Zdravotní prohlídky zaměstnanců pro personalisty

Pojďme si shrnout základní informace o pracovně-lékařských prohlídkách zaměstnanců. Znáte všechny typy prohlídek, jaké jsou povinnosti zaměstnavatele, jaké jsou lhůty? Vše se dozvíte!

Zdravotní prohlídky zaměstnanců

Pracovně-lékařské služby představují preventivní lékařské služby týkající se hodnocení vlivu pracovního výkonu, prostředí a podmínek na zdraví každého zaměstnance. Součástí pracovně-lékařských služeb jsou i další služby z oblasti BOZP, které jsme se věnovali v našem dřívějším článku.

Účelem lékařské prohlídky zaměstnanců je zjistit aktuální zdravotní stav zaměstnance a posoudit, zda je zaměstnanec zdravotně způsobilý pro pracovní výkon na konkrétní pozici, či zda je potřeba pro jeho pracovní výkon nastavit nějaká omezení.

Cílem lékařské prohlídky je chránit zdraví zaměstnance, spolupracovníky a také zaměstnavatele. 

V minulosti se pro pracovně-lékařské prohlídky používal výraz “závodní lékař”. 

Zjistěte možnosti inzerce

Základní povinnosti zaměstnavatele 

Je povinností zaměstnavatele mít uzavřenou písemnou smlouvu o poskytování pracovně-lékařských služeb, v opačném případě hrozí pokuta až ve výši 1 000 000 Kč. 

Další povinností je mít pracovní pozice rozdělené do kategorií práce a splňovat podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 

Legislativní rámec

Zdravotní prohlídka zaměstnanců je řešena ve třech hlavních zákonech / vyhlášce, jsou jimi: 

 • Zákon o specifických zdravotních službách (Zákon č. 373/2011 Sb.), respektive zákon č. 202/2017 Sb.; 
 • Zákoník práce; 
 • Vyhláška č. 79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. 

Tyto jsou pro zaměstnavatele i zaměstnance závazné. Zdravotní prohlídka do zaměstnání, respektive její absolvování, je jednou ze základních povinností zaměstnance. Zaměstnanec je povinen se na vyzvání zaměstnavatele zúčastnit všech pracovně-lékařských prohlídek. 

Druhy prohlídek, lhůty

Zdravotní prohlídka zaměstnance se určuje podle tří hlavních kritérií: 

 • Kategorizace práce - každá z pracovních pozic zaměstnavatele je dle výše rizika pracovního úrazu a dalších zařazena do kategorie (kategorie 1 - nejnižší riziko, kategorie 4 - riziko je nejvyšší); 
 • Věk zaměstnance - zaměstnanci starší 50 let absolvují zdravotní prohlídku častěji; 
 • Riziko ohrožení zdraví zaměstnance - čím je riziko vyšší, tím jsou prohlídky častější. 

Rozlišujeme čtyři druhy pracovně-lékařských prohlídek: 

1. Vstupní zdravotní prohlídka zaměstnance

Zdravotní prohlídka před nástupem do zaměstnání, kterou uchazeč - budoucí zaměstnanec musí absolvovat před nástupem do zaměstnání. Pokud je uchazeč při vstupní prohlídce shledán zdravotně nezpůsobilým, pracovní poměr nevznikne. 

Pokud uchazeč nepodstoupí vstupní prohlídku, je považovaný za zdravotně nezpůsobilého k výkonu práce, a práce mu tak nesmí být zaměstnavatelem přidělena. 

Vstupní zdravotní prohlídka zaměstnance se neprovádí v případě, že zaměstnanec v rámci společnosti změní pracovní pozici, pokud tato nová pozice nespadá do jiné kategorie práce, či se k ní váže jiné riziko ohrožení zdraví zaměstnance. 

Vstupní lékařskou prohlídku hradí zaměstnavatel. 

2. Periodická zdravotní prohlídka zaměstnance

Periodická prohlídka, často označovaná jako preventivní prohlídka zaměstnance, se provádí v pravidelných termínech. Termíny jsou určené kategorií práce a dalšími ukazateli a právními předpisy. 

Povinnost zaměstnavatelů zajišťovat periodické pracovně-lékařské prohlídky u nerizikových profesí skončila k 1. lednu 2023. Od tohoto data prohlídky zůstávají pouze dobrovolné, na uvážení zaměstnavatele.

Například zaměstnanci v kategorii 1 periodickou prohlídku podstoupí jednou za 6 let (jednou za 4 roky, pokud jsou starší 50 let). Oproti tomu zaměstnanci zařazení v kategorii práce 4 podstupují prohlídku každý rok. Zaměstnanci, kteří pracují v noci, bez ohledu na to, v jaké kategorii práce jsou zařazeni, musí prohlídku absolvovat každé 2 roky. 

3. Mimořádná zdravotní prohlídka zaměstnance

Pokud má zaměstnavatel důvodné podezření, že došlo ke ztrátě nebo změně zdravotní způsobilosti k práci nebo dojde-li ke zvýšení míry rizika, vyšle zaměstnance na mimořádnou prohlídku. 

Například u zaměstnanců zařazených v kategoriích práce 2-4 je nutné mimořádnou prohlídku provést v případě, že dotčený zaměstnanec byl v pracovní neschopnosti delší než 8 týdnů

4. Výstupní zdravotní prohlídka zaměstnance

Výstupní prohlídka, kterou může iniciovat zaměstnavatel i zaměstnanec, se provádí po ukončení výkonu práce. Výstupní zdravotní prohlídka je nutná u zaměstnanců v kategorii práce 2-4, u zaměstnance, který utrpěl pracovní úraz, a v dalších případech. 

Lékař vydá potvrzení o absolvování výstupní prohlídky, toto potvrzení není lékařským posudkem. 

Objevte možnosti inzerce

Formuláře

Nejen vstupní zdravotní prohlídka zaměstnance vyžaduje formulář. U vstupní prohlídky formulář dodáte uchazeči, budoucímu zaměstnanci, například emailem. U ostatních prohlídek je možné zaměstnance formulářem vybavit na pracovišti. 

Formulář by měl být přizpůsobený potřebám zaměstnavatele, poskytovatele pracovně-lékařských služeb a současně je nutné, aby obsahoval všechny povinné náležitosti vyžadované právními předpisy. 

Formulář obsahuje: 

 • Identifikaci zaměstnavatele;
 • Identifikační údaje o zaměstnanci / uchazeči; 
 • Druh zdravotní prohlídky, který je vyžadován; 
 • Pracovní pozice a její kategorie práce; 
 • Rizikové faktory prostředí; 
 • Prostor pro vyjádření poskytovatele pracovně-lékařských služeb o zdravotní způsobilosti. 

Výsledkem je informace pro zaměstnavatele, zda je zaměstnanec zdravotně způsobilý, není zdravotně způsobilý, je zdravotně způsobilý s podmínkou nebo dlouhodobě pozbyl zdravotní způsobilost. 

Zaměstnavatel nemá přístup ke zdravotní dokumentaci zaměstnance, proto výpis ze zdravotní dokumentace od praktického lékaře, či lékaře specialisty, zaměstnanec vždy dodává přímo poskytovateli pracovně-lékařských služeb.

 

Publikováno 15. května 2023

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Zdravotní prohlídky zaměstnanců pro personalisty

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Dozvíte se, co to je pracovní oděv, kdy jej zaměstnavatel zaměstnanci plně hradí a jaké jsou základní povinnosti zaměstnavatele. Zjistíte, kdy a kdo má nárok na pracovní oděv a také na pracovní obuv.
Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Povíme vám vše k tématu “pracovní smlouva na dobu určitou a prodloužení”. Zjistíte, jaké máte možnosti, když se blíží konec vašeho pracovního poměru, kolikrát může zaměstnavatel využít možnost opakovaného prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou…
TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

Seznamte se s naším výběrem TOP 10 podcastů zaměřených na lidské zdroje. Ať už jste v oboru HR dlouholetým profesionálem nebo jen hledáte aktuální informace a trendy, tyto podcasty vám nabídnou širokou škálu témat a poznatků. Získejte přehled o tom…
Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář (ČTK), stojící jako maják nezávislého zpravodajství, je veřejnoprávní zpravodajská agentura v České republice. Tento článek vás provede jejím unikátním obchodním modelem, který nepotřebuje státní dotace, a objasní, jak ČTK…
Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Pokud potřebujete sdílet pracovní témata s veřejností, jako jsou zajímavá data nebo stížnosti na bezpráví, je dobré mít kontakty na přední profesní novinářské organizace. Ty vám mohou pomoci získat pozornost pro vaše záležitosti. V našem článku…
Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Specifickou interní směrnicí zaměstnavatele je pracovní řád, který zaměstnancům upřesňuje jejich povinnosti. Každá společnost by měla mít svůj pracovní řád, se kterým všechny své zaměstnance seznámí. Proto jsme pro vás připravili kompletní pracovní…
Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Státní úřad inspekce práce provádí pravidelné plánované kontroly i kontroly na základě podnětů od zaměstnanců, aby zjistil, jaký je skutečný stav v prověřované oblasti, a v případě zjištění nějakého pochybení má pravomoc nařídit zaměstnavateli…
Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Znáte základní povinnosti zaměstnavatele? Ukážeme vám, co je povinností vašeho zaměstnavatele před zahájením vašeho pracovního poměru, v průběhu a při skončení pracovního poměru.
Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Dozvíte se, z jakých důvodů je možné převést dovolenou do dalšího roku, v jakém rozsahu a kdy nejpozději je nutné ji zaměstnanci nařídit, jinak si její čerpání zaměstnanec určí sám. Ukážeme vám, jak na nařízení dovolené ze strany zaměstnavatele a…
Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Zjistila jste, že jste těhotná, a nevíte, kdy a jak tuto skutečnost oznámit v práci? Nebojte se, se vším vám pomůžeme! Dozvíte se, kdy oznámit těhotenství v zaměstnání, jak v práci oznámit těhotenství a také jaké jsou povinnosti vašeho…
Nezdražujeme a z vysoké kvality služeb neuhneme

Nezdražujeme a z vysoké kvality služeb neuhneme

V době, kdy ostatní firmy v oboru od ledna 2024 zdražují, pracovní portál JenPráce.cz jde proti proudu a drží svoje ceny nízko. Díky inovativním technikám vedoucím k vnitřním úsporám a rychle rostoucímu počtu klientů, nemusí k zvýšení cen přistoupit…
Top 20 ATS systémů, které hýbou HR

Top 20 ATS systémů, které hýbou HR

Systémů pro podporu náborů, takzvaných ATS (anglická zkratka “Applicant Tracking System”), či jim podobných, najdete na současném trhu nepřeberné množství. Všechny tyto softwary spojuje společný cíl - vylepšit administrativní a náborové procesy ve…

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena