Jak postupovat při pracovním úrazu

Pokud se vám v práci stal pracovní úraz, je třeba ho hned nahlásit. Povíme si, jaké kroky musí udělat zaměstnavatel, aby váš úraz vyšetřil. Rozebereme, na co máte vy jako zraněný zaměstnanec nárok. I zranění na teambuildingu může být pracovním úrazem. Co naopak pracovním úrazem není, se dozvíte samozřejmě také.

V článku Na co máte nárok při pracovním úrazu si povíme, jaké druhy odškodnění existují, co musíte udělat, aby vám bylo odškodnění vyplaceno. A také, kdy váš zaměstnavatel odškodnění zaplatí jen z části nebo vůbec.

Aktuální nabídka práce

Pracovní úraz 

Pracovní úraz zákoník práce definuje jako poškození zdraví nebo smrt zaměstnance. A to, došlo-li k nim nezávisle na vůli zaměstnance krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Jako pracovní úraz se posuzuje též úraz, který zaměstnanec utrpěl pro plnění pracovních úkolů.  

Druhy pracovních úrazů

Rozlišujeme tři druhy pracovních úrazů: 

 • Smrtelný - poškození zdraví, na jehož následky úrazem postižený zaměstnanec nejpozději do 1 roku zemřel.
 • Závažný - poškození zdraví, pokud hospitalizace úrazem postiženého zaměstnance trvá více než 5 dnů.
 • Ostatní - poškození zdraví, jehož následkem došlo ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny. Toto je nejčastějším pracovním úrazem.

Kdo rozhoduje, zda se jedná o pracovní úraz?

Rozhodnutí je na vašem zaměstnavateli, ten činí rozhodnutí o uznání či neuznání pracovního úrazu, který jste nahlásili.

V případě, že dojde ke sporu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, je možné spor řešit pouze soudní cestou. Když se obrátíte například na inspektorát práce, nemohou vám pomoci, protože nesmí do těchto záležitostí zasahovat a měnit rozhodnutí zaměstnavatele o uznání či neuznání pracovního úrazu.

Co je pracovní úraz

Již víme, že pracovním úrazem je úraz, který vznikl při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s tím. Pojďme si ukázat na konkrétních případech, kdy úraz může být klasifikován jako úraz pracovní: 

 • Aktivity, které děláte při výkonu své práce, úkony nutné před počátkem práce nebo po jejím skončení; 
 • Aktivity obvyklé v době přestávky v práci, konané v objektu zaměstnavatele;
 • Aktivity spojené s vaším vyšetřením ve zdravotnickém zařízení, prováděném na příkaz zaměstnavatele (například pravidelné prohlídky, potvrzení pro noční práci, ošetření při první pomoci) a cesta k nim a zpět;
 • Pokud úraz vznikne při školení, na které vás zaměstnavatel vyslal;
 • Teambuilding - pokud se jedná o zaměstnavatelem organizovaný teambuilding, může být úraz klasifikovaný jako pracovní. 

Pracovní úraz hlášení

Každý pracovní úraz musíte okamžitě nahlásit vedoucímu zaměstnanci, který je proškolený na to, jak dále postupovat. 

Zaměstnavatel, respektive pověřený zaměstnanec, celý pracovní úraz a okolnosti prošetří. Šetření je velmi detailní, často dochází i k rekonstrukci nahlášeného úrazu. Cílem je zjistit příčinu a všechny okolnosti vzniku pracovního úrazu. Úraz je zapsaný do Knihy úrazů, kterou každý zaměstnavatel musí mít. Zaměstnavatel vyhotoví záznam o úrazu, který posílá stanoveným institucím. Po vyšetření a zjištění příčin zaměstnavatel přijme nezbytná opatření, aby se zabránilo opakování pracovního úrazu.

Jedno vyhotovení záznamu o úrazu obdržíte vy, jako poškozený zaměstnanec. 

V případě smrtelného nebo závažného úrazu, je zaměstnavatel povinen tento úraz nahlásit příslušným institucím. 

Pracovní úraz formulář

Záznam o úrazu je k dispozici na stránkách Státního úřadu inspekce práce.

Při nahlášení úrazu s vámi váš zaměstnavatel formulář vyplní. 

Aktuální nabídka práce

Co není pracovním úrazem

Pracovním úrazem není úraz, který se zaměstnanci přihodil: 

 • na cestě do zaměstnání a zpět;
 • stravováním mimo objekt zaměstnavatele;
 • vyšetřením nebo ošetřením ve zdravotnickém zařízení ani cesta k nim a zpět, pokud vyšetření není prováděno v objektu zaměstnavatele. 

Úraz, který jste nahlásili se zpožděním, například druhý den, nemusí být zaměstnavatelem uznán jako úraz pracovní.

 

Publikováno 2. září 2022

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Jak postupovat při pracovním úrazu

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Ideální práce při rodičovské dovolené

Ideální práce při rodičovské dovolené

Zjistěte, jaký můžete mít přivýdělek na rodičovské dovolené, aniž byste ztratili nárok na rodičovský příspěvek. Pomůžeme vám rozhodnout se, jestli je lepší dohoda nebo OSVČ. O rodičovský příspěvek při zaměstnání nemůžete přijít, pokud splníte…
Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Výstupní list ze zaměstnání nepatří mezi povinné dokumenty, ale pro ochranu zaměstnavatele i zaměstnance jej doporučujeme připravit pro každého zaměstnance, kterému končí pracovní poměr ve vaší společnosti. Ukážeme vám, jak vypadá výstupní list ze…
Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Dozvíte se, co to je pracovní oděv, kdy jej zaměstnavatel zaměstnanci plně hradí a jaké jsou základní povinnosti zaměstnavatele. Zjistíte, kdy a kdo má nárok na pracovní oděv a také na pracovní obuv.
Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Povíme vám vše k tématu “pracovní smlouva na dobu určitou a prodloužení”. Zjistíte, jaké máte možnosti, když se blíží konec vašeho pracovního poměru, kolikrát může zaměstnavatel využít možnost opakovaného prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou…
TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

Seznamte se s naším výběrem TOP 10 podcastů zaměřených na lidské zdroje. Ať už jste v oboru HR dlouholetým profesionálem nebo jen hledáte aktuální informace a trendy, tyto podcasty vám nabídnou širokou škálu témat a poznatků. Získejte přehled o tom…
Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář (ČTK), stojící jako maják nezávislého zpravodajství, je veřejnoprávní zpravodajská agentura v České republice. Tento článek vás provede jejím unikátním obchodním modelem, který nepotřebuje státní dotace, a objasní, jak ČTK…
Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Pokud potřebujete sdílet pracovní témata s veřejností, jako jsou zajímavá data nebo stížnosti na bezpráví, je dobré mít kontakty na přední profesní novinářské organizace. Ty vám mohou pomoci získat pozornost pro vaše záležitosti. V našem článku…
Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Specifickou interní směrnicí zaměstnavatele je pracovní řád, který zaměstnancům upřesňuje jejich povinnosti. Každá společnost by měla mít svůj pracovní řád, se kterým všechny své zaměstnance seznámí. Proto jsme pro vás připravili kompletní pracovní…
Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Státní úřad inspekce práce provádí pravidelné plánované kontroly i kontroly na základě podnětů od zaměstnanců, aby zjistil, jaký je skutečný stav v prověřované oblasti, a v případě zjištění nějakého pochybení má pravomoc nařídit zaměstnavateli…
Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Znáte základní povinnosti zaměstnavatele? Ukážeme vám, co je povinností vašeho zaměstnavatele před zahájením vašeho pracovního poměru, v průběhu a při skončení pracovního poměru.
Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Dozvíte se, z jakých důvodů je možné převést dovolenou do dalšího roku, v jakém rozsahu a kdy nejpozději je nutné ji zaměstnanci nařídit, jinak si její čerpání zaměstnanec určí sám. Ukážeme vám, jak na nařízení dovolené ze strany zaměstnavatele a…
Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Zjistila jste, že jste těhotná, a nevíte, kdy a jak tuto skutečnost oznámit v práci? Nebojte se, se vším vám pomůžeme! Dozvíte se, kdy oznámit těhotenství v zaměstnání, jak v práci oznámit těhotenství a také jaké jsou povinnosti vašeho…

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena