Zjistěte, zda máte nárok na otcovskou dovolenou

Aby tatínkové mohli pomoci po narození miminka s jeho péčí, mají nárok na 14 kalendářních dnů placeného volna, otcovské dovolené. Povíme si, co to je otcovská dovolená, kdo má nárok na otcovskou dovolenou, v jaké výši a kdy se vyplácí.

Otcovská dovolená

Tatínkové si dříve mohli po narození dítěte během šestinedělí vybrat sedm dní volna, pokud odváděli nemocenské pojištění. Od ledna 2022 se otcovská dovolená prodlužuje na dva týdny.

Kdo má nárok na otcovskou dovolenou?

Stejně jako maminky při nároku na mateřskou dovolenou, musí i tatínkové splnit základní podmínky.

Na otcovskou dovolenou má nárok muž, který je zapsaný v rodném listu dítěte jako otec. S maminkou nemusí být manželé.

Otcovská tatínkovi náleží, nastal-li nástup na otcovskou dovolenou v období šesti týdnů ode dne narození dítěte nebo jeho převzetí do péče. Den nástupu si určí každý sám podle potřeby.

Tatínek zaměstnaný u zaměstnavatele, který za něj odvádí pojistné na sociální zabezpečení v době nástupu na tuto dávku, má na otcovskou dovolenou nárok.

Tatínek pracující jako OSVČ, který se po dobu alespoň 3 měsíců dobrovolně účastní na nemocenském pojištění bezprostředně předcházejících dnů nástupu na otcovskou, má na otcovskou dovolenou nárok.

Tatínek student nemá na otcovskou dovolenou nárok.

Nezaměstnaný tatínek vedený na úřadu práce nemá na otcovskou dovolenou nárok.

Tatínek pracující na DPP, jehož příjem je vyšší než 10 000 Kč = podílí se na nemocenském pojištění, má na otcovskou dovolenou nárok.

Výplata otcovské dovolené

Otec požádá svého zaměstnavatele o možnost čerpání otcovské dovolené a vyplní příslušný formulář. OSVČ vyplněný formulář doručí přímo na OSSZ. Výše otcovské činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.

Otcovská se poskytuje maximálně 14 kalendářních dnů ode dne nástupu na ni.

ČSSZ vyplácí dávky zpětně. Vy si určíte, jakým způsobem budete chtít dávku dostávat - na bankovní účet nebo složenkou. Částka je osvobozena od daně a pojištění, takže vám přijde čistá otcovská.

Výplatu dávky nelze přerušovat (běží tedy i po dobu hospitalizace matky či dítěte ve zdravotnickém zařízení), nelze ji čerpat po jednotlivých dnech. Otcovská náleží jen jednou, a to i v případech, kdy rodič pečuje o dvojčata či vícerčata.

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Zjistěte, zda máte nárok na otcovskou dovolenou

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2022 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena