Vše o služebním autě k soukromým účelům

Benefit nebo pracovní pomůcka, to je služební auto. Ukážeme si, co vše má na starosti zaměstnavatel, co zaměstnanec. Kdy a za jakých podmínek může zaměstnanec využít služební auto i k soukromým účelům, kdo jej může řídit a jak je to se srážkami ze mzdy. K dispozici máte i vzor smlouvy o užívání vozidla pro soukromé a služební účely.

Služební automobil

Firemní automobil je vůz, který je ve vlastnictví zaměstnavatele a zaměstnanec jej využívá v přímé souvislosti s výkonem práce. 

Služební auto jako benefit je stále velmi oblíbený nástroj, mezi manažerskou populací považovaný téměř za samozřejmost. Jsou profese, jako například obchodníci, kteří služební automobil potřebují k výkonu své práce. Možnost využívat služební auto k soukromým účelům dostávají klíčoví zaměstnanci zaměstnavatele. 

Doporučujeme, aby zaměstnanec, který bude využívat služební vůz, měl uzavřené pojištění odpovědnosti.

Aktuální nabídka práce

 Co hradí zaměstnavatel

Zaměstnavatel, který je v technickém průkazu zapsaný jako vlastník a provozovatel, hradí náklady spojené s užíváním vozidla, jako jsou pohonné hmoty, servisní prohlídky, pojištění a další. 

Pohonné hmoty - na služební cestě vždy v plné výši hradí zaměstnavatel. V případě, že zaměstnanec může využívat firemní auto pro soukromé účely, se musí se zaměstnavatelem domluvit, jakým způsobem bude zaměstnanec náklady na pohonné hmoty na soukromých cestách hradit. 

Servisní prohlídky, výměna pneumatik a podobné úkony - jsou plně hrazeny zaměstnavatelem. 

Pojištění - pojištění odpovědnosti za služební auto, neboli povinné ručení, se nevyhne žádný provozovatel motorového vozidla. V případě služebního automobilu je provozovatelem zaměstnavatel, náklady na pojištění odpovědnosti z provozu vozidla proto hradí v plné výši. 

Paušální výdaj na dopravu

Výhodou pro zaměstnavatele je skutečnost, že podle zákona o daních z příjmů (§ 24 odst. 2 písm. zt)) může jako variantu uplatňování nákladů na dopravu silničním motorovým vozidlem uplatnit takzvaný „paušální výdaj na dopravu“. Ten je pro rok 2023 stanoven ve výši 5 000 Kč za každý kalendářní měsíc, v němž podnikatel využíval příslušné motorové vozidlo k podnikání, případně krácený paušální výdaj ve výši 4.000 Kč za každý kalendářní měsíc, ve kterém používal motorové vozidlo pouze zčásti k podnikatelské činnosti. 

Kdo může řídit služební vozidlo

Služební vůz může řídit zaměstnanec, který disponuje platným příslušným řidičským oprávněním, úspěšně se podrobil internímu školení pro řízení služebního automobilu (je součástí školení na BOZP) a absolvoval pracovně-lékařskou prohlídku.

Služební auto a kniha jízd

Knihu jízd musí vést společnosti, které využívají alespoň jedno vozidlo k výkonu své činnosti. Účelem tohoto dokumentu, který je současně i účetním dokladem, je prokázání, že je auto skutečně používané k dosažení, udržení a zajištění příjmů. Typicky knihu jízd vedou plátci DPH, ale i neplátci DPH, kteří nepoužívají paušální výdaje.

Kniha jízd může mít elektronickou či papírovou podobu. Zaměstnavatel by měl vždy vědět, kde se jeho vůz nachází a který ze zaměstnanců jej užívá. 

Jak již název napovídá, kniha jízd obsahuje jednotlivé cesty vázané k určitému vozidlu. Zaměstnanec je povinen knihu jízd vyplňovat pravidelně, ideálně po dokončení jízdy. Je nutné uvést datum služební cesty, čas odjezdu a příjezdu, účel cesty, místo výjezdu, cílové místo, stav tachometru před a po ukončení jízdy, kdy byly bezpečnostní přestávky. 

Služební auto k soukromým účelům

Zaměstnavatel se se zaměstnancem může domluvit, zda a za jakých podmínek může zaměstnanec využívat služební auto na soukromé účely

Co byste měli vědět a mít se zaměstnancem písemně domluvené: 

 • Pohonné hmoty, parkování - kdo a jakým způsobem bude hradit výdaje na soukromé cestě zaměstnance. Pokud zaměstnavatel od zaměstnance nepožaduje úhradu za soukromě spotřebované pohonné hmoty a tyto náklady zaměstnavatel sám uhradí, je hodnota tohoto plnění zdanitelným příjmem zaměstnance, který podléhá odvodům zákonného pojistného. 

Služební auto a cesta do práce patří do části nákladů padajících na bedra zaměstnance, cesta z a do zaměstnání není považována za výkon práce. Zákoník práce říká, že pracovní doba je doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci, nebo doba, po kterou je zaměstnanec k výkonu práce podle pokynů zaměstnavatele připraven na pracovišti.

 • Další náklady spojené s údržbou vozidla - zda a v jaké výši se bude zaměstnanec podílet na nákladech. 
 • Způsobení škody - v případě, že zaměstnanec na soukromé cestě způsobí škodu, měl by odpovídat za způsobenou škodu v plném rozsahu a případně i ušlý zisk. 
 • Přidanění při využití vozidla k služebním i soukromým účelům - zaměstnanci se za služební vozidlo pro soukromé účely ve mzdě přidaní částka ve výši 1 % vstupní ceny vozidla za každý (i započatý) kalendářní měsíc poskytnutí vozidla a částka ve výši 0,5 % vstupní ceny vozidla při poskytnutí nízkoemisního motorové vozidlo (například elektromobil či vozidlo kombinující spalovací motor a elektromotor). 

Mohla by se vám hodit smlouva o užívání vozidla pro soukromé a služební účely vzorová, která obsahuje základní informace, které byste se svým zaměstnancem měli mít vyjasněné před užíváním vozidla. 

Aktuální nabídka práce

Služební auto pro soukromé účely kalkulačka

Pojďme si na konkrétním příkladu ukázat, jak firemní auto k soukromým účelům ovlivní příjem zaměstnance. Zaměstnanci využívajícímu služební auto k soukromým účelům poslouží kalkulačka, respektive níže uvedený jednoduchý návod. Je důležité zaměstnancům říci, že služební auto pro soukromé účely při účtování vstupuje do mzdy jako nepeněžitý příjem a přičítá se k hrubé mzdě zaměstnance. 

Služební neboli firemní auto pro soukromé účely výpočet:  

Položka

Částka v Kč

Částka v Kč

Hrubá mzda zaměstnance

50 000

50 000

Pořizovací cena služebního vozu k soukromým účelům 

400 000

0

Základ daně

54 000

 

Daňová sleva na poplatníka 

2 570

2 570

Sociální pojištění

3 510 

3 250

Zdravotní pojištění

2 430

2 250

Záloha na daň z příjmu

5 530

4 930

Čistá mzda

38 530

39 570

Ve výpočtu nejsou zohledněny slevy na děti, úroky z úvěru a další možné slevy, pouze sleva na poplatníka. 

Tabulka ukazuje rozdíl mezi čistou mzdou u zaměstnance, který využívá služební automobil k soukromým účelům, a zaměstnance, který služební vůz k soukromým účelům nevyužívá.

 

Publikováno 5. června 2023

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Vše o služebním autě k soukromým účelům

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Co personalista musí znát o odborové organizaci

Co personalista musí znát o odborové organizaci

Získejte základní přehled o odborech, ať již ve vaší společnosti působí odborová organizace, nebo předpokládáte, že bude v dohledné době založena. Shrnuli jsme základní informace o tom, co to je odborová organizace a jaké má vůči ní zaměstnavatel…
Zaměstnavatel nechce převzít výpověď

Zaměstnavatel nechce převzít výpověď

Ukážeme vám, kdo může ve společnosti výpověď převzít, a dva způsoby, jak si nechat přijetí výpovědi zaměstnavatelem potvrdit. Poradíme vám, jak postupovat, pokud váš zaměstnavatel odmítl převzít výpověď.
Jak správně změnit délku pracovní doby

Jak správně změnit délku pracovní doby

Potřebujete zaměstnanci změnit pracovní dobu? Pokud je pracovní doba součástí pracovní smlouvy, potřebujete souhlas dotčeného zaměstnance. Je-li pracovní doba určena vnitřní směrnicí, můžete délku pracovní doby změnit. Pojďte se s námi na jednotlivé…
Doporučující dopis od zaměstnavatele

Doporučující dopis od zaměstnavatele

Doporučující dopis do zaměstnání může být klíčový při rozhodování vašeho nového zaměstnavatele. Z dopisu zjistí, jaké jsou vaše silné stránky, na jakých projektech jste pracovali, jak jste zapadli do současného týmu a mnohem více.
Výhody a nevýhody sdíleného pracovního místa

Výhody a nevýhody sdíleného pracovního místa

Víte, že novela zákoníku práce přinesla sdílené pracovní místo? Sdílení pracovního místa znamená, že minimálně dva zaměstnanci se střídají na stejném pracovním místě a dohromady svými částečnými úvazky pokryjí pracovní úvazek celý. Představíme vám…
Vaše práva při zrušení dovolené zaměstnavatelem

Vaše práva při zrušení dovolené zaměstnavatelem

Zaměstnavatel určuje čerpání dovolené svých zaměstnanců. Zjistěte, kdy může zaměstnavatel zrušit dovolenou, i tu, kterou již máte zaplacenou, nebo vás v průběhu dovolené z ní odvolat zpět do práce. Ukážeme vám, co všechno následně zaměstnavatel musí…
Co dělat, když vám zaměstnavatel nezaplatil

Co dělat, když vám zaměstnavatel nezaplatil

Poradíme vám, co dělat, když zaměstnavatel neplatí mzdu a co dělat, když zaměstnavatel neplatí sociální a zdravotní pojištění. Nevyplacená nemocenská? I s tím vám poradíme. Dozvíte se také, jak správně podat stížnost na zaměstnavatele.
Půjčka zaměstnanci jako benefit společnosti

Půjčka zaměstnanci jako benefit společnosti

Zvažujete nový benefit pro své zaměstnance? Co například půjčka pro zaměstnance! Zjistěte, jaké typy půjček můžete zaměstnancům poskytnout, jaké jsou daňové dopady jednotlivých typů půjček.
Jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele

Jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele

Poradíme vám, jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele, který vám například nevyplácí vaši mzdu nebo odstupné. Máte dvě možnosti, jak své peníze získat zpět. V článku najdete i vzor insolvenčního návrhu.
Proč mít připravenou pracovní náplň + VZOR

Proč mít připravenou pracovní náplň + VZOR

Pracovní náplň, se kterou zaměstnance prokazatelně seznámíte, vám pomůže s určením konkrétních povinností, které má zaměstnanec zastávat. Poradíme, kdo pracovní náplň připravuje, v jakých případech ji může zaměstnavatel změnit či doplnit. Získáte…
Dvě zaměstnání současně - daně, nemocenská

Dvě zaměstnání současně - daně, nemocenská

Chcete si přivydělat a máte dvě zaměstnání? Můžete mít ke své pracovní smlouvě uzavřenou dohodu u svého stávajícího zaměstnavatele, pokud práce na dohodu bude jiná než ta, kterou děláte na základě pracovní smlouvy. Nebo můžete mít zaměstnavatele dva…
Co dělat, když zaměstnanec nepřišel do práce

Co dělat, když zaměstnanec nepřišel do práce

Zjistěte, kdy je absence zaměstnance považována za neomluvenou, jak správně má zaměstnanec svou nepřítomnost v práci omlouvat a jaké kroky zaměstnavatel může uskutečnit.

Podívejte se i na naše pracovní nabídky:

 • Teplice
 • Denis Bartošek
 • od 21 300 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 26. března
 • Uherský Ostroh
 • Roman Kunovský
 • od 18 900 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 11. dubna
 • Letovice
 • METAL GRANIT spol. s r.o.
 • 25 000 – 35 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 21. března
 • Třebíč
 • LIDA c.z. s.r.o.
 • od 18 900 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 5. března
 • Dobrá Voda u Českých Budějovic
 • Domov pro seniory Dobrá Voda
 • 20 230 – 25 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 27. března
 • Královské Poříčí
 • SLUMM LOG s.r.o.
 • od 22 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 26. března
 • České Budějovice
 • CENTRUM LÉČEBNÉ REHABILITACE - MARIE…
 • 32 000 – 35 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 29. března

Technický manažer

Nutně vás hledají
 • Lukov, Zlín
 • PARABEL s.r.o.
 • 38 000 – 45 000 Kč
 • Plný úvazek
  Benefity:
 • Dovolená navíc
 • Finanční bonusy / prémie
 • Kariérní růst
 • Firemní akce
 • Pružná pracovní doba
 • Pracovní zařízení (mobil, PC, notebook...)
 • Zahraniční pracovní cesty
 • Vzdělávací kurzy
 • Příspěvek na stravování
 • Občerstvení na pracovišti
 • ...
včerejší
Nutně vás hledají
 • Nepomuk, Plzeň-jih
 • Radovan Sochor
 • 33 000 – 45 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 15. dubna
 • Jince
 • ERMIHOTEL s.r.o.
 • 20 000 – 25 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 27. února
 • Jindřichův Hradec
 • Jindřichohradecká stavební s.r.o.
 • 32 000 – 36 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 2. dubna
 • Rudíkov
 • BCR, s.r.o.
 • od 21 300 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 20. dubna
 • Dobříš
 • Domov seniorů Dobříš, příspěvková…
 • 26 290 – 38 640 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 6. března
 • Trmice
 • Bali Bali s.r.o.
 • od 18 900 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 26. března
 • Plzeň
 • Dragan Stojanovič
 • od 22 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 25. března
 • České Budějovice
 • LUMBINI TRADE s.r.o.
 • od 25 560 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 6. března
 • Chroustovice
 • Odborné učiliště Chroustovice, Zámek 1
 • od 21 720 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 19. dubna
 • Velké Přítočno
 • A.B.B. - top trend s.r.o.
 • 19 500 – 20 500 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 28. února
 • Žďár nad Metují
 • Jiří Prouza
 • od 33 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 4. dubna
 • Pardubice
 • Foxconn European Manufacturing Services…
 • od 30 050 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 25. března

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena