Prodloužení, nemoc či dovolená ve zkušební době? Poradíme, jak na to

Vše, co potřebujete vědět o zkušební době. Co je to zkušební doba, je zkušební doba povinná, jak dlouhá je zkušební doba, může být zkušební doba prodloužena? Co zkušební doba a nemoc, zkušební doba a dovolená, nebo co když otěhotníte? Včetně vzoru výpovědi pro zaměstnance.

Co je zkušební doba?

Zkušební doba slouží k tomu, aby si zaměstnanec i zaměstnavatel mohli ověřit, zda jim vzájemná spolupráce bude vyhovovat. Pokud tomu tak nebude, je oběma stranám umožněno během zkušební doby pracovní poměr rychle a bez uvádění důvodů ukončit. Pokud přemýšlíte nad tím, zda o zkušební době zákoník práce hovoří, pak odpověď je - ano. Informace jsou v zákoníku práce o zkušební době detailně zapracovány.

Pracovní smlouva a zkušební doba. Zkušební doba musí být vždy sjednána, a to písemně, nejpozději v den nástupu. Typicky bývá sjednána v pracovní smlouvě. 

Je důležité zmínit, že neexistuje povinnost zkušební doby. Jinými slovy, zaměstnavatel nemusí trvat na tom, že v pracovní smlouvě s vámi zkušební dobu sjedná. 

Délka zkušební doby, prodloužení zkušební doby

Jak dlouho trvá zkušební doba? Zkušební doba nesmí být delší než: 

  • Zkušební doba 3 měsíce (po sobě jdoucí tříměsíční zkušební doba od vzniku pracovního poměru), 
  • Zkušební doba 6 měsíců (po sobě jdoucí šestiměsíční zkušební doba od vzniku pracovního poměru) u vedoucích zaměstnanců,
  • Maximální zkušební doba nesmí být delší než polovina sjednané doby trvání pracovního poměru. 

Smlouva na dobu určitou má svou zkušební dobu, určuje ji poslední odrážka. Například, pokud máte smlouvu na dobu určitou na 4 měsíce, může být zkušební doba pouze 2 měsíce. 

Zkušební dobu nelze dodatečně prodlužovat, ani písemnou dohodou obou stran. Každopádně se zkušební doba prodlužuje o:

  • Dobu celodenních překážek v práci. 
  • Dobu celodenní dovolené. 

Povíme si, jak se počítá zkušební doba. Dochází k prodloužení zkušební doby o nemoc - pokud ve zkušební době onemocníte a jste v pracovní neschopnosti v délce 14 dnů, o tuto dobu se vaše zkušební doba prodlužuje.

Zkušební dobu nelze prodloužit ani v případě, že bude zaměstnanec s 3 měsíční zkušební dobou povýšen na vedoucí pozici. 

Zkušební dobu nelze sjednat, pokud pracovní poměr již vznikl. 

Nemocenská ve zkušební době

Všem se to může stát, nemoc ve zkušební době, resp. pracovní neschopnost ve zkušební době a s tím související neschopenka ve zkušební době. Zkušební doba a nemocenská má svá specifika. Po dobu pracovní neschopnosti máte částečnou ochranu před ukončením pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. Zaměstnavatel nesmí prvních 14 dní nemoci váš pracovní poměr ukončit.

Od 15. dne nemoci již zaměstnavatel může váš pracovní poměr skončit. 

Pokud se vám stane, že onemocníte ve zkušební době, ihned zaměstnavatele informujte a situaci mu vysvětlete. Všichni jsme jen lidé, můžeme onemocnět. V takovém případě je důležitá komunikace. Zaměstnavatel jinak pohlíží na zaměstnance, který s ním komunikuje, a jinak na takového, od něhož jen obdrží neschopenku. 

Jak jsme si říkali výše, vaše zkušební doba se prodlužuje o dobu trvání nemoci. 

Dovolená ve zkušební době

Víme, že základní nárok na roční dovolenou jsou 4 týdny. Většina zaměstnavatelů nabízí pátý týden jako benefit pro své zaměstnance.  

O čerpání dovolené rozhoduje zaměstnavatel, tak praví zákon. Praxe je taková, že zaměstnanec přijde s návrhem, který mu je nebo není schválen.

Ve zkušební době na dovolenou můžete nastoupit, pokud jste odpracovali alespoň dobu 4 týdnů, pokud je vám zaměstnavatelem schválena. Za každý odpracovaný týden vám bude náležet 1/52 pracovní doby. 

Zkušební doba a dovolená se tedy nevylučují. 

Máte zakoupený zájezd, ale nemáte nárok na dovolenou? 

Požádejte svého zaměstnavatele, vysvětlete mu situaci. Zaměstnavatel může schválit dovolenou, i když na ni ještě nevznikl nárok.  

Čerpali jste dovolenou a rozhodli jste se z práce odejít? 

Pokud jste čerpali více dovolené, než na jakou vám vznikl nárok, bude vám o příslušnou částku ponížena vaše poslední výplata. Zaměstnanec je totiž povinen vrátit zaměstnavateli vyplacenou náhradu mzdy za dovolenou, na niž ztratil právo nebo mu právo nevzniklo. 

Stává se, že manažer schválí novému zaměstnanci dovolenou ve zkušební době. Zaměstnanec si na dovolené rozmyslí, že už v této firmě pracovat nechce. Takovému zaměstnanci může vzniknout dokonce i dluh vůči zaměstnavateli, pokud zaměstnavatel nemá možnost vzniklý dluh na proplacené dovolené zaměstnanci strhnout z výplaty. V takovém případě máte povinnost dluh vůči společnosti uhradit. 

Zkušební doba a těhotenství

Ve zkušební době, která je “testovací” pro zaměstnance i pro zaměstnavatele, lze pracovní poměr ukončit bez udání důvodu. Kromě prvních 14 dnů trvání pracovní neschopnosti.  

Současně platí, že není možné skončit pracovní poměr z jakýchkoliv diskriminačních důvodů. Jinými slovy, zaměstnavatel nesmí zrušit pracovní poměr ve zkušební době z důvodu těhotenství.  

Žádný zákon neukládá těhotným zaměstnankyním povinnost oznamovat své těhotenství zaměstnavateli. Výjimkou jsou podniky, kde by pokračování v práci těhotné ženy mohlo ohrozit zdraví její či jejího miminka. V takovém případě doporučujeme těhotenství oznámit neprodleně a požádat zaměstnavatele o přeložení na jinou práci, kde k ohrožení zdraví maminky a miminka nedojde. 

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Zrušit pracovní poměr ve zkušební době může zaměstnanec i zaměstnavatel kdykoliv a bez udání důvodu. Kdy můžete vy zrušit svůj pracovní poměr ve zkušební době a kdy na to má právo váš zaměstnavatel, se dozvíte v našem článku.

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Prodloužení, nemoc či dovolená ve zkušební době? Poradíme, jak na to

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2022 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena