Přestávky v práci - kdy máte nárok na volno

Ukážeme vám, kdy máte nárok na placenou a kdy na neplacenou přestávku. V jakých případech vás zaměstnavatel může povolat do práce i v době vašeho zákonného volna. Vše si vysvětlíme na konkrétních případech přestávek u různě dlouhých směn.

Přestávky v práci

Je povinností vašeho zaměstnavatele, aby vám poskytoval pravidelné přestávky v práci. Zákoník práce přestávky a související povinnosti zaměstnavatele definuje velmi jasně, v některých částech se odvolává na nařízení vlády. Právo na přestávku v práci, tedy povinná přestávka v práci je garantována zákonem pro každého zaměstnance, který splní zákonné požadavky. Jinými slovy, odpracuje požadovaný počet hodin nepřetržité práce u přestávky na oddech a jídlo anebo provádí práci s rizikovými faktory v případě bezpečnostních přestávek. Zákoník práce určuje nárok na přestávku v práci

Aktuální nabídka práce

Přestávka v práci na oddych a jídlo 

Nejdůležitější přestávkou je přestávka na jídlo a oddych, která trvá 30 minut, a musí vám být poskytnuta nejdéle po šesti hodinách nepřetržité práce. Zákoník práce přestávku na oběd umožňuje rozdělit, ale alespoň jedna musí být v délce 15 minut. 

Tato povinná pracovní přestávka v práci se nezapočítává do odpracované doby, není tedy placenou přestávkou. Zákoník práce uvádí, že nesmí být poskytnuta na začátku nebo na konci vaší směny. 

Pokud je to možné, je opuštění pracoviště v době přestávky na oddech a jídlo zákonem povoleno. Je na zaměstnanci, zda se půjde najíst do restaurace v okolí, či si například nakoupit. 

Někteří zaměstnanci nechtějí v práci obědvat a raději by odešli dříve domů, avšak žádný zaměstnanec se nemůže nároku na tuto zákonnou a povinnou přestávku vzdát a zkrátit si o dobu přestávky pracovní dobu

Bezpečnostní přestávky v práci 

Další z přestávek jsou bezpečnostní přestávky, které musí zaměstnavatel poskytnout v případě práce s rizikovými faktory, jako jsou chemické faktory, prach, fyzická zátěž, psychická zátěž, zraková zátěž, biologické činitele, práce v chladu, řízení dopravních prostředků, pro členy posádky letadla či vrtulníku. 

Bezpečnostní přestávka v práci je často nazývaná přestávka v pracovní době nebo pracovní přestávka. 

Délku bezpečnostní pracovní přestávky určuje nařízení vlády. Většinou bývají poskytovány po 2 hodinách práce, a to v délce 5 - 10 minut. 

Každá bezpečnostní pracovní přestávka v práci je považována za výkon práce a je tedy placená, jako byste pracovali. 

Přestávky mezi směnami

Přestávky v práci zákoník práce všem zaměstnancům zaručuje. Stejně tak určuje zákoník práce nárok na přestávku v práci mezi směnami. Přestávky mezi směnami určené zákoníkem práce, neboli povinná přestávka mezi směnami je určena pro regeneraci, individuální záliby a podobně. 

Rozlišujeme dvě přestávky: 

  • nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami;
  • nepřetržitý odpočinek v týdnu. 

Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami

Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami, tedy mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny, je stanoven na 11 hodin (u zaměstnance mladšího 18 let na 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích). 

Zaměstnavatel však může využít výjimky a zkrátit dobu odpočinku mezi dvěma směnami na 8 hodin po sobě jdoucích během 24 hodin zaměstnancům starším 18 let za podmínky, že nejbližší následující odpočinek bude prodloužen o dobu zkrácení tohoto odpočinku. Tuto výjimku je možné uplatnit:

  • v nepřetržitých provozech;
  • při nerovnoměrně rozvržené pracovní době;
  • při práci přesčas;
  • v zemědělství;
  • při poskytování služeb obyvatelstvu (ve veřejném stravování; v kulturních zařízeních; v telekomunikacích a poštovních službách; ve zdravotnických zařízeních; v zařízeních sociálních služeb); 
  • u naléhavých opravných prací, jde-li o odvrácení nebezpečí pro život nebo zdraví zaměstnanců;
  • při živelních událostech a v jiných obdobných mimořádných případech.

Příklad: pokud jeden den bude nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami zkrácen na 8 hodin, potom ihned následující den musí jeho nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami činit minimálně 14 hodin (standardních 11 hodin + 3 hodiny zkrácené v předcházejícím odpočinku).

Nepřetržitý odpočinek v týdnu

Každý zaměstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu svým zaměstnancům tak, aby zaměstnanec měl během každého období 7 po sobě jdoucích kalendářních dnů nepřetržitý odpočinek v trvání alespoň 35 hodin (u mladistvého zaměstnance nesmí nepřetržitý odpočinek v týdnu činit méně než 48 hodin).

Přestávky v práci - konkrétní případy

Již víme, že zaměstnavatel musí poskytnout přestávku na oddych a jídlo v délce 30 minut po šesti odpracovaných hodinách. Přestávka nesmí být poskytnuta na začátku a na konci směny. Tato přestávka se nezapočítává do odpracované doby, není placená. 

Přestávky v práci při 12 hodinové směně 

Přestávka v práci při 12 hodinové směně je jedna hlavní, na oddych a jídlo. Po 6 hodinách práce vám zaměstnavatel poskytne přestávku. Pokud by chtěl poskytnout další, vyšla by na konec vaší směny a my již víme, že na konci směny se čerpat nesmí. 

Dříve měli zaměstnanci pracující 12 hodinové směny přestávky dvě, ale to je dávná minulost, nyní je přestávka jedna. Většině pracovníků to vyhovuje, protože ani v minulosti nebyly tyto přestávky placené. 

Přestávky v práci při 10 hodinové směně

Jak již bylo uvedeno výše, přestávka na jídlo se poskytuje po 6 odpracovaných hodinách. Při 10 hodinové směně máte nárok na jednu “velkou přestávku”. 

Přestávky v práci při 8 hodinové směně

Zákonná přestávka v práci je i u standardních pracovních úvazků, tedy při 8 hodinové pracovní době máte nárok na jednu přestávku na oddych a jídlo. 

Přestávky v práci při 6 hodinové směně

Přestávka v práci při zkrácené pracovní době, například v délce 6 hodin denně, se neposkytuje. Přestávka by připadala na konec vaší směny, což zákon nedovoluje. 

Může se stát, že váš zaměstnavatel bude trvat na tom, abyste si po nějakém čase odpočinuli a dali si oběd, je třeba to respektovat. V takovém případě z práce odejdete až po 6,5 hodinách.

Aktuální nabídka práce

Přestávky v práci v nepřetržitém provozu

Přestávky v nepřetržitém provozu jsou poskytovány podle pravidel uvedených výše, tj. po 6 hodinách nepřetržité práce a bezpečnostní přestávky dle nařízení vlády.

 

Publikováno 26. září 2022

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Přestávky v práci - kdy máte nárok na volno

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Ideální práce při rodičovské dovolené

Ideální práce při rodičovské dovolené

Zjistěte, jaký můžete mít přivýdělek na rodičovské dovolené, aniž byste ztratili nárok na rodičovský příspěvek. Pomůžeme vám rozhodnout se, jestli je lepší dohoda nebo OSVČ. O rodičovský příspěvek při zaměstnání nemůžete přijít, pokud splníte…
Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Výstupní list ze zaměstnání nepatří mezi povinné dokumenty, ale pro ochranu zaměstnavatele i zaměstnance jej doporučujeme připravit pro každého zaměstnance, kterému končí pracovní poměr ve vaší společnosti. Ukážeme vám, jak vypadá výstupní list ze…
Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Dozvíte se, co to je pracovní oděv, kdy jej zaměstnavatel zaměstnanci plně hradí a jaké jsou základní povinnosti zaměstnavatele. Zjistíte, kdy a kdo má nárok na pracovní oděv a také na pracovní obuv.
Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Povíme vám vše k tématu “pracovní smlouva na dobu určitou a prodloužení”. Zjistíte, jaké máte možnosti, když se blíží konec vašeho pracovního poměru, kolikrát může zaměstnavatel využít možnost opakovaného prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou…
TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

Seznamte se s naším výběrem TOP 10 podcastů zaměřených na lidské zdroje. Ať už jste v oboru HR dlouholetým profesionálem nebo jen hledáte aktuální informace a trendy, tyto podcasty vám nabídnou širokou škálu témat a poznatků. Získejte přehled o tom…
Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář (ČTK), stojící jako maják nezávislého zpravodajství, je veřejnoprávní zpravodajská agentura v České republice. Tento článek vás provede jejím unikátním obchodním modelem, který nepotřebuje státní dotace, a objasní, jak ČTK…
Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Pokud potřebujete sdílet pracovní témata s veřejností, jako jsou zajímavá data nebo stížnosti na bezpráví, je dobré mít kontakty na přední profesní novinářské organizace. Ty vám mohou pomoci získat pozornost pro vaše záležitosti. V našem článku…
Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Specifickou interní směrnicí zaměstnavatele je pracovní řád, který zaměstnancům upřesňuje jejich povinnosti. Každá společnost by měla mít svůj pracovní řád, se kterým všechny své zaměstnance seznámí. Proto jsme pro vás připravili kompletní pracovní…
Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Státní úřad inspekce práce provádí pravidelné plánované kontroly i kontroly na základě podnětů od zaměstnanců, aby zjistil, jaký je skutečný stav v prověřované oblasti, a v případě zjištění nějakého pochybení má pravomoc nařídit zaměstnavateli…
Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Znáte základní povinnosti zaměstnavatele? Ukážeme vám, co je povinností vašeho zaměstnavatele před zahájením vašeho pracovního poměru, v průběhu a při skončení pracovního poměru.
Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Dozvíte se, z jakých důvodů je možné převést dovolenou do dalšího roku, v jakém rozsahu a kdy nejpozději je nutné ji zaměstnanci nařídit, jinak si její čerpání zaměstnanec určí sám. Ukážeme vám, jak na nařízení dovolené ze strany zaměstnavatele a…
Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Zjistila jste, že jste těhotná, a nevíte, kdy a jak tuto skutečnost oznámit v práci? Nebojte se, se vším vám pomůžeme! Dozvíte se, kdy oznámit těhotenství v zaměstnání, jak v práci oznámit těhotenství a také jaké jsou povinnosti vašeho…

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena