Jak připravit úspěšný onboarding a adaptaci

Již před nástupem, onboardingem, nového kolegy je nutné z pohledu personálního oddělení udělat řadu kroků, aby nově nastupující kolega měl vše připravené. Poradíme, jak naplánovat onboarding a adaptační proces, aby nováček měl pocit, že je vítaný, je součástí společnosti a týmu, a vysoká úroveň motivace mu vydržela.

Onboarding nového kolegy

Onboarding zaměstnanců neboli organizační socializace je individuální a interně nastavený proces každé společnosti. Onboarding je proces nástupu nového kolegy. 

Cílem onboardingu je vybudovat v novém kolegovi silnou vazbu ke společnosti, týmu a pozici, kterou bude zastávat. Bezesporu je cílem onboardingu také získání nezbytných znalostí, dovednosíi a modelů chování, aby se nový kolega stal spokojeným a efektivním členem společnosti. 

Některé společnosti pro onboarding využívají speciální software. Onboarding software obsahuje seznam kroků pro úspěšný onboarding nového kolegy, upomínky na hodnocení nejen zkušební doby, ale celého pracovního života zaměstnance. 

Zjistěte možnosti inzerce

Onboarding plán

Oddělení věnující se náboru zaměstnanců splnilo svůj úkol, tedy výběr a přijímání zaměstnanců, a vy tak máte nového kolegu. Připravte si individuální onboarding plán pro každého, každý nastupuje na jinou pozici, má jiná očekávání.  

Základní struktura onboarding plánu

  • Komunikujte s novým kolegou - nováček přijal vaši pracovní nabídku, běží mu výpovědní lhůta ve stávajícím zaměstnání. Ideální čas pogratulovat za personální oddělení, nasdílet zajímavé informace, které by si měl nováček nastudovat. Pokud i před nástupem je plánována firemní akce, nováčka pozvěte a seznamte ho se zástupci společnosti a týmu, do kterého bude nastupovat. 
  • Informace pro nováčka - nově nastupujícímu kolegovi zašlete uvítací email se základními instrukcemi ohledně prvního dne v práci. Kromě základních informací v kolik, kde a u koho se má hlásit, uveďte, jaké s sebou má přinést dokumenty, kdy bude absolvovat pracovně-lékařskou prohlídku, ani informace o dress code nejsou nadbytečné. Připojte i kontakt na vás. 
  • Naplánujte první dny - z pozice HR zorganizujte první dny nového kolegy, od pracovně-právní administrativy (zadání nového kolegy do interního systému, zajištění přístupů, pracovní smlouvy a jejího podpisu, seznámení se směrnicemi, atd.), přes zasedací místnost, kde bude nováček sedět, než se připojí k týmu. Zkontrolujte, že jeho manažer je na nástup připravený - informoval svůj tým, připravil setkání, pracovní vybavení a další potřebné věci. Je úkolem nadřízeného pracovníka, aby připravil adaptační plán a adaptace nových zaměstnanců proběhla dle očekávání obou stran. 
  • Kontrola procesu adaptace zaměstnanců - nastavte si upomínku, abyste v průběhu zkušební doby a před jejím uplynutím zkontrolovali, jak adaptace pracovníků probíhá a zda je vše v pořádku jak na straně nového kolegy, tak i z pohledu jeho vedoucího. 

Adaptace nového kolegy

Adaptační proces je stejně jako onboarding individuální a v každé společnosti odlišný, v rámci jedné společnosti může být odlišný pro různé typy pracovních pozic. Adaptace nováčka může trvat několik dnů nebo i několik týdnů. 

Základní struktura adaptačního plánu

  • Pravidelné schůzky - manažer nováčka by měl mít naplánované pravidelné schůzky, kde kromě denní operativy a případných nejasností bude řešit i spokojenost nováčka se společností, pracovní náplní, spoluprací s ostatními kolegy.  
  • Buddy - je vhodné novému kolegovi přiřadit buddyho, zkušeného kolegu, který bude mít jeho proces adaptace na starosti, zasvětí nováčka do práce, pomůže s navázáním kontaktů, zodpoví dotazy. Pro buddyho toto může být rozvojovou aktivitou. 
  • Školení - od povinných, zákonných školení po ta, která nováček bude k výkonu své práce potřebovat. Součástí školení nebo zaškolení může být stínování zkušeného kolegy. Hodně společností v prvních dnech poskytuje nováčkům “kolečko po společnosti”, kde se nováček seznámí se všemi odděleními, naváže kontakty. 

Co následuje po adaptaci

Po ukončení adaptačního procesu je nutné jeho vyhodnocení, se kterým zaměstnance seznámíte. Následuje osobní rozvojový plán, který by měl mít každý zaměstnanec, aby věděl, co se od něj očekává, jak budete postupovat při hodnocení pracovního výkonu, který odvede.

Nováček ve zkušební době odchází

Pokud se nový kolega rozhodl ukončit svůj pracovní poměr ve zkušební době, požádejte ho o schůzku a zpětnou vazbu. Cílem je zjistit, proč odchází, a co byste mohli udělat pro to, aby své rozhodnutí změnil. 

Jestli je nováček už přesvědčený, že vaše společnost pro něj není ta pravá, požádejte o upřímnou zpětnou vazbu, co byste měli dělat jinak, aby další nováček dostal kompletní servis. Pokládejte otázky, které vám pomohou proces onboardingu a adaptace vylepšit.

  • Inzerát a výběrové řízení - zeptejte se, zda odpovídal popis pozice v inzerátu realitě, zda dostal nováček v průběhu výběrového řízení správné informace ohledně náplně, týmu a podobně?
  • Onboarding proces - jak jej odcházející kolega hodnotí, co se mu líbilo, co by změnil. 
  • Adaptační proces - jak se mu nadřízený věnoval, jak hodnotí přiděleného buddyho, dostal všechna školení, měl veškeré potřebné vybavení k práci? 

Kolegové, kteří odcházejí ze společnosti, jsou většinou velmi upřímní, a dozvíte se spoustu zajímavých věcí. Vše je nutné nejprve ověřit, zda se dané informace zakládají na pravdě. 

Získané informace proberte s nadřízeným a připravte společně plán, jak eliminovat nedostatky. 

Objevte možnosti inzerce

Na co nezapomenout

Onboarding i adaptace jsou procesy, které musí být v každé společnosti individuálně nastaveny. Vyšší vedení společnosti by mělo být zapojeno (například při hromadných náborech nováčky přivítat, s novým kolegou se setkat a zeptat se, jak se mu ve společnosti líbí a jak by zástupci vyššího vedení mohli pomoci). 

Jen se správně fungujícím onboarding a adaptačním procesem získáte motivované, stabilní, efektivně pracující zaměstnance, kteří se podílí na tvorbě vaší firemní kultury.

Onboarding a adaptace neleží na bedrech personálního oddělení, je ve společném zájmu, aby nový kolega, do kterého se již investovalo tolik času a peněz, byl ve své roli úspěšný. Personální oddělení vše koriguje a nabízí možné cesty, kterými se nadřízený nebo vedení společnosti může vydat, aby firemní onboarding a adaptace byly úspěšnými procesy.

 

Publikováno 21. prosince 2022

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Jak připravit úspěšný onboarding a adaptaci

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Ideální práce při rodičovské dovolené

Ideální práce při rodičovské dovolené

Zjistěte, jaký můžete mít přivýdělek na rodičovské dovolené, aniž byste ztratili nárok na rodičovský příspěvek. Pomůžeme vám rozhodnout se, jestli je lepší dohoda nebo OSVČ. O rodičovský příspěvek při zaměstnání nemůžete přijít, pokud splníte…
Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Výstupní list ze zaměstnání nepatří mezi povinné dokumenty, ale pro ochranu zaměstnavatele i zaměstnance jej doporučujeme připravit pro každého zaměstnance, kterému končí pracovní poměr ve vaší společnosti. Ukážeme vám, jak vypadá výstupní list ze…
Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Dozvíte se, co to je pracovní oděv, kdy jej zaměstnavatel zaměstnanci plně hradí a jaké jsou základní povinnosti zaměstnavatele. Zjistíte, kdy a kdo má nárok na pracovní oděv a také na pracovní obuv.
Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Povíme vám vše k tématu “pracovní smlouva na dobu určitou a prodloužení”. Zjistíte, jaké máte možnosti, když se blíží konec vašeho pracovního poměru, kolikrát může zaměstnavatel využít možnost opakovaného prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou…
TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

Seznamte se s naším výběrem TOP 10 podcastů zaměřených na lidské zdroje. Ať už jste v oboru HR dlouholetým profesionálem nebo jen hledáte aktuální informace a trendy, tyto podcasty vám nabídnou širokou škálu témat a poznatků. Získejte přehled o tom…
Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář (ČTK), stojící jako maják nezávislého zpravodajství, je veřejnoprávní zpravodajská agentura v České republice. Tento článek vás provede jejím unikátním obchodním modelem, který nepotřebuje státní dotace, a objasní, jak ČTK…
Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Pokud potřebujete sdílet pracovní témata s veřejností, jako jsou zajímavá data nebo stížnosti na bezpráví, je dobré mít kontakty na přední profesní novinářské organizace. Ty vám mohou pomoci získat pozornost pro vaše záležitosti. V našem článku…
Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Specifickou interní směrnicí zaměstnavatele je pracovní řád, který zaměstnancům upřesňuje jejich povinnosti. Každá společnost by měla mít svůj pracovní řád, se kterým všechny své zaměstnance seznámí. Proto jsme pro vás připravili kompletní pracovní…
Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Státní úřad inspekce práce provádí pravidelné plánované kontroly i kontroly na základě podnětů od zaměstnanců, aby zjistil, jaký je skutečný stav v prověřované oblasti, a v případě zjištění nějakého pochybení má pravomoc nařídit zaměstnavateli…
Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Znáte základní povinnosti zaměstnavatele? Ukážeme vám, co je povinností vašeho zaměstnavatele před zahájením vašeho pracovního poměru, v průběhu a při skončení pracovního poměru.
Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Dozvíte se, z jakých důvodů je možné převést dovolenou do dalšího roku, v jakém rozsahu a kdy nejpozději je nutné ji zaměstnanci nařídit, jinak si její čerpání zaměstnanec určí sám. Ukážeme vám, jak na nařízení dovolené ze strany zaměstnavatele a…
Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Zjistila jste, že jste těhotná, a nevíte, kdy a jak tuto skutečnost oznámit v práci? Nebojte se, se vším vám pomůžeme! Dozvíte se, kdy oznámit těhotenství v zaměstnání, jak v práci oznámit těhotenství a také jaké jsou povinnosti vašeho…

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena