Jak postupovat při pracovním úrazu

Pokud se vám v práci stal pracovní úraz, je třeba ho hned nahlásit. Povíme si, jaké kroky musí udělat zaměstnavatel, aby váš úraz vyšetřil. Rozebereme, na co máte vy jako zraněný zaměstnanec nárok. I zranění na teambuildingu může být pracovním úrazem. Co naopak pracovním úrazem není, se dozvíte samozřejmě také.

V článku Na co máte nárok při pracovním úrazu si povíme, jaké druhy odškodnění existují, co musíte udělat, aby vám bylo odškodnění vyplaceno. A také, kdy váš zaměstnavatel odškodnění zaplatí jen z části nebo vůbec.

Aktuální nabídka práce

Pracovní úraz 

Pracovní úraz zákoník práce definuje jako poškození zdraví nebo smrt zaměstnance. A to, došlo-li k nim nezávisle na vůli zaměstnance krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Jako pracovní úraz se posuzuje též úraz, který zaměstnanec utrpěl pro plnění pracovních úkolů.  

Druhy pracovních úrazů

Rozlišujeme tři druhy pracovních úrazů: 

 • Smrtelný - poškození zdraví, na jehož následky úrazem postižený zaměstnanec nejpozději do 1 roku zemřel.
 • Závažný - poškození zdraví, pokud hospitalizace úrazem postiženého zaměstnance trvá více než 5 dnů.
 • Ostatní - poškození zdraví, jehož následkem došlo ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny. Toto je nejčastějším pracovním úrazem.

Kdo rozhoduje, zda se jedná o pracovní úraz?

Rozhodnutí je na vašem zaměstnavateli, ten činí rozhodnutí o uznání či neuznání pracovního úrazu, který jste nahlásili.

V případě, že dojde ke sporu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, je možné spor řešit pouze soudní cestou. Když se obrátíte například na inspektorát práce, nemohou vám pomoci, protože nesmí do těchto záležitostí zasahovat a měnit rozhodnutí zaměstnavatele o uznání či neuznání pracovního úrazu.

Co je pracovní úraz

Již víme, že pracovním úrazem je úraz, který vznikl při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s tím. Pojďme si ukázat na konkrétních případech, kdy úraz může být klasifikován jako úraz pracovní: 

 • Aktivity, které děláte při výkonu své práce, úkony nutné před počátkem práce nebo po jejím skončení; 
 • Aktivity obvyklé v době přestávky v práci, konané v objektu zaměstnavatele;
 • Aktivity spojené s vaším vyšetřením ve zdravotnickém zařízení, prováděném na příkaz zaměstnavatele (například pravidelné prohlídky, potvrzení pro noční práci, ošetření při první pomoci) a cesta k nim a zpět;
 • Pokud úraz vznikne při školení, na které vás zaměstnavatel vyslal;
 • Teambuilding - pokud se jedná o zaměstnavatelem organizovaný teambuilding, může být úraz klasifikovaný jako pracovní. 

Pracovní úraz hlášení

Každý pracovní úraz musíte okamžitě nahlásit vedoucímu zaměstnanci, který je proškolený na to, jak dále postupovat. 

Zaměstnavatel, respektive pověřený zaměstnanec, celý pracovní úraz a okolnosti prošetří. Šetření je velmi detailní, často dochází i k rekonstrukci nahlášeného úrazu. Cílem je zjistit příčinu a všechny okolnosti vzniku pracovního úrazu. Úraz je zapsaný do Knihy úrazů, kterou každý zaměstnavatel musí mít. Zaměstnavatel vyhotoví záznam o úrazu, který posílá stanoveným institucím. Po vyšetření a zjištění příčin zaměstnavatel přijme nezbytná opatření, aby se zabránilo opakování pracovního úrazu.

Jedno vyhotovení záznamu o úrazu obdržíte vy, jako poškozený zaměstnanec. 

V případě smrtelného nebo závažného úrazu, je zaměstnavatel povinen tento úraz nahlásit příslušným institucím. 

Pracovní úraz formulář

Záznam o úrazu je k dispozici na stránkách Státního úřadu inspekce práce.

Při nahlášení úrazu s vámi váš zaměstnavatel formulář vyplní. 

Aktuální nabídka práce

Co není pracovním úrazem

Pracovním úrazem není úraz, který se zaměstnanci přihodil: 

 • na cestě do zaměstnání a zpět;
 • stravováním mimo objekt zaměstnavatele;
 • vyšetřením nebo ošetřením ve zdravotnickém zařízení ani cesta k nim a zpět, pokud vyšetření není prováděno v objektu zaměstnavatele. 

Úraz, který jste nahlásili se zpožděním, například druhý den, nemusí být zaměstnavatelem uznán jako úraz pracovní.

 

Publikováno 2. září 2022

To nejzajímavější vám zašleme

Povězte nám, jaká oblast vás zajímá?

Jenpráce.cz - Poradna
Zaregistrováním se k odběru zajímavosti a tipů ze světa práce na e-mail udělujete správci své osobní údaje za účelem zasílání informací. V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další informace o zpracování údajů společností Coweo Technologies s.r.o., se sídlem Škrétova 490/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 05157552 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů poverenec@everyregard.one, informace jsou k dispozici na Zásady ochrany osobních údajů.

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Jak postupovat při pracovním úrazu

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Žádost o prodloužení rodičovské dovolené + vzor

Žádost o prodloužení rodičovské dovolené + vzor

Potřebujete změnit délku své rodičovské dovolené? Stačí zaměstnavatele informovat, použijte náš formulář prodloužení rodičovské dovolené.
Základy mzdového účetnictví pro personalisty

Základy mzdového účetnictví pro personalisty

Personalisté by měli znát základy mzdového účetnictví, aby dokázali zodpovědět případné dotazy svých zaměstnanců. Přinášíme vám přehledně zpracované základní informace o vyměřovacím základu, mzdovém listu a výplatě mzdy. Dozvíte se, jaké…
Zkratky v HR - znáte rozdíly mezi ATS, CRM, LMS?

Zkratky v HR - znáte rozdíly mezi ATS, CRM, LMS?

Co ATS, CRM nebo LMS znamená ve světě lidských zdrojů? V tomto článku se podíváme na význam hlavních zkratek technologických nástrojů, software a strategií, se kterými se v oblasti HR setkáváme poměrně často. Tyto nástroje nachází své uplatnění při…
Alma Career s.r.o, skupina LMC mění název

Alma Career s.r.o, skupina LMC mění název

Korporátní skupina LMC, provozovatel několika pracovních portálů v ČR, oznámila, že od 1. ledna 2024 se bude prezentovat pod novým názvem Alma Career s.r.o.. Tato změna představuje nejen reorganizaci, ale také krok k ještě další expanzi této skupiny…
Příslib zaměstnání pro různé příležitosti + vzory

Příslib zaměstnání pro různé příležitosti + vzory

Přislíbit zaměstnání kandidátovi, který úspěšně prošel výběrovým řízením, vězni pro podmíněné propuštění nebo úřadu práce pro proplacení rekvalifikace? Na všechny varianty pro vás máme vzor zdarma. Ukážeme vám, jaké právní důsledky s sebou příslib…
Datacruit - moderní a jednoduchý HR nástroj

Datacruit - moderní a jednoduchý HR nástroj

Datacruit je moderní technologická platforma zaměřená na automatizaci a zefektivnění náborových procesů. Umožňuje firmám centralizovat náborové aktivity od publikování nabídek práce až po konečné rozhodnutí o přijetí kandidáta. Jeho klíčovým…
Recru - cesta k efektivním náborům

Recru - cesta k efektivním náborům

Recru ATS je cloudové řešení pro nábor a hodnocení kandidátů, poskytující funkce pro správu pozic, kandidátů a hodnocení. Systém byl navržen tak, aby personalistům usnadnil a zrychlil náborový proces, redukoval administrativní úkoly a umožnil jim…
Recruitis - chytrý náborový software

Recruitis - chytrý náborový software

Recruitis je moderní technologické řešení pro nábor zaměstnanců v digitální éře. Jedná se o systém, který kombinuje softwarové aplikace, databázové systémy a algoritmy pro optimalizaci náborového procesu. Jeho moduly a nástroje umožňují správu…
Teamio - moderní náborová aplikace a chytré ATS

Teamio - moderní náborová aplikace a chytré ATS

Teamio je inovativní aplikace pro sledování uchazečů (ATS) navržená pro zefektivnění a digitalizaci náborových procesů v 21. století. S jasnou misí "Dělejte nábory skvěle", Teamio nabízí řešení na míru pro organizace všech velikostí a zdůrazňuje…
Jak řešit odpovědnost zaměstnance za škodu

Jak řešit odpovědnost zaměstnance za škodu

Podíváme se na odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání. Dozvíte se, v jakých případech můžete po zaměstnanci chtít uhradit celou částku, a kdy je odpovědnost zaměstnance za škodu ve výši 4,5 násobku mzdy.…
Odvody a náklady za zaměstnance pro personalisty

Odvody a náklady za zaměstnance pro personalisty

Pojďme se společně podívat na to, kolik vás jako zaměstnavatele stojí zaměstnanec. Tedy, jaké jsou náklady zaměstnavatele na zaměstnance, mzda a povinné odvody zaměstnavatele za zaměstnance. Na konkrétním případě si ukážeme výpočet nákladů na…
Vše, co potřebujete vědět o rodičovské dovolené

Vše, co potřebujete vědět o rodičovské dovolené

S námi získáte základní přehled o tom, jak dlouho trvá rodičovská dovolená, kdy končí rodičovská dovolená, jak se vypočítává a jak správně postupovat při jejím ukončení. Přidáme také užitečné informace, jak zajistit hladký návrat do zaměstnání po…

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2023 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena