Vše, co chcete vědět o pracovní neschopnosti

Onemocněli jste? Nejsme roboti, stát se to může každému. Poradíme vám, jak postupovat. Pro takové případy je zde institut dočasné pracovní neschopnosti. S námi se dozvíte vše o neschopence, vycházkách, kontrolách, které vás mohou navštívit, jak a kým budete v době vaší nemoci zaplaceni a mnoho užitečných rad. Připomeneme vám, jaké jsou vaše povinnosti.

Tento článek popisuje postupy platné pro zaměstnance, kteří jsou účastni na pojištění, tj. zaměstnavatel jim ze mzdy strhává odvody na pojištění.

Pro osoby samostatně výdělečně činné platí trochu jiná pravidla. Těmi se tento článek nezabývá.

Pojištění vzniká zaměstnanci dnem, ve kterém začal vykonávat práci pro zaměstnavatele. Pojištění zaniká dnem skončení výkonu práce pro smluvního zaměstnavatele.

Aktuální nabídka práce

Neschopenka - jak postupovat

Dříve byla neschopenka v papírové podobě, vypisoval ji váš lékař a zaměstnanec musel svému zaměstnavateli doručit jednu z částí. Tomu již je naštěstí konec a využíváme elektronické neschopenky. Pouze v případě například technických problémů může váš lékař vystavit neschopenku papírovou.

Dočasná pracovní neschopnost se lidově nazývá neschopenka, pracovní neschopenka, respektive elektronická neschopenka.

Prvních 14 dnů je nemocnému vyplácena náhrada mzdy, kterou platí zaměstnavatel. Od 15. dne nemoci dávku vyplácí Okresní správa sociálního zabezpečení. 

Kolik dostanete na neschopence peněz

Výpočet neschopenky není složitý. Je nutné si uvědomit, v jaké fázi neschopnosti jste a kdo vás vyplácí.

Prvních 14 dnů se jedná o náhradu mzdy, kterou vám vyplácí v řádném výplatním termínu váš zaměstnavatel. Náhrada mzdy je 60 % z redukovaného průměrného hodinového výdělku. Náhrada vám přísluší jen za pracovní dny, případně svátky, připadají-li na pracovní den.

Od 15. dne nemoci je vám dávka nemocenské vyplácena Okresní správou sociálního zabezpečení, a opět se jedná o procenta z vašeho redukovaného průměrného hodinového výdělku. Není určené přesné datum v měsíci, kdy je nemocenská vyplácena. Obvykle je nemocenská na účet nemocného připsána okolo 15. dne následujícího měsíce.

Kalkulačka pracovní neschopnosti

  • 15. - 30. den trvání nemoci = 60 % z redukovaného průměrného hodinového výdělku;
  • 31. -  60. den trvání nemoci = 66 % z redukovaného průměrného hodinového výdělku;
  • od 61. dne trvání nemoci = 72 % z redukovaného průměrného hodinového výdělku.

Vystavení neschopenky

Neschopenku, nyní již  elektronickou neschopenku, e-neschopenku, vám vystaví váš ošetřující lékař. Nemusí se nutně jednat o vašeho praktického lékaře, ale například o lékaře specialistu, ke kterému docházíte. Zjednodušeně, neschopenku může vystavit jakýkoliv lékař, který vás zná. Neschopenku nemůže vystavit lékař na pohotovosti ani poskytovatel zdravotnické záchranné služby. Musíte kontaktovat svého obvodního lékaře. 

Jak neschopenka putuje

Lékař, který elektronickou neschopenku vystaví, ji pošle vašemu zaměstnavateli. Vy obdržíte průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce, ten je jen pro vás a pro případné kontroly.  

Vy se o nic nemusíte starat. Jak vyplnit neschopenku již nemusíte řešit, o vše se postará váš lékař. Doporučujeme, abyste svého zaměstnavatele informovali o tom, že jste nemocní a že do práce nebudete nějaký čas docházet.

Nemusíte ani řešit, do kdy odevzdat neschopenku, jak ji zaměstnavateli doručíte, ani tzv. lístky na peníze. Zaměstnavatel v systému uvidí, že jste nastoupili do dočasné pracovní neschopnosti a současně i "lístky na peníze" potvrzující, že vaše nemoc stále trvá.

Od 15. dne vaší nemoci si neschopenku v systému přebírá Okresní správa sociálního zabezpečení. Nemusíte tedy žádat o výplatu nemocenského, bude vám na bankovní účet připsána automaticky.

Zpětné vystavení neschopenky

Neschopenka zpětně může být lékařem vystavena pouze do 3 dnů. O tom, zda lékař neschopenku zpětně vystaví, rozhoduje výhradně lékař.

Ve specifických případech lze neschopenku zpětně vystavit i více dní, lékař zná podmínky a postupy, jak vystavit neschopenku zpětně více než 3 dny.

Neschopenka a vycházky

Váš lékař rozhodl o tom, že nejste dočasně práce schopni. Pouze lékař může určit, zda váš zdravotní stav dovoluje vycházky na neschopence a v jakém rozsahu. Informace o povolených vycházkách zaznamená lékař do neschopenky. Maximální délka povolených vycházek je 6 hodin denně. Tyto informace mají k dispozici i pracovníci provádějící kontroly dodržování léčebného režimu.

Při pracovní neschopnosti si vycházky nemůžete "naordinovat" sami, je to jen a pouze v kompetenci lékaře.

Kontrola na neschopence

Jednou z vašich povinností je dodržovat stanovený léčebný režim a nepřekračovat povolené vycházky, pokud je povolené máte.

Vaší povinností je nahlásit lékaři, na jaké adrese se budete zdržovat, a on tuto adresu uvede na neschopenku. Nemusí se jednat o vaši trvalou adresu, můžete se léčit například u rodičů. Je ale nutné, aby vaše jméno bylo uvedeno na zvonku.

Kontroly na neschopence mohou přijít kdykoliv, i o víkendu nebo ve večerních hodinách. A to i opakovaně.  

V prvních 14 dnech vaší nemoci kontrolu může provést váš zaměstnavatel, od 15. dne Okresní správa sociálního zabezpečení. Váš zaměstnavatel může Okresní správu sociálního zabezpečení požádat o vykonání kontroly v případě, že má důvodné podezření, že léčebný režim nedodržujete.

Pokud vás kontrolor nezastihne, budete vyzváni k podání vysvětlení. Pokud bude zjištěno porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce, bude s vámi zahájeno správní řízení, které může vést až k odejmutí nemocenského.

Storno neschopenky

Pokud změníte názor, například z finančních důvodů se rozhodnete čerpat dovolenou, nebo se se zaměstnavatelem domluvíte jinak, lékař již vystavenou neschopenku jednoduše elektronicky ukončí k aktuálnímu datu. Není možné ji ukončit zpětně.

Ukončení neschopenky na vlastní žádost je možné po dohodě s vaším lékařem, který neschopenku ukončí v systému.

Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti

Lékař, který neschopenku vydal, bude zasílat elektronicky příslušné okresní správě potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti, a to k 14. dni trvání, a následně nejméně jednou měsíčně.

Vám do průkazu dočasně práce neschopného pojištěnce lékař zaznamená, že jste stále nemocní.

Ukončení neschopenky

O ukončení trvání dočasné pracovní neschopnosti rozhoduje lékař. Případně můžete lékaře požádat, aby vaši neschopenku ukončil, viz odstavec výše Storno neschopenky.

Neschopenka ve zkušební době

Je to nemilé, nastoupili jste do nového zaměstnání, jste stále ve zkušební době, ale opravdu vám není dobře a nechcete své kolegy nakazit. Musíte jít na neschopenku.

Pokud zaměstnanec má pracovní neschopnost ve zkušební době v délce 14 dnů, o tuto dobu se jeho zkušební doba prodlužuje. Důvodem je, aby obě strany měly celou zkušební dobu na zjištění, zda jim pracovní spolupráce bude vyhovovat.

Po dobu pracovní neschopnosti máte částečnou ochranu před ukončením pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. Zaměstnavatel nesmí prvních 14 dní nemoci váš pracovní poměr ukončit. Každopádně, od 15. dne nemoci již zaměstnavatel může váš pracovní poměr skončit

Neschopenka ve výpovědi

Můžu nastoupit na neschopenku ve výpovědní lhůtě? Ano. Pracovní neschopnost ve výpovědní lhůtě není častá, ale onemocnět můžete kdykoliv.

Pokud vaše dočasná pracovní neschopnost skončí před anebo k datu skončení pracovního poměru, není co řešit.

Může nastat případ, kdy vaše nemoc bude trvat déle, než je datum skončení vašeho pracovního poměru. V takovém případě dochází k prodloužení pracovního poměru, respektive výpovědní lhůty. Toto prodloužení se počítá na kalendářní dny. Vy jako zaměstnanec můžete zaměstnavateli sdělit, že na prodloužení trvání pracovního poměru netrváte.

Neschopenka po skončení pracovního poměru

Tak často skloňovaná ochranná lhůta trvá 7 kalendářních dnů po skončení vašeho pracovního poměru, tedy po zániku pojištění. Pokud vám bude vystavena dočasná pracovní neschopnost do sedmi kalendářních dnů od skončení posledního zaměstnání, máte nárok na placenou neschopnost.

Pokud ale váš poslední pracovní poměr trval méně než 7 dnů, činí ochranná lhůta jen tolik kalendářních dnů, kolik dnů trval pracovní poměr = trvalo pojištění.

Souběh neschopenek

Může se stát, že jedna neschopenka bude navazovat na druhou. Nesmí se ale stát, abyste měli vystavené dvě nebo více neschopenek najednou.

Opakovaná neschopenka

Opakovaná pracovní neschopnost je možná, pokud vám ji lékař potvrdí. Jednotlivé pracovní neschopnosti se sčítají, sčítá se doba, kterou v pracovní neschopnosti za uplynulých 380 dnů strávíte. Důvodem je skutečnost, že nárok na "placenou neschopenku" je 380 dnů (ve specifických případech může dojít k prodloužení o dalších 350 placených dnů).  Proto si Okresní správa sociálního zabezpečení hlídá, kolik dní nemocnému vyplácí neschopnost.

Neschopenka a dohoda

Přivyděláváte si a se zaměstnavatelem máte podepsanou jednu z dohod? V níže uvedených případech máte nárok na nemocenskou.

V případě, že si na dohodu o provedení práce vyděláte více než 10 000 Kč, musíte platit odvody na pojištění; vzniká vám nárok na placenou neschopenku.

Pokud si na dohodu o pracovní činnosti vyděláte více než 3 500 Kč, budou vám ze mzdy strženy odvody a současně vznikne nárok na placenou dočasnou pracovní neschopnost.

Kdy na nemocenské nárok nemáte

Jsou specifikovány případy, kdy nárok na dočasnou pracovní neschopnost a s tím související nemocenské nemáte. Jedná se o případ, kdy si zaměstnanec dočasnou pracovní neschopnost přivodil úmyslně.
 

Dále může dojít ke krácení nemocenské, konkrétně na polovinu, v případě, kdy si zaměstnanec přivodil dočasnou pracovní neschopnost zaviněnou účastí ve rvačce nebo jako bezprostřední následek své opilosti nebo zneužití omamných prostředků nebo psychotropních látek nebo při spáchání úmyslného trestného činu či úmyslně zaviněného přestupku.

Aktuální nabídka práce

Vaše povinnosti

Pojďme si shrnout vaše základní povinnosti. 

  • Informujte svého zaměstnavatele o tom, že se necítíte dobře a jdete k lékaři. Následně je vhodné zaměstnavatele informovat o tom, že vám byla vystavena neschopenka. Pokud ho víte, zmiňte i předpokládané datum návratu do práce.
  • Jednou z vašich povinností je dodržovat stanovený léčebný režim a nepřekračovat povolené vycházky, pokud je povolené máte. Na adrese, kterou jste uvedli, je nutné mít svým jménem označený zvonek pro případ kontroly.
  • Dostavit se na kontrolu určenou vaším lékařem, případně smluvním lékařem vašeho zaměstnavatele, pokud k tomu budete vyzváni.
  • Lékaři sdělte změny - adresy, kde se nacházíte, případně i zaměstnavatele.

 

Publikováno 27. července 2022

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Vše, co chcete vědět o pracovní neschopnosti

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Dozvíte se, co to je pracovní oděv, kdy jej zaměstnavatel zaměstnanci plně hradí a jaké jsou základní povinnosti zaměstnavatele. Zjistíte, kdy a kdo má nárok na pracovní oděv a také na pracovní obuv.
Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Povíme vám vše k tématu “pracovní smlouva na dobu určitou a prodloužení”. Zjistíte, jaké máte možnosti, když se blíží konec vašeho pracovního poměru, kolikrát může zaměstnavatel využít možnost opakovaného prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou…
TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

Seznamte se s naším výběrem TOP 10 podcastů zaměřených na lidské zdroje. Ať už jste v oboru HR dlouholetým profesionálem nebo jen hledáte aktuální informace a trendy, tyto podcasty vám nabídnou širokou škálu témat a poznatků. Získejte přehled o tom…
Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář (ČTK), stojící jako maják nezávislého zpravodajství, je veřejnoprávní zpravodajská agentura v České republice. Tento článek vás provede jejím unikátním obchodním modelem, který nepotřebuje státní dotace, a objasní, jak ČTK…
Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Pokud potřebujete sdílet pracovní témata s veřejností, jako jsou zajímavá data nebo stížnosti na bezpráví, je dobré mít kontakty na přední profesní novinářské organizace. Ty vám mohou pomoci získat pozornost pro vaše záležitosti. V našem článku…
Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Specifickou interní směrnicí zaměstnavatele je pracovní řád, který zaměstnancům upřesňuje jejich povinnosti. Každá společnost by měla mít svůj pracovní řád, se kterým všechny své zaměstnance seznámí. Proto jsme pro vás připravili kompletní pracovní…
Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Státní úřad inspekce práce provádí pravidelné plánované kontroly i kontroly na základě podnětů od zaměstnanců, aby zjistil, jaký je skutečný stav v prověřované oblasti, a v případě zjištění nějakého pochybení má pravomoc nařídit zaměstnavateli…
Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Znáte základní povinnosti zaměstnavatele? Ukážeme vám, co je povinností vašeho zaměstnavatele před zahájením vašeho pracovního poměru, v průběhu a při skončení pracovního poměru.
Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Dozvíte se, z jakých důvodů je možné převést dovolenou do dalšího roku, v jakém rozsahu a kdy nejpozději je nutné ji zaměstnanci nařídit, jinak si její čerpání zaměstnanec určí sám. Ukážeme vám, jak na nařízení dovolené ze strany zaměstnavatele a…
Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Zjistila jste, že jste těhotná, a nevíte, kdy a jak tuto skutečnost oznámit v práci? Nebojte se, se vším vám pomůžeme! Dozvíte se, kdy oznámit těhotenství v zaměstnání, jak v práci oznámit těhotenství a také jaké jsou povinnosti vašeho…
Nezdražujeme a z vysoké kvality služeb neuhneme

Nezdražujeme a z vysoké kvality služeb neuhneme

V době, kdy ostatní firmy v oboru od ledna 2024 zdražují, pracovní portál JenPráce.cz jde proti proudu a drží svoje ceny nízko. Díky inovativním technikám vedoucím k vnitřním úsporám a rychle rostoucímu počtu klientů, nemusí k zvýšení cen přistoupit…
Top 20 ATS systémů, které hýbou HR

Top 20 ATS systémů, které hýbou HR

Systémů pro podporu náborů, takzvaných ATS (anglická zkratka “Applicant Tracking System”), či jim podobných, najdete na současném trhu nepřeberné množství. Všechny tyto softwary spojuje společný cíl - vylepšit administrativní a náborové procesy ve…

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena