Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Státní úřad inspekce práce provádí pravidelné plánované kontroly i kontroly na základě podnětů od zaměstnanců, aby zjistil, jaký je skutečný stav v prověřované oblasti, a v případě zjištění nějakého pochybení má pravomoc nařídit zaměstnavateli pochybení odstranit. Zjistěte, jak probíhá kontrola inspekce práce, jaké mohou být pokuty a za co zaměstnavatelé pokuty nejčastěji dostávají.

Státní úřad inspekce práce

Zákon o inspekci práce (zákon č. 251/2005 Sb.) upravuje zřízení a postavení orgánů inspekce práce jako kontrolních orgánů na úseku zaměstnanosti, dodržování a ochrany pracovněprávních vztahů a pracovních podmínek a další. 

Inspektoři práce dohlíží na dodržování povinností vyplývající z právních předpisů, mezi které patří hlavně práva nebo povinnosti zaměstnavatele v oblasti: 

 • Odměňování zaměstnanců;
 • Náhrady mzdy, náhrady výdajů;
 • Právních předpisů stanovujících pracovní dobu a dobu odpočinku;
 • Zaměstnávání zaměstnankyň, mladistvých zaměstnanců, zaměstnanců pečujících o děti, nebo kteří prokázali, že převážně sami dlouhodobě pečují o převážně nebo úplně bezmocnou osobu.

Státní úřad inspekce práce má kontakty zveřejněné na svých webových stránkách, kde můžete i online podat podnět ke kontrole. 

Kontrola inspekce práce

Kontrola inspektorů probíhá na základě podání podnětu ze strany zaměstnance, případně odborové organizace, a také na základě pravidelných ročních kontrol zaměstnavatelů

V případě zjištění porušení dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů inspekce práce vyčíslí pokuty. Pro ilustraci, Státní úřad inspekce práce v roce 2021 uskutečnil přes 14 000 kontrol a uložil více než 3 500 pokut v souhrnné výši téměř 380 milionů Kč. 

Aktuální nabídka práce

Jak probíhá kontrola inspekce práce

Zaměstnavatel je několik dní před kontrolou informován, že kontrola proběhne, a většinou se dozví, jaká témata budou chtít inspektoři prověřovat. Současně je o zahájení kontroly informována odborová organizace, rada zaměstnanců nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví, pokud ve vaší společnosti působí.

V průběhu kontroly může inspektor hovořit s vybranými zaměstnanci, pohybovat se po pracovištích zaměstnavatele, vyžádat si dokumentaci zaměstnavatele. Nejčastěji inspektoři požadují namátkově vybrané pracovní smlouvy některých zaměstnanců, evidenci pracovní doby, evidenci pracovně-lékařských prohlídek, dokumenty o povinných školeních zaměstnanců

V případě zjištění nedostatků nařídí zaměstnavateli, aby v určené lhůtě zjištěné nedostatky odstranil. 

Výsledkem kontroly, která může trvat několik hodin, ale i celý den, je protokol o kontrole. Tento protokol obdrží zaměstnavatel do 30 dnů od provedené kontroly. Inspektor v protokolu popisuje skutečný stav kontrolovaných oblastí a ukládá lhůty k odstranění zjištěných nedostatků. 

Nejčastější pochybení kontrolovaných zaměstnavatelů

Inspektoři řeší řadu podnětů, nejčastěji se podněty týkají: 

 • Dodržování bezpečnosti práce na pracovištích a bezpečný provoz vyhrazených technických zařízení; 
 • Dodržování pracovních vztahů a podmínek (porušování povinností v oblasti odměňování zaměstnanců, při sjednávání a ukončování pracovního poměru);
 • Odhalování nelegálního zaměstnávání. 

V případě podnětu na prošetření nelegálního zaměstnávání není zaměstnavatel dopředu o kontrole informován. Inspektoři, často v doprovodu cizinecké policie, do prostor zaměstnavatele vstoupí a kontrolu vykonají. Inspektoři mohou uložit pokuty zaměstnavateli, který umožnil výkon nelegální práce, až do výše 10 000 000 Kč, nejméně však 50 000 Kč. Pokuta za přestupek může být uložena i osobě, která nelegální práci vykonává, a to až do výše 100 000 Kč. 

Co inspekce práce řešit nemůže

Řešení dodržování právních předpisů je denní chléb pro inspektory inspekce práce, kontrola však nemůže z jejich strany proběhnout, pokud potřebujete řešit například: 

 • Daňové záležitosti;
 • Záležitosti týkající se zdravotního nebo sociálního pojištění;
 • Uznání pracovního úrazu
 • Nedostatečné hygienické požadavky v pracovním prostředí.

 

Publikováno 24. ledna 2024

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Dozvíte se, co to je pracovní oděv, kdy jej zaměstnavatel zaměstnanci plně hradí a jaké jsou základní povinnosti zaměstnavatele. Zjistíte, kdy a kdo má nárok na pracovní oděv a také na pracovní obuv.
Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Povíme vám vše k tématu “pracovní smlouva na dobu určitou a prodloužení”. Zjistíte, jaké máte možnosti, když se blíží konec vašeho pracovního poměru, kolikrát může zaměstnavatel využít možnost opakovaného prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou…
TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

Seznamte se s naším výběrem TOP 10 podcastů zaměřených na lidské zdroje. Ať už jste v oboru HR dlouholetým profesionálem nebo jen hledáte aktuální informace a trendy, tyto podcasty vám nabídnou širokou škálu témat a poznatků. Získejte přehled o tom…
Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář (ČTK), stojící jako maják nezávislého zpravodajství, je veřejnoprávní zpravodajská agentura v České republice. Tento článek vás provede jejím unikátním obchodním modelem, který nepotřebuje státní dotace, a objasní, jak ČTK…
Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Pokud potřebujete sdílet pracovní témata s veřejností, jako jsou zajímavá data nebo stížnosti na bezpráví, je dobré mít kontakty na přední profesní novinářské organizace. Ty vám mohou pomoci získat pozornost pro vaše záležitosti. V našem článku…
Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Specifickou interní směrnicí zaměstnavatele je pracovní řád, který zaměstnancům upřesňuje jejich povinnosti. Každá společnost by měla mít svůj pracovní řád, se kterým všechny své zaměstnance seznámí. Proto jsme pro vás připravili kompletní pracovní…
Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Státní úřad inspekce práce provádí pravidelné plánované kontroly i kontroly na základě podnětů od zaměstnanců, aby zjistil, jaký je skutečný stav v prověřované oblasti, a v případě zjištění nějakého pochybení má pravomoc nařídit zaměstnavateli…
Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Znáte základní povinnosti zaměstnavatele? Ukážeme vám, co je povinností vašeho zaměstnavatele před zahájením vašeho pracovního poměru, v průběhu a při skončení pracovního poměru.
Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Dozvíte se, z jakých důvodů je možné převést dovolenou do dalšího roku, v jakém rozsahu a kdy nejpozději je nutné ji zaměstnanci nařídit, jinak si její čerpání zaměstnanec určí sám. Ukážeme vám, jak na nařízení dovolené ze strany zaměstnavatele a…
Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Zjistila jste, že jste těhotná, a nevíte, kdy a jak tuto skutečnost oznámit v práci? Nebojte se, se vším vám pomůžeme! Dozvíte se, kdy oznámit těhotenství v zaměstnání, jak v práci oznámit těhotenství a také jaké jsou povinnosti vašeho…
Nezdražujeme a z vysoké kvality služeb neuhneme

Nezdražujeme a z vysoké kvality služeb neuhneme

V době, kdy ostatní firmy v oboru od ledna 2024 zdražují, pracovní portál JenPráce.cz jde proti proudu a drží svoje ceny nízko. Díky inovativním technikám vedoucím k vnitřním úsporám a rychle rostoucímu počtu klientů, nemusí k zvýšení cen přistoupit…
Top 20 ATS systémů, které hýbou HR

Top 20 ATS systémů, které hýbou HR

Systémů pro podporu náborů, takzvaných ATS (anglická zkratka “Applicant Tracking System”), či jim podobných, najdete na současném trhu nepřeberné množství. Všechny tyto softwary spojuje společný cíl - vylepšit administrativní a náborové procesy ve…

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena