Zdravotní prohlídky zaměstnanců pro personalisty

Pojďme si shrnout základní informace o pracovně-lékařských prohlídkách zaměstnanců. Znáte všechny typy prohlídek, jaké jsou povinnosti zaměstnavatele, jaké jsou lhůty? Vše se dozvíte!

Zdravotní prohlídky zaměstnanců

Pracovně-lékařské služby představují preventivní lékařské služby týkající se hodnocení vlivu pracovního výkonu, prostředí a podmínek na zdraví každého zaměstnance. Součástí pracovně-lékařských služeb jsou i další služby z oblasti BOZP, které jsme se věnovali v našem dřívějším článku.

Účelem lékařské prohlídky zaměstnanců je zjistit aktuální zdravotní stav zaměstnance a posoudit, zda je zaměstnanec zdravotně způsobilý pro pracovní výkon na konkrétní pozici, či zda je potřeba pro jeho pracovní výkon nastavit nějaká omezení.

Cílem lékařské prohlídky je chránit zdraví zaměstnance, spolupracovníky a také zaměstnavatele. 

V minulosti se pro pracovně-lékařské prohlídky používal výraz “závodní lékař”. 

Zjistěte možnosti inzerce

Základní povinnosti zaměstnavatele 

Je povinností zaměstnavatele mít uzavřenou písemnou smlouvu o poskytování pracovně-lékařských služeb, v opačném případě hrozí pokuta až ve výši 1 000 000 Kč. 

Další povinností je mít pracovní pozice rozdělené do kategorií práce a splňovat podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 

Legislativní rámec

Zdravotní prohlídka zaměstnanců je řešena ve třech hlavních zákonech / vyhlášce, jsou jimi: 

 • Zákon o specifických zdravotních službách (Zákon č. 373/2011 Sb.), respektive zákon č. 202/2017 Sb.; 
 • Zákoník práce; 
 • Vyhláška č. 79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. 

Tyto jsou pro zaměstnavatele i zaměstnance závazné. Zdravotní prohlídka do zaměstnání, respektive její absolvování, je jednou ze základních povinností zaměstnance. Zaměstnanec je povinen se na vyzvání zaměstnavatele zúčastnit všech pracovně-lékařských prohlídek. 

Druhy prohlídek, lhůty

Zdravotní prohlídka zaměstnance se určuje podle tří hlavních kritérií: 

 • Kategorizace práce - každá z pracovních pozic zaměstnavatele je dle výše rizika pracovního úrazu a dalších zařazena do kategorie (kategorie 1 - nejnižší riziko, kategorie 4 - riziko je nejvyšší); 
 • Věk zaměstnance - zaměstnanci starší 50 let absolvují zdravotní prohlídku častěji; 
 • Riziko ohrožení zdraví zaměstnance - čím je riziko vyšší, tím jsou prohlídky častější. 

Rozlišujeme čtyři druhy pracovně-lékařských prohlídek: 

1. Vstupní zdravotní prohlídka zaměstnance

Zdravotní prohlídka před nástupem do zaměstnání, kterou uchazeč - budoucí zaměstnanec musí absolvovat před nástupem do zaměstnání. Pokud je uchazeč při vstupní prohlídce shledán zdravotně nezpůsobilým, pracovní poměr nevznikne. 

Pokud uchazeč nepodstoupí vstupní prohlídku, je považovaný za zdravotně nezpůsobilého k výkonu práce, a práce mu tak nesmí být zaměstnavatelem přidělena. 

Vstupní zdravotní prohlídka zaměstnance se neprovádí v případě, že zaměstnanec v rámci společnosti změní pracovní pozici, pokud tato nová pozice nespadá do jiné kategorie práce, či se k ní váže jiné riziko ohrožení zdraví zaměstnance. 

Vstupní lékařskou prohlídku hradí zaměstnavatel. 

2. Periodická zdravotní prohlídka zaměstnance

Periodická prohlídka, často označovaná jako preventivní prohlídka zaměstnance, se provádí v pravidelných termínech. Termíny jsou určené kategorií práce a dalšími ukazateli a právními předpisy. 

Povinnost zaměstnavatelů zajišťovat periodické pracovně-lékařské prohlídky u nerizikových profesí skončila k 1. lednu 2023. Od tohoto data prohlídky zůstávají pouze dobrovolné, na uvážení zaměstnavatele.

Například zaměstnanci v kategorii 1 periodickou prohlídku podstoupí jednou za 6 let (jednou za 4 roky, pokud jsou starší 50 let). Oproti tomu zaměstnanci zařazení v kategorii práce 4 podstupují prohlídku každý rok. Zaměstnanci, kteří pracují v noci, bez ohledu na to, v jaké kategorii práce jsou zařazeni, musí prohlídku absolvovat každé 2 roky. 

3. Mimořádná zdravotní prohlídka zaměstnance

Pokud má zaměstnavatel důvodné podezření, že došlo ke ztrátě nebo změně zdravotní způsobilosti k práci nebo dojde-li ke zvýšení míry rizika, vyšle zaměstnance na mimořádnou prohlídku. 

Například u zaměstnanců zařazených v kategoriích práce 2-4 je nutné mimořádnou prohlídku provést v případě, že dotčený zaměstnanec byl v pracovní neschopnosti delší než 8 týdnů

4. Výstupní zdravotní prohlídka zaměstnance

Výstupní prohlídka, kterou může iniciovat zaměstnavatel i zaměstnanec, se provádí po ukončení výkonu práce. Výstupní zdravotní prohlídka je nutná u zaměstnanců v kategorii práce 2-4, u zaměstnance, který utrpěl pracovní úraz, a v dalších případech. 

Lékař vydá potvrzení o absolvování výstupní prohlídky, toto potvrzení není lékařským posudkem. 

Objevte možnosti inzerce

Formuláře

Nejen vstupní zdravotní prohlídka zaměstnance vyžaduje formulář. U vstupní prohlídky formulář dodáte uchazeči, budoucímu zaměstnanci, například emailem. U ostatních prohlídek je možné zaměstnance formulářem vybavit na pracovišti. 

Formulář by měl být přizpůsobený potřebám zaměstnavatele, poskytovatele pracovně-lékařských služeb a současně je nutné, aby obsahoval všechny povinné náležitosti vyžadované právními předpisy. 

Formulář obsahuje: 

 • Identifikaci zaměstnavatele;
 • Identifikační údaje o zaměstnanci / uchazeči; 
 • Druh zdravotní prohlídky, který je vyžadován; 
 • Pracovní pozice a její kategorie práce; 
 • Rizikové faktory prostředí; 
 • Prostor pro vyjádření poskytovatele pracovně-lékařských služeb o zdravotní způsobilosti. 

Výsledkem je informace pro zaměstnavatele, zda je zaměstnanec zdravotně způsobilý, není zdravotně způsobilý, je zdravotně způsobilý s podmínkou nebo dlouhodobě pozbyl zdravotní způsobilost. 

Zaměstnavatel nemá přístup ke zdravotní dokumentaci zaměstnance, proto výpis ze zdravotní dokumentace od praktického lékaře, či lékaře specialisty, zaměstnanec vždy dodává přímo poskytovateli pracovně-lékařských služeb.

 

Publikováno 15. května 2023

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Zdravotní prohlídky zaměstnanců pro personalisty

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Výhody a nevýhody sdíleného pracovního místa

Výhody a nevýhody sdíleného pracovního místa

Víte, že novela zákoníku práce přinesla sdílené pracovní místo? Sdílení pracovního místa znamená, že minimálně dva zaměstnanci se střídají na stejném pracovním místě a dohromady svými částečnými úvazky pokryjí pracovní úvazek celý. Představíme vám…
Vaše práva při zrušení dovolené zaměstnavatelem

Vaše práva při zrušení dovolené zaměstnavatelem

Zaměstnavatel určuje čerpání dovolené svých zaměstnanců. Zjistěte, kdy může zaměstnavatel zrušit dovolenou, i tu, kterou již máte zaplacenou, nebo vás v průběhu dovolené z ní odvolat zpět do práce. Ukážeme vám, co všechno následně zaměstnavatel musí…
Co dělat, když vám zaměstnavatel nezaplatil

Co dělat, když vám zaměstnavatel nezaplatil

Poradíme vám, co dělat, když zaměstnavatel neplatí mzdu a co dělat, když zaměstnavatel neplatí sociální a zdravotní pojištění. Nevyplacená nemocenská? I s tím vám poradíme. Dozvíte se také, jak správně podat stížnost na zaměstnavatele.
Půjčka zaměstnanci jako benefit společnosti

Půjčka zaměstnanci jako benefit společnosti

Zvažujete nový benefit pro své zaměstnance? Co například půjčka pro zaměstnance! Zjistěte, jaké typy půjček můžete zaměstnancům poskytnout, jaké jsou daňové dopady jednotlivých typů půjček.
Jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele

Jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele

Poradíme vám, jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele, který vám například nevyplácí vaši mzdu nebo odstupné. Máte dvě možnosti, jak své peníze získat zpět. V článku najdete i vzor insolvenčního návrhu.
Proč mít připravenou pracovní náplň + VZOR

Proč mít připravenou pracovní náplň + VZOR

Pracovní náplň, se kterou zaměstnance prokazatelně seznámíte, vám pomůže s určením konkrétních povinností, které má zaměstnanec zastávat. Poradíme, kdo pracovní náplň připravuje, v jakých případech ji může zaměstnavatel změnit či doplnit. Získáte…
Dvě zaměstnání současně - daně, nemocenská

Dvě zaměstnání současně - daně, nemocenská

Chcete si přivydělat a máte dvě zaměstnání? Můžete mít ke své pracovní smlouvě uzavřenou dohodu u svého stávajícího zaměstnavatele, pokud práce na dohodu bude jiná než ta, kterou děláte na základě pracovní smlouvy. Nebo můžete mít zaměstnavatele dva…
Co dělat, když zaměstnanec nepřišel do práce

Co dělat, když zaměstnanec nepřišel do práce

Zjistěte, kdy je absence zaměstnance považována za neomluvenou, jak správně má zaměstnanec svou nepřítomnost v práci omlouvat a jaké kroky zaměstnavatel může uskutečnit.
Ideální práce při rodičovské dovolené

Ideální práce při rodičovské dovolené

Zjistěte, jaký můžete mít přivýdělek na rodičovské dovolené, aniž byste ztratili nárok na rodičovský příspěvek. Pomůžeme vám rozhodnout se, jestli je lepší dohoda nebo OSVČ. O rodičovský příspěvek při zaměstnání nemůžete přijít, pokud splníte…
Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Výstupní list ze zaměstnání nepatří mezi povinné dokumenty, ale pro ochranu zaměstnavatele i zaměstnance jej doporučujeme připravit pro každého zaměstnance, kterému končí pracovní poměr ve vaší společnosti. Ukážeme vám, jak vypadá výstupní list ze…
Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Dozvíte se, co to je pracovní oděv, kdy jej zaměstnavatel zaměstnanci plně hradí a jaké jsou základní povinnosti zaměstnavatele. Zjistíte, kdy a kdo má nárok na pracovní oděv a také na pracovní obuv.
Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Povíme vám vše k tématu “pracovní smlouva na dobu určitou a prodloužení”. Zjistíte, jaké máte možnosti, když se blíží konec vašeho pracovního poměru, kolikrát může zaměstnavatel využít možnost opakovaného prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou…

Podívejte se i na naše pracovní nabídky:

 • Liberec
 • FRANKO  & LUKAS , spol. s r.o.
 • od 21 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 20. února
 • Turnov
 • Jaroslav Špína
 • od 25 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 20. března
 • Ivančice
 • KOVOÚPRAVNA, s.r.o.
 • od 32 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 19. ledna
 • Stožec
 • HotCZ s.r.o.
 • 25 000 – 30 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 28. března
 • Olomouc
 • ROUČKA SLÉVÁRNA, a.s.
 • od 21 300 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 27. února
 • Plzeň
 • GUDDI s.r.o.
 • 20 000 – 28 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 12. března
 • České Budějovice
 • Karlinger s.r.o.
 • od 21 300 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 12. března
 • České Budějovice
 • JARYGROUP s.r.o.
 • 19 000 – 22 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 4. dubna
 • Karlovy Vary
 • Petr Mareš
 • 25 000 – 30 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 14. února
 • Tachov
 • KDK Automotive Czech s.r.o.
 • od 50 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 21. března
 • Horní Slavkov
 • "Jaroslav Blažej - výroba strojů a…
 • od 21 300 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 2. dubna
 • Brno
 • Stannah Stairlifts Limited, organizační…
 • 53 900 – 61 980 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro absolventy
  Benefity:
 • Dovolená navíc
 • Firemní akce
 • Kafetérie
 • Příspěvek na sport
 • Příspěvek na stravování
 • Příspěvek na volný čas
 • Příspěvek na spoření / pojištění
 • Příspěvek na dopravu
 • Parkoviště
Zveřejněno: 9. dubna
 • Týn nad Vltavou
 • František Janovský
 • od 40 200 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 6. dubna
 • Ústí nad Labem
 • Thi Thanh Huyen Nguyen
 • od 19 700 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 26. března
 • Karlovy Vary
 • CC INTERNET s.r.o.
 • od 38 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 4. dubna
 • Krupá, Rakovník
 • Czech motors s.r.o.
 • od 25 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 4. dubna

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena