Poznejte limity pro sledování zaměstnanců

Probereme všechny možnosti sledování a monitoringu zaměstnanců. Detailně se zaměříme na sledování zaměstnanců kamerou, seznámíme vás s příslušnou legislativou, přidáme i vzor vnitřní směrnice souhlasu zaměstnance s kamerami na pracovišti. Pro úplnost doplníme, kde kamery instalované být nesmí.

Kamery na pracovišti

Sledování a kamery na pracovišti řeší zákoník práce. Na začátek použijeme citaci paragrafu 316, odstavec 2, který ochraňuje soukromí zaměstnance a který stanovuje, že “Zaměstnavatel nesmí bez závažného důvodu spočívajícího ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele narušovat soukromí zaměstnance na pracovištích a ve společných prostorách zaměstnavatele tím, že podrobuje zaměstnance otevřenému nebo skrytému sledování, odposlechu a záznamu jeho telefonických hovorů, kontrole elektronické pošty nebo kontrole listovních zásilek adresovaných zaměstnanci.”

Následující odstavec ochraňuje oprávněné zájmy zaměstnavatele tím, že “Jestliže je u zaměstnavatele dán závažný důvod spočívající ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele, který odůvodňuje zavedení kontrolních mechanismů podle odstavce 2, je zaměstnavatel povinen přímo informovat zaměstnance o rozsahu kontroly a o způsobech jejího provádění.” 

Zákoník práce kamery na pracovišti nezakazuje, pokud zaměstnavatel k jejich instalaci má závažný důvod a současně zaměstnance o rozsahu kontroly a o způsobech jejího provádění informuje.

Zjistěte možnosti inzerce

 

Legislativní rámec

Nejen monitoring zaměstnanců je předmětem citovaného paragrafu zákoníku práce, zabývá se jím také zákon o zpracování osobních údajů, občanský zákoník, který v obecné rovině uvádí, že nikdo nesmí zasáhnout do soukromí jiného, nemá-li k tomu zákonný důvod. Kamery na pracovišti a GDPR řeší evropské Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vše o GDPR se dozvíte v našem článku, který se zabývá vnitropodnikovými směrnicemi.

Použitý kamerový systém na pracovišti a GDPR jsou velmi diskutovanými tématy, je vhodné zmínit, že i kamerový záznam zaměstnance se považuje za osobní údaj, a musí s ním být tak i zacházeno. 

Zaměstnavatel musí o provozování kamerového systému s pořizováním obrazového záznamu písemně informovat Úřad pro ochranu osobních údajů

Samotné používání kamer na pracovišti má svá pravidla, kdy zaměstnavatel musí zajistit: 

  • Zpracování kamerových záznamů pouze na nezbytnou dobu, nezbytného rozsahu a dostupnost kamerových záznamů pouze nezbytnému počtu osob; 
  • Zabezpečení kamerových záznamů proti zničení, ztrátě a podobně. 

Mějte na paměti, že inspektorát práce může udělit pokutu až 1 milion korun v případě, že pro nainstalování kamer není vážný důvod, a pokutu až do výše 100 000 Kč za porušení informační povinnosti o rozsahu a způsobu kontroly. Dalším orgánem, který dohlíží mimo jiného na používání kamerového systému v souladu s výše uvedenými zákony a nařízeními, je Úřad na ochranu osobních údajů. Úřad na ochranu osobních údajů v případě nesprávného provozování kamerových systémů může udělit pokutu ve výši až 540 milionů korun nebo čtyř procent z celosvětového ročního příjmu společnosti.

Kdy může zaměstnavatel použít kamerový systém 

Kamerový systém na pracovišti a s tím související kontrola zaměstnanců může být ze strany zaměstnavatele používána v případech, kdy k tomu zaměstnavatel má závažný důvod. Tímto závažným důvodem může být ochrana majetku zaměstnavatele, například ve skladu, kde zaměstnanci manipulují se zbožím, u pokladen, kde zaměstnanci zodpovídají za hotovost, a také v případech, kdy se v minulosti na pracovišti vyskytly stížnosti od zákazníků a zaměstnavatel chce ochránit své dobré jméno. Klíčovým závažným důvodem je pro zaměstnavatele také ochrana života a zdraví zaměstnanců, případně třetích osob.  

Další možností, jak zaměstnavatel může chránit svůj majetek, je hmotná odpovědnost zaměstnanců.

Souhlas zaměstnance s kamerovým systémem

Zaměstnavatel je povinen přímo informovat zaměstnance o rozsahu kontroly a o způsobech jejího provádění, tedy o sledování zaměstnanců kamerovým systémem

Vždy je pro zaměstnavatele lepší mít souhlas zaměstnance v písemné podobě, aby se vyvaroval případných sporů. Nepřinášíme vám souhlas zaměstnance s kamerovým systémem vzor, ale rovnou vzorovou směrnici o provozování kamerového systému, kterou si můžete editovat a upravit dle potřeb vaší společnosti.

Kde kamery být nesmí

Kamerové systémy nesmějí být umístěny v prostorách určených k ryze soukromým účelům, jako jsou toalety, sprchy, nebo prostory určené k odpočinku zaměstnance, což může být například kuchyňka. A to ani v případě, že by kamera byla jen atrapou. 

Další způsoby monitorování zaměstnanců

Kamera na pracovišti je jedním z nejčastějších způsobů ochrany zdraví zaměstnanců a majetku zaměstnavatele. Pojďme se podívat na další způsoby monitorování zaměstnanců na pracovišti

Jedním ze způsobů je monitoring PC zaměstnanců, sledování počtu odeslaných a přijatých firemních emailů. Sledování PC zaměstnanců je možné v případě, že máte podezření, že zaměstnanci chodí emaily s nebezpečným obsahem. Zaměstnavatelé si musí být vědomi toho, že na elektronickou poštu se vztahuje listovní tajemství garantované v Listině základních práva a svobod stejně jako na běžnou písemnou korespondenci. Pokud emailová adresa patří zaměstnavateli, lze emaily doručené na takovou adresu považovat za osobní údaje, k jejichž zpracování a zveřejnění je zaměstnavatel oprávněn. 

Sledování zaměstnanců a jejich internetové historie není ze strany zaměstnavatele nutné, stačí některé stránky zablokovat, aby se na ně zaměstnanci na firemní wifi nedostali. Typicky zaměstnavatelé blokují sociální sítě. 

Zaměstnavatelé v některých závažných případech přistupují i k monitoringu firemních hovorů na firemním zařízení. 

Například u profesionálních řidičů nebo řidičů služebních automobilů může v oprávněných případech zaměstnavatel použít sledování zaměstnanců přes GPS (Global Positioning System). Zaměstnavatelem získané lokační údaje jsou osobními údaji, které zaměstnavatel zpracovává. Závažným důvodem pro sledování zaměstnanců je zde ochrana majetku zaměstnavatele.

Kontrola ale musí být provedena přiměřeným způsobem a výjimečně. A opět - zaměstnanec musí být o možnosti kontroly informován. 

Objevte možnosti inzerce

Shrnutí

Nyní víme, že může zaměstnavatel sledovat zaměstnance kamerou, prohlédnout si emaily i internetovou historii, pokud k tomu má závažný důvod a své zaměstnance s tímto seznámil. 

Nejjednodušším způsobem, jak zaměstnance seznámit, je vydáním vnitřního předpisu zaměstnavatele, případně podepsat se zaměstnanci souhlas v písemné podobě, u kamerového systému doporučujeme přidat i cedule, které zaměstnance informují o tom, že prostor, kde se nacházejí, je monitorován kamerovým systémem se záznamem. 

 Z výše uvedeného vyplývá, že skryté kamery jsou zakázané.

 

Publikováno 19. června 2023

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Poznejte limity pro sledování zaměstnanců

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Ideální práce při rodičovské dovolené

Ideální práce při rodičovské dovolené

Zjistěte, jaký můžete mít přivýdělek na rodičovské dovolené, aniž byste ztratili nárok na rodičovský příspěvek. Pomůžeme vám rozhodnout se, jestli je lepší dohoda nebo OSVČ. O rodičovský příspěvek při zaměstnání nemůžete přijít, pokud splníte…
Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Výstupní list ze zaměstnání nepatří mezi povinné dokumenty, ale pro ochranu zaměstnavatele i zaměstnance jej doporučujeme připravit pro každého zaměstnance, kterému končí pracovní poměr ve vaší společnosti. Ukážeme vám, jak vypadá výstupní list ze…
Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Dozvíte se, co to je pracovní oděv, kdy jej zaměstnavatel zaměstnanci plně hradí a jaké jsou základní povinnosti zaměstnavatele. Zjistíte, kdy a kdo má nárok na pracovní oděv a také na pracovní obuv.
Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Povíme vám vše k tématu “pracovní smlouva na dobu určitou a prodloužení”. Zjistíte, jaké máte možnosti, když se blíží konec vašeho pracovního poměru, kolikrát může zaměstnavatel využít možnost opakovaného prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou…
TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

Seznamte se s naším výběrem TOP 10 podcastů zaměřených na lidské zdroje. Ať už jste v oboru HR dlouholetým profesionálem nebo jen hledáte aktuální informace a trendy, tyto podcasty vám nabídnou širokou škálu témat a poznatků. Získejte přehled o tom…
Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář (ČTK), stojící jako maják nezávislého zpravodajství, je veřejnoprávní zpravodajská agentura v České republice. Tento článek vás provede jejím unikátním obchodním modelem, který nepotřebuje státní dotace, a objasní, jak ČTK…
Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Pokud potřebujete sdílet pracovní témata s veřejností, jako jsou zajímavá data nebo stížnosti na bezpráví, je dobré mít kontakty na přední profesní novinářské organizace. Ty vám mohou pomoci získat pozornost pro vaše záležitosti. V našem článku…
Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Specifickou interní směrnicí zaměstnavatele je pracovní řád, který zaměstnancům upřesňuje jejich povinnosti. Každá společnost by měla mít svůj pracovní řád, se kterým všechny své zaměstnance seznámí. Proto jsme pro vás připravili kompletní pracovní…
Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Státní úřad inspekce práce provádí pravidelné plánované kontroly i kontroly na základě podnětů od zaměstnanců, aby zjistil, jaký je skutečný stav v prověřované oblasti, a v případě zjištění nějakého pochybení má pravomoc nařídit zaměstnavateli…
Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Znáte základní povinnosti zaměstnavatele? Ukážeme vám, co je povinností vašeho zaměstnavatele před zahájením vašeho pracovního poměru, v průběhu a při skončení pracovního poměru.
Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Dozvíte se, z jakých důvodů je možné převést dovolenou do dalšího roku, v jakém rozsahu a kdy nejpozději je nutné ji zaměstnanci nařídit, jinak si její čerpání zaměstnanec určí sám. Ukážeme vám, jak na nařízení dovolené ze strany zaměstnavatele a…
Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Zjistila jste, že jste těhotná, a nevíte, kdy a jak tuto skutečnost oznámit v práci? Nebojte se, se vším vám pomůžeme! Dozvíte se, kdy oznámit těhotenství v zaměstnání, jak v práci oznámit těhotenství a také jaké jsou povinnosti vašeho…

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena