Vše, co chcete vědět o pracovní neschopnosti

Onemocněli jste? Nejsme roboti, stát se to může každému. Poradíme vám, jak postupovat. Pro takové případy je zde institut dočasné pracovní neschopnosti. S námi se dozvíte vše o neschopence, vycházkách, kontrolách, které vás mohou navštívit, jak a kým budete v době vaší nemoci zaplaceni a mnoho užitečných rad. Připomeneme vám, jaké jsou vaše povinnosti.

Tento článek popisuje postupy platné pro zaměstnance, kteří jsou účastni na pojištění, tj. zaměstnavatel jim ze mzdy strhává odvody na pojištění.

Pro osoby samostatně výdělečně činné platí trochu jiná pravidla. Těmi se tento článek nezabývá.

Pojištění vzniká zaměstnanci dnem, ve kterém začal vykonávat práci pro zaměstnavatele. Pojištění zaniká dnem skončení výkonu práce pro smluvního zaměstnavatele.

Aktuální nabídka práce

Neschopenka - jak postupovat

Dříve byla neschopenka v papírové podobě, vypisoval ji váš lékař a zaměstnanec musel svému zaměstnavateli doručit jednu z částí. Tomu již je naštěstí konec a využíváme elektronické neschopenky. Pouze v případě například technických problémů může váš lékař vystavit neschopenku papírovou.

Dočasná pracovní neschopnost se lidově nazývá neschopenka, pracovní neschopenka, respektive elektronická neschopenka.

Prvních 14 dnů je nemocnému vyplácena náhrada mzdy, kterou platí zaměstnavatel. Od 15. dne nemoci dávku vyplácí Okresní správa sociálního zabezpečení. 

Kolik dostanete na neschopence peněz

Výpočet neschopenky není složitý. Je nutné si uvědomit, v jaké fázi neschopnosti jste a kdo vás vyplácí.

Prvních 14 dnů se jedná o náhradu mzdy, kterou vám vyplácí v řádném výplatním termínu váš zaměstnavatel. Náhrada mzdy je 60 % z redukovaného průměrného hodinového výdělku. Náhrada vám přísluší jen za pracovní dny, případně svátky, připadají-li na pracovní den.

Od 15. dne nemoci je vám dávka nemocenské vyplácena Okresní správou sociálního zabezpečení, a opět se jedná o procenta z vašeho redukovaného průměrného hodinového výdělku. Není určené přesné datum v měsíci, kdy je nemocenská vyplácena. Obvykle je nemocenská na účet nemocného připsána okolo 15. dne následujícího měsíce.

Kalkulačka pracovní neschopnosti

 • 15. - 30. den trvání nemoci = 60 % z redukovaného průměrného hodinového výdělku;
 • 31. -  60. den trvání nemoci = 66 % z redukovaného průměrného hodinového výdělku;
 • od 61. dne trvání nemoci = 72 % z redukovaného průměrného hodinového výdělku.

Vystavení neschopenky

Neschopenku, nyní již  elektronickou neschopenku, e-neschopenku, vám vystaví váš ošetřující lékař. Nemusí se nutně jednat o vašeho praktického lékaře, ale například o lékaře specialistu, ke kterému docházíte. Zjednodušeně, neschopenku může vystavit jakýkoliv lékař, který vás zná. Neschopenku nemůže vystavit lékař na pohotovosti ani poskytovatel zdravotnické záchranné služby. Musíte kontaktovat svého obvodního lékaře. 

Jak neschopenka putuje

Lékař, který elektronickou neschopenku vystaví, ji pošle vašemu zaměstnavateli. Vy obdržíte průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce, ten je jen pro vás a pro případné kontroly.  

Vy se o nic nemusíte starat. Jak vyplnit neschopenku již nemusíte řešit, o vše se postará váš lékař. Doporučujeme, abyste svého zaměstnavatele informovali o tom, že jste nemocní a že do práce nebudete nějaký čas docházet.

Nemusíte ani řešit, do kdy odevzdat neschopenku, jak ji zaměstnavateli doručíte, ani tzv. lístky na peníze. Zaměstnavatel v systému uvidí, že jste nastoupili do dočasné pracovní neschopnosti a současně i "lístky na peníze" potvrzující, že vaše nemoc stále trvá.

Od 15. dne vaší nemoci si neschopenku v systému přebírá Okresní správa sociálního zabezpečení. Nemusíte tedy žádat o výplatu nemocenského, bude vám na bankovní účet připsána automaticky.

Zpětné vystavení neschopenky

Neschopenka zpětně může být lékařem vystavena pouze do 3 dnů. O tom, zda lékař neschopenku zpětně vystaví, rozhoduje výhradně lékař.

Ve specifických případech lze neschopenku zpětně vystavit i více dní, lékař zná podmínky a postupy, jak vystavit neschopenku zpětně více než 3 dny.

Neschopenka a vycházky

Váš lékař rozhodl o tom, že nejste dočasně práce schopni. Pouze lékař může určit, zda váš zdravotní stav dovoluje vycházky na neschopence a v jakém rozsahu. Informace o povolených vycházkách zaznamená lékař do neschopenky. Maximální délka povolených vycházek je 6 hodin denně. Tyto informace mají k dispozici i pracovníci provádějící kontroly dodržování léčebného režimu.

Při pracovní neschopnosti si vycházky nemůžete "naordinovat" sami, je to jen a pouze v kompetenci lékaře.

Kontrola na neschopence

Jednou z vašich povinností je dodržovat stanovený léčebný režim a nepřekračovat povolené vycházky, pokud je povolené máte.

Vaší povinností je nahlásit lékaři, na jaké adrese se budete zdržovat, a on tuto adresu uvede na neschopenku. Nemusí se jednat o vaši trvalou adresu, můžete se léčit například u rodičů. Je ale nutné, aby vaše jméno bylo uvedeno na zvonku.

Kontroly na neschopence mohou přijít kdykoliv, i o víkendu nebo ve večerních hodinách. A to i opakovaně.  

V prvních 14 dnech vaší nemoci kontrolu může provést váš zaměstnavatel, od 15. dne Okresní správa sociálního zabezpečení. Váš zaměstnavatel může Okresní správu sociálního zabezpečení požádat o vykonání kontroly v případě, že má důvodné podezření, že léčebný režim nedodržujete.

Pokud vás kontrolor nezastihne, budete vyzváni k podání vysvětlení. Pokud bude zjištěno porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce, bude s vámi zahájeno správní řízení, které může vést až k odejmutí nemocenského.

Storno neschopenky

Pokud změníte názor, například z finančních důvodů se rozhodnete čerpat dovolenou, nebo se se zaměstnavatelem domluvíte jinak, lékař již vystavenou neschopenku jednoduše elektronicky ukončí k aktuálnímu datu. Není možné ji ukončit zpětně.

Ukončení neschopenky na vlastní žádost je možné po dohodě s vaším lékařem, který neschopenku ukončí v systému.

Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti

Lékař, který neschopenku vydal, bude zasílat elektronicky příslušné okresní správě potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti, a to k 14. dni trvání, a následně nejméně jednou měsíčně.

Vám do průkazu dočasně práce neschopného pojištěnce lékař zaznamená, že jste stále nemocní.

Ukončení neschopenky

O ukončení trvání dočasné pracovní neschopnosti rozhoduje lékař. Případně můžete lékaře požádat, aby vaši neschopenku ukončil, viz odstavec výše Storno neschopenky.

Neschopenka ve zkušební době

Je to nemilé, nastoupili jste do nového zaměstnání, jste stále ve zkušební době, ale opravdu vám není dobře a nechcete své kolegy nakazit. Musíte jít na neschopenku.

Pokud zaměstnanec má pracovní neschopnost ve zkušební době v délce 14 dnů, o tuto dobu se jeho zkušební doba prodlužuje. Důvodem je, aby obě strany měly celou zkušební dobu na zjištění, zda jim pracovní spolupráce bude vyhovovat.

Po dobu pracovní neschopnosti máte částečnou ochranu před ukončením pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. Zaměstnavatel nesmí prvních 14 dní nemoci váš pracovní poměr ukončit. Každopádně, od 15. dne nemoci již zaměstnavatel může váš pracovní poměr skončit

Neschopenka ve výpovědi

Můžu nastoupit na neschopenku ve výpovědní lhůtě? Ano. Pracovní neschopnost ve výpovědní lhůtě není častá, ale onemocnět můžete kdykoliv.

Pokud vaše dočasná pracovní neschopnost skončí před anebo k datu skončení pracovního poměru, není co řešit.

Může nastat případ, kdy vaše nemoc bude trvat déle, než je datum skončení vašeho pracovního poměru. V takovém případě dochází k prodloužení pracovního poměru, respektive výpovědní lhůty. Toto prodloužení se počítá na kalendářní dny. Vy jako zaměstnanec můžete zaměstnavateli sdělit, že na prodloužení trvání pracovního poměru netrváte.

Neschopenka po skončení pracovního poměru

Tak často skloňovaná ochranná lhůta trvá 7 kalendářních dnů po skončení vašeho pracovního poměru, tedy po zániku pojištění. Pokud vám bude vystavena dočasná pracovní neschopnost do sedmi kalendářních dnů od skončení posledního zaměstnání, máte nárok na placenou neschopnost.

Pokud ale váš poslední pracovní poměr trval méně než 7 dnů, činí ochranná lhůta jen tolik kalendářních dnů, kolik dnů trval pracovní poměr = trvalo pojištění.

Souběh neschopenek

Může se stát, že jedna neschopenka bude navazovat na druhou. Nesmí se ale stát, abyste měli vystavené dvě nebo více neschopenek najednou.

Opakovaná neschopenka

Opakovaná pracovní neschopnost je možná, pokud vám ji lékař potvrdí. Jednotlivé pracovní neschopnosti se sčítají, sčítá se doba, kterou v pracovní neschopnosti za uplynulých 380 dnů strávíte. Důvodem je skutečnost, že nárok na "placenou neschopenku" je 380 dnů (ve specifických případech může dojít k prodloužení o dalších 350 placených dnů).  Proto si Okresní správa sociálního zabezpečení hlídá, kolik dní nemocnému vyplácí neschopnost.

Neschopenka a dohoda

Přivyděláváte si a se zaměstnavatelem máte podepsanou jednu z dohod? V níže uvedených případech máte nárok na nemocenskou.

V případě, že si na dohodu o provedení práce vyděláte více než 10 000 Kč, musíte platit odvody na pojištění; vzniká vám nárok na placenou neschopenku.

Pokud si na dohodu o pracovní činnosti vyděláte více než 3 500 Kč, budou vám ze mzdy strženy odvody a současně vznikne nárok na placenou dočasnou pracovní neschopnost.

Kdy na nemocenské nárok nemáte

Jsou specifikovány případy, kdy nárok na dočasnou pracovní neschopnost a s tím související nemocenské nemáte. Jedná se o případ, kdy si zaměstnanec dočasnou pracovní neschopnost přivodil úmyslně.
 

Dále může dojít ke krácení nemocenské, konkrétně na polovinu, v případě, kdy si zaměstnanec přivodil dočasnou pracovní neschopnost zaviněnou účastí ve rvačce nebo jako bezprostřední následek své opilosti nebo zneužití omamných prostředků nebo psychotropních látek nebo při spáchání úmyslného trestného činu či úmyslně zaviněného přestupku.

Aktuální nabídka práce

Vaše povinnosti

Pojďme si shrnout vaše základní povinnosti. 

 • Informujte svého zaměstnavatele o tom, že se necítíte dobře a jdete k lékaři. Následně je vhodné zaměstnavatele informovat o tom, že vám byla vystavena neschopenka. Pokud ho víte, zmiňte i předpokládané datum návratu do práce.
 • Jednou z vašich povinností je dodržovat stanovený léčebný režim a nepřekračovat povolené vycházky, pokud je povolené máte. Na adrese, kterou jste uvedli, je nutné mít svým jménem označený zvonek pro případ kontroly.
 • Dostavit se na kontrolu určenou vaším lékařem, případně smluvním lékařem vašeho zaměstnavatele, pokud k tomu budete vyzváni.
 • Lékaři sdělte změny - adresy, kde se nacházíte, případně i zaměstnavatele.

 

Publikováno 27. července 2022

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Vše, co chcete vědět o pracovní neschopnosti

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Výhody a nevýhody sdíleného pracovního místa

Výhody a nevýhody sdíleného pracovního místa

Víte, že novela zákoníku práce přinesla sdílené pracovní místo? Sdílení pracovního místa znamená, že minimálně dva zaměstnanci se střídají na stejném pracovním místě a dohromady svými částečnými úvazky pokryjí pracovní úvazek celý. Představíme vám…
Vaše práva při zrušení dovolené zaměstnavatelem

Vaše práva při zrušení dovolené zaměstnavatelem

Zaměstnavatel určuje čerpání dovolené svých zaměstnanců. Zjistěte, kdy může zaměstnavatel zrušit dovolenou, i tu, kterou již máte zaplacenou, nebo vás v průběhu dovolené z ní odvolat zpět do práce. Ukážeme vám, co všechno následně zaměstnavatel musí…
Co dělat, když vám zaměstnavatel nezaplatil

Co dělat, když vám zaměstnavatel nezaplatil

Poradíme vám, co dělat, když zaměstnavatel neplatí mzdu a co dělat, když zaměstnavatel neplatí sociální a zdravotní pojištění. Nevyplacená nemocenská? I s tím vám poradíme. Dozvíte se také, jak správně podat stížnost na zaměstnavatele.
Půjčka zaměstnanci jako benefit společnosti

Půjčka zaměstnanci jako benefit společnosti

Zvažujete nový benefit pro své zaměstnance? Co například půjčka pro zaměstnance! Zjistěte, jaké typy půjček můžete zaměstnancům poskytnout, jaké jsou daňové dopady jednotlivých typů půjček.
Jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele

Jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele

Poradíme vám, jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele, který vám například nevyplácí vaši mzdu nebo odstupné. Máte dvě možnosti, jak své peníze získat zpět. V článku najdete i vzor insolvenčního návrhu.
Proč mít připravenou pracovní náplň + VZOR

Proč mít připravenou pracovní náplň + VZOR

Pracovní náplň, se kterou zaměstnance prokazatelně seznámíte, vám pomůže s určením konkrétních povinností, které má zaměstnanec zastávat. Poradíme, kdo pracovní náplň připravuje, v jakých případech ji může zaměstnavatel změnit či doplnit. Získáte…
Dvě zaměstnání současně - daně, nemocenská

Dvě zaměstnání současně - daně, nemocenská

Chcete si přivydělat a máte dvě zaměstnání? Můžete mít ke své pracovní smlouvě uzavřenou dohodu u svého stávajícího zaměstnavatele, pokud práce na dohodu bude jiná než ta, kterou děláte na základě pracovní smlouvy. Nebo můžete mít zaměstnavatele dva…
Co dělat, když zaměstnanec nepřišel do práce

Co dělat, když zaměstnanec nepřišel do práce

Zjistěte, kdy je absence zaměstnance považována za neomluvenou, jak správně má zaměstnanec svou nepřítomnost v práci omlouvat a jaké kroky zaměstnavatel může uskutečnit.
Ideální práce při rodičovské dovolené

Ideální práce při rodičovské dovolené

Zjistěte, jaký můžete mít přivýdělek na rodičovské dovolené, aniž byste ztratili nárok na rodičovský příspěvek. Pomůžeme vám rozhodnout se, jestli je lepší dohoda nebo OSVČ. O rodičovský příspěvek při zaměstnání nemůžete přijít, pokud splníte…
Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Výstupní list ze zaměstnání nepatří mezi povinné dokumenty, ale pro ochranu zaměstnavatele i zaměstnance jej doporučujeme připravit pro každého zaměstnance, kterému končí pracovní poměr ve vaší společnosti. Ukážeme vám, jak vypadá výstupní list ze…
Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Dozvíte se, co to je pracovní oděv, kdy jej zaměstnavatel zaměstnanci plně hradí a jaké jsou základní povinnosti zaměstnavatele. Zjistíte, kdy a kdo má nárok na pracovní oděv a také na pracovní obuv.
Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Povíme vám vše k tématu “pracovní smlouva na dobu určitou a prodloužení”. Zjistíte, jaké máte možnosti, když se blíží konec vašeho pracovního poměru, kolikrát může zaměstnavatel využít možnost opakovaného prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou…

Podívejte se i na naše pracovní nabídky:

 • Hněvotín
 • DDOR spol. s r.o.
 • 30 000 – 34 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 9. dubna
 • Novosedlice
 • TOPAV - Takáč s.r.o.
 • 25 000 – 35 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 26. března
 • Ostrava
 • Bann Gaya Korea s.r.o.
 • od 19 500 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 9. února
 • Vysoké Mýto
 • SAPA - LPJ, spol. s r.o.
 • od 40 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 11. dubna
 • Litvínov
 • 1 - AMPLUA s.r.o.
 • od 21 300 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 29. března
 • Cheb
 • DEJAVU Restaurant Cheb s.r.o.
 • od 21 300 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 27. února
 • Dolní Lánov
 • Jan Kušnír
 • od 21 300 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 10. dubna
 • Horažďovice
 • AUTOSPOL PLUS spol. s r.o.
 • od 28 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 17. ledna
 • Planá, České Budějovice
 • 2xCHB s.r.o.
 • od 21 300 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 12. ledna
 • Hranice, Přerov
 • SKS Business Development s.r.o.
 • od 25 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 29. února
 • Dačice
 • THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a.s.
 • od 30 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 27. března
 • Mladá Boleslav
 • BUVEUS s.r.o.
 • 18 900 – 30 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 25. března
 • Česká Lípa
 • Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a…
 • 38 000 – 50 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 14. března

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena