Kdy vás musí z práce omluvit, a kdy i zaplatit?

Víte, že jsou situace, kdy vás zaměstnavatel musí ze zákona z práce omluvit, aniž byste si čerpali dovolenou? Jsou to tzv. překážky na straně zaměstnance nebo zaměstnavatele. Pojďme se podívat, kdy máte nárok na placené či neplacené volno a nemusíte čerpat dovolenou.

Kdy mám nárok na placené či neplacené volno

Na základě pracovní smlouvy je zaměstnavatel povinen zaměstnanci přidělovat práci, zaměstnanec je povinen vykonávat sjednanou práci. 

Na straně zaměstnavatele mohou nastat překážky, které znemožní zaměstnanci práci přidělovat. Na druhou stranu také mohou nastat překážky, které vám, jako zaměstnanci, znemožní svou práci vykonávat. 

Z článku o zkušební době víme, že zkušební doba se prodlužuje o celodenní překážky. 

Překážky dělíme na dvě kategorie: 

 • Překážky na straně zaměstnavatele
 • Překážky na straně zaměstnance 
Aktuální nabídka práce

Překážky na straně zaměstnavatele

Za dobu, kdy zaměstnanec nemůže pracovat pro překážky v práci na straně zaměstnavatele, mu nenáleží mzda, ale náhrada mzdy podle druhu překážky, a to od 60 do 100 % průměrného výdělku.

Podle zákoníku práce těmito překážkami jsou: 

 • Prostoje.
 • Přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy.
 • Jiné překážky - zaměstnavatel neplní svou povinnost vyplývající z pracovního poměru (například nemůže přidělovat zaměstnanci práci v rozsahu týdenní pracovní doby z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobků nebo omezení poptávky po jím poskytovaných službách). 
  • zde zaměstnanci náleží náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku. 

Doba strávená na pracovní cestě nebo na cestě mimo pravidelné pracoviště jinak než plněním pracovních úkolů, která spadá do směny, se považuje za překážku v práci na straně zaměstnavatele, při které se zaměstnanci mzda nebo plat nekrátí. Jestliže však zaměstnanci v důsledku způsobu odměňování mzda ušla, přísluší mu náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. 

Překážky na straně zaměstnance

Zákoník práce upravuje případy, kdy je zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci a tuto nepřítomnost v některých případech i proplatit průměrnou mzdou. Zákoník práce překážky na straně zaměstnance rozděluje na čtyři části: 

 • Důležité osobní překážky v práci. 
 • Jiné důležité osobní překážky.
 • Z důvodu obecného zájmu. 
 • Z důvodu zvyšování kvalifikace.

Pojďme si zákon převést do srozumitelné řeči. Překážkami na straně zaměstnance jsou: 

 • Návštěva lékaře (vyšetření nebo ošetření) - nepřítomnost v práci je omluvena, náhrada mzdy zaměstnanci náleží,  
  • pokud zaměstnanec využil zdravotnické zařízení, které je nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance, 
  • pokud nebylo možné vyšetření provést mimo pracovní dobu,  
  • Většina zaměstnavatelů má podmínky pro návštěvy u lékaře upřesněné v interních směrnicích. 
 • Pracovnělékařská prohlídka, vyšetření nebo očkování související s výkonem práce - pracovní volno se poskytuje na nezbytně nutnou dobu. 
 • Přerušení dopravního provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků – zaměstnanci je poskytnuto pracovní volno bez náhrady mzdy na nezbytně nutnou dobu: 
  • pokud se zaměstnanec nemohl na pracoviště dopravit jiným přiměřeným způsobem. 
 • Svatba - pracovní volno na 2 dny na vlastní svatbu, z toho je jeden den placený. 
  • Rodiče mají právo na jeden den omluvený a placený při účasti na svatbě svého dítěte; a naopak - dítě má právo na jeden den omluvený a placený pro účast na svatbě rodiče. 
  • Nárok na dovolenou při svatbě tedy nemusíte využít, svatba patří mezi překážky, kdy vám zaměstnavatel musí dát placené a neplacené volno. 
 • Narození dítěte 
  • Omluveno a placeno je volno pro převoz budoucí maminky do porodnice a zpět. 
  • Účast při porodu je omluvená, ale neplacená. 
 • Úmrtí - pracovní volno s náhradou mzdy: 
  • 2 dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a další den k účasti na pohřbu těchto osob. 
  • 1 den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence zaměstnance, rodiče a sourozence jeho manžela, jakož i manžela dítěte nebo manžela sourozence zaměstnance a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob. 
  • 1 den k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka zaměstnance nebo prarodiče jeho manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným fyzickým osobám, ale žila se zaměstnancem v době úmrtí v domácnosti, a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob.
 • Doprovod
  • Nejvýše však na 1 den, byl-li doprovod nezbytný a uvedené úkony nebylo možno provést mimo pracovní dobu. 
  • S náhradou mzdy, jde-li o doprovod manžela, druha nebo dítěte, jakož i rodiče a prarodiče zaměstnance nebo jeho manžela. 
 • Pohřeb spoluzaměstnance
  • Pracovní volno s náhradou mzdy pro zaměstnance, které vybral zaměstnavatel, a účastní se pohřbu. 
 • Přestěhování
  • Zaměstnanec je omluven nejvýše na 2 dny. Musí doložit zaměstnavateli “důkaz”, že se stěhoval, například kupní smlouvu. 
  • Pokud se zaměstnanec stěhuje, protože to zaměstnavatel chtěl, pak jsou tyto 2 dny proplacené. 
 • Hledání nového zaměstnání
  • Neplacené, omluvené volno - platí pro zaměstnance, který je ve výpovědní lhůtě, nejvýše 1 půlden v týdnu, po dobu odpovídající výpovědní době. Tyto půldny je možné slučovat, pokud s tím zaměstnavatel souhlasí. Není třeba nijak dokládat, že jste byli na pohovoru. 
  • Pokud jste dostali výpověď na základě § 52 písm. a) až e) zákoníku práce, pak jsou tyto půldny placené.  
 • Dočasná pracovní neschopnost (neschopenka), karanténa
  • Prvních 14 dní platí zaměstnavatel. Od 15. dne dávku vyplácí OSSZ. 
  • Od 15. do 30. dne dostáváte 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu. 
  • Od 31. dne do 60. dne dostáváte 66 % redukovaného denního vyměřovacího základu. 
  • Od 61. dne dostáváte 72 % redukovaného denního vyměřovacího základu.
 • Mateřská a rodičovská dovolená. 
 • Ošetřování dítěte mladšího než 10 let nebo jiné fyzické osoby v případech podle § 39 zákona o nemocenském pojištění
 • Péče o dítě mladší než 10 let z důvodů stanovených v § 39 zákona o nemocenském pojištění nebo z důvodu, kdy se fyzická osoba, která o dítě jinak pečuje, podrobila vyšetření nebo ošetření u poskytovatele zdravotních služeb, které nebylo možno zabezpečit mimo pracovní dobu zaměstnance, a proto nemůže o dítě pečovat.

Zaměstnanec by měl svého zaměstnavatele informovat hned, jak se o překážce dozví, a požádat jej o volno. I když volno náleží ze zákona, je vhodné zaměstnavatele informovat

V případě, kdy o překážce nevíte dopředu, například jste onemocněli, stal se vám úraz, bez zbytečného průtahu dejte svému zaměstnavateli vědět. 

Aktuální nabídka práce

Neschopenka nebo dovolená?

Pokud vám lékař chce vypsat neschopenku, nemusíte souhlasit. Můžete se se zaměstnavatelem domluvit, že si raději vezmete dovolenou, abyste nepřišli o příjem. 

Nárok na dovolenou při nemoci tedy máte, pokud s tím bude zaměstnavatel souhlasit. V případě, že si nechcete brát neschopenku, ale chcete zůstat na dovolené, abyste nepřišli o peníze. Nárok na dovolenou při nemocenské nemáte, pokud máte vystavenou neschopenku od lékaře. 

Jiná situace nastane, když v průběhu své dovolené onemocníte a lékař vám vypíše neschopenku. Dovolená se přestane čerpat. Neschopenka je víc než dovolená, takže bude platit neschopenka.

 

Publikováno 6. května 2022

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Kdy vás musí z práce omluvit, a kdy i zaplatit?

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Ideální práce při rodičovské dovolené

Ideální práce při rodičovské dovolené

Zjistěte, jaký můžete mít přivýdělek na rodičovské dovolené, aniž byste ztratili nárok na rodičovský příspěvek. Pomůžeme vám rozhodnout se, jestli je lepší dohoda nebo OSVČ. O rodičovský příspěvek při zaměstnání nemůžete přijít, pokud splníte…
Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Výstupní list ze zaměstnání nepatří mezi povinné dokumenty, ale pro ochranu zaměstnavatele i zaměstnance jej doporučujeme připravit pro každého zaměstnance, kterému končí pracovní poměr ve vaší společnosti. Ukážeme vám, jak vypadá výstupní list ze…
Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Dozvíte se, co to je pracovní oděv, kdy jej zaměstnavatel zaměstnanci plně hradí a jaké jsou základní povinnosti zaměstnavatele. Zjistíte, kdy a kdo má nárok na pracovní oděv a také na pracovní obuv.
Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Povíme vám vše k tématu “pracovní smlouva na dobu určitou a prodloužení”. Zjistíte, jaké máte možnosti, když se blíží konec vašeho pracovního poměru, kolikrát může zaměstnavatel využít možnost opakovaného prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou…
TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

Seznamte se s naším výběrem TOP 10 podcastů zaměřených na lidské zdroje. Ať už jste v oboru HR dlouholetým profesionálem nebo jen hledáte aktuální informace a trendy, tyto podcasty vám nabídnou širokou škálu témat a poznatků. Získejte přehled o tom…
Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář (ČTK), stojící jako maják nezávislého zpravodajství, je veřejnoprávní zpravodajská agentura v České republice. Tento článek vás provede jejím unikátním obchodním modelem, který nepotřebuje státní dotace, a objasní, jak ČTK…
Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Pokud potřebujete sdílet pracovní témata s veřejností, jako jsou zajímavá data nebo stížnosti na bezpráví, je dobré mít kontakty na přední profesní novinářské organizace. Ty vám mohou pomoci získat pozornost pro vaše záležitosti. V našem článku…
Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Specifickou interní směrnicí zaměstnavatele je pracovní řád, který zaměstnancům upřesňuje jejich povinnosti. Každá společnost by měla mít svůj pracovní řád, se kterým všechny své zaměstnance seznámí. Proto jsme pro vás připravili kompletní pracovní…
Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Státní úřad inspekce práce provádí pravidelné plánované kontroly i kontroly na základě podnětů od zaměstnanců, aby zjistil, jaký je skutečný stav v prověřované oblasti, a v případě zjištění nějakého pochybení má pravomoc nařídit zaměstnavateli…
Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Znáte základní povinnosti zaměstnavatele? Ukážeme vám, co je povinností vašeho zaměstnavatele před zahájením vašeho pracovního poměru, v průběhu a při skončení pracovního poměru.
Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Dozvíte se, z jakých důvodů je možné převést dovolenou do dalšího roku, v jakém rozsahu a kdy nejpozději je nutné ji zaměstnanci nařídit, jinak si její čerpání zaměstnanec určí sám. Ukážeme vám, jak na nařízení dovolené ze strany zaměstnavatele a…
Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Zjistila jste, že jste těhotná, a nevíte, kdy a jak tuto skutečnost oznámit v práci? Nebojte se, se vším vám pomůžeme! Dozvíte se, kdy oznámit těhotenství v zaměstnání, jak v práci oznámit těhotenství a také jaké jsou povinnosti vašeho…

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena