Řešíte nárok na mateřskou dovolenou? Poradíme

Čekáte rodinu? Povíme si vše o mateřské dovolené, jaký máte nárok na mateřskou dovolenou, kdy je pro vás nejlepší si vybrat zbývající dovolenou. Dozvíte se, že v průběhu mateřské dovolené vám vzniká nárok na další dovolenou.

Mateřská dovolená –⁠ peněžitá pomoc v mateřství

Mateřská dovolená trvá 28 týdnů (37 týdnů, pokud se narodí dvojčata nebo vícerčata).

Nástup na mateřskou dovolenou je v rozmezí 8–6 týdnů před očekávaným termínem porodu. Termín nástupu si v tomto rozmezí určuje budoucí maminka sama. Samozřejmě můžete pracovat až do porodu, ale v takovém případě nemáte na dávku nárok a současně se vám od 6. týdne před porodem již počítá podpůrčí doba.

Mateřská dovolená nesmí být kratší než 14 týdnů a nemůže skončit ani být přerušena před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu.

Nárok na mateřskou dovolenou

Nárok na mateřskou dovolenou, neboli peněžitou pomoc v mateřství, mají maminky, které splní následující podmínky.

Maminka zaměstnaná u zaměstnavatele, který za ni odváděl pojistné na sociální zabezpečení, musí splňovat tyto dvě podmínky:

  • Nemocenské pojištění za maminku zaměstnavatel odváděl alespoň 270 dní za poslední dva roky. Pro tento nárok se sčítají zaměstnavatelé, které žena v posledních 2 letech měla.
  • V den nástupu na mateřskou dovolenou byla maminka zaměstnána, popřípadě nebyl její pracovní poměr ukončen déle než před 180 dny. 

Maminka pracující jako OSVČ, musí splnit tyto podmínky:

  • Musí si minimálně 270 dní za poslední dva roky platit dobrovolně nemocenské pojištění.
  • Alespoň 180 dní z těch 270 musí být v posledním roce před nástupem na mateřskou. 

Maminky, které nejsou zaměstnané, ani OSVČ, získají peněžitou pomoc v mateřství, pokud se na ně vztahuje tzv. "ochranná lhůta". Ochranná lhůta pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství činí u žen, které byly ke dni skončení zaměstnání těhotné, 180 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění.

Nezaměstnané maminky nárok na peněžitou pomoc v mateřství nemají, protože nejsou nemocensky pojištěné. Ode dne porodu ale mají nárok na rodičovský příspěvek.

Maminky studentky nárok na peněžitou pomoc v mateřství nemají, protože studium se nepovažuje za dobu pojištění.

Maminka pracující na DPP nárok na peněžitou pomoc v mateřství má, pokud je její příjem vyšší než 10 000 Kč, tedy je z něj odváděno nemocenské pojištění.

6 týdnů po porodu náleží mateřská výhradně matce. Po této době se maminka může domluvit s otcem dítěte, s manželem, že on se bude starat o dítě. Taková dohoda musí být uzavřená písemně. Otec dítěte nebo manžel musí splňovat stejné podmínky jako matka, aby měl na mateřskou nárok.

Výplata mateřské dovolené

Váš gynekolog vám před odchodem na mateřskou dá formulář. Gynekolog vyplní první část, vy pak tu druhou, vyplněný tiskopis předáte svému zaměstnavateli. Zaměstnavatel jej následně zašle na okresní správu sociálního zabezpečení.

Pokud jste OSVČ, je nutné, abyste žádost na okresní správu sociálního zabezpečení podala sama.

ČSSZ vyplácí dávky zpětně. Vy si určíte, jakým způsobem budete chtít dávku dostávat - na bankovní účet nebo složenkou. Částka je osvobozena od daně a pojištění, takže vám přijde čistá mateřská. Částka se může každý měsíc měnit, podle počtu dní v měsíci.

Výpočet mateřské

Mateřská, neboli peněžitá pomoc v mateřství, je vyplácena od prvního dne a je stanovena jako 70 % z vyměřovacího základu za kalendářní den.

Vyměřovací základ
=
(vaše hrubá mzda x 12 měsíců)
/
365 dnů

Mateřská se redukuje podle stanovených redukčních hranic, které se každý rok mění.

Nárok na dovolenou po mateřské

V průběhu mateřské dovolené vám vzniká u zaměstnavatele nárok na další dovolenou, protože mateřská se považuje z pohledu zákona jako výkon práce. Nárok na dovolenou při mateřské maminkám vzniká, ale mateřskou není možné přerušit tím, že byste nastoupila na klasickou dovolenou. Dovolenou si můžete nechat proplatit.

Většina maminek využívá možnost nechat si proplatit zbývající dovolenou po skončení mateřské dovolené. Zaměstnavatel vám v takovém případě musí vyhovět. Po dohodě s vaším zaměstnavatelem o čerpání = proplacení dovolené požádejte písemně (je možné požádat ještě před nástupem na mateřskou, když jste v práci).

Chcete si při mateřské přivydělat?

Je to možné! Ale až po šestinedělí. Pokud chcete pracovat u svého stávajícího zaměstnavatele, musíte mít smlouvu na jinou práci, nesmíte vykonávat stejnou práci jako před nástupem na mateřskou.

Pokud si chcete přivydělat u jiné společnosti, podívejte se na naši nabídku brigád.

Je důležité vědět, že maminka/otec si po skončení mateřské dovolené musí požádat o rodičovský příspěvek. 

 

Publikováno 5. května 2022

To nejzajímavější vám zašleme

Povězte nám, jaká oblast vás zajímá?

Jenpráce.cz - Poradna
Zaregistrováním se k odběru zajímavosti a tipů ze světa práce na e-mail udělujete správci své osobní údaje za účelem zasílání informací. V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další informace o zpracování údajů společností Coweo Technologies s.r.o., se sídlem Škrétova 490/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 05157552 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů poverenec@everyregard.one, informace jsou k dispozici na Zásady ochrany osobních údajů.

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Řešíte nárok na mateřskou dovolenou? Poradíme

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Vše, co potřebujete znát o práci v noci

Vše, co potřebujete znát o práci v noci

Práce v noci je specificky upravena v zákoníku práce a ukládá vašemu zaměstnavateli řadu povinností. Právnickou řeč jsme pro vás zlidštili a zjistíte, co to je práce v noci, jaká je minimální výše příplatku za práci v noci, jak musí váš…
Vše o okamžité výpovědi pro personalisty + vzor

Vše o okamžité výpovědi pro personalisty + vzor

Dozvíte se, v jakých případech může zaměstnavatel využít institut okamžitého zrušení pracovního poměru. Detailně se zaměříme na zvlášť hrubé porušení povinností. Prozradíme, kolik neomluvených absencí musí mít zaměstnanec, abyste mohli přistoupit k…
Zjistěte, kdy máte nárok na náhradní volno

Zjistěte, kdy máte nárok na náhradní volno

Víte, jaký je rozdíl mezi náhradním volnem a placeným volnem? Zjistěte, kdy máte nárok na náhradní volno, jak na náhradní volno nahlíží zákoník práce a ukážeme vám konkrétní případy, které mohou nastat, tedy kdy máte nárok na náhradní volno za práci…
Smluvní pokuta - jak ji správně nastavit

Smluvní pokuta - jak ji správně nastavit

Smluvní pokuty jsou ve smlouvách, a to i pracovních, ukotveny pro případ porušení konkrétní povinnosti. Smluvní pokuta při odstoupení od smlouvy musí být uhrazena, je-li smluvní pokuta správně definována. Ukážeme vám, jak správně zakotvit smluvní…
Odbory - proč a jak je založit

Odbory - proč a jak je založit

Povíme vám vše, co potřebujete vědět o odborech. Dozvíte se, proč založit odbory a jak je založit, jak probíhá vyjednávání s vaším zaměstnavatelem, aby došlo k uzavření kolektivní smlouvy a mnoho dalšího.
Co personalista musí znát o náhradě škody + vzor

Co personalista musí znát o náhradě škody + vzor

Probereme vše o náhradě škody, jaký postup při vzniku škody by měl zaměstnavatel zvolit, kdy je nutné zahrnout i odborovou organizaci. Dozvíte se, kdy se uplatní náhrada škody za poškození věci nebo za poškození dobré pověsti zaměstnavatele. Jaké…
Za darování krve máte nárok na placené volno

Za darování krve máte nárok na placené volno

Bezúplatné darování krve je úctyhodná činnost každého dárce. Proto i zákoník práce na dárce myslí a přiznává jim za darování krve nárok na volno z práce, a to dokonce volno placené. Ukážeme vám, jak správně svou nepřítomnost v práci nahlásit a jaké…
Přehledně: překážka na straně zaměstnavatele

Přehledně: překážka na straně zaměstnavatele

Probereme zákoníkem práce definované překážky na straně zaměstnavatele, včetně výše náhrady mzdy pro dotčené zaměstnance a výpočtu této náhrady. Ukážeme si i specifické případy, jak nastavit překážky na straně zaměstnavatele v případě čerpání…
Návštěva lékaře v pracovní době a další překážky

Návštěva lékaře v pracovní době a další překážky

Stane se to velkému množství zaměstnanců –⁠ musíte k lékaři, který nemá volno brzy ráno nebo pozdě večer, musíte tedy lékaře navštívit ve své pracovní době. Ukážeme vám, co říká zákoník práce na téma návštěva lékaře v pracovní době. Zákoník práce a…
Vše o nemoci z povolání pro personalisty

Vše o nemoci z povolání pro personalisty

Prohlubte si své znalosti o nemoci z povolání. Kromě definice nemoci z povolání a základního legislativního rámce si ukážeme postup při posouzení nemoci z povolání a dozvíte se, jak je to s odškodněním. S nemocí z povolání souvisejí i povinnosti…
Co vědět o kvalifikační dohodě než ji podepíšete?

Co vědět o kvalifikační dohodě než ji podepíšete?

Zaměstnavatel za vás zaplatí drahé školení, ale na druhou stranu po vás chce podepsat kvalifikační dohodu, kterou se zaměstnavateli upíšete na několik let. Než podepíšete, zjistěte, za jakých podmínek se kvalifikační dohoda uzavírá, co všechno musí…
Kdy a jak pochválit zaměstnance + VZOR

Kdy a jak pochválit zaměstnance + VZOR

Pochválit své zaměstnance můžete ústně i předáním písemné pochvaly. V obou případech si ukážeme, jak na to a jakých chyb se vyvarovat.

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2023 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena