Vše o služebním autě k soukromým účelům

Benefit nebo pracovní pomůcka, to je služební auto. Ukážeme si, co vše má na starosti zaměstnavatel, co zaměstnanec. Kdy a za jakých podmínek může zaměstnanec využít služební auto i k soukromým účelům, kdo jej může řídit a jak je to se srážkami ze mzdy. K dispozici máte i vzor smlouvy o užívání vozidla pro soukromé a služební účely.

Služební automobil

Firemní automobil je vůz, který je ve vlastnictví zaměstnavatele a zaměstnanec jej využívá v přímé souvislosti s výkonem práce. 

Služební auto jako benefit je stále velmi oblíbený nástroj, mezi manažerskou populací považovaný téměř za samozřejmost. Jsou profese, jako například obchodníci, kteří služební automobil potřebují k výkonu své práce. Možnost využívat služební auto k soukromým účelům dostávají klíčoví zaměstnanci zaměstnavatele. 

Doporučujeme, aby zaměstnanec, který bude využívat služební vůz, měl uzavřené pojištění odpovědnosti.

Aktuální nabídka práce

 Co hradí zaměstnavatel

Zaměstnavatel, který je v technickém průkazu zapsaný jako vlastník a provozovatel, hradí náklady spojené s užíváním vozidla, jako jsou pohonné hmoty, servisní prohlídky, pojištění a další. 

Pohonné hmoty - na služební cestě vždy v plné výši hradí zaměstnavatel. V případě, že zaměstnanec může využívat firemní auto pro soukromé účely, se musí se zaměstnavatelem domluvit, jakým způsobem bude zaměstnanec náklady na pohonné hmoty na soukromých cestách hradit. 

Servisní prohlídky, výměna pneumatik a podobné úkony - jsou plně hrazeny zaměstnavatelem. 

Pojištění - pojištění odpovědnosti za služební auto, neboli povinné ručení, se nevyhne žádný provozovatel motorového vozidla. V případě služebního automobilu je provozovatelem zaměstnavatel, náklady na pojištění odpovědnosti z provozu vozidla proto hradí v plné výši. 

Paušální výdaj na dopravu

Výhodou pro zaměstnavatele je skutečnost, že podle zákona o daních z příjmů (§ 24 odst. 2 písm. zt)) může jako variantu uplatňování nákladů na dopravu silničním motorovým vozidlem uplatnit takzvaný „paušální výdaj na dopravu“. Ten je pro rok 2023 stanoven ve výši 5 000 Kč za každý kalendářní měsíc, v němž podnikatel využíval příslušné motorové vozidlo k podnikání, případně krácený paušální výdaj ve výši 4.000 Kč za každý kalendářní měsíc, ve kterém používal motorové vozidlo pouze zčásti k podnikatelské činnosti. 

Kdo může řídit služební vozidlo

Služební vůz může řídit zaměstnanec, který disponuje platným příslušným řidičským oprávněním, úspěšně se podrobil internímu školení pro řízení služebního automobilu (je součástí školení na BOZP) a absolvoval pracovně-lékařskou prohlídku.

Služební auto a kniha jízd

Knihu jízd musí vést společnosti, které využívají alespoň jedno vozidlo k výkonu své činnosti. Účelem tohoto dokumentu, který je současně i účetním dokladem, je prokázání, že je auto skutečně používané k dosažení, udržení a zajištění příjmů. Typicky knihu jízd vedou plátci DPH, ale i neplátci DPH, kteří nepoužívají paušální výdaje.

Kniha jízd může mít elektronickou či papírovou podobu. Zaměstnavatel by měl vždy vědět, kde se jeho vůz nachází a který ze zaměstnanců jej užívá. 

Jak již název napovídá, kniha jízd obsahuje jednotlivé cesty vázané k určitému vozidlu. Zaměstnanec je povinen knihu jízd vyplňovat pravidelně, ideálně po dokončení jízdy. Je nutné uvést datum služební cesty, čas odjezdu a příjezdu, účel cesty, místo výjezdu, cílové místo, stav tachometru před a po ukončení jízdy, kdy byly bezpečnostní přestávky. 

Služební auto k soukromým účelům

Zaměstnavatel se se zaměstnancem může domluvit, zda a za jakých podmínek může zaměstnanec využívat služební auto na soukromé účely

Co byste měli vědět a mít se zaměstnancem písemně domluvené: 

  • Pohonné hmoty, parkování - kdo a jakým způsobem bude hradit výdaje na soukromé cestě zaměstnance. Pokud zaměstnavatel od zaměstnance nepožaduje úhradu za soukromě spotřebované pohonné hmoty a tyto náklady zaměstnavatel sám uhradí, je hodnota tohoto plnění zdanitelným příjmem zaměstnance, který podléhá odvodům zákonného pojistného. 

Služební auto a cesta do práce patří do části nákladů padajících na bedra zaměstnance, cesta z a do zaměstnání není považována za výkon práce. Zákoník práce říká, že pracovní doba je doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci, nebo doba, po kterou je zaměstnanec k výkonu práce podle pokynů zaměstnavatele připraven na pracovišti.

  • Další náklady spojené s údržbou vozidla - zda a v jaké výši se bude zaměstnanec podílet na nákladech. 
  • Způsobení škody - v případě, že zaměstnanec na soukromé cestě způsobí škodu, měl by odpovídat za způsobenou škodu v plném rozsahu a případně i ušlý zisk. 
  • Přidanění při využití vozidla k služebním i soukromým účelům - zaměstnanci se za služební vozidlo pro soukromé účely ve mzdě přidaní částka ve výši 1 % vstupní ceny vozidla za každý (i započatý) kalendářní měsíc poskytnutí vozidla a částka ve výši 0,5 % vstupní ceny vozidla při poskytnutí nízkoemisního motorové vozidlo (například elektromobil či vozidlo kombinující spalovací motor a elektromotor). 

Mohla by se vám hodit smlouva o užívání vozidla pro soukromé a služební účely vzorová, která obsahuje základní informace, které byste se svým zaměstnancem měli mít vyjasněné před užíváním vozidla. 

Aktuální nabídka práce

Služební auto pro soukromé účely kalkulačka

Pojďme si na konkrétním příkladu ukázat, jak firemní auto k soukromým účelům ovlivní příjem zaměstnance. Zaměstnanci využívajícímu služební auto k soukromým účelům poslouží kalkulačka, respektive níže uvedený jednoduchý návod. Je důležité zaměstnancům říci, že služební auto pro soukromé účely při účtování vstupuje do mzdy jako nepeněžitý příjem a přičítá se k hrubé mzdě zaměstnance. 

Služební neboli firemní auto pro soukromé účely výpočet:  

Položka

Částka v Kč

Částka v Kč

Hrubá mzda zaměstnance

50 000

50 000

Pořizovací cena služebního vozu k soukromým účelům 

400 000

0

Základ daně

54 000

 

Daňová sleva na poplatníka 

2 570

2 570

Sociální pojištění

3 510 

3 250

Zdravotní pojištění

2 430

2 250

Záloha na daň z příjmu

5 530

4 930

Čistá mzda

38 530

39 570

Ve výpočtu nejsou zohledněny slevy na děti, úroky z úvěru a další možné slevy, pouze sleva na poplatníka. 

Tabulka ukazuje rozdíl mezi čistou mzdou u zaměstnance, který využívá služební automobil k soukromým účelům, a zaměstnance, který služební vůz k soukromým účelům nevyužívá.

 

Publikováno 5. června 2023

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Vše o služebním autě k soukromým účelům

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Ideální práce při rodičovské dovolené

Ideální práce při rodičovské dovolené

Zjistěte, jaký můžete mít přivýdělek na rodičovské dovolené, aniž byste ztratili nárok na rodičovský příspěvek. Pomůžeme vám rozhodnout se, jestli je lepší dohoda nebo OSVČ. O rodičovský příspěvek při zaměstnání nemůžete přijít, pokud splníte…
Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Výstupní list ze zaměstnání nepatří mezi povinné dokumenty, ale pro ochranu zaměstnavatele i zaměstnance jej doporučujeme připravit pro každého zaměstnance, kterému končí pracovní poměr ve vaší společnosti. Ukážeme vám, jak vypadá výstupní list ze…
Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Dozvíte se, co to je pracovní oděv, kdy jej zaměstnavatel zaměstnanci plně hradí a jaké jsou základní povinnosti zaměstnavatele. Zjistíte, kdy a kdo má nárok na pracovní oděv a také na pracovní obuv.
Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Povíme vám vše k tématu “pracovní smlouva na dobu určitou a prodloužení”. Zjistíte, jaké máte možnosti, když se blíží konec vašeho pracovního poměru, kolikrát může zaměstnavatel využít možnost opakovaného prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou…
TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

Seznamte se s naším výběrem TOP 10 podcastů zaměřených na lidské zdroje. Ať už jste v oboru HR dlouholetým profesionálem nebo jen hledáte aktuální informace a trendy, tyto podcasty vám nabídnou širokou škálu témat a poznatků. Získejte přehled o tom…
Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář (ČTK), stojící jako maják nezávislého zpravodajství, je veřejnoprávní zpravodajská agentura v České republice. Tento článek vás provede jejím unikátním obchodním modelem, který nepotřebuje státní dotace, a objasní, jak ČTK…
Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Pokud potřebujete sdílet pracovní témata s veřejností, jako jsou zajímavá data nebo stížnosti na bezpráví, je dobré mít kontakty na přední profesní novinářské organizace. Ty vám mohou pomoci získat pozornost pro vaše záležitosti. V našem článku…
Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Specifickou interní směrnicí zaměstnavatele je pracovní řád, který zaměstnancům upřesňuje jejich povinnosti. Každá společnost by měla mít svůj pracovní řád, se kterým všechny své zaměstnance seznámí. Proto jsme pro vás připravili kompletní pracovní…
Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Státní úřad inspekce práce provádí pravidelné plánované kontroly i kontroly na základě podnětů od zaměstnanců, aby zjistil, jaký je skutečný stav v prověřované oblasti, a v případě zjištění nějakého pochybení má pravomoc nařídit zaměstnavateli…
Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Znáte základní povinnosti zaměstnavatele? Ukážeme vám, co je povinností vašeho zaměstnavatele před zahájením vašeho pracovního poměru, v průběhu a při skončení pracovního poměru.
Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Dozvíte se, z jakých důvodů je možné převést dovolenou do dalšího roku, v jakém rozsahu a kdy nejpozději je nutné ji zaměstnanci nařídit, jinak si její čerpání zaměstnanec určí sám. Ukážeme vám, jak na nařízení dovolené ze strany zaměstnavatele a…
Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Zjistila jste, že jste těhotná, a nevíte, kdy a jak tuto skutečnost oznámit v práci? Nebojte se, se vším vám pomůžeme! Dozvíte se, kdy oznámit těhotenství v zaměstnání, jak v práci oznámit těhotenství a také jaké jsou povinnosti vašeho…

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena