Jak postupovat při pracovním úrazu

Pokud se vám v práci stal pracovní úraz, je třeba ho hned nahlásit. Povíme si, jaké kroky musí udělat zaměstnavatel, aby váš úraz vyšetřil. Rozebereme, na co máte vy jako zraněný zaměstnanec nárok. I zranění na teambuildingu může být pracovním úrazem. Co naopak pracovním úrazem není, se dozvíte samozřejmě také.

V článku Na co máte nárok při pracovním úrazu si povíme, jaké druhy odškodnění existují, co musíte udělat, aby vám bylo odškodnění vyplaceno. A také, kdy váš zaměstnavatel odškodnění zaplatí jen z části nebo vůbec.

Aktuální nabídka práce

Pracovní úraz 

Pracovní úraz zákoník práce definuje jako poškození zdraví nebo smrt zaměstnance. A to, došlo-li k nim nezávisle na vůli zaměstnance krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Jako pracovní úraz se posuzuje též úraz, který zaměstnanec utrpěl pro plnění pracovních úkolů.  

Druhy pracovních úrazů

Rozlišujeme tři druhy pracovních úrazů: 

 • Smrtelný - poškození zdraví, na jehož následky úrazem postižený zaměstnanec nejpozději do 1 roku zemřel.
 • Závažný - poškození zdraví, pokud hospitalizace úrazem postiženého zaměstnance trvá více než 5 dnů.
 • Ostatní - poškození zdraví, jehož následkem došlo ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny. Toto je nejčastějším pracovním úrazem.

Kdo rozhoduje, zda se jedná o pracovní úraz?

Rozhodnutí je na vašem zaměstnavateli, ten činí rozhodnutí o uznání či neuznání pracovního úrazu, který jste nahlásili.

V případě, že dojde ke sporu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, je možné spor řešit pouze soudní cestou. Když se obrátíte například na inspektorát práce, nemohou vám pomoci, protože nesmí do těchto záležitostí zasahovat a měnit rozhodnutí zaměstnavatele o uznání či neuznání pracovního úrazu.

Co je pracovní úraz

Již víme, že pracovním úrazem je úraz, který vznikl při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s tím. Pojďme si ukázat na konkrétních případech, kdy úraz může být klasifikován jako úraz pracovní: 

 • Aktivity, které děláte při výkonu své práce, úkony nutné před počátkem práce nebo po jejím skončení; 
 • Aktivity obvyklé v době přestávky v práci, konané v objektu zaměstnavatele;
 • Aktivity spojené s vaším vyšetřením ve zdravotnickém zařízení, prováděném na příkaz zaměstnavatele (například pravidelné prohlídky, potvrzení pro noční práci, ošetření při první pomoci) a cesta k nim a zpět;
 • Pokud úraz vznikne při školení, na které vás zaměstnavatel vyslal;
 • Teambuilding - pokud se jedná o zaměstnavatelem organizovaný teambuilding, může být úraz klasifikovaný jako pracovní. 

Pracovní úraz hlášení

Každý pracovní úraz musíte okamžitě nahlásit vedoucímu zaměstnanci, který je proškolený na to, jak dále postupovat. 

Zaměstnavatel, respektive pověřený zaměstnanec, celý pracovní úraz a okolnosti prošetří. Šetření je velmi detailní, často dochází i k rekonstrukci nahlášeného úrazu. Cílem je zjistit příčinu a všechny okolnosti vzniku pracovního úrazu. Úraz je zapsaný do Knihy úrazů, kterou každý zaměstnavatel musí mít. Zaměstnavatel vyhotoví záznam o úrazu, který posílá stanoveným institucím. Po vyšetření a zjištění příčin zaměstnavatel přijme nezbytná opatření, aby se zabránilo opakování pracovního úrazu.

Jedno vyhotovení záznamu o úrazu obdržíte vy, jako poškozený zaměstnanec. 

V případě smrtelného nebo závažného úrazu, je zaměstnavatel povinen tento úraz nahlásit příslušným institucím. 

Pracovní úraz formulář

Záznam o úrazu je k dispozici na stránkách Státního úřadu inspekce práce.

Při nahlášení úrazu s vámi váš zaměstnavatel formulář vyplní. 

Aktuální nabídka práce

Co není pracovním úrazem

Pracovním úrazem není úraz, který se zaměstnanci přihodil: 

 • na cestě do zaměstnání a zpět;
 • stravováním mimo objekt zaměstnavatele;
 • vyšetřením nebo ošetřením ve zdravotnickém zařízení ani cesta k nim a zpět, pokud vyšetření není prováděno v objektu zaměstnavatele. 

Úraz, který jste nahlásili se zpožděním, například druhý den, nemusí být zaměstnavatelem uznán jako úraz pracovní.

 

Publikováno 2. září 2022

To nejzajímavější vám zašleme

Povězte nám, jaká oblast vás zajímá?

Jenpráce.cz - Poradna
Zaregistrováním se k odběru zajímavosti a tipů ze světa práce na e-mail udělujete správci své osobní údaje za účelem zasílání informací. V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další informace o zpracování údajů společností Coweo Technologies s.r.o., se sídlem Škrétova 490/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 05157552 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů poverenec@everyregard.one, informace jsou k dispozici na Zásady ochrany osobních údajů.

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Jak postupovat při pracovním úrazu

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Jak požádat zaměstnavatele o studijní volno

Jak požádat zaměstnavatele o studijní volno

Víte, že nárok na studijní volno ze zákona nemáte? Zákoník práce studijní volno nezaručuje. Vždy musíte mít souhlas svého zaměstnavatele. Zjistěte, jak správně zaměstnavatele požádat o studijní volno. Přidáme i tipy, jak postupovat, když chcete…
Jak zaměstnanci oznámit výpověď

Jak zaměstnanci oznámit výpověď

Jen správně doručená výpověď je platná, začíná běžet výpovědní doba a je jasně dané datum skončení pracovního poměru zaměstnance. Pojďme se podívat na to, jak se připravit na předání výpovědi, jak by samotné předání výpovědi mělo proběhnout. Jaké…
Vše, co potřebujete znát o práci v noci

Vše, co potřebujete znát o práci v noci

Práce v noci je specificky upravena v zákoníku práce a ukládá vašemu zaměstnavateli řadu povinností. Právnickou řeč jsme pro vás zlidštili a zjistíte, co to je práce v noci, jaká je minimální výše příplatku za práci v noci, jak musí váš…
Vše o okamžité výpovědi pro personalisty + vzor

Vše o okamžité výpovědi pro personalisty + vzor

Dozvíte se, v jakých případech může zaměstnavatel využít institut okamžitého zrušení pracovního poměru. Detailně se zaměříme na zvlášť hrubé porušení povinností. Prozradíme, kolik neomluvených absencí musí mít zaměstnanec, abyste mohli přistoupit k…
Zjistěte, kdy máte nárok na náhradní volno

Zjistěte, kdy máte nárok na náhradní volno

Víte, jaký je rozdíl mezi náhradním volnem a placeným volnem? Zjistěte, kdy máte nárok na náhradní volno, jak na náhradní volno nahlíží zákoník práce a ukážeme vám konkrétní případy, které mohou nastat, tedy kdy máte nárok na náhradní volno za práci…
Smluvní pokuta - jak ji správně nastavit

Smluvní pokuta - jak ji správně nastavit

Smluvní pokuty jsou ve smlouvách, a to i pracovních, ukotveny pro případ porušení konkrétní povinnosti. Smluvní pokuta při odstoupení od smlouvy musí být uhrazena, je-li smluvní pokuta správně definována. Ukážeme vám, jak správně zakotvit smluvní…
Odbory - proč a jak je založit

Odbory - proč a jak je založit

Povíme vám vše, co potřebujete vědět o odborech. Dozvíte se, proč založit odbory a jak je založit, jak probíhá vyjednávání s vaším zaměstnavatelem, aby došlo k uzavření kolektivní smlouvy a mnoho dalšího.
Co personalista musí znát o náhradě škody + vzor

Co personalista musí znát o náhradě škody + vzor

Probereme vše o náhradě škody, jaký postup při vzniku škody by měl zaměstnavatel zvolit, kdy je nutné zahrnout i odborovou organizaci. Dozvíte se, kdy se uplatní náhrada škody za poškození věci nebo za poškození dobré pověsti zaměstnavatele. Jaké…
Za darování krve máte nárok na placené volno

Za darování krve máte nárok na placené volno

Bezúplatné darování krve je úctyhodná činnost každého dárce. Proto i zákoník práce na dárce myslí a přiznává jim za darování krve nárok na volno z práce, a to dokonce volno placené. Ukážeme vám, jak správně svou nepřítomnost v práci nahlásit a jaké…
Přehledně: překážka na straně zaměstnavatele

Přehledně: překážka na straně zaměstnavatele

Probereme zákoníkem práce definované překážky na straně zaměstnavatele, včetně výše náhrady mzdy pro dotčené zaměstnance a výpočtu této náhrady. Ukážeme si i specifické případy, jak nastavit překážky na straně zaměstnavatele v případě čerpání…
Návštěva lékaře v pracovní době a další překážky

Návštěva lékaře v pracovní době a další překážky

Stane se to velkému množství zaměstnanců –⁠ musíte k lékaři, který nemá volno brzy ráno nebo pozdě večer, musíte tedy lékaře navštívit ve své pracovní době. Ukážeme vám, co říká zákoník práce na téma návštěva lékaře v pracovní době. Zákoník práce a…
Vše o nemoci z povolání pro personalisty

Vše o nemoci z povolání pro personalisty

Prohlubte si své znalosti o nemoci z povolání. Kromě definice nemoci z povolání a základního legislativního rámce si ukážeme postup při posouzení nemoci z povolání a dozvíte se, jak je to s odškodněním. S nemocí z povolání souvisejí i povinnosti…

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2023 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena