Vše o hmotné odpovědnosti + VZORY ZDARMA

Hmotná odpovědnost zaměstnance je citlivým tématem. Existují dvě odpovědnosti zaměstnance, schodek a ztráta svěřených věcí. Na oba případy se podíváme a ke každému připojíme vzor dohody, která by měla být podepsána, aby bylo možné schodek nebo ztrátu po vás vymáhat. Pouze ústní dohoda je nedostačující.

Hmotná odpovědnost zaměstnance

Hmotná odpovědnost je v zákoníku práce definována v paragrafu 252 a následujících. Zákoník práce popisuje postup v případě schodku na svěřených hodnotách, ztrátu svěřených věcí, rozsah a způsob náhrady škody, a další související témata. 

Pojďme na konkrétních případech ukázat, co to je hmotná zodpovědnost

Aktuální nabídka práce

Schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat

Svěřené hodnoty jsou například hotovost, ceniny, zboží, zásoby materiálu a jiné hodnoty, s nimiž máte možnost osobně disponovat po celou dobu, po kterou vám byly svěřeny.

Pokud jste se svým zaměstnavatelem podepsali dohodu o odpovědnosti a vznikne schodek na svěřených hodnotách, předpokládá se, že vy jako zaměstnanec jste vinen a váš zaměstnavatel nemusí nic prokazovat. Zaměstnavatel je povinen pouze prokázat, že vznikl schodek na svěřených hodnotách v době, kdy vám byly svěřeny. Schodek zaměstnavatel zjišťuje nejčastěji prostřednictvím inventury, nebo jakýmkoliv způsobem, který je dostatečně věrohodný a nevzbuzuje pochybnosti.

Zprostit se povinnosti nahradit schodek zcela nebo zčásti můžete, pokud prokážete, že schodek vznikl zcela nebo zčásti bez vašeho zavinění. Například znemožněním se svěřenými hodnotami nakládat, nebo když schodek vznikl v důsledku živelní události, požáru, povodně.

Při vzniku schodku jste povinni jej nahradit v plné výši

Ztráta svěřených věcí

Ztráta svěřených věcí se týká případů, kdy vám byly svěřeny věci, které využíváte výhradně vy a máte možnost zabezpečit jejich ochranu. Jedná se například o nástroje, ochranné pracovní prostředky a podobné věci, které vám zaměstnavatel svěřil oproti písemnému potvrzení

Věci, jejichž cena převyšuje 50 000 Kč, vám mohou být svěřeny jen na základě dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí. Tato dohoda musí být uzavřena písemně, vzor naleznete níže. 

Zprostit se povinnosti nahradit ztrátu zcela nebo zčásti můžete, pokud prokážete, že ztráta vznikla zcela nebo zčásti bez vašeho zavinění. Například tím, že najdete viníka, doložíte, že jste v danou dobu nebyli na pracovišti a podobně. 

Ztrátu svěřených věcí jste povinni uhradit zaměstnavateli v plné výši, omezení výší výdělku neexistuje.

Kdo musí mít podepsanou dohodu o hmotné odpovědnosti

Je plně v kompetenci zaměstnavatele určit, kdo ze zaměstnanců musí mít dohodu o odpovědnosti za svěřené hodnoty nebo dohodu o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí podepsanou. Nejčastěji se jedná o vedoucí pracovníky na prodejnách, pokladní, skladníky, kteří mohou disponovat s uskladněným zbožím. 

Kdy můžete od dohody odstoupit

Váš závazek z dohody o odpovědnosti za svěřené hodnoty či dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí zaniká dnem skončení vašeho pracovního poměru nebo dnem kdy odstoupení od takové dohody doručíte svému zaměstnavateli, není-li v odstoupení od dohody uveden den pozdější.

V následujících případech můžete od dohody ustoupit: 

  • Vykonáváte-li jinou práci, na kterou dohodu již nepotřebujete mít podepsanou;
  • Pokud jste převáděni na jinou práci či na jiné pracoviště;
  • Pokud váš zaměstnavatel v době 15 kalendářních dnů neodstranil závady, na které jste ho písemně upozornili. Musí se jednat o závady v pracovních podmínkách, které vám brání řádnému hospodaření se svěřenými hodnotami;
  • Jestliže je na pracoviště zařazen jiný zaměstnanec nebo ustanoven jiný vedoucí nebo jeho zástupce.

Co když dohodu nepodepíšete

Pokud dohodu o hmotné odpovědnosti odmítnete podepsat, může to být pro vašeho zaměstnavatele důvodem k rozvázání pracovního poměru výpovědí pro nesplňování požadavků pro řádný výkon sjednané práce.

Aktuální nabídka práce

Hmotná odpovědnost vzor

Pro usnadnění jsme pro vás připravili vzory pro oba případy, které si můžete zdarma stáhnout a upravovat dle vlastních potřeb. 

Pro případ schodku je nutné mít podepsanou Dohodu o odpovědnosti za svěřené hodnoty

V případě ztráty svěřených věcí je nutné mít podepsanou Dohodu o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí.

 

Publikováno 12. října 2022

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Vše o hmotné odpovědnosti + VZORY ZDARMA

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Dozvíte se, co to je pracovní oděv, kdy jej zaměstnavatel zaměstnanci plně hradí a jaké jsou základní povinnosti zaměstnavatele. Zjistíte, kdy a kdo má nárok na pracovní oděv a také na pracovní obuv.
Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Povíme vám vše k tématu “pracovní smlouva na dobu určitou a prodloužení”. Zjistíte, jaké máte možnosti, když se blíží konec vašeho pracovního poměru, kolikrát může zaměstnavatel využít možnost opakovaného prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou…
TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

Seznamte se s naším výběrem TOP 10 podcastů zaměřených na lidské zdroje. Ať už jste v oboru HR dlouholetým profesionálem nebo jen hledáte aktuální informace a trendy, tyto podcasty vám nabídnou širokou škálu témat a poznatků. Získejte přehled o tom…
Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář (ČTK), stojící jako maják nezávislého zpravodajství, je veřejnoprávní zpravodajská agentura v České republice. Tento článek vás provede jejím unikátním obchodním modelem, který nepotřebuje státní dotace, a objasní, jak ČTK…
Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Pokud potřebujete sdílet pracovní témata s veřejností, jako jsou zajímavá data nebo stížnosti na bezpráví, je dobré mít kontakty na přední profesní novinářské organizace. Ty vám mohou pomoci získat pozornost pro vaše záležitosti. V našem článku…
Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Specifickou interní směrnicí zaměstnavatele je pracovní řád, který zaměstnancům upřesňuje jejich povinnosti. Každá společnost by měla mít svůj pracovní řád, se kterým všechny své zaměstnance seznámí. Proto jsme pro vás připravili kompletní pracovní…
Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Státní úřad inspekce práce provádí pravidelné plánované kontroly i kontroly na základě podnětů od zaměstnanců, aby zjistil, jaký je skutečný stav v prověřované oblasti, a v případě zjištění nějakého pochybení má pravomoc nařídit zaměstnavateli…
Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Znáte základní povinnosti zaměstnavatele? Ukážeme vám, co je povinností vašeho zaměstnavatele před zahájením vašeho pracovního poměru, v průběhu a při skončení pracovního poměru.
Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Dozvíte se, z jakých důvodů je možné převést dovolenou do dalšího roku, v jakém rozsahu a kdy nejpozději je nutné ji zaměstnanci nařídit, jinak si její čerpání zaměstnanec určí sám. Ukážeme vám, jak na nařízení dovolené ze strany zaměstnavatele a…
Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Zjistila jste, že jste těhotná, a nevíte, kdy a jak tuto skutečnost oznámit v práci? Nebojte se, se vším vám pomůžeme! Dozvíte se, kdy oznámit těhotenství v zaměstnání, jak v práci oznámit těhotenství a také jaké jsou povinnosti vašeho…
Nezdražujeme a z vysoké kvality služeb neuhneme

Nezdražujeme a z vysoké kvality služeb neuhneme

V době, kdy ostatní firmy v oboru od ledna 2024 zdražují, pracovní portál JenPráce.cz jde proti proudu a drží svoje ceny nízko. Díky inovativním technikám vedoucím k vnitřním úsporám a rychle rostoucímu počtu klientů, nemusí k zvýšení cen přistoupit…
Top 20 ATS systémů, které hýbou HR

Top 20 ATS systémů, které hýbou HR

Systémů pro podporu náborů, takzvaných ATS (anglická zkratka “Applicant Tracking System”), či jim podobných, najdete na současném trhu nepřeberné množství. Všechny tyto softwary spojuje společný cíl - vylepšit administrativní a náborové procesy ve…

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena