Vše, co musíte znát o sick day

Řekneme si vše o sick day, co to je, kdo určuje podmínky pro čerpání dne na zotavenou, jak je sick day proplácený.

Sick day

Pojďme začít tím, že si zodpovíme otázku “sick day - co to je?”. Sick day přeložíme z angličtiny jako den pro nemocné. Je to benefit, které většina společností svým zaměstnancům nabízí. Jako každý jiný zaměstnanecký benefit i tento je nenárokovatelný. To je také důvod, proč sick day zákoník práce nezmiňuje

Protože se nejedná o dočasnou pracovní neschopnost, jejíž existenci potvrzuje lékař, nemůže zaměstnavatel v době volna zaměstnance kontrolovat.

Aktuální nabídka práce

Sick day definice

Sick day je den volna, který může zaměstnanec čerpat, pokud se necítí dobře. Není potřeba potvrzení o návštěvě lékaře. Volno je poskytováno k vyřešení náhlé zdravotní indispozice zaměstnance, nedá se plánovat předem. Zaměstnanec ale musí dodržet pravidla týkající se ohlašování čerpání sick day, které zaměstnavatel stanovil

Sick day je jinou důležitou osobní překážku v práci na straně zaměstnance, avšak specificky v žádném právním předpisu zatím neupravenou. 

Sick day není den volna pro volnočasové aktivity zaměstnance. V případě, že by zaměstnavatel zjistil, že jste v době čerpání sick day byli například na nákupech či sportovat, může vám v souladu se svým vnitřním předpisem benefit odebrat, nebo sáhnout na mzdu za tento den. 

Sick day proplácení

Další výhodou pro zaměstnance je skutečnost, že sick day je zaplacený den, zaměstnavatel vám za tento den vyplatí náhradu mzdy. Samozřejmě za podmínky, že splníte pravidla, které zaměstnavatel pro čerpání tohoto benefitu stanovil. 

Sick day pravidla

Každý zaměstnavatel si v souladu s platnou legislativou stanovuje podmínky pro čerpání benefitů, které svým zaměstnancům nabízí. 

Protože sick day nejsou v legislativě upraveny, může zaměstnavatel určit podmínky pro čerpání tohoto benefitu dle svého uvážení

Pravidla pro čerpání sick day zaměstnavatelé upravují vnitřním předpisem, kde detailně popíší všechny podmínky, za kterých je možné benefit čerpat. Ve vnitřním předpisu najdete: 

  • Účel čerpání sick day;
  • Kteří zaměstnanci mohou benefit čerpat; 
  • Kolik sick days je možné ročně vyčerpat; 
  • Jaká náhrada mzdy zaměstnanci za sick day náleží; 
  • Kdy zaměstnanci mohou sick days čerpat, zda je povoleno čerpat sick day ve zkušební době či ve výpovědní lhůtě; 
  • Jak zaměstnanci musí nahlásit svou nepřítomnost v práci; 
  • Za jakých podmínek může zaměstnavatel zaměstnanci odebrat tento benefit; 
  • Jaký je postup při nevyčerpání stanoveného počtu sick days; 
  • Mechanismy zabraňující zneužívání; 
  • a další.

 

Publikováno 27. července 2023 

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Vše, co musíte znát o sick day

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Dozvíte se, co to je pracovní oděv, kdy jej zaměstnavatel zaměstnanci plně hradí a jaké jsou základní povinnosti zaměstnavatele. Zjistíte, kdy a kdo má nárok na pracovní oděv a také na pracovní obuv.
Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Povíme vám vše k tématu “pracovní smlouva na dobu určitou a prodloužení”. Zjistíte, jaké máte možnosti, když se blíží konec vašeho pracovního poměru, kolikrát může zaměstnavatel využít možnost opakovaného prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou…
TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

Seznamte se s naším výběrem TOP 10 podcastů zaměřených na lidské zdroje. Ať už jste v oboru HR dlouholetým profesionálem nebo jen hledáte aktuální informace a trendy, tyto podcasty vám nabídnou širokou škálu témat a poznatků. Získejte přehled o tom…
Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář (ČTK), stojící jako maják nezávislého zpravodajství, je veřejnoprávní zpravodajská agentura v České republice. Tento článek vás provede jejím unikátním obchodním modelem, který nepotřebuje státní dotace, a objasní, jak ČTK…
Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Pokud potřebujete sdílet pracovní témata s veřejností, jako jsou zajímavá data nebo stížnosti na bezpráví, je dobré mít kontakty na přední profesní novinářské organizace. Ty vám mohou pomoci získat pozornost pro vaše záležitosti. V našem článku…
Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Specifickou interní směrnicí zaměstnavatele je pracovní řád, který zaměstnancům upřesňuje jejich povinnosti. Každá společnost by měla mít svůj pracovní řád, se kterým všechny své zaměstnance seznámí. Proto jsme pro vás připravili kompletní pracovní…
Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Státní úřad inspekce práce provádí pravidelné plánované kontroly i kontroly na základě podnětů od zaměstnanců, aby zjistil, jaký je skutečný stav v prověřované oblasti, a v případě zjištění nějakého pochybení má pravomoc nařídit zaměstnavateli…
Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Znáte základní povinnosti zaměstnavatele? Ukážeme vám, co je povinností vašeho zaměstnavatele před zahájením vašeho pracovního poměru, v průběhu a při skončení pracovního poměru.
Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Dozvíte se, z jakých důvodů je možné převést dovolenou do dalšího roku, v jakém rozsahu a kdy nejpozději je nutné ji zaměstnanci nařídit, jinak si její čerpání zaměstnanec určí sám. Ukážeme vám, jak na nařízení dovolené ze strany zaměstnavatele a…
Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Zjistila jste, že jste těhotná, a nevíte, kdy a jak tuto skutečnost oznámit v práci? Nebojte se, se vším vám pomůžeme! Dozvíte se, kdy oznámit těhotenství v zaměstnání, jak v práci oznámit těhotenství a také jaké jsou povinnosti vašeho…
Nezdražujeme a z vysoké kvality služeb neuhneme

Nezdražujeme a z vysoké kvality služeb neuhneme

V době, kdy ostatní firmy v oboru od ledna 2024 zdražují, pracovní portál JenPráce.cz jde proti proudu a drží svoje ceny nízko. Díky inovativním technikám vedoucím k vnitřním úsporám a rychle rostoucímu počtu klientů, nemusí k zvýšení cen přistoupit…
Top 20 ATS systémů, které hýbou HR

Top 20 ATS systémů, které hýbou HR

Systémů pro podporu náborů, takzvaných ATS (anglická zkratka “Applicant Tracking System”), či jim podobných, najdete na současném trhu nepřeberné množství. Všechny tyto softwary spojuje společný cíl - vylepšit administrativní a náborové procesy ve…

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena