Employer branding – jak vybudovat firemní značku

Employer branding není jen pro velké společnosti, které mají stovky zaměstnanců a obrovský rozpočet. Každá společnost, která chce být úspěšná, mít motivované, úspěšné zaměstnance a společně se svými zaměstnanci růst, musí pracovat na employer brandingu.

Employer branding

Employer branding, všichni jsme o tom slyšeli. Pojďme si připomenout základní pravidla, jak employer brand budovat. Úmyslně používáme slovo “budovat”, protože se jedná o nekončící proces.

Na začátek si pojďme pojmy z této oblasti vysvětlit. 

Brand - značka společnosti, která může obsahovat název, logo, slogan a design spojený se značkou nebo specifickým produktem. 

Employer branding, co to je? Použijeme-li překlad, je to “značka zaměstnavatele”. Jak vaši společnost vnímají zaměstnanci, jejich okolí, jak společnost vnímá samo vedení společnosti a jak ji vnímají kandidáti, kteří se k vám do společnosti hlásí, lidé mimo vaši společnost. Jak se o vaší společnosti hovoří a hovoří se o ní vůbec? Jak je značka známá jako ta, která zaměstnává skvělé zaměstnance, je radost ve společnosti pracovat a kandidáti sami oslovují vaši společnost, aby pro vás mohli pracovat. Vaši zaměstnanci se těší na den otevřených dveří, aby své rodině a přátelům mohli hrdě ukázat, kde pracují. Jak o vás píší novináři, jak o vás hovoří vaši zákazníci a dodavatelé? 

Brand awareness – jaká je znalost vaší společnosti, vaší značky. Kolik procent lidí z cílové skupiny vaši značku zná. 

Employer branding velmi úzce souvisí s firemní kulturou. Pokud firemní kultura není správná a zdravá, je potřeba začít s jejím budováním. V článku vám poradíme, jak udržet zaměstnance motivované, zapálené pro firemní cíle, a také, jak firemní kulturu vytvořit, udržet a neustále vylepšovat. 

Velmi zjednodušeně je to proces, na kterém personální oddělení spolupracuje s vedením celé společnosti

Co není employer branding

Je nedostačující rozšířit seznam benefitů, přidat nové prostory, kde zaměstnanci mohou odpočívat, pořídit lepší notebooky. Každý nový benefit potěší, ale jen část zaměstnanců, a na omezenou dobu. 

Uděláme obrovskou kampaň, jak je to u nás báječné a skvělé, abychom nalákali nové kandidáty, kteří nám pomohou v dalším růstu společnosti. Lidé si mezi sebou řeknou, jaká je opravdu firemní kultura ve vaší společnosti, je to velmi diskutované téma na sociálních sítích. 

Darujeme peníze nebo věci na charitu a přivoláme k tomu novináře, oni o nás budou psát a kandidáti se jen pohrnou. Novináři vám pozornost dají, když se jedná o charitu, ale jednou, pak už o vás psát nebudou. Nebude to potencionálním kandidátům podezřelé, že jste se zúčastnili jen jedné akce? 

Employer branding je o vybudování silného vztahu zaměstnanců se společností. Pojďme se podívat, jak se employer branding vytváří. 

Employer branding strategie

Je nutné si s vedením společnosti stanovit realistické cíle a očekávání. Buďte k sobě upřímní, během týdne se z vaší společnosti nestane zaměstnavatel roku.

Vytvořená strategie pro budování značky zaměstnavatele musí být autentická, vycházet z toho, jaká nyní vaše společnost je, kam chcete employer branding posunout, jak toho dosáhnete, kdo bude za projekty zodpovědný a kolik peněz, času a lidského kapitálu můžete investovat. 

  • Analýza aktuálního stavu - nejprve zjistěte aktuální stav. Jak vaši společnost zaměstnanci vnímají, co by uvítali. To zjistíte jednoduše tak, že se zaměstnanci budete hovořit. Nemáte kapacity na individuální rozhovory? Uspořádejte kulaté stoly, kde bude vyslaný zástupce každého oddělení a bude tlumočit potřeby a přání celého oddělení. 

Dejte si tu práci a obvolejte i bývalé kolegy a zeptejte se jich, proč odešli a co by jejich rozhodnutí mohlo změnit. Výsledkem této části je zjistit, v čem pokračovat a v jakých oblastech by zaměstnanci uvítali změnu. 

  • Nastavení priorit - připravte seznam priorit, které představíte vedení společnosti. Včetně časového, nákladového a personálního plánu. 
  • Realizace budování značky zaměstnavatele - po odsouhlasení si vyžádejte potřebnou pomoc - jedná se o projekt employer branding nikoliv HR employer branding. Hlavním organizátorem a koordinátorem pro projekt employer branding je HR, ale nemusíte všechnu práci udělat vy.

Informujte zaměstnance o tom, co plánujete v nejbližší době udělat. Budou se mít na co těšit, budou o tom doma mluvit, a employer brand se začíná tvořit.

Poděkujte zaměstnancům za jejich vstupy a umožněte jim, aby se s vámi o další nápady na zlepšení podělili. Například formou anonymní krabice na nápady. Je důležité usměrňovat očekávání - ne každý nápad bude realizovaný, na měsíční bázi můžete zaměstnance informovat o tom, který z nápadů budete realizovat, a kdy se na něj zaměstnanci mohou těšit.

  • Vyhodnocování výsledků - i employer branding se dá vyhodnotit čísly - ať již počet kandidátů reagujících na otevřenou pozici před zahájením projektu vs. nyní, počet odchodů a důvody odchodů zaměstnanců před a po změně.

Nemusí se vše povést hned. Je to dlouhodobá práce, kde po vyhodnocení můžete strategii změnit. 

Personální marketing a budování značky zaměstnavatele můžete ve spolupráci s vedením společnosti dělat s využitím vlastních zdrojů, nebo si najmout agenturu, která má zkušenosti, provede u vás audit, bude se dotazovat zaměstnanců, přijde s nápady na zlepšení, vše zrealizuje a vyhodnotí. 

Nečekejte příliš dlouho, začněte vaši značku budovat co nejdříve. A současně, nikdy není pozdě značku zaměstnavatele začít budovat. 

Ať sami nebo s agenturou, držíme vám palce, ať je výsledkem vaší práce dobře fungující společnost, ve které pracují spokojení lidé a společně naplňují firemní cíle.

 

Publikováno 21. prosince 2022

To nejzajímavější vám zašleme

Povězte nám, jaká oblast vás zajímá?

Jenpráce.cz - Poradna
Zaregistrováním se k odběru zajímavosti a tipů ze světa práce na e-mail udělujete správci své osobní údaje za účelem zasílání informací. V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další informace o zpracování údajů společností Coweo Technologies s.r.o., se sídlem Škrétova 490/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 05157552 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů poverenec@everyregard.one, informace jsou k dispozici na Zásady ochrany osobních údajů.

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Employer branding – jak vybudovat firemní značku

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Vše, co potřebujete znát o práci v noci

Vše, co potřebujete znát o práci v noci

Práce v noci je specificky upravena v zákoníku práce a ukládá vašemu zaměstnavateli řadu povinností. Právnickou řeč jsme pro vás zlidštili a zjistíte, co to je práce v noci, jaká je minimální výše příplatku za práci v noci, jak musí váš…
Vše o okamžité výpovědi pro personalisty + vzor

Vše o okamžité výpovědi pro personalisty + vzor

Dozvíte se, v jakých případech může zaměstnavatel využít institut okamžitého zrušení pracovního poměru. Detailně se zaměříme na zvlášť hrubé porušení povinností. Prozradíme, kolik neomluvených absencí musí mít zaměstnanec, abyste mohli přistoupit k…
Zjistěte, kdy máte nárok na náhradní volno

Zjistěte, kdy máte nárok na náhradní volno

Víte, jaký je rozdíl mezi náhradním volnem a placeným volnem? Zjistěte, kdy máte nárok na náhradní volno, jak na náhradní volno nahlíží zákoník práce a ukážeme vám konkrétní případy, které mohou nastat, tedy kdy máte nárok na náhradní volno za práci…
Smluvní pokuta - jak ji správně nastavit

Smluvní pokuta - jak ji správně nastavit

Smluvní pokuty jsou ve smlouvách, a to i pracovních, ukotveny pro případ porušení konkrétní povinnosti. Smluvní pokuta při odstoupení od smlouvy musí být uhrazena, je-li smluvní pokuta správně definována. Ukážeme vám, jak správně zakotvit smluvní…
Odbory - proč a jak je založit

Odbory - proč a jak je založit

Povíme vám vše, co potřebujete vědět o odborech. Dozvíte se, proč založit odbory a jak je založit, jak probíhá vyjednávání s vaším zaměstnavatelem, aby došlo k uzavření kolektivní smlouvy a mnoho dalšího.
Co personalista musí znát o náhradě škody + vzor

Co personalista musí znát o náhradě škody + vzor

Probereme vše o náhradě škody, jaký postup při vzniku škody by měl zaměstnavatel zvolit, kdy je nutné zahrnout i odborovou organizaci. Dozvíte se, kdy se uplatní náhrada škody za poškození věci nebo za poškození dobré pověsti zaměstnavatele. Jaké…
Za darování krve máte nárok na placené volno

Za darování krve máte nárok na placené volno

Bezúplatné darování krve je úctyhodná činnost každého dárce. Proto i zákoník práce na dárce myslí a přiznává jim za darování krve nárok na volno z práce, a to dokonce volno placené. Ukážeme vám, jak správně svou nepřítomnost v práci nahlásit a jaké…
Přehledně: překážka na straně zaměstnavatele

Přehledně: překážka na straně zaměstnavatele

Probereme zákoníkem práce definované překážky na straně zaměstnavatele, včetně výše náhrady mzdy pro dotčené zaměstnance a výpočtu této náhrady. Ukážeme si i specifické případy, jak nastavit překážky na straně zaměstnavatele v případě čerpání…
Návštěva lékaře v pracovní době a další překážky

Návštěva lékaře v pracovní době a další překážky

Stane se to velkému množství zaměstnanců –⁠ musíte k lékaři, který nemá volno brzy ráno nebo pozdě večer, musíte tedy lékaře navštívit ve své pracovní době. Ukážeme vám, co říká zákoník práce na téma návštěva lékaře v pracovní době. Zákoník práce a…
Vše o nemoci z povolání pro personalisty

Vše o nemoci z povolání pro personalisty

Prohlubte si své znalosti o nemoci z povolání. Kromě definice nemoci z povolání a základního legislativního rámce si ukážeme postup při posouzení nemoci z povolání a dozvíte se, jak je to s odškodněním. S nemocí z povolání souvisejí i povinnosti…
Co vědět o kvalifikační dohodě než ji podepíšete?

Co vědět o kvalifikační dohodě než ji podepíšete?

Zaměstnavatel za vás zaplatí drahé školení, ale na druhou stranu po vás chce podepsat kvalifikační dohodu, kterou se zaměstnavateli upíšete na několik let. Než podepíšete, zjistěte, za jakých podmínek se kvalifikační dohoda uzavírá, co všechno musí…
Kdy a jak pochválit zaměstnance + VZOR

Kdy a jak pochválit zaměstnance + VZOR

Pochválit své zaměstnance můžete ústně i předáním písemné pochvaly. V obou případech si ukážeme, jak na to a jakých chyb se vyvarovat.

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2023 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena