Kdy vám musí schválit neplacené volno + VZOR

Pokud si potřebujete v práci vzít neplacené volno, poradíme vám, kdy máte nárok a kdy se se zaměstnavatelem musíte domluvit a požádat jej o souhlas. Ukážeme si, jak napsat žádost o neplacené volno.

Potřebujete v práci volno a už nemáte dovolenou? Jsou situace, kdy vás zaměstnavatel musí omluvit a někdy i zaplatit! Kdy máte nárok na neplacené volno a kdy na placené volno, jsme shrnuli v našem dřívějším článku.

Pokud potřebujete neplacené volno z jiného důvodu, který není klasifikovaný jako překážka v práci na straně zaměstnance, pak je tento článek přímo pro vás.

Povíme si vše o placení pojištění. Probereme konkrétní životní situace. Povíme si, jak napsat žádost o neplacené volno.

Neplacené volno

Svému zaměstnavateli předkládáte žádost o neplacené volno. Je čistě na vašich argumentačních schopnostech a možnostech zaměstnavatele, zda vaši žádost schválí.

Doporučujeme zaměstnavateli říci alespoň základní detaily, proč o neplacené volno v práci žádáte. Zvýšíte tím pravděpodobnost, že neplacené volno bude schváleno.

Zaměstnavatel vám vyšel vstříc a neplacené volno schválil. Co musíte vědět a zařídit:

  • zjistěte, zda musíte a případně jak budete hradit zdravotní pojištění;
  • v době neplaceného volna nebudete mít placenou neschopenku;
  • doba neplaceného volna se vám nezapočítá do důchodu.

Zaměstnavatel vaši žádost o neplacené volno neschválil. Pak na neplacené volno nastoupit nemůžete, vaše nepřítomnost v práci by mohla být chápána jako neomluvené absence, v krajním případě by zaměstnavatel mohl přistoupit k výpovědi či zrušení pracovního poměru. Zaměstnavatel nemá povinnost vám vysvětlovat důvody, proč vaši žádost neschválil.

Ptáte se nás, zda může zaměstnavatel nařídit neplacené volno. Nařízené neplacené volno neexistuje. Zaměstnavatel vám neplacené volno nařídit nesmí!

Neplacené volno a zdravotní pojištění

Neplacené volno zdravotní pojištění a jeho platby přímo ovlivňuje. V době, kdy čerpáte neplacené volno, nedostáváte odměnu za práci. Proto vám zaměstnavatel nemůže srážet zdravotní a sociální pojištění.

Každý z nás musí hradit zdravotní pojištění. Když jsme zaměstnaní, zaměstnavatel nám jej sráží ze mzdy. Například, když jsme na úřadu práce, a splníme podmínky, platí jej za nás stát. Stejně tak na mateřské či rodičovské, v důchodu za vás zdravotní pojištění hradí stát.

Čerpáte neplacené volno celý měsíc

Váš zaměstnavatel vám schválil neplacené volno na celý měsíc. Z toho plyne, že nebudete mít žádný příjem u tohoto zaměstnavatele. Stále jste však zaměstnancem a prostřednictvím svého zaměstnavatele musíte odvést zdravotní pojištění.

Je nutné se s vaším personálním oddělením domluvit, jak odvody udělat. Možnosti jsou například - zaměstnavatel věří, že se k němu vrátíte, odvody zaplatí a vám následně strhne z první vyplacené mzdy. Zaměstnavatel s vámi podepíše dohodu, kdy vy zaměstnavateli peníze za pojištění pošlete na určený bankovní účet zaměstnavatele.

Čerpáte neplacené volno jen část měsíce

V takovém případě je důležité, zda vaše odměna za práci dosáhne alespoň minimální mzdy. V tom případě se pro vás nic nemění, mzdová účetní vám ze mzdy strhne povinné odvody (včetně zdravotního pojištění) a daň z příjmu. Nemusíte nic řešit.

Pokud vaše odměna je nižší než minimální mzda, například protože jste odpracovali jen pár dnů, je postup následující. Ze mzdy, které jste dosáhli, se odvede pojištění i daň. Ale dále je potřeba vypočítat rozdíl mezi vámi dosaženou mzdou a minimální mzdou a z tohoto rozdílu zaplatit zdravotní pojištění. Způsoby, jak jej uhradit, jsou popsány výše.

Neplacené volno a sociální pojištění

Nikomu nevzniká povinnost odvádět zálohy na sociální pojištění ani platit daň z příjmů, pokud nemá příjem. Má to ovšem i své důsledky. Pokud v době čerpání neplaceného volna onemocníte, nebo vám vznikne potřeba ošetřování člena rodiny, nevznikne vám nárok na náhradu mzdy. Dny neplaceného volna se také nezapočítávají do doby pro nárok na důchod.

Neplacené volno ve zkušební době

Pokud to váš zaměstnavatel schválí, můžete čerpat neplacené volno i ve zkušební době. Jak jsme si říkali v článku zabývajícím se zkušební dobou, zkušební doba se prodlužuje o celodenní překážky, tedy i o schválené neplacené volno. Důvodem je to, abyste vy i váš zaměstnavatel měli plné 3 měsíce na zjištění, zda vám vzájemná spolupráce vyhovuje a chcete v ní pokračovat.

Neplacené volno a nemocenská

Když v průběhu neplaceného volna onemocníte, ocitnete se v karanténě, budete potřebovat ošetřovné, nebudete od zaměstnavatele dostávat náhradu mzdu v prvních 14 dnech nemoci, ani nemocenské dávky od státu.

Kdy zaměstnavatel musí neplacené volno schválit

Neplacené volno zákoník práce řeší ve vztahu k žádosti o neplacené volno, která je ve veřejném zájmu. Za podmínky, že tuto činnost nelze provést mimo pracovní dobu.

Jedná se například o situace, kdy

  • jste předvoláni k soudu jako svědek,
  • pracujete jako člen horské služby,
  • pracujete jako vedoucí na dětském táboře,
  • byli jste povoláni k výkonu branné povinnosti,
  • byli jste zvoleni jako poslanec, senátor či člen zastupitelstva.

Neplacené volno po rodičovské dovolené

Výjimkou, kdy při neplaceném volnu není odváděno zdravotní pojištění zaměstnancem, je neplacené volno z důvodu péče o dítě neboli prodloužení rodičovské dovolené při péči o dítě do 4 let věku.

Stává se, že rodiče si prodlouží rodičovskou dovolenou o další rok. Stejně jako u každé jiné žádosti o neplacené volno, ani v tomto případě na ni není nárok, zaměstnavatele musíte požádat. Pokud mu v tom nebrání vážné provozní důvody, měl by vám vyhovět.

Neplacené volno a nárok na dovolenou

Pokud neodpracujete celý rok, bude váš nárok na dovolenou vypočten jako 1/52 celkového nároku za každý odpracovaný týden.

Detailně jsme se problematice dovolené, včetně výpočtu, věnovali v článku Máte nárok na dovolenou? Zjistěte, jak ji vypočítat.

Vzor žádosti o neplacené volno

O neplaceném volnu již víte vše - znáte klady i zápory. Můžete se tedy rozhodnout, zda jej využijete. Pokud se pro neplacené volno rozhodnete, požádejte písemně. Požadujte písemné vyjádření zaměstnavatele o schválení či neschválení vaší žádosti, aby se předešlo případným nedorozuměním.

Nejčastěji o volno žádají rodiče z důvodu prodloužení rodičovské dovolené, proto jsme připravili žádost o neplacené volno z důvodu péče o dítě vzor, který lze snadno modifikovat na další důvody žádosti.

 

Publikováno 9. srpna 2022

To nejzajímavější vám zašleme

Povězte nám, jaká oblast vás zajímá?

Jenpráce.cz - Poradna
Zaregistrováním se k odběru zajímavosti a tipů ze světa práce na e-mail udělujete správci své osobní údaje za účelem zasílání informací. V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další informace o zpracování údajů společností Coweo Technologies s.r.o., se sídlem Škrétova 490/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 05157552 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů poverenec@everyregard.one, informace jsou k dispozici na Zásady ochrany osobních údajů.

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Kdy vám musí schválit neplacené volno + VZOR

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Vše, co potřebujete znát o práci v noci

Vše, co potřebujete znát o práci v noci

Práce v noci je specificky upravena v zákoníku práce a ukládá vašemu zaměstnavateli řadu povinností. Právnickou řeč jsme pro vás zlidštili a zjistíte, co to je práce v noci, jaká je minimální výše příplatku za práci v noci, jak musí váš…
Vše o okamžité výpovědi pro personalisty + vzor

Vše o okamžité výpovědi pro personalisty + vzor

Dozvíte se, v jakých případech může zaměstnavatel využít institut okamžitého zrušení pracovního poměru. Detailně se zaměříme na zvlášť hrubé porušení povinností. Prozradíme, kolik neomluvených absencí musí mít zaměstnanec, abyste mohli přistoupit k…
Zjistěte, kdy máte nárok na náhradní volno

Zjistěte, kdy máte nárok na náhradní volno

Víte, jaký je rozdíl mezi náhradním volnem a placeným volnem? Zjistěte, kdy máte nárok na náhradní volno, jak na náhradní volno nahlíží zákoník práce a ukážeme vám konkrétní případy, které mohou nastat, tedy kdy máte nárok na náhradní volno za práci…
Smluvní pokuta - jak ji správně nastavit

Smluvní pokuta - jak ji správně nastavit

Smluvní pokuty jsou ve smlouvách, a to i pracovních, ukotveny pro případ porušení konkrétní povinnosti. Smluvní pokuta při odstoupení od smlouvy musí být uhrazena, je-li smluvní pokuta správně definována. Ukážeme vám, jak správně zakotvit smluvní…
Odbory - proč a jak je založit

Odbory - proč a jak je založit

Povíme vám vše, co potřebujete vědět o odborech. Dozvíte se, proč založit odbory a jak je založit, jak probíhá vyjednávání s vaším zaměstnavatelem, aby došlo k uzavření kolektivní smlouvy a mnoho dalšího.
Co personalista musí znát o náhradě škody + vzor

Co personalista musí znát o náhradě škody + vzor

Probereme vše o náhradě škody, jaký postup při vzniku škody by měl zaměstnavatel zvolit, kdy je nutné zahrnout i odborovou organizaci. Dozvíte se, kdy se uplatní náhrada škody za poškození věci nebo za poškození dobré pověsti zaměstnavatele. Jaké…
Za darování krve máte nárok na placené volno

Za darování krve máte nárok na placené volno

Bezúplatné darování krve je úctyhodná činnost každého dárce. Proto i zákoník práce na dárce myslí a přiznává jim za darování krve nárok na volno z práce, a to dokonce volno placené. Ukážeme vám, jak správně svou nepřítomnost v práci nahlásit a jaké…
Přehledně: překážka na straně zaměstnavatele

Přehledně: překážka na straně zaměstnavatele

Probereme zákoníkem práce definované překážky na straně zaměstnavatele, včetně výše náhrady mzdy pro dotčené zaměstnance a výpočtu této náhrady. Ukážeme si i specifické případy, jak nastavit překážky na straně zaměstnavatele v případě čerpání…
Návštěva lékaře v pracovní době a další překážky

Návštěva lékaře v pracovní době a další překážky

Stane se to velkému množství zaměstnanců –⁠ musíte k lékaři, který nemá volno brzy ráno nebo pozdě večer, musíte tedy lékaře navštívit ve své pracovní době. Ukážeme vám, co říká zákoník práce na téma návštěva lékaře v pracovní době. Zákoník práce a…
Vše o nemoci z povolání pro personalisty

Vše o nemoci z povolání pro personalisty

Prohlubte si své znalosti o nemoci z povolání. Kromě definice nemoci z povolání a základního legislativního rámce si ukážeme postup při posouzení nemoci z povolání a dozvíte se, jak je to s odškodněním. S nemocí z povolání souvisejí i povinnosti…
Co vědět o kvalifikační dohodě než ji podepíšete?

Co vědět o kvalifikační dohodě než ji podepíšete?

Zaměstnavatel za vás zaplatí drahé školení, ale na druhou stranu po vás chce podepsat kvalifikační dohodu, kterou se zaměstnavateli upíšete na několik let. Než podepíšete, zjistěte, za jakých podmínek se kvalifikační dohoda uzavírá, co všechno musí…
Kdy a jak pochválit zaměstnance + VZOR

Kdy a jak pochválit zaměstnance + VZOR

Pochválit své zaměstnance můžete ústně i předáním písemné pochvaly. V obou případech si ukážeme, jak na to a jakých chyb se vyvarovat.

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2023 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena