Volné místo v: Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

Investiční referent - výběrové řízení

Pracovní poměr práce na plný úvazek
Smluvní vztah pracovní smlouva (na dobu neurčitou od 1. 12. 2021)
Lokalita Brno
Zadavatel Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje (Ministerstvo vnitra)
Min. vzdělání Vysokoškolské / universitní
Mzda 23.460 – 40.000 Kč

Ředitel Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa investiční referent, skupina stavební, Oddělení správy nemovitého majetku, s místem výkonu práce Brno, předpokládaný nástup 1. prosince 2021.

Charakteristika pracovního místa:

 • zajišťování realizace investičních akcí včetně dozorování průběhu realizace investic,
 • výběr a koordinace dodavatelů a jiných účastníků stavby,
 • přebírání prací,
 • příprava,
 • uzavírání a provádění změn smluv,
 • prověřování a zajišťování úplnosti investiční dokumentace
 • zpracovávání zápisů a protokolů o předání staveb,
 • zajišťování odstraňování nedostatků v průběhu jejich realizace
 • průběžná kontrola čerpání finančních prostředků z rozpočtu realizovaných akcí
 • technickoekonomické hodnocení efektivnosti investic včetně návrhů opatření na změny

Činnosti zajišťované investičním referentem:

 • zajišťuje zpracování zadávací dokumentace jako podklad pro průzkum trhu a výběrová řízení na zhotovitele akcí investičního charakteru a oprav nemovitostí,
 • zpracovává dokumentaci v rozsahu a v souladu s právními předpisy a interními akty řízení nutnou pro uzavření smluvních vztahů v oblasti investičních a neinvestičních výdajů,
 • prověřuje, připomínkuje a zajišťuje úplnost projektové dokumentace všech stupňů,
 • provádí vyhodnocování uzavřených smluvních vztahů, v rámci této průběžné kontroly má povinnost písemně dokumentovat všechny provedené úkony, zejména dodržení smluvních podmínek, úplnost a správnost předmětu plnění, vznik pohledávek, pokut, sankcí apod.

Kvalifikační předpoklady vzdělání a další požadavky pro výkon obsazované funkce:

 • vysokoškolské vzdělání technického, nejlépe stavebního směru,
 • praxe v oboru výhodou,
 • orientace v základních právních předpisech upravujících ekonomickou činnost organizačních složek státu, zejména v oblasti správy nemovitého majetku,
 • zkušenosti s plánováním, přípravou a realizací investičních akcí,
 • znalost práce na PC (textové i tabulkové editory, práce s internetem, elektronická pošta),
 • znalost programu AutoCAD, Build Power výhodou,
 • velmi dobré komunikační a organizační schopnosti,
 • schopnost samostatné i týmové práce,
 • odolnost proti stresovým situacím,
 • pečlivost, zodpovědnost a vysoké pracovní nasazení,
 • znalost informačních systémů Policie České republiky, dobrá uživatelská znalost práce s informačním systémem ETŘ – výhodou,
 • řidičské oprávnění skupiny B, aktivní řidič.

Platové a personální podmínky:

 • 10. platová třída – platové rozpětí 21 260 Kč až 31 240 Kč podle délky praxe (nař. vl. 341/2017 Sb.),
 • zvláštní příplatek 2 200 Kč,
 • po zapracování možnost osobního příplatku,
 • pracovní poměr na dobu určitou, po roce možnost doby neurčité, zkušební doba3 měsíce.

Zájemce k přihlášce do výběrového řízení přiloží:

 • motivační dopis,
 • strukturovaný životopis zaměřený zejména na splnění základních předpokladů pro obsazení pracovního místa, předchozí průběh zaměstnání, současné pracovní zařazení,
 • kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání.
 • souhlas s nahlédnutím do personálního spisu (u zaměstnanců KŘP JmK).

Písemnou přihlášku, požadované doklady, včetně svojí kontaktní adresy, telefonu a e-mailové adresy, zájemce doručí nejpozději do 8.11.2021 na adresu:
Krajské ředitelství policie Jmk
Odbor personální
k č. j. KRPB-186687/ČJ-2021–0600OP
611 32 Brno, Kounicova 24
popř. e-mailem: e-mail přes odpovědní formulář

Případné další informace poskytne vedoucí oddělení správy nemovitého majetku Ing. Jan Procházka, tel.: zobrazit tel. číslo.

Osobní údaje uchazeče budou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a s Nařízením MV č. 41/2019 o personální evidenci a o zpracovávání osobních údajů, které s ní souvisejí.

Č. j. KRPB-186687/ČJ-2021–0600OP

Máte zájem o tuto nabídku?

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2021 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena