Vše o hmotné odpovědnosti + VZORY ZDARMA

Hmotná odpovědnost zaměstnance je citlivým tématem. Existují dvě odpovědnosti zaměstnance, schodek a ztráta svěřených věcí. Na oba případy se podíváme a ke každému připojíme vzor dohody, která by měla být podepsána, aby bylo možné schodek nebo ztrátu po vás vymáhat. Pouze ústní dohoda je nedostačující.

Hmotná odpovědnost zaměstnance

Hmotná odpovědnost je v zákoníku práce definována v paragrafu 252 a následujících. Zákoník práce popisuje postup v případě schodku na svěřených hodnotách, ztrátu svěřených věcí, rozsah a způsob náhrady škody, a další související témata. 

Pojďme na konkrétních případech ukázat, co to je hmotná zodpovědnost

Aktuální nabídka práce

Schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat

Svěřené hodnoty jsou například hotovost, ceniny, zboží, zásoby materiálu a jiné hodnoty, s nimiž máte možnost osobně disponovat po celou dobu, po kterou vám byly svěřeny.

Pokud jste se svým zaměstnavatelem podepsali dohodu o odpovědnosti a vznikne schodek na svěřených hodnotách, předpokládá se, že vy jako zaměstnanec jste vinen a váš zaměstnavatel nemusí nic prokazovat. Zaměstnavatel je povinen pouze prokázat, že vznikl schodek na svěřených hodnotách v době, kdy vám byly svěřeny. Schodek zaměstnavatel zjišťuje nejčastěji prostřednictvím inventury, nebo jakýmkoliv způsobem, který je dostatečně věrohodný a nevzbuzuje pochybnosti.

Zprostit se povinnosti nahradit schodek zcela nebo zčásti můžete, pokud prokážete, že schodek vznikl zcela nebo zčásti bez vašeho zavinění. Například znemožněním se svěřenými hodnotami nakládat, nebo když schodek vznikl v důsledku živelní události, požáru, povodně.

Při vzniku schodku jste povinni jej nahradit v plné výši

Ztráta svěřených věcí

Ztráta svěřených věcí se týká případů, kdy vám byly svěřeny věci, které využíváte výhradně vy a máte možnost zabezpečit jejich ochranu. Jedná se například o nástroje, ochranné pracovní prostředky a podobné věci, které vám zaměstnavatel svěřil oproti písemnému potvrzení

Věci, jejichž cena převyšuje 50 000 Kč, vám mohou být svěřeny jen na základě dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí. Tato dohoda musí být uzavřena písemně, vzor naleznete níže. 

Zprostit se povinnosti nahradit ztrátu zcela nebo zčásti můžete, pokud prokážete, že ztráta vznikla zcela nebo zčásti bez vašeho zavinění. Například tím, že najdete viníka, doložíte, že jste v danou dobu nebyli na pracovišti a podobně. 

Ztrátu svěřených věcí jste povinni uhradit zaměstnavateli v plné výši, omezení výší výdělku neexistuje.

Kdo musí mít podepsanou dohodu o hmotné odpovědnosti

Je plně v kompetenci zaměstnavatele určit, kdo ze zaměstnanců musí mít dohodu o odpovědnosti za svěřené hodnoty nebo dohodu o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí podepsanou. Nejčastěji se jedná o vedoucí pracovníky na prodejnách, pokladní, skladníky, kteří mohou disponovat s uskladněným zbožím. 

Kdy můžete od dohody odstoupit

Váš závazek z dohody o odpovědnosti za svěřené hodnoty či dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí zaniká dnem skončení vašeho pracovního poměru nebo dnem kdy odstoupení od takové dohody doručíte svému zaměstnavateli, není-li v odstoupení od dohody uveden den pozdější.

V následujících případech můžete od dohody ustoupit: 

 • Vykonáváte-li jinou práci, na kterou dohodu již nepotřebujete mít podepsanou;
 • Pokud jste převáděni na jinou práci či na jiné pracoviště;
 • Pokud váš zaměstnavatel v době 15 kalendářních dnů neodstranil závady, na které jste ho písemně upozornili. Musí se jednat o závady v pracovních podmínkách, které vám brání řádnému hospodaření se svěřenými hodnotami;
 • Jestliže je na pracoviště zařazen jiný zaměstnanec nebo ustanoven jiný vedoucí nebo jeho zástupce.

Co když dohodu nepodepíšete

Pokud dohodu o hmotné odpovědnosti odmítnete podepsat, může to být pro vašeho zaměstnavatele důvodem k rozvázání pracovního poměru výpovědí pro nesplňování požadavků pro řádný výkon sjednané práce.

Aktuální nabídka práce

Hmotná odpovědnost vzor

Pro usnadnění jsme pro vás připravili vzory pro oba případy, které si můžete zdarma stáhnout a upravovat dle vlastních potřeb. 

Pro případ schodku je nutné mít podepsanou Dohodu o odpovědnosti za svěřené hodnoty

V případě ztráty svěřených věcí je nutné mít podepsanou Dohodu o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí.

 

Publikováno 12. října 2022

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Vše o hmotné odpovědnosti + VZORY ZDARMA

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Co personalista musí znát o odborové organizaci

Co personalista musí znát o odborové organizaci

Získejte základní přehled o odborech, ať již ve vaší společnosti působí odborová organizace, nebo předpokládáte, že bude v dohledné době založena. Shrnuli jsme základní informace o tom, co to je odborová organizace a jaké má vůči ní zaměstnavatel…
Zaměstnavatel nechce převzít výpověď

Zaměstnavatel nechce převzít výpověď

Ukážeme vám, kdo může ve společnosti výpověď převzít, a dva způsoby, jak si nechat přijetí výpovědi zaměstnavatelem potvrdit. Poradíme vám, jak postupovat, pokud váš zaměstnavatel odmítl převzít výpověď.
Jak správně změnit délku pracovní doby

Jak správně změnit délku pracovní doby

Potřebujete zaměstnanci změnit pracovní dobu? Pokud je pracovní doba součástí pracovní smlouvy, potřebujete souhlas dotčeného zaměstnance. Je-li pracovní doba určena vnitřní směrnicí, můžete délku pracovní doby změnit. Pojďte se s námi na jednotlivé…
Doporučující dopis od zaměstnavatele

Doporučující dopis od zaměstnavatele

Doporučující dopis do zaměstnání může být klíčový při rozhodování vašeho nového zaměstnavatele. Z dopisu zjistí, jaké jsou vaše silné stránky, na jakých projektech jste pracovali, jak jste zapadli do současného týmu a mnohem více.
Výhody a nevýhody sdíleného pracovního místa

Výhody a nevýhody sdíleného pracovního místa

Víte, že novela zákoníku práce přinesla sdílené pracovní místo? Sdílení pracovního místa znamená, že minimálně dva zaměstnanci se střídají na stejném pracovním místě a dohromady svými částečnými úvazky pokryjí pracovní úvazek celý. Představíme vám…
Vaše práva při zrušení dovolené zaměstnavatelem

Vaše práva při zrušení dovolené zaměstnavatelem

Zaměstnavatel určuje čerpání dovolené svých zaměstnanců. Zjistěte, kdy může zaměstnavatel zrušit dovolenou, i tu, kterou již máte zaplacenou, nebo vás v průběhu dovolené z ní odvolat zpět do práce. Ukážeme vám, co všechno následně zaměstnavatel musí…
Co dělat, když vám zaměstnavatel nezaplatil

Co dělat, když vám zaměstnavatel nezaplatil

Poradíme vám, co dělat, když zaměstnavatel neplatí mzdu a co dělat, když zaměstnavatel neplatí sociální a zdravotní pojištění. Nevyplacená nemocenská? I s tím vám poradíme. Dozvíte se také, jak správně podat stížnost na zaměstnavatele.
Půjčka zaměstnanci jako benefit společnosti

Půjčka zaměstnanci jako benefit společnosti

Zvažujete nový benefit pro své zaměstnance? Co například půjčka pro zaměstnance! Zjistěte, jaké typy půjček můžete zaměstnancům poskytnout, jaké jsou daňové dopady jednotlivých typů půjček.
Jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele

Jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele

Poradíme vám, jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele, který vám například nevyplácí vaši mzdu nebo odstupné. Máte dvě možnosti, jak své peníze získat zpět. V článku najdete i vzor insolvenčního návrhu.
Proč mít připravenou pracovní náplň + VZOR

Proč mít připravenou pracovní náplň + VZOR

Pracovní náplň, se kterou zaměstnance prokazatelně seznámíte, vám pomůže s určením konkrétních povinností, které má zaměstnanec zastávat. Poradíme, kdo pracovní náplň připravuje, v jakých případech ji může zaměstnavatel změnit či doplnit. Získáte…
Dvě zaměstnání současně - daně, nemocenská

Dvě zaměstnání současně - daně, nemocenská

Chcete si přivydělat a máte dvě zaměstnání? Můžete mít ke své pracovní smlouvě uzavřenou dohodu u svého stávajícího zaměstnavatele, pokud práce na dohodu bude jiná než ta, kterou děláte na základě pracovní smlouvy. Nebo můžete mít zaměstnavatele dva…
Co dělat, když zaměstnanec nepřišel do práce

Co dělat, když zaměstnanec nepřišel do práce

Zjistěte, kdy je absence zaměstnance považována za neomluvenou, jak správně má zaměstnanec svou nepřítomnost v práci omlouvat a jaké kroky zaměstnavatel může uskutečnit.

Podívejte se i na naše pracovní nabídky:

 • Pohořelice, Brno-venkov
 • ČSAD Uherské Hradiště a.s.
 • od 18 900 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 22. března
 • Karlovy Vary
 • Hotelion s.r.o.
 • od 19 700 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 14. března
 • Plzeň
 • HOSPODSKA U Šenku s.r.o.
 • 35 000 – 45 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 12. března
 • Chotěšov, Plzeň-jih
 • BEL Solutions s.r.o.
 • 18 900 – 22 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 14. února
 • Liberec
 • Progres Liberec s.r.o.
 • od 25 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 16. dubna
 • Hlinsko, Chrudim
 • Miroslav Pekař
 • 28 000 – 35 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 25. března
 • Havlíčkův Brod
 • Veronika Horáková
 • 25 000 – 45 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 19. března
 • Hluboká nad Vltavou
 • Viridana s.r.o.
 • od 19 700 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 26. ledna
 • Hodonín
 • FASHION AND FASHION s.r.o.
 • od 21 800 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 25. ledna
 • Dobrkovice
 • EMG Zlín, s.r.o.
 • od 27 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 28. března
 • Sebranice, Svitavy
 • Agro družstvo Sebranice
 • 30 000 – 35 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 16. dubna
 • Ostrava
 • Traťová strojní společnost, a.s.
 • 30 000 – 35 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 21. února
 • Jihlava
 • HACU, s.r.o.
 • od 21 300 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 4. dubna

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena