Řešíte nárok na mateřskou dovolenou? Poradíme

Čekáte rodinu? Povíme si vše o mateřské dovolené, jaký máte nárok na mateřskou dovolenou, kdy je pro vás nejlepší si vybrat zbývající dovolenou. Dozvíte se, že v průběhu mateřské dovolené vám vzniká nárok na další dovolenou.

Mateřská dovolená –⁠ peněžitá pomoc v mateřství

Mateřská dovolená trvá 28 týdnů (37 týdnů, pokud se narodí dvojčata nebo vícerčata).

Nástup na mateřskou dovolenou je v rozmezí 8–6 týdnů před očekávaným termínem porodu. Termín nástupu si v tomto rozmezí určuje budoucí maminka sama. Samozřejmě můžete pracovat až do porodu, ale v takovém případě nemáte na dávku nárok a současně se vám od 6. týdne před porodem již počítá podpůrčí doba.

Mateřská dovolená nesmí být kratší než 14 týdnů a nemůže skončit ani být přerušena před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu.

Aktuální nabídka práce

Nárok na mateřskou dovolenou

Nárok na mateřskou dovolenou, neboli peněžitou pomoc v mateřství, mají maminky, které splní následující podmínky.

Maminka zaměstnaná u zaměstnavatele, který za ni odváděl pojistné na sociální zabezpečení, musí splňovat tyto dvě podmínky:

  • Nemocenské pojištění za maminku zaměstnavatel odváděl alespoň 270 dní za poslední dva roky. Pro tento nárok se sčítají zaměstnavatelé, které žena v posledních 2 letech měla.
  • V den nástupu na mateřskou dovolenou byla maminka zaměstnána, popřípadě nebyl její pracovní poměr ukončen déle než před 180 dny. 

Maminka pracující jako OSVČ, musí splnit tyto podmínky:

  • Musí si minimálně 270 dní za poslední dva roky platit dobrovolně nemocenské pojištění.
  • Alespoň 180 dní z těch 270 musí být v posledním roce před nástupem na mateřskou. 

Maminky, které nejsou zaměstnané, ani OSVČ, získají peněžitou pomoc v mateřství, pokud se na ně vztahuje tzv. "ochranná lhůta". Ochranná lhůta pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství činí u žen, které byly ke dni skončení zaměstnání těhotné, 180 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění.

Nezaměstnané maminky nárok na peněžitou pomoc v mateřství nemají, protože nejsou nemocensky pojištěné. Ode dne porodu ale mají nárok na rodičovský příspěvek.

Maminky studentky nárok na peněžitou pomoc v mateřství nemají, protože studium se nepovažuje za dobu pojištění.

Maminka pracující na DPP nárok na peněžitou pomoc v mateřství má, pokud je její příjem vyšší než 10 000 Kč, tedy je z něj odváděno nemocenské pojištění.

6 týdnů po porodu náleží mateřská výhradně matce. Po této době se maminka může domluvit s otcem dítěte, s manželem, že on se bude starat o dítě. Taková dohoda musí být uzavřená písemně. Otec dítěte nebo manžel musí splňovat stejné podmínky jako matka, aby měl na mateřskou nárok.

Výplata mateřské dovolené

Váš gynekolog vám před odchodem na mateřskou dá formulář. Gynekolog vyplní první část, vy pak tu druhou, vyplněný tiskopis předáte svému zaměstnavateli. Zaměstnavatel jej následně zašle na okresní správu sociálního zabezpečení.

Pokud jste OSVČ, je nutné, abyste žádost na okresní správu sociálního zabezpečení podala sama.

ČSSZ vyplácí dávky zpětně. Vy si určíte, jakým způsobem budete chtít dávku dostávat - na bankovní účet nebo složenkou. Částka je osvobozena od daně a pojištění, takže vám přijde čistá mateřská. Částka se může každý měsíc měnit, podle počtu dní v měsíci.

Výpočet mateřské

Mateřská, neboli peněžitá pomoc v mateřství, je vyplácena od prvního dne a je stanovena jako 70 % z vyměřovacího základu za kalendářní den.

Vyměřovací základ
=
(vaše hrubá mzda x 12 měsíců)
/
365 dnů

Mateřská se redukuje podle stanovených redukčních hranic, které se každý rok mění.

Nárok na dovolenou po mateřské

V průběhu mateřské dovolené vám vzniká u zaměstnavatele nárok na další dovolenou, protože mateřská se považuje z pohledu zákona jako výkon práce. Nárok na dovolenou při mateřské maminkám vzniká, ale mateřskou není možné přerušit tím, že byste nastoupila na klasickou dovolenou. Dovolenou si můžete nechat proplatit.

Většina maminek využívá možnost nechat si proplatit zbývající dovolenou po skončení mateřské dovolené. Zaměstnavatel vám v takovém případě musí vyhovět. Po dohodě s vaším zaměstnavatelem o čerpání = proplacení dovolené požádejte písemně (je možné požádat ještě před nástupem na mateřskou, když jste v práci).

Aktuální nabídka práce

Chcete si při mateřské přivydělat?

Je to možné! Ale až po šestinedělí. Pokud chcete pracovat u svého stávajícího zaměstnavatele, musíte mít smlouvu na jinou práci, nesmíte vykonávat stejnou práci jako před nástupem na mateřskou.

Pokud si chcete přivydělat u jiné společnosti, podívejte se na naši nabídku brigád.

Je důležité vědět, že maminka/otec si po skončení mateřské dovolené musí požádat o rodičovský příspěvek. 

 

Publikováno 5. května 2022

To nejzajímavější vám zašleme

Povězte nám, jaká oblast vás zajímá?

Jenpráce.cz - Poradna
Zaregistrováním se k odběru zajímavosti a tipů ze světa práce na e-mail udělujete správci své osobní údaje za účelem zasílání informací. V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další informace o zpracování údajů společností Coweo Technologies s.r.o., se sídlem Škrétova 490/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 05157552 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů poverenec@everyregard.one, informace jsou k dispozici na Zásady ochrany osobních údajů.

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Řešíte nárok na mateřskou dovolenou? Poradíme

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Žádost o prodloužení rodičovské dovolené + vzor

Žádost o prodloužení rodičovské dovolené + vzor

Potřebujete změnit délku své rodičovské dovolené? Stačí zaměstnavatele informovat, použijte náš formulář prodloužení rodičovské dovolené.
Základy mzdového účetnictví pro personalisty

Základy mzdového účetnictví pro personalisty

Personalisté by měli znát základy mzdového účetnictví, aby dokázali zodpovědět případné dotazy svých zaměstnanců. Přinášíme vám přehledně zpracované základní informace o vyměřovacím základu, mzdovém listu a výplatě mzdy. Dozvíte se, jaké…
Zkratky v HR - znáte rozdíly mezi ATS, CRM, LMS?

Zkratky v HR - znáte rozdíly mezi ATS, CRM, LMS?

Co ATS, CRM nebo LMS znamená ve světě lidských zdrojů? V tomto článku se podíváme na význam hlavních zkratek technologických nástrojů, software a strategií, se kterými se v oblasti HR setkáváme poměrně často. Tyto nástroje nachází své uplatnění při…
Alma Career s.r.o, skupina LMC mění název

Alma Career s.r.o, skupina LMC mění název

Korporátní skupina LMC, provozovatel několika pracovních portálů v ČR, oznámila, že od 1. ledna 2024 se bude prezentovat pod novým názvem Alma Career s.r.o.. Tato změna představuje nejen reorganizaci, ale také krok k ještě další expanzi této skupiny…
Příslib zaměstnání pro různé příležitosti + vzory

Příslib zaměstnání pro různé příležitosti + vzory

Přislíbit zaměstnání kandidátovi, který úspěšně prošel výběrovým řízením, vězni pro podmíněné propuštění nebo úřadu práce pro proplacení rekvalifikace? Na všechny varianty pro vás máme vzor zdarma. Ukážeme vám, jaké právní důsledky s sebou příslib…
Datacruit - moderní a jednoduchý HR nástroj

Datacruit - moderní a jednoduchý HR nástroj

Datacruit je moderní technologická platforma zaměřená na automatizaci a zefektivnění náborových procesů. Umožňuje firmám centralizovat náborové aktivity od publikování nabídek práce až po konečné rozhodnutí o přijetí kandidáta. Jeho klíčovým…
Recru - cesta k efektivním náborům

Recru - cesta k efektivním náborům

Recru ATS je cloudové řešení pro nábor a hodnocení kandidátů, poskytující funkce pro správu pozic, kandidátů a hodnocení. Systém byl navržen tak, aby personalistům usnadnil a zrychlil náborový proces, redukoval administrativní úkoly a umožnil jim…
Recruitis - chytrý náborový software

Recruitis - chytrý náborový software

Recruitis je moderní technologické řešení pro nábor zaměstnanců v digitální éře. Jedná se o systém, který kombinuje softwarové aplikace, databázové systémy a algoritmy pro optimalizaci náborového procesu. Jeho moduly a nástroje umožňují správu…
Teamio - moderní náborová aplikace a chytré ATS

Teamio - moderní náborová aplikace a chytré ATS

Teamio je inovativní aplikace pro sledování uchazečů (ATS) navržená pro zefektivnění a digitalizaci náborových procesů v 21. století. S jasnou misí "Dělejte nábory skvěle", Teamio nabízí řešení na míru pro organizace všech velikostí a zdůrazňuje…
Jak řešit odpovědnost zaměstnance za škodu

Jak řešit odpovědnost zaměstnance za škodu

Podíváme se na odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání. Dozvíte se, v jakých případech můžete po zaměstnanci chtít uhradit celou částku, a kdy je odpovědnost zaměstnance za škodu ve výši 4,5 násobku mzdy.…
Odvody a náklady za zaměstnance pro personalisty

Odvody a náklady za zaměstnance pro personalisty

Pojďme se společně podívat na to, kolik vás jako zaměstnavatele stojí zaměstnanec. Tedy, jaké jsou náklady zaměstnavatele na zaměstnance, mzda a povinné odvody zaměstnavatele za zaměstnance. Na konkrétním případě si ukážeme výpočet nákladů na…
Vše, co potřebujete vědět o rodičovské dovolené

Vše, co potřebujete vědět o rodičovské dovolené

S námi získáte základní přehled o tom, jak dlouho trvá rodičovská dovolená, kdy končí rodičovská dovolená, jak se vypočítává a jak správně postupovat při jejím ukončení. Přidáme také užitečné informace, jak zajistit hladký návrat do zaměstnání po…

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2023 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena