Kdy vám musí schválit neplacené volno + VZOR

Pokud si potřebujete v práci vzít neplacené volno, poradíme vám, kdy máte nárok a kdy se se zaměstnavatelem musíte domluvit a požádat jej o souhlas. Ukážeme si, jak napsat žádost o neplacené volno.

Potřebujete v práci volno a už nemáte dovolenou? Jsou situace, kdy vás zaměstnavatel musí omluvit a někdy i zaplatit! Kdy máte nárok na neplacené volno a kdy na placené volno, jsme shrnuli v našem dřívějším článku.

Pokud potřebujete neplacené volno z jiného důvodu, který není klasifikovaný jako překážka v práci na straně zaměstnance, pak je tento článek přímo pro vás.

Povíme si vše o placení pojištění. Probereme konkrétní životní situace. Povíme si, jak napsat žádost o neplacené volno.

Aktuální nabídka práce

Neplacené volno

Svému zaměstnavateli předkládáte žádost o neplacené volno. Je čistě na vašich argumentačních schopnostech a možnostech zaměstnavatele, zda vaši žádost schválí.

Doporučujeme zaměstnavateli říci alespoň základní detaily, proč o neplacené volno v práci žádáte. Zvýšíte tím pravděpodobnost, že neplacené volno bude schváleno.

Zaměstnavatel vám vyšel vstříc a neplacené volno schválil. Co musíte vědět a zařídit:

  • zjistěte, zda musíte a případně jak budete hradit zdravotní pojištění;
  • v době neplaceného volna nebudete mít placenou neschopenku;
  • doba neplaceného volna se vám nezapočítá do důchodu.

Zaměstnavatel vaši žádost o neplacené volno neschválil. Pak na neplacené volno nastoupit nemůžete, vaše nepřítomnost v práci by mohla být chápána jako neomluvené absence, v krajním případě by zaměstnavatel mohl přistoupit k výpovědi či zrušení pracovního poměru. Zaměstnavatel nemá povinnost vám vysvětlovat důvody, proč vaši žádost neschválil.

Ptáte se nás, zda může zaměstnavatel nařídit neplacené volno. Nařízené neplacené volno neexistuje. Zaměstnavatel vám neplacené volno nařídit nesmí!

Neplacené volno a zdravotní pojištění

Neplacené volno zdravotní pojištění a jeho platby přímo ovlivňuje. V době, kdy čerpáte neplacené volno, nedostáváte odměnu za práci. Proto vám zaměstnavatel nemůže srážet zdravotní a sociální pojištění.

Každý z nás musí hradit zdravotní pojištění. Když jsme zaměstnaní, zaměstnavatel nám jej sráží ze mzdy. Například, když jsme na úřadu práce, a splníme podmínky, platí jej za nás stát. Stejně tak na mateřské či rodičovské, v důchodu za vás zdravotní pojištění hradí stát.

Čerpáte neplacené volno celý měsíc

Váš zaměstnavatel vám schválil neplacené volno na celý měsíc. Z toho plyne, že nebudete mít žádný příjem u tohoto zaměstnavatele. Stále jste však zaměstnancem a prostřednictvím svého zaměstnavatele musíte odvést zdravotní pojištění.

Je nutné se s vaším personálním oddělením domluvit, jak odvody udělat. Možnosti jsou například - zaměstnavatel věří, že se k němu vrátíte, odvody zaplatí a vám následně strhne z první vyplacené mzdy. Zaměstnavatel s vámi podepíše dohodu, kdy vy zaměstnavateli peníze za pojištění pošlete na určený bankovní účet zaměstnavatele.

Čerpáte neplacené volno jen část měsíce

V takovém případě je důležité, zda vaše odměna za práci dosáhne alespoň minimální mzdy. V tom případě se pro vás nic nemění, mzdová účetní vám ze mzdy strhne povinné odvody (včetně zdravotního pojištění) a daň z příjmu. Nemusíte nic řešit.

Pokud vaše odměna je nižší než minimální mzda, například protože jste odpracovali jen pár dnů, je postup následující. Ze mzdy, které jste dosáhli, se odvede pojištění i daň. Ale dále je potřeba vypočítat rozdíl mezi vámi dosaženou mzdou a minimální mzdou a z tohoto rozdílu zaplatit zdravotní pojištění. Způsoby, jak jej uhradit, jsou popsány výše.

Neplacené volno a sociální pojištění

Nikomu nevzniká povinnost odvádět zálohy na sociální pojištění ani platit daň z příjmů, pokud nemá příjem. Má to ovšem i své důsledky. Pokud v době čerpání neplaceného volna onemocníte, nebo vám vznikne potřeba ošetřování člena rodiny, nevznikne vám nárok na náhradu mzdy. Dny neplaceného volna se také nezapočítávají do doby pro nárok na důchod.

Neplacené volno ve zkušební době

Pokud to váš zaměstnavatel schválí, můžete čerpat neplacené volno i ve zkušební době. Jak jsme si říkali v článku zabývajícím se zkušební dobou, zkušební doba se prodlužuje o celodenní překážky, tedy i o schválené neplacené volno. Důvodem je to, abyste vy i váš zaměstnavatel měli plné 3 měsíce na zjištění, zda vám vzájemná spolupráce vyhovuje a chcete v ní pokračovat.

Neplacené volno a nemocenská

Když v průběhu neplaceného volna onemocníte, ocitnete se v karanténě, budete potřebovat ošetřovné, nebudete od zaměstnavatele dostávat náhradu mzdu v prvních 14 dnech nemoci, ani nemocenské dávky od státu.

Kdy zaměstnavatel musí neplacené volno schválit

Neplacené volno zákoník práce řeší ve vztahu k žádosti o neplacené volno, která je ve veřejném zájmu. Za podmínky, že tuto činnost nelze provést mimo pracovní dobu.

Jedná se například o situace, kdy

  • jste předvoláni k soudu jako svědek,
  • pracujete jako člen horské služby,
  • pracujete jako vedoucí na dětském táboře,
  • byli jste povoláni k výkonu branné povinnosti,
  • byli jste zvoleni jako poslanec, senátor či člen zastupitelstva.

Neplacené volno po rodičovské dovolené

Výjimkou, kdy při neplaceném volnu není odváděno zdravotní pojištění zaměstnancem, je neplacené volno z důvodu péče o dítě neboli prodloužení rodičovské dovolené při péči o dítě do 4 let věku.

Stává se, že rodiče si prodlouží rodičovskou dovolenou o další rok. Stejně jako u každé jiné žádosti o neplacené volno, ani v tomto případě na ni není nárok, zaměstnavatele musíte požádat. Pokud mu v tom nebrání vážné provozní důvody, měl by vám vyhovět.

Neplacené volno a nárok na dovolenou

Pokud neodpracujete celý rok, bude váš nárok na dovolenou vypočten jako 1/52 celkového nároku za každý odpracovaný týden.

Detailně jsme se problematice dovolené, včetně výpočtu, věnovali v článku Máte nárok na dovolenou? Zjistěte, jak ji vypočítat.

Aktuální nabídka práce

Vzor žádosti o neplacené volno

O neplaceném volnu již víte vše - znáte klady i zápory. Můžete se tedy rozhodnout, zda jej využijete. Pokud se pro neplacené volno rozhodnete, požádejte písemně. Požadujte písemné vyjádření zaměstnavatele o schválení či neschválení vaší žádosti, aby se předešlo případným nedorozuměním.

Nejčastěji o volno žádají rodiče z důvodu prodloužení rodičovské dovolené, proto jsme připravili žádost o neplacené volno z důvodu péče o dítě vzor, který lze snadno modifikovat na další důvody žádosti.

 

Publikováno 9. srpna 2022

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Kdy vám musí schválit neplacené volno + VZOR

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Ideální práce při rodičovské dovolené

Ideální práce při rodičovské dovolené

Zjistěte, jaký můžete mít přivýdělek na rodičovské dovolené, aniž byste ztratili nárok na rodičovský příspěvek. Pomůžeme vám rozhodnout se, jestli je lepší dohoda nebo OSVČ. O rodičovský příspěvek při zaměstnání nemůžete přijít, pokud splníte…
Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Výstupní list ze zaměstnání nepatří mezi povinné dokumenty, ale pro ochranu zaměstnavatele i zaměstnance jej doporučujeme připravit pro každého zaměstnance, kterému končí pracovní poměr ve vaší společnosti. Ukážeme vám, jak vypadá výstupní list ze…
Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Dozvíte se, co to je pracovní oděv, kdy jej zaměstnavatel zaměstnanci plně hradí a jaké jsou základní povinnosti zaměstnavatele. Zjistíte, kdy a kdo má nárok na pracovní oděv a také na pracovní obuv.
Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Povíme vám vše k tématu “pracovní smlouva na dobu určitou a prodloužení”. Zjistíte, jaké máte možnosti, když se blíží konec vašeho pracovního poměru, kolikrát může zaměstnavatel využít možnost opakovaného prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou…
TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

Seznamte se s naším výběrem TOP 10 podcastů zaměřených na lidské zdroje. Ať už jste v oboru HR dlouholetým profesionálem nebo jen hledáte aktuální informace a trendy, tyto podcasty vám nabídnou širokou škálu témat a poznatků. Získejte přehled o tom…
Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář (ČTK), stojící jako maják nezávislého zpravodajství, je veřejnoprávní zpravodajská agentura v České republice. Tento článek vás provede jejím unikátním obchodním modelem, který nepotřebuje státní dotace, a objasní, jak ČTK…
Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Pokud potřebujete sdílet pracovní témata s veřejností, jako jsou zajímavá data nebo stížnosti na bezpráví, je dobré mít kontakty na přední profesní novinářské organizace. Ty vám mohou pomoci získat pozornost pro vaše záležitosti. V našem článku…
Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Specifickou interní směrnicí zaměstnavatele je pracovní řád, který zaměstnancům upřesňuje jejich povinnosti. Každá společnost by měla mít svůj pracovní řád, se kterým všechny své zaměstnance seznámí. Proto jsme pro vás připravili kompletní pracovní…
Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Státní úřad inspekce práce provádí pravidelné plánované kontroly i kontroly na základě podnětů od zaměstnanců, aby zjistil, jaký je skutečný stav v prověřované oblasti, a v případě zjištění nějakého pochybení má pravomoc nařídit zaměstnavateli…
Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Znáte základní povinnosti zaměstnavatele? Ukážeme vám, co je povinností vašeho zaměstnavatele před zahájením vašeho pracovního poměru, v průběhu a při skončení pracovního poměru.
Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Dozvíte se, z jakých důvodů je možné převést dovolenou do dalšího roku, v jakém rozsahu a kdy nejpozději je nutné ji zaměstnanci nařídit, jinak si její čerpání zaměstnanec určí sám. Ukážeme vám, jak na nařízení dovolené ze strany zaměstnavatele a…
Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Zjistila jste, že jste těhotná, a nevíte, kdy a jak tuto skutečnost oznámit v práci? Nebojte se, se vším vám pomůžeme! Dozvíte se, kdy oznámit těhotenství v zaměstnání, jak v práci oznámit těhotenství a také jaké jsou povinnosti vašeho…

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena