Kdy vás musí z práce omluvit, a kdy i zaplatit?

Víte, že jsou situace, kdy vás zaměstnavatel musí ze zákona z práce omluvit, aniž byste si čerpali dovolenou? Jsou to tzv. překážky na straně zaměstnance nebo zaměstnavatele. Pojďme se podívat, kdy máte nárok na placené či neplacené volno a nemusíte čerpat dovolenou.

Kdy mám nárok na placené či neplacené volno

Na základě pracovní smlouvy je zaměstnavatel povinen zaměstnanci přidělovat práci, zaměstnanec je povinen vykonávat sjednanou práci. 

Na straně zaměstnavatele mohou nastat překážky, které znemožní zaměstnanci práci přidělovat. Na druhou stranu také mohou nastat překážky, které vám, jako zaměstnanci, znemožní svou práci vykonávat. 

Z článku o zkušební době víme, že zkušební doba se prodlužuje o celodenní překážky. 

Překážky dělíme na dvě kategorie: 

 • Překážky na straně zaměstnavatele
 • Překážky na straně zaměstnance 

Překážky na straně zaměstnavatele

Za dobu, kdy zaměstnanec nemůže pracovat pro překážky v práci na straně zaměstnavatele, mu nenáleží mzda, ale náhrada mzdy podle druhu překážky, a to od 60 do 100 % průměrného výdělku.

Podle zákoníku práce těmito překážkami jsou: 

 • Prostoje.
 • Přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy.
 • Jiné překážky - zaměstnavatel neplní svou povinnost vyplývající z pracovního poměru (například nemůže přidělovat zaměstnanci práci v rozsahu týdenní pracovní doby z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobků nebo omezení poptávky po jím poskytovaných službách). 
  • zde zaměstnanci náleží náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku. 

Doba strávená na pracovní cestě nebo na cestě mimo pravidelné pracoviště jinak než plněním pracovních úkolů, která spadá do směny, se považuje za překážku v práci na straně zaměstnavatele, při které se zaměstnanci mzda nebo plat nekrátí. Jestliže však zaměstnanci v důsledku způsobu odměňování mzda ušla, přísluší mu náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. 

Překážky na straně zaměstnance

Zákoník práce upravuje případy, kdy je zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci a tuto nepřítomnost v některých případech i proplatit průměrnou mzdou. Zákoník práce překážky na straně zaměstnance rozděluje na čtyři části: 

 • Důležité osobní překážky v práci. 
 • Jiné důležité osobní překážky.
 • Z důvodu obecného zájmu. 
 • Z důvodu zvyšování kvalifikace.

Pojďme si zákon převést do srozumitelné řeči. Překážkami na straně zaměstnance jsou: 

 • Návštěva lékaře (vyšetření nebo ošetření) - nepřítomnost v práci je omluvena, náhrada mzdy zaměstnanci náleží,  
  • pokud zaměstnanec využil zdravotnické zařízení, které je nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance, 
  • pokud nebylo možné vyšetření provést mimo pracovní dobu,  
  • Většina zaměstnavatelů má podmínky pro návštěvy u lékaře upřesněné v interních směrnicích. 
 • Pracovnělékařská prohlídka, vyšetření nebo očkování související s výkonem práce - pracovní volno se poskytuje na nezbytně nutnou dobu. 
 • Přerušení dopravního provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků – zaměstnanci je poskytnuto pracovní volno bez náhrady mzdy na nezbytně nutnou dobu: 
  • pokud se zaměstnanec nemohl na pracoviště dopravit jiným přiměřeným způsobem. 
 • Svatba - pracovní volno na 2 dny na vlastní svatbu, z toho je jeden den placený. 
  • Rodiče mají právo na jeden den omluvený a placený při účasti na svatbě svého dítěte; a naopak - dítě má právo na jeden den omluvený a placený pro účast na svatbě rodiče. 
  • Nárok na dovolenou při svatbě tedy nemusíte využít, svatba patří mezi překážky, kdy vám zaměstnavatel musí dát placené a neplacené volno. 
 • Narození dítěte 
  • Omluveno a placeno je volno pro převoz budoucí maminky do porodnice a zpět. 
  • Účast při porodu je omluvená, ale neplacená. 
 • Úmrtí - pracovní volno s náhradou mzdy: 
  • 2 dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a další den k účasti na pohřbu těchto osob. 
  • 1 den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence zaměstnance, rodiče a sourozence jeho manžela, jakož i manžela dítěte nebo manžela sourozence zaměstnance a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob. 
  • 1 den k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka zaměstnance nebo prarodiče jeho manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným fyzickým osobám, ale žila se zaměstnancem v době úmrtí v domácnosti, a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob.
 • Doprovod
  • Nejvýše však na 1 den, byl-li doprovod nezbytný a uvedené úkony nebylo možno provést mimo pracovní dobu. 
  • S náhradou mzdy, jde-li o doprovod manžela, druha nebo dítěte, jakož i rodiče a prarodiče zaměstnance nebo jeho manžela. 
 • Pohřeb spoluzaměstnance
  • Pracovní volno s náhradou mzdy pro zaměstnance, které vybral zaměstnavatel, a účastní se pohřbu. 
 • Přestěhování
  • Zaměstnanec je omluven nejvýše na 2 dny. Musí doložit zaměstnavateli “důkaz”, že se stěhoval, například kupní smlouvu. 
  • Pokud se zaměstnanec stěhuje, protože to zaměstnavatel chtěl, pak jsou tyto 2 dny proplacené. 
 • Hledání nového zaměstnání
  • Neplacené, omluvené volno - platí pro zaměstnance, který je ve výpovědní lhůtě, nejvýše 1 půlden v týdnu, po dobu odpovídající výpovědní době. Tyto půldny je možné slučovat, pokud s tím zaměstnavatel souhlasí. Není třeba nijak dokládat, že jste byli na pohovoru. 
  • Pokud jste dostali výpověď na základě § 52 písm. a) až e) zákoníku práce, pak jsou tyto půldny placené.  
 • Dočasná pracovní neschopnost (neschopenka), karanténa
  • Prvních 14 dní platí zaměstnavatel. Od 15. dne dávku vyplácí OSSZ. 
  • Od 15. do 30. dne dostáváte 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu. 
  • Od 31. dne do 60. dne dostáváte 66 % redukovaného denního vyměřovacího základu. 
  • Od 61. dne dostáváte 72 % redukovaného denního vyměřovacího základu.
 • Mateřská a rodičovská dovolená. 
 • Ošetřování dítěte mladšího než 10 let nebo jiné fyzické osoby v případech podle § 39 zákona o nemocenském pojištění
 • Péče o dítě mladší než 10 let z důvodů stanovených v § 39 zákona o nemocenském pojištění nebo z důvodu, kdy se fyzická osoba, která o dítě jinak pečuje, podrobila vyšetření nebo ošetření u poskytovatele zdravotních služeb, které nebylo možno zabezpečit mimo pracovní dobu zaměstnance, a proto nemůže o dítě pečovat.

Zaměstnanec by měl svého zaměstnavatele informovat hned, jak se o překážce dozví, a požádat jej o volno. I když volno náleží ze zákona, je vhodné zaměstnavatele informovat

V případě, kdy o překážce nevíte dopředu, například jste onemocněli, stal se vám úraz, bez zbytečného průtahu dejte svému zaměstnavateli vědět. 

Neschopenka nebo dovolená?

Pokud vám lékař chce vypsat neschopenku, nemusíte souhlasit. Můžete se se zaměstnavatelem domluvit, že si raději vezmete dovolenou, abyste nepřišli o příjem. 

Nárok na dovolenou při nemoci tedy máte, pokud s tím bude zaměstnavatel souhlasit. V případě, že si nechcete brát neschopenku, ale chcete zůstat na dovolené, abyste nepřišli o peníze. Nárok na dovolenou při nemocenské nemáte, pokud máte vystavenou neschopenku od lékaře. 

Jiná situace nastane, když v průběhu své dovolené onemocníte a lékař vám vypíše neschopenku. Dovolená se přestane čerpat. Neschopenka je víc než dovolená, takže bude platit neschopenka.

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Kdy vás musí z práce omluvit, a kdy i zaplatit?

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2022 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena