Zdravotní prohlídky zaměstnanců pro personalisty

Pojďme si shrnout základní informace o pracovně-lékařských prohlídkách zaměstnanců. Znáte všechny typy prohlídek, jaké jsou povinnosti zaměstnavatele, jaké jsou lhůty? Vše se dozvíte!

Zdravotní prohlídky zaměstnanců

Pracovně-lékařské služby představují preventivní lékařské služby týkající se hodnocení vlivu pracovního výkonu, prostředí a podmínek na zdraví každého zaměstnance. Součástí pracovně-lékařských služeb jsou i další služby z oblasti BOZP, které jsme se věnovali v našem dřívějším článku.

Účelem lékařské prohlídky zaměstnanců je zjistit aktuální zdravotní stav zaměstnance a posoudit, zda je zaměstnanec zdravotně způsobilý pro pracovní výkon na konkrétní pozici, či zda je potřeba pro jeho pracovní výkon nastavit nějaká omezení.

Cílem lékařské prohlídky je chránit zdraví zaměstnance, spolupracovníky a také zaměstnavatele. 

V minulosti se pro pracovně-lékařské prohlídky používal výraz “závodní lékař”. 

Zjistěte možnosti inzerce

Základní povinnosti zaměstnavatele 

Je povinností zaměstnavatele mít uzavřenou písemnou smlouvu o poskytování pracovně-lékařských služeb, v opačném případě hrozí pokuta až ve výši 1 000 000 Kč. 

Další povinností je mít pracovní pozice rozdělené do kategorií práce a splňovat podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 

Legislativní rámec

Zdravotní prohlídka zaměstnanců je řešena ve třech hlavních zákonech / vyhlášce, jsou jimi: 

 • Zákon o specifických zdravotních službách (Zákon č. 373/2011 Sb.), respektive zákon č. 202/2017 Sb.; 
 • Zákoník práce; 
 • Vyhláška č. 79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. 

Tyto jsou pro zaměstnavatele i zaměstnance závazné. Zdravotní prohlídka do zaměstnání, respektive její absolvování, je jednou ze základních povinností zaměstnance. Zaměstnanec je povinen se na vyzvání zaměstnavatele zúčastnit všech pracovně-lékařských prohlídek. 

Druhy prohlídek, lhůty

Zdravotní prohlídka zaměstnance se určuje podle tří hlavních kritérií: 

 • Kategorizace práce - každá z pracovních pozic zaměstnavatele je dle výše rizika pracovního úrazu a dalších zařazena do kategorie (kategorie 1 - nejnižší riziko, kategorie 4 - riziko je nejvyšší); 
 • Věk zaměstnance - zaměstnanci starší 50 let absolvují zdravotní prohlídku častěji; 
 • Riziko ohrožení zdraví zaměstnance - čím je riziko vyšší, tím jsou prohlídky častější. 

Rozlišujeme čtyři druhy pracovně-lékařských prohlídek: 

1. Vstupní zdravotní prohlídka zaměstnance

Zdravotní prohlídka před nástupem do zaměstnání, kterou uchazeč - budoucí zaměstnanec musí absolvovat před nástupem do zaměstnání. Pokud je uchazeč při vstupní prohlídce shledán zdravotně nezpůsobilým, pracovní poměr nevznikne. 

Pokud uchazeč nepodstoupí vstupní prohlídku, je považovaný za zdravotně nezpůsobilého k výkonu práce, a práce mu tak nesmí být zaměstnavatelem přidělena. 

Vstupní zdravotní prohlídka zaměstnance se neprovádí v případě, že zaměstnanec v rámci společnosti změní pracovní pozici, pokud tato nová pozice nespadá do jiné kategorie práce, či se k ní váže jiné riziko ohrožení zdraví zaměstnance. 

Vstupní lékařskou prohlídku hradí zaměstnavatel. 

2. Periodická zdravotní prohlídka zaměstnance

Periodická prohlídka, často označovaná jako preventivní prohlídka zaměstnance, se provádí v pravidelných termínech. Termíny jsou určené kategorií práce a dalšími ukazateli a právními předpisy. 

Povinnost zaměstnavatelů zajišťovat periodické pracovně-lékařské prohlídky u nerizikových profesí skončila k 1. lednu 2023. Od tohoto data prohlídky zůstávají pouze dobrovolné, na uvážení zaměstnavatele.

Například zaměstnanci v kategorii 1 periodickou prohlídku podstoupí jednou za 6 let (jednou za 4 roky, pokud jsou starší 50 let). Oproti tomu zaměstnanci zařazení v kategorii práce 4 podstupují prohlídku každý rok. Zaměstnanci, kteří pracují v noci, bez ohledu na to, v jaké kategorii práce jsou zařazeni, musí prohlídku absolvovat každé 2 roky. 

3. Mimořádná zdravotní prohlídka zaměstnance

Pokud má zaměstnavatel důvodné podezření, že došlo ke ztrátě nebo změně zdravotní způsobilosti k práci nebo dojde-li ke zvýšení míry rizika, vyšle zaměstnance na mimořádnou prohlídku. 

Například u zaměstnanců zařazených v kategoriích práce 2-4 je nutné mimořádnou prohlídku provést v případě, že dotčený zaměstnanec byl v pracovní neschopnosti delší než 8 týdnů

4. Výstupní zdravotní prohlídka zaměstnance

Výstupní prohlídka, kterou může iniciovat zaměstnavatel i zaměstnanec, se provádí po ukončení výkonu práce. Výstupní zdravotní prohlídka je nutná u zaměstnanců v kategorii práce 2-4, u zaměstnance, který utrpěl pracovní úraz, a v dalších případech. 

Lékař vydá potvrzení o absolvování výstupní prohlídky, toto potvrzení není lékařským posudkem. 

Objevte možnosti inzerce

Formuláře

Nejen vstupní zdravotní prohlídka zaměstnance vyžaduje formulář. U vstupní prohlídky formulář dodáte uchazeči, budoucímu zaměstnanci, například emailem. U ostatních prohlídek je možné zaměstnance formulářem vybavit na pracovišti. 

Formulář by měl být přizpůsobený potřebám zaměstnavatele, poskytovatele pracovně-lékařských služeb a současně je nutné, aby obsahoval všechny povinné náležitosti vyžadované právními předpisy. 

Formulář obsahuje: 

 • Identifikaci zaměstnavatele;
 • Identifikační údaje o zaměstnanci / uchazeči; 
 • Druh zdravotní prohlídky, který je vyžadován; 
 • Pracovní pozice a její kategorie práce; 
 • Rizikové faktory prostředí; 
 • Prostor pro vyjádření poskytovatele pracovně-lékařských služeb o zdravotní způsobilosti. 

Výsledkem je informace pro zaměstnavatele, zda je zaměstnanec zdravotně způsobilý, není zdravotně způsobilý, je zdravotně způsobilý s podmínkou nebo dlouhodobě pozbyl zdravotní způsobilost. 

Zaměstnavatel nemá přístup ke zdravotní dokumentaci zaměstnance, proto výpis ze zdravotní dokumentace od praktického lékaře, či lékaře specialisty, zaměstnanec vždy dodává přímo poskytovateli pracovně-lékařských služeb.

 

Publikováno 15. května 2023

To nejzajímavější vám zašleme

Povězte nám, jaká oblast vás zajímá?

Jenpráce.cz - Poradna
Zaregistrováním se k odběru zajímavosti a tipů ze světa práce na e-mail udělujete správci své osobní údaje za účelem zasílání informací. V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další informace o zpracování údajů společností Coweo Technologies s.r.o., se sídlem Škrétova 490/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 05157552 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů poverenec@everyregard.one, informace jsou k dispozici na Zásady ochrany osobních údajů.

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Zdravotní prohlídky zaměstnanců pro personalisty

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Žádost o prodloužení rodičovské dovolené + vzor

Žádost o prodloužení rodičovské dovolené + vzor

Potřebujete změnit délku své rodičovské dovolené? Stačí zaměstnavatele informovat, použijte náš formulář prodloužení rodičovské dovolené.
Základy mzdového účetnictví pro personalisty

Základy mzdového účetnictví pro personalisty

Personalisté by měli znát základy mzdového účetnictví, aby dokázali zodpovědět případné dotazy svých zaměstnanců. Přinášíme vám přehledně zpracované základní informace o vyměřovacím základu, mzdovém listu a výplatě mzdy. Dozvíte se, jaké…
Zkratky v HR - znáte rozdíly mezi ATS, CRM, LMS?

Zkratky v HR - znáte rozdíly mezi ATS, CRM, LMS?

Co ATS, CRM nebo LMS znamená ve světě lidských zdrojů? V tomto článku se podíváme na význam hlavních zkratek technologických nástrojů, software a strategií, se kterými se v oblasti HR setkáváme poměrně často. Tyto nástroje nachází své uplatnění při…
Alma Career s.r.o, skupina LMC mění název

Alma Career s.r.o, skupina LMC mění název

Korporátní skupina LMC, provozovatel několika pracovních portálů v ČR, oznámila, že od 1. ledna 2024 se bude prezentovat pod novým názvem Alma Career s.r.o.. Tato změna představuje nejen reorganizaci, ale také krok k ještě další expanzi této skupiny…
Příslib zaměstnání pro různé příležitosti + vzory

Příslib zaměstnání pro různé příležitosti + vzory

Přislíbit zaměstnání kandidátovi, který úspěšně prošel výběrovým řízením, vězni pro podmíněné propuštění nebo úřadu práce pro proplacení rekvalifikace? Na všechny varianty pro vás máme vzor zdarma. Ukážeme vám, jaké právní důsledky s sebou příslib…
Datacruit - moderní a jednoduchý HR nástroj

Datacruit - moderní a jednoduchý HR nástroj

Datacruit je moderní technologická platforma zaměřená na automatizaci a zefektivnění náborových procesů. Umožňuje firmám centralizovat náborové aktivity od publikování nabídek práce až po konečné rozhodnutí o přijetí kandidáta. Jeho klíčovým…
Recru - cesta k efektivním náborům

Recru - cesta k efektivním náborům

Recru ATS je cloudové řešení pro nábor a hodnocení kandidátů, poskytující funkce pro správu pozic, kandidátů a hodnocení. Systém byl navržen tak, aby personalistům usnadnil a zrychlil náborový proces, redukoval administrativní úkoly a umožnil jim…
Recruitis - chytrý náborový software

Recruitis - chytrý náborový software

Recruitis je moderní technologické řešení pro nábor zaměstnanců v digitální éře. Jedná se o systém, který kombinuje softwarové aplikace, databázové systémy a algoritmy pro optimalizaci náborového procesu. Jeho moduly a nástroje umožňují správu…
Teamio - moderní náborová aplikace a chytré ATS

Teamio - moderní náborová aplikace a chytré ATS

Teamio je inovativní aplikace pro sledování uchazečů (ATS) navržená pro zefektivnění a digitalizaci náborových procesů v 21. století. S jasnou misí "Dělejte nábory skvěle", Teamio nabízí řešení na míru pro organizace všech velikostí a zdůrazňuje…
Jak řešit odpovědnost zaměstnance za škodu

Jak řešit odpovědnost zaměstnance za škodu

Podíváme se na odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání. Dozvíte se, v jakých případech můžete po zaměstnanci chtít uhradit celou částku, a kdy je odpovědnost zaměstnance za škodu ve výši 4,5 násobku mzdy.…
Odvody a náklady za zaměstnance pro personalisty

Odvody a náklady za zaměstnance pro personalisty

Pojďme se společně podívat na to, kolik vás jako zaměstnavatele stojí zaměstnanec. Tedy, jaké jsou náklady zaměstnavatele na zaměstnance, mzda a povinné odvody zaměstnavatele za zaměstnance. Na konkrétním případě si ukážeme výpočet nákladů na…
Vše, co potřebujete vědět o rodičovské dovolené

Vše, co potřebujete vědět o rodičovské dovolené

S námi získáte základní přehled o tom, jak dlouho trvá rodičovská dovolená, kdy končí rodičovská dovolená, jak se vypočítává a jak správně postupovat při jejím ukončení. Přidáme také užitečné informace, jak zajistit hladký návrat do zaměstnání po…

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2023 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena