Překážky na straně zaměstnance pro personalisty

Pojďme se podívat na často diskutované překážky na straně zaměstnance z pohledu personalisty. Na co všechno má zaměstnanec nárok. Jak překážky můžete využít pro rozšíření svých benefitů.

Překážky na straně zaměstnance 

Osobní překážky v práci na straně zaměstnance a tedy, kdy máte nárok na dovolenou nejen při nemoci, jsme probrali v dřívějším článku a nyní se na ně podíváme z pohledu personalisty. 

Zjistěte možnosti inzerce

Legislativní rámec 

Důležité osobní překážky na straně zaměstnance jsou definovány zákoníkem práce, konkrétně částí osmou. 

Dočasnou pracovní neschopnost řeší zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Karantény jsou řešeny v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. Důležitý je též zákon o nemocenském pojištění, tedy zákon č. 187/2006 Sb. Jiné důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance jsou definované v Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci. 

Kdy zaměstnavatel omluví nepřítomnost 

Důležité osobní překážky 

Zaměstnavatel podle výše uvedeného ustanovení zákoníku práce a dalších zákonů omluví nepřítomnost zaměstnance v práci po dobu:

  • Dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance podle zvláštních právních předpisů;
  • Karantény nařízené podle zvláštního právního předpisu;
  • Mateřské dovolené, otcovské dovolené a rodičovské dovolené;
  • Ošetřování dítěte mladšího než 10 let nebo jiné fyzické osoby v případech podle § 39 zákona o nemocenském pojištění; nebo v případě péče o dítě mladší než 10 let z důvodů stanovených v § 39 zákona o nemocenském pojištění nebo z důvodu, kdy se fyzická osoba, která o dítě jinak pečuje, podrobila vyšetření nebo ošetření u poskytovatele zdravotních služeb, které nebylo možno zabezpečit mimo pracovní dobu zaměstnance, a proto nemůže o dítě pečovat;
  • Dlouhodobé ošetřovné podle § 41a-c zákona o nemocenském pojištění. 

Povinnosti zaměstnavatele

Po dobu trvání důležitých osobních překážek má zaměstnavatel povinnost omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci. 

Zaměstnavatel ve svém vnitřním předpisu stanoví, jakým způsobem (formou) zaměstnanec překážky zaměstnavateli oznamuje, jak žádá o volno, jak dokládá existenci překážek a další. I u tohoto vnitřního předpisu platí, že zaměstnavatel je povinen s ním zaměstnance prokazatelně seznámit.

Povinnosti zaměstnance

Pokud je zaměstnanci překážka v práci předem známa, musí včas požádat zaměstnavatele o poskytnutí pracovního volna. V urgentních případech, kdy zaměstnanci není přítomnost osobní překážky předem známa, není zaměstnanec povinen uvědomovat zaměstnavatele o této překážce v práci předem, ale je povinen tak učinit bez zbytečného průtahu po jejím vzniku.  Zaměstnanec v souladu s vnitřním předpisem zaměstnavatele musí uvedenou překážku doložit v určený čas a zaměstnavatelem určeným způsobem. 

Jiné důležité osobní překážky v práci 

Každá překážka v práci na straně zaměstnance je detailně popsána ve výše uvedeném nařízení vlády

Definovaná překážka na straně zaměstnance musí být zaměstnavatelem dodržena minimálně v rozsahu, který určuje nařízení vlády. 

Rozšiřte pro své zaměstnance jiné důležité osobní překážky v práci

Někteří zaměstnavatelé jako benefit pro své zaměstnance nabízejí výhodnější podmínky. Například u překážky na straně zaměstnance - pohřeb nabízejí více dnů volna (ať již placeného či neplaceného), pro nastávající tatínky nabízejí den volna na převoz maminky do porodnice a na účast u porodu (nařízení vlády omlouvá tatínkovi jen čas k převozu manželky (družky) do zdravotnického zařízení a zpět a bez náhrady mzdy nebo platu k účast při porodu). 

Náklady na straně zaměstnavatele pro rozšíření osobních překážek nejsou velké, v porovnání s možnou přidanou hodnotou. Nezapomeňte nové benefity zaměstnancům detailně představit, ať vědí, jak se o ně staráte a co vše nad rámec svých povinností děláte! 

Objevte možnosti inzerce

Překážky z důvodu obecného zájmu

Zákoník práce v paragrafu 203 a i další zvláštní právní předpisy upravují problematiku překážek z důvodu obecného zájmu. 

K těmto překážkám patří například: 

  • Výkon veřejné funkce;
  • Výkon občanských povinností;
  • Branná povinnost;
  • Školení nebo jiné formy přípravy nebo studia; 
  • Jiné úkony v obecném zájmu.

 

Publikováno 22. května 2023

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Překážky na straně zaměstnance pro personalisty

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Ideální práce při rodičovské dovolené

Ideální práce při rodičovské dovolené

Zjistěte, jaký můžete mít přivýdělek na rodičovské dovolené, aniž byste ztratili nárok na rodičovský příspěvek. Pomůžeme vám rozhodnout se, jestli je lepší dohoda nebo OSVČ. O rodičovský příspěvek při zaměstnání nemůžete přijít, pokud splníte…
Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Výstupní list ze zaměstnání nepatří mezi povinné dokumenty, ale pro ochranu zaměstnavatele i zaměstnance jej doporučujeme připravit pro každého zaměstnance, kterému končí pracovní poměr ve vaší společnosti. Ukážeme vám, jak vypadá výstupní list ze…
Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Dozvíte se, co to je pracovní oděv, kdy jej zaměstnavatel zaměstnanci plně hradí a jaké jsou základní povinnosti zaměstnavatele. Zjistíte, kdy a kdo má nárok na pracovní oděv a také na pracovní obuv.
Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Povíme vám vše k tématu “pracovní smlouva na dobu určitou a prodloužení”. Zjistíte, jaké máte možnosti, když se blíží konec vašeho pracovního poměru, kolikrát může zaměstnavatel využít možnost opakovaného prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou…
TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

Seznamte se s naším výběrem TOP 10 podcastů zaměřených na lidské zdroje. Ať už jste v oboru HR dlouholetým profesionálem nebo jen hledáte aktuální informace a trendy, tyto podcasty vám nabídnou širokou škálu témat a poznatků. Získejte přehled o tom…
Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář (ČTK), stojící jako maják nezávislého zpravodajství, je veřejnoprávní zpravodajská agentura v České republice. Tento článek vás provede jejím unikátním obchodním modelem, který nepotřebuje státní dotace, a objasní, jak ČTK…
Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Pokud potřebujete sdílet pracovní témata s veřejností, jako jsou zajímavá data nebo stížnosti na bezpráví, je dobré mít kontakty na přední profesní novinářské organizace. Ty vám mohou pomoci získat pozornost pro vaše záležitosti. V našem článku…
Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Specifickou interní směrnicí zaměstnavatele je pracovní řád, který zaměstnancům upřesňuje jejich povinnosti. Každá společnost by měla mít svůj pracovní řád, se kterým všechny své zaměstnance seznámí. Proto jsme pro vás připravili kompletní pracovní…
Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Státní úřad inspekce práce provádí pravidelné plánované kontroly i kontroly na základě podnětů od zaměstnanců, aby zjistil, jaký je skutečný stav v prověřované oblasti, a v případě zjištění nějakého pochybení má pravomoc nařídit zaměstnavateli…
Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Znáte základní povinnosti zaměstnavatele? Ukážeme vám, co je povinností vašeho zaměstnavatele před zahájením vašeho pracovního poměru, v průběhu a při skončení pracovního poměru.
Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Dozvíte se, z jakých důvodů je možné převést dovolenou do dalšího roku, v jakém rozsahu a kdy nejpozději je nutné ji zaměstnanci nařídit, jinak si její čerpání zaměstnanec určí sám. Ukážeme vám, jak na nařízení dovolené ze strany zaměstnavatele a…
Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Zjistila jste, že jste těhotná, a nevíte, kdy a jak tuto skutečnost oznámit v práci? Nebojte se, se vším vám pomůžeme! Dozvíte se, kdy oznámit těhotenství v zaměstnání, jak v práci oznámit těhotenství a také jaké jsou povinnosti vašeho…

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena