Jak na vnitropodnikové směrnice + VZOR zdarma

Podíváme se na vnitřní předpisy zaměstnavatele, směrnice. Povíme si, co to je směrnice, proč je potřebujeme, jak směrnici vytvořit a mnohem více. Konkrétně se podíváme na GDPR směrnici a připojíme i její vzor, který je pro vás ke stažení zdarma v editovatelné podobě.

Vnitropodnikové směrnice

Na začátek si pojďme říci, co je směrnice. Interní směrnice, neboli vnitřní předpisy zaměstnavatele, jsou stanovená pravidla pro určitou oblast. Popisují správný postup, podmínky, povinnosti, odpovědnosti a pravomoci v jednotlivých pracovních činnostech. 

Interní směrnice každé společnosti jsou velmi individuální záležitostí. Záleží mimo jiné na oboru podnikání, počtu zaměstnanců společnosti. Proto univerzální dokument pro interní směrnice vzor je nevhodný. Většinu směrnic nelze jednoduše zobecnit, a i proto by měly být vytvořeny přímo na míru vaší společnosti co do obsahu i formy. Jinými slovy, nemůžeme vám poskytnout všechny vnitřní předpisy zaměstnavatele vzorové. Vnitřní firemní předpisy vzorové můžete sdílet například v rámci společnosti pracující ve stejném nebo příbuzném oboru, je však nutné veškeré firemní směrnice vzorové přečíst a ujistit se, že jsou v plném rozsahu aplikovatelné pro vaši společnost. 

Některé společnosti s ohledem na obor podnikání potřebují vzor směrnice pro poskytování OOPP (osobních ochranných pracovních pomůcek), většina společností potřebuje mít vytvořené směrnice BOZP, které musejí být opět velmi individuálně a precizně připravené, aby pokryly všechna možná rizika. 

Vybrali jsme jednu z nejdůležitějších směrnic, kterou potřebuje téměř každá společnost - GDPR směrnice, vzor naleznete níže. Tuto směrnici můžete použít jako vzor vnitropodnikové směrnice

Se směrnicí seznámíte zaměstnance, aby věděl, jak má správně postupovat na daném procesu. Je vhodné zaměstnancovo seznámení mít písemně potvrzené. Písemné potvrzení o seznámení je vhodné například pro kontroly z inspektorátu práce, nebo při tvorbě písemných napomenutí. Některé společnosti mají své vnitropodnikové směrnice v elektronické formě a zaměstnanec kliknutím potvrdí, že se se směrnicí seznámil. 

Zjistěte možnosti inzerce

Tvorba vnitřních předpisů

Směrnice jsou komunikačním nástrojem, kterým zaměstnance seznámíte s jejich právy a povinnostmi. Cílem směrnice je usnadnit práci na daném procesu všem zainteresovaným, připravit jim návod, jak na procesu pracovat, co dělat, když se vyskytne určitá událost. 

Jak na tvorbu vnitřních předpisů:

  • Přesný - jednoznačný, logický a srozumitelný popis procesu, pro který směrnici vytváříte; 
  • V souladu s legislativou a s ostatními vnitřními předpisy, které ve společnosti máte; 
  • Pravidelná aktualizace - nastavte si pravidelnou revizi vnitřních předpisů, a v případě změny, zaměstnance opět prokazatelně s novinkami seznamte. 

Ať již tvoříte jakékoliv vnitřní firemní předpisy, povinné vnitřní účetní předpisy / směrnice, vnitřní předpisy upravující překážky v práci, směrnice o ochraně osobních údajů, směrnice o vysílání pracovníků, organizační směrnice či jakékoliv, které vaše společnost potřebuje, konzultujte obsah s odborníky na daný postup. Požádejte odborníky, aby vámi vytvořený vnitřní předpis zkontrolovali po obsahové stránce a doplnili vše, co chybí.

Směrnice GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) překládáme jako Obecné nařízení na ochranu osobních údajů. Jedná se o soubor nařízení, která byla přijata formou evropského nařízení, to znamená jejich jednotnou platnost ve všech státech EU. GDPR je v celé EU jednotně účinné od 25. května 2018.

GDPR se dotýká každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje Evropanů, včetně společností a institucí mimo území EU, které působí na evropském trhu. Cílem GDPR je chránit digitální práva občanů EU.

Je povinností každé společnosti, která s osobními daty pracuje, aby měla vytvořenou svou vlastní GDPR interní směrnici, nejen pro zaměstnance. Interní směrnice GDPR vzorová je pro vás připravena v editovatelné podobě a zdarma - vnitřní směrnice ochrana osobních údajů GDPR vzor. Jako každou jinou interní směrnici, i vzor interní směrnice GDPR, je nutné přizpůsobit potřebám vaší společnosti. Například, pokud máte ve společnosti kamery, směrnice kamerový systém a GDPR musí danou problematiku obsahovat.

 

Publikováno 21. prosince 2022

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Jak na vnitropodnikové směrnice + VZOR zdarma

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Ideální práce při rodičovské dovolené

Ideální práce při rodičovské dovolené

Zjistěte, jaký můžete mít přivýdělek na rodičovské dovolené, aniž byste ztratili nárok na rodičovský příspěvek. Pomůžeme vám rozhodnout se, jestli je lepší dohoda nebo OSVČ. O rodičovský příspěvek při zaměstnání nemůžete přijít, pokud splníte…
Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Výstupní list ze zaměstnání nepatří mezi povinné dokumenty, ale pro ochranu zaměstnavatele i zaměstnance jej doporučujeme připravit pro každého zaměstnance, kterému končí pracovní poměr ve vaší společnosti. Ukážeme vám, jak vypadá výstupní list ze…
Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Dozvíte se, co to je pracovní oděv, kdy jej zaměstnavatel zaměstnanci plně hradí a jaké jsou základní povinnosti zaměstnavatele. Zjistíte, kdy a kdo má nárok na pracovní oděv a také na pracovní obuv.
Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Povíme vám vše k tématu “pracovní smlouva na dobu určitou a prodloužení”. Zjistíte, jaké máte možnosti, když se blíží konec vašeho pracovního poměru, kolikrát může zaměstnavatel využít možnost opakovaného prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou…
TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

Seznamte se s naším výběrem TOP 10 podcastů zaměřených na lidské zdroje. Ať už jste v oboru HR dlouholetým profesionálem nebo jen hledáte aktuální informace a trendy, tyto podcasty vám nabídnou širokou škálu témat a poznatků. Získejte přehled o tom…
Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář (ČTK), stojící jako maják nezávislého zpravodajství, je veřejnoprávní zpravodajská agentura v České republice. Tento článek vás provede jejím unikátním obchodním modelem, který nepotřebuje státní dotace, a objasní, jak ČTK…
Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Pokud potřebujete sdílet pracovní témata s veřejností, jako jsou zajímavá data nebo stížnosti na bezpráví, je dobré mít kontakty na přední profesní novinářské organizace. Ty vám mohou pomoci získat pozornost pro vaše záležitosti. V našem článku…
Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Specifickou interní směrnicí zaměstnavatele je pracovní řád, který zaměstnancům upřesňuje jejich povinnosti. Každá společnost by měla mít svůj pracovní řád, se kterým všechny své zaměstnance seznámí. Proto jsme pro vás připravili kompletní pracovní…
Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Státní úřad inspekce práce provádí pravidelné plánované kontroly i kontroly na základě podnětů od zaměstnanců, aby zjistil, jaký je skutečný stav v prověřované oblasti, a v případě zjištění nějakého pochybení má pravomoc nařídit zaměstnavateli…
Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Znáte základní povinnosti zaměstnavatele? Ukážeme vám, co je povinností vašeho zaměstnavatele před zahájením vašeho pracovního poměru, v průběhu a při skončení pracovního poměru.
Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Dozvíte se, z jakých důvodů je možné převést dovolenou do dalšího roku, v jakém rozsahu a kdy nejpozději je nutné ji zaměstnanci nařídit, jinak si její čerpání zaměstnanec určí sám. Ukážeme vám, jak na nařízení dovolené ze strany zaměstnavatele a…
Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Zjistila jste, že jste těhotná, a nevíte, kdy a jak tuto skutečnost oznámit v práci? Nebojte se, se vším vám pomůžeme! Dozvíte se, kdy oznámit těhotenství v zaměstnání, jak v práci oznámit těhotenství a také jaké jsou povinnosti vašeho…

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena