes vedení společnosti, které musí se svými zaměstnanci komunikovat, zaměstnanci musí vědět, kdo je jejich ředitel, na koho se obrátit, pokud se nechtějí nebo nemohou obrátit na svého manažera. 

V některých společnostech se zapomíná na ty, kteří péči koordinují na personální oddělení. Má se za to, že personální oddělení, které se stará téměř o všechno, je pořád loajální, spokojené. Ozvěte se, pokud tomu tak není! Stejně jako každý další zaměstnanec, i vy máte právo se do práce těšit, nebýt přetěžováni.

 

Publikováno 23. ledna 2023

To nejzajímavější vám zašleme

Povězte nám, jaká oblast vás zajímá?

Jenpráce.cz - Poradna
Zaregistrováním se k odběru zajímavosti a tipů ze světa práce na e-mail udělujete správci své osobní údaje za účelem zasílání informací. V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další informace o zpracování údajů společností Coweo Technologies s.r.o., se sídlem Škrétova 490/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 05157552 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů poverenec@everyregard.one, informace jsou k dispozici na Zásady ochrany osobních údajů.

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Jak na péči o zaměstnance a podporu loajality

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Jak požádat zaměstnavatele o studijní volno

Jak požádat zaměstnavatele o studijní volno

Víte, že nárok na studijní volno ze zákona nemáte? Zákoník práce studijní volno nezaručuje. Vždy musíte mít souhlas svého zaměstnavatele. Zjistěte, jak správně zaměstnavatele požádat o studijní volno. Přidáme i tipy, jak postupovat, když chcete…
Jak zaměstnanci oznámit výpověď

Jak zaměstnanci oznámit výpověď

Jen správně doručená výpověď je platná, začíná běžet výpovědní doba a je jasně dané datum skončení pracovního poměru zaměstnance. Pojďme se podívat na to, jak se připravit na předání výpovědi, jak by samotné předání výpovědi mělo proběhnout. Jaké…
Vše, co potřebujete znát o práci v noci

Vše, co potřebujete znát o práci v noci

Práce v noci je specificky upravena v zákoníku práce a ukládá vašemu zaměstnavateli řadu povinností. Právnickou řeč jsme pro vás zlidštili a zjistíte, co to je práce v noci, jaká je minimální výše příplatku za práci v noci, jak musí váš…
Vše o okamžité výpovědi pro personalisty + vzor

Vše o okamžité výpovědi pro personalisty + vzor

Dozvíte se, v jakých případech může zaměstnavatel využít institut okamžitého zrušení pracovního poměru. Detailně se zaměříme na zvlášť hrubé porušení povinností. Prozradíme, kolik neomluvených absencí musí mít zaměstnanec, abyste mohli přistoupit k…
Zjistěte, kdy máte nárok na náhradní volno

Zjistěte, kdy máte nárok na náhradní volno

Víte, jaký je rozdíl mezi náhradním volnem a placeným volnem? Zjistěte, kdy máte nárok na náhradní volno, jak na náhradní volno nahlíží zákoník práce a ukážeme vám konkrétní případy, které mohou nastat, tedy kdy máte nárok na náhradní volno za práci…
Smluvní pokuta - jak ji správně nastavit

Smluvní pokuta - jak ji správně nastavit

Smluvní pokuty jsou ve smlouvách, a to i pracovních, ukotveny pro případ porušení konkrétní povinnosti. Smluvní pokuta při odstoupení od smlouvy musí být uhrazena, je-li smluvní pokuta správně definována. Ukážeme vám, jak správně zakotvit smluvní…
Odbory - proč a jak je založit

Odbory - proč a jak je založit

Povíme vám vše, co potřebujete vědět o odborech. Dozvíte se, proč založit odbory a jak je založit, jak probíhá vyjednávání s vaším zaměstnavatelem, aby došlo k uzavření kolektivní smlouvy a mnoho dalšího.
Co personalista musí znát o náhradě škody + vzor

Co personalista musí znát o náhradě škody + vzor

Probereme vše o náhradě škody, jaký postup při vzniku škody by měl zaměstnavatel zvolit, kdy je nutné zahrnout i odborovou organizaci. Dozvíte se, kdy se uplatní náhrada škody za poškození věci nebo za poškození dobré pověsti zaměstnavatele. Jaké…
Za darování krve máte nárok na placené volno

Za darování krve máte nárok na placené volno

Bezúplatné darování krve je úctyhodná činnost každého dárce. Proto i zákoník práce na dárce myslí a přiznává jim za darování krve nárok na volno z práce, a to dokonce volno placené. Ukážeme vám, jak správně svou nepřítomnost v práci nahlásit a jaké…
Přehledně: překážka na straně zaměstnavatele

Přehledně: překážka na straně zaměstnavatele

Probereme zákoníkem práce definované překážky na straně zaměstnavatele, včetně výše náhrady mzdy pro dotčené zaměstnance a výpočtu této náhrady. Ukážeme si i specifické případy, jak nastavit překážky na straně zaměstnavatele v případě čerpání…
Návštěva lékaře v pracovní době a další překážky

Návštěva lékaře v pracovní době a další překážky

Stane se to velkému množství zaměstnanců –⁠ musíte k lékaři, který nemá volno brzy ráno nebo pozdě večer, musíte tedy lékaře navštívit ve své pracovní době. Ukážeme vám, co říká zákoník práce na téma návštěva lékaře v pracovní době. Zákoník práce a…
Vše o nemoci z povolání pro personalisty

Vše o nemoci z povolání pro personalisty

Prohlubte si své znalosti o nemoci z povolání. Kromě definice nemoci z povolání a základního legislativního rámce si ukážeme postup při posouzení nemoci z povolání a dozvíte se, jak je to s odškodněním. S nemocí z povolání souvisejí i povinnosti…

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2023 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena