Řešíte nárok na mateřskou dovolenou? Poradíme

Čekáte rodinu? Povíme si vše o mateřské dovolené, jaký máte nárok na mateřskou dovolenou, kdy je pro vás nejlepší si vybrat zbývající dovolenou. Dozvíte se, že v průběhu mateřské dovolené vám vzniká nárok na další dovolenou. Na konkrétních příkladech si ukážeme, které maminky mají na peněžitou pomoc v mateřství nárok, které naopak nemají. Pro srovnání vám ukážeme, jak dlouhou mají mateřskou v dalších zemích světa.

Mateřská dovolená –⁠ peněžitá pomoc v mateřství

Mateřská dovolená trvá 28 týdnů (37 týdnů, pokud se narodí dvojčata nebo vícerčata).

Nástup na mateřskou dovolenou je v rozmezí 8–6 týdnů před očekávaným termínem porodu. Termín nástupu si v tomto rozmezí určuje budoucí maminka sama. Samozřejmě můžete pracovat až do porodu, ale v takovém případě nemáte na dávku nárok a současně se vám od 6. týdne před porodem již počítá podpůrčí doba.

Mateřská dovolená nesmí být kratší než 14 týdnů a nemůže skončit ani být přerušena před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu.

Aktuální nabídka práce

Nárok na mateřskou dovolenou

Nárok na mateřskou dovolenou, neboli peněžitou pomoc v mateřství, mají maminky, které splní následující podmínky.

Maminka zaměstnaná u zaměstnavatele, který za ni odváděl pojistné na sociální zabezpečení, musí splňovat tyto dvě podmínky:

 • Nemocenské pojištění za maminku zaměstnavatel odváděl alespoň 270 dní za poslední dva roky. Pro tento nárok se sčítají zaměstnavatelé, které žena v posledních 2 letech měla.
 • V den nástupu na mateřskou dovolenou byla maminka zaměstnána, popřípadě nebyl její pracovní poměr ukončen déle než před 180 dny. 

Maminka pracující jako OSVČ, musí splnit tyto podmínky:

 • Musí si minimálně 270 dní za poslední dva roky platit dobrovolně nemocenské pojištění.
 • Alespoň 180 dní z těch 270 musí být v posledním roce před nástupem na mateřskou. 

Pokud maminka na OSVČ splnila podmínku účasti na nemocenském pojištění minimálně po dobu 180 dnů v období jednoho roku před dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství a současně byla účastna na nemocenském pojištění alespoň 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech přede dnem nástupu na dávku, má nárok na plnou výši mateřské (stejně jako maminky zaměstnané u zaměstnavatele).

Maminky, které nejsou zaměstnané, ani OSVČ, získají peněžitou pomoc v mateřství, pokud se na ně vztahuje tzv. "ochranná lhůta". Ochranná lhůta pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství činí u žen, které byly ke dni skončení zaměstnání těhotné, 180 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění.

Nezaměstnané maminky nárok na peněžitou pomoc v mateřství nemají, protože nejsou nemocensky pojištěné. Ode dne porodu ale mají nárok na rodičovský příspěvek.

Maminky na Úřadě práce - stejné platí i pro maminky, které jsou vedené jako uchazeči o zaměstnání v evidenci na Úřadě práce. Výjimkou jsou maminky, kterým nárok vznikl v takzvané ochranné lhůtě. Ochranná lhůta slouží k ochraně těch, kterým skončil pracovní poměr; ochranná lhůta trvá 180 dní od konce zániku pojištění (tedy od konce pracovního poměru maminky). I když maminka nemá na mateřskou nárok, vzniká jí nárok na rodičovský příspěvek, a to již ode dne porodu. S žádostí o ni se musí obrátit na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR podle místa trvalého bydliště.

Maminka vracející se do ČR po práci v zahraničí - pokud maminka nebyla účastna na nemocenském pojištění v České republice (mohla si jej sama platit), pak na peněžitou pomoc v mateřství nárok nemá. Za určitých podmínek, které si každá země specifikuje, by mamince mohl vzniknout nárok na mateřskou v zemi, kde pracovala. 

Maminky studentky nárok na peněžitou pomoc v mateřství nemají, protože studium se nepovažuje za dobu pojištění.

Maminka pracující na DPP nárok na peněžitou pomoc v mateřství má, pokud je její příjem vyšší než 10 000 Kč, tedy je z něj odváděno nemocenské pojištění.

6 týdnů po porodu náleží mateřská výhradně matce. Po této době se maminka může domluvit s otcem dítěte, s manželem, že on se bude starat o dítě. Taková dohoda musí být uzavřená písemně. Otec dítěte nebo manžel musí splňovat stejné podmínky jako matka, aby měl na mateřskou nárok.

Výplata mateřské dovolené

Váš gynekolog vám před odchodem na mateřskou dá formulář. Gynekolog vyplní první část, vy pak tu druhou, vyplněný tiskopis předáte svému zaměstnavateli. Zaměstnavatel jej následně zašle na okresní správu sociálního zabezpečení.

Pokud jste OSVČ, je nutné, abyste žádost na okresní správu sociálního zabezpečení podala sama.

ČSSZ vyplácí dávky zpětně. Vy si určíte, jakým způsobem budete chtít dávku dostávat - na bankovní účet nebo složenkou. Částka je osvobozena od daně a pojištění, takže vám přijde čistá mateřská. Částka se může každý měsíc měnit, podle počtu dní v měsíci.

Výpočet mateřské

Mateřská, neboli peněžitá pomoc v mateřství, je vyplácena od prvního dne a je stanovena jako 70 % z vyměřovacího základu za kalendářní den.

Vyměřovací základ
=
(vaše hrubá mzda x 12 měsíců)
/
365 dnů

Mateřská se redukuje podle stanovených redukčních hranic, které se každý rok mění.

Nárok na dovolenou po mateřské

V průběhu mateřské dovolené vám vzniká u zaměstnavatele nárok na další dovolenou, protože mateřská se považuje z pohledu zákona jako výkon práce. Nárok na dovolenou při mateřské maminkám vzniká, ale mateřskou není možné přerušit tím, že byste nastoupila na klasickou dovolenou. Dovolenou si můžete nechat proplatit.

Většina maminek využívá možnost nechat si proplatit zbývající dovolenou po skončení mateřské dovolené. Zaměstnavatel vám v takovém případě musí vyhovět. Po dohodě s vaším zaměstnavatelem o čerpání = proplacení dovolené požádejte písemně (je možné požádat ještě před nástupem na mateřskou, když jste v práci).

Aktuální nabídka práce

Chcete si při mateřské přivydělat?

Je to možné! Ale až po šestinedělí. Pokud chcete pracovat u svého stávajícího zaměstnavatele, musíte mít smlouvu na jinou práci, nesmíte vykonávat stejnou práci jako před nástupem na mateřskou.

Pokud si chcete přivydělat u jiné společnosti, podívejte se na naši nabídku brigád.

Je důležité vědět, že maminka/otec si po skončení mateřské dovolené musí požádat o rodičovský příspěvek. 

Mateřská ve světě

Níže jsou uvedeny země s nejdelší mateřskou dovolenou a placenými týdny volna: 

 • Bulharsko - 58,6 týdne;
 • Řecko - 43 týdny;
 • Velká Británie - 39 týdnů;
 • Slovensko - 34 týdnů;
 • Chorvatsko - 30 týdnů;
 • Chile - 30 týdnů;
 • Česká republika - 28 týdnů;
 • Irsko - 26 týdnů;
 • Maďarsko - 24 týdnů;
 • Nový Zéland - 22 týdnů.

Zatímco výše uvedená čísla představují minimální množství týdnů pro mateřskou dovolenou, mnoho zemí, stejně jako Česká republika, dává rodičům možnost si dovolenou prodloužit. Například v Estonsku mohou maminky čerpat 20 týdnů plně placené mateřské dovolené a následně 62 týdnů volitelné rodičovské dovolené. 

Pracující maminky v Německu mají nárok na placenou dovolenou šest týdnů před porodem a osm týdnů po porodu.

Podobně krátkou mateřskou mají pracující maminky v Japonsku, kterým vzniká nárok na 14 týdnů placené mateřské dovolené, která začíná šest týdnů před porodem a trvá osm týdnů po porodu.

 

Aktualizováno 9. dubna 2024

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Řešíte nárok na mateřskou dovolenou? Poradíme

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Jak správně změnit délku pracovní doby

Jak správně změnit délku pracovní doby

Potřebujete zaměstnanci změnit pracovní dobu? Pokud je pracovní doba součástí pracovní smlouvy, potřebujete souhlas dotčeného zaměstnance. Je-li pracovní doba určena vnitřní směrnicí, můžete délku pracovní doby změnit. Pojďte se s námi na jednotlivé…
Doporučující dopis od zaměstnavatele

Doporučující dopis od zaměstnavatele

Doporučující dopis do zaměstnání může být klíčový při rozhodování vašeho nového zaměstnavatele. Z dopisu zjistí, jaké jsou vaše silné stránky, na jakých projektech jste pracovali, jak jste zapadli do současného týmu a mnohem více.
Výhody a nevýhody sdíleného pracovního místa

Výhody a nevýhody sdíleného pracovního místa

Víte, že novela zákoníku práce přinesla sdílené pracovní místo? Sdílení pracovního místa znamená, že minimálně dva zaměstnanci se střídají na stejném pracovním místě a dohromady svými částečnými úvazky pokryjí pracovní úvazek celý. Představíme vám…
Vaše práva při zrušení dovolené zaměstnavatelem

Vaše práva při zrušení dovolené zaměstnavatelem

Zaměstnavatel určuje čerpání dovolené svých zaměstnanců. Zjistěte, kdy může zaměstnavatel zrušit dovolenou, i tu, kterou již máte zaplacenou, nebo vás v průběhu dovolené z ní odvolat zpět do práce. Ukážeme vám, co všechno následně zaměstnavatel musí…
Co dělat, když vám zaměstnavatel nezaplatil

Co dělat, když vám zaměstnavatel nezaplatil

Poradíme vám, co dělat, když zaměstnavatel neplatí mzdu a co dělat, když zaměstnavatel neplatí sociální a zdravotní pojištění. Nevyplacená nemocenská? I s tím vám poradíme. Dozvíte se také, jak správně podat stížnost na zaměstnavatele.
Půjčka zaměstnanci jako benefit společnosti

Půjčka zaměstnanci jako benefit společnosti

Zvažujete nový benefit pro své zaměstnance? Co například půjčka pro zaměstnance! Zjistěte, jaké typy půjček můžete zaměstnancům poskytnout, jaké jsou daňové dopady jednotlivých typů půjček.
Jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele

Jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele

Poradíme vám, jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele, který vám například nevyplácí vaši mzdu nebo odstupné. Máte dvě možnosti, jak své peníze získat zpět. V článku najdete i vzor insolvenčního návrhu.
Proč mít připravenou pracovní náplň + VZOR

Proč mít připravenou pracovní náplň + VZOR

Pracovní náplň, se kterou zaměstnance prokazatelně seznámíte, vám pomůže s určením konkrétních povinností, které má zaměstnanec zastávat. Poradíme, kdo pracovní náplň připravuje, v jakých případech ji může zaměstnavatel změnit či doplnit. Získáte…
Dvě zaměstnání současně - daně, nemocenská

Dvě zaměstnání současně - daně, nemocenská

Chcete si přivydělat a máte dvě zaměstnání? Můžete mít ke své pracovní smlouvě uzavřenou dohodu u svého stávajícího zaměstnavatele, pokud práce na dohodu bude jiná než ta, kterou děláte na základě pracovní smlouvy. Nebo můžete mít zaměstnavatele dva…
Co dělat, když zaměstnanec nepřišel do práce

Co dělat, když zaměstnanec nepřišel do práce

Zjistěte, kdy je absence zaměstnance považována za neomluvenou, jak správně má zaměstnanec svou nepřítomnost v práci omlouvat a jaké kroky zaměstnavatel může uskutečnit.
Ideální práce při rodičovské dovolené

Ideální práce při rodičovské dovolené

Zjistěte, jaký můžete mít přivýdělek na rodičovské dovolené, aniž byste ztratili nárok na rodičovský příspěvek. Pomůžeme vám rozhodnout se, jestli je lepší dohoda nebo OSVČ. O rodičovský příspěvek při zaměstnání nemůžete přijít, pokud splníte…
Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Výstupní list ze zaměstnání nepatří mezi povinné dokumenty, ale pro ochranu zaměstnavatele i zaměstnance jej doporučujeme připravit pro každého zaměstnance, kterému končí pracovní poměr ve vaší společnosti. Ukážeme vám, jak vypadá výstupní list ze…

Podívejte se i na naše pracovní nabídky:

 • Nýrsko
 • Domov pro osoby se zdravotním…
 • 20 900 – 21 900 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 11. dubna
 • Kladno
 • Oblastní nemocnice Kladno, a.s.,…
 • od 19 500 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 26. února
 • Zálší, Ústí nad Orlicí
 • Sahm s.r.o.
 • 24 000 – 28 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 18. dubna
 • Karlovy Vary
 • Základní škola a střední škola Karlovy…
 • 32 120 – 43 780 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 10. dubna
 • Opava
 • Střední škola technická, Opava,…
 • od 23 510 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 9. dubna
 • Dolní Benešov
 • VALKO DOPRAVA, s.r.o.
 • od 40 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 9. dubna
 • Litomyšl
 • Centrum sociální pomoci města Litomyšl
 • 21 300 – 27 500 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 16. dubna
 • Plzeň
 • Li qing food s.r.o.
 • od 18 900 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 30. ledna
 • České Budějovice
 • invida s.r.o.
 • od 21 360 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 20. dubna
 • Chožov
 • SEL-STAV s.r.o.
 • 21 400 – 29 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 17. dubna
 • Vysočany, Praha
 • VSP Auto Praha Servis, a.s.
 • 36 000 – 40 000 Kč
 • Plný úvazek
  Benefity:
 • Finanční bonusy / prémie
 • Firemní akce
 • Pracovní zařízení (mobil, PC, notebook...)
 • Slevy na firemní zboží
 • Příspěvek na stravování
 • Příspěvek na spoření / pojištění
 • Příspěvek na vzdělávání
 • Přátelské prostředí
Zveřejněno: 18. dubna
 • Jarošov nad Nežárkou
 • Farm Lovetin s.r.o.
 • 27 500 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 29. února
 • Ústí nad Labem
 • PEPE LOPEZ Y FAMILIA spol. s r.o.
 • 32 000 – 42 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 26. března

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena